Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 16:05 hod.

Ing. Mgr.

Stanislav Fořt

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 16:05 - 16:06 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Pán Kažimír, ja mám len jednu technickú, lebo vo svojej, vo svojom príspevku do rozpravy ste spomenuli termín biela vrana v kontexte, že sú to pracovníci daňových úradov, ktorí kolaborujúc s tými páchateľmi trestných činov, ktorí krátia daň, tak len vás chcem upozorniť, že biela vrana je zavedená, je zavedený pojem pre troška inú kategóriu ľudí. Je to ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu, takže by som vás chcel poprosiť, keby ste do budúcna aj keď ste to asi mysleli inak, tento termín využívali, tak ako sa má a nepoužívali ho v tomto kontexte negatívnom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.10.2011 18:53 - 18:54 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Musím sa pridať ku kolegovi Drobovi, ak niekto počas vyjednávania predložil realistický a skutočný kompromisný návrh, tak to bola SaS. A tak, ako ste s ním naložili, už predo mnou povedal pán poslanec Droba, a nedošlo k rokovaniu o ňom, odkázali ste len cez médiá, že ho odmietate, pritom skutočne tam išlo o výrazný posun a o to, že ste mohli dosiahnuť váš cieľ, ktorý nedosiahnete tým, čím ste si zaumienili, že ho dosiahnete.
K tým trom možnostiam vám pridávam ešte štvrtú, a to je to, že Národná rada má stopäťdesiat poslancov a na schválenie eurovalu stačí sedemdesiatšesť, tých sedemdesiatšesť nemá SaS, keby mala, tak tu dnes nemusíme nič riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.10.2011 18:36 - 18:38 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Ja by som sa vyhol tým veciam, ktoré teda už spomenuli moji kolegovia, musím aj ja sa pridať v tom zmysle, že ma troška zarazila miera odovzdanosti, ktorú ste prezentovali, a idem radšej k nejakým vecným záležitostiam, keďže tu sedí aj pán minister, možno, že si poznačil nejaké vaše poznámky.
Ja sa pripájam k tomu, aby v prípade, že krajina, ktorá požiada o čerpanie eurovalu, to vnímala tak, že je to možnosť, ktorá je pre ňu nevýhodná. A nie ako je to nastavené dnes, že dneska čerpanie z eurovalu v podstate dáva čerpateľovi prostriedkov ďalšie výhody. Jeho pozícia sa výrazne zlepšuje. Je výhodné predstierať, že už ten euroval potrebujeme. A preto si myslím, že keď sa budú ďalej rozbiehať rokovania o tom, aké by mali pravidlá v eurovale vládnuť, tak si myslím, že v tomto treba pritvrdiť. Treba pritvrdiť v tom zmysle, že krajina, ktorá sa rozhodne z vlastnej vôle požiadať o čerpanie z eurovalu, mala by stratiť časť svojej fiškálnej suverenity. Jej rozpočet by mal byť supervizovaný európskymi inštitúciami. Pred tým, ako získa pôžičku z eurovalu, mala by prijať v ústave zmeny také, ktoré ju budú zaväzovať k finančnej disciplíne. To všetko by malo predchádzať tomu, aby, kým krajina čerpať bude. A myslím si, že dneska sú tieto pravidlá nastavené tak, že čerpať sa oplatí a nečerpať sa neoplatí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2011 16:29 - 16:30 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za predstavenie vašej vízie. Viackrát v nich ste sa odkázali, a budeme to pravdepodobne v nasledujúcich dňoch počuť veľakrát, na hrozbu nezamestnanosti, ktorá môže prísť. Na hrozbu poklesu životnej úrovne, ktorá môže prísť a zasiahnuť občanov Slovenskej republiky. Na zodpovednosť politikov, aby predišli takémuto nežiaducemu stavu.
Ja sa vás preto chcem spýtať, či si myslíte, že desaťročia nahromadené dlhy a problémy, ktoré z toho vyplývajú, je možné riešiť bezbolestne, bez poklesu nezamestnanosti a bez nárastu nezamestnanosti a bez dočasného poklesu životnej úrovne? Lebo z vášho prejavu som mal pocit, že vy ten nástroj máte a že práve dnes môžeme ten nástroj schváliť. Že vy máte ten zázračný prútik, ktorý našich občanov od nezamestnanosti a poklesu životnej úrovne ochráni, a že sa volá euroval.
Tak sa vás pýtam, či si myslíte, že schválením eurovalu na Slovensko nárast nezamestnanosti nepríde a na Slovensko nepríde pokles životnej úrovne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.10.2011 16:12 - 16:14 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, rád kladiete otázky, aj vo svojom vystúpení ste ich položili niekoľko. Tak ja sa spýtam také dve praktické, možnože stihnete na ne odpovedať, lebo tie odpovede sú krátke. Podľa vás skrachuje v najbližšie mesiace nejaký člen eurozóny napriek tomu, že bude existovať rozšírený euroval? Druhá otázka: Podľa vás, aká bude konečná výška eurovalu a koľkokrát sa bude ešte navyšovať?
Spomenuli ste, že pravidlá by sa mali dodržiavať. A ja som liberál a toto je a toto patrí do desatora v mojej biblii: Pacta sunt servanda. Plne sa vami súhlasím. Dnes ale nediskutujeme o tom, či ideme plniť záväzok. Dneska diskutujeme o tom, či ideme prijať záväzok. Hovorili ste, že sme v Európskej únii rešpektovaní. Že sa nás pýtajú na naše názory. A potom ste vyjadrili pochybovanie o tom, ako to bude ďalej, keď dneska euroval odmietneme. Ja sa pýtam, koľko krajín nepristúpilo k bilaterálnym pôžičkám Grécku v eurozóne? Neboli sme jediní? Podľa vašej logiky by potom s nami sa nemal nikto baviť. A vy ste povedali, že náš názor rešpektujú. Tak ako to je?
Čo sa týka politickej taktiky, práve spojením hlasovania o dôvere s týmto bodom ste vy zakázali opozícii tento val podporiť. Tak to je. Keď ste chceli hrať na túto stranu - a to vás teda ja určite nemusím poučovať - tak ste mali vyhlásiť, že hlasovanie bude jedno a že žiadne ďalšie do roku 2014 nebude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.10.2011 15:35 - 15:37 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani premiérka, vypočul som si váš príhovor a musím povedať, že v mnohom s vami súhlasím. Z toho, čo ste povedali... A vyzdvihol by som hlavne tú pasáž z vášho vystúpenia, kde ste sa odkázali na morálne zásady. Prihlasujem sa k tomu, aby sme sa vrátili späť k morálnym hodnotám. Verím, že aj vstupom SaS do politiky sa v tomto v slovenskom politickom živote mnohé zmenilo a aby sme zvážili, čo z predkladaných riešení je morálnym hazardom a aby sme podporovali také riešenia, ktoré morálny hazard do budúcna nie ďalej podporujú, ale, naopak, aby sme tento morálny hazard redukovali. Lebo, ako ste správne poukázali na, vo svojom vystúpení, práve morálny hazard je koreňom problémov, pred ktorými dnes stojíme. Dnes by táto Národná rada vôbec neriešila problém eurovalu, riešili by sme reformy, riešili by sme napĺňanie programového vyhlásenia vlády, ku ktorému sme sa všetci po náročnej dohode zaviazali a ktoré všetci poslanci koalície aj podporili, a tým vystavili mandát a pracovné úlohy tejto vláde.
Takže moje hlasovanie dnes, alebo nehlasovanie, bude aj o tom, zastaviť morálny hazard.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 14:48 - 14:50 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Prešiel som si, pán Matej, váš pozmeňovací návrh. V podstate on sa vracia späť. Pred určitým časom sme tu vlastne mali systém, ktorý bol nastavený tak, ako ho teraz vy nastavujete, to znamená, že v štátnom rozpočte sa každý rok stanoví výška štátnej prémie aj to percento. A z nejakého dôvodu, ja by som si potom pozrel asi tú dôvodovú správu, prečo sme to v minulosti menili, bol zasadený vzorec alebo vytvorený vzorec pre výpočet percenta štátnej prémie. A ja mám za to, že stavebné sporenie je dlhodobý sporiaci produkt, je myslím viazaný na šesťročnú lehotu a čo mu najviac škodí je práve to, keď ten sporiteľ, ktorý si takto na šesť rokov zaviaže svoje prostriedky, nevie predvídať, čo sa bude počas tých šiestich rokov diať z hľadiska podpory štátnej prémie. Takže... A potom by som posúdil alebo teda vás poprosil, keď budete reagovať na faktické poznámky, keby ste vysvetlili, že v čom a ako chcete eliminovať tento fenomén, keď sa vlastne budú títo sporitelia zneisťovať tým, že tie podmienky nebudú v podstate dané a nebudú určené vzorcom, ktorý bude predvídateľný. Lebo v podstate na základe tohoto pozmeňujúceho návrhu môže kľudne v roku 2013, rok po uzatvorení stavebného sporenia, štát rozhodnúť, že štátna prémia bude nulová. A bude to v súlade s týmto návrhom, ale neviem, či je to vhodné pre charakter produktu, akým stavebné sporenie je. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2011 15:48 - 15:50 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Značnú časť svojho príspevku v rozprave ste sa venovali vášmu pohľadu a vašim pocitom smerom k druhému pilieru. Ja chápem, že patríte medzi ľudí, ktorí systémovo nedôverujú tomuto riešeniu, ktoré sa zaviedlo do našej legislatívy. Aj počas štyroch rokov vládnutia ste niekoľkokrát vyzývali účastníkov druhého piliera, sporiteľov, aby si svoje rozhodnutie rozmysleli, a aj napriek tomu, že prebiehala kríza a skutočný prepad cien na akciových trhoch a dosiahli sme dná týchto cien, a napriek obrovskej snahe pána Muňka, vtedajšieho riaditeľa Sociálnej poisťovne, nepodarilo sa vám argumentami presvedčiť väčšinu sporiteľov, alebo teda aspoň podstatnejšiu časť, aby svoju účasť v druhom pilieri prehodnotili.
Ja vám nechcem brať váš skeptický pohľad na možnosti investovania a odkladania myslenia na svoju vlastnú starobu. Ani súčasná, ani budúca legislatíva v podstate neberie ľuďom možnosť, aby zostali čisto v prvom pilieri. Čiže kto zdieľa vaše videnie sveta, má možnosť zostať v prvom pilieri a naopak. Neexistuje človek, ktorý by mohol mať svoj dôchodok zabezpečený len z prostriedkov, ktoré si našetrí v druhom pilieri. Čiže aj človek, ktorý by celý život bol v druhom pilieri, mal zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, minimálne polovicu svojich peňazí, ktoré odvedie na svoje zabezpečenie starobného dôchodku, tak odvedie do priebežného systému prvého piliera.
Čiže rozhodne by som to nedramatizoval. Jedná sa o rozdelenie rizika. Samozrejme, pokiaľ vy chcete stáť na jednej nohe alebo ďalší vaši kolegovia, nikto vám túto možnosť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.7.2011 11:45 - 11:46 hod.

Stanislav Fořt
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.7.2011 11:44 - 11:45 hod.

Stanislav Fořt Zobrazit prepis
Pán Brocka, ja vám neupieram v žiadnom prípade právo, aby ste hľadali riešenia, ktoré vytvoria podmienky pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu pracovať počas štátnych sviatkov, ale hľadajte, prosím vás, také riešenia, ktoré zároveň neznemožnia tým, ktorí pracovať chcú počas štátnych sviatkov, aby pracovať mohli. To mi príde skutočne ako zásadný prvok, ktorého by ste sa mali držať, a pravidlo, ktoré by ste mali mať na zreteli.
A ku konkrétnym dôsledkom toho návrhu. Predstavte si v Prešovskom kraji rodičov, ktorým sa nepodarilo vyštudovať a ktorí vkladajú svoje nádeje do svojho potomka, majú zárobok 400 eur v Prešovskom kraji a ich syn alebo dcéra študuje niekde v Bystrici alebo v Košiciach, alebo v Bratislave, alebo v inom meste, kde je vysoká škola. A práve týmto študentom, ktorí sú najcitlivejší na to, že musia nejakým spôsobom počas štúdia si zabezpečiť prostriedky na to, aby mohli fungovať, vy práve v čase, keď neprebieha vyučovanie a keď majú možnosť nejakým spôsobom pomôcť tým rodičom, aby financovali ich štúdium, do značnej miery uberáte tieto možnosti. Ja neviem, či si vy chcete zobrať na svedomie to, že rodičov, ktorí na tom nie sú dobre, ktorí v Prešovskom kraji zarábajú 400 eur, potomok z finančných dôvodov nedoštuduje kvôli takémuto zákonu. Mne to pripadá ja neviem či nedomyslené alebo neviem, ako by som sa k tomu vyjadril. Ale určite zvážte aj tento aspekt. Ďakujem pekne.
Skryt prepis