Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.11.2020 o 16:58 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 26.11.2020 16:58 - 16:59 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:05 - 16:07 hod.

Richter Ján
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 15:59 - 16:01 hod.

Muňko Dušan
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 15:34 - 15:56 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, treba povedať, že od nástupu novej vlády je to už v podstate druhýkrát čo sa v parlamente otvára Zákonník práce. Už sme tu boli svedkom, kedy vrátane tzv. Sulíkoveho kilečka boli otvorené niektoré veci, ktoré sa týkajú bezprostredne Zákonníka práce. No, a ja som len veľmi rád, že tam sme sa dokázali s pánom ministrom dohodnúť, že ten pôvodný návrh rozšíriť počet nadčasových hodín o 400 na každý jeden rok sa nakoniec stiahol. Som tomu rád a tak trošku verím, že možno niektoré veci trošku zohľadní aj z hľadiska terajšieho vystúpenia, pretože osobne som presvedčený, že my nemôžme fungovať spôsobom pokus - omyl, ale viesť dobrú by som povedal diskusiu, dialóg predtým než niektoré veci pôjdu sem.
Ja stále, už som to raz cez toto volebné obdobie pomenoval, vnímam Zákonník práce doslova ako nejakú bibliu. Je základný nástroj, samozrejme, právny nástroj v prvom rade pre presadzovanie práv zamestnanca voči zamestnávateľovi. Práve preto to tak hlboko vnímam, a preto nie je možné prijímať nejaké novely bez toho, že by nemali možnosť sa vyjadriť aj obidve strany sociálneho dialógu zamestnávatelia, zamestnanci a hľadať aspoň aký-taký možný kompromis.
Cieľom alebo riešením tohto zákona sú otázky osobitosti výkonu práce v domácnosti zamestnanca, ďalej upraviť možnosti zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančnými príspevkami na stravovanie, upraviť možnosť dočasného prideľovania zamestnancov pri materských a dcérskych spoločnostiach a zohľadniť kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, vytvoriť nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby.
Zjednoduším to veľmi konkrétne. Ja osobne vnímam tri základné ciele, ktoré táto novela má riešiť. Prvý, prvý ten základný cieľ je prijať pracovné právo na prácu z domu. Vítam, podporujem, pretože nielen pandémia, ale vôbec doba priniesla, že práca z domu je a bude aj v ďalšom období možno ďaleko, ďaleko viacej frekventovaná. Preto je potrebné jasné stanoviť práva a povinnosti zamestnanca pri práci z domu a práva a povinnosti zamestnávateľa. To tu je obsiahnuté. Táto časť má moju podporu. Horšie to možno bude s tými dvomi časťami ďalšími.
Druhý problém, ktorý rieši je Tripartita. To znamená zmena zákona, a to najmä v otázke reprezentatívnosti a zmene zastúpenia v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky. K tomu budem bližšie hovoriť. No a čo sa týka gastrolístky a stravovanie tiež sa pokúsim niektoré veci trošku bližšie, bližšie pomenovať.
Skôr než prejdem k tejto novele mi nedá predsa len, aby som sa veľmi stručne nevrátil do roku 2012, lebo 2012 je rok, kedy bola posledná tzv. veľká novela Zákonníka práce. Predložil som vtedy návrh zákona, ktorý vychádzal z dvoch základných postojov, ktoré chcela vtedy vláda republiky presadzovať v oblasti regulácii pracovno-právnych vzťahov. Po prvé, právna úprava pracovno-právnych vzťahov musí byť nastavená tak, aby vytvárala rovnováhu medzi právami a povinnosťami zamestnávateľa a zamestnanca. Pri úprave návrhu zákona sa do úvahy brala aj právna úprava Európskej únie, Rady Európy, Medzinárodnej organizácie práce ako aj prirodzene skúsenosti z okolitých krajín, najmä V4 pri realizácii pracovného práva.
Po druhé, osobný dôraz je potrebné klásť na prerokovanie pracovných podmienok v rámci sociálneho dialógu so zástupcami zamestnancov. Cieľom predkladaného návrhu zákona je z toho dôvodu snaha o posilnenie sociálneho dialógu. To znamená, že celá tá veľká novela, ktorá v podstate osem rokov beží, mala jeden z hlavných cieľov posilnenie sociálneho dialógu. No, je mi ľúto, pán minister, vy idete trošku opačnou, opačnou cestou a vyjadrujem obavy, kde to môže celé jednoducho dospieť.
Ak dovolíte k druhému bodu k Tripartite. Treba povedať, že pán minister, ale aj vláda naďalej pokračujú v ignorovaní sociálnych partnerov. A to sa do istej miery týka aj nielen zástupcov zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.
Celkove sa Hospodárska a sociálna rada stretla dvakrát. Dokonca na prvýkrát v histórii Slovenska sa stalo, že vláda schválila návrh štátneho rozpočtu bez predchádzajúceho prerokovania v Tripartite. Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni však hovorí o tom, že Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky dohoduje stanoviská a odporučenia v oblasti štátneho rozpočtu. To znamená, to nie je otázka vôle, to je otázka povinnosti, ktorú ukladá, ukladá priamo zákon.
Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady neprebehlo
=====
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 26.11.2020 14:51 - 14:52 hod.

Habánik Jozef
Ďakujem pekne. Nebudem sa ani dopytovať, lebo určite pani ministerka nemá nejaké bližšie časové informácie. Keby tu bol pán minister dopravy, tak by som sa ho pýtal na časový plán realizácie po uskutočnení procesu verejného obstarávania, ale teraz v tejto chvíli sa to pýtať nebudem. Dám teda písomnú interpeláciu k tým časovým rámcom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 11:41 - 11:43 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, ktorí vyjadrili obdobnú podporu v rámci toho, aby sa nerušili tieto obedy zadarmo. Skúsim v krátkosti, ešte som niečo nestihol. Poviem príbeh, príbehy je ich množstvo. Pani Katarína má troch synov, z toho dvaja sú školáci, žijú iba z mála, ak budú musieť platiť za obedy, ich rozpočet to poriadne zaťaží. Pre dvoch pomaly až 50 euro, aj keď majú tri, štyri deti, je toho veľmi veľa. Rodina musí z mesiaca na mesiac žiť, Katarína je napríklad na materskej dovolenke, manžel nemá prácu, jeden zo synov cestuje do školy veľa kilometrov, starší dochádza ďalšie kilometre, nebudú si to môcť dovoliť, je keď prídu domov až večer, môže ten syn bude až o piatej, bohvie kedy o šiestej mať prvú teplú stravu.
Chcem vás kolegyne, kolegovia poprosiť. Navýšili ste si deficit rozpočet skoro o deväť miliárd, teraz máte možno na účte šesť miliárd, prosím vás, rozmýšľajte fakt s rozumom, nerušte tieto obedy zadarmo tak, ako bolo aj povedané, keď to z tade vypustíte, zahlasujeme za túto zmenu zákona. Kolegyne, kolegovia, Igor, chcem aj na teba zareagovať. Áno, daňový bonus bude, ale treba otvorene povedať, že sa ho nedotkne skoro 50 tisíc ľudí, je tam veľká priepasť a na druhej strane treba otvorene povedať, akú máme záruku, že ten daňový bonus, keď bude uplatnený, dostanú tie deti ten obed, že im ho tí rodičia zaplatia. Možnože dôjde k tomu, že z tých peňazí zaplatia úplne niečo iné a vôbec tu neodznelo to, že ten daňový bonus bude, zapríčiní to, že bude mať ovce a mestá a takisto aj kraje budú mať neskutočný výpadok z týchto daní. Však sám by si to mal vedieť povedať. Je to o asi 130 až 140 miliónov eur ročne výpadok. Čiže aj toto sú tie fakty. Ja, ja vás nedokážem ani pochopiť v tej koalícii ako dokážete takéto niečo obhajovať. Úplné nezmysli. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:29 - 11:30 hod.

Kamenický Ladislav
Ďakujem pekne. Ja by som tak isto chcel požiadať pána Pročka, aby ma neoslovoval a neatakoval na chodbách Národnej rady, ak má nejaké pripomienky k tomu čo som povedal môže sa k tomu vyjadriť v rozprave, vo faktickej poznámke a pod. Ja si vyprosujem, aby takýto šašo nás otravoval na chodbách Národnej rady. Keď niečo chce povedať nech vystúpi v rozprave alebo vo faktickej poznámke. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.11.2020 11:29 - 11:29 hod.

Susko Boris
Áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:28 - 11:29 hod.

Susko Boris
Ďakujem za slovo. oznamujem členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že 8. schôdza výboru pokračuje dnes o 12.30 h v zasadacej miestnosti výboru verejnej správy č. 147 na I. posch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.11.2020 11:28 - 11:28 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Pán predsedajúci,

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec,

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, ja by som nebudem to v tomto pléne...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím o pokoj v rokovacej sále,

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Nebudem v tomto pléne citovať jeho vyjadrenie tohto pána poslanca ako môžem osobne vám povedať čo ,mi presne povedal, počuli to aj moji kolegovia a ja si myslím, že toto neni úroveň Národnej rady. Ak sa budú takto vyjadrovať kolegovia nato, že tu niekto vystúpi a vystupuje k nejakým zákonom a obhajuje nejaké reálne veci normálne slušne argumentačne a príde za vami koaličný poslanec a vám tu vynadá za to, že ste niečo povedali, to je neskutočné. A chcem, aby riešila Národná rada takýchto poslancov. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis