Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.12.2019 o 14:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.12.2019 14:19 - 14:20 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán vicepremiér, iste chápete, že som tú otázku nechal prepadnúť, pretože som položili šesť otázok a z tých, ktoré kladú vaši smerácki poslanci, aby sa opoziční poslanci nedostali k slovu, a nechcel som to isté urobiť pani poslankyni Cséfalvayovej, ktorá položila zmysluplnú otázku. Tak len sa chcem doplňujúco spýtať pána premiéra, že či sa nehanbí za to, akým spôsobom sa jeho poslanci, poslanci jeho poslaneckého klubu, stavajú k hodine otázok, ktorá má byť nástrojom parlamentnej kontroly. Nie miestom kladenia servilných otázok a nahrávok na smeč, ako to tu predvádzate celé volebné obdobie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 11:19 - 11:19 hod.

Laurenčík Milan
Chcel by som oznámiť všetkým členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že zajtra máme výjazdové rokovanie v Brunovciach, odchod o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 11:18 - 11:18 hod.

Osuský Peter
Ja si dovolím pripomenúť pozvaným členom skupiny priateľstva s Taiwanom termín, o ktorom vedia, aby naň nezabudli. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:37 - 10:39 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, v jednej veci úplne súhlasím, v druhej veci čiastočne nesúhlasím. Úplne súhlasím v tom, že bol tu priestor na normálne legislatívne konanie. My by sme pokojne prišli v januári na jednodňovú alebo dvojdňovú schôdzu, na ktorej by sme to dokončili, a dovtedy by bol naozaj aspoň aký-taký priestor, aj keď nie ten, nie ten štandardný priestor s medzirezortným pripomienkovým konaním, ale bol by priestor na to, aby boli prediskutované aj možné pozmeňujúce návrhy, aby boli, aby boli doladené. Myslím, že aj keby v tejto chvíli pán minister povedal, že počká, tak určite by sme my prišli na tú schôdzu a verím, že 76 poslancov by sa našlo, čo by v januári prišlo a hlasovalo o tom.
A druhá vec, v ktorej ale čiastočne nesúhlasím, že ja si nemyslím, že podstata problému je, že koľko dostanú tí sudcovia a prokurátorovi v karanténe vyplatené, či to má byť 70, 80, 30, či to majú vracať alebo sa im bude doplácať. Pozastavenie výkonu funkcie je primárne opatrenie, ktoré má slúžiť k tomu, aby sudca alebo prokurátor, u ktorého je podozrenie, že sa dopustil konania, ktoré bude mať za následok, že už nebude sudcom alebo prokurátorom, ale zatiaľ to nie je preukázané, nemohol vykonávať funkciu sudcu alebo prokurátora, nemohol byť ako Dobroslav Trnka prokurátorom Generálnej prokuratúry alebo ako mnohí sudcovia ešte stále súdiť a rozhodovať o, o veciach. To je, to je na tom to dôležité. Samozrejme, že áno, no tak môžme sa baviť, že aká má byť výška náhrady, keď je, keď má pozastavený výkon funkcie, ale, ale to určite nie je podstata problému. Podstata problému je dostať týchto ľudí mimo systém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 10:25 - 10:35 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní k novele zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Budem sa teda venovať pozmeňujúcim návrhom, ktoré zazneli, konkrétne dvom z tých troch, pod ktorými som podpísaný aj ja.
Pokiaľ ide o návrh zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcov, ktorý predkladáme spolu s kolegami Alojzom Baránikom a Zsoltom Simonom, zdá sa mi, že je to, že je to krok správnym smerom. Samozrejme, že nie je to opatrenie, ktoré systémovo vyrieši všetky problémy justície, ale to napokon nie je, nie je ani to, čo je vo vládnom návrhu zákona, ktorý bol predložený parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Sú to opatrenia, ktoré môžu v lepšom prípade napomôcť tomu, že bude súdnictvo fungovať lepšie.
Nezdá sa mi, nezdá sa mi celkom dostačujúca tá výhrada, že keď sudcovia, tak potom aj prokurátori. Jednak preto, čo hovoril kolega Baránik, teda, že predsa len postavenie prokurátora je trochu, trochu iné ako postavenie, postavenie sudcu, ktorý vykonáva štátnu moc a autoritatívne, autoritatívne rozhoduje vo verejných procesoch, ale má právo na, na utajenie, utajenie svojej tváre. Zvážil by som to, že ak existujú nejaké, nejaké mimoriadne dôvody z hľadiska, z hľadiska potreby ochrany sudcu, ale zasa, aká je, aká je, aká je realita, aký je tam reálny problém. Ak, ak toto ustanovenie má chrániť sudcov pred zločincami, tak je to smiešne. Zločinci nemajú problém zaobstarať si údaje o sudcovi, jeho tvár, tvár jeho rodinných príslušníkov, jeho, jeho, jeho bydlisko, jeho ďalšie údaje. Však dozvedeli sme sa, že Kočner si nechal lustrovať novinárov, nechal si lustrovať prokurátorov priamo v informačných systémoch orgánov činných v trestnom konaní. Tak komu chceme nahovoriť, že reálne chránime sudcov pred zločincami tým, že zakážeme zverejňovať ich tváre?
A pokiaľ ide o to, že áno, keď budú tváre sudcov známe, tak budú musieť strpieť, a teraz nehovorím o zločincoch, ktorí by sa im chceli pomstiť, ale možno o bežných ľuďoch, ktorí budú pobúrene reagovať, tak také skúsenosti asi máme všetci, že okrem ľudí, ktorí k vám prídu a potľapkajú vás po pleci a povedia, ako dobre to robíte, tak prídu, stretnete aj ľudí, ktorí sa na vás krivo pozerajú, alebo vám povedia niečo, niečo škaredé, alebo dokonca vulgárne, ale to už, to už je súčasťou toho, že sme súčasťou verejnej moci a teda musíme zniesť viacej kritiky, aj tej oprávnenej, aj tej neoprávnenej.
Chcem ale povedať a v tomto úplne súhlasím s tým, čo povedala pani poslankyňa Žitňanská, že áno, je problém, že takúto vec riešime v skrátenom legislatívnom konaní, lebo keby sme boli v normálnom, normálnom legislatívnom konaní, tak je dostatok času na to, aby sme to prediskutovali, aby sme pri príprave toho pozmeňujúceho návrhu sa navzájom koordinovali, diskutovali s ministerstvom a prípadne aj predniesli ten návrh na výbore. Keďže toto bol výbor hneď po skončení schôdze, na ktorej bolo schválené prvé jej čítanie, tak, tak na to nebol veľmi veľký priestor. Ak by sme na výbore došli k tomu, že ten návrh nie je dobrý, treba ho doplniť, treba ho upraviť, tak, tak sa to ešte dalo do pléna všetko, všetko vyriešiť. V skrátenom legislatívnom konaní, toto, žiaľ, nejde.
A rád by som sa teda ešte dotkol aj toho druhého pozmeňujúceho návrhu, pod ktorým som iba podpísaný, ale nie som, nie som predkladateľom, predkladá ho pani poslankyňa Žitňanská. Aj tento návrh podporím, ak sa o ňom bude hlasovať. A ten návrh... (Reakcie z pléna.) Čože? No, ja by som si tipol, že, že bude príležitosť hlasovať aj o tom druhom, ale tak možno som len prehnane pesimistický na základe skúseností, ktoré mám s týmto parlamentom. A ten návrh spočíva vo vypustení tých ustanovení, ktoré, o ktorých sme hovorili aj včera, teda o možnosti pozastaviť výkon funkcie sudcu a výkon funkcie prokurátora aj bez toho, aby prebiehalo trestné stíhanie, respektíve bolo vznesené obvinenie, alebo aby prebiehalo disciplinárne, disciplinárne stíhanie. Nechcem opakovať všetko, čo som, čo som hovoril včera, ale takisto ako pani poslankyňa Žitňanská, aj ja súhlasím s tým, že, že je rozdiel medzi tým, keď, keď prebieha konanie trestné alebo disciplinárne, a to má nejaký výsledok, že niekto autoritatívne povie, previnil sa, dostáva takýto trest, neprevinil sa, nedostáva trest, a medzitým, keď je to vznesené v situácii, keď nie sú dôkazy ani na trestné, ani na disciplinárne konanie. To, čo, to, čo by som ešte akceptoval, ak by išlo o prostriedok v situácii, keď, keď sa predpokladá, že dôkazná situácia je taká, že začne v blízkej dobe trestné stíhanie a bude vznesené obvinenie, alebo začne v blízkej dobe disciplinárne, disciplinárne stíhanie, a to sa potom rozhodne a na základe toho sa, toho potom, potom dospejeme k tomu výsledku. Ale, ale ak to má byť nástroj aj na riešenie situácií, kde nedôjde ani k trestnému stíhaniu, ani k disciplinárnemu stíhaniu, tak, tak sa mi to zdá nedostatočné až zbytočné. Zbytočné v tom lepšom prípade, lebo zbytočné znamená, že ničomu to nepomôže, ničomu to neuškodí. A je to potenciálne aj zneužiteľné a nebezpečné po skúsenostiach, ktoré tu máme aj so zneužívaním disciplinárnych konaní za Harabina voči, voči sudcom, čím ale opakujem, nemyslím si, že toto je úmysel predkladateľa návrhu zákona. Ani si nemyslím, že by tá hrozba dnes, v tejto chvíli bola, bola akútna, že v tejto spoločenskej atmosfére by, by, by sa mohlo hneď teraz v krátkej dobe niečo také opakovať, ale môže to byť práve ten nezamýšľaný, nezamýšľaný dôsledok. Nezamýšľaný dôsledok toho, že, že teda schválime takúto legislatívnu úpravu a niekedy v budúcnosti ju niekto zneužije na úplne opačný účel, ako, ako my predpokladáme pri jeho schvaľovaní.
No, a ešte a to, to na základe, aj na základe toho, čo hovorila pani poslankyňa Žitňanská, by som, by som poznamenal, že ono je to taký nástroj, ktorý je bezprostredne teraz využiteľný politickým spôsobom, lebo aj ako pán minister hovoril, že objavujú sa informácie o rôznych sudcoch a rôznych prokurátoroch a ešte sa aj nejaké objavia. A zrejme to tiež bude v polohe, že bude to dostatočne silné na to, aby sa verejnosť rozhorčila a mala pocit, že s týmto treba niečo robiť, a zároveň tá dôkazná situácia nebude dosť silná na to, aby, aby bolo začaté trestné stíhanie, vznesené obvinenie a na základe toho pozastavený výkon funkcie, alebo aby sa to dalo riešiť cez disciplinárne stíhanie. A vtedy bude mať minister spravodlivosti, predseda Najvyššieho súdu a predseda Súdnej rady alebo, alebo generálny prokurátor prostriedok, ako tú situáciu nie vyriešiť, ale teda dočasne povedať, že toto sú tí, tí nehodní sudcovia a prokurátori, voči ktorým ešte nemáme dosť dôkazov, aby sme ich obvinili, aby sme ich začali disciplinárne stíhať, ale môžme im pozastaviť výkon funkcie na šesť mesiacov a potom sa to ešte predĺži. Čiže nevyriešime ten problém, iba, iba teda vytvoríme dojem, že ho riešime tým, že, že ich na šesť mesiacov pozastavíme. Samozrejme, že v situácii, ak bude nasledovať trestné stíhanie, obvinenie, obžaloba, odsúdenie, tak je to, tak je to dobré, že ešte pred tým, ako k tomuto dôjde, budú môcť byť nie vyzlečení, ale teda čiastočne vyzlečení z talára nehodní sudcovia, ale môže sa stať aj to, že to bude, bude len niečo také, čo sa urobí teraz pred voľbami. Povieme, že sme postavili, teda vyzliekli z talára nehodných sudcov a tí nehodní sudcovia si tie taláre po voľbách znovu oblečú, lebo nebudú trestne stíhaní, nebude dosť dôkazov a vrátia sa tam. To je dilema, ktorú budeme musieť riešiť pri hlasovaní o tomto návrhu zákona, zrejme už o 25 minút.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:24 - 10:25 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Nie je to, zase nie je to pravda, nie je to pravda, nie je to pravda. My hovoríme, že sudca je predstaviteľ štátnej moci, ako taký nemá čo skrývať svoju tvár. Ak existujú procesné dôvody na to, aby tvár pri procese v súdnej sieni nebola zverejnená, prosím, nech sa to upraví. Ale to, aby Jankovská mne hovorila, že jej tvár nesmie byť fotografovaná, to si vyprosím. A ten, kto sa tohto systému zastáva, tak ten proste jednoducho chce, aby to ďalej fungovalo tak, ako to funguje. Nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 10:20 - 10:23 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ja som sa len v krátkosti prihlásil do rozpravy, lebo chcem zareagovať na to, čo povedal kolega Kresák. Pre mňa nepochopiteľne. Lebo on hovoril o tom, že ako to bolo, keď on bol v Amerike. A to hovoril navzdory tomu, že ja som povedal v mojom vystúpení, že je to rôzne v rôznych štátoch amerických, a tiež som povedal, že od roku 2013 boli vo väčšine týchto štátov všetky obmedzenia zrušené. Ak som hovoril o procese s O. Jamesom Simpsonom, tak nezabúdajme, že, a aj on o ňom hovoril, nezabúdajme, že my tu hovoríme o zverejňovaní tváre sudcu a ten proces na druhej strane bol v priamom prenose televíznom. Čiže to sú dve diametrálne rozdielne veci, pričom ten O. James Simpson bol niekde, kde my ani nedúfame, že to raz u nás bude môcť byť. Ale pán kolega Kresák akosi toto všetko dokázal prekrútiť na to, že ja som hovoril nejakú nepravdu. Som stopercentne presvedčený o tom, že mám pravdu, pokiaľ ide o to, že ako veci fungujú v Amerike. Ja som sa na to díval. V Amerike hlavne je to otázka procesná. (Zaznievanie gongu.) To znamená, že rozhodujú buď jednotlivé súdy a samozrejme, že je rozdiel v Amerike medzi federálnou jurisdikciou a jurisdikciou jednotlivých štátov. Čiže tu nejako tvrdiť, že v Amerike sa vývoj uberá k tomu, že je menej informácií o tom, ako súdy fungujú a aká je, čo ja viem, tvár sudcu, to je výsmech. Toto môže povedať len niekto, kto buď mal zlý úmysel, alebo jednoducho má zlé informácie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:17 - 10:19 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ja by som si dovolil jemne zareagovať v súvislosti so zmienkou napríklad o Poľsku. Tam podľa správy, ktorú ja sa som čítal z Európskej komisie, podstata problému je to, že tam je obava o vývoj v justícii, obava. U nás žiadne obavy nie sú, u nás vieme, že situácia v justícii je katastrofálna. Čiže to je u nás úplne niekde inde. A to, že sa o nás v Európskej komisii nehovorí, to je podľa mňa niečo, čo je medzi nebom a zemou. Ale podľa mňa nás to dosť v blízkej budúcnosti čaká.
Cesta do pekla, ste spomínali, že toto je cesta do pekla. Teda nejdem sa k dôvodom tohto vyjadrenia nejak bližšie vyjadrovať, ale podľa mňa, pokiaľ ide o súdnictvo, my v pekle sme už. Čiže žiadna cesta do pekla, nič, čo sa v súdnictve udeje, nemôže byť horšie ako ten stav, v ktorom práve už sme. A máte pravdu, súhlasím s vami úplne, že akákoľvek náprava začína od tajných služieb, ktoré nesmú byť na povel nejakej politickej strany a nejakej garnitúry, hlavne ak cieľom a účelom existencie tej garnitúry je rozkrádať tento štát.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 9:39 - 9:41 hod.

Baránik Alojz Zobrazit prepis
Tak budem reagovať len na kolegu Muňka. Samozrejme, pán kolega, že sa vám ako v tejto konkrétnej debate reprezentanta tej moci, ktorá ťaží zo stavu súdnictva, že sa nepáčia tieto reči. A to je to, o čom som hovoril. Že tí, ktorí sa ozvú, ktorí upozornia na to, tí sú potom popoťahovaní alebo na niektorých je aj trestné stíhanie privodené. A toto je presne to, čo robíte. Vy to hovoríte takým jemným pekným hlasom, ale výsledok je ten istý. Nechcete, aby sa niečo zmenilo, pretože vy ste na tomto systéme zbohatli, vy ste sa mali dobre na tomto systéme a vám tento systém vyhovuje. Keby sa mal nejako zmeniť, vy sám by ste mali problémy. Je jasné, že ľudia ako vy a vám podobné, že s takouto prezentáciou máte problém.
To, ako sa má hovoriť v parlamente, to musí zodpovedať alebo by malo zodpovedať tomu, ako to cíti spoločnosť. A to, že vy zakrývate to, ako veci cíti spoločnosť, to je samozrejmé. Pre vás je to otázka nejakého marketingu a oklamania ľudí. Ja neklamem a vy to musíte strpieť, že tunak musíte počúvať to, čo sa vám tu hovorím, za to ste platení, alebo tu nemusíte byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 9:35 - 9:37 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Baránik. Ako si povedal, aj symboly sú dôležité. Asi nikto nesľubuje od tohto návrhu zákona, či už prejde v takej podobe, ako s ním prišlo ministerstvo, alebo, alebo v upravenej podobe, doplnenej v zmysle pozmeňovákov, alebo, naopak, zostručnenej. A asi nikto nesľubuje, že takýto zákon môže vyriešiť všetky problémy súdnictva, alebo, že môže nejako zásadne očistiť, očistiť súdnictvo. A to, čo môže, naozaj je skôr v rovine, v rovine symbolickej alebo v rovine nejakého vytvorenia podmienok, či už ide o stransparentnenie rozhodovania Súdnej rady v personálnych otázkach, alebo, alebo o teda vytvorenie priestoru pre, pre pozastavenie výkonu funkcie sudcom, ktorí sú očividne nehodní, aj keď zatiaľ na to neexistujú, neexistujú dôkazy.
A myslím si, že práve z tohto dôvodu, že nejde o zásadnú systémovú zmenu, ale ide o veci, ktoré majú skôr ten, ten symbolický rozmer, ktorý, ako si povedal, je dôležitý a môže mať aj praktický význam, tak aj ten pozmeňujúci návrh, ktorý si predniesol a ktorý predkladáme spolu aj s pánom poslancom Zsoltom Simonom, ide presne tým istým smerom. Samotná skutočnosť, že bude možné zverejňovať tvár sudcu, nebude automaticky znamenať, že, že sudcovia sa začnú správať zodpovednejšie a žiadny zo sudcov už sa nenechá skorumpovať a bude rozhodovať len zákonne, ale áno, je to nejaké symbolické vytváranie tlaku a je dôležité a myslím si, že je to v súlade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis