Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

19.5.2023 o 11:08 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 19.5.2023 11:08 - 11:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

19.5.2023 11:01 - 11:08 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcel by som povedať pár slov ako úvod k tomuto zákonu. Myslím si, že tu bude možno trošku väčší záujem aj v rozprave. Je to zákon, ktorý sa týka nás všetkých a je to zákon o povinnom zmluvnom poistení, ak máte auto, tak samozrejme, že to sa vás týka, pretože mali by ste to platiť. Napriek tomu, že by sme to všetci mali platiť, na Slovensku to tak nie je. Na Slovensku je to trošku inak. V databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov sa nachádza 590 tis. vozidiel bez uzavretého povinného zmluvného poistenia. Je to informácia, ktorá vás môže šokovať, ale je to fakt. Prečo to tak je? Práve toto sme sa rozhodli riešiť s kolegom Radovanom Marcinčinom, novelou tohto zákona, pretože je to veľmi nebezpečná situácia a poviem neskôr prečo to tak je, prečo to je nebezpečné. Tieto vozidlá, mnohé z nich teda už nejazdia, mnohé z nich už ani neexistujú, ale niektoré z nich jazdia, je ich možno 100, 150 tis. a keď takéto vozidlo do vás narazí, poškodí vaše auto, tak môžu s tým byť veľmi vážne problémy, síce poisťovne majú garančný fond, z ktorého sa takéto škody platia, ale samozrejme na ten garančný fond sa musí niekto skladať. Takéto škody z garančného fondu len za minulý rok tvorili 8 mil. eur, ktoré museli uhradiť poisťovne a museli sa na ne poskladať. Z čoho sa na poskladajú je otázka, ktorá asi vás bude zaujímať, áno je to práve z tých platieb, ktoré platíme my poctiví motoristi, ktorí majú povinné zmluvné poistenie a z toho sa potom platia škody za tých, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie.
Čiže s kolegom Radovanom Marcinčinom sme sa rozhodli, že skúsime tomu zabrániť a upraviť túto problematiku v spolupráci so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov tak, aby to dobre fungovalo. V prvom rade ide o to dostať z tejto databázy vozidlá, ktoré v nej nemajú byť, to znamená vozidlá, ktoré ani neexistujú, ktoré, ktoré už možno sú niekde v zahraničí, možno sú niekde zhrdzavené a proste napriek tomu sú v databázach, a to amnestiou. Táto amnestia bude spočívať v tom, že ktokoľvek kto si do konca júna nevybaví na svoje vozidlo povinné zmluvné poistenie, toto vozidlo bude automaticky odhlásené z evidencie bezplatne. Problémom týchto ľudí, ktorí síce papierovo majú autá, ale v skutočnosti ich už buď predali, alebo sa ich nejako zbavili ani nevedia kde sú, má ich možno piaty majiteľ bez toho, aby sa prepísali. Oni ich ani nemôžu odhlásiť, pretože, keď odhlasujete auto, musíte ho vlastne odovzdať na likvidáciu. Tam sa teda musí naozaj fyzicky odovzdať auto, nedá sa povedať, že no, mám z auta už len blatník, alebo už len kolesá a keď vy ho odovzdáte na likvidáciu, tak vlastne musíte za to aj zaplatiť, ale pokiaľ ho neodovzdáte na likvidáciu, tak musíte zaplatiť 500 eur do environmentálneho fondu. A to je práve ten problém, prečo mnohí títo ľudia často sociálne odkázaní tieto autá neodhlasujú, pretože jednoducho týchto 500 eur nemajú. Bežne sa stáva aj to, že potom napr. nemôžu dostávať sociálne dávky, pretože stále je na nich vedené auto, dokonca niekoľko áut na niektorých, ktoré už ani nemajú, nejazdia na nich ani nevedia kde sú, ale jednoducho sa ich nevedia papierovo úradne zbaviť, pretože by museli týchto 500 eur zaplatiť. Čiže to je prvá vec, ktorú by sme teda radi riešili.
