Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 9:54 hod.

Dr. h. c. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2012 9:54 - 9:56 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
... predseda. No, mrzí ma, prišiel som neskoro, lebo toto pašovanie do tejto novely som nepredpokladal, keby som tu bol skôr, tak vás, pán minister, argumentačne načnem inak. Počúvajte ma, prosím vás, buďte taký láskavý, urobte si poriadok v zásadných veciach. Zas mi tu nekorektným formálno-právne legislatívnym spôsobom, ale aj vecným, zapácha zákerný boj, úplne zbytočný, medzi verejnými a súkromnými školami s tým, že v dvoch minútach nemám na to priestor. Ale vyberiem z kontextu. Urobte si poriadok napríklad z hľadiska akreditácií a garancií doktorandského štúdia, habilitácie a menovacieho konania v situáciách, keď máte tam garantov a spolugarantov, ktorí sú päť rokov mŕtvi. Nie je to jeden. Kedy tam máte exotických garantov, ktorí v živote fakultu ani nevideli. A mne ide len o jedno. Majte konečne rovnaké kritériá a rovnaké hodnotenia na rovnaké kritériá. Ja som mal smolu, že aj s pánom poslancom Mikolajom sme sa možno neskoro stretli pri káve, s vami vôbec už to nestihnem. Ja som otvorene povedal, že je dosť racionálne a celkom múdrych myšlienok v tej uvažovanej novele zákona o vysokých školách, ktorú ste pripravili. Ja som vám to na chodbe povedal. Ale načo zas tieto poťaťahy? Načo je to dobré v liberálnej spoločnosti? Vy ste reprezentant liberálnej spoločnosti. Kedy si už uvedomíte, nech je tu korektná súťaž všetkých vysokých škôl, aj súkromných aj verejných navzájom, a nepoužívajte trápne direktívno-mocenské metódy na likvidáciu škôl, ktoré sa vám z určitých dôvodov nepáčia. Je to len o tom. Je tu boj o študenta, je tu, populačné ročníky aké sú, ja to chápem, je to aj pud sebazáchovy, ale aj toto, čo sa navrhuje, ale vytŕham z kontextu, lebo som prišiel pozde, moja chyba, chýba tu diskusia, chýba tu korektná súťaž. Ja som vytrhol z kontextu len garantov a spolugarantovanie, ktoré je, je tam džungľa! Pozrite sa na to. Ak to tak nebude, ja to dám na pranier v parlamente, v médiách i na akademickej pôde. A bude potom iná diskusia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2012 18:16 - 18:16 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja väčšinou mám nadpriemerné prednášky aj na akademickej pôde... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Poznám ich.

Mamojka, Mojmír, poslanec NR SR
...aj keď sú povedzme priemerné, ale pred takýmto prázdnym (Pán poslanec ukázal smerom do pléna.) som ešte nerečnil. Ale vydržím. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Ale sú tu aj vaši žiaci, aj vaši možno budúci.


Mamojka, Mojmír, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Ide o to, že je hanbou, že tu nie je nikto z koalície, pretože je to návrh koalície. Ale tak, čo už sa dá robiť? S tým, že vzhľadom k tomu, že pán Madej bol pomerne vyčerpávajúci. Pani poslankyňa Laššáková vo faktickej poznámke zhutnila tiež kopu dobrých myšlienok, preto nebudem dlho hovoriť. Veľmi stručne.
Mám na to určité právo aj preto, že som mal tú česť byť prvým členom Súdnej rady. Menovaný vtedy som bol, myslím, pánom prezidentom. Súdna rada bola kreovaná pri takzvanej veľkej novele ústavy v roku 2001. Ja sám som bol trochu v rozpakoch, či je etapa spoločenského vývoja, keď už má súdnictvo na to, aby sa nejakým spôsobom samo regulovalo. Ale chcel som veriť a dúfať, že áno.
Domnievam sa aj dnes, ja som to už pri inej príležitosti povedal, že Súdna rada je orgán, ktorý je potrebné zachovať, pretože aj keď občas nie je funkčná, podľa názoru vládnucej garnitúry, ak by sme ju, nedajboh, zrušili alebo zásadne modifikovali, vylejeme s vaničkou aj dieťa a vrátime späť určitý prvok. Ja to hovorím zámerne, prvok, lebo sú tu definície teoretikov iných, právnych, čo to je Súdna rada, ale určitý prvok samosprávy riadenia justície, ktorý má podľa mňa opodstatnenie. Má opodstatnenie aj preto, že ak už citlivo vnímame nezávislosť troch mocí v štáte - zákonodarnej, výkonnej, súdnej, najnezávislejšia musí byť súdna moc. Výkonná a zákonodarná vždy je presiaknutá, ako pán poslanec Číž zvykne hovoriť, kontaminovaná, ale v tomto prípade nie je kontaminovaná. Ona je cez parlamentnú demokraciu pozitívne ovplyvnená politikou najviac. Preto súdna moc musí byť čo najnezávislejšia.
Ak právny štát chce byť právnym štátom a má vládnuca garnitúra nejaký dojem o tom, že nejaký orgán štátny, ktorý je pilierom tej ktorej moci, prestáva dosť dobre fungovať, nemôže znásilňovať právny poriadok alebo konkrétny právny predpis, aby ovplyvnil a personifikoval fungovanie štátneho orgánu alebo ústavného orgánu, ktorý je pilierom tej ktorej moci, v tomto prípade Súdna rada a moc súdna, len preto, že si tam želá iných zástupcov. Ja sa vyhýbam politizovaniu problémov. Ale mne je až ľúto, ako právnikovi, ako človeku, že v dvoch prípadoch, a naozaj pri totálne spackanej voľbe generálneho prokurátora, organizačno-technicky, politicky, je tu ďalší prvok, ktorý degraduje aj kolegov, ktorých si chcem vážiť ako právnikov z koalície, a kde je tu jednoznačný prvok totálneho spolitizovania a snahy spolitizovať vplyv moci výkonnej na moc súdnu.
Ja len jeden fakt, čo už povedal myslím aj pán kolega predo mnou. Keď funkčné obdobie troch členov Súdnej rady končí neviem 18. alebo 22. mája a podľa zákona má predseda Národnej rady Slovenskej republiky ešte 60 dní na to, aby oznámil predsedovi Súdnej rady, kto bol parlamentom zvolený, a my chceme voliť v januári, respektíve februári, šesť mesiacov pred skončením funkčného obdobia?! Tak to je jednoducho diletantizmus politický a absolútnou absenciou ľudskej, politickej i akejkoľvek inej beťárskej cti a frajeriny.
Ja sa začínam skutočne obávať toho, že tá účelovosť zmien právneho poriadku a základných právnych predpisov len na to, aby štát fungoval tak, ako si niekto želá, kto je momentálne ešte chvíľu pri moci, je, nechcem uraziť ani Urundi-Burundi, ale ani to nie. Ja musím strpieť určité fungovanie v legálnom funkčnom období, nemôžem personifikovať základné vzťahy v oblasti rezortu spravodlivosti a justície.
Ja som to neraz povedal, opakujem to a končím, pokiaľ sa nedožijeme toho, že si predseda Najvyššieho súdu, ako predseda Súdnej rady, minister spravodlivosti, generálny prokurátor, minister vnútra nesadnú raz za čas za jeden stôl a nebudú profesionálne diskutovať o zásadných právnych problémoch Slovenska, smerovaní právneho poriadku, bude tu neporiadok, za ktorý sa môžeme akurát hanbiť, a budeme permanentne počúvať aj zo západoeurópskych alebo iných európskych štátov, že je tu nevymožiteľnosť práva, že to nefunguje, že je to liknavé a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to o ľuďoch. A toto tiež je o ľuďoch a o absencii totálnej politickej kultúry vo väzbe na to, že máme pol roka na to, aby sme dôstojne, kľudne, zvolili členov Súdnej rady. Vráti sa nám to.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 16:59 - 17:01 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, takto, principiálne možno sa dá súhlasiť vždy s tým, že priveľa privilégií určitej profesionálnej skupine principiálne škodí, ale to, čo mňa nesmierne vyrušuje, sú tri prvky v tejto diskusii.
Po prvé, obrovský populizmus, obrovský laický prvok, to, čo povedal aj pán poslanec Číž, že tu sa diskutuje akože fundovane o právnom a ústavnom inštitúte, ktorý je ošperkovaný nálezmi Ústavného súdu, rozhodnutiami európskych súdov a tretí prvok, samozrejme, predvolebná palica, úžasný inštitút, ktorý sa dá predvolebne smiešnym spôsobom využiť.
Každý právny inštitút je ústavný, je efektívny podľa toho, do akého spoločensko-ekonomického a politického prostredia sa zasadí, do ktorej etapy vývoja spoločnosti, a práve preto, kolegovia, treba o ňom naozaj treba profesionálne a korektne diskutovať. Pretože práve preto, že hodnotový rebríček Slovenskej republiky stojí za figu borovú, práve preto, že parlamentná kultúra je v suteréne, práve preto, že právna kultúra je v suteréne, tak si sami na seba šijeme bič. Ja som za, nech sa páči a budeme 90 % svojej kapacity a času míňať na priestupkových orgánoch, na súdoch a budeme riešiť úplné nezmysly, miesto toho, aby sme sa zaoberali naozaj vážnymi problémami tohoto štátu. Je to jeden z ústavných inštitútov. Ja som za, aby naozaj bola vytvorená, a nie preto, aby bolo niečo zamietnuté pod koberec, profesionálna, korektná, odborná skupina, ktorá sa bude zaoberať nie novou ústavou, ja myslím, že novú ústavu netreba, ale novelou ústavy, vrátane tohto inštitútu, lebo to, čo sa tu drísta, prepáčte mi za výraz, to sa skutočne ťažko počúva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2012 11:31 - 11:33 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
No myslel som, že nie, ale predsa len, ďakujem za slovo. Prvé dve vety k tomu, že ak sa pán poslanec takto rozvíjať ďalej, to si neodpustím, z hľadiska arogancie a nepokory, tak bude mimoriadne nebezpečným prírodným úkazom (Pozn. red.: faktická poznámka na prerušené vystúpenie poslanca Chrena.) Ten úvod si neodpustím.
Ale vecne. Keď sa ozval voči poslancovi pánovi Jahnátkovi, že si to niekde vydiskutujú inde, pán poslanec, dajte si vysvetliť, čo je to slovo indemnita, to nie je nadávka, nech vám to niekto vysvetlí. Ja som presvedčený, že neviete čo to je.
A po tretie, vecne, privatizácia SPP. Ja som taký pamflet a taký horor, zmluvný, ako som vtedy čítal, v živote nečítal a dúfam, že nikdy nebudem, zmluvu o privatizácii SPP, pán kolega. Takže na vašom mieste by som bol nesmierne pokorný, keby som hovoril o akejkoľvek privatizácii za vlády, či prvej, či druhej vlády pána Dzurindu. Ten zmluvný pamflet, to svinstvo, čo tam bolo zakomponované právne, to je niečo, čo sa raz zapíše do histórie, už sa, žiaľ, zapísalo. Z hľadiska 51 %, z hľadiska 7-členného predstavenstva, ktoré napriek tomu, že štát má 51 %, tak zo zmluvy a zo stanov vyplýva povinnosť, aby privatizéri mali viac možností rozhodovania prípadných sporov. Proste jeden právny, ekonomický, politický trapas.
Takže čokoľvek z vašich úst odznie na privatizáciu, to znie ako strašne nepodarený žart. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.2.2012 11:31 - 11:31 hod.

Mojmír Mamojka
To sú faktické, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 3:02 - 3:03 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, ja som myslel, že nechcem, ale šťastie, som myslel, že pol tretej, spím a sa mi sníva, ale nesnívalo sa mi.
