Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:34 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2012 11:34 - 11:34 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem pekne, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 19:00 - 19:01 hod.

Peter Pellegrini
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 11:28 - 11:28 hod.

Peter Pellegrini
Pán predseda, chcem vás len požiadať, aby sme do zápisu uviedli, že som pri poslednom hlasovaní omylom hlasoval, že som sa zdržal hlasovania. Samozrejme, že som mienil hlasovať za návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2011 11:29 - 11:31 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Vážny, ja chcem poďakovať za to, že ste veľmi dôsledne poukázali na stav v oblasti výstavby a údržby cestnej infraštruktúry, či už to bolo v oblasti diaľnic alebo aj ciest I. triedy. Ja si dovolím pripomenúť to, čo som tu už raz povedal, že pán minister a prvý podpredseda vlády Figeľ strašne rád rozpráva o tom, ako diaľnice potrebujú odvahu, odhodlanie, zdravý rozum. Či použil dokonca vyjadrenie, že diaľnice podobne ako chlieb potrebujú svoj čas, a takéto kadejaké iné vzletné reči. Stále si myslím, že diaľnice potrebujú v prvom rade odbornosť, kvalitnú prípravu, stavebné povolenia, štrk, betón a asfalt a na to ešte aj dostatok zdrojov, že tie cesty slúžia hlavne občanom Slovenskej republiky a znižujú riziko smrteľných nehôd, že toto je to, čo diaľnice v skutočnosti potrebujú. A som rád, že ste na to poukázali. A takisto zdieľam váš názor s tým, že rozpočet pravdepodobne tie skutočné nároky, ktoré diaľnice a cesty na svoju výstavbu a údržbu potrebujú, absolútne nereflektuje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2011 9:29 - 9:30 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne, aby som sa v krátkosti vyjadril k predloženému návrhu štátneho rozpočtu.
V rozpočte sa v tej textovej časti uvádza, že nie je bez rizík. A sú tam uvedené pod písmenami A až D štyri riziká, ktoré môžu ovplyvniť teda finálny výsledok toho roka rozpočtového. Sú tam uvedené také veci ako neistota spojená s vývojom svetovej ekonomiky, mnohé súdne spory, neistota hospodárenia vyšších územných celkov, miest a obcí. A ja by som rád doplnil k týmto štyrom ešte ďalšie riziko. A to je riziko, že Slovenská republika nebude schopná čerpať zdroje z európskych fondov, aspoň v takej úrovni, v akej je to naplánované, kde dokonca vláda plánuje využiť menší objem finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov ako tomu bolo v pláne na rok 2011, kde takou kozmetickou úpravou, znížením sumy na kofinancovanie, sa asi snaží vylepšiť ten schodok, ktorý si naplánovala. Ale či je toto správna cesta? Nie, nemyslím si, že áno. A považujem takýto systém narábania s číslami a hlavne so zahrávaním sa so štrukturálnymi fondmi a vylepšovanie si schodku cez zníženie sumy na kofinancovanie za zvrátené.
Určite mi bude pán minister argumentovať, ako sa výrazne zlepšilo to čerpanie a kontrahovanie štrukturálnych fondov. Preto mi dovoľte, aby som tu predniesol aktuálne čísla, resp. čísla spred mesiaca, tak ako ich uverejnil štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ján Hudacký. Dovolím si teda zacitovať konkrétne čísla o čerpaní štrukturálnych fondov Európskej únie. Čerpanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na realizovanie projektov v rámci všetkých operačných programov, referenčného rámca, bolo k 30. 9. 2011 vo výške 2,446 mld. eur, čo predstavuje 21,28 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013. Najvyššie čerpanie dosiahol operačný program Technická pomoc, s úrovňou 33,73 %. Operačný program Zdravotníctvo a Regionálny operačný program zaznamenali výrazný nárast v prvej polovici tohto roka a priblížili sa tak svojou úrovňou k operačnému programu Technická pomoc. Podpriemerne nízku úroveň čerpania, od 10 do 20 %, dosiahli operačný program Výskum a vývoj, operačný program Životné prostredie, operačný program Vzdelávanie. Ešte raz pripomínam, že citujem oficiálne vyjadrenie štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Najrizikovejším operačným programom je operačný program Informatizácia spoločnosti (čerpanie na úrovni 7,32 %). Čerpanie prevyšujúce priemer Slovenskej republiky dosahujú okrem uvedených operačných programov aj Zamestnanosť a Sociálna inklúzia, operačný program Doprava, operačný program Bratislavský kraj. Medzi rizikové operačné programy môžeme zaradiť operačný program Vzdelávanie, operačný program Životné prostredie, operačný program Výskum a vývoj, pri ktorých čerpanie je nižšie ako priemerné čerpanie v rámci referenčného rámca na programové obdobie 2007 – 2013.
Najvyšší rast čerpania v sledovanom období od júna 2010 až po september 2011 dosiahol operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde došlo k nárastu o 22,69 percentuálneho bodu, a operačný program Zdravotníctvo, kde došlo k nárastu o 21,12 percentuálneho bodu. Regionálny operačný program má nárast 20,27 % a operačný program Bratislavský kraj má nárast o 17 %, naopak, najnižší rast čerpania od začiatku sledovaného obdobia dosiahli operačný program Informatizácia spoločnosti (6,17 %), operačný program Vzdelávanie (6,59 %).
Dôležité je hovoriť okrem čerpania aj o zazmluvnení. Takže pri zazmluvnení kontrahovanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. 9. 2011 bolo vo výške viac ako 7 mld. eur, čo predstavuje 64,84 % z alokácie na programové obdobie 2077 – 2013. Medzi operačné programy s najvyššou mierou kontrahovania opäť patrí Zdravotníctvo, Technická pomoc, Regionálny operačný program a operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia. Naopak medzi operačné programy s kontrahovaním výrazne pod priemerom Národného strategického referenčného rámca patria operačný program Bratislavský kraj, operačný program Informatizácia spoločnosti, operačný program vzdelávanie, v porovnaní so stavom 30. 6. 2010, uvediem, kontrahovanie vzrástlo o 24,06 percentuálneho bodu, aby som bol presný. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, pretože v situácii, keď každý mesiac pomaly prehodnocujeme úroveň budúceho hospodárskeho rastu v rámci nielen Európy, ale aj našej krajiny, považujem neschopnosť čerpať alebo pomalé čerpanie štrukturálnych fondov naozaj za absolútny hazard, pretože tie miliardy, ktoré máme k dispozícii, sú nenávratné prostriedky, ktoré by sme mali práve v týchto ťažkých časoch využiť čo najviac, pretože ide o zdroje, ktoré nemusíme vracať späť, na ktorých sa musíme podieľať s tým kofinancovaním. Samozrejme, zvýšené kofinancovanie bude mať dopad na verejné financie. Ale myslím si, že ten efekt, ktorý prinesú tie investované peniaze, je podstatne vyšší ako nárast výdavkov štátneho rozpočtu z dôvodu kofinancovania štrukturálnych fondov. Preto neviem pochopiť, prečo sa vláda k týmto fondom stavia tak a prečo také nízke ciele si stanovila na budúci rok, keď ešte uvažuje so zníženým čerpaním a so znížením kofinancovania. Včera tu pán poslanec Záhumenský hovoril, že keď sa zníži množstvo napr. kráv o 100 kusov, že koľko ľudí príde o prácu. Preto sa pýtam, koľko asi tak ľudí môže prísť o prácu alebo u koľkých ľudí ju neudržíme, ak sem neinvestujeme miliardu, dve alebo tri miliardy slovenských korún. Takže naozaj to je také jednoduché porovnanie, ale naozaj pre tú ilustráciu, pre ľudí, aby sme chápali, čo všetko za tie štrukturálne fondy je možné dosiahnuť, minimálne ako prispieť určitým percentom k hospodárskemu rastu a prispieť k udržaniu a možno aj k zvýšeniu zamestnanosti alebo aspoň k jej udržaniu, keďže tej práce je naozaj málo.
No a čo je najzarážajúcejšie na tomto celom. To je, že je tu pán minister financií, ktorý práve má vo svojom rezorte pod dozorom a pod dohľadom operačný program Informatizácia spoločnosti. No a z toho, čo som vám prečítal, z tých oficiálnych informácií jasne vyplýva, že práve tento operačný program je absolútne najhorší v rámci ostatných rezortov. Pán minister, vy sa prezentujete vždy ako minister, ktorý je schopný, múdry, šikovný. Ale, žiaľ, v tomto vás predbehli všetci vaši kolegovia, všetci ostatní ministri vašej vlády, pretože tí to plnia aj keď nie bohvieako, ale vždy lepšie ako vy. A som veľmi prekvapený, pretože informatizácia spoločnosti, je to eGovernment, širokopásmový prístup, samozrejme, digitalizácia kultúrneho dedičstva. Ale minimálne v tom eGovernmente tieto zavedené procesy by mali zjednodušiť fungovanie štátnej správy, zlacniť jej fungovanie. A keď vaším záujmom je, aby štát fungoval lacnejšie a efektívnejšie, neviem pochopiť, prečo operačný program pod vaším dozorom a vaším dohľadom je najhorší alebo patrí k jedným z najhorších v rámci celej tej skupiny operačných programov. Preto mi dosť nie je ani jasné, na základe čoho ste dostali aj tú cenu, že ste boli ocenený ako šiesty najlepší minister financií v rámci Európskej únie. Možnože je to aj preto, lebo im nemíňate štrukturálne fondy a tým pádom šetríte Európskej únii tie peniaze. A to ma veľmi mrzí, pretože každé jedno euro, ktoré tu dokážeme preinvestovať, zostane tu a urobí efekt v našom hospodárstve. Takže viem, že sa vám to možno nebude páčiť, že mi poviete, ako ste to razantne teraz rozbehli. Ja evidujem minimálne niekoľko pilotných projektov na vyšších územných celkoch a krajských mestách, ktoré boli dávno vysúťažené v zmysle vízie, dávno nakontrahované. Jeden a pol roka, odkedy ste vo vláde, sa nepohlo nič. Tie mestá neinvestujú do svojej infraštruktúry v oblasti IT technológií, pretože očakávajú, že budú to môcť spraviť z tých operačných programov, ktoré vo výzvach boli úspešné. Žiaľ, musia teraz tak činiť, mnohé z vlastných zdrojov sú tie, ktorými zase zaťažujú svoje vlastné obecné rozpočty. A nemyslím si, že toto je tá správna cesta. Preto pevne verím, že v marci dôjde k zmene a čísla, ktoré ste si stanovili v rozpočte, minimálne v tejto časti čerpania štrukturálnych fondov, sa nenaplnia a budú podstatne a podstatne väčšie. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

1.12.2011 11:36 - 11:37 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, nebudem sa už vracať k tomu, čo tu predvádzate posledných 24 hodín. Nie vy konkrétne, ale aj celá vládna koalícia, keď sme svedkami asi pätnástej nepriamej novely zákona. Naozaj, v tomto ste absolútnymi rekordérmi, kedy v zákone, ešte raz pripomeniem aj pre, pre tých, čo to sledujú, v zákone o účtovníctve meníte zákon o správe majetku štátu a je veľmi dojemné, pán poslanec, síce to robíte už druhýkrát, lebo včera, včera som vám to pripomenul a pripomeniem vám to ešte aj teraz. Je veľmi dojemné, ako, ako teraz sa hráte na pána transparentného, a robíte tak až potom, ako ste ukradli platinové sitká, resp. nominanti vašej strany, z ktorej vy osobne pochádzate, a teraz tu budete sa prezentovať ako, ako ten najtransparentnejší z najtransparentnejších, ale, žiaľ, neviem, či vám toto ešte niekto uverí. Mali ste tak urobiť hneď po, po vstupe do vlády, a nie až potom, keď je biznis ukončený, provízie rozdelené, a teraz ako neviem, čo pred voľbami chcete teraz robiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

1.12.2011 11:36 - 11:36 hod.

Peter Pellegrini
Pán predsedajúci, mám slovo, ešte ste mi ho nedali, tak poprosím, keby ste mi ho udelili a potom...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2011 16:29 - 16:34 hod.

Peter Pellegrini
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2011 16:06 - 16:08 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi krátko reagovať na to, čo tu teraz predviedol pán poslanec Marcinčin. My sme si, to môžem naozaj zodpovedne povedať a to bolo bez ohľadu na to, aká vláda bola pri moci, vždy veľmi ctili a veľmi pozorne sme diskutovali o zákone o elektronických komunikáciách. Je to zákon, ktorý naozaj reguluje takú oblasť, ako sú telekomunikácie, digitálne vysielanie a iné záležitosti, a vždy jeho zmene predchádzali naozaj dlhé, dlhé diskusie, konzultácie, či už medzi regulátorom, ktorým je telekomunikačný úrad, ministerstvom, ako aj operátormi, spotrebiteľmi, ktorí na tomto trhu sa všetci vyskytujú. Ja sa vám veľmi čudujem, pán poslanec Marcinčin, že ste sa dali nahovoriť na túto akciu už po druhýkrát a predložili ste tu v pléne v zákone o účtovníctve takúto vážnu a rozsiahlu novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorý, podotýkam, nadobudol účinnosť len pred tromi týždňami. Dnes prichádzate s novelizáciou takých závažných okruhov, ako je výberové konanie, pridelenie frekvencií a naozaj už mávam pochybnosti, o čo vlastne ide poslancom KDH, keď takýmto spôsobom sa snažia zasiahnuť práve do takejto veľmi citlivej oblasti, ako sú aukcie, výberové konania, prideľovanie frekvencií, kde sa točí naozaj obrovské množstvo peňazí a kde štát môže získať zdroje. A vy pár týždňov pred tým, ako má sa uskutočniť výberové konanie, zásadne vstupujete do tohto procesu. Takže naozaj čudujem sa vám a chcem upozorniť poslancov, aj pána ministra, lebo vtedy nebol na výbore, že finančný výbor už raz odmietol tento pozmeňujúci návrh, ktorý pán poslanec Marcinčin predložil nám tu dnes opäť, druhýkrát. Takže ja len upozorňujem, finančný výbor ho už raz odmietol. A verím, že takýto zásadný pozmeňujúci návrh, čo nepatrí do tohto zákona, odmietnete hlasovaním aj vy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2011 15:55 - 15:56 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No ja ďakujem pánu poslancovi Beblavému za jeho vystúpenie, za jeho ďalšiu a ďalšiu novelizáciu zákona, tentokrát o správe majetku štátu. Fajn, tie jeho záujmy môžu byť dobré, ale škoda, že tak urobil až potom, ako stihli práve nominanti jeho strany pokútnym spôsobom ukoristiť platinové sitká. To je presne hnuteľný majetok v hodnote nad 10 tisíc eur a až keď už je dielo dokonané, vtedy prichádza s veľkým návrhom veľkej transparentnosti. Tak škoda, pán kolega, že ste tak nespravili hneď po nástupe do vlády a nemuseli sme byť svedkami tej nepríjemnej kauzy.
Ďakujem.
Skryt prepis