Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.12.2022 o 16:10 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

7.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Kremský, možno je treba zvýrazniť jednu vec, totiž tie príplatky pred dvomi rokmi ony neboli zrušené. Ony boli len zmrazené. Dovoľte, aby som vám presne prečítal, čo je dnes návrh ministra Krajniaka a čo navrhujú smeráci. 1,43 je príplatok za prácu v noci, my navrhujeme 1,61 plus 18 centov. 1,79 je príplatok za sobotu, my navrhujeme 2,01, to je plus 22 centov. Príplatok za nedeľu je teraz, alebo použijem výraz Krajniakov, 3,58, my navrhujeme 4,02. To je 44 centov. Pýtam sa, toto má zruinovať tých našich podnikateľov. Toto? Tieto centy? Keď vieme, o koho ide? Títo ľudia, ktorí to dostanú, veď to dajú hneď do spotreby, oni to neukladajú do bánk, pretože poväčšine sú to veľmi nízkopríjmoví. To znamená, toto si skúsme uvedomiť, že o čom sa tu bavíme, lebo mám taký dojem, že celkom sme sa asi nepochopili. Nie sú zrušené, boli len zmrazené a toto sú rozdiely, ktoré som vám teraz čítal, ktoré my navrhujeme, aby sa zvýšili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:25 - 16:25 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega, súhlasím, že určite to zasiahne aj zamestnávateľov, ale takisto myslím si, hlavným cieľom je, aby to zasiahlo zamestnancov, a to v pozitívnom slova zmysle, to znamená, hlavne na tých ľudí, ktorí vykonávajú tú prácu v neštandardnom pracovnom čase. Tak ako bolo povedané, ono vlastne nič nové nerobíme, len rozmrazujeme stav z roku 2020. Čiže dneska tvrdiť zo strany zamestnávateľov, že je to nefér, alebo teda nemohli byť pripravení, alebo nevedeli, že to bude, keď v roku 2020 sa povedalo, že toto riešenie je dočasné, je hlavne kvôli covidu, tak dneska asi tá situácia sa nejakým spôsobom zmenila. Covid tu nemáme, rozumiem, že možno tu máme nejaké iné okolnosti, ale hlavná príčina, kvôli čomu to bolo zamrazené, bol covid. Čiže hlavne aj kvôli tomuto sa to rozmrazuje.
Možno odpoviem aj nepriamo aj kolegovi, ktorý vystupoval pred vami, teda ktorý sa pýtal, že nerokovali sme so zamestnávateľmi, tak áno, bolo jedno stretnutie so zamestnávateľmi, s odborármi a druhé stretnutie bolo s odborármi. Čiže tento návrh zákona sa nerodil tak, z jedného dňa na druhý, čiže prebehlo aj nejaké stretnutie so zamestnávateľmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda.
No, pán poslanec, teraz ste vystúpil ešte ako šéf podnikateľov Slovenska, beriem to. Áno, použil ste výraz, že SMER má záujem obhajovať hlavne zamestnávateľov. Zakontroval by som podľa toho vášho vyjadrenia vy hlavne zamestnávateľov, to znamená podnikateľov, my asi zamestnancov. Ale dobre, to je dobre, že tu majú zastúpenie, kto ich viacej háji v tomto, tejto snemovni, aj jedni, aj druhí. Len trošku málo beriete v úvahu tie minimálne mzdové nároky, ktoré sme akceptovali a ktoré tam nie sú. A to je veľmi dôležitý oný artikel, ktorý je potrebné brať v úvahy.
Viete, ja mám dlhoročné skúsenosti z vyjednávania k minimálnej mzde. Pán poslanec, mal nastať koniec sveta. A to v čase, keď tu bola konjunktúra. Ekonomika išla, my sme riešili niečo iné ako infláciu. Defláciu, to znamená, rýchlo sme museli pustiť novelu zákona, aby sme dôchodky nemuseli, nemuseli znižovať. A napriek tomu ako mal nastať koniec sveta, lebo ideme o pár halierov alebo pár eur hore s minimálnou mzdou. To znamená, tu niet šanca sa absolútne dohodnúť, lebo ten podnikateľ prirodzene to svoje stanovisko a, a možný zisk akosi v plnej miere obhajuje.
Len viete čo sa stalo teraz? A povedal to váš predseda. Absolútne zlyhal trh. Absolútne zlyhal trh. To povedal Sulík. Toto je treba brať v úvahu. To znamená, že keď absolútne zlyhal trh, my nemôžeme v tomto prípade očakávať, že ten štát bude sanovovať absolútne všetko, čo sa týka príjmov aj tých robotníkov, ktorí v noci robia pri, pri tých pásoch. Tu musí do istej miery byť to rozloženie tých, tých nákladov, ktoré s tým súvisia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Oravec, no je to pochopiteľné a samozrejme, že podnikatelia nebudú úplne šťastní a spokojní. Veď nikdy nie sú šťastní a spokojní, keď majú svojim zamestnancom dať viac peňazí. Vidíme to každý rok pri schvaľovaní minimálnej mzdy, aj pri akýchkoľvek navýšeniach, ktoré by sa ich, ich mali, mali dotknúť. Avšak, avšak nemyslím si a myslím si, že to je trošku z vašej strany strašenie, že príde k prepúšťaniu zamestnancov, pretože, pretože vo veľa prípadoch majú na základe kolektívnych zmlúv títo zamestnanci dokonca vyššie príplatky, ako sú stanovené v tomto, v tomto návrhu.
No a pokiaľ hovoríte o tom, že, že ide o podraz vo vzťahu k podnikateľom, tak s týmto absolútne nemôžem súhlasiť vzhľadom k tomu, že v roku 2020, keď sa tieto príplatky zmrazovali na úroveň roku 2020, boli jasne a jednoznačne deklarované, že je to dočasné opatrenie. Dočasné opatrenie kvôli covidu a kvôli práci neštandardnej, mimo štandardného pracovného času, a tam by to bolo naozaj neúmerné zaťaženie pre podnikateľov. Ale dnes sme už v úplnej inej situácii a keďže bolo to opatrenie prezentované ako, ako dočasné, tak my nezavádzame nič nové. Opakujem a zdôrazňujem to, my nezavádzame nič nové.
My sa vraciame do stavu spred roka 2020 a tie príplatky sú naviazané na rast minimálnej mzdy presne takisto ako boli spred roka 2020. Je pravdou, že medzičasom minimálna mzda stúpla, ale to sa predpokladalo z hľadiska inflácie aj pred rokom 2020. Čiže tu podnikatelia nemôžu povedať, že my zavádzame nejaké nové opatrenia. Tie opatrenia sú tie isté, čo boli pred rokom 2020. My ich len rozmrazujeme. A tam si myslím, že toto nie je žiaden podraz, a tam sme urobili aj ten ústupok, že sme posunuli účinnosť toho zákona až od polovičky roku 2023, aby sa na to vedeli pripraviť, aby si vedeli na to, na to rozpočto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 15:55 - 15:55 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Trošku netradične, pán poslanec Šeliga, ja tiež ďakujem za vaše vystúpenie, za váš vecný tón a za podporu tohto zákona. Ja si myslím, že tento zákon bude namiesto pána kolegu, poslanca Suju, si myslím, že bude na prospech obyvateľov a nikto nebude hľadať, nejaký zamestnávateľ, výhovorky, to znamená, aby musel prepúšťať ľudí. Je tam aj tá nábehová krivka, to znamená, dávame pozmeňujúci návrh, aby sa teda začalo toto naše zvyšovanie príplatkov za vykonávanú prácu v neštandardnom pracovnom čase, respektíve za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, aby sa začala uplatňovať od 1. 6. 2023. To znamená, aby aj zamestnávatelia mali nejaký priestor, teda aby sa na to pripravili. Ešte raz na záver, pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 15:55 - 15:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Šeliga, ďakujem pekne za podporu tohto návrhu zákona. Je treba povedať, že my sme, asi všetci dobre viete, že tento návrh zákona sa presúval ešte z minulej schôdze a to práve z toho dôvodu, že prebiehali rokovania tak s ministerstvom práce, s pánom ministrom Krajniakom, ako aj prebehli rokovania so zástupcom zamestnávateľských zväzov a so zástupcami odborového zväzu, pričom viac-menej so zástupcami odborového zväzu sme sa, sme sa dohodli a so zástupcami zamestnávateľov sme sa nie úplne dohodli, ale práve preto, že sme sa nie úplne dohodli, tak sme pristúpili na kompromis, kde, ktorý spočíva v tom, že sme vypustili z tohto návrhu zákona uplatňovanie sumy minimálneho mzdového nároku naviazaného na rast minimálnej mzdy. Ten zostal, zostáva v zákone zachovaný tak, ako bol nastavený pánom ministrom Krajniakom v roku 2020, keď boli tieto, tieto sumy minimálneho mzdového nároku zmrazené. A my sa vraciame do spred roku 2020 len s príplatkami za prácu v neštandardnom čase, to znamená v noci a v soboty a nedele.
Treba povedať, že tá konštrukcia príplatkov, ku ktorému sa vraciame spred roka 2020, už je kompromisným riešením, pretože vôbec vyrokovanie týchto príplatkov v takých percentuálnych sadzbách ako, ako navrhujeme a ako boli pred rokom 2020, už boli výsledkom kompromisných rokovaní medzi zamestnávateľmi a odbormi a zmrazili sa v roku 2020 len z dôvodu covidu a z dôvodu toho, že boli nariadené tzv. homeoffice alebo práca z domu v neštandardnom čase a tam by boli naozaj tieto príplatky v tom prípade neúmerné. Ale dnes sme už opäť v situácii štandardnej a situácii, situácii ako bola spred roku 2020, tak vidíme, že je tu dôvod na to, aby sme sa vrátili aspoň... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin
Ďakujem pekne za otázku, pán kolega. Teda ja zastupujem konkrétne stranu SMER – sociálna demokracia, ktorá háji sociálne záujmy, teda obyvateľov. Viem vám garantovať, teda je to pravda, na zdravie, viem vám garantovať, že to bolo prejednané s odbormi. Čiže túto tému sme určite riešili a odbory nás podporujú v tomto. Čo sa týka zamestnávateľov, nebudem sa k tomu v tejto chvíli bližšie vyjadrovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ešte ten úvod. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1141). Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
Odôvodnenie mám prečítať ešte raz? (Reakcia predsedajúceho.) Čiže bolo tlač 1141 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. (Reakcia predsedajúceho: „Dobre, ďakujem." Reakcia z pléna: „Celé to musí prečítať.")
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júna 2023".
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh. Navrhuje sa dočasne neuplatniť návrat k úprave sumy minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta spred roka 2020. K bodu dva bude, ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, zachovanie primeranej legisvakancie a dodržanie ústavných lehôt sa účinnosť zákon posúva na neskorší termín. Teraz samotný pozmeňujúci návrh, pán predseda, predsedajúci.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júna 2023".
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Veselo začíname, som presvedčený, že aj veselo skončíme, keď budeme hlasovať. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1141.
Národná rada uznesením č. 1646 z 28. septembra tohto roku pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1141, prerokoval a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pre neprítomnosť predkladateľov návrh zákona neprerokoval. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor neprijal odporúčanie k návrhu zákona.
Gestorský výbor odporučil hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pod č. 229 z 18. októbra tohto roku.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis