Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.5.2023 o 11:15 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 11:31 - 11:41 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Vážení pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Dvadsať rokov pôsobím vo funkcii starostu obce v stredne veľkej približne 3 000 obyvateľov a dobrovoľní hasiči tvoria nejako sa tu častokrát hovorilo, že kolorid alebo tradíciu. Ja vám môžem povedať, že za tých dvadsať rokov som videl ten vývoj tých hasičov. Áno v minulosti možno pôsobili ako kolorid a tradícia, že to patrilo ku každej obci, zúčastňovali sa kultúrnych a spoločenských podujatí, sem tam si urobili nejakú súťaž. Ale práve v uplynulých rokoch sa zaviedol systém, ktorý využil obrovský potenciál, ktorý dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku má. Pripomínam, že hovoríme o organizácii, ktorá má približne 80 000 členov. Fungujúcej organizácii, ktorá funguje podstate nepretržite od 19. storočia. Náš hasičský zbor má 130 rokov. Ale, čo je dôležité. Keď sa pripravovala nová koncepcia financovania dobrovoľnej požiarnej ochrany, tak si povedali, skutočne to boli múdri ľudia, ktorí to navrhli, že načo by štát bral do pracovného pomeru alebo do služobného pomeru ďalšie stovky profesionálnych hasičov, ktorým by samozrejme platil všetky ich sociálne a mzdové nároky, keď tu máme organizáciu, ktorá to chce robiť na dobrovoľnej báze. Potrebuje len pomoc s technikou a so systémom a to sa zaviedlo. Zaviedlo sa, že naši dobrovoľní hasiči sa dnes už niekoľko rokov profesionalizujú. Hovorí sa tu o kategóriách A, B, C. To sú kategórie, ktoré si vyžadujú od dobrovoľných hasičov, aby mali každý určitú, určitý počet členov, ktorí sú pripravení, ktorí absolvujú školenia, ktorí vedia obsluhovať profesionálne zariadenia, profesionálne stroje, je tam určitá vybavenosť zásahových oblekov, je tam, sú tam určité schopnosti napríklad oživovania, keď treba použiť ten prístroj na defibriláciu a podobne. Ja vám môžem povedať, že tí dobrovoľní hasiči sa nesmierne za posledné roky profesionalizovali. Každý dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je zaradený do tohto systému, musí mať svoju zásahovú jednotku, ktorá je na telefóne, ktorá je na telefóne s operačným systémom alebo s operačným strediskom profesionálnych hasičov. Práve včera mi dali informáciu, že v susednej obci vybuchol dom, začal horieť. Funguje to tak, že operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru okamžite kontaktuje veliteľov zásahových jednotiek dobrovoľných hasičských zborov v okolitých obciach a tí majú okamžite na telefóne zasa pripravenú zásahovú jednotku, preto tí dobrovoľní hasiči sú pri zásahov prví. Oni sú tam prví, oni tam prídu, majú to aj určené presne podľa toho, do akej kategórie sú, či sú tam do desiatich alebo do pätnástich minút. Potom prichádzajú profesionáli, lebo profesionáli väčšinou bývajú v okresnom meste alebo v krajskom meste, čiže im to logicky trvá dlhšie, kým prídu na miesto zásahu, ale títo dobrovoľní hasiči sú tam prví. Častokrát zachránia človeka, vynesú ho ešte z domu, ktorý sa len, kde len požiar začína. Častokrát požiar zastabilizujú a potom, keď už prídu profesionáli, tak spoločnými silami to uhasia. No je to fantastická vec, je to princíp subsidiarity, lebo využívate, využívate lokálne zdroje, ktoré tam máte a tým ľuďom neplatíte, im neplatíte za zásahy, oni to robia dobrovoľne a zrazu tam máte sto hasičov dobrovoľných, ktorí vedia, čo majú robiť, ktorí vedia ako majú postupovať, ktorí majú patričnú techniku, ktorí majú patričné obleky a tí sú v podstate skoro ako profesionáli, lebo sú pripravení. Oni sa pripravujú a potom hodnotenie im kto robí? No ten profesionálny hasič. Či splnili tú úlohu za to, že štát im pošle 1 500 euro ročne alebo 3 000 euro ročne. Môžem vám povedať, že to je fantastický systém, fantastický systém, ktorý by sa mohol aj v iných oblastiach takto robiť. Je to naozaj využitie toho dobrovoľného potenciálu.
Ja vám môžem povedať ďalší rozmer. My máme v dobrovoľnom hasičskom zbore v obci 120 členov. Keby ste videli, aká renesancia začala za posledné roky, keby ste videli, koľko mladých chlapcov a dievčat začalo v týchto dobrovoľných hasičských zboroch fungovať. To nie je, viete, že oni si len niekde nejakí starí chlapi si v krčme posedia a nie. To sú mladí, životaschopní šikovní ľudia, ktorí cítia v sebe to poslanie, že majú nejakým spôsobom pomáhať svojim blížnym, robia to s radosťou, robia to dobrovoľne a jediná úloha štátu je, že im pomáha so zabezpečovaním techniky. Tie finančné prostriedky, ktoré sa posielajú podľa toho, v akej kategórii tá zásahová jednotka je zaradená, sú nárokovateľné a sú určené predovšetkým na oblečenie ich teda nemyslím rovnošaty, ale zásahové oblečenie, na techniku, na ja neviem rôzne prístroje, ktoré potrebujú záchranárske a podobne. To je na toto určené. Takže vlastne tí hasiči dobrovoľní, oni sú naozaj pripravení, nielen keď je požiar, keď je povodeň sú tam prví, keď spadne niekde strom a treba vykliesniť auto, sú tam prví. Toto nám naozaj funguje a ja chodím po tých členských schôdzach, však oni naozaj, oni pracujú, oni sa stretávajú, to je, to je obdivuhodné, čo robia, pán minister, obdivuhodné. Stretnite sa s nimi, choďte sa pozrieť, to naozaj funguje, niekto tu povedal, že dostali hasičské autá, tešili sa, potom ich vracali. Nepoznám obec, ktorá by vrátila auto, ktoré dostali. Veď sa všetci tešili, že vlastne po nejakých 40 rokoch sa im začala obnovovať technika a systematicky sa im obnovovala. Dostávali zásahové vozidlá, repasi zásahových vozidiel, boli to dotácie na obnovu hasičských zbrojníc. Veď každá stredne veľká obec má tú hasičskú zbrojnicu, to všetko sa nesmiernym spôsobom pozdvihlo. Takže pán minister, toto čo sa ide urobiť, to je prvý krok k tomu, aby sa rozbila fungujúca, fungujúca organizácia. V poriadku, ak vznikli aj nejaké iné občianske združenia, ktoré sa chcú podieľať, to vyriešte, nech aj oni nejakým spôsobom dostanú podporu, však každý, kto chce robiť, nech dostane, ale nezničme toto, čo tu funguje.
A to viete, čo sa hovorí, že, že budú obecné hasičské zbory. Po prvé sú to ďalšie náklady pre obce. Lebo my máme Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má 120 členov, ktorý funguje, ja teraz musím ako starosta obce zriadiť druhý obecný hasičský zbor, o ktorý sa musím starať, ktorý musím zabezpečovať, kde im budem platiť, však to sú zmluvy o dobrovoľníctve, ale kde už ich mám na starosti a zároveň mi vzniká dvojkoľajnosť. No tak načo mám dva hasičské zbory, keď tu mám jeden fungujúci? Prečo toto mi zákon ukladá? A potom to len začne fungovať, lebo začnú konkurenčné skupiny, začnú na seba útočiť a rozbije sa, čo funguje. Veď dobrovoľná požiarna ochrana je založená na samosprávnom princípe. Tých 120 hasičov v mojej obci sa stretne každý rok na členskej schôdzi, každé tri roky si volia velenie. Volia si svojich predsedov, volia si svoj výbor, každý mesiac sa stretávajú, majú plán cvičení, majú plán súťaží, majú plán obnovy techniky, správajú sa skutočne ako profesionáli, len im neplatíme ako profesionálov.
Takže, pán minister, skutočne tento zákon je zlý a už to, že sa nebralo do úvahy pripomienky organizácie, ktorá tu desiatky rokov organizuje 80 000 tisíc členov, no tak už minimálne to je podozrivé, že prečo, prečo sa to takýmto spôsobom robí. Veď to nie je zlepšenie toho fungovania, veď každý kto je z praxe, každý ten starosta alebo primátor, ktorý tu je, vám povie, že to je naozaj fungujúce, však všetko sa dá vylepšovať, to každý s tým budeme súhlasiť a toto je rozbitie fungujúcej organizácie. Ja vás chcem poprosiť, pán minister, aby ste stiahli ten zákon, a keď nie, tak aspoň kolegov ja predpokladám, že kolegov zo Sme rodiny pána predsedu parlamentu alebo zo SaS-ky, ktorí častokrát majú v týchto praktických veciach zdraví rozum, aby nepodporili tento zákon, aby sme to stiahli a nerozbíjali, čo skutočne funguje. Takže ja by som len to chcel povedať, že namiesto, aby sme boli vďační ľuďom, ktorí v dnešnej dobe sú stále ochotní robiť niečo zadarmo, tak ich ideme potešiť tým, že im zoberieme tú podporu ...
===== skutočne funguje. Takže ja by som chcel len to povedať, že namiesto, aby sme boli vďační ľuďom, ktorí v dnešnej dobe sú stále ochotní robiť niečo zadarmo, tak ich ideme potešiť tým, že im zoberieme tú podporu, tú minimálnu podporu, ktorú im štát dával. Funguje to tak, že štát niečo dá, obec niečo dá a oni normálne sa môžu rozvíjať, normálne môžu fungovať. Toto ak urobíme, to bude zasa. Teraz to majú nárokovateľné. Skrátka, keď je do 10 minút pri požiari, je v tej kategórii, napríklad B, a patrí mu toto. Prečo to rušiť? Je to nárokovateľné. Však, keď je niečo nárokovateľné, tam je práve dôkaz alebo najväčší argument preto, že nedochádza ku korupcii. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 11:31 - 11:41 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Vážení pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Dvadsať rokov pôsobím vo funkcii starostu obce v stredne veľkej približne 3 000 obyvateľov a dobrovoľní hasiči tvoria nejako sa tu častokrát hovorilo, že kolorid alebo tradíciu. Ja vám môžem povedať, že za tých dvadsať rokov som videl ten vývoj tých hasičov. Áno v minulosti možno pôsobili ako kolorid a tradícia, že to patrilo ku každej obci, zúčastňovali sa kultúrnych a spoločenských podujatí, sem tam si urobili nejakú súťaž. Ale práve v uplynulých rokoch sa zaviedol systém, ktorý využil obrovský potenciál, ktorý dobrovoľná požiarna ochrana na Slovensku má. Pripomínam, že hovoríme o organizácii, ktorá má približne 80 000 členov. Fungujúcej organizácii, ktorá funguje podstate nepretržite od 19. storočia. Náš hasičský zbor má 130 rokov. Ale, čo je dôležité. Keď sa pripravovala nová koncepcia financovania dobrovoľnej požiarnej ochrany, tak si povedali, skutočne to boli múdri ľudia, ktorí to navrhli, že načo by štát bral do pracovného pomeru alebo do služobného pomeru ďalšie stovky profesionálnych hasičov, ktorým by samozrejme platil všetky ich sociálne a mzdové nároky, keď tu máme organizáciu, ktorá to chce robiť na dobrovoľnej báze. Potrebuje len pomoc s technikou a so systémom a to sa zaviedlo. Zaviedlo sa, že naši dobrovoľní hasiči sa dnes už niekoľko rokov profesionalizujú. Hovorí sa tu o kategóriách A, B, C. To sú kategórie, ktoré si vyžadujú od dobrovoľných hasičov, aby mali každý určitú, určitý počet členov, ktorí sú pripravení, ktorí absolvujú školenia, ktorí vedia obsluhovať profesionálne zariadenia, profesionálne stroje, je tam určitá vybavenosť zásahových oblekov, je tam, sú tam určité schopnosti napríklad oživovania, keď treba použiť ten prístroj na defibriláciu a podobne. Ja vám môžem povedať, že tí dobrovoľní hasiči sa nesmierne za posledné roky profesionalizovali. Každý dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je zaradený do tohto systému, musí mať svoju zásahovú jednotku, ktorá je na telefóne, ktorá je na telefóne s operačným systémom alebo s operačným strediskom profesionálnych hasičov. Práve včera mi dali informáciu, že v susednej obci vybuchol dom, začal horieť. Funguje to tak, že operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru okamžite kontaktuje veliteľov zásahových jednotiek dobrovoľných hasičských zborov v okolitých obciach a tí majú okamžite na telefóne zasa pripravenú zásahovú jednotku, preto tí dobrovoľní hasiči sú pri zásahov prví. Oni sú tam prví, oni tam prídu, majú to aj určené presne podľa toho, do akej kategórie sú, či sú tam do desiatich alebo do pätnástich minút. Potom prichádzajú profesionáli, lebo profesionáli väčšinou bývajú v okresnom meste alebo v krajskom meste, čiže im to logicky trvá dlhšie, kým prídu na miesto zásahu, ale títo dobrovoľní hasiči sú tam prví. Častokrát zachránia človeka, vynesú ho ešte z domu, ktorý sa len, kde len požiar začína. Častokrát požiar zastabilizujú a potom, keď už prídu profesionáli, tak spoločnými silami to uhasia. No je to fantastická vec, je to princíp subsidiarity, lebo využívate, využívate lokálne zdroje, ktoré tam máte a tým ľuďom neplatíte, im neplatíte za zásahy, oni to robia dobrovoľne a zrazu tam máte sto hasičov dobrovoľných, ktorí vedia, čo majú robiť, ktorí vedia ako majú postupovať, ktorí majú patričnú techniku, ktorí majú patričné obleky a tí sú v podstate skoro ako profesionáli, lebo sú pripravení. Oni sa pripravujú a potom hodnotenie im kto robí? No ten profesionálny hasič. Či splnili tú úlohu za to, že štát im pošle 1 500 euro ročne alebo 3 000 euro ročne. Môžem vám povedať, že to je fantastický systém, fantastický systém, ktorý by sa mohol aj v iných oblastiach takto robiť. Je to naozaj využitie toho dobrovoľného potenciálu.
Ja vám môžem povedať ďalší rozmer. My máme v dobrovoľnom hasičskom zbore v obci 120 členov. Keby ste videli, aká renesancia začala za posledné roky, keby ste videli, koľko mladých chlapcov a dievčat začalo v týchto dobrovoľných hasičských zboroch fungovať. To nie je, viete, že oni si len niekde nejakí starí chlapi si v krčme posedia a nie. To sú mladí, životaschopní šikovní ľudia, ktorí cítia v sebe to poslanie, že majú nejakým spôsobom pomáhať svojim blížnym, robia to s radosťou, robia to dobrovoľne a jediná úloha štátu je, že im pomáha so zabezpečovaním techniky. Tie finančné prostriedky, ktoré sa posielajú podľa toho, v akej kategórii tá zásahová jednotka je zaradená, sú nárokovateľné a sú určené predovšetkým na oblečenie ich teda nemyslím rovnošaty, ale zásahové oblečenie, na techniku, na ja neviem rôzne prístroje, ktoré potrebujú záchranárske a podobne. To je na toto určené. Takže vlastne tí hasiči dobrovoľní, oni sú naozaj pripravení, nielen keď je požiar, keď je povodeň sú tam prví, keď spadne niekde strom a treba vykliesniť auto, sú tam prví. Toto nám naozaj funguje a ja chodím po tých členských schôdzach, však oni naozaj, oni pracujú, oni sa stretávajú, to je, to je obdivuhodné, čo robia, pán minister, obdivuhodné. Stretnite sa s nimi, choďte sa pozrieť, to naozaj funguje, niekto tu povedal, že dostali hasičské autá, tešili sa, potom ich vracali. Nepoznám obec, ktorá by vrátila auto, ktoré dostali. Veď sa všetci tešili, že vlastne po nejakých 40 rokoch sa im začala obnovovať technika a systematicky sa im obnovovala. Dostávali zásahové vozidlá, repasi zásahových vozidiel, boli to dotácie na obnovu hasičských zbrojníc. Veď každá stredne veľká obec má tú hasičskú zbrojnicu, to všetko sa nesmiernym spôsobom pozdvihlo. Takže pán minister, toto čo sa ide urobiť, to je prvý krok k tomu, aby sa rozbila fungujúca, fungujúca organizácia. V poriadku, ak vznikli aj nejaké iné občianske združenia, ktoré sa chcú podieľať, to vyriešte, nech aj oni nejakým spôsobom dostanú podporu, však každý, kto chce robiť, nech dostane, ale nezničme toto, čo tu funguje.
A to viete, čo sa hovorí, že, že budú obecné hasičské zbory. Po prvé sú to ďalšie náklady pre obce. Lebo my máme Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má 120 členov, ktorý funguje, ja teraz musím ako starosta obce zriadiť druhý obecný hasičský zbor, o ktorý sa musím starať, ktorý musím zabezpečovať, kde im budem platiť, však to sú zmluvy o dobrovoľníctve, ale kde už ich mám na starosti a zároveň mi vzniká dvojkoľajnosť. No tak načo mám dva hasičské zbory, keď tu mám jeden fungujúci? Prečo toto mi zákon ukladá? A potom to len začne fungovať, lebo začnú konkurenčné skupiny, začnú na seba útočiť a rozbije sa, čo funguje. Veď dobrovoľná požiarna ochrana je založená na samosprávnom princípe. Tých 120 hasičov v mojej obci sa stretne každý rok na členskej schôdzi, každé tri roky si volia velenie. Volia si svojich predsedov, volia si svoj výbor, každý mesiac sa stretávajú, majú plán cvičení, majú plán súťaží, majú plán obnovy techniky, správajú sa skutočne ako profesionáli, len im neplatíme ako profesionálov.
Takže, pán minister, skutočne tento zákon je zlý a už to, že sa nebralo do úvahy pripomienky organizácie, ktorá tu desiatky rokov organizuje 80 000 tisíc členov, no tak už minimálne to je podozrivé, že prečo, prečo sa to takýmto spôsobom robí. Veď to nie je zlepšenie toho fungovania, veď každý kto je z praxe, každý ten starosta alebo primátor, ktorý tu je, vám povie, že to je naozaj fungujúce, však všetko sa dá vylepšovať, to každý s tým budeme súhlasiť a toto je rozbitie fungujúcej organizácie. Ja vás chcem poprosiť, pán minister, aby ste stiahli ten zákon, a keď nie, tak aspoň kolegov ja predpokladám, že kolegov zo Sme rodiny pána predsedu parlamentu alebo zo SaS-ky, ktorí častokrát majú v týchto praktických veciach zdraví rozum, aby nepodporili tento zákon, aby sme to stiahli a nerozbíjali, čo skutočne funguje. Takže ja by som len to chcel povedať, že namiesto, aby sme boli vďační ľuďom, ktorí v dnešnej dobe sú stále ochotní robiť niečo zadarmo, tak ich ideme potešiť tým, že im zoberieme tú podporu ...
===== skutočne funguje. Takže ja by som chcel len to povedať, že namiesto, aby sme boli vďační ľuďom, ktorí v dnešnej dobe sú stále ochotní robiť niečo zadarmo, tak ich ideme potešiť tým, že im zoberieme tú podporu, tú minimálnu podporu, ktorú im štát dával. Funguje to tak, že štát niečo dá, obec niečo dá a oni normálne sa môžu rozvíjať, normálne môžu fungovať. Toto ak urobíme, to bude zasa. Teraz to majú nárokovateľné. Skrátka, keď je do 10 minút pri požiari, je v tej kategórii, napríklad B, a patrí mu toto. Prečo to rušiť? Je to nárokovateľné. Však, keď je niečo nárokovateľné, tam je práve dôkaz alebo najväčší argument preto, že nedochádza ku korupcii. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 11:25 - 11:27 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Vec na faktického kolegu Saloňa absolútne pod
===== Vecná faktická od kolegu Saloňa absolútne podporujem. Pani kolegyňa, ja s vašim vystúpením 99 percent súhlasím, lebo ste vymenovali všetky tie veci, ktoré Dobrovoľný hasičský zbor napĺňa a robí, to ani nebolo treba, pretože my vieme, že je dôležitý, ja som to zdôraznil aj pri mojom vystúpení, čiže tam sa absolútne nesporíme, len nemáme rovnaký názor v tom, že si myslíte, že všetko bude pokračovať tak ako doposiaľ no nebude pokračovať, pretože výzva a prideľovanie dotácií sú dve rozdielne veci. Ak niečo je dané na základe toho, keď to splníte, tak viete, že to dostane, tak výzva tam nie je zaručené, že dostanete ten príspevok, lebo treba asi nasýtiť ďalšie občianske združenia, ktoré v tejto oblasti vznikajú a takto budeme rozbíjať všetky fungujúce veci, ktoré tu máme, lebo vznikajú ďalšie občianske združenia a to bude lebo. Takto sa nerobia takéto veci a tobôž ešte v prípade tak významnej organizácie dobrovoľníckej, ktorá patrí do našej histórie, národnej histórie, ktorú by sme mali chrániť a na to ste neodpovedali tiež. Prečo súhlasíte s tým, aby bolo vypustené slovíčko dobrovoľné hasičské zbory. Prečo s tým súhlasíte, keď som jasne povedal, že tieto dobrovoľné hasičské zbory tu vznikali, ešte ani Slovensko neexistovalo a potom sa k tomu prihlásili naši praotcovia, starí otcovia. Veď to je historické kultúrne dedičstvo, ale jasné dnes je trendy všetko rušiť, čo je národné, čo je dobré, pretože to tam zavadzia. Z občianskeho preukazu treba vypustiť štátny znak, lebo načo tam je, však sme občania nejakí ja neviem akí, z evidenčného čísla treba urobiť maličký znak, ktorý už ani nepoznáte a takto postupne všetko národné vypustiť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 11:25 - 11:27 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Vec na faktického kolegu Saloňa absolútne pod
===== Vecná faktická od kolegu Saloňa absolútne podporujem. Pani kolegyňa, ja s vašim vystúpením 99 percent súhlasím, lebo ste vymenovali všetky tie veci, ktoré Dobrovoľný hasičský zbor napĺňa a robí, to ani nebolo treba, pretože my vieme, že je dôležitý, ja som to zdôraznil aj pri mojom vystúpení, čiže tam sa absolútne nesporíme, len nemáme rovnaký názor v tom, že si myslíte, že všetko bude pokračovať tak ako doposiaľ no nebude pokračovať, pretože výzva a prideľovanie dotácií sú dve rozdielne veci. Ak niečo je dané na základe toho, keď to splníte, tak viete, že to dostane, tak výzva tam nie je zaručené, že dostanete ten príspevok, lebo treba asi nasýtiť ďalšie občianske združenia, ktoré v tejto oblasti vznikajú a takto budeme rozbíjať všetky fungujúce veci, ktoré tu máme, lebo vznikajú ďalšie občianske združenia a to bude lebo. Takto sa nerobia takéto veci a tobôž ešte v prípade tak významnej organizácie dobrovoľníckej, ktorá patrí do našej histórie, národnej histórie, ktorú by sme mali chrániť a na to ste neodpovedali tiež. Prečo súhlasíte s tým, aby bolo vypustené slovíčko dobrovoľné hasičské zbory. Prečo s tým súhlasíte, keď som jasne povedal, že tieto dobrovoľné hasičské zbory tu vznikali, ešte ani Slovensko neexistovalo a potom sa k tomu prihlásili naši praotcovia, starí otcovia. Veď to je historické kultúrne dedičstvo, ale jasné dnes je trendy všetko rušiť, čo je národné, čo je dobré, pretože to tam zavadzia. Z občianskeho preukazu treba vypustiť štátny znak, lebo načo tam je, však sme občania nejakí ja neviem akí, z evidenčného čísla treba urobiť maličký znak, ktorý už ani nepoznáte a takto postupne všetko národné vypustiť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 11:25 - 11:25 hod.

Saloň Marián
... tí zamestnanci na platy, ktorí koordinovali sa až na kraje a komunikovali s tými DHZ-kami, že teda to budú robiť profesionálni hasiči teraz z existujúcich stavov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 11:23 - 11:25 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Janka, ostanem vo vecnej rovine. A možno jedna taká časovo-technická pripomienka, že súčasné vedenie hasičského záchranného zboru tu bolo aj v rokoch 2010 a 2012 keď bol ministrom pán minister Lipšic. Prečo to nezmenili vtedy, prečo sa to nezmenilo za tri roky vlády a mení sa to na konci volebného obdobia. Prečo? je toto racionálne vysvetlenie takýmto spôsobom asi nie, veď kľudne bol prezident Mikolášik bol v roku 2010 -2012 a na tom istom princípe odovzdávali hasičské autá a boli poskytované dotácie a vtedy to nikomu nevadilo a zrazu to vadí. A čo si hovorila o tom, že sa ušetrí si tam spomínala sumu, že dostali DPO dostala 150 tisíc eur tuším na platy. No veď, ale na jednej strane keď niečo zrušíš na druhej strane to niekto bude musieť robiť a podľa bývalého pána ministra Mikulca, že DPO niekde spomínala, že oni to nestíhali kapacitne a tí hasiči na prezídiu to kapacitne budú stíhať bez toho, aby mne boli navýšené ich finančné prostriedky resp. tabuľkové miesta nato, že kto tú agendu preberie. Veď dokonca ešte aj v stanovisku komisie na posudzovanie vybraných vplyv z PPK boli výhrady k tomu, že čo to znamená ten pozitívny vplyv na rozpočet, že sa ušetria peniaze. Aj to tam bolo, nech sa to pomenuje presne, že keď tam ušetríme, že teda tá DPO zbytočná tých 150 tisíc ročne čo dostávali tí plat, tí zamestnanci platy, ktorí koordinovali sa až na kraje a komunikovali s tými DHZ, že teda to budú robiť profesionálni hasiči teraz s existujúcich stavov?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 11:15 - 11:17 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pánovi Pročkovi blahoslavený chudobný duchom, ktorý si ani neprečítajú zákon a pre kšeftára je každý kšeftár, to asi až priveľa čo som povedal na jeho adresu a venoval som mu čas. Pán poslanec Mikulec, chcel by som veriť tomu čo ste povedali ale dostal som informácie, že naozaj to bolo motivované tým, že vám niektorí ľudia tam jednoducho vadili. Ale nepochopil som vo vašej, vo vašom príspevku keď ste hovorili o tom, že kedysi akési organizácie vznikali. Tu predsa dobrovoľné hasičské zbory majú storočnú tradíciu vyše storočnú ba dokonca ak hovorím o Turci tak tu sú najstaršie hasičské zbory v rámci Rakúska-Uhorska 14 a viac rokov. Pán poslanec Kočiš, áno, ja som to práve zdôraznil. Dobrovoľníctvo kde sa zdôrazňuje a kde tí ľudia by mali mať spoločenský status naozaj taký, že to robia nezištne tak tuto sa ide búrať tým, že to ešte vyhodíme odtiaľ nie žeby povedzme dali, že obecní dobrovoľný hasičský zbor ale oni vyhodia dobrovoľných a dajú len obecný. To je neúcta k tomuto historicko-kultúrnemu dedičstvu ale hlavne k predkom, ktorí to voľakedy zakladali. A pán poslanec Blcháč, máte plnú pravdu. a obciach dobrovoľní hasiči plnia rôzne úlohy a opäť zdôrazňujem dobrovoľne, sú to organizovania rôznych podujatí obecných, spoločenské akcie ale aj výchovné o ktorých hovoríte, pretože sa venujú mládeži čo je dnes naozaj výnimočné venovať sa mládeži práve prostredníctvom toho hasičského športu. Čiže to čo navrhuje pán minister nie je dobré alebo presnejšie už dneska to prebral po pánovi ministrovi Mikulcovi a preto ešte raz vyzývam, aby stiahol tento návrh zákona a nechal priestor nato, aby sa to všetko prediskutovalo (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2023 10:59 - 11:06 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, vitajte na pôde Národnej rady. Najskôr by som vás chcel, pán minister, vyzvať, aby ste vy osobne ako ste to aj naznačili, stiahli tento zákon. Môžete urobiť dobrú vec za ktorú vám určite zatlieskajú, lebo v opačnom prípade budete podporovať niečo, čo sa zrodilo na ministerstve, ktoré ste vy neriadili a budete za to niesť zodpovednosť. Prečo to hovorím? Dámy a páni, vo svete a vôbec aj u nás v našej spoločnosti sa veľa hovorí o dobrovoľníctve, je to dokonca také sexi. Dobrovoľníctvo tam, dobrovoľníctvo onam a zrazu tu, v tomto zákone sa slovíčko dobrovoľný vyhadzuje von, lebo už nie je potrebné. Takže tam kde sa to všetko hodí, tak tam je to v poriadku a tu kde máme hájiť a dovolím si povedať naše kultúrno-historické dedičstvo, pretože dobrovoľné hasičské zbory je naše kultúrno-historické dedičstvo, vážený pán minister. Tie hasičské zbory tu majú viac ako 140 rokov, ktoré vznikali ešte za Rakúsko-Uhorska. Ešte pán Šmíd na Turci, ktorý prišiel s tou aktivitou významným spôsobom ovplyvňoval aj spoločenské dianie, ale hlavne pomáhal riešiť problémy prostých občanov v zmysle hesla, ktoré tam aj dodnes na tých vlajkách Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. A nie pre darmo si dali do svojho pomenovania dobrovoľný hasičský zbor. A rovnako, keď vznikla prvá Československá republika ktorej sme boli súčasťou, tak isto tam bolo zdôraznené to slovíčko dobrovoľné. A vy v tomto návrhu zákona navrhujete, je to bod číslo 31, aby sa premenovali dobrovoľné hasičské zbory na obecné, lebo to už nepotrebujeme. Ba práve naopak, vy by ste mali prísť s iniciatívou, aby toto bolo zaradené do historicko-kultúrneho dedičstva našej spoločnosti Slovenskej republiky. A nie, že to budete ešte premenovávať.
K tým argumentom, ktoré tu odzneli od pána ministra bývalého pána Mikulca môžem povedať len toľko, že je motivovaný predovšetkým neznášanlivosťou voči predchádzajúcim predstaviteľom, ktorí boli na dobrovoľnej hasičskej ochrane. To znamená v zbore. Čiže toto nie je niečo čo by robil kvôli tomu, aby niečo zlepšil, ale naopak je to len jeho osobná zášť. Ak tvrdí, že prideľovanie dotácií, hovorím teraz o pánovi Mikulcovi, že bude také aké bolo doteraz, no tak nehovorí pravdu, pretože doteraz je také, že ak splnia tie dobrovoľné hasičské zbory určité parametre, ktoré ich zadeľujú do jednotlivých kategórií, tak obligatórne, čiže povinne dostanú finančné prostriedky s ktorými vedia počítať nielen samotní dobrovoľní členovia, ktorí to robia za pánboh zaplať pre obec a pre občanov Slovenskej republiky, ale zároveň aj obec vie, že na určité prevádzkové náklady bude môcť počítať s touto dotáciou. Forma, vízia, pán exminister Mikulec, to nie je to čo hovoríte, že prideľovanie dotácií sa nezmení, práve naopak. Zmení sa a veľmi významne sa zmení. Ale možno je v tom vidieť iný záujem, ktorý ste si aj napísali do toho návrhu zákona a to je možno práve to akým spôsobom chcete rozbiť túto fungujúcu, historicky veľmi dôležitú organizáciu a pre Slovensko aj pre národ a myslím si, že je to aj vlastenecká organizácia, pretože pôsobila aj v tomto zmysle a preto by sme mali k nej pristupovať veľmi, veľmi citlivo je, že ste tam do článku 15 tak citlivo napísali a spomenuli veľmi dôležitú vec prečo to idete porozbíjať. A píšete tu, že nakoľko v posledných rokoch vznikajú nové občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi, navrhuje sa rozšíriť členstvo v obecných hasičských zboroch aj o tieto občianske združenia. Aha, to znamená, že nejaké občianske združenia ste si kdesi pozakladali, teraz nechcem vás obviňovať alebo niekto si to urobil, tak poďme rýchlo rozbúrať všetko to, čo tu doteraz fungovalo a bolo na pevných základoch, má to historické kultúrne dedičstvo, tak to poďme rozbúrať. Toto je ten prístup takzvanej občianskej spoločnosti, liberálnej, progresívnej. Rozbiť všetko čo je tradičné, čo je dobré pod rúškom tým, že však tu prichádzajú ďalší. Veď tu sa už vybudoval dobre fungujúci systém. Veľmi dobre fungujúci systém, ktorý zabezpečuje aj určitú kvalitu, pretože tí dobrovoľní hasiči dnes musia chodiť na rôzne školenia, musia absolvovať rôzne výcviky a robia to zo svojho voľného času. Preto tam to dobrovoľné je dôležité, aby bolo aj zachované. Nie to rozpustiť a stratiť a neviem čo ešte z tých hasičských zborov urobiť. Čiže plne sa stotožňujem s vystúpením pána kolegu Saloňa, s tým čo predniesol aj z hľadiska pripomienok DPO, ktoré neboli akceptované a preto odporúčam, pán minister, aby ste sa s nimi naozaj stretli a zvážili to, čo aj pán poslanec Saloň navrhol, stiahnite ten zákon, nechajte priestor na diskusiu. Ak sú tam nejaké veci, ktoré je potrebné vyriešiť, tak určite nie týmto spôsobom, pretože toto nie je úprimne myslené a nech sa to urobí tak, aby sme tu aj si zachovali niečo k čomu sa musíme naozaj približovať veľmi citlivo a to je to naše historické kultúrne dedičstvo. Majme úctu k tým našim predkom, ktorí voľakedy boli ochotní za cenu aj svojich životov nasadzovať sa v prospech tých najslabších, pretože zachraňovali majetok tých najbližších ktorých mali v okolí a preto si dali doslova do toho názvu aj dobrovoľné. Majme úctu k nim, ktorí to rozvíjali za tie generácie a boli tu rôzne spoločenské systémy od buržoáznokapitalistickej až po kapitalistickú, socialistickú spoločnosť, teraz liberálnu demokraciu, ale ti dobrovoľné hasičské zbory prežili. Ale teraz už neprežijú, pretože tam vypustíte aj z toho názvu to dobrovoľné. Nerobte to, pán minister. Máte iné veci, ktorým sa môžete venovať, nenadväzujte na ... čo bolo chybne spracované a stiahnite ten návrh zákona. Chcem poprosiť, vážené kolegyne, kolegovia, aby ste podporili procedurálne návrhy, ktoré predniesol pán kolega Saloň a zahlasovali za vrátenie na dopracovanie, ak to neprejde, tak aby sme ukončili rokovanie o tomto bode programu a ďalej o ňom nerokovali. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 10:57 - 10:59 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán bývalý minister, tá prvá časť vašej faktickej to nebola faktická na mňa, ale ja som čítal stanovisko Dobrovoľnej požiarnej ochrany a oni konštatovali, že to bolo predložené. Vy ako minister, ako štatutár ste ho predkladali. Čiže tam nebolo nič osobné z mojej strany. A čo sa týka tých dotácií, no ako ináč ten systém nastaviť, keď raz nastavím systém, že v zákone mám presne tri kategórie alebo štyri kategórie. Každá kategória má svoju sumu a sú určené podmienky za ktorých vstupujete. To znamená úplne laicky tá najnižšia kategória, že stačí, že máte ten protipovodňový vozík, garantujete počet členov a ste v tom céčku, v tom béčku už musíte mať malé osobné auto, vačku aj veľké osobné auto, veľké osobné auto hasičské auto. Čiže a v to, v tej A1 takzvaný špeciál už inú techniku. A keď, vy keď ste ambiciózna obec, máte ambiciózneho starostu a ambicióznych dobrovoľných hasičov a chcú ako ísť dopredu a chcú z toho céčka prejsť do béčka, tak nikto im v tom nebráni, ale budú vedieť, že v ktorej kategórii presne sú a koľko peňazí dostanú. A to čo chceme nastaviť my teraz, teda v návrhu zákona, je dať výzvu a tá výzva buď bude alebo nebude. Napríklad veď ste boli ministrom vnútra, mali ste Radu vlády pre prevenciu kriminality, skúsme sa opýtať starostov obcí koľkokrát bola výzva na poskytnutie kamerových systémov, ktoré sa v minulosti kedysi dávali. Mám obavu, že nebola tá výzva ani raz, hej. A čo ak sa stane, že budete mať iné priority v rozpočte a jednoducho sa rozhodnete, že na toto to nepôjde, tento rok tá výzva nebude vôbec alebo bude tak za iných finančných prostriedkov. Však načo toto meniť? A základ celého je, keď sa to týka dobrovoľnej požiarnej ochrany, tak nech je to odkonzultované s nimi a nech príde zákon, ktorý nebude so zásadnými pripomienkami a kde ani oni a to nielen, že dobrovoľná požiarna ochrana, ale od dobrovoľných hasičov z obcí je petícia, že to nechcú tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2023 10:55 - 10:57 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Saloň, som rád, že si predniesol vecný príspevok, chcem zvýrazniť dve veci. Sme svedkami toho, ako sa tu predkladajú návrhy zákonov a prijímajú sa, respektíve posúvajú do druhého čítania, ktoré vytvárajú...
===== Pán poslanec Saloň, som rád, že si predniesol vecný príspevok. Chcem zvýrazniť dve veci. Sme svedkami toho, ako sa tu predkladajú návrhy zákonov a prijímajú sa, respektíve posúvajú do druhého čítania, ktoré vytvárajú neskutočné problémy vo vzťahu k obciam, neskutočné problémy k celej samospráve. Dúfam, že nikto z tých kolegov, ktorí tu sedia s týmto nesúhlasia, pretože je to tak. Pokiaľ sa týka tohto návrhu zákona, ja nehovorím, že to nie je právo Ministerstva vnútra a že tento postoj nie je oprávnený. Je, ale je len z jedného hľadiska, ktorý absolútne nereflektuje na to čo povedal aj predo mnou pán poslanec Viskupič. Ak tu niečo funguje a ide tu najmä o obce, tak by sme nemali v žiadnom prípade vytvárať právny rámec na zlikvidovanie takýchto, takýchto aktivít. Myslím si, že pán minister, nový minister Šimko, ktorého poznám veľmi dobre z predchádzajúceho pôsobenia posúdi objektívne túto vec a možno aj zaujme postoj k tomu návrhu, ktorý dal pán poslanec Saloň. Možno po voľbách nových bude priestor na riešenie nejakých problémov, ktoré tam sú, ale teraz ísť do takéhoto, ja to poviem, úplne prevratného postoja vo vzťahu k dobrovoľným, dobrovoľným hasičom, ak to tak mám povedať ľudovo, je nezodpovedné a nemali by sme to urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis