Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.10.2020 o 9:55 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

22.10.2020 9:55 - 10:02 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja sa budem snažiť byť veľmi stručný, lebo nakoniec pani ministerka poodhalila ten problém, resp. tú možno názorovú nezrovnalosť, resp. inakosť názorov. Ja sa priznám, že ja zastupujem tých, ktorí si myslia, teda z tej umeleckej obce, aj po teda konzultáciách rôznych, ktoré som mal hlavne v posledných dňoch, že tie tri fondy, hlavne teda hovoríme o tých troch fondoch a hovoríme v podstate o tých troch fondoch a hovoríme o dvoch, do dvoch percentách, hej? Dve percentá, to bola debata, ktorá sa tuná objavovala niekoľkokrát. Vždy prišiel niekto s návrhom, teda že či tie 2 % áno alebo nie, preto lebo je to istá, istá nadbytočná položka v rámci toho zdaňovania príjmov, ktorá u umelcov existuje, len vždy sa povedalo len to A, nepovedalo sa aj to B, na čo tie 2 % vlastne slúžia, že tie 2 % vlastne slúžia na podporu týchto fondov, ktoré vlastne si robia na základe toho nejakú svoju činnosť.
Tá činnosť je v tejto chvíli pre mňa nezanedbateľná, lebo nech by to bolo teda akokoľvek, tá činnosť, ktorú robia tie fondy, je, no myslím si, že veľmi potrebná pre kultúrno-umeleckú obec a ja sa pýtam, kto ju bude robiť nasledovne, keď tieto fondy nebudú existovať? Okrem toho tieto fondy majú, majú, resp. mali, Literárny fond ešte stále má majetok, ktorý nie je zanedbaniahodný, ktorý sa dá využiť a využíva sa, tak teraz už nie, lebo dostali stopku, ale napríklad spomeňme si na Moravany, koľko tvorivých výtvarníkov bolo v Moravanoch, ktorí platili vlastne ako honorár za ten svoj pobyt, za tie svoje aj štipendiá, ktoré dostali, Moravany, plný les, plná lúka, plné to, to, ako ten dvor, ktorý bol predtým, sú plné rôznych sôch, ktoré tam títo umelci vtedy robili a vlastne ich nechávali v tej záhrade ako svoj honorár za to, že tam vôbec mohli byť. Vieme, akým spôsobom fungovali Budmerice, koľko literátov bolo v Budmericiach s veľkými menami na rôznych pobytoch. Vieme, ako fungovala Dolná Krupá, aké skladby, akí muzikanti, akí komponisti. Samozrejme, o tomto sa málo vie, o tomto sa nepíše. To sú všetko veci (reakcia ministerky kultúry), no tak Moravany dnes neexistujú, takisto tie Moravany sú zlikvidované, povedzte. To, to sú, to sú, to sa nedá porovnať s tým, čo tam všetko, čo tam všetko bolo, ako to proste žilo, hej? Dnes je to, dnes je to úplne iné, čo je škoda.
No ale, ja len ako by som chcel pripomenúť, aby som tu zbytočne neprednášal, proste čo sa vlastne stalo a prečo tu, prečo tu v tejto chvíli tak trošku v rozpakoch stojím, ten návrh zákona, ktorý vláda Slovenskej republiky pripravila a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré teda zákony v pôsobnosti ministerstva kultúry, v zmysle § 25d pripravenej novely má Literárny fond i naďalej poskytovať štipendiá, tvorivé odmeny, prestížne ceny, cestovné príspevky, iné formy podpôr, o tom som teda hovoril, a to sú tie 2 %.
Vyvstáva otázka, odkiaľ na to ten fond finančné prostriedky v tejto chvíli, keď ešte neexistuje iný fond, ktorý by to kompenzoval, kde na to zoberie? V roku 2019 mal fond príjmy z 2 % 879 797 euro. No a celkove toto bolo rozdelené, samozrejme, sekciám, celkové náklady na priamu a nepriamu podpornú činnosť Literárneho fondu boli v roku 2019 1 518 025 euro. A to sa teraz prerozdelilo medzi tie všetky profesie podporované Literárnym fondom a ja ich budem len menovať, aby sme vedeli to množstvo tej práce.
Napríklad výbor sekcie pre pôvodnú literatúru, ktorý podporuje autorov pôvodných slovenských diel z odboru poézie, prózy a dramatických umení, počet podporených osôb za roky 2015 až 2019 je 2 531 s ročným priemerom 506 osôb. Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, počet podporených osôb z roku 2015 - 2019 je 1 933, ročný priemer 386 osôb. Výbor sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, ktorý podporuje autorov publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu opäť skrátene 2 957 osôb, ročný priemer 591 osôb. Výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia 2 849 osôb, priemer 569 osôb. Výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie a filmu 2 254 osôb, ročný priemer 450 osôb. Výbor sekcie pre umelecký preklad, ktorý podporuje prekladateľov umeleckej literatúry, 1 178 osôb, ročný priemer 235 osôb. Výbor sekcie pre vedecký a odborný preklad, ktorý podporuje prekladateľov vedeckej a odbornej literatúry, 678 osôb, ročný priemer 135 osôb. Podpora mladým, začínajúcim autorom, je to Wolkrova Polianka, Jašíkove Kysuce, mohol by som takto hovoriť o programe Alfa, o programe Beta, o programe Alfa plus atď., atď., proste je to len časť tej činnosti, ktorú Literárny fond pokrýval a pokrýva dodnes.
Pani ministerka hovorila, nemám jej prečo neveriť, že v príprave je, v existencii, teda v príprave existencie ministerstva kultúry je nový fond, ktorý by mal všetky tieto činnosti, ktoré som vymenoval, pokryť. Ja sa ale pýtam, čo nastane teda v tom budúcom roku, keď ešte tento fond veľký nie je, keď Literárny fond v podstate má všetky tieto finančné prostriedky oklieštené tak, že nieže nebude môcť túto činnosť robiť, neprežije, a to vlastne v konečnom dôsledku bude dôvod na jeho zrušenie.
No ja si neviem dosť dobre predstaviť ten nasledujúci rok, ktorý bude teda nesmierne ťažký z pohľadu aj všetkých kultúrnych záležitostí a programov, tak ako som ich vymenoval, a keď ešte v tejto chvíli nemáme alternatívny fond, resp. alternatívnu inštitúciu, ktorá všetko toto bude pokrývať, čo sa stane? Ako to vlastne všetko bude v tej kultúre v tom roku ďalšom vyzerať? A to je moja otázka na pani ministerku kultúry.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2020 9:30 - 9:30 hod.

Jarjabek Dušan
Veľmi jednoduchá faktická poznámka. Pán Pročko ako vždy rozpráva od veci. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 9:20 - 9:28 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dámy a páni, no odľahlo mi, že pán Pročko nechce byť riaditeľom Novej scény, priznám sa. (Reakcia spravodajcu.) No môžem? Môžem? Keby ste boli taký dobrý. Takže úplne oficiálne k tomuto návrhu zákona.
Dámy a páni, myslím si, že Monika Kozelová veľmi odborne včera popísala, čo je to vlastne kreatívny priemysel aj pre tých, ktorí ako majú pochybnosti o tom, že čo to vlastne tá kultúra vlastne chce ešte, čo je to ten kreatívny priemysel, aký má vzťah k nemu ministerstvo kultúry atď. atď., aby teda aj tá najširšia verejnosť mala vôbec nejaký, nejaký dunc o tom, že čo vlastne my to tuná riešime, hej, keď to priamo nespadá pod ministerstvo kultúry. Takže riešime a nechcel by som byť v koži pani ministerky kultúry, to hovorím úplne otvorene, preto, lebo je to veľký kus koláča, no a je to naozaj situácia, ktorá tuná nemohla byť riešená a nebola doteraz riešená. Nakoniec pani ministerka v tom úvodnom slove ako ten problém pomenovala, tej pomoci kreatívneho priemyslu, keď vlastne hovorila nepriamo o nejakých troch fázach, ktoré treba vyriešiť. To je tá prvá fáza v podstate od marca do dnešného dňa. Druhá fáza - od dnešného dňa do konca roka z hľadiska starého rozpočtu, no a potom, samozrejme, nový zákon, ktorý by úplne nanovo iste kreoval a pomenoval istú problematiku.
Začal by som celkom oficiálne tým, že čo teda je všeobecne známe. SMER - sociálna demokracia ako opozičná strana aktívne podporil v parlamente všetky zmysluplné opatrenia na riešenie dopadov krízy. Ja som takisto hlasoval za uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá 23. 9. tohto roku, ktorým výbor odporučil vláde Slovenskej republiky zriadiť do 30. 9. 2020 medzirezortnú pracovnú skupinu na úrovni štátnych tajomníkov ministerstva kultúry, ministerstva financií, ministerstva hospodárstva, ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorá v spolupráci s externou skupinou kultúry a kreatívneho priemyslu predložila, teda mala predložiť vláde Slovenskej republiky návrh opatrení na
"a)", náročky to citujem, "rýchle a adresné kompenzovanie dôsledkov protiepidemiologických opatrení na kultúru a kreatívny priemysel,
b) vytvorenie systému finančných a administratívnych opatrení, ktoré budú kompenzovať dôsledky protiepidemiologických opatrení na IV. štvrťrok 2020 a rok 2021."
Navyše sme sa dohovorili, že o štyri mesiace sa stretneme v tom istom zložení, kde sa ten mimoriadny výbor konal. To znamená, všetci tí kreatívci, ktorí prišli (rečník si odkašľal), prepáčte, o štyri mesiace prídu znova a v podstate spolu si opäť vyhodnotíme, zhodnotíme všetko to, čo sa udialo, či to pomohlo, nepomohlo, bez nejakých krvavých očí, absolútne pragmaticky s tým, že čo vlastne treba spraviť, s kým sú aké skúsenosti, dobré-zlé. Hovorím, nehovorme už v tejto chvíli o tom, čo sa malo urobiť, čo sa nemalo urobiť, to proste vôbec nie je zaujímavé. Hovoríme o budúcnosti práve z toho dôvodu, aby kreatívny priemysel mohol existovať preto, lebo či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, ho všetci nielenže potrebujeme, používame a berieme na vedomie.
Chcel by som povedať, že navyše v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 17. 9. tohto roku o kultúrnej obnove Európy výbor okrem iného odporučil vláde Slovenskej republiky, aby vyčlenila minimálne dve percentá z prostriedkov tzv. mechanizmu obnovy a odolnosti, teda odolnosti na kultúrne a kreatívne sektory.
No moje prekvapenie bolo v tom zmysle, keď som sa na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky dočítal, že vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 30. 9. tohto roku uvedený návrh opatrení predložený pani ministerkou kultúry neschválila.
Minister hospodárstva po rokovaní vlády vyhlásil, že podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu je vo výlučnej kompetencii ministerstva kultúry. No dovolím si veľmi skromne poznamenať, že nie je. To je hlboké nepochopenie postavenia a významu tohto sektora, lebo ani najväčšie úsilie ministerstva kultúry bez aktívnej súčinnosti ostatných zainteresovaných sektorov neprinesie očakávané výsledky. To, zdá sa, pochopil po prijatí skupiny zástupcov kultúrno-kreatívneho priemyslu aj predseda Národnej rady, ktorý prisľúbil zabezpečiť zmenu prístupu riešenia tohto problému.
Preto ani návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky nemôže po svojom prijať, prijatí stať sa tou zázračnou vakcínou, ktorá vylieči kultúru a kreatívny sektor z kritického stavu, do ktorého sa dostali v dôsledku zanedbanej a neefektívnej liečby. Príčina nie je len v nedostatku finančných prostriedkov. Na celý dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v návrhu rozpočtu na rok 20, teda 2021 je vyčlenených necelých 17 miliónov eur, čo je ešte o jeden milión eura menej, ako je očakávaná skutočnosť tohto roku, ale aj v definovaní účelu poskytnutia dotácií na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov, mimoriadnych situácií na oblasť kultúry.
Podľa § 6 Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky tvoriacom prílohu návrhu zákona, možno dotáciu poskytnúť na podporu projektov znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií v oblasti kultúry. Súčasťou žiadosti musí byť podrobná charakteristika projektu s uvedením jeho zámerov a cieľov, cieľových skupín projektu, časového plánu realizácie projektu a stratégie financovania. Je teda zrejmé, že takýmto nástrojom možno podporiť len veľmi úzky segment tvorcov, ale nie široké spektrum profesií kreatívneho priemyslu, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou.
Ale hovorím, toto sú skôr špekulácie a uvidíme, akým spôsobom sa ministerstvo kultúry vlastne vysporiada s týmto veľkým teda balvanom problémov, ktorý tuná existuje. Ja môžem iba povedať, pani ministerka, že držím palce, lebo skutočne to nie je jednoduchá situácia. No a nakoniec o tie štyri mesiace, resp. už tri pomaly si to so všetkými tými zainteresovanými ľuďmi podľa uznesenia výboru, ktorý sme prijali, vlastne všetko zhodnotíme a znovu sa tak stretneme.
Hovorím, je mi ešte raz ľúto, že to uznesenie, ktoré prijal výbor a ktoré vy ste predkladali na vláde, nebolo prijaté, lebo malo jednu jedinú ambíciu v tejto chvíli, pomôcť ministerstvu kultúry. Inú ambíciu som tam nevidel a myslím, že nikto z nás a myslím, že ani nikto z nás toto uznesenie, ktorí sme tam sedeli, či už s hosťami alebo aj teda spolu s pani ministerkou, toto uznesenie nenamietal.
Takže držím palce a ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 17:43 - 17:45 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Ja to zhrniem do jednej vety. Neviete, čo činíte, a stačí, keď sa pozrieme na to, čo za nezmysly idete schváliť, aj pokiaľ ide o spoločnú správu.
Ja sa chcem vyjadriť k pánovi navrhovateľovi tohto návrhu, že či vôbec čítal napríklad spoločnú správu, ktorá hovorí, že predseda senátu alebo člen senátu môže zverejniť pomer hlasov o vine, výroku a treste v rozsudkoch od 1. mája 2010 do 31. decembra 2020. Vy ste sa úplne zbláznili, ale však nevadí.
Dámy a páni, prečítajte si, o čom idete teraz hlasovať! A naviac navrhujem, aby sme skonštatovali porušenie rokovacieho poriadku, pán predseda, pretože ak niekto predloží návrh a odkazuje na vykonávací predpis, my ho chceme vidieť, ten vykonávací predpis. Rokovací poriadok hovorí, že v súvislosti s predkladaním návrhov zákonov je potrebné predložiť aj všetky predpisy, ktoré majú vykonať takéto rozhodnutie. Čo to je, aký register darov? Nič o tom netušíme, ste to tam jednoducho strelili jak kovboji na západe, bez akéhokoľvek rozmýšľania, lebo viete, že ste učinili zle.
Opäť vám radíme, podobne ako sme vám radili pri umelom prerušení tehotenstva, prerušte rokovanie o tomto bode programu a sadnime si k tomu ešte raz. Neviete, čo činíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 17:42 - 17:43 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, je to určité zlepšenie toho textu, ktorý tam bol doteraz, avšak stále to nerieši ten problém ako taký. Ja len chcem upozorniť vás aj všetkých kolegov, aby ste vedeli, o čom idete hlasovať.
Zoberte si situáciu, že máte kamaráta z detstva, s ktorým ste sa hrávali na ihrisku, celý život ste s ním prežili ako kamarát, ten vás zavolá na hokej do skyboxu, kde lístok stojí neviem koľko, predpokladám, viac ako 200 eur, a v zásade ste prijali neoprávnenú výhodu a budete môcť byť súdený za trestný čin. Pretože tu sa nehovorí, že, že ste boli tým ovplyvnený, ale že to môže v nejakom prípade vás ovplyvniť. Hej, čiže tam nemusí byť preukázaná príčinná súvislosť s tým. Považujem to za úplne, ako tak, tak neurčité a nejasné, že to môže byť čokoľvek, hej. A myslím si, že to je teda nad rámec toho, čo je cieľom a účelom tejto právnej úpravy. A teda neviem si predstaviť, že by sme toto zapisovali do registra darov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 16:58 - 16:59 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel upresniť pána kolegu Pročku, aby si konečne ten návrh zákona prečítal, lebo hovorí o niečom úplne inom. To je iný zákon, ktorý spomínate. Buďte taký láskavý, trošku sa zorientujte už konečne v tomto parlamente. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 16:56 - 16:57 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň ešte raz, pani ministerka. Zase veľmi krátko, ak dovolíte. Ja si myslím v tejto chvíli, a nie som sám, že trošku sa korona v rámci tohto návrhu zákona zneužíva, preto lebo si myslím, nie je jediný dôvod, aby sme tento návrh zákona prijímali v takomto, v takomto module skráteného konania. (Reakcia navrhovateľky.) Prosím? (Reakcia navrhovateľky.)
Ospravedlňujem sa, o to lepšie, nie je to skrátené konanie, čiže v tejto chvíli by som povedal len toľko, nemôžeme tento zákon prijať. Je to komercionalizácia prostredia mediálneho, je to hlavne teda obmedzenie pôvodnej slovenskej tvorby v tomto prostredí a všetky veci, čo s tým súvisia, a nepriamo je to atak na verejnoprávnu inštitúciu, v tomto prípade verejnoprávny rozhlas.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 16:49 - 16:50 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, so všetkým, čo povedala pani Monika Kozelová, súhlasím. So všetkým.
Ale v prvom rade sme v skrátenom konaní a ja sa budem pýtať, samozrejme, pani ministerka, v tom ďalšom kole, lebo priznám sa, mám s tým istý problém. Lebo na jednej strane, samozrejme, všetci chceme pomôcť kreatívnemu priemyslu a vôbec kultúre a všetkému, čo s tým súvisí, ale na druhej strane je tu, je tu veľké podozrenie z hľadiska toho návrhu, že budeme rušiť fondy, to znamená tie inštitúcie, ktoré práve by mali byť veľkou pomocou v prípade kreatívneho priemyslu, dokonca to majú aj v svojej priamej pôsobnosti. A mám na mysli hlavne Literárny fond, ale o tom budem hovoriť v tom ďalšom kole a budem sa pýtať, ak dovolíte, teraz sme v skrátenom konaní.
My tento návrh zákona v skrátenom konaní, poprosím svojich kolegov, aby sme ho podporili, lenže v tom ďalšom kole, ako nechajme si trošku otvorené dvere, lebo ja chcem počuť odpovede na svoje otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 16:09 - 16:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, veď práve ste to sám povedali, že môžu to byť zmeny; však ja netvrdím, že tam nemôžu byť, nemôže sa novelizovať ďalších iks článkov, samozrejme, že sa môže, ale sám ste povedali, že hovoria legislatívne pravidlá, že majú byť súvisiace s prerokovanou vecou. Áno, Trestný zákon je súvisiaci s prerokovanou vecou v tých iných veciach, ktoré rieši, ale zrovna v tomto teda súvisiaci nie je. A ja si nemyslím, alebo ja si to nevykladám tak, že keď je otvorený Trestný zákon ako článok k nejakému inému zákonu, kde sa novelizujú súvisiace veci, že sa tam môže nabáchať hocičo, aj čo nesúvisí s predkladanou vecou. Čiže nestotožňujem sa s tým názorom, že sa môže, ak je otvorený ten článok k nejakému zákonu, že sa v ňom môže novelizovať hocičo. S tým teda nemôžem ja súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 15:55 - 16:05 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, bavíme sa tu o návrhu zákona o zaistení majetku, ktorý rieši, tak ako povedali moji predrečníci, zásadným spôsobom, nejakým spôsobom nakladanie s majetkom na zabránenie prípadného prevodu alebo ďalšieho nakladania s majetkom, ak je podozrenie z toho, že mohol byť nejak spáchaný trestný čin, respektíve iné takéto konanie. Ja by som v tejto súvislosti chcel len upozorniť na § 17, ktorý hovorí o nakladaní s takto, s takto zaisteným majetkom.
Totižto, ako to už bolo povedané, zriaďuje sa úrad, ktorý bude vykonávať správu zaisteného majetku. Ten úrad bude mať aj určité personálne zabezpečenie, ktoré však z hľadiska toho, ako je to v dôvodovej správe, ako som to spomínal už v prvom čítaní, nebude disponovať dostatočnými kapacitami na to, aby mohol sám spravovať zaistený majetok. Preto zákon predpokladá, že správu zaisteného majetku zverí do rúk komerčných subjektov, čiže zásadne ide o biznis pre komerčné subjekty, pre správcov alebo iné právnické osoby, ktoré budú spravovať takýto cudzí majetok.
No a tu podľa mňa je kritický moment, ktorý hovorí o tom, že podľa § 17 ods. 2, kedy je možné takýto zaistený majetok predať bez súhlasu dotknutej osoby okrem nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov. A sú tu vymenované, vymenované v zásade tri možnosti, kedy tak môže urobiť.
Tá prvá možnosť je, pokiaľ zaistený majetok podľahne rýchlej skaze alebo inej ťažko odvrátiteľnej škode. Čo je pochopiteľné a s týmto nemám ja až taký problém.
Ale tie ďalšie dve podmienky, a to je, ak zaistený majetok bude rýchlo strácať na hodnote alebo so správou zaisteného majetku budú dlhodobo spojené neprimerané náklady v pomere k hodnote zaisteného majetku, je v zásade podľa nášho názoru neoprávnený zásah do vlastníckeho práva pred, samozrejme, bavíme sa o tom, že to ide o konanie pred rozhodnutím o veci samej. To znamená pred tým, ako bude rozhodnutie či už v trestnom konaní, alebo v inom konaní. A vyplýva tu z toho veľké riziko spôsobenia škody a náhradnej a náhrady škody štátom, kde teda štát bude, bude zodpovedný za takúto náhradu škody, čo však v inom ustanovení zákona sa limituje tým, že ak takýto, takýto správca majetku neurobil všetky úkony, ktoré boli nevyhnutné na to, aby zabezpečil ten majetok, že v zásade sa z toho vie vyviniť.
No a tu naozaj máme za to, že dané ustanovenie výrazne zasahuje do vlastníckeho práva čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky a môže viesť naozaj k neprimeraným opatreniam. To, že majetok rýchlo stráca na hodnote, je veľmi ťažko definovateľné a posúdenie bude predmetom subjektívneho názoru, a to subjektívneho názoru komerčného subjektu, v tomto prípade už ani nie štátu alebo úradu, pretože ak úrad zverí správu tohto zaisteného majetku do rúk súkromnej osoby, tak, podnikateľa, tak to bude na jeho, na jeho zvážení. Čiže máme za to, že je tu pochybnosť o tom, či je toto ústavne komfortné, aby sa mohol takto predať majetok na základe len subjektívneho posúdenia, že majetok rýchlo stráca na hodnote.
Pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré by som chcel upozorniť, tak je to, je to novelizácia ďalších článkov, článkov tohto návrhu zákona, ktoré podľa môjho názoru a podľa nášho názoru kolegov v strane považujeme za nie súvisiace s predmetným návrhom zákona.
Zákon o rokovacom poriadku hovorí, že v rámci novelizácie zákona môžu byť novelizované iné zákony, to znamená rôznymi článkami ďalšími v tomto návrhu zákona, iné zákony vtedy, ak súvisia s prejednávanou vecou. To znamená, ak súvisia s prejednávaným návrhom zákona. No máme tu Trestný zákon, kde sa dopĺňajú nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré sa ja pýtam, že akým spôsobom súvisia s prejednávaným, vecne, s prejednávaným zákonom o zaistení majetku. Mám za to, že s ním vôbec nesúvisia.
Ja viem, bol tu použitý ten argument, no veď ale máme otvorený Trestný zákon. Áno, máme otvorený Trestný zákon, ale máme ho otvorený v súvislosti so zákonom o zaisťovaní majetku. Ale to neznamená, že je v súlade s rokovacím poriadkom, ak sa v tomto zákone, Trestnom, ktorý ako článok neviem ktorý v tomto zákone, ak sa v ňom dopĺňajú veci, ktoré vôbec nesúvisia s tým základným zákonom, o ktorom rokujeme, a to je zákon o zaisťovaní majetku. No a mám za to, že práve spomínané už aj mojimi predrečníkmi trestné činy, či už prikrmovania, alebo ohýbania práva nesúvisia so zákonom o zaisťovaní majetku, a teda že sú doplnené z tohto pohľadu takýmto spôsobom ako prílepok tohto zákona v rozpore s rokovacím poriadkom.
A preto podávam procedurálny návrh, respektíve návrh na to, aby sme vrátili návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie s tým, aby vypustil tieto ustanovenia z tohto. A ak chce navrhovateľka, tak, samozrejme, je tu štandardný legislatívny proces, ktorým to môže, môže dať samostatne so zmenou Trestného zákona.
Pokiaľ ide o samotné tieto dve skutkové podstaty trestných činov, tak takisto tu máme určité pochybnosti. Pokiaľ ide o trestný čin prikrmovania, tak keď si pozriete nie samotné, tú skutkovú podstatu, ale definíciu toho, čo to je, čo sa považuje za nenáležitú výhodu na účely tohto zákona, tak keď si to naozaj podrobne prečítate a podrobne si to zanalyzujete, toto ustanovenie, tak prídete k záveru, že to je veľmi neurčitá formulácia. Totižto ak je niečo spôsobilé ovplyvniť, neznamená to automaticky, že verejný činiteľ bol aj takýmto konaním ovplyvnený. A pokiaľ sa teda bavíme, máme tu o tomto trestnom čine, tak je to v zásade len subskupina trestného činu úplatku, čiže my ho vôbec nepotrebujeme, pokiaľ by naša aplikačná prax naozaj začala dôsledne uplatňovať existujúce skutkové podstaty trestných činov, tak pokojne môže na tento, na tieto skutky aplikovať aj súčasné znenie trestného činu úplatku, a pričom pri takomto trestnom čine ani nie je toto obmedzené žiadnou, žiadnou hranicou nejakej oceniteľnej sumy v peniazoch.
Pokiaľ ide o ohýbanie práva, tento inštitút sa navrhuje a je prevzatý z nemeckého právneho poriadku. Treba povedať jedným dychom, že v nemeckom právnom poriadku neexistuje trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. V zásade každý štát má nejakým spôsobom upravené takéto konanie, kde by bolo možné postihovať nejakým spôsobom svojvôľu pri rozhodovaní. Niektorí to majú tak, ako sa to tu navrhuje, v rámci ohýbania práva, niektorí to majú tak, ako sme to mali my doteraz zavedené v Trestnom zákone, vo forme zneužitia právomoci verejného činiteľa. Neviem o tom, že by niektorá krajiny mala súbežne takto upravené obidva, obidve skutkové podstaty, pretože tieto sa prelínajú a nie je úplne zjavné a jasné, ktorý sa kedy má použiť.
Pokiaľ si zoberieme ústavnú judikatúru nemeckého spolkového súdu a nemeckého ústavného súdu, tak táto vykladá v nemeckom právnom poriadku ohýbanie práva veľmi reštriktívne a v zásade sudca je zodpovedný za zneužitie práva, iba ak sa úmyselne a závažne odchyľuje od zákona a práva. Pri našom, pri našej formulácii, ktorá je navrhovaná, svojvoľné uplatňovanie práva v praxi môže zahŕňať aj rozhodovanie, ktoré je v zjavnom rozpore so zákonom a s právom; nevylučujem; ale táto formulácia môže byť interpretovaná aj veľmi, oveľa širšie. A to oveľa širšie je až bezhranične široko, pretože nie je jasné úplne, čo je definované ako svojvôľa. Čiže z tohto pohľadu by si táto právna úprava zaslúžila naozaj precíznejšie formulovanie, tak, aby sme sa vyhli aplikačným problémom pri uplatňovaní a možnosti zneužitia uplatňovania tohto inštitútu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis