Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2012 o 17:35 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 17:35 - 17:37 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Pán kolega, nepredpokladám, že si si neprečítal tú niekoľkoriadkovú novelu, navrhovanú novelu ústavy, a preto ma zaráža tvrdenie, že touto novelizáciou sa na niekoho niečo valí. Veľmi rád by som počul fakticky, čo sa na koho valí touto novelizáciou ústavy, ale to nie je to najpodstatnejšie. Ak ústava Maďarska zakotvuje, že Maďarsko bude podporovať uplatnenie kolektívnych práv Maďarov žijúcich mimo hraníc Maďarska a ak súčasne ty si väčšinu svojho príspevku minul na zdôvodňovanie toho, že kolektívne práva, citujem: "nie sú od čerta", a teda že sú uplatniteľné, tak som si ani nemyslel, že tu ešte v týchto dňoch bude daný taký ďalší vážny argument pre potrebnosť novelizovať Ústavu Slovenskej republiky týmto spôsobom, pretože je tu nielen zo strany Maďarska ten zámer podporovať uplatňovanie kolektívnych práv, ale vystúpil si tu spôsobom, že vlastne sa ako reprezentant, politický reprezentant menšiny budeš alebo budete usilovať o uplatňovanie kolektívnych práv, a kolektívne práva, to si myslím, že sa zhodne na tomto väčšina tohto parlamentu, tie neuznávame. My uznávame individuálny výkon veľmi širokých práv národnostných menšín a ďalších ľudí žijúcich na území Slovenskej republiky. Takže svojím spôsobom "ďakujem" za ďalší vážny argument na to, aby tento parlament veľmi jasne zadefinoval aký je výkon práv osôb patriacich k menšinám... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2012 17:21 - 17:24 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte mi stručne uviesť a vlastne aj pripomenúť o čom je návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, ktorý predkladám spolu s poslancom Madejom.
Navrhujeme aby sa Národná rada uzniesla na tom, že článok 11 ústavy bude znieť: "Slovenská republika zaručuje základné individuálne práva a slobody.", a v článku 34 ods. 3 sa na konci doplní veta: "Slovenská republika uznáva len princíp individuálneho výkonu práv osôb patriacich národnostným menšinám." Priznávame, že navrhovaná novela Ústavy Slovenske republiky je reakciou na schválenú novú ústavu dnes už Maďarska, nie Maďarskej republiky, ktorá v čl. d) zakotvuje, že Maďarsko nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc a podporuje uplatnenie ich kolektívnych práv a vytvorenie ich kolektívnych samospráv.
Domnievame sa, že práve na tieto ustanovenia o podpore kolektívnych práv Maďarov žijúcich v zahraničí, musíme adekvátne a primerane reagovať. Adekvátne znamená, že po schválení novej maďarskej ústavy už nestačí zo strany Slovenskej republiky len deklarovať, že odmietame uplatnenie právnych noriem iného štátu na našom území, pretože deklarácie tohto typu nie sú právne záväzné a nemajú vlastnosti potrebné na vyvolanie právneho účinku.
Náš návrh, domnievame sa, je aj primeranou reakciou, pretože nijakým spôsobom existujúce práva príslušníkov menšín neobmedzuje, nezužuje a nesťažuje ich vymožiteľnosť. Navyše zmysel tohto návrhu sa nevyčerpáva len v otázke slovensko-maďarských vzťahov, Ústava Slovenskej republiky totiž nikde výslovne neurčuje, že poskytnutá ochrana základných práv a slobôd sa zaručuje iba jednotlivcom, čo predstavuje podľa nášho názoru jej koncepčný nedostatok. Ak tento návrh schválime, bude nespochybniteľné, že všetky základné práva a slobody priznané Ústavou Slovenskej republiky v druhej hlave ústavy sa každému človeku zaručujú ako jednotlivcovi. Čiže ešte raz a veľmi stručne povedané, navrhujem právny prostriedok, ktorý preventívne pôsobí na ochranu štátu a súbežne zvyšuje kvalitu ochrany základných práv a slobôd priznaných Ústavou Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2011 9:51 - 9:52 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, boli dva, tri mesiace bolo známe, čo lekári pripravujú, čo chystajú, a dva-tri mesiace bola verejnosť upokojovaná, že vláda má všetko pod kontrolou a má plán B. Takže ak ste vy v ´89 deň aj noc rozmýšľali, aby sa generálny štrajk neobrátil proti verejnosti a neohrozoval verejnosť, tak tu ste mohli dva-tri mesiace, deň aj noc, rozmýšľať, ako urobiť to, aby tá situácia nedospela do núdzového stavu.
A keď hovoríte, že opozícia je nejaký tichý spoločník, vy si asi ako predstavujete opozíciu, pán Zajac, keď je vyhlásený núdzový stav, vy si predstavujete opozíciu, že bude mlčať, že k tomu nič nepovie? Ste sa veľmi zaujímavo posunuli od roku ´89, pán Zajac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 10:27 - 10:29 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ak ste niečo dohodli vy vládni poslanci, vládna koalícia, čo odvrátilo ohrozenie života ľudí, tak je vašou psou povinnosťou to splniť. A nie tu filozofovať o tom, kto ako chápe transformáciu nemocníc a ešte dokonca sa vciťovať do znalosti lekárov, či oni tomu rozumejú, alebo nerozumejú.
Ak to nesplníte, tak ohrozujete životy ľudí. Ohrozujete fungovanie tohto štátu. Ak to stojí tak, že vaša vláda niečo dohodne, dokonca vaša premiérka z SDKÚ, ale vy sa od toho dištancujete, ako vôbec chcete v budúcnosti v tomto štáte vládnuť? Ako chcete čokoľvek garantovať, keď pristupujete k základným mechanizmom takýmto spôsobom? Vláda nestojí na vládnych poslancoch? Vláda nesúvisí s vládnymi poslancami? Vláda niečo garantuje? Minister zdravotníctva ukazuje, nestačí vám môj podpis pod memorandom, nestačí vám premiérkin podpis pod memorandom? A potom príde vládny poslanec a povie, ja si myslím niečo iné, ja to nepodporím. A ako budete riešiť tú situáciu, keď lekári odídu z nemocníc? Čo budete hovoriť, pán poslanec? A na čom stojí tá vaša tvrdohlavosť týkajúca sa transformácie nemocníc? Toto mi vysvetlite!
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2011 10:09 - 10:11 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, pred pár dňami boli ohrozené životy ľudí. Vláda vyhlásila núdzový stav. Situáciu dočasne vyriešila dohoda s lekármi, takzvané memorandum. Na tejto dohode je podpis premiérky. Dnes sa premiérka a vláda vyhovára na svojich poslancov. Tí posunuli do Národnej rady aj tak len časť z toho sľúbeného memoranda. A ešte aj pri tej časti, ako počujeme, sa vyhovárajú, vláda na poslancov, ktorí nevedia, váhajú a hovoria o svojom svedomí. Špeciálne pri transformácii nemocníc. Tí istí poslanci, ktorí s týmto svojím svedomím sa zúčastňovali rokovaní s lekármi. Kde bolo vtedy ich svedomie?
A keď sme pri tej transformácii. Ja do istej miery chápem, že môžme uvažovať, či máme na to sľúbené zvýšenie platov. Ale aký je problém zastaviť transformáciu? Aké peniaze, páni vládni poslanci, sú tuná v hre? Komu budú chýbať tie peniaze?
Takže summa summarum tento vážny stav, neschopnosť vlády a jej poslancov garantovať dohodu s lekármi prináša opäť riziko odchodu lekárov z nemocníc. Kto si toto zoberie na svedomie, páni poslanci? A táto neschopnosť vlády a vládnych poslancov je ohrozením nášho štátu, je ohrozením ľudí. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2011 15:21 - 15:21 hod.

Marek Maďarič
Pán poslanec, ak tak pozorne sledujete stranu SMER a jej vzťah k rozpočtu a kladiete tu rôzne sugestívne otázky, zrejme vám ušlo, že po prvom neúspešnom predaji dlhopisov Slovenskej republiky strana SMER oficiálne povedala, že pre Slovensko v tejto situácii je lepší schválený možno aj taký rozpočet, s ktorým sa úplne nestotožňujeme, ako rozpočtové provizórium. A tam hľadajte objektívne odpovede na náš postoj k rozpočtu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2011 10:01 - 10:03 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Beblavý, každá domácnosť neplatí. Tisícky domácností v hmotnej núdzi, tisícky domácností, kde žijú dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí, sú oslobodení buď úplne, alebo čiastočne. Takže nie je pravda, čo ste povedali. Ak sa odvolávate na to, že teda, a to hovorila aj pani, pán Viskupič, že teda táto vláda mala ten zámer, a preto má pravo ho aj v tejto chvíli presadzovať. Vy ste tento zámer neustále odtláčali, to je fakt. A myslím si, že keby ste ďalej vládli, ešte by ste ho znovu posunuli a vedeli by ste, prečo to robíte. Nakoniec, včera som počul ministra financií Mikloša hovoriť o tom, že si vie predstaviť ako kompenzáciu za to, že včera neprešiel zákon o stavebnom sporení to, že Sas-ka odstúpi od zrušenia koncesionárskych poplatkov. A bude ministrom už len pár mesiacov, ale vie, čo to znamená, vie, čo to znamená pre verejné financie, takže sa trošku aj v SDKÚ zamyslite, alebo sa s ním poraďte, keď to tu obhajujete. Čo sa týka financovania, jednak sa v minulom volebnom období zmenilo, a to, že nie je ideálne, ešte neznamená, že budeme teraz schvaľovať niečo ešte oveľa horšie. To nie je argument, pani poslankyňa Vášáryová. A ten hlavný argument je, a či sa vám zdalo, že som ho prednášal pateticky alebo nepateticky, to, že v tejto chvíli na takúto zásadnú zmenu už minister Krajcer nemá mandát. To je fakt a mali by ste zobrať do úvahy aj to, že v tom roku 2013 môže byť Slovensko z hľadiska verejných financií na tom tak zle, že nám môže aj tých 180 miliónov alebo 200 miliónov jednoducho chýbať. Takže buďte trošku zodpovední aj v zmysle toho, že nemáte už nárok aj v zmysle verejných financií, záťaže na nich.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2011 9:43 - 9:53 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, dámy a páni, na úvod by som rád povedal, že tento návrh je prvý a vlastne jediný, ktorý by sa dal nazvať, že je zásadnou zmenou v oblasti kultúry, konkrétne v oblasti verejnoprávnych médií, pretože mení spôsob ich financovania. Za zásadnú zmenu nemôžem považovať to mechanické spojenie tých dvoch krabíc, jednej obrátenej pyramídy a druhej, tej výškovej budovy, ale o tom nechcem dlhšie hovoriť. V tomto zmysle sa dá povedať, že je naozaj unikát, keď minister, ktorý, ak by bol chlap, tak by už nebol ministrom, ako ho k tomu vyzvala pani premiérka, ale on predkladá zásadný návrh pre vládu, ktorá tu ešte nie je a o ktorej ešte ani nechyrujeme. To je nielen unikát, to je neférové a drzé. Tento návrh je krajne škodlivý a krajne populistický. Škodlivý je najmä vo vzťahu k verejným financiám, k napätým verejným financiám. Asi nie je náhoda, že minister financií Mikloš odtláčal tento zákon, pokiaľ sa dalo. Dokonca aj minister Krajcer, keď zdôvodňoval, prečo tento populistický sľub SaS nepresadí okamžite alebo veľmi rýchlo, ako to mali vo volebnom programe, prečo sa to nezrealizuje v roku 2011 alebo roku 2012, hovoril, že teda nie sú v tejto chvíli na to ešte v štátnom rozpočte prostriedky. Ale ak nie sú tie prostriedky a neboli