Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:13 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 18:13 - 18:14 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne i rozpočtového výhľadu. Návrh rozpočtu i rozpočtový výhľad prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť oba určené výbory.
Správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu rozpočtu i rozpočtový výhľad boli schválené uznesením výboru pre sociálne veci č. 139 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som predložil Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne a rozpočtový výhľad vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

3.12.2018 12:55 - 12:55 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Už je čas obeda a asi sme všetci hladní, ja teda som, ale my obedy zadarmo mať nebudeme, my si ich pekne zaplatíme.
Chcem vám poďakovať, kolegovia, kolegyne, za vecnú diskusiu k tomuto návrhu. Možno poprosiť o menej škodoradosti, pretože aj toto opatrenie si určite na úvod vyžiada alebo môže mať nejaké problémy. Chcem poprosiť, aby sme odhodili možno aspoň v tomto prípade politikárčenie a politiku a požiadať vás o podporu tohto opatrenia. Ide o deti, takže dúfam, pevne verím v čo najviac hlasov za tento návrh. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:53 - 12:54 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Takže rešpektujem názor regionálnych zväzov ZMOS-u, ale zároveň im chcem opäť pripomenúť, že toto opatrenie sa realizuje po dohode s vrcholnými predstaviteľmi ZMOS-u a výkonnou radou ZMOS-u a v rámci tej dohody je prísľub pomoci zo štátu aj v prípade personálnych a technických kapacít. Ja si, na rozdiel od regionálnych zväzov Oravy, nemyslím, že ide o opatrenie, ktoré nie je dobré. To, aby sa neplytvalo jedlom, musia zabezpečiť oni, oni sú zriaďovatelia škôl, už sme tu o tom hovorili.
A k vlakom zadarmo, chcem povedať toľko, že ich využíva v súčasnosti milión dvesto tisíc ľudí, a to fakt nesignalizuje žiadnu nespokojnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:39 - 12:41 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, na rozdiel od pána Budaja budem v zmysle rokovacieho poriadku reagovať na vás, tak ako sa to má. Tiež som absolútne proti plytvaniu potravinami a obedmi a som za kvalitu. Čo sa týka toho plytvania, rozhodli sme sa to neriešiť v zákone a ponechať na zriaďovateľov, že pevne veríme, že ten mechanizmus nahlasovania a odhlasovania obedov zvládnu tak, aby sa stravou neplytvalo. Dokonca myslím si, že potom je vhodné zaviesť aj nejaký sankčný mechanizmus, pretože naozaj keď tie doplatky budeme hradiť, tak aby aj rodičia niesli určitú zodpovednosť za tie obedy zadarmo.
Čo sa týka kvality stravy, už teraz podľa zákona existuje viacero pásiem potravinových, jednak z hľadiska výživnej hodnoty, jednak z hľadiska veku detí, to dobre viete. Ale áno, vieme dobre, že niektorým, mnohým deťom v škole nechutí, potom ich vidíme na fastfoodoch a asi najradšej by sme ich, však treba si dať aj hamburger, aj hranolky niekedy, ale nie vždy, takže ja som pripravený aj na diskusiu o kvalite stravy. Ak štát vie do toho vstúpiť, lebo aj toto je v prvom rade zodpovednosť zriaďovateľov, ale vie do toho štát vstúpiť, prečo nie.
Čo sa týka toho, nevyriešených tých 10 %, kde tie stravy, kde to teplé jedlo nie je, no tak, bohužiaľ, tak tie málotriedky nútiť, aby zriaďovali teraz jedálne, neviem, či je úplne vhodné, ale opäť je to zodpovednosť zriaďovateľov. My dávame dotáciu aj pre tieto deti, aj pre tieto deti, na každé jedno dieťa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:19 - 12:21 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, už sme sa o tom rozprávali na sociálnom výbore. Preto to ide z tohto zákona, resp. podľa tohto zákona, lebo my už rozširujeme v podstate existujúcu, nie v podstate, ale existujúcu dotáciu na stravovacie návyky detí pre deti z chudobných rodín. A keďže sa to rozširuje, tak ide to podľa tohto zákona.
Čo sa týka tej teplej, neteplej stravy, už som to viackrát uviedol, asi 10 – 11 % škôl nemá jedáleň. Ale toto nie je kompetencia, resp. zodpovednosť štátu, ale zriaďovateľov, teda obcí a miest. Ide najmä o tie málotriedky. A napriek tomu myslíme aj na tie deti, pretože aj im, aj im priznávame tú dotáciu 1,20 eur.
Čo sa týka toho vášho pozmeňujúceho návrhu, rovno poviem a vy ma už dobre poznáte, že ja som pripravený diskutovať na túto tému. Myslím si, že sme sa podobne zhodli pri kompenzáciách zdravotne ťažko postihnutých. Sadnime si a diskutujme. Ale tu riešime stravovacie návyky detí. Detí. Toto je duch toho zákona. A navyše už teraz podľa zákona o sociálnych službách môžu samosprávy nielen formou jedální, ale aj formou donášky do domácností zabezpečovať dôchodcov. Čiže som pripravený na túto diskusiu, len tento zákon je o stravovacích návykoch detí.
A keď sme pri dôchodcoch, viete dobre, že myslíme na nich a urobili sme už veľa opatrení, zaviedli sme vianočný príspevok, ideme ho teraz zdvojnásobiť. Prepočítali sa dôchodky. To boli tie disproporcie medzi starodôchodcami a novodôchodcami, 135-tisíc dôchodcov dostalo počas tohto roka vyšší dôchodok. A tých zvyšných 15-tisíc, ktorých sa to týkalo, sme nechali tak, ako je, aby nemali nižší. Nakoniec zaviedli sme minimálny dôchodok a vlaky zadarmo, sme tiež pomohli dôchodcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:53 - 11:55 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Kollár, ďakujem vám za konštruktívny príspevok, len vás chcem poprosiť, možno si trošku upracte vo vašom hnutí, pretože predchádzajúce príspevky vašich dvoch kolegov boli naozaj diametrálne odlišné. A neviem, či to bola len snaha kritizovať za každú cenu alebo to, skôr to vo mne vzbudilo obavy, že napokon nezahlasujete za tento zákon. Ale okej, beriem to, že ste šéf a nejakým spôsobom budem brať tento váš názor.
K tomu, že prečo nielen pre chudobné deti, ale pre všetky deti zavádzame to opatrenie, je krásny príklad štátu New York, kde sa to zviedlo pre chudobné deti, ale tie napokon na tie obedy nechceli chodiť, pretože sa hanbili, že oni dostávajú tú dotáciu, pred všetkými deťmi a nesplnilo to žiaden účel.
Aj vám, aj pánovi Gröhlingovi chcem zopakovať, že povinnosťou obcí a miest ako zriaďovateľov škôl je zabezpečiť stravovanie a všetko, čo s tým súvisí, už teraz pre 100 % detí, už teraz, hej. A to, že napriek tomu, že to je ich povinnosť a v princípe by sme sa ich nemuseli ani pýtať, tak sme to urobili, dohodli sme sa, pomohli sme. Aj čo sa týka kuchárok, je to ich povinnosť. Musia to urobiť. A oni tú podanú ruku prijali, veď toto bolo predmetom vašej kritiky, že ideme bez dohody s nimi, teraz sme sa dohodli, aj tak je to zlé. Nie, dohodli sme sa, podali sme si ruku a takto to pôjde.
A ja som tiež proti plytvaniu potravinami, pán Kollár, teda veľmi, a preto musí tam byť prísne nastavený ten mechanizmus nahlasovania a odhlasovania obedov. Nechali sme to zatiaľ na zriaďovateľov, nechceme to riešiť v zákone, ale je možné to vyriešiť aj nejakými sankčným mechanizmom potom, ak by sa plytvalo. A to sa dá naozaj zariadiť, toto by som nevidel ako problém. Len už chcem, aby sme sa trošku možná aj spojili a menej tej škodoradosti. Jasné, že to môže priniesť na úvod nejaké problémy. Ale čo sa budeme teraz z toho vytešovať? Načo to je dobré? Komu to pomôže? Rodinám? Deťom? Určite nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 11:45 - 11:47 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Veľmi krátko. No, pani poslankyňa, tak keď hovoríte o neodbornosti, tak neviem, na koho narážate. Chcem, po prvé, povedať, že vôbec som v žiadnom prípade neprejavoval úctu k rodičom, pretože teraz ste ten obsah tej vašej petície rozšírili o tú, o tú jednu myšlienku, že je to za vyššie platy alebo niečo podobné. Predtým v tej rozprave ste hovorili, že rodičia chcú, aby tá dotácia bola pre chudobné deti. A teraz hovoríte, že je to tak, že bojujú za zachovanie, za zachovanie tej dotácie. A vy ste si všimli, že tá dotácia zostáva zachovaná? Keď hovoríte o odbornosti, pani poslankyňa. Tá dotácia zostáva zachovaná, len už bude platiť len pre deti materských škôl od druhého, od dvoch rokov alebo od troch rokov, podľa toho, ako to povolí zriaďovateľ, po posledný ročník materskej školy, keďže od posledného ročníka materskej školy vyššie až na základné školy už to bude plošná dotácia.
A nielenže tú dotáciu zachovávame, pani poslankyňa, keď už hovoríte o odbornosti, ale my ju aj zvyšujeme, lebo doteraz je tá dotácia maximálne do výšky jedného eura. Teraz bude aj pre tieto detičky z materskej školy 1,20, aby to bolo rovnaké. Takže len chcem, aby sme sa bavili naozaj korektne. A preto som povedal, že nerozumiem petícii za zachovanie, respektíve za to, aby tú dotáciu dostávali deti z chudobných rodín, keďže ona je, zostáva zachovaná a bude a bude.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:34 - 11:36 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ani sa nejdem púšťať do debaty filozofickej o tom, čo je takzvane zadarmo. O tom by sme sa mohli rozprávať, či máme na Slovensku takzvané školstvo zadarmo alebo takzvané zdravotníctvo zadarmo. To tu už bolo a nechce sa mi na to míňať sekundy.
Argumentujete, že tu je nejaká petícia, ktorá podporuje obedy zadarmo pre nízkopríjmové rodiny. A hneď jedným dychom hovoríte, že už to je zavedené. Však toto už je, v súčasnosti už to existuje, my to rozširujeme plošne na všetky deti na základných školách z dôvodov, ktoré sme už tisíckrát uviedli.
K tej rodinnej politike, tak my ju budujeme takto, my sa k nej takto staviame. Bola to strana SMER, ktorá zaviedla príspevky pri narodení prvého, druhého, tretieho dieťaťa. Bola to strana SMER, ktorá zaviedla vlaky zadarmo, čo pomáha študentom. Príspevky na lyžiarske kurzy a školy v prírode, zase to pomáha rodinám. Obedy zadarmo pomôžu rodinám, 24 euro mesačne, 24 euro mesačne. Koľko je to ročne?
A chcem vám opäť zopakovať, že sme pripravení ísť ďalej, lebo my sme v tomto konzistentní, my tie sociálne balíky nerobíme pred voľbami, my ich robíme konzistentne stále. Už v minulom volebnom období sme naplnili dva balíky po 15 opatrení a teraz to, čo sme už povedali, ideme opäť naplniť. Keď sa bavíme o rodinnej politike, chceme znížiť, ale, respektíve zrušiť DPH na plienky a detskú výživu. Chceme zaviesť príspevky na školské potreby. Viete, že na začiatku školského roka s tým majú rodiny problém. A hlavne debatujeme o tom, či predĺžime materskú z 34 týždňov na 52, to by bolo skvelé pre tie matky, že by dostávali čistý príjem ešte vlastne celý rok z predchádzajúceho povolania. Alebo rapídne navýšime rodičovský príspevok. Toto ideme urobiť a nikto a nič nás nezastaví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:19 - 11:21 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Pčolinský, ja vás naozaj pekne poprosím, buďte korektný. Hovoríte, že zákon upravujeme na poslednú chvíľu, lebo je celý zlý. Čo upravujeme v tom zákone, pán poslanec? Čo upravujeme v tom zákone? Do poslednej bodky ten zákon je taký, aký bol pripravený na začiatku. Jediné, čo pozmeňujúcim návrhom upravujem, je účinnosť pre základné školy. Dali sme to na začiatok školského roka po dohode so ZMOS-om. Po dohode s tým ZMOS-om, ktorý garantuje, že jedálne, o ktorých vy hovoríte, že nebudú proste pripravené, atď., ktorý garantuje, že budú, lebo je to ich povinnosť, ich kompetencia.
Pán Gröhling, nie je v tej vete o tej povinnosti žiadne "v prípade záujmu". Už ste to skúsili na výbore, zase to skúšate. Nie je tam nič v prípade záujmu. Je tam jasne napísané, že zriaďovatelia zabezpečujú stravovanie žiakov formou zriaďovania jedální. Takže ja mám naozaj rád vecnú diskusiu, tak pri nej, prosím vás, zostaňme. SaS ide rušiť vlaky zadarmo a obedy zadarmo, to nie, že vy sa ešte rozhodnete, že aj či zrušíte, či nezrušíte. Veď váš predseda Richard Sulík povedal, že zrušíme. No tak ja len citujem vášho predsedu, tak opäť jeden argument, ktorý som si nevycucal z prsta.
A, pán Baránik, no tak s vami je to ťažké, ale skúsim predsa len. Hovoríme o obedoch, no a vy hovoríte o rušení. No tak keď hovoríme o obedoch, tak ja by som odporúčal, zrušte raňajky. Viete, aké raňajky pán Baránik? Tie raňajky, na ktorých sa pravidelne stretával váš pán predseda Richard Sulík s Mariánom Kočnerom. Tieto raňajky zrušte už, prosím vás, lebo toto do slušnej spoločnosti nepatrí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 11:03 - 11:12 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Nestihol som reagovať v rámci dvoch minút faktickej poznámky a navyše bolo tu zase vyprodukovaných niekoľko populistických výrokov, a preto opäť chcem vecne.
Pani poslankyňa, obedy zadarmo budú, či sa rozkrájate alebo nerozkrájate, či si to želáte alebo neželáte. Ja vidím, že v tej opozícii čím horšie, tým lepšie. Celý návrh je dobre pripravený, je odkomunikovaný so ZMOS-om a vy napriek tomu, niekto vám tu niečo pripraví, čítate bez toho, aby ste reagovali týmto svojím príspevkom na už prebiehajúcu diskusiu. Ale to je váš problém.
Ešte raz opakujem, od 1. januára 2019 budú obedy zadarmo v materských škôlkach. Obedy zadarmo. Aha, obedy zadarmo v základných alebo na základných školách budú od 1. 9. 2019. To je to, na čo ste nás vyzývali už mesiace, že dohodnite sa so samosprávami, nech sú pripravené. Tak my sme tú dohodu dosiahli a to je ten ústupok, že, dobre, veď čo je na tom nelogické, pripravte sa, ešte vám aj pomôžeme zo štátnych peňazí napriek tomu, že je to vaša povinnosť, milí zriaďovatelia. Odsunuli sme to na 1. 9., na nový školský rok, aby všetko išlo, tak ako má.
Pán Gröhling, vy sa smejete z tohto opatrenia, ako ste povedali, vám je to smiešne, pretože škandinávske krajiny, ktoré sú tu stále uvádzané za príklad v iných politikách, tak vtedy je to okej, teraz sa tomu smejeme. Veď sa smejte! No tak vy ste aj povedali, že to potom zrušíte. Na druhej strane si myslím, že je to aj dobré, že SaS takto otvorene už teraz pred voľbami parlamentnými hovorí, ako bude postupovať. Vážení voliči, ak príde SaS k moci, obedy zadarmo nebudú. Richard Sulík povedal, že obedy zadarmo zruší. Vlaky zadarmo pre študentov a dôchodcov nebudú. Richard Sulík povedal, že ich zruší. Príspevok na lyžiarske zájazdy a školy v prírode nebudú, ak bude SaS vo vláde. Áno, je to korektné. Dobre, že to hovoríte, nebudú. Ľudia si aspoň môžu vybrať. Ak nechcú tieto benefity, nebudú, ak bude SaS vo vláde. Taká je situácia. Máme proste rozdielny pohľad na politiku. My sme sociálni demokrati, my v tých sociálnych opatreniach vidíme úžitok. Navyše, vlaky zadarmo pre dôchodcov a študentov ukázali ako to je v praxi. Vyše milióna ľudí využíva toto opatrenie. Zvýšil sa počet cestujúcich platiacich. Znižuje sa strata železníc. Ale dobre, veď to zrušte, zrušte! Študenti a dôchodcovia SaS určite poďakujú.
A smejte sa aj z toho opatrenia, pán Gröhling, napriek tomu, že vo Švédsku a vo Fínsku funguje nádherne, pomohlo deťom. Opakujem, nielen, nielen v súvislosti so stravovacími návykmi. Pomohlo aj rodinám, ktoré nemajú toľko peňazí, ale hlavne zlepšilo školské výsledky, podľa odborníkov, nie podľa mňa, podľa odborníkov, školské výsledky a dochádzku. Ale vy ako budúci možno minister školstva to vidíte inak. Tak nech sa páči.
Ešte aj pán prezident Andrej Kiska, s ktorým si na sebe nenecháme navzájom jednu nitku suchú, vo svojej správe o stave republiky pochválil toto opatrenie. Pochválil, takže nech sa páči.
Ešte raz opakujem, pani Krištúfková, ktorá ste už utiekla zo sály medzitým. Povinnosťou zriaďovateľov v súčasnosti je zabezpečiť stravovanie pre 100 % detí. Keby sa v súčasnosti 100 % detí prihlásilo na stravu, oni to musia urobiť. Hovorí im to zákon. Zákon hovorí, že povinnosťou škôl je poskytnúť stravu zriaďovaním stravovacích zariadení, resp. jedální. To hovorí zákon o samospráve a štátnej správe v školstve. Ten paragraf vám môžem citovať donekonečna.
Ale ešte raz, nešli sme na nože so samosprávou. Nešli sme na nože so ZMOS-om, keďže štát nie je zriaďovateľom základných a materských škôl, tak nedokáže inak ako dohodou presadiť toto opatrenie. Keby to bolo pod ministerstvom školstva, tak sa o ničom nebavíme. Je to naša zodpovednosť celá, zavedieme to, ide to. Ale keďže tie kompetencie sú v našej krajine rozdelené inak, tak sme museli dosiahnuť dohodu. Boli sme kritizovaní vami, že prečo ideme proti názoru ZMOS-u. Teraz, keď sme ho dosiahli, hovoríte o nepripravenosti. Potom, že to zase odkladáme. No tak si vyberte, lebo potom sa cítime ako chlapci v tom vtipe, že máš čiapku, dostaneš facku, nemáš čiapku, dostaneš facku. Aj tak zle, aj tak zle. Však, opozícia vážená, niečo podporte. Toto je dobré, je to proste dobré opatrenie. Kritizujte nás za iné veci, však už sme narobili aj veľa chýb, veď už sme tu dlho, ale toto je jednoducho dobré opatrenie. Tak načo o tom politizujeme tu? Načo?
SME RODINA, teraz príde pani Krištúfková s nejakým pripraveným textom, pritom v tom texte kritizuje tri veci, ktoré už tu boli dávno vysvetlené v komunikácii s kolegami z opozície. Číta ho bez toho, aby trošku sledovala ten dej. A SME RODINA v prvom čítaní tu vystúpia traja poslanci, ktorí hovoria, aké je to opatrenie skvelé a ho podporíme a teraz, len aby sme trošku zabŕdli, len aby sme im to trošku skomplikovali. Načo to je dobré? Načo?
Kto to tu hovoril, že sme hovorili 120, teraz 80, no asi pán Gröhling zase, ktorý sa usmieva. Veď sa smejte tým rodičom a deťom, pán Gröhling, koľko len chcete. Smejte! Zrušte im to a smejte sa! Veď sme už povedali tisíckrát, že to opatrenie bude stáť od 80 do 120 miliónov v závislosti od toho, koľko detí sa prihlási. Čo je na tom nelogické? Kto tu mení rétoriku? Kto niečo zmenil? Kto je nepripravený? A pôjde to z balíka z tej 400-miliónovej rezervy. Navyše, tým samosprávam, napriek tomu, že si myslíme, že je ich povinnosťou to už aj teraz zabezpečiť dávame ešte navyše finančné prostriedky, štátne finančné prostriedky na technické a personálne vybavenia. Čo tu nesedí? Čo tu nesedí?
Dohoda so ZMOS-om, džentlmenská a za to chceme, za to chceme, aby už nepýtali od rodičov nič. Lebo my nevieme nájsť v zákone formuláciu, ktorou pokryjeme. Môžme, fakt štát môže prikázať všetko. To máme ísť touto cestou? Vy liberáli si to želáte? Nie, dali sme dotáciu vo výške priemernej dotácie, ktorú dopláca rodič. Cena obeda je vyššia, tá je až okolo 2 eurá 90 centov, tuším. A už teraz zriaďovatelia znášajú náklady, najmä tie režijné náklady. Za potraviny platí rodič, ale ešte aj tak je to komplikované, že nie v každej samospráve. Niekde ten rodič dopláca časť aj na potraviny, aj na režijné náklady. A keďže je to také zložité a nie je možné nájsť správnu formuláciu v zákone, tak sa spoliehame na dohodu so ZMOS-om, v ktorej právomoci to je, že to potom celé zariadi. Ak nie, tak ja chcem vidieť toho starostu alebo primátora, ktorý bude čnieť a bude ešte pýtať nejakých 20 – 30 centov od rodičov navyše. Nech sa páči, ak to považuje, ak to nepovažuje za politickú samovraždu, nech sa páči, nech to pýta. Po tom všetkom, čo sme pre nich urobili a čo sme sa dohodli. Jasné, ZMOS je len stavovská organizácia, ten nemôže garantovať nič. No ale má výkonnú radu, ktorá to schválila, tak dúfame, že to tak bude, lebo toto je cieľom. Cieľom je odbremeniť rodiny, cieľom je, aby sa tie chudobnejšie deti lepšie začlenili do kolektívov. Toto je cieľom. A aby sa konečne normálne najedli. Normálne najedli. Čiže opakujem, žiadne dobrodružstvo Slovenskej republiky, žiaden populizmus. Opatrenie vyskúšané v praxi.
SaS sa smeje a bude to rušiť, my si ale za tým stojíme. A preto vás opäť pekne žiadam, aj kolegov z opozície, podporte to!
Ďakujem.
Skryt prepis