Pán poslanec, mne vás je ľúto, pretože máte šedivú hlavu, a ja ako človek, ktorý som musel počuť a aj vyprodukovať stovky prezentácií v živote, a keď toto niečo vyprodukuje niekto, kto má dvadsať a nemá žiadnu prax, žiadne skúsenosti, žiaden rétorický talent, tak pochopím. Ak máte asistenta alebo asistentov, ak chcete vystúpiť, dajte si to radšej pripraviť, lebo tam vecne niet k čomu.
Z hľadiska, z hľadiska formy, obsahu, škoda rečí.
Ja len jednu poznámku, hoci nerád takto, ale toto nedá niečo nepovedať. Ešteže je mŕtvy Holzmann. Viete, kto je to Holzmann, ten špičkový český komik. Keby on o vás vedel, tak sa zblázni od strachu, že mu rastie bezkonkurenčný rival.
Ďakujem. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2011 22:27 - 22:29 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja čakám tu už päť hodín nie sám na to, že bude nejaká diskusia konečne aj na úrovni odborná a profesionálna. To je ten trapas. Budeme ako malé decká furt. A to vy, a to vy, a to vy! A keď nestačí, zavolám otecka, aj ťa dám zbiť.
Nič, čo ste povedali, to je smiešne, čo ste tu rozprával. Ale dobre, máte na to právo.
Viete, ono vtip, keď ste čítal návrh na zvolanie tejto schôdze, som to chápal ako vtip. Len vládnutie žiadnemu subjektu a štátu už vôbec nie je vtip. To je setsakramentsky vážna vec! A prečítajte si posledný prieskum NVK, ak vám unikol. 67,5 % občanov tohto štátu je nespokojných s vaším vládnutím. A to už nie je vtip. To je do plaču.
A čo sa týka vydierania, kto vás vydiera, prosím vás? Však vy sa vydierate sami. Veď ste trápni. Ja nemám rád túto rétoriku. Ale však už sa konečne na niečom dohodnite. Svätopluk mal byť síce premiestnený z Hradu, našťastie tam zostal. Spomeňte si na tie tri prútiky, ja vám radiť nechcem. Vás netreba vydierať. Mne je vás až ľúto. Vy sa vydierate sami.
Čo sa týka tých chýb-nechýb. Prosím vás pekne, každá vláda má tých 100 dní. To je fér. Ja opakujem ešte raz, mne žiadny novic na vedúcich funkciách, ale tá trápna fráza, že to tí pred nami, to títo, tí. Prosím vás pekne, frajer sa nevyhovára na to, čo bolo predtým. Ale keď na to má, tak maká a robí dobre, bez ohľadu na to, čo bolo predtým.
Sto dní prešlo. Ste tu 14 mesiacov. A tu sa vôbec nedebatovalo azda o takých rezortoch, to, čo mne je blízke, ako rezort spravodlivosti a rezort školstva. Veď tu vám stojí 8-tisíc učiteľov pred bránami, či koľko. Spravodlivosť je v totálnom marazme. A napriek tomu, že ja som sám povedal, že verím, že pani ministerka to nemyslí zle, ale akurát je nervozita a bordel, prepáčte za ten výraz.
Tak hovorme faktograficky a neprekárajme sa ako malé deti, to nikde nevedie. Zamyslite sa nad sebou. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

6.9.2011 16:33 - 16:33 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som zabudol na jednu vec. Budem veľmi stručný. No, nie je to o tom, o kom to je, ale o čom to je. A ja som mal tú smolu aj šťastie byť skoro 26 rokov vo vedúcich funkciách, nie nominovaných, volených, nejak ma tam osud zaniesol a sám som sa na sebe presvedčil, okrem toho, čo som prečítal, na vlastnej koži, že ak v akomkoľvek riadiacom systéme oddelíte právomoc od zodpovednosti, a pokiaľ právomoc so zodpovednosťou nie je vo vyváženom pomere, nemôže ten systém z pohľadu riadenia fungovať. To som chcel povedať. Či sa to týka predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu, alebo prípadne predsedov krajských súdov.
Právomoc a zodpovednosť musí byť prakticky v jednom a musí sa prekrývať, inak to nemôže ísť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.9.2011 16:30 - 16:33 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, začína ma to konečne baviť s tým, že ďakujem kolegom za citácie, mám ďalšie dve citácie, ale už ich nepotrebujem, ale prosím.
Ja len k tomu SME dve-tri vety, vôbec nechcem o tom hovoriť, to nie je vôbec také dôležité, ale nebuďme naivní. Ja vôbec nemienim to, čo som povedal v celom tom článku, aj keď je trošku to vytrhnuté z kontextu, ale každý je naivný romantik a romantický naivka, ak si myslí, že akákoľvek vysoká ústavná funkcia je v akomkoľvek demokratickom štáte obsadzovaná inak ako po minimálne istých koaličných debatách. Takí naivní asi nie sme, že je to inak, to je jedno, o akú funkciu ide, ide o mieru debát a mieru politizácie. Ale to len na úvod.
Čo sa týka zase veci, prosím vás pekne, nechcem o tom, ja vystúpim, pán kolega, pri novele zákona o vysokých školách k vzdelávaniu a všetkému, čo sa toho týka, nechcem o tom hovoriť dnes, súvisí to priamo s vecou, aj keď veľmi, o vysokých školách, o právnickom vzdelávaní, nielen právnické vzdelávanie, my sme v bahne už teraz vôbec vysokoškolskom, nielen v právnickom vzdelávaní, ale to dnes necháme tak.
Čo sa týka tejto veci, pani ministerka, ja dokonca verím, lebo poznáme sa dlhé roky, však to nie je tajnosť, ja verím, že dokonca to, čo hovoríte, a to, čo robíte, a opatrenia, ktoré navrhujte, myslíte absolútne úprimne. Ja vám verím. Ale ide o to, že nie vždy možno ste už sama pánom tých opatrení alebo tej cesty, ktorá má viesť k zefektívneniu justície v tom najširšom ponímaní, pretože sama ste povedali tu, že žijeme v istej etape. Slovenská republika má 17 rokov, justičná sféra v tom najširšom zmysle je jedna nesmierne silná oblasť reprezentujúca súdnu moc vedľa zákonodarnej a výkonnej. Sme strašne mladý štát, ten systém je určitým spôsobom zažitý, zabehaný, ja som sám neraz povedal veľmi otvorene, že nevravím, že je ideálny, vôbec nie. Ale ide o to, že my nemôžeme po 17 rokoch samostatnosti Slovenskej republiky určiť chybne diagnózu a nasadiť chybné lieky. Je to otázka podľa mňa nie odbornosti, tu napriek tomu, že je právnické vzdelávanie, a nielen právnické, je v kríze iste z rôznych dôvodov, tak ja myslím, že nechýba odbornosť, chýba - a to súhlasím - niekedy dostatočná odvaha a morálka rozhodnúť spravodlivo. A to je určitá vývojová etapa, ktorú neimplantujete umele a za každú cenu dnes, zajtra, lebo to chceme. To je, bohužiaľ, je to tak, je to proces, to je vývoj ako človeka, štátu, systému atď.
Takže ja musím byť tvrdý, musím mať ťah na bránu, ak chcem systém ovplyvniť, ale musím byť realistický. Čo tým chcem povedať? Mne skutočne zaváňa nesystémovosť, nemám to slovo rád, lebo tu sa často používa slovo reforma, vôbec o reformu nejde, alebo systémové opatrenie, keď nevieme, čo máme povedať a chceme, aby to vypadalo múdro, povieme, že to nie je systémové. Ale tu si naozaj myslím, že nie je systémové, ja som to už povedal neraz aj vám, koncentrovať nádej do zefektívnenia činnosti justičného stavu len na dve veci, a to je kontrola verejnosťou, nikdy som nepovedal, že to nemá zmysel, nech to tam je, ale to je ten čriepok z celkovej mozaiky, a pokiaľ tu nebudem prezentovať synergický efekt cez určité - sumu viacerých opatrení, efekt sa nedostaví a budete sama veľmi sklamaná, ale aj my všetci.
Druhý uhol pohľadu je skutočne tá personifikácia problémov. Ja viem, že, opakujem, že vy aj možno si myslíte, že to tak nie je, no ale z tých jednotlivých krokoch za ten rok a tri mesiace to jednoznačne vyplýva. Ja nechcem sa tým zaoberať, už ja som vystúpil na margo tej kauzy, ale viete, prepolitizovanosť. Ja si fakt úprimne myslím, že tu hovoriť z vašej strany o prepolitizovanosti toho, čo bolo predtým, je dosť odvážne, pretože ja som naozaj prepolitizovanejšiu cestu k voľbe kandidáta na funkciu nevidel, ako bola voľba kandidáta na generálneho prokurátora. Takže ja by som radšej o prepolitizovanosti pomlčal. (Potlesk.)
No, čo sa týka systému, opakujem ešte raz, nemôžem systém ako taký určitým spôsobom zabehnutý meniť vytrhnutím z kontextu. Osobne sa domnievam - a teraz idem k veci -, že pokiaľ sa nebudete venovať cez pána Jurzycu spolu vzdelávaniu, spôsobu kreovania sudcov, súhlasím osobne s pravidelným hodnotením sudcov s tým, či doživotne, či nie. Osobne si myslím vecne, už sa nezaoberajme personifikáciou veci, už sa nezaoberajme hmotným právom, zjednodušujem, zamerajte sa na kardinálnu novelu procesnoprávnych predpisov na urýchlenie konania, či Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, alebo aj zákon o správnom konaní, má 45 rokov, voľajako tak funguje, ale ja si myslím, že vecne tam je cesta, nielen tam, ale aj tam. A pokiaľ nespojíte všetky možné vecné, formálne, obsahové opatrenia vrátane, áno, vymedzovania zodpovednosti tam, kde to je namieste, efekt sa nedostaví. A keď sa bude dostavovať, len postupne, lebo je to systém, ktorý ide istou zotrvačnosťou.
Neviem, asi toľko k tomu. Nebudem sa zaoberať tlačou a tými vecami, čo pán poslanec Madej hovoril, lebo má v mnohom pravdu a sme právnici, nemôžme ani to podceniť, lebo forma facet rei - forma robí vec vecou.
No ale opakujem ešte raz, a tým končím, tie jednotlivé kroky, či cez novelu zákona o Generálnej prokuratúre, alebo snahu zmeniť ústavu v tomto zmysle, alebo novely zákonov o sudcoch a prísediacich, tieto jednotlivé kroky, skúste sa tak systémovo, máte v rodine šachové myslenie, zamyslieť sa nad tým. Tie jednotlivé kroky naozaj dláždia cestu, ktorá je jemne podozrivá. Ja by som sa rád mýliť, ale mne to tak vychádza, že je tam naozaj snaha príliš rýchlo, násilne, neelegantne ovládnuť to, čo v štáte musí byť nezávisle, pretože potom sa na právny štát a demokraciu môžme len hrať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2011 14:45 - 14:46 hod.

Mojmír Mamojka Zobrazit prepis
No, pán kolega, áno, súhlasím s tým, že to som aj zabudol povedať, že tam bola navrhovaná v podstate retroaktivita, no tak to už vôbec nie, ak sa chceme hrať aspoň vážne na právny štát.
A to, že som povedal, že som ochotný principiálne o tom diskutovať a súhlasiť za tej podmienky, že to bude do budúcna. Buďme frajeri v tom. Nech doslúži ten, ktorý tam je, a potom do budúcna o tom vecne diskutujme. Prečo nie? Ja nehovorím, že nie. Ale už vôbec nie spätne. Vôbec nie spätne. Ďakujem.
Skryt prepis