pre rok 2011, kedy Slovenská republika mala ešte veľmi solídny ekonomický rast, ak nie sú tie prostriedky pre rok 2012, keď ten rast klesá, tak nájdu sa tie prostriedky pre rok 2013, keď naozaj všetci avizujú, že celá Európa a možno celý svet sa znovu prepadne do recesie? Ak táto vláda, a určite aj tie nadchádzajúce, hovoria o tom, že jedna z priorít Slovenskej republiky je konsolidácia verejných financií, je naozaj zodpovedné a férové tej novej vláde dávať takéto bremeno, takúto záťaž pre verejné financie? Pretože tá záťaž sa môže blížiť až k 200 miliónom eur. Nejde tam len o tie výdavky, ktoré sú definované minimálne na úrovni 90 miliónov eur. Ale treba sa pozrieť na to, že samozrejme v tom, v tých verejných financiách budú v danej chvíli chýbať aj príjmy. Naozaj je to v tomto zmysle škodlivý návrh, ako aj povedal môj predrečník v rozprave, nemúdry, veľmi zlomyseľný. Tento návrh je aj krajne populistický. Určite so všetkou komunikačnou silou by rada SaS hovorila o tom, ako sa uľaví ľuďom, nebudú mesačne platiť 4,64 eur a kto potom zaplatí, tých 90 miliónov eur a viac? Zaplatí to SaS? Dá nám tie peniaze Európska únia? Alebo ich niekto vytiahne z nejakého klobúka, nejaký kúzelník? Tie peniaze budú zo štátneho rozpočtu. Budú teda pochádzať z drvivej väčšiny z daní. To je jedna stránka veci. Samozrejme, že aj budú niekde chýbať. Ťažko povedať presne, kde. To sa nedá povedať. Možno aj v citlivých oblastiach, ako je školstvo a zdravotníctvo. Ale viem si predstaviť, že budú chýbať možno najviac v kultúre. Pretože aj rozmýšľanie ministrov financií môže byť také, keď majú takýto obligatórny výdavok, že sa potom trošku inak budú pozerať na rozpočet ministerstva kultúry. Budú to vnímať tak, tu musíme zaplatiť takúto vysokú čiastku, no tak možno teda by bolo správne, keby tá kultúra dostala niekde o niečo menej. Kto si prečítal návrh rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry na rok 2012, nájde tam veľmi zaujímavé vety. Priam krokodílie slzy tam roní predkladateľ, ako ten rozpočet je nedostatočný, ako je kultúra podfinancovaná, ako tie kultúrne inštitúcie naozaj, už aj v tomto roku a, samozrejme, aj v budúcom, prestávajú mať prostriedky vôbec na svoju základnú činnosť. No ale týmto návrhom, pán minister Krajcer, ďalej podsekávate rezort kultúry a finančne ho oslabujete. Nehovoriac o tom, že, samozrejme, v tom novom financovaní zaniká aj tá možnosť, aká dnes je, že tie najslabšie skupiny obyvateľov v domácnosti, v hmotnej núdzi, dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí sú oslobodení od platenia poplatkov buď úplne, alebo čiastočne. Nechcem veľmi rozoberať aj tú stránku veci, ako poškodí nový spôsob financovania verejnoprávne médiá. Nepochybne sa, ak to mám povedať veľmi opatrne, sa zvýši ich závislosť na vláde a dôsledky nového financovania na pôvodnú tvorbu, ktorá sa celkom slušne rozvíja posledné roky, budú katastrofálne. Naozaj považujem za neférové, myslím si, že nemáte právo, pán minister, ktorý už vlastne nie ste fakticky ministrom, pán minister, ktorý ste boli vyzvaný, aby ste odstúpili, aby ste predkladali návrh, ktorý ste vy sami, návrh, ak ho nazveme experimentom, ktorý ste vy sami nestihli vyskúšať na sebe. To nie je vaša vina, keďže sa vláda predčasne končí vaša, ale je to proste fakt. Nestihli ste to a neférovo to dávate na inú vládu v roku 2013, pričom pravdepodobnosť blížiaca sa istote hovorí o tom, že v tej vláde sedieť nebudete. Čiže vracia sa situácia, keď ste toto vymysleli pred voľbami ako veľký populizmus a nerobili ste si veľké nádeje, že budete vo vláde, keď ste to ako takýto zlomyseľný populistický návrh dali do obehu. Tá situácia sa vracia, lebo opäť v tej vláde nebudete, ale s týmto prichádzate a chcete to hodiť na krk ministrom financií, novým vládam, ktoré podľa mňa ako prvú vec a užitočnú vec by mali konsolidovať verejné financie. A na tom sa zhoduje, myslím si, drvivá väčšina strán v tomto parlamente. Takže ak ste, pán minister, nenašli v sebe toľko chlapskosti, aby ste odstúpili, nájdite v sebe aspoň toľko sily, že tento návrh stiahnete. A ak predstaviteľ koaličnej strany KDH, ktorý tu vystúpil za klub KDH, naozaj toto rozhodnutie považuje za nemúdre, bolo by dobré, aby zvážili poslanci koalície, ktorí si uvedomujú to, čo hovorím, aby naozaj nepodporili, aby nepodporili už tú samotnú neférovosť, keď minister Krajcer, ktorý už fakticky nie je ministrom, predkladá zásadnú zmenu, nie pre seba, aby ju na sebe odskúšal, nie pre túto vládu, ale pre nejakú inú vládu v roku 2013, aby ste to nepodporili. Samozrejme, že môžeme rozmýšľať v budúcnosti, alebo vláda so silným novým mandátom môže rozmýšľať o tom, ako financovať verejnoprávne médiá. Ale takéto rozhodnutie nám nemôže robiť niekto, kto už dnes nemá na to právo a ktorý nebude niesť zodpovednosť za tento štát od roku 2012.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 14:10 - 14:11 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, tento návrh to je jeden z pekných príkladov ekonomickej bezradnosti a jednostrannosti súčasnej vlády, toho, že všetko chce vyriešiť len šetrením. Aj v tomto prípade šetrením na nesprávnom mieste a nesprávnym spôsobom. Vy v dôsledku toho, že poznáte len škrtenie a šetrenie a nič vám nehovorí nejaká investičná politika, tak vlastne podnikáte frontálny útok na obyvateľstvo tohto štátu. V tomto parlamente padajú návrhy, ktoré sa dotýkajú negatívne dôchodcov, a toto je príklad zase negatívneho dopadu na mladých ľudí.
Možno ušetríte, pán minister, nejakých 35 mil. eur budúci rok, pretože dnes je na podporu a rozvoj bytového fondu určená takáto suma, v budúcom roku tam bude nula. Dôsledky a dopady budú veľmi negatívne. A mohli by ste možno počúvať trošku aj nejakými otvorenými ušami tie fakty a povedal by som, vecné príspevky našich poslancov, ktoré tu zaznievajú. Nie je jedinou cestou do budúcnosti len škrtanie a šetrenie za každú cenu. A dôsledkom teda je, frontálny útok tejto vlády a vás špeciálne, na životné podmienky občanov slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 5:41 - 5:43 hod.

Marek Maďarič Zobrazit prepis
Pani premiérka, pekne znejúce, ale frázy. Je pravdou, že ste túto noc nevyriešili a túto noc ste si vzali vy, pretože vy ste rozhodli o tom, že sa bude rokovať vo večerných, a teda potom aj v nočných hodinách, ale to je v poriadku.
Mýlite sa v tom, že táto schôdza bola len o vzťahu opozície a koalície. Povedali ste, že sa uchádzate o dôveru ľudí, a my sa takisto uchádzame o dôveru ľudí a snažili sme sa dnes komunikovať nielen s vami, ale aj s občanmi Slovenskej republiky, a predovšetkým s občanmi Slovenskej republiky s vašimi a predovšetkým s našimi voličmi.
Bolo našou povinnosťou po vyše roku vášho vládnutia postaviť určité otázky, určité tvrdenia, naše postoje a dať aj tento návrh. Museli sme to urobiť v celej šírke a domnievame sa, že nám dnes rozumejú nielen naši, ale aj mnohí vaši voliči.
Nepovažujem teda v tomto zmysle túto noc za zbytočnú, považujem ju za veľmi užitočnú. Možnože aj vy sa pod vplyvom toho, čo tu bolo povedané, budete musieť zamyslieť nad tým napríklad, či je to tak, že my sme sami a či práve vy naozaj nie ste sama. (Potlesk.)
Skryt prepis