Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 14:27 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:27 - 14:28 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
No, ja by som sa chcela opýtať, či nehodný alebo ctihodný sudca? No lebo keď je nehodný, tak ako bude mať pozastavenú činnosť, v podstate ročnú dovolenku, ešte dostane aj doplatené, keď teda ten nehodný sudca sa preukáže, že vlastne je ctihodný, dostane naspäť aj svoju stoličku a ešte si myslím, že keďže bol poukázaný na nehodného, ešte si bude pýtať aj odškodné za poškodenie dobrého mena. Veď teda ako sa môže, ako by mohol rešpektovať, že on ako ctihodný sudca bol označený na niekoľko mesiacov ako nehodný sudca, teda akú dôveryhodnosť potom bude mať v tom súdnom talári? Čiže to bude celkom taký možno aj dobrý biznis pre niektorých sudcov, však mnohí sa otrasú a idú ďalej, čiže namiesto nelegálnych úplatkov budú mať teraz legálne odškodné a ešte aj ročnú dovolenku. A tí ľudia, ktorých súdia a ich procesy budú zastavené a budú sa musieť celé kauzy vracať naspäť, pretože ich dostane pridelený nový sudca, tí budú vlastne v akom postavení? Tí budú o tom; vlastne sa tu rozmýšľa, že ako to bude ďalej s tými spismi, ktoré títo nehodní sudcovia, na ten čas odstavení od výkonu svojej činnosti, že čo sa bude s nimi diať?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 14:17 - 14:27 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, dámy a páni vrátane odchádzajúcich pánov poslancov, sme v prvom čítaní k návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo-to sme si už povedali v rozprave o skrátenom legislatívnom konaní a návrh, ktorý máme na stole, má, dá sa povedať, dva základné body.
Jeden sa týka verejnosti hlasovania, rozhodovania Súdnej rady a tam, myslím, že nie je žiadny spor, s tým sme všetci uzrozumení, podporujeme to a vidíme to ako pozitívny krok k zvýšeniu transparentnosti rozhodovania tohto dôležitého, najdôležitejšieho orgánu súdnictva.
Druhá, druhý bod, ktorý sa týka ako sudcov, tak prokurátorov, rieši možnosť dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu... (zaznievanie gongu), ako aj výkon funkcie prokurátora nad rámec tých dôvodov, ktoré... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím vás o strpenie, pán poslanec.
Páni poslanci, dámy poslankyne, ak vás môžem poprosiť, naozaj upokojte sa, aby pán poslanec mohol predniesť svoj príspevok. Ďakujem pekne.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ďakujem. Teda návrh umožňuje, aby bolo možné pozastaviť výkon funkcie sudcu alebo výkon funkcie prokurátora aj nad rámec tých súčasných dôvodov, ktoré v zásade sú, že buď bolo vznesené obvinenie voči, voči sudcovi alebo prokurátorovi, teda vedie sa trestné konanie a je už v takom štádiu, že je vznesené obvinenie, alebo je vedené disciplinárne konanie a ide tam o závažný disciplinárny delikt.
Návrh zákona predpokladá, že sudcovi bude môcť pozastaviť, pozastaviť výkon funkcie sudcu Súdna rada, prokurátorovi generálny prokurátor, u sudcu to môže navrhnúť minister spravodlivosti, predseda Súdnej rady alebo predseda, predseda Najvyššieho súdu. A konkrétne to ustanovenie v navrhovanom § 22a ods. 1 hovorí o tom, že dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. Môžu byť, môžu byť, samozrejme, že situácie, že takéto rozhodnutie by predchádzalo trestnému konaniu alebo disciplinárnemu stíhaniu, a vtedy áno, možno sa baviť o tom, že či takýto inštitút má zmysel a treba ho, treba ho zaviesť, aby mohla Súdna rada vo vzťahu k sudcom alebo generálny prokurátor vo vzťahu, vo vzťahu k prokurátorom reagovať promptnejšie aj pred tým, ako začne samotné disciplinárne stíhanie alebo, alebo bude teda vznesené obvinenie v rámci trestného konania.
Ale ako vyplynulo aj z rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu, aj k tomu, ako v prvom čítaní pán minister uvádzal návrh zákona, tak sa počíta aj s tým, že by sa tento inštitút využíval v situáciách, keď nie je možné dokázať to zavinenie alebo to konanie, ktoré je dôvodom na buď trestné stíhanie, alebo disciplinárne stíhanie. A tu sa priznám, že kým v tej prvej situácii naozaj mám pochybnosti o tom, že môže to byť potenciálne zneužiteľné, lebo je to voľne naformulované, v situácii, keď dočasné pozastavenie by malo predchádzať či už trestnému konaniu, alebo disciplinárnemu stíhaniu, v situácii, ak by sa to malo udiať mimo rámec týchto dvoch inštitútov, tak mi nie je vôbec jasný zmysel toho, načo by sa to urobilo. Lebo dobre, sú dôvodné pochybnosti, hovorili sme o konkrétnych prípadoch alebo teda nie o konkrétnych prípadoch, ale hovorili sme o sudcoch, ktorí sú spomínaní v Threeme, padá na nich vážny tieň podozrenia, nie je to možné v súčasnej situácii, v súčasnej situácii preukázať, ale je možné, že to nebude, nebude možné, možné vôbec preukázať. Tak aký má zmysel dočasné pozastavenie, ktoré môže byť pol roka, môže byť predĺžené o ďalších, ďalších šesť mesiacov, ak potom nebude nasledovať trestné stíhanie alebo disciplinárne stíhanie? Tak bez ohľadu na to, že tie pochybnosti budú, budú pretrvávať, tak sudca opäť nastúpi do, nastúpi do výkonu, výkonu funkcie.
Nie je mi teda jasný účel takéhoto opatrenia. Lebo hovorím, že vo vzťahu k situáciám, že predpokladáme, že sa bude viesť trestné konanie alebo že nastane disciplinárne stíhanie, tak toto je nejaký rýchlejší nástroj, ako pozastaviť výkon funkcie sudcu aj bez toho, aby už sme boli v štádiu, že je vznesené obvinenie. To má zmysel, aj keď, aj keď teda tam tie dôvody sa mi zdajú, zdajú veľmi všeobecné, ale vo vzťahu k situáciám, o ktorých hovoril pán minister, že by, že by nenasledovalo trestné stíhanie, nenasledovalo disciplinárne konanie, čo dosiahneme tým, že pozastavíme výkon funkcie sudcu alebo prokurátora na šesť mesiacov alebo, alebo na 12 mesiacov? Lebo to je, to je, keď potom sa on vráti, tak tie pochybnosti môžu ostať, samozrejme, že môžu byť rozptýlené, vyvrátené. A teda používať to ako prirovnanie k tomu, že jasné, že aj ak sa voči sudcovi vedie napríklad trestné konanie, je obvinený, ale potom sa zistí, že sa skutok nestal, alebo je dokonca súdený a nie je mu preukázaná vina, tak tam máme nejaký jasný moment, že niekto, orgán činný v trestnom konaní alebo súd rozhodne, že nie je dôvod trestne stíhať alebo, alebo nie je dôvod odsúdiť dotyčného. Máme nejaké autoritatívne rozhodnutie. Takisto v prípade disciplinárnych stíhaní, máme, máme nejaké rozhodnutie disciplinárneho senátu, či teda došlo k disciplinárnemu previneniu alebo nie, a samozrejme, že keď sa to nepreukáže, tak nejaký tieň pochybností ostane, ale, ale s tým sa teda vlastne nedá nič robiť, lebo máme tam autoritatívne rozhodnutie. Ale čo bude, čo bude tým rozhodnutím v prípade sudcov alebo prokurátorov, pri ktorých tie pochybnosti existujú, ale nebude prijaté žiadne rozhodnutie, lebo ak súd odmietne, odmietne žalobu, no tak aspoň si, môžme s tým nesúhlasiť, byť s tým nespokojní, ale máme tu rozhodnutie súdu. Čo bude podkladom pre, pre to, aby sa zrušilo takéto dočasné pozastavenie výkonu funkcie či už sudcu, alebo, alebo prokurátora? Len uplynutie tej lehoty a on sa potom vráti, ako keby sa vlastne nič nestalo? Lebo ja, ja v tom vidím teda dosť, dosť veľký rozdiel, či sme v situácii, že nejaký orgán rozhoduje a rozhodne, či už tak alebo onak, teda rozhodne tak, že nedošlo k tomu deliktu, a medzi tým, keď iba uplynie, uplynie doba.
Čiže na obdobie toho jedného roka to môže byť, to môže byť pozitívne, ale či to bude mať nejaký pozitívny efekt na, na celkové zvýšenie alebo dôveryhodnosti súdnictva, alebo očistu súdnictva, tak o tom v prípade, v prípade dočasných pozastavení výkonu funkcie sudcov aj prokurátorov pochybujem. A najmä keď, ako bolo už konštatované, ako je napríklad aj konštatované v dôvodovej správe, tie nástroje existujú, iba sa nedostatočne využívajú. Čiže ten hlavný problém nie je v tom, že neexistujú nástroje na postihnutie nehodných sudcov a nehodných prokurátorov, ale v tom, že sa nedostatočne využívajú, tak treba hľadať spôsoby, ako ich začať aktívnejšie a dôslednejšie využívať, a nepridávať k nim nejaký ďalší nástroj, ktorý systémovo nič nerieši.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.12.2019 13:55 - 14:08 hod.

Cigániková Jana
Ďakujem pekne. Mám procedurálny návrh, aby sme vrátili stratifikáciu, lebo Fico evidentne neni až taký frajer, že či by sa nedalo. (Zasmiatie sa v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 12:00 - 12:02 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Baránik, ja si veľmi vážim tvoju otvorenosť vo svojich výstupoch a vlastne identifikovanie konkrétnych vecí a nie hranie sa na nejakú kamufláž a na nejaké šokantné situácie, o ktorých hovorí aj pán minister, že bol šokovaný o zverejnených informáciách o aktivitách sudcov. No ja som šokovaná, že vás šokuje to, čo, že to bolo zverejnené, a nie to, čo sa v súdnictve deje, ale o čom sa šepká už roky. Veď prečo sme sa asi prepadli v rebríčkoch korupcie a dôvery vo verejnú moc na spodné priečky? Bolo to uvedené aj v správe o Slovensku v roku 2018, ktorú spracovávala Európska únia a kde sme sa prepadli v tejto veci na chvost, kde z opýtaných až 50 % opýtaných ľudí povedalo, že nedôveruje v súdnu moc, lebo je tam vysoká miera korupcie.
Možno si predkladatelia hovoria, že urobme aspoň niečo ako nič. Nuž ale som zvedavá, či naozaj tá snaha bude úprimná a že v druhom čítaní či podporíte pozmeňujúce návrhy, ktoré máme pripravené spolu s kolegami k tomuto návrhu zákona, že či tá snaha zlepšiť túto situáciu, ako dať tie páky do rúk ministerstvu, resp. aj Súdnej rade, aby mohla v podozrivých prípadoch konať, či naozaj tá vaša snaha bude úprimná a tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré budú prednesené v druhom čítaní, podporíte. Tam sa ukáže vaša, tam sa ukáže tá pravá tvár predkladateľov, že či ozaj to je len hra na pekných, alebo je to úprimná snaha zlepšiť niečo v súdnictve.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2019 11:45 - 11:58 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na úvod môjho vystúpenia sa naozaj musím pánovi ministrovi ospravedlniť, lebo naozaj je to pravda, že odvolal jednu sudkyňu, sudkyňu Okresného súdu Bratislava I za vec, podľa mňa tam bolo namieste trestné stíhanie, ale sa to vybavilo len jedným odvolaním. (Reakcia ministra.) A pán minister mi teraz hovorí, že podal návrh na trestné stíhanie, ale vieme, že ako sa u nás trestne stíha. To, čo nie je na kamerách, tak to sa v reále nestíha a na tom je to celé založené.
My tu v skrátenom legislatívnom konaní riešime problém, ktorý sa tu neriešil odjakživa. Odvtedy, kedy niekto prišiel s tým nápadom, že máme odovzdať jednu štátnu moc – súdnictvo – do rúk ľuďom nehodným. Ľuďom, ktorí sú komunisti, eštebáci a podobné všelijaké indivíduá. A je zaujímavé, že sa zisťuje, že práve tí, v ktorých hlavách toto skrslo, sa neskôr prejavili ako tiež osoby nehodné. Čiže my tu máme jeden, jeden konštrukt, ktorý je založený na tom, že tí, ktorí nám budú vládnuť, lebo nezabúdajme, že sudcovia nám reálne vládnu, že tí sú nedotknuteľní, že s nimi nič nemôžme urobiť a že sa nezaujímame o to, že aké sú ich morálne vlastnosti, z akého prostredia vzišli a čo v svojom predchádzajúcom živote robili.
Toto mohol vymyslieť len niekto, komu nevadí, keď mu vládne amorálny človek. Potiaľ teda to, čo sme dosiahli Nežnou revolúciou. Nič. Lebo to vám hovorím ako, to vám hovorím aj ako človek, ktorý zažil súdnictvo aj za komunistov, že keď ja som chodil na súd ešte ako študent a potom ako mladý právnik, tak to takéto zlé nebolo. Za komunistov. Lebo, samozrejme, boli politické veci, ktoré ako napríklad pán Harabin, keď dostal prideleného kňaza na riešenie, tak on bol predseda strany na Okresnom súde v Poprade, tak je samozrejmé, že tú vec dostal on a on to potom vyriešil podľa straníckej linky. Ale u nás inak to nebolo tak, že bársjaký mafián, že si mohol vybaviť na súde, že súd dopadne tak alebo onak. To proste neexistovalo.
A teraz máme situáciu, že nebyť toho, čo sa tu stalo, tak my súdnictvo vôbec neriešime. A preto je potrebné všetkým, nielen tomuto ministrovi, ale aj všetkým predchádzajúcim, aj všetkým, ktorí držia basu s touto vládnou garnitúrou, položiť nasledujúcu otázku: Čo by sa stalo, keby pán Tóth neodovzdal telefón pána Kočnera polícii? Čo by sa stalo? A ja vám poviem, čo by sa stalo. Nič. Všetko by fungovalo tak ako doteraz. Sudcovia by boli ctihodní, žalovali by takých bláznov, ako je Baránik, ktorý si dovolí hovoriť pravdu o súdoch v parlamente. A pán minister by nemusel tu predkladať takéto návrhy v skrátenom legislatívnom konaní.
Problém s tým návrhom je ten, že ako mnoho návrhov predtým vychádza z tragickej skutočnosti, že orgány, ktoré u nás majú konať, jednoducho nekonajú. Že tu máme prokurátora, ktorý nestíha iných prokurátorov za to, že sa angažujú v organizovanej trestnej činnosti. Z toho, samozrejme, plynie veľmi vážne podozrenie, tak ako som to veľakrát povedal aj napísal, že vlastne prokuratúra je zločinecká organizácia, tak ako ju teraz máme. A mne je jedno, že čo nejaký, nejaký kamarát Kočnera alebo jeho volavky mi tu v parlamente hovorí, že tie desiatky mladých prokurátorov, čo pracujú od rána do večera, že tí tiež sú členovia zločineckej skupiny? No nie, tí sú len panáčikovia, ktorí niečo tam podľa tých rozkazov robia.
Čiže my nemáme prokuratúru, my nemáme políciu. Lebo to je úplne jasné, že keď sa vymení jedna figúra, ktorá je tam hoci dôležitá, že tam príde nejaká iná figúra na špičku polície, tak tí ostatní, všetci; choďte do malých miest alebo do okresných miest sa tam spýtať, že ako tam funguje polícia. To sú normálni takí malí gangstri tam, čo pomáhajú všelijakým smeráckym, kedysi to bolo za komunistov, že okresný predseda a teraz je to nejaký proste šéfik smerácky, ktorý tam rozkazuje všetkým, že ako čo má fungovať. A takto funguje u nás polícia. Nie sú schopní vyšetriť nič. A nebyť toho, že sa tu stane jedna mimoriadna situácia, kde sa naozaj veci vyšetrovali a píše sa o tom v novinách, že pán Kyselica a Dr. Juhász a všelijakí iní že vyšetrujú perfektne. Ako keby to bolo niečo mimoriadne, ako mimoriadna udalosť, že sa nejaký trestný čin vyšetruje perfektne. Sem sme sa dostali.
Takže je samozrejmé, že toto všetko, o čom tu hovoríme a čo je dôvodom tohto návrhu legislatívneho, je to, že pán minister vychádza z toho, že polícia a prokuratúra nefunguje. Že potrebujú rok na to, aby vyšetrili niečo, čo je úplne zjavné, že ako funguje, že ako funguje naša justícia, takzvane funguje. Je prirodzené, že keď sa to chce zakryť, že sa potom dávajú nejaké návrhy, ktoré sú akože naoko. A toto je jeden taký návrh, ktorý má len vytreť oči voličom niekoho, ja neviem koho, ale asi vlády. Pán minister tu pochopil, že toto už sa jeho netýka, že bude lepšie, keď sa zdekuje. A v súlade s tým, pre koho pracuje, tak podal takýto návrh, aby sa niečo akože robilo.
Ale realita je taká, že stále máme predsedníčku Súdnej rady, ktorá má nevysvetlené majetky, ktorá sa spomínala v Kočnerovej Threeme, a to je predsedníčka Súdnej rady, to je v istom smere na úrovni predsedu vlády. Stále tu máme, máme stále sudkyňu, ktorá vedome klame, ktorá povedala, že môže klamať, že je oprávnená klamať, ak sa jedná o jej osobnú vec. To sú také veci, že toto žiaden takýto malilinký návrh v skrátenom legislatívnom konaní nevyrieši. Tu potrebujeme zásadný krok. A je jedno, že čo koalícia tu hovorí o tom, že naznačuje, že sme blázni, že tomu nerozumieme, že ako to funguje. Proste jednoducho to tak nie je. Tu treba urobiť riadnu čistku, urobiť poriadok s týmito ľuďmi.
A nie je to pravda, že sa to nedá urobiť. Absolútne to nie je pravda. Na týchto ľudí treba reálne zatlačiť, keď polícia nefunguje, keď nevie vyšetrovať, treba vymeniť policajného prezidenta aj druhýkrát. Keď prokuratúra nefunguje, špeciálny prokurátor nefunguje, treba ich vymeniť. A vymieňať ich hoc aj každý mesiac, keď to nefunguje. My zatiaľ medzitým máme prokurátora, ktorý sa bojí prísť do parlamentu, ktorý si dohaduje termíny svojho vystúpenia v parlamente na časy, kedy nemôže prísť. Toto je podstata toho problému, a preto to, čo nám pán minister tu predkladá, to naozaj nie je nič iné, len akási hra. Je to kamufláž.
A keď som povedal, že nám klame, áno, možnože sa ho to dotklo, že klame, ale v istom zmysle klame. Aj dokonca, aj keď som povedal, že nikoho neodvoláva, neodvoláva predsedov súdov; áno, odvolal jedného, jednu sudkyňu za niečo, za čo by mala ísť v putách okamžite do väzenia. Ako ihneď by ju mali zobrať do väzby. Ale oni jej dajú, samozrejme, šancu, aby to teraz zakamuflovala. Teraz ona, ona to tam všelijako to rieši, aj s tým Sklenkom, ďalší gangster harabinovský, ktorý pristál na súde, a toto, toto riešia oni a všetci to len tutlajú, tutlajú, tutlajú. O tomto to celé je.
Takže keď som povedal, že pán minister klame, tak som skôr myslel, že klame telom. A keď som povedal, že klame v súvislosti, alebo že neodvolal predsedov súdov žiadnych, tak som tým chcel povedať, ja som si neskôr uvedomil, že jednu sudkyňu naozaj odvolal, ale že neodvolal ani zďaleka taký počet predsedov súdov, akých odvolať mal, vzhľadom na to, že čo sa na slovenských súdoch deje.
A to, že žiaden minister nemá odvahu odvolať predsedu Krajského súdu v Bratislave, pretože je to osobný človek Roberta Fica, tak to je realita. A tento človek si myslí, že to je vlastne najväčší boss súdnictva a ten si myslí, že ten bude riadiť republiku aj spolu s Bžánom, s ktorým si štrngá a tak ďalej, že budú po desiatkach miliónov vykrádať Slovenskú republiku a že to, že sa v Threeme napíše, že plešák s nejakým advokátom že je, že sa váľajú v peniazoch, že sú vysmiati, to nikoho, to sa tak zabudne, o tom sa nehovorí, a pán minister nám tu bude predkladať také návrhy, ktoré sú v podstate o ničom a ktoré ktovie, že čo majú za cieľ. Možnože veci, niekoho veci len nejako pomôcť, ale rozhodne nám to nepomôže.
My potrebujeme na ministerstve spravodlivosti človeka, ktorý má znalosti a temperament na to, aby túto funkciu vykonával a ktorý sám nemá žiadne maslo na hlave, aby nikto nemohol poukázať na to, že on si nemá čo vyskakovať, pretože, pretože musí si dávať pozor sám na seba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 11:08 - 11:10 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, no ja som teda šokovaný, ty si naozaj myslíš, že by nám tu vláda predkladala niečo také, čomu sama neverí a že by nás vedome zavádzala? Že, že skutočným dôvodom je, že to dávajú kvôli chaosu, ktorý vyrobili s minimálnymi dôchodkami na predchádzajúcej schôdzi a tvrdili by nám, že tým riešia problém ošetrovného? To teda, tak ja som síce opozičný poslanec, nedôverujem vláde a neverím im ani nos medzi očami, ale zasa že by, že by takto klamali, no to sa mi nechce veriť. A ja teda dúfam, že, že pán minister sa bude ešte v rozprave, čo by som uvítal, aby bola možnosť reagovať, alebo, alebo aspoň teda v záverečnom slove k tomu vyjadrí, a teda vyvráti tie pochybnosti, ktoré ty máš, že by vláda mohla takto vedome zavádzať parlament.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať v reakcii na, na tvoje vystúpenie, je, že tak ja som možno naivný, ale ty sa mi zdáš taký prehnaný optimista, keď hovoríš o nejakých dvadsiatich štyroch alebo štyridsiatich ôsmich hodinách. Podľa mňa ten zámer je, aby sme to mali do večera sfúknuté a odhlasované vo všetkých troch čítaniach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 11:07 - 11:08 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, mňa zaujala jedna pasáž z odôvodnenia, prečo je potrebné takýto zákon prijať v skrátenom legislatívnom konaní a síce, že ak sa to neprijme, je to taká naliehavá potreba, že by mohlo dôjsť k porušeniu základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. Tak to je tá naliehavá situácia po dvanástich rokoch vlády, Ficovlády, zrazu zistili, že tento zákon je porušením najzákladnejších ústavných práv. Dvanásť rokov to nevadilo, ale teraz pred koncom volebného obdobia, kde už je, zvoní zvonček na koniec vlády Roberta, vlády Roberta Fica a jeho kumpánov, tak teraz zistili, že vlastne porušovali základné práva garantované Ústavou Slovenskej republiky. Tak toto naozaj je fascinujúce zistenie, pán minister, ktoré nám tu prezentujete v pléne Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 10:54 - 10:56 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu, pán poslanec Beblavý. No, samozrejme, že ja predpokladám, že pán minister a vláda myslia vážne to, čo nám, to, čo nám tu predkladajú, a keď, keď tvrdia, že dôvodom na skrátené legislatívne konanie je potreba riešenia problémov ošetrovania osôb v prirodzenom prostredí, tak asi, asi to myslia vážne alebo sa tak aspoň, aspoň tvária. No ak by, ak by to odôvodňovali tým, že treba riešiť chaos v súvislosti so zavádzaním minimálnych dôchodkov, ktorý si sami vyrobili na predchádzajúcej schôdzi, tak to by možno bolo také autentickejšie zdôvodnenie a možnože, možnože ten pocit naliehavosti by tam, by tam bol, bol silnejší, lebo teda ak nejaký chaos vyrobili a teraz môžu s tým vzniknúť nejaké reálne problémy, tak to by aspoň znelo vierohodnejšie.
Len opakujem, sme v bode návrh na skrátené legislatívne, legislatívne konanie a hroziaci chaos vyznieva vierohodnejší dôvod pre, pre skrátenie legislatívneho konania, ako to, čo máme napísané v tom návrhu a to, čo nám tu pán minister odprezentoval. Tak ja som sa snažil dopátrať, že čo je skutočný, skutočný dôvod a v rámci, v rámci toho, čo, čo vláda schválila a čo tu pán minister, minister odprezentoval, lebo teda očakávam, že vláda bude uvádzať skutočné, nie fiktívne dôvody, pre ktoré by mali byť nejaké návrhy prerokované v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 10:46 - 10:52 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, máme na stole tretí a dúfam, že už dnes posledný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona. Domnievam sa, že podobne ako u tých predchádzajúcich dvoch návrhov, ani v tomto prípade nie sú dané dôvody, ktoré predpokladá zákon o rokovacom poriadku, pre to, aby sa legislatívne konanie skracovalo.
V tých predchádzajúcich dvoch, dvoch návrhoch bol istý moment naliehavosti. V jednom prípade sú to informácie, ktoré sa dozvedáme, ktoré potvrdzujú tie najhoršie obavy, ktoré o stave súdnictva a orgánov činných v trestnom konaní, konkrétne prokuratúry, už dlhodobo máme a teraz sa tie obavy dajú doložiť nejakými konkrétnymi nahrávkami. V prípade návrhu na skrátené legislatívne konanie o podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov zase je tam hroziace prepadnutie desiatok miliónov eur alebo až stoviek, ak nedôjde k zlúčeniu operačných programov. A síce aj o jednom, aj o druhom sme vedeli, vedeli sme dlhodobo, ale dobre. Keď sa to nezrealizuje, tak v tom druhom prípade naozaj nastanú nejaké hospodárske škody a ten prvý prípad je, je naozaj aspoň aktualizovaný tými zverejnenými informáciami.
Čo je však dôvodom alebo podnetom, prečo sa máme skráteným legislatívnym konaním vysporiadať s novelou zákona o sociálnom poistení? V odôvodnení sa píše, že predmetná právna úprava vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v tejto súvislosti bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami zdravotnej starostlivosti parciálne identifikovaná akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovateľských osôb, zabezpečovaného rodinnými príslušníkmi a podporeného domácou ambulantnou starostlivosťou a s tým súvisiaca potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Samotná téma vecne je úplne, úplne legitímna. Tiež sme o nej asi vedeli už dlhodobejšie, ale dobre, tak, tak teraz nám to potvrdili nejaké, nejaké analýzy. Len nerozumiem celkom, v čom je ten moment naliehavosti, že to má byť prerokované teraz, keďže jednak to vyplynulo z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti; stratifikácia nemocníc, no tak ale to sme tu už mali v prvom čítaní, v druhom čítaní, odsúvali sme ju na ďalšiu schôdzu. Hlasovanie v druhom a v treťom čítaní a teraz, teraz opäť aj v rámci, v rámci schôdze, čiže tam ten čas ak, ak boli nejaké analýzy, ktoré predchádzali, predchádzali príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ak z tých analýz vyplynula potreba upraviť aj výkon osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovaných osôb, zabezpečovaných rodinnými príslušníkmi a domácej ambulantnej starostlivosti, no tak ten čas tu bol a ten návrh mohol prísť, mohol prísť aj skôr. A v prípade, že neprišiel, tak opäť je tu otázka, že čo také sa stane, ako naliehavo sú ohrozené základné ľudské práva, keď to je stav, ktorý tu máme už roky. Desiatky, desiatky rokov a teraz, keby, keby vláda, vláda schválila návrh, máme ho v parlamente, keby teraz ten návrh šiel normálnym legislatívnym procesom, tak ešte máme v tomto volebnom období čas ho schváliť a môže, môže nadobudnúť účinnosť. Opäť je to otázka rozdielu, rozdielu pár týždňov a budeme mať, budeme mať zákon schválený normálnym, štandardným legislatívnym procesom, akurát že sa budeme musieť nechať trochu vyrušiť, vyrušiť vo vedení volebnej kampane tým, že bude nejaká schôdza, na ktorej by sme to prejednali a schválili v druhom čítaní.
Čiže ak mi niečo ušlo, nezachytil som to ani, ani vo vystúpení pána ministra úvodnom a nezachytil som to ani v tom písomnom odôvodnení, že v čom je problém, že prečo toto musí byť riešené v skrátenom legislatívnom konaní, keď ide o návrh, ktorý vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je už dávno, dávno v parlamente, dávno bola, dávno bola v pripomienkovom konaní, ktoré hovorí o potrebe koncepcie dlhodobej starostlivosti, a my to tu ideme riešiť skracovaním legislatívneho konania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 10:33 - 10:34 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, no, ja by som neočakával, že niekto z tejto vlády prijme zodpovednosť inak, ako keď musí. Tú zodpovednosť budú musieť vyvodiť až voliči 29. februára budúceho roku vo voľbách, a teda dúfam, že ju vyvodia a bude, bude to vyvodenie zodpovednosti aj za to, čo sa dialo s eurofondami na výskum a vývoj.
Ja som tu len začal hovoriť o tom, že sa tie prostriedky musia zlúčiť alebo teda tie operačné programy musia zlúčiť, lebo nestíhame ich minúť na výskum, a ešte som ani nedokončil a pán podpredseda vlády mi skákal do reči, že klamem. Ty si to povedal úplne napriamo, že tam ide o presunutie tých prostriedkov, tak som veľmi zvedavý, čo teraz v reakcii – predpokladám, že pán podpredseda vlády zareaguje ešte v rámci rozpravy – povie tebe.
Ďakujem.
Skryt prepis