Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2018 o 11:24 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:26 hod.

Erik Tomáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:37 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega Rajtár, už ste to povedali v diskusnej relácii STV, teraz ste to zopakovali opäť pri dôchodkovom strope. Naznačujete, ako keby sme zavádzali pre ľudí povinnosť ísť v určitom veku do dôchodku. Tak len vám chcem vysvetliť, že vznik dôchodku i dôchodkového stropu je nárokom občana na ten dôchodok a na poberanie dôchodku. Nie je povinnosťou ísť do dôchodku, a teda ak občan chce aj naďalej pracovať, tak samozrejme, môže, aj keby bol dôchodkový strop schválený. Takže len pre upresnenie. Nerozumiem tomuto argumentu.
No, a keď sme už pri tom dôchodkovom strope a vy stále vravíte, že je to len marketing a nič iné, tak opäť by som rád pripomenul pár faktov. Ten najdôležitejší je, že odbory už začali zbierať podpisy pod referendum. Za mesiac a pol podpísalo toto referendum 135-tisíc ľudí, takže téma to je. A ja nepochybujem, že v krátkom čase sa vyzbiera dostatočný počet podpisov na vyhlásenie tohto referenda. Pevne však verím, že nebudeme musieť k nemu, že nebude musieť k nemu prísť, že ešte dôjde k dohode na parlamentnej pôde. Čiže to z našej strany určite nie je marketing, ale dôležitá vec pre ľudí. Naozaj nechceme, aby súčasní tridsiatnici odchádzali do dôchodku vo veku 68, mladšie ročníky dokonca nad 70 rokov a najmä tie fyzicky náročné práce, pri fyzicky náročných prácach nechceme dopustiť, aby sme vynášali robotníkov asi priamo na cintoríny, aby si užili svoju jeseň života so svojimi rodinami. Žiaden marketing, realita a pôjdeme do toho naplno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 18:14 - 18:16 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ja viem, že toto je vaša najväčšia vášeň, hrabať sa v týchto legislatívno-technických procedúrach. Každý robíme niečo v tom parlamente, niekto sa snaží dôchodcom dať vianočný príspevok, niekto sa snaží upozorňovať na tieto procedúry. Áno, sami ste správne nazvali a povedali, že toto je bežnou praxou v Národnej rade, môžme polemizovať, či to je, alebo nie je v rozpore s rokovacím poriadkom, bežnou praxou počas každej vlády, aj tých vlád, ktorých súčasťou ste boli vy.
Ak hovoríte, že ani som nevysvetlil, prečo som to urobil, tak ste nehovorili pravdu, lebo už som to tu vysvetlil, môžem to vysvetliť ešte raz. Áno, bolo to súčasťou vecne súvisiaceho zákona o sociálnom poistení, ten zákon sa z iných dôvodov presunul na ďalšiu schôdzu, preto sme to dali do tohto zákona, aby sme stíhali zákon o rozpočte, ale hlavne preto, aby dôchodcovia mali vianočný príspevok. Čiže vy si tu pokojne teoretizujte o legislatívno-technickej procedúre, my budeme dôchodcom radi dávať opäť vianočné príspevky, tohto roku rovnaké ako minulý rok, na budúci rok dvojnásobne vyššie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 17:51 - 17:52 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Mihál, ja naozaj nerozumiem tejto emotívnej reakcii, nie je prvá, ja radšej nebudem hovoriť, čo ste vystrájali po našej diskusii v Slovenskom rozhlase a svedkom toho boli všetci zamestnanci Slovenského rozhlasu, lebo ešte prechovávam k vám posledné zbytky rešpektu. Ale sám ste si odpovedali na otázku, ja vám to teda ešte raz poviem. Áno, aj tento návrh mal byť súčasťou zákona o sociálnom poistení. Podľa informácií z výboru sociálneho je to bežná prax, že sa to cez tento zákon upravuje. Keďže spomínaný zákon bol z iných dôvodov preložený na októbrovú schôdzu a my chceme mať všetko v poriadku k zákonu o rozpočte, tak sme to dali do tohto zákona. Je to, čísla sa nemenia, je to to isté, čo to bolo minulý rok, a nám naozaj záleží na tom, aby dôchodcovia mali načas vianočné príspevky a tí nízkopríjmoví aby mali tie vianočné príspevky ešte zvýšený aj o túto sumu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 17:46 - 17:49 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý v krátkosti odôvodním. Aj tento rok dôchodcovia dostanú vianočný príspevok, bude v rovnakej výške ako v minulom roku a aj z tohto miesta môžem potvrdiť, že na budúci rok po dohode koaličných partnerov sa zvýši dvojnásobne.
Je tu však určitá kategória dôchodcov, ktorí majú nárok na vianočný príspevok, ktorým sa tento vianočný príspevok zvýši ešte o 12,70, a práve toto je predmetom môjho pozmeňujúceho návrhu. Je to kategória dôchodcov, ktorých príjem nie je vyšší ako dvojnásobok životného minima, teda vyšší ako približne 410 eur. Teraz mi dovoľte prečítať tento pozmeňujúci návrh.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 7
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2018
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2018 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, jednorazovo zvýši o 12,74 eura."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s navrhovaným doplnením nového článku II sa primerane upraví názov zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 17:35 - 17:37 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť správu výborov k tomuto návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1295 z 25. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 126 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 10:42 - 10:44 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vy, dámy a páni systémoví z SaS, tak ja teraz nerozumiem. Teraz vám niečo poviem, vám systémovým. Pani poslankyňa tu hovorila o starčekovi a jej skúsenosti a príhode so starčekom, ktorého vlastne ukecala, že vlaky zadarmo nepotrebujú. Pani systémová, tak chcem vám povedať, že milión 200-tisíc ľudí využíva vlaky zadarmo, dôchodcov a študentov. Zároveň pani systé... (reakcia z pléna), pani systémovej chcem povedať, že ekonomicky alebo ekonomické fakty hovoria jasne, že sa zvýšil podiel platiacich cestujúcich vo vlakoch o viac ako 50 percent. A strata železníc sa znížila o 20 % v porovnaní s rokom 2016, ak sa bavíme o roku 2017.
K tým vašim diaľniciam, že sa žiadne nepostavili. Tak ja neviem, kto postavil diaľnicu alebo kto spojil Ružomberok s Prešovom? SaS alebo SMER? Kto potiahol R1 až po Banskú Bystricu? SaS alebo SMER? Pani systémová, nič sa neurobilo.
A čo sa týka podpory cestovného ruchu, opäť niečo k systémovým opatreniam chcem povedať. Lyžiarske zájazdy a školy v prírode, príspevky pre deti. Pochvaľujú si ich hotelieri, pochvaľujú si ich učitelia, pochvaľujú si ich deti, pochvaľujú si ich rodičia tých detí, ale ani toto nie je dobré. Ale ako povedal váš veľký líder, my to všetko zrušíme. Vážení občania, my zrušíme vlaky zadarmo, my zrušíme obedy zadarmo, my zrušíme lyžiarske zájazdy. Nič nebude, budú už len systémové opatrenia SaS.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2018 11:04 - 11:04 hod.

Erik Tomáš
Vážený pán predsedajúci, podávam procedurálny návrh, aby sme o bode č. 21, ktorý bol pôvodne preložený na zajtra na 9.00 hod., rokovali až na budúcej, teda októbrovej schôdzi Národnej rady.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2018 10:21 - 10:23 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dúfam, že budem pokračovať na pozitívnej vlne.
Princíp mnou predkladanej novely je, je veľmi jednoduchý. V súčasnosti je možné uzatvárať tzv. kolektívne zmluvy vyššieho stupňa len na jeden kalendárny rok. Po novom, ak táto novela prejde, to bude možné robiť na dlhšie obdobie s tým, že stále bude platiť doba určitá.
To, čo je dôležité povedať, je, že mnohí z vás už zachytili informáciu, že sociálni partneri, teda vláda, predstavitelia samosprávy, ako aj odbory sa už predbežne dohodli na zvýšení platov pre zamestnancov v súkromnom, respektíve, pardon, v štátnom a verejnom sektore súhrnne o 20 %, teda o 10 % v roku 2019 a o 10 % v roku 2020.
Ak túto novelu zákona schválime, túto predbežnú dohodu budú môcť preniesť a definitívne spečatiť v kolektívnej zmluve a platy, vyššie platy pre týchto zamestnancov sa od nového roka stanú realitou.
Považujem za dôležité toto opatrenie priniesť, pretože úradníci štátni i verejní majú dlhodobo poddimenzované platy. Všetci dobre o tom vieme a tieto peniaze si títo ľudia zaslúžia. A rovnako si myslím, že toto opatrenie môže prispieť aj k zvýšeniu atraktivity tohto povolania. Pôjde určite o historické navýšenie platov v štátnej a verejnej správe, a preto vás chcem pekne poprosiť, aby ste tento návrh zákona podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 10:09 - 10:10 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Mihál odišiel, lebo sa mu to, samozrejme, zle počúva.
V prvom rade chcem tiež oceniť, že aj pán Beblavý, aj pán Mihál, vítajú tento zákon a tieto zmeny, dokonca chcem oceniť aj a akcentovať niektorých odborné pripomienky, ale to ostatné už nie. Slovo konečne, konečne z úst pána Beblavého naozaj vyznieva dosť pokrytecky a pridám k tomu aj pána Mihála.
Pravda je taká, že je, že síce pred rokom a pol sa snažili už tento problém riešiť, ale to už boli v opozícii bez akejkoľvek zodpovednosti za rozpočet tohto štátu. Faktom je tiež, že od roku 2002 už tu máme problém s tým, že tabuľky, platové triedy vo verejnej službe sú pod úrovňou minimálnej mzdy, ak má teda správne informácie odborná sekcia úradu vlády pre štátnu a verejnú službu. No a keď sa pozrieme do, do životopisov týchto pánov, tak tam nájdeme, že v roku 2002 až 2006 bol pán Beblavý štátnym tajomníkom na ministerstve práce a v roku 2010 až 2012 bol Jozef Mihál dokonca ministrom práce. A počas tohto obdobia sa s touto problematikou neurobilo vôbec, ale vôbec nič.
Takže chcem obom pánom, ktorí už tu nie sú, odkázať, že naozaj nestačí si premaľovať tvár inou farbou a tváriť sa, že sme noví politici. Vy už máte svoju históriu a naozaj ste pre ľudí a teraz, keď sa bavíme o pracovníkoch štátnej a verejnej služby, neurobili vôbec nič. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis