Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 10:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 10:38 - 10:40 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní vianočného príspevku.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1757 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci z 18. júna 2019 č. 167. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 18:09 - 18:11 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, ktorých je vás už tu veľmi riedko, dovoľte, aby som veľmi stručne uviedol spomínaný návrh zákona.
Cieľom tohto návrhu zákona je zaviesť jednorazový príspevok na školské potreby vo výške 100 eur pre prvákov základných škôl. Každý rodič, ktorý má doma dieťa, dobre vie, aký je to stres, keď jeho dieťa nastupuje prvýkrát do školy, a preto chceme aspoň ekonomickú časť tohto stresu odbúrať alebo vykompenzovať týmto príspevkom, pretože školské potreby určite niečo stoja.
Naše opatrenie nebude znamenať žiadnu administratívnu záťaž pre rodičov. Jednoducho tento jednorazový príspevok pridáme k pravidelnému prídavku na dieťa a vyplatíme ho v októbri. Prečo v októbri? Preto, lebo každá škola musí do konca septembra nahlásiť každého žiaka do tzv. registra detí, žiakov a poslucháčov, a na základe tohto registra budú môcť príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny schváliť, skontrolovať, či dieťa nastúpilo do školy, a následne schváliť spomínaný príspevok.
Pokiaľ dieťa nastúpi mimo územia Slovenskej republiky, bude musieť tento nástup doložiť nejakým dokladom rodič alebo iná oprávnená osoba, ale v takomto prípade ani tieto deti nebudú ukrátené o tento príspevok.
Spomínaný návrh zákona je v súlade s domácimi právnymi normami, ako aj medzinárodnými zmluvami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 18:49 - 18:49 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou výboru pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1455. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na som, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1525 z 24. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 18:43 - 18:44 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1422. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1509 z 24. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 11:57 - 11:59 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, je pravdou, že ste dlhodobo presadzovali nové pravidlá voľby ústavných sudcov, ak si dobre spomínam, základom toho vášho návrhu bolo, aby ústavných sudcov vyberala ústavná väčšina. My sme napokon s takýmto návrhom prišli, ponúkli sme podľa mňa veľmi zmysluplný návrh, že, fajn, môže v prvom kole vyberať ústavná väčšina, ale v tom prípade už ide o tak silný mandát, že prezident už by do toho nemal vstupovať, a v druhom kole už by stačila obyčajná väčšina a potom prichádza tradičná úloha pána prezidenta.
Líder vášho hnutia Igor Matovič sa v relácii "O päť minút 12" absolútne s týmto návrhom stotožnil, povedal, že vie si to predstaviť, že ak bude už ústavná väčšina, tak prezidentova úloha už tam nemusí byť. Ale ako je to v prípade vášho hnutia a vášho lídra zvykom, tak potom otočil. Otočil, začal vymýšľať rôzne dôvody, že už sú tu rôzne nejaké dohody politické a podobne, a už to nepodporil. Je to úplne to isté ako v prípade dôchodkového stropu. Najprv ste sľúbili podporu tejto myšlienke a potom ste opäť otočili o 180 stupňov.
Vyzývate nás teraz, áno, o päť minút dvanásť na nejaké rokovania. Tak ako sa dá s vami rokovať, keď najprv o niečom diskutujeme, uviedol som vám dva príklady, a potom cuknete.
A poslednú poznámku. Máte pocit, že niekto si chce s Igorom Matovičom sadnúť za jeden stôl po tom, čo nás tu dourážal všetkých, po tom, čo tu vedie ten osobný, neskutočne osobný štýl politiky? Myslíte si, že je pre nás príjemné si s ním sadnúť za jeden stôl? Ešte aj v prejave, v ktorom nás aj on včera vyzýval, "sadnime si za jeden stôl", nás všetkých urážal.
Takže toto je celý problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:55 - 10:57 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, pán kolega Heger, neklamme si. Tá voľba, resp. zvolení kandidáti na ústavných sudcov budú alebo bude výsledkom politických dohôd. Takto to je. Minimálne výsledkom politickej dohody medzi demokraticky zvolenou parlamentnou väčšinou a prezidentom. Ináč si to neviem predstaviť.
Veď navyše aj vy v opozícii hovoríte, že máte dohodu na deviatich kandidátoch. No tak to je politická dohoda. Sme politici, my volíme kandidátov na ústavných sudcov v parlamente.
Štandardom aj je to, že politici kandidujú na ústavných sudcov, ale nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veď prvý ponovembrový predseda slovenskej vlády Milan Čič bol predsedom Ústavného súdu. Súčasný predseda českého Ústavného súdu Pavel Rychetský bol podpredsedom vlády. A máme ďalšie množstvo príkladov z Nemecka, zo Spojených štátov amerických. Takže aj toto je štandardné. Ak je niekde niečo štandardné, prečo potom nie u nás a teraz?
Môžete mať výhrady k Robertovi Ficovi a je to legitímne. Navyše bol desať rokov premiérom a stalo sa veľa chýb. My nehovoríme, že nie. Ale vždy postupoval v súlade s ústavou.
Falošne sa tu podsúva jedna téza, že vláda, vlády Roberta Fica prijali aj niektoré zákony, ktoré napokon Ústavný súd vyhodnotil ako protiústavné. Ale po prvé robili to aj pravicové vlády a po druhé toto nie je porušenie ústavy. Veď každý zákon prijímate v dobrej viere.
Ja vám poviem iba jeden príklad. My sme chceli zakázať zisk zdravotných poisťovní a doteraz si myslíme, že je zlé, že zdravotné poisťovne si tvoria zisk z peňazí, z ktorých ľudia musia podľa zákona, ktoré musia ľudia podľa zákona odvádzať do poisťovní. No ale rešpektujeme to rozhodnutie, rešpektujeme a vždy sme rešpektovali nálezy Ústavných súdov.
A keď už hovoríte, že čo si o nás myslia naši voliči, ani sa nepýtajte, čo si myslia naši voliči o OĽANO, o vás, o Igorovi Matovičovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:27 - 10:29 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega Galek, hovoríte, že je vám ľúto, že celá ta voľba sa točí okolo osoby Roberta Fica. Ale ona sa okolo neho točí vďaka vám, vďaka opozícii. Vy ste vniesli to tohto procesu politiku.
Hovoríte, že výbor sa musel kvôli Robertovi Ficovi niekoľkokrát zvolávať, ale opäť vďaka vám, pretože je úplne evidentné, že opozícia by nedala hlas Robertovi Ficovi, aj keby kandidoval, a teraz dúfam, že sa vrátnici neurazia, ani za vrátnika. Ani vtedy by ste mu nedali ten hlas.
Čiže spolitizovali ste celý ten proces vy, preto sa to natiahlo a Robert Fico musel, hovorím, niekoľkokrát dokladovať právnu prax, čo aj urobil. Ústavnoprávny výbor rozhodol.
Išli ste do tej svojej oblasti energetickej. Chcem vám pripomenúť, že keď sa objavili vtedy tie predražené faktúry, tak bol to Robert Fico, ktorý tie faktúry roztrhal a povedal ľuďom, že toto majú urobiť. Odvolal Holjenčíka a tento typ politického vplyvu môžme sa teda baviť a polemizovať o tom, či má, alebo nemá byť na nezávislý úrad, ale ja sa tiež, a myslím, že aj poslanci SMER-u vždy k nemu prihlásime, pokiaľ pôjde o ceny energie.
Ste členom strany SaS, ktorá počas Radičovej vlády zmenila pravidlá napríklad v SPP tak, že ceny energií, ceny plynu mohli stúpať. Vtedy bol ministrom hospodárstva Juraj Miškov. Vy ste tu ešte neboli, ale môžte si to naštudovať.
A poprosím vás, ja som od vás neočakával, že klesnete na úroveň niektorých vašich kolegov, že sa opäť postavíte do pozícií prokurátora a vyšetrovateľa a budete hovoriť o tom, kto spáchal alebo nespáchal trestný čin. Dúfam, že vám niečo hovorí skutková podstata trestného činu.
A keď vy politický zásah, ktorým sme sa snažili zabrániť navyšovaniu cien energií, považujete za trestný čin, tak potom všetci my tu, čo sedíme zo SMER-u, sme spolupáchatelia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:05 - 10:07 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, je mi trochu ľúto a je to pomerne aj trochu trápne, že napriek rozhodnutiu ústavnoprávneho výboru ešte ďalej pokračujete v tomto nedôstojnom divadle okolo Roberta Fica.
Vy sa staviate do polohy demokrata veľmi rád a ako demokrat by ste mali rešpektovať rozhodnutie ústavnoprávneho výboru, ktorý hovorí jasne: Robert Fico spĺňa zákonné predpoklady pre funkciu ústavného sudcu. To, že vy máte iný názor, je v poriadku, ale nemôžete ho prezentovať ako nejaký všeobecný záver, pretože vy patent na rozum v tejto oblasti nemáte. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na Ústavný súd. To je, myslím, tá cesta, ktorá by mala byť štandardom.
Hovoríte, že sa opakuje nejaká situácia spred niekoľkých rokov, no veď Robert Fico sa generálnym prokurátorom nestal, nikto neobišiel žiadne pravidlá, nikto nič nezlomil, stal sa najpopulárnejším a najsilnejším politikom, ale tú silu a popularitu si nekúpil, to mu dali ľudia.
Chcem vám pripomenúť, že vy ste stále, predpokladám, členom strany OKS, ktorá sa niekoľko rokov snaží o tú popularitu, ale nikdy ju nedosiahla, a preto sa musíte do parlamentu stále dostať len na chrbte inej strany, teraz SaS, predtým, myslím, MOST - HÍD a podobne.
A Robert Fico musel dokladať niekoľkokrát na ten výbor rôzne doklady. Vy to stále tak ako zľahčujete, že rôzne indexy a podobne, pritom dobre viete, že spred tých rokov už neexistujú žiadne záznamy, ale postavili sa za neho dekan právnickej fakulty, rektor nitrianskej univerzity, čiže všetko je absolútne v poriadku. Navyše musíte dobre vedieť, že aj keby ten výbor nerozhodol, resp. rozhodol s negatívnym stanoviskom, tak má len odporúčací charakter, takže nerozumie, prečo máte potrebu sa stále k tomu vracať. Ešte raz, výbor rozhodol a 39 kandidátov ide do... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2019 16:24 - 16:26 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Dámy a páni z opozície, ja naozaj nechápem, kde vy beriete tie odborné a morálne kvality v sebe, vďaka ktorým len vy by ste dokázali vybrať tých dobrých sudcov.
Po ďalšie nerozumiem, prečo by mal pán prezident vybrať tých dobrých sudcov, keď on už preukázal, že nie je nadstranícky prezident a avizoval svoju ďalšiu politickú kariéru v parlamente. Čiže sa potom tiež môžem pýtať, prečo teda prezident, či prezident nemá záujem politicky obsadiť Ústavný súd.
Pani Nicholsonová, vy hovoríte, že nás vyhnala odniekiaľ ulica, ale vás tá ulica neprijala! Vy ste sa tam pohybovali ako nejakí čierni pasažieri, vás tiež protesty Za slušné Slovensko neprijali a neakceptovali. Robert Fico splnil zákonné podmienky, konštatoval to ústavnoprávny výbor. A ako podpredsedníčka parlamentu by ste to mali rešpektovať. Práve preto, že je to Robert Fico, musel asi desaťkrát ešte dokladať, ešte desaťkrát precizovať tie dokumenty, pretože vaši kolegovia v opozícii z toho robili jedno nedôstojné divadlo.
V kontexte morálky ste položili niekoľko otázok. Ja vám, pani podpredsedníčka, položím len dve. Môže človek, ktorý raňajkoval s mafiánom Mariánom Kočnerom v byte, byť predsedom parlamentu, byť európskym poslancom či dokonca budúcim premiérom? Môže takýto človek byť? Odpovedzte mi, prosím vás, v rámci reakcie.
A druhú mám priamo na vás. Môže byť podpredsedníčkou parlamentu žena, ktorej asistent si zo štátnych peňazí do vlastného vrecka ulieval peniaze, na vlastný účet? Ide o kauzu meta..., metodicko-pedagogického centra. A vy ste ho ešte vyhlásili za asistenta na odhaľovanie nekalých praktík v školstve. Môžete byť vy ešte podpredsedníčkou v kontexte tejto informácie?
A tento skutok sa, pani Nicholsonová, stal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2019 16:05 - 16:06 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega Baránik, čo-to, čo-to, že strana, ktorá má v názve slovo sloboda, má problém s tajnou voľbou a žiada verejnú? Čo-to, čo-to? Čo-to sa deje, demokrati z SaS? Tajná voľba je výdobytkom nežnej revolúcie a vy by ste si ju mali ctiť, lenže vy si ju nectíte preto, lebo počas Radičovej vlády došlo k škandalóznej voľbe generálneho prokurátora, kde si práve vaši bývalí kolegovia zo SaS fotili lístočky, navzájom sa kontrolovali a vyvrcholilo to tým, že ste zaviedli, hanebne zaviedli verejnú voľbu, demokrati z SaS.
Keď spochybňujete odborné predpoklady Roberta Fica, tomu nemôžete veriť ani vy sám. Tomu dokonca neveria ani jeho nepriatelia, že on nespĺňa odborné predpoklady na post ústavného sudcu. To, čo ste predviedli v ústavnoprávnom výbore, bolo jedno nedôstojné divadlo a som rád, že napokon zvíťazil zdravý rozum.
A posledné, čo vám chcem povedať, v mene 15-tisíc členov strany SMER - SD, v mene stále viac ako 0,5 mil. našich voličov si vyprosím od vás, aby ste SMER nazývali zločineckou či kriminálnou organizáciou.
Skryt prepis