Druhá vec, ktorú by sme radi riešili je transparentnosť, informovanosť. Od 1. januára 2024 by mal byť k dispozícii informačný systém podľa tejto novely zákona, kde bude sa dať veľmi rýchlo a presne zistiť, ktoré vozidlo má povinné zmluvné poistenie, tak ako je to dneska možné napr. pri diaľničnej známke.
Pán predseda, ťažko sa tu rozpráva. A bude sa tak dať zistiť na špeciálnom webe Slovenskej kancelárie poisťovateľov, kde si teda každý bude môcť overiť, či má povinné zmluvné poistenie a ak ho nemá, tak vlastne mu ho po 30. 6. automaticky vyradia z evidencie. Z evidencie by takto malo zmiznúť zhruba 200 tis. tzv. fantómových vozidiel, to sú tie neexistujúce a nejazdiace autá. Takisto vlastne sa týmto zachytia čierni pasažieri, teda vodiči, ktorí vedome si neplatia povinné zmluvné poistenie a riskujú teda pokutu, škodu atď., to je zhruba 100 tis. vozidiel a takisto by sa vlastne malo týmto znížiť výdavky na škody garančného fondu, do ktorého sa skladajú všetci poctiví motoristi. Tento rok by to malo byť až 10 mil. eur. Čiže sa tým vlastne zníži aj tlak na zdražovanie povinného zmluvného poistenia. Samozrejme v platnosti ostane sankčný systém, ktorý spravuje štát cez okresné úrady, kde štát má možnosť uloženia pokuty za porušenie zákonnej povinnosti, len možno na margo toho treba dodať, že ten štát tých pokút udeľuje veľmi málo a pomerne v malej výške, čiže v podstate tým ľuďom, ktorí špekulujú s tým, že si neuzavrú povinné zmluvné poistenie, sa to dnes viac menej vypláca. A takisto ostane zachovaná právomoc dopravnej polície zisťovať existenciu PZP-čka pri kontrolách vodičov na ceste, takisto cez čítanie evidenčných čísel a samozrejme udeľovať pokuty, prípadne odoberať osvedčenie o technickom preukaze a tabuľky s evidenčným číslom vozidla a takisto vlastne tým, že niektoré tieto autá budú automaticky vyradené z evidencie, tak pokiaľ by náhodou ďalej jazdili, tak samozrejme polícia pokiaľ zachytí takéto evidenčné číslo, tak ho môže okamžite zastaviť a odobrať toto evidenčné číslo a takisto osvedčenie na technickom preukaze. Takže toľko zatiaľ úvodom. Samozrejme v rozprave rád zodpoviem prípadné otázky a takisto vás chcem požiadať o podporu, myslím si, že to je novela zákona, ktorá je veľmi prospešná pre Slovensko, naprieč politickým spektrom, asi sa tu nemusíme hrať na to, či sme OĽaNO, alebo SMER, alebo SaS. Myslím si, že to bude prospešné pre všetkých občanov tejto krajiny, teda myslím, všetkých poctivých. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.5.2023 10:58 - 10:59 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1575). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

19.5.2023 10:55 - 10:58 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Znovu veľmi krátko uvediem túto novelu zákona o verejnom ...
===== Ďakujem veľmi pekne. Znovu veľmi krátko uvediem túto novelu zákona o verejnom obstarávaní. Táto novela súvisí s tým, čo som už v tomto pléne, vlastne na tejto schôdzi spomínal, a to je, že pri podlimitných a nízkych zákazkách pri verejnom obstarávaní od 1. 2. 2023 nie je možné využívať súkromné elektronické platformy. Spôsobuje to pomerne vážne logistické problémy mestám a obciam, verejným inštitúciám, pretože tieto súkromné platformy sú podstatne lepšie ako štátna platforma, ktorú teda bývalý podpredseda vlády Štefan Hollý mal medzičasom dostať do takého stavu, aby spĺňala požiadavky. Jožko Pročko, prosím ťa nemohol by si ísť diskutovať do bufetu, Jožko Pročko! Ďakujem ti, vyrušuje to veľmi, veľmi to vyrušuje. Ďakujem.
Čiže podpredseda vlády Štefan Hollý mal tento štátny informačný systém dostať do takého stavu, aby spĺňal potreby obstarávateľov, to sa zatiaľ nestalo, napriek tomu od začiatku februára obstarávatelia nemôžu využívať súkromné informačné systémy, čo znamená, že pri verejnom obstarávaní, pri eutenských aukciách je tam podstatne horšia funkcionalita, padá to, funguje to pomalšie a jednoducho to robí problémy. Dostal som niekoľko listom a intervencií k tomu napr. od Asociácie kvestorov vysokých škôl Slovenska, od niekoľkých miest, napr. mesto Bratislava, mesto Trenčín, myslím, že Trenčiansky samosprávny kraj, atď., atď., ktorí ma žiadali o to, aby sme s tým niečo urobili. Žiaľ, v zákone o verejnom obstarávaní sa pozmeňujúcim návrhom nepodarilo presadiť takúto zmenu. Nezahlasovali za to ani SMER, ani HLAS, ani SME RODINA, ani REPUBLIKA, takže to neprešlo. Celkom tomu nerozumiem, lebo vlastne ich primátori a ich starostovia sa na to tiež sťažujú, takže práve preto by som vás chcel požiadať o podporu tohto zákona, kde je vlastne len toto jedno ustanovenie, ktoré by sme teda radi presadili, aby sa naďalej tieto elektronické platformy súkromné mohli používať aj pri podlimitných zákazkách, tak ako sa používajú pri veľkých zákazkách. Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

19.5.2023 10:55 - 10:58 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Znovu veľmi krátko uvediem túto novelu zákona o verejnom ...
===== Ďakujem veľmi pekne. Znovu veľmi krátko uvediem túto novelu zákona o verejnom obstarávaní. Táto novela súvisí s tým, čo som už v tomto pléne, vlastne na tejto schôdzi spomínal, a to je, že pri podlimitných a nízkych zákazkách pri verejnom obstarávaní od 1. 2. 2023 nie je možné využívať súkromné elektronické platformy. Spôsobuje to pomerne vážne logistické problémy mestám a obciam, verejným inštitúciám, pretože tieto súkromné platformy sú podstatne lepšie ako štátna platforma, ktorú teda bývalý podpredseda vlády Štefan Hollý mal medzičasom dostať do takého stavu, aby spĺňala požiadavky. Jožko Pročko, prosím ťa nemohol by si ísť diskutovať do bufetu, Jožko Pročko! Ďakujem ti, vyrušuje to veľmi, veľmi to vyrušuje. Ďakujem.
Čiže podpredseda vlády Štefan Hollý mal tento štátny informačný systém dostať do takého stavu, aby spĺňal potreby obstarávateľov, to sa zatiaľ nestalo, napriek tomu od začiatku februára obstarávatelia nemôžu využívať súkromné informačné systémy, čo znamená, že pri verejnom obstarávaní, pri eutenských aukciách je tam podstatne horšia funkcionalita, padá to, funguje to pomalšie a jednoducho to robí problémy. Dostal som niekoľko listom a intervencií k tomu napr. od Asociácie kvestorov vysokých škôl Slovenska, od niekoľkých miest, napr. mesto Bratislava, mesto Trenčín, myslím, že Trenčiansky samosprávny kraj, atď., atď., ktorí ma žiadali o to, aby sme s tým niečo urobili. Žiaľ, v zákone o verejnom obstarávaní sa pozmeňujúcim návrhom nepodarilo presadiť takúto zmenu. Nezahlasovali za to ani SMER, ani HLAS, ani SME RODINA, ani REPUBLIKA, takže to neprešlo. Celkom tomu nerozumiem, lebo vlastne ich primátori a ich starostovia sa na to tiež sťažujú, takže práve preto by som vás chcel požiadať o podporu tohto zákona, kde je vlastne len toto jedno ustanovenie, ktoré by sme teda radi presadili, aby sa naďalej tieto elektronické platformy súkromné mohli používať aj pri podlimitných zákazkách, tak ako sa používajú pri veľkých zákazkách. Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2023 10:48 - 10:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zase nebudem dlho rozprávať, lebo myslím si, že každý si to môže sám, alebo si aj sám naštudoval, keď sa zaujímal o tento zákon. Stavebné sporenie je niečo, čo je pomerne významný nástroj na ceste za lepším bývaním hlavne pre ľudí s nižšími príjmami. Myslím si, že možno v tom tieni lacných hypoték, ktoré sme tu zažili v tejto smršti lacných hypoték za posledné roky, ktoré boli často aj pod 1 %, to asi celkom nedoceňujeme, ale myslím, že v čase, keď budú hypotéky stáť 4 - 5 % alebo ktovie či nie viac ako sme to zažili niekedy pred 20 rokmi, keď ja som mal prvú hypotéku za 6,9 %, samozrejme so štátnou bonifikáciou, ale aj tak to bolo teda dosť. Tak možno prídeme na to, že aj to stavebné sporenie, ktoré funguje v Nemecku, v Rakúsku desiatky rokov, má nejaký význam. Pokiaľ viem, na Slovensku sa stavebné sporenie a úvery zo stavebného sporenia využíva najmä na úpravy, rekonštrukcie bytov, čiže ide najmä o ľudí, ktorí buď bývajú vo svojich rodinných domoch, väčšinou starších alebo v bytovkách a po čase samozrejme spotrebujú zrekonštruovať kúpeľňu, vymeniť okná, prerobiť kuchyňu a podobne, a práve tu je stavebné sporenie a tak isto stavebné úvery veľmi dobrým nástrojom ako si vlastne našetriť na túto sumu, ako si tie peniaze pozbierať a ako si vylepšiť bývanie. V tejto novele zákona navrhujem určité úpravy, ktoré prinášajú špeciálny produkt, tzv. rodinné stavebné sporenie. Doterajšia úprava v podstate neumožňovala ľuďom, ktorí majú deti, aby vlastne si zahrnuli tieto deti do výpočtov rôznych koeficientov pri stavebnom sporení, ktoré rozhodujú o podpore zo strany štátu. Táto podpora je už pomerne nízka. V podstate štátna prémia sa niekoľkonásobne znížila oproti minulosti, a ale napriek tomu stále môže byť určitou pomocou pre takéto nízkopríjmové rodiny a práve tento môj návrh prináša to, aby rodiny s viacerými deťmi si mohli vlastne tento koeficient znížiť a získať plnú túto štátnu prémiu, nielen na sporiteľa, teda na jedného, ale na každého člena rodiny. Ku konkrétnym otázkam skúsim zodpovedať v rozprave, ale vlastne ide o zvýhodnenie stavebného sporenia pre rodiny s deťmi, predpokladá sa zo strany ministerstva financií, že dopad na štátny rozpočet od budúceho roka by bol zhruba 3 až 4 milióny eur ročne. Keďže v minulosti vlastne takáto podpora cez stavebné sporenie zo strany štátu dosahovala 20, 30 miliónov eur, dnes je to už len zhruba 6 miliónov eur ročne, tak si myslím, že takéto zvýšenie nebude mať nejaký fatálny dopad na štátny rozpočet a navyše prinesie vlastne lepšiu viazanosť úspor a tak isto prispeje k tomu, že tieto prerábky, rekonštrukcie budú vlastne tak isto dobre zdokladované, čo môže priniesť vyšší výnos DPH pre štát. Takže chcel by som vás požiadať o podporu tejto novely zákona naprieč celým politickým spektrom, myslím si, že je to dobrý nápad, nie je nijak politický a myslím si, že pomôže ľuďom najmä v regiónoch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 10:43 - 10:45 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len možno doplním kolegyňu, Marián, že mnohí tí šéfovia ZMOS-u, ktorí na nás tak nadávajú, sa objavia na kandidátnych listinách Hlasu, SMER-u a podobne, takže tam sa to pekne ukáže prečo to robili. Ja nebudem dlho rozprávať, lebo myslím si, že už tu len ťaháme prázdne reči, aj toto tvoje vystúpenie bolo zase dokola to isté. Ja už tiež nebudem kvôli tomu vystupovať v rozprave, lebo myslím, že čo som chcel som povedal. Ty si to vždycky nejako ohneš tak jak ti vyhovuje, ale myslím, že sú to už také zbytočné reči. Ja len chcem povedať jedno, že stále hovoríš o tom, že treba opravovať chyby, alebo že ste chceli opravovať chyby, no opravovať chyby sa dá vtedy, keď sa diskutuje. Vy ste odmietali diskutovať vôbec o týchto riešeniach pre podporu rodín a to bol problém. Pretože spolužitie tak ako v manželstve aj v priateľstve, ale tak isto v koalícii si vyžaduje vzájomný rešpekt. A ten spočíva v tom, že dovolíme tomu druhému naplniť jeho volebný program. My sme vám to dovolili, schválili sme vám všetky kilečká, formu justície, aj všelijako s prižmúrenými očami, lebo nebolo to úplne štandardné, ale vy ste proste to sekli. Nie, nie, toto si Matovič nepresadí a to bol problém. My sme išli na to systémom viac do rozpočtu, viac ľuďom. Prečo sa zvýšili príjmy do rozpočtu, prečo sa znížili podvody na DPH, pretože Matovič bol minister financií a zlodeji sa báli. Báli sa kradnúť. Preto sa zvýšili príjmy do rozpočtu, preto sa výrazne znížila daňová medzera, to sú fakty. To sú jasné ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že niečo sme robili dobre. A my sme tie peniaze nechceli rozkradnúť, ale sme ich chceli dať ľuďom. A to sme aj urobili. A keby ste nám v tom nebránili, tak to môže fungovať dodnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 10:42 - 10:43 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Marián, ja som chcela iba ku tomu krátke vyjadrenie. Vieš, my sa tu bavíme o tých opatreniach, ktoré pomáhajú ľuďom, zamestnancom a mne sa tak stále zdá, že podprahovo ty podsúvaš to, že v podstate najväčší problém majú zamestnávatelia. Pretože aj týmto opatrením sa vlastne vyrovnáva to, že do ekonomiky sa dostáva viacej peňazí. Sami zamestnanci chcú mať oficiálne na páske peniaze, nechcú tú čiernu ekonomiku. Ľudia sa stávajú zdravo sebavedomými, proste nechcú byť tí, ktorí ohýňajú chrbát a proste sú nútení do takých tých nezdravých podmienok. To máš to isté ako pri tých samosprávach. Naozaj, tí starostovia, primátori, ktorí boli naučení plačkať a natrčiť ruky a dostať všetko zadarmo, lebo mali vybavovačov a mali rôzne projekty. Ale tí starostovi, ktorí naozaj písali 30, 40 projektov ročne a nedostali nič, lebo nemali to správne tričko, teraz je to úplne inak. Marián, skutočne, opýtaj sa primátorov, starostov, aké dostali platby v podielových daniach. Ako majú zastabilizované energie. V rokoch 2014 - 2018 keď som bola starostkou, veď to bolo šialené, že nám nevychádzalo na základné platby. A myslíš, že niekto tu kričal v parlamente, že samosprávy nemajú? Keď zo zákona sa neplnili platby, 70 % z podielových daní z výberu, že boli len príjmy na úrovni 67 % a štát to stále dlhoval a nedostali sme to. Tak buďme spravodliví a buďme naozaj racionálni a pomenujme tieto veci pravými menami. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 10:39 - 10:41 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Marián, ako, no budem sa mierniť radšej, lebo by som to povedal na plné ústa, ale budem tolerantný možno aj preto, že, že ide víkend, tak budem sa snažiť byť jemný. Dovolil si si na mňa tak trošku zaútočiť, ale viem, že si chcel zaškrieť v tej myšlienke, čo sa týka rodín, matiek, ktoré nemajú deti a nemôžu mať deti a toto. Áno, poznám vo svojom okolí...
===== že ide víkend, tak budem sa snažiť byť jemný. Dovolil si si na mňa tak trošku zaútočiť, ale viem, že si chcel zaškrieť v tej myšlienke čo sa týka rodín matiek, ktoré nemajú deti a nemôžu mať deti a toto áno, poznám vo svojom okolí rodiny, mám aj priateľov, ktorí aj 10, 15 rokov, dokonca mám jedného priateľa čo 20 rokov veľmi túžia po dieťaťu, už zvažujú, že keď im to nevychádza, že si budú adoptovať, ale musíš priznať, že v tejto progresívno-liberálnej dobe sú aj matky, aj muži, ktorí jednoducho nechcú mať deti, veď od niektorých progresívno-liberálnych ľudí aj zo Smotánky, však sami sa niektorí vyjadrili, že nejdú sa obetovať pre deti, chcú si užívať život, takže aj, takže ja Bože zachovaj, že by som si ja dovolil, že by som si ja dovolil uraziť matky alebo otcov detí. Absolútne nie. Nemáš v tomto pravdu, hej, ale chcel si si trošku pichnúť, lebo nemáš v čom inom, tak takouto formou. Ale dobre, je to tvoj názor, neberiem ti ho. Čo sa týka vzdelania. Vieš, ty hovoríš o vzdelaní a keď sa nebudú rodiť deti, tak kto bude chodiť do tých škôl? Ja napríklad priznám sa, nehanbím sa za to, nemám vysokú školu, lebo som bol z chlapcov najmladší, bol som siedme dieťa v poradí, išiel som na rok do práce, že si zarobím na prvý ročník vysokej školy, aby, vyrástol som bez otca, aby mamka dokázala uživiť ešte mladšie sestry a zapáčila sa mi práca a jednoducho som nepotreboval vysokú školu. Upriamil som svoj talent na podnikanie, zamestnával som desiatky ľudí v cestovnom ruchu a platil som nie malé DPH-áčky, dane...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 10:39 - 10:41 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Marián, ako, no budem sa mierniť radšej, lebo by som to povedal na plné ústa, ale budem tolerantný možno aj preto, že, že ide víkend, tak budem sa snažiť byť jemný. Dovolil si si na mňa tak trošku zaútočiť, ale viem, že si chcel zaškrieť v tej myšlienke, čo sa týka rodín, matiek, ktoré nemajú deti a nemôžu mať deti a toto. Áno, poznám vo svojom okolí...
===== že ide víkend, tak budem sa snažiť byť jemný. Dovolil si si na mňa tak trošku zaútočiť, ale viem, že si chcel zaškrieť v tej myšlienke čo sa týka rodín matiek, ktoré nemajú deti a nemôžu mať deti a toto áno, poznám vo svojom okolí rodiny, mám aj priateľov, ktorí aj 10, 15 rokov, dokonca mám jedného priateľa čo 20 rokov veľmi túžia po dieťaťu, už zvažujú, že keď im to nevychádza, že si budú adoptovať, ale musíš priznať, že v tejto progresívno-liberálnej dobe sú aj matky, aj muži, ktorí jednoducho nechcú mať deti, veď od niektorých progresívno-liberálnych ľudí aj zo Smotánky, však sami sa niektorí vyjadrili, že nejdú sa obetovať pre deti, chcú si užívať život, takže aj, takže ja Bože zachovaj, že by som si ja dovolil, že by som si ja dovolil uraziť matky alebo otcov detí. Absolútne nie. Nemáš v tomto pravdu, hej, ale chcel si si trošku pichnúť, lebo nemáš v čom inom, tak takouto formou. Ale dobre, je to tvoj názor, neberiem ti ho. Čo sa týka vzdelania. Vieš, ty hovoríš o vzdelaní a keď sa nebudú rodiť deti, tak kto bude chodiť do tých škôl? Ja napríklad priznám sa, nehanbím sa za to, nemám vysokú školu, lebo som bol z chlapcov najmladší, bol som siedme dieťa v poradí, išiel som na rok do práce, že si zarobím na prvý ročník vysokej školy, aby, vyrástol som bez otca, aby mamka dokázala uživiť ešte mladšie sestry a zapáčila sa mi práca a jednoducho som nepotreboval vysokú školu. Upriamil som svoj talent na podnikanie, zamestnával som desiatky ľudí v cestovnom ruchu a platil som nie malé DPH-áčky, dane...
Skryt prepis