Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.5.2019 o 18:43 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:22 - 12:24 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, som rád, že sa to ešte dotkne aj vašich dvoch detí, myslím, že máte štyri, a chcem oceniť, že prispievate k dobrej alebo k zlepšeniu demografickej krivky na Slovensku. To, s tým ostatným už, samozrejme, súhlasiť nemôžem. Ja vás beriem ako človeka, ktorý má rád fakty. Ja naozaj nechápem, kde ste prišli na to, že na Slovensku nie je bezplatné školstvo. Neviem, vaše deti si platia za štúdium? Lebo moje nie a pevne verím, že ani žiadne iné. Čiže za štúdium si na Slovensku nikto neplatí. No a to ostatné, práveže tie ostatné náklady, ktoré s tým vznikajú, tak tam sa snažíme pomáhať. Áno, tam sa snažíme pomáhať.
Ale my sa už snažíme pomáhať od narodenia toho dieťaťa. Boli sme to my, ktorí zaviedli príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Boli sme to my, ktorí sme zvýšili materskú dávku na úroveň čistej mzdy. Zavádzame, zvyšujeme rodičovský príspevok a pomáhame aj školákom. Nielen týmto novým opatrením, ale dobre viete, že sme zaviedli a zavádzame postupne, aj keď to trochu bolí samosprávy, ale ja dúfam, že to bude v poriadku, obedy zadarmo. Študenti, deti majú vlaky zadarmo a zaviedli sme alebo máme skvelý projekt, ktorý funguje a ktorý chvália všetci; učitelia, podnikatelia v oblasti cestovného ruchu; a to sú tie školy v prírode a lyžiarske kurzy, kde tiež prispievame týmto deťom. Takže my sa staráme, my sa staráme. Čiže ja by som poprosil, netreba kritizovať len tak, že kritika pre kritiku. My sme naozaj v tejto oblasti urobili veľa a budeme robiť ďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2019 12:14 - 12:16 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcem k tomuto zákonu predložiť jeden malý technický pozmeňujúci návrh. Totiž legislatíva Národnej rady zistila, že je tu právna duplicita s iným zákonom. Nedávno bol prijatý vládny návrh zákona o znižovaní alebo opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a ten obsahuje rovnaký článok, ako je čl. III v tomto zákone. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky bude s účinnosťou od 1. septembra 2019 sprístupňovať údaje z centrálneho registra na žiadosť orgánu verejnej moci podľa uvedeného vládneho návrhu zákona, a preto potrebujeme z tohto nášho zákona čl. III vypustiť, pretože právna duplicita je neprípustná.
Dovoľte mi ešte prečítať krátky pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1482.
Čl. III. sa vypúšťa.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho článku a vykoná sa primeraná úprava názvu návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2019 12:08 - 12:11 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi v mene predkladateľov uviesť tento návrh zákona.
Cieľom tohto návrhu zákona je zaviesť jednorazový príspevok vo výške 100 eur na školské potreby pre prvákov základných škôl. Asi väčšina z nás v tejto sále, aj keď nás je tu málo, sme rodičmi a asi každý vie, čo znamenalo, aký stres to bol, keď naše deti nastupovali na základnú školu. Tak preto chceme aspoň časť tohto stresu odbremeniť rodičov a, samozrejme, ekonomicky odľahčiť pri nákupe školských potrieb, ktoré naozaj niečo stoja.
Hneď prišli už počas tohto procesu aj otázky, že prečo len prvákom základných škôl. Je to vždy o tom istom, o možnostiach štátneho rozpočtu, ale ja chcem pripustiť, že pokiaľ by sa verejným financiám darilo, tak by sme v budúcnosti mohli rozšíriť tento príspevok aj na ďalšie ročníky základných škôl.
Ideme to zaviesť tak, aby sme rodičov zbytočne nezaťažovali byrokraciou a administratívou, a teda jednorazovo navýšime klasický prídavok na dieťa, ktorý rodičia každý mesiac dostávajú. Ten zvýšený prídavok na dieťa o 100 eur bude vyplatený v októbri až a to z tohto, a to z jediného dôvodu, jednoducho školy si budú musieť overiť, či dieťa nastúpilo naozaj do školy, a to sa dá urobiť len v tzv. centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov, do ktorého musia samotné školy nahlásiť žiakov do konca septembra. Pardon, nie školy, ale úrady práce si potom následne musia v registri overiť, či dieťa naozaj nastúpilo a následne v októbri vyplatiť tento jednorazový príspevok v podobe jednorazového zvýšenia detského prídavku.
Poviem aj to, že vyžiada si to zo štátneho rozpočtu približne 6,2 milióna eur a dotkne sa približne 59-tisíc detí, ktoré nastúpia na základné školy.
Posledná poznámka k deťom, ktoré nastúpia na základnú školu mimo územia Slovenskej republiky, aj tie budú mať nárok na spomínaný príspevok, len v takomto prípade bude musieť rodič, prípadne iná oprávnená osoba doložiť doklad o nástupe do školy.
Ďakujem veľmi pekne. Žiadam vás teda o podporu tohto dobrého zákona a chcem, pán predsedajúci, ešte poprosiť v rozprave, keby som mohol prvý vystúpiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:04 - 12:05 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja sa vyjadrím k úvodnej časti vášho vystúpenia. Tu vôbec nikto nejde obchádzať správne konanie ani kompetencie príslušných úradov. My chceme len zjednodušiť administratívnu záťaž občanov. V súčasnosti musí občan najprv navštíviť úrad práce a zaregistrovať sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie, až následne môže ísť do Sociálnej poisťovne požiadať o dávku v nezamestnanosti. Čiže dva úrady, dve žiadosti. Po novom to chceme len zjednodušiť, aby prišiel iba na úrad práce a vypísal jeden formulár, v ktorom požiada aj o dávku nezamestnanosti, aj sa zaeviduje v evidencii v registri uchádzačov o zamestnanie. Čiže naopak, občanom vychádzame takto v ústrety a nie komplikujeme život.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 10:38 - 10:40 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní vianočného príspevku.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1757 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci z 18. júna 2019 č. 167. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 18:09 - 18:11 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, ktorých je vás už tu veľmi riedko, dovoľte, aby som veľmi stručne uviedol spomínaný návrh zákona.
Cieľom tohto návrhu zákona je zaviesť jednorazový príspevok na školské potreby vo výške 100 eur pre prvákov základných škôl. Každý rodič, ktorý má doma dieťa, dobre vie, aký je to stres, keď jeho dieťa nastupuje prvýkrát do školy, a preto chceme aspoň ekonomickú časť tohto stresu odbúrať alebo vykompenzovať týmto príspevkom, pretože školské potreby určite niečo stoja.
Naše opatrenie nebude znamenať žiadnu administratívnu záťaž pre rodičov. Jednoducho tento jednorazový príspevok pridáme k pravidelnému prídavku na dieťa a vyplatíme ho v októbri. Prečo v októbri? Preto, lebo každá škola musí do konca septembra nahlásiť každého žiaka do tzv. registra detí, žiakov a poslucháčov, a na základe tohto registra budú môcť príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny schváliť, skontrolovať, či dieťa nastúpilo do školy, a následne schváliť spomínaný príspevok.
Pokiaľ dieťa nastúpi mimo územia Slovenskej republiky, bude musieť tento nástup doložiť nejakým dokladom rodič alebo iná oprávnená osoba, ale v takomto prípade ani tieto deti nebudú ukrátené o tento príspevok.
Spomínaný návrh zákona je v súlade s domácimi právnymi normami, ako aj medzinárodnými zmluvami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 18:49 - 18:49 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou výboru pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1455. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na som, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1525 z 24. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 18:43 - 18:44 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1422. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1509 z 24. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 11:57 - 11:59 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, je pravdou, že ste dlhodobo presadzovali nové pravidlá voľby ústavných sudcov, ak si dobre spomínam, základom toho vášho návrhu bolo, aby ústavných sudcov vyberala ústavná väčšina. My sme napokon s takýmto návrhom prišli, ponúkli sme podľa mňa veľmi zmysluplný návrh, že, fajn, môže v prvom kole vyberať ústavná väčšina, ale v tom prípade už ide o tak silný mandát, že prezident už by do toho nemal vstupovať, a v druhom kole už by stačila obyčajná väčšina a potom prichádza tradičná úloha pána prezidenta.
Líder vášho hnutia Igor Matovič sa v relácii "O päť minút 12" absolútne s týmto návrhom stotožnil, povedal, že vie si to predstaviť, že ak bude už ústavná väčšina, tak prezidentova úloha už tam nemusí byť. Ale ako je to v prípade vášho hnutia a vášho lídra zvykom, tak potom otočil. Otočil, začal vymýšľať rôzne dôvody, že už sú tu rôzne nejaké dohody politické a podobne, a už to nepodporil. Je to úplne to isté ako v prípade dôchodkového stropu. Najprv ste sľúbili podporu tejto myšlienke a potom ste opäť otočili o 180 stupňov.
Vyzývate nás teraz, áno, o päť minút dvanásť na nejaké rokovania. Tak ako sa dá s vami rokovať, keď najprv o niečom diskutujeme, uviedol som vám dva príklady, a potom cuknete.
A poslednú poznámku. Máte pocit, že niekto si chce s Igorom Matovičom sadnúť za jeden stôl po tom, čo nás tu dourážal všetkých, po tom, čo tu vedie ten osobný, neskutočne osobný štýl politiky? Myslíte si, že je pre nás príjemné si s ním sadnúť za jeden stôl? Ešte aj v prejave, v ktorom nás aj on včera vyzýval, "sadnime si za jeden stôl", nás všetkých urážal.
Takže toto je celý problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:55 - 10:57 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, pán kolega Heger, neklamme si. Tá voľba, resp. zvolení kandidáti na ústavných sudcov budú alebo bude výsledkom politických dohôd. Takto to je. Minimálne výsledkom politickej dohody medzi demokraticky zvolenou parlamentnou väčšinou a prezidentom. Ináč si to neviem predstaviť.
Veď navyše aj vy v opozícii hovoríte, že máte dohodu na deviatich kandidátoch. No tak to je politická dohoda. Sme politici, my volíme kandidátov na ústavných sudcov v parlamente.
Štandardom aj je to, že politici kandidujú na ústavných sudcov, ale nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veď prvý ponovembrový predseda slovenskej vlády Milan Čič bol predsedom Ústavného súdu. Súčasný predseda českého Ústavného súdu Pavel Rychetský bol podpredsedom vlády. A máme ďalšie množstvo príkladov z Nemecka, zo Spojených štátov amerických. Takže aj toto je štandardné. Ak je niekde niečo štandardné, prečo potom nie u nás a teraz?
Môžete mať výhrady k Robertovi Ficovi a je to legitímne. Navyše bol desať rokov premiérom a stalo sa veľa chýb. My nehovoríme, že nie. Ale vždy postupoval v súlade s ústavou.
Falošne sa tu podsúva jedna téza, že vláda, vlády Roberta Fica prijali aj niektoré zákony, ktoré napokon Ústavný súd vyhodnotil ako protiústavné. Ale po prvé robili to aj pravicové vlády a po druhé toto nie je porušenie ústavy. Veď každý zákon prijímate v dobrej viere.
Ja vám poviem iba jeden príklad. My sme chceli zakázať zisk zdravotných poisťovní a doteraz si myslíme, že je zlé, že zdravotné poisťovne si tvoria zisk z peňazí, z ktorých ľudia musia podľa zákona, ktoré musia ľudia podľa zákona odvádzať do poisťovní. No ale rešpektujeme to rozhodnutie, rešpektujeme a vždy sme rešpektovali nálezy Ústavných súdov.
A keď už hovoríte, že čo si o nás myslia naši voliči, ani sa nepýtajte, čo si myslia naši voliči o OĽANO, o vás, o Igorovi Matovičovi.
Skryt prepis