Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 10:20 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 10:20 - 10:26 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegovia a kolegyne, dovoľte mi v druhom čítaní v krátkosti uviesť náš návrh zákona. Tento návrh zákona je známy ako opatrenie obedy zadarmo. Už bolo o ňom povedané veľa aj parlamente, aj v médiách, ale predsa len mi dovoľte uviesť krátke zdôvodnenie.
Týmto návrhom zákona chceme zlepšiť stravovacie návyky detí v školách a chceme to urobiť nasledovným spôsobom: Navrhujeme zaviesť dotáciu vo výške jedno euro dvadsať centov na každé dieťa na každý deň, v ktorom dieťa absolvuje buď výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, alebo vyučovací proces na základnej škole pre deti posledného ročníka materskej školy a pre všetky deti základných škôl.
Jedno euro dvadsať centov vychádza z priemerného doplatku, ktorý v súčasnosti na obed doplácajú rodičia. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby deti posledného ročníka materských škôl a všetky deti základných škôl mali bezplatný obed. Viete dobre, že už v súčasnosti sa poskytuje dotácia vo výške maximálne jedno euro pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré pochádzajú z domácností, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo ich príjem neprevyšuje životné minimum. Túto dávku zachovávame pre ročníky materských škôl, lebo vieme dobre, že deti nastupujú do základných škôl vo veku troch rokov, v prípade ak to zriaďovateľ umožňuje aj vo veku dvoch rokov a teda pre tie ročníky od dvoch, troch rokov až do posledného ročníka materských škôl, aby týmto naším novým návrhom tieto deti o túto dotáciu, tieto deti z chudobných rodín o túto dotáciu neprišli. Naopak, zachovávame ju a ešte ju aj zvyšujeme na to jedno euro dvadsať centov, pretože chceme, aby to bolo rovnaké, ako aj pre všetky deti, ktoré už budú mať teraz plošne nárok na dotáciu.
Ako som povedal, týmto návrhom zákona sledujeme v prvom rade zlepšenie stravovacích návykov detí na školách, ale zároveň aj prax zo zahraničia ukazuje, že takýmto opatrením sa podarilo zlepšiť dochádzku detí do škôl, samotné školské výsledky a najmä sa podarilo tie deti z chudobnejších rodín lepšie včleniť do kolektívu. Príklady, ktoré som spomenul, sú predovšetkým zo škandinávskych krajín, kde s týmto opatrením majú veľmi dobré skúsenosti. Preto chcem povedať, že nejde o žiadne dobrodružstvo Slovenskej republiky, ale ide o opatrenie, ktoré je už vyskúšané v zahraničí s veľmi dobrými výsledkami.
Prečo sme k tomuto opatreniu pristúpili, je, že máme pomerne nízky počet detí, ktoré sa stravujú v jedálňach. V materských školách to ešte taký problém nie je, pretože tam sa stravuje 94 % detí. Na prvom stupni základných škôl ale už je to len 74 % detí a na druhom stupni základných škôl je to už len 57 % detí. Chceme preto naozaj dosiahnuť to, aby čo najviac detí sa malo možnosť naobedovať.
Tento návrh bol aj predmetom kritiky zo strany zriaďovateľov, teda zo strany miest a obcí. Predovšetkým z toho dôvodu, že argumentovali tým, že nebudú pripravené na toto nové opatrenie. Asi ste už mali možnosť zachytiť v médiách, že sa nám podarilo vstúpiť do rokovaní so Združením miest a obcí Slovenska a napokon dosiahnuť dohodu. Dohodu na tom, že schvália, respektíve budú rešpektovať toto opatrenie ako zriaďovatelia, ale na druhej strane my im vytvoríme väčší priestor na prípravu. Preto aj v pozmeňujúcom návrhu, ktorý v rámci rozpravy predložím, odložíme účinnosť tohto zákona v prípade základných škôl na 1. september roku 2019, teda na začiatok nového školského roka. V prípade materských škôl ale už toto opatrenie začne platiť od 1. januára 2019. Výsledkom tejto dohody, džentlmenskej dohody je aj to, že štát poskytne finančnú podporu mestám a obciam na technické zabezpečenie tohto opatrenia, ale aj na personálne. Ministerstvo financií vyčlení popri dotácii, popri tej výške dotácie, ktorá sa odhaduje od osemdesiatich do stodvadsiatich miliónov v závislosti od toho ako deti, v akom počte deti prejavia záujem, aj ešte navyše dva milióny eur na technické vybavenie jedální a zároveň ministerstvo práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na finančnú pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o tisíc ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte zriaďovateľom dá, myslím, 60 euro na osobu na nejaké ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli. Túto dohodu džentlmenskú so ZMOS-om ja, ako som už povedal, premietnem do pozmeňujúceho návrhu, ktorý následne, následne zdôvodním v rozprave.
Chcem vás preto všetkých pekne poprosiť o podporu tohto dobrého opatrenia, ktoré podporujú odborníci, už nie je ani predmetom kritiky zo strany miest a obcí a som pripravený v rozprave odpovedať na akékoľvek vaše otázky.
Ďakujem pekne. A, pani predsedajúca, chcem vás poprosiť, že sa do rozpravy hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:29 - 12:31 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán tieňový minister financií Heger, ak budete používať takýto jazyk a takúto rétoriku, tak sa asi ťažko dostanete na úroveň tu prítomného pána ministra financií, ktorý bol viackrát označený v Európe za najlepšieho ministra financií, a poviem vám prečo. Minister financií by mal používať fakty, mal by byť technokrat a do značnej miery si to na vás vážim, že pri väčšine vašich vystúpení to aj robíte. Dnes ste ale predviedli populizmus a demagógiu. Keď to robia strany ako Ľudová strana Naše Slovensko a SME RODINA, tak už trochu mám aj pre to pochopenie, pretože oni, je to súčasť ich štýlu politiky a už voči tomu asi ťažko namietať.
Takže mali by ste použiť čísla. 0,3 %, 0,3 % všetkých zamestnancov predstavujú cudzinci z tretích krajín. Čiže bavíme sa o takomto čísle. Nezamestnanosť klesla na 5 %, ak vy ešte chcete v tejto skupine hľadať nejakých ďalších ľudí, tak si treba povedať, že medzi tými ľuďmi sú už len ľudia, ktorí buď nechcú, alebo nemôžu pracovať, možno ešte niečo. Čiže naozaj ľudia nie sú. 80-tisíc voľných pracovných miest, to je fakt.
No a potom ma trošku prekvapujete vy aj kolegyňa Kiššová z SaS, ktorá ešte ma prekvapila viac ako zo strany, ktorá je vlastne friendly voči podnikateľom, tak ona sa postaví proti tomu zákonu napriek tomu, že najväčšie zamestnávateľské zväzy po ňom tak volajú. Mohli ste si pozrieť tlačovú besedu, pani kolegyňa, spred dvoch dní. No a to vaše riešenie, že teda ste len položili otázky obaja, aj vy, aj pani Kiššová, treba riešiť návrat Slovákov zo zahraničia. Len ste si položili tie otázky, ale nepočuli sme tie riešenia. Tak ja budem veľmi, veľmi zvedavý, veľmi, veľmi zvedavý, ako chcete Slovákov zo zahraničia dostať na Slovensko, a hovorím to naozaj úprimne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:11 - 20:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ja by som nadviazal na Ľuboša, tiež chcem oceniť konštruktívny prístup niektorých opozičných strán a zároveň máš, Ľuboš, úplnú pravdu, že teraz strana SaS, čo sa týka sociálnych opatrení, pre mňa z nepochopiteľných dôvodov zlyháva. Richard Sulík oznámil, že ak by bol vo vláde, zruší vlaky zadarmo, zruší obedy zadarmo, zruší lyžiarske kurzy, školy v prírode. Na jednej strane je to nepekné, na druhej strane aspoň voliči vidia, ako sa postupne rámcujú programy jednotlivých strán a budú si môcť vybrať, či teda chcú stranu, ktorá všetko zruší, všetky sociálne opatrenia, alebo stranu a respektíve strany, ktoré budú chcieť tieto opatrenia zachovať.
Mal by som reagovať len na rečníka, ale opäť tu padli niektoré otázky.
Ja som, pán Kollár, už pánovi Krajniakovi na tie vaše odpovedal.
Pán Janckulík, môžem len zopakovať, že už v súčasnosti sú zriaďovatelia, teda obce a mestá povinné podľa školského zákona zabezpečiť stravovanie, aj keby išlo o 100 % detí. Na druhej strane podľa odborníkov sa odhaduje, že ten nárast detí, ktoré využijú to stravovanie, bude len asi o 10 percent. Že teda 10 % by už bol veľký úspech, takže také je očakávanie v praxi, ten nábeh. A samozrejme, pokiaľ by ten nárast bol vyšší, tak ako pri každom inom zákone, aj tu, keď prax ukáže, potrebu pomocnej ruky zo strany štátu, tak ja si myslím, že to urobíme, lebo my tomu opatreniu naozaj veríme.
Čo sa týka toho, aby to jedlo naozaj nejakým spôsobom, nebolo veľa odpadu z toho jedla, tak musia zriaďovatelia určiť, tak ako je to už dnes, presný spôsob nahlasovania a odhlasovania obedov. Verím, že to vyriešia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:01 - 20:03 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajniak mi položil tri otázky. Ja na ne odpoviem. Pán poslanec, chcem vám odpovedať. Pán poslanec, chcem vám odpovedať. Čiže prvá otázka bola, čo s tým 1,20 eur. Chcem vám povedať, že 1,20 eur nie je cena obeda, 1,20 eur je priemerná výška príspevku, ktorý doplácajú rodičia na obed. Cena obeda je vyššia. Zriaďovatelia platia ceny na potraviny, ceny za réžiu a podobne. A oni doplácajú potom tú celkovú výšku obeda. Čiže 1,20 eur je priemerná výška, ktorú dopláca rodič.
Druhá otázka, kto rozhodne či dieťa má nárok diétnu stravu. Rozhodne o tom ošetrujúci lekár. Čiže platí, že pokiaľ jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo pre dieťa, ktoré má na to potvrdenie od ošetrujúceho lekára, tak až v takom prípade sa vypláca rodičovi hotovosť, to 1,20 eur, aby to dieťa bolo rovnoprávne s ostatnými deťmi.
A tretia vec, čo sa týka, či to zriaďovatelia zvládnu. A už sme aj počuli kritiku z rôznych strán, vrátane ZMOS-u. No chcem vám povedať, že v školskom zákone je jasná citácia, kde sa hovorí, že zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom formou zriaďovania školských jedální. Vyplýva z toho, že podľa školského zákona zriaďovateľ má povinnosť toto stravovanie zabezpečiť. A tá povinnosť už je aj teraz. Čiže aj teraz teoreticky, keby 100 % detí chcelo sa stravovať v školských zariadeniach, zriaďovateľ by to musel zabezpečiť. Nehovoriac o tom, že zriaďovatelia sú platení z podielových daní, 40 % daní z príjmov fyzických osôb sa dáva na hlavu, na žiaka, proste, do tých škôl. Takže je to ich povinnosť.
Samozrejme, my odhadujeme, že ten nárast bude možno len niečo o 10 %, že už by to bol úspech, a to by mali zvládnuť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:48 - 19:53 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, takýto dôležitý zákon takto neskoro večer, ale je to prvé čítanie, tak vieme dobre, že aj druhé čítanie nám poskytne dostatočný priestor na odbornú i politickú diskusiu o tomto návrhu. Preto mi dovoľte, tak ako sa na prvé čítanie patrí, stručne, všeobecne uviesť tento návrh zákona.
Naším návrhom upravujeme dva zákony, a to zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákon o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon. Cieľom je rozšíriť okruh detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravovanie, a to tak, že nárok na túto dotáciu budú mať všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl, samozrejme, pokiaľ si riadne plnia povinnú školskú dochádzku.
Ten stav na školách a materských školách, čo sa týka stravovania, je podľa štatistík nasledovný: V priemere 70 % detí a žiakov využíva stravovanie v školských zariadeniach. Číslo v materských školách je pomerne vysoké, je to 94 %, ale na základnej škole je to už horšie, na prvom stupni je to niečo vyše 60 %, na druhom dokonca len niečo vyše 50 percent. A preto chceme týmto opatrením toto percento určite navýšiť.
Chceme zlepšiť stravovacie návyky detí, chceme odstrániť sociálne rozdiely a bariéry medzi deťmi, čo sa týka stravovania, a samozrejme aj ekonomicky odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie.
Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov, kde toto opatrenie už funguje v praxi. A odborníci prišli naozaj k pomerne až neskutočným zistenia. Asi najlepšie príklady sú škandinávske krajiny ako Fínsko alebo Švédsko. Odborníci zistili, že nielenže sa zlepšili stravovacie návyky detí, ale výrazne sa zlepšila aj dochádzka do školy, výrazne sa zlepšili dokonca školské výsledky. A neposlednom rade tie chudobnejšie deti sa oveľa lepšie začlenili do kolektívu.
Výška dotácie, ktorú navrhujeme, je 1,20 eur na každé dieťa a na každý deň, v ktorom to dieťa buď absolvuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, alebo vyučovací proces na základnej škole a zároveň sa naobeduje. V prípade detí, ktoré si vyžadujú diétnu stravu, zriaďovateľ podľa nášho návrhu, ak školská jedáleň nie je schopná zabezpečiť diétnu stravu, tak zriaďovateľ potom poskytne túto dotáciu priamo rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v hotovosti.
Dôležité je povedať aj to, že zároveň ponechávame v praxi aj už v súčasnosti platnú dotáciu na stravovanie pre deti v materských školách od troch, resp. dvoch rokov do piatich rokov alebo teda presnejšie povedané do posledného ročníka materskej školy. Túto dotáciu nielenže ponechávame v praxi, ale zároveň ju navýšime z jedného eura na 1,20 eur, aby to bolo rovnaké, ako budú mať deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci na základnej škole.
Súčasne sa navrhujú aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.
V zákone o výchove a vzdelávaní navrhujeme doplniť povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu.
Návrh zákona má pozitívny vplyv na rodiny a deti a, samozrejme, dopad na štátny rozpočet. Ten vyrátaný odhad je niekde medzi 80 mil. eur až 120 mil. eur, samozrejme, v závislosti od počtu detí, ktoré prejavia o toto opatrenie záujem. Suma je súčasťou 400-miliónového balíka určeného na sociálne opatrenia. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ako i s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:37 - 17:39 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, v prvom rade si myslím, že v rozprave by ste mali naozaj vystupovať k obsahu zákona. To keby sme urobili my, tak už pán Dostál vyskakuje ako čertík z krabičky. Po druhé, nechápem tú osobnosť toho vášho tónu, lebo ja si nepamätám, že by niečo podobné som ja niekedy predviedol k vám. Myslel som si, že autorom takýchto narážok je len Igor Matovič, o ktorom si možno viacerí, alebo väčšina z nás, myslí svoje. Keď už hovoríte o tej pravde, tak vám nejakú pravdu tiež chcem povedať.
Pán Poliačik, nestačí si namaľovať tvár inou farbou a tváriť sa, že ste nový politik. Vy ste boli súčasť SaS, organizácie nejakej, o ktorej vám chcem povedať pár právd. Vy ste zamlčali, že šéf tejto organizácie Richard Sulík raňajkoval s Mariánom Kočnerom, popri vymenovávania všetkých hriechov, ste toto zamlčali, túto pravdu, a radil sa o voľbe generálneho prokurátora.
Vy aj pán Dostál hovoríte o znásilňovaní ústavy, tak vám chcem pripomenúť dve veci, obom. Po prvé, zatvárali ste ústa poslancom strany SMER – SD, keď sme boli v opozícii, ale hlavne vy, liberál, ste dovolili, aby sa odsúhlasila verejná voľba namiesto tajnej. Pán Dostál a spol. hovorili, že tajná voľba je výdobytok nežnej revolúcie a napokon prispeli k tomu, aby sa hlasovalo o tajnej voľbe. Vaša štvorica, pán Dostál. A vy, ako liberál, pán Poliačik, vy ako liberál ste len potichu sa prizerali na eštebácke praktiky pána Galka, ktorý odpočúval svojich kolegov, zamestnancov, radových občanov a chcel mňa a chcel mňa ako hovorcu opozičnej strany.
Takže keď sa chceme baviť o pravde a kto je kto, tak môžme aj takto diskutovať, ale ja naozaj, pán Poliačik, by som sa rád vrátil k obsahu zákona a nebol osobný, naozaj nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:15 - 17:17 hod.

Erik Tomáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:55 - 16:57 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Mihál, doteraz to bola naozaj vecná diskusia, až kým ste druhýkrát nevystúpili vy. Tak dobre, ako chcete, ako chcete. Obávam sa ale o vašu výbušnú povahu.
Po prvé, nestrašte krátením dôchodkov, pretože boli ste to vy, ktorý hovoril, že čím viac sa bude zvyšovať minimálna mzda, tým sa viac bude prepúšťať. Vidíme výsledok. Po druhé, k tomu vášmu slávnemu druhému pilieru jeden fakt. Sociálna poisťovňa vydala oficiálne stanovisko, podľa ktorého dvojpilierová penzia za minulý rok je v priemere o 26 eur nižšia ako tá, ktorú ľudia poberajú zo Sociálnej poisťovne.
A teraz k tým ostatným veciam. Vy nám idete pripomínať Mariána Kočnera, vy, ktorého bývalý šéf Richard Sulík s Mariánom Kočnerom raňajkoval a radil sa s ním o voľbe generálneho prokurátora? Vy nám vyčítate rozkrádačky, ktorého podpredsedníčka strany pani Macháčková, primátorka Prievidze, prihrala sama sebe pozemok za babku? Prestaňte s tým aspoň pri týchto vecných témach, keď ide o ľudí!
Pán Mihál, ja cítim takú tú vašu škodoradosť, ako sa tešíte, že tá novela neprejde. Toto naozaj do politiky nepatrí. Buď v niečo veríme, neveríme, ale byť takto škodoradostný, nehnevajte sa na mňa, to je už také detinské.
A na záver, pán Mihál, z vašich úst, toto treba, tam treba, rodinám, deťom. Neboli ste vy dva roky ministrom práce? Neboli ste? Čo ste urobili pre ľudí, čo ste urobili pre deti, čo ste urobili pre rodiny? Jedno veľké nič. Takže je to veľké farizejstvo z vašej strany (reakcie z pléna).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:39 - 16:41 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, ja zase považujem za nekorektné citovať len tie analýzy, ktoré vám vyhovujú. Viete dobre, že po prvé, nie je možné stanoviť presné dáta, pretože to nevie urobiť naozaj nikto, a predpokladám, že ani vy. Lebo presné dáta budú závisieť od vývoja ekonomiky, demografického vývoja a ďalších a ďalších mnohých faktorov. Hrubé odhady ale stanovené boli a my sme predsa hneď na začiatku povedali, že vieme, že to niečo bude stáť, pretože sociálna politika niečo stojí. My sa ale na rozdiel od vás nepozeráme na ľudí cez tabuľky, ale vnímame vždy sociálny rozmer. Citujete Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ale už menej chcete citovať, povedzme, Inštitút finančnej politiky, ktorý hovorí napríklad o tom, že náklady na dôchodky sa budú až do roku 2034 znižovať. Spochybňujete, že ľudia na Slovensku sa dožijú v zdraví priemerne veku 55 rokov. Už tvrdíte, že to bolo určite len nejaká slabá anketa, pritom ide o seriózny zber.
A naozaj sa chcem opýtať, či keď vieme dobre, že ľudia začínajú mať vážne problémy zdravotné v päťdesiat päťke, či ich chceme naozaj nútiť pracovať do sedemdesiatky a viac. Mohol by som pokračovať, ale na záver mám len jednu otázku. Ani vy ste neprišli a nepredložili iné riešenie alebo alternatívu k tomu nášmu. A keďže ste nepredložili takéto riešenie, tak mám za to, že vy súhlasíte s tým, aby ľudia odchádzali do dôchodku vo veku 68 rokov, 70 a viac. Nič iné mi z toho vyjsť nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:11 - 16:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, vám v opozícii ten Robert Fico neuveriteľne chýba. Vy naňho hovoríte aj vtedy, keď tu nie je. Ja neviem, čo budete robiť, keď tu raz Robert Fico v tej politike nebude.
Ja som tiež Husákove dieťa, čiže Husákove dieťa ide hovoriť na Husákove dieťa. Aj keď vy tento fenomén šírite oveľa lepšie, lebo ste splodili štyri deti, ja len dve, takže chcem pogratulovať na úvod. A to je ten správny prístup, pretože rodinná politika, dobrá rodinná politika a pôrodnosť je jedným z riešení ako danú situáciu zastropovania veku do dôchodku aj riešiť systémovo.
Opäť strašenie nízkymi dôchodkami alebo vyššími odvodmi. Chcem vám opäť pripomenúť, že aj v súčasnosti je Sociálna poisťovňa v deficite a nikomu sa dôchodky nekrátia, čiže je to len otázka nastavenia priorít. A zároveň vás chcem poopraviť, respektíve vás upozorniť, že deficit Sociálnej poisťovne neustále klesá. V roku 2020 bude vyrovnaný.
Je naozaj otázka, lebo hovoríte, však budeme mať nízke dôchodky, ale potom sa ja opačne opýtam, keď nebude strop odchodu do dôchodku, tak či sa vôbec dožijeme tých dôchodkov.
A keďže mám málo času, ešte som mal toho na vás viac, chcem sa opýtať, vy ste vlastne z akého hnutia? Z OĽANO? Pretože chcem vám pripomenúť, že vaše hnutie OĽANO sa pôvodne veľmi hlásilo k tejto iniciatíve, no ale teraz sa ukazuje, že išlo len asi o, že ide len o politikárčenie, pretože nevieme zohnať vášho lídra pána Matoviča. Ten hovorí, že nikto s ním nechce rokovať, už toľko esemesiek a telefonátov, čo mal od nášho predkladateľa , takže asi tam bude niečo falošné v tom. Takže vás chcem poprosiť, skúste mu zavolať, že chceme sa naozaj stretnúť.
Skryt prepis