Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:18 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:18 - 13:18 hod.

Beluský Martin
Ďakujem za slovo pán predseda, ja nemám návrh na zmenu alebo doplnenie programu, ale mám procedurálny návrh, ktorým žiadam o zlúčenie rozpravy k bodov č. 44 to je tlač 377 a č. 45 to je tlač číslo 378. jedná sa o zákony, ktoré sú si svojim obsahom veľmi podobné a je zbytočné potom tú rozpravu tu otvárať dvakrát. Ja vám prinesiem papier. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:37 - 17:38 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pani poslankyňa, ja som bol tiež prekvapený keď ste začali čítať prvý pozmeňujúci návrh, že čo to vlastne čítate, lebo máme tu pripravené všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli odovzdané aj prednesené a tiež som bol zmätený z toho, že tu je nejaký nový pozmeňovák, ale to je v poriadku, len sa vás chcem spýtať, lebo tam dávate nejaké ďalšie úlohy vyšším územným celkom, či ste teda s niekým z vyšších územných celkov o tom pozmeňovacom návrhu komunikovali alebo teda s SK 8, či teda máte nejaké stanovisko, či s tým súhlasia alebo ako sa....súhlasia, dobre, ďakujem. Pán predseda mi odpovedal. A k vášmu druhému pozmeňováku, pozmeňovaciemu návrhu, pani poslankyňa, sa domnievam, že o tom nie je možné hlasovať, pretože ste ho predniesli v rozpore s rokovacím poriadkom, konkrétne § 29 ods. 1, ktorý hovorí, že poslanec môže v rozprave podať k prerokovanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne, to znamená zverejnené na webovom sídle Národnej rady, najneskôr bezprostredne pred prednesením v rozprave, poslanec prednesie svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na záver svojho vystúpenia v rozprave a to doslovným, doslovným, prečítaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia. Vy ste tak neurobili, vy ste preskočili vlastne polku strany, ktoré ste považovali za zbytočné, ale domnievam sa, že v zmysle zákona je potrebné prečítať, a preto by ste mali ten pozmeňujúci návrh predniesť znova tak, aby pán minister teda znovu otvoril rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 16:47 - 16:48 hod.

Suja Miroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kazda, ako sa rozhodne lekár, keď bude mať na výber, nechá znehodnotiť vakcínu a neriskuje žiadnu pokutu, alebo si vyberie niekoho, dá mu ju a riskuje, že by mohol dostať tú pokutu? Lebo teraz nie sú presne určené tie pravidlá, ani z tohto, čo my tu jednáme. Tí lekári nepochopia, že kedy ju dostane, kedy nie. Len akurát možno vtedy nie, keď bude behať po ulici a povie, že nie, že vyberie si niekoho z ulice. Ale ak náhodou bude nejaká len trochu známa osobnosť v tej čakárni a vyberie ju, už riskuje tú pokutu. Tak ja si myslím, že tuto oni nebudú špekulovať a radšej ju nechajú tú vakcínu prepadnúť a neriskujú absolútne nič, alebo nechajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 16:25 - 16:25 hod.

Suja Miroslav
vy ste hovoril o kolegovi Dostálovi, že nie vždy s ním súhlasíte. Samozrejme, on hovoril, že nesúhlasí s týmto ako opozičný keby bol, aj ako koaličný. Ale je tu jeden veľký rozdiel. Ako koaličný zahlasuje za. Ale to je vedľajšie. Ja by som poprosil odpoveď na tú otázku, čo som povedal, zdravý sedliacky rozum, že či súhlasíte s podpredsedom vlády Holým, ktorý povedal, že na to, aby sme sa o tomto rozhodli, stačí pár minút.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 16:24 - 16:25 hod.

Suja Miroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Kolár, ja súhlasím s tým, čo ste hovoril, že zdraví sedliacky rozum. Ako tomu sa nedá nič vyčítať, ale skúste mi povedať, tým zdravím sedliackym rozumom, či súhlasíte s vyjadrením podpredsedu vlády Hollého, žena to aby sme sa rozhodli o tomto stačí pár minút. jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Áno, nie. Vy ste hovoril o kolegovi Dostálovi, že nie vždy s ním súhlasíte, samozrejme on hovoril, že nesúhlasí s týmto ako opozičný keby bol aj ako koaličný ale je tu jeden veľký rozdiel, ako koaličný zahlasuje za. Ale to je vedľajšie, ja by som, poprosil, odpoveď na tú otázku, čo som povedal, zdravý sedliak ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 16:11 - 16:12 hod.

Suja Miroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Dostál, budem vás citovať povedzte, k niektorým veciam sa aj problematické sa dostať. To hovoríte vy ako vládny poslanec. Ale čo máme my hovoriť ako opoziční poslanci? Keď vy ako vládny poslanec, máte problém sa dostať k niektorým veciam. Ja si neviem ani predstaviť, to je tá zmena, čo ste sľubovali ako vládna koalícia? Ako by ste vy reagovali keby ste bol opozičný poslanec. Skúste normálne férovo povedať, akoby ste vy reagoval keby ste bol na a našom mieste keď vy ako vládny máte problém sa k niektorým veciam dostať. A vy hovoríte, že viacerí odborníci k tomu nevedeli, nedokázali to pochopiť. Ale tomu zase nerozumiem ja? Však včera jasne podpredseda vlády Holý povedal, že to nie je atómová fyzika, že na to stačí pár minút. Tak potom nerozumiem, prečo sme tu dneska, keď stačí pár minút. A toto všetko divadlo okolo toho a to sčitovanie hlasov a všetko. Keď to je také ľahké pochopiť. Toto je tá zmena kolegovia?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:34 - 14:35 hod.

Suja Miroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňa, súhlasím s vami, že pokutovanie nič nerieši, ale len zvyšuje nepokoj v spoločnosti a hlavne pokutovanie zdravotníckych zariadení v súčasnej ťažkej dobe si myslím, že by bolo kontraproduktívne, keď vidíme ako zdravotné strediská, lekári a všetci, že sú na pokraji síl a myslím, že nedá alebo nepridá na pokoji ich, keď im budeme ešte hroziť pokutami. Takže veľmi som rád, že ste to podotkla. Tak isto súhlasím s tým, čo ste hovorili o dražbách. Áno je dobré, že sa tie dražby oddialili, ale rád by som vedel, čo bude s úrokmi počas toho oddialenia. Lebo niektoré tie majetky majú väčšiu hodnotu ako sa predajú v dražbách. Či teraz ten dlžník nebude ukrátený o to, že nie jeho vinou tá dražba bude neskoršie a dostane o tie úroky za tie mesiace alebo koľko to tam narastú menej. Či vieme sa vyjadriť aj k tomuto, k tým úrokom. Či budú pozastavené počas tohto odkladu tých dražieb. Ďakujem inak za vaše vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:18 - 14:18 hod.

Suja Miroslav
(Časť vystúpenia hovorená mimo mikrofónu.) ...atómová fyzika, že to stíhame bez problémov. Tak sa preto pýtam, že či vám to stačil ten čas včera alebo ste to robili ešte dneska, tých pätnásť alebo tridsať minút, koľko to vtedy bolo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:17 - 14:18 hod.

Suja Miroslav
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán podpredseda Šeliga, ja by som sa len chcel spýtať, či toto vlastne ste stihli včera pripraviť za ten čas od tých 14.14 ako sme to dostali alebo ste na to potrebovali viacej času. Len to by som chcel od vás vedieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.1.2021 15:52 - 15:54 hod.

Kočiš Eduard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegynka, naozaj vaša vecná kritika do radov vlastnej vládnej koalície, vládnych poslancov je úplne na mieste. Naozaj nepovažujem sa za geniálneho človeka, ale nedokážem si naštudovať za 45 minút návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aj keby som sa, neviem akým spôsobom o to snažil. Proste jednoducho sa to nedá. Ako ste sama veľmi zodpovedne a veľmi precízne pomenovala, je tam kopec bodov, kopec článkov, ktoré znesú odklad, nie sú nevyhnutné, aby boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní dnes alebo zajtra. Kľudne by to počkalo na nasledujúcu riadne zvolanú schôdzu, ale očividne aj tento vládny návrh zákona, ktorý musí ísť v skrátenom legislatívnom, lebo tak si to vládna garnitúra rozhodla, je šitý veľmi horúcou ihlou a nie je veľmi správne, aby takýmto spôsobom ste aj napriek tomu, že máte viac ako nadpolovičnú väčšinu, máte ústavnú väčšinu, aby ste pristupovali k plénu Národnej rady takýmto spôsobom. Naozaj dostať vládny návrh zákona pár minút pred zasadnutím schôdze je veľmi neúctivé. Je to úplne neštandardný postup a keď sa tu budeme vyhovárať, že je to v núdzovom stave, je to v krízovej situácii, nič to neospravedlňuje. Včera sme sa dozvedeli len bez pozvánky, bez ničoho, že jednoducho budeme pokračovať v schôdzi Národnej rady. Nikto s tým nemá problém, kto sa naozaj rokovania Národnej rady zúčastniť chce, ale dostať 45 minút pred začatím schôdze narýchlo zvolanej program a zákon, ktorý je podľa mňa naozaj nie nutné prijať takýmto rýchlym a skráteným konaním, nepovažujem tento váš postup za veľmi štandardný a dúfam, že sa to viac opakovať nebude.
Skryt prepis