Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.5.2011 o 10:54 hod.

Mgr.

Rafael Rafaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2011 9:27 - 9:29 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Somogyi, v podstate vaším postrehom ste podrobili analýze základný zákon Maďarska, čo je z jednej strany dobré, pretože mali by sme v tej rokovacej sále viac hovoriť o jednotlivých článkoch. Ale v čom sa rozchádzame, SNS, asi budete prekvapený, ale rešpektuje zvrchovanosť a suverenitu štátov. Samozrejme, potiaľ, pokiaľ sú ňou vymedzené hranice. Ale keďže maďarská ústava má exteritoriálny dosah, tak si všímame a žiadame reparovať tie články, ktoré tento exteritoriálny dosah majú.
Vy ste sa skôr vyjadrovali k ekonomickým alebo hospodárskym otázkam, čo je ako plne v súlade s právom každého národa a štátu usporiadať si aj sociálny, aj hospodársky život. A my držíme palce Maďarsku, aby sa z hospodárskej krízy dostalo a aby, naopak, jak ste spomenuli, neeskalovalo povedzme východisko v nacionalizme expanziou, ktorú zadáva aj táto ústava.
A oceňujem, že ste aj povedali, že sú problémy s nejasnosťou pojmov, ale kto tieto nejasnosti tvorí? V prípade, nám je jasné jedno, vieme veľmi dobre čítať, že je tam zakotvené kolektívne právo menšín a právo alebo podpora na kolektívnu samosprávu, čo je vlastne autonómia. A to je pre SNS, pre Slovensko a pre každý demokratický štát neprijateľné, pretože to nie je v súlade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2011 11:57 - 11:59 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda zahraničného výboru a kolega Blanár, za tvoju prejavenú podporu pre návrh vyhlásenia z dielne poslancov Slovenskej národnej strany. Veľmi si to, samozrejme, vážime. Tiež by sme boli radi, keby sa našla nejaká zhoda, tak ako to bolo napr. za našej bývalej vlády, keď poslanci za SNS iniciovali päť takýchto návrhov uznesení a z toho štyri prešli naprieč celým politickým spektrom a podporili to vtedy aj kolegovia z SDKÚ, aj z KDH. Neviem, prečo teraz, zrazu, sa takto zmenil prístup. Prečo sa nenapĺňajú tie slová o akejsi novej politike v tomto parlamente. Takéto jednostranné valcovanie zákonov, ako sme videli včera pri menšinovom jazykovom zákone, alebo, ktoré dnes pravdepodobne rovnako tak uvidíme, ja si myslím, že to nevysiela dobrý signál pre občanov, keď sa nevieme dohodnúť v takých zásadných veciach, ako je obrana národno-štátnych záujmov. Ale, pán poslanec Blanár, ja som tam zachytil aj pred koncom, a to hovorím len kvôli presnosti zápisu tvojho, aj obsahovo-vecného a správneho, istého lapsus lingve, keď zjavne si mal na mysli kritiku uznesenia, ktoré dával zahraničný výbor, ale bolo tam použité SNS, a potom si vyjadril tú podporu pre SNS. Takže verím, že to bolo tam myslené tak, ako sme to pochopili aj z tvojho vyhlásenia.
Aha, končí mi čas, takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.5.2011 10:54 - 11:21 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Ďakujem aj ja, pán predseda. Budem pokračovať.
Teda tieto pravidlá, zneuctime si výdobytka ich historickej ústavy a svätú korunu ako stelesnenie právnej kontinuity Maďarska a jednoty národa. Dve nebezpečné zbrane - právna kontinuita Maďarska, súčasného Maďarska, na rok 1920, na Horthyho režim, a jednota národa. Opäť, aká jednota národa? No nie občanov Maďarskej republiky. Tých pätnásť miliónov, o ktorých doteraz len blábolali ich premiéri a ich prezidenti. A toto už majú zakotvené v základnom zákone. A každý demokrat nemôže konať inak, len tak, ako mu to dovoľujú zákony. Čiže im to dovoľuje odteraz, teda od 1. 1. 2012 takýmto spôsobom konať, konať cezhranične a spájať ich maďarský pätnásťmiliónový národ aj ponad slovenské hranice, rumunské, srbské alebo ukrajinské. Dokonca oni neuznávajú zrušenie ich historickej ústavy, ktoré vraj nastalo zásahom cudzej okupácie. Ďalej neuznávajú právnu kontinuitu ústavy z roku 1949, ktorá bola podľa nich základom tyranie, a vyhlásili ju za neplatnú. To znamená, máme tu legislatívnu, aj medzinárodne-právne záväzkovú dieru. Uznávajú a presne to definujú, citujem: "Vyhlasujeme, že sebaurčenie Maďarska stratené 17. marca 1944 bolo obnovené až 2. mája 1990." Čo to znamená? Akú máme my garanciu, že všetky právne, aj medzinárodno-právne normy a záväzky medzi rokom 1944 až 1990 sú platné? No nijakú. Oni povedali, že toto je obdobie neslobody, kedy nemohli slobodne konať, kedy nemohli slobodne prijímať rozhodnutie. Čo to znamená? Znamená to, že môžu byť spochybnené Parížske mierové zmluvy z roku 1947, ktoré zakazujú v Maďarsku revizionizmus, ten revizionizmus ešte ďalej siahajúci pred rok 1920, nielen v tej historickej ústave, ale na veľké Uhorsko.
Ale čo je zaujímavé? Keďže to platí po rok 1944, tak platí aj Viedenská arbitráž 1948 roku. Pýtam sa, platí vôbec zmluva o Gabčíkove a Nagymarose zo 1977-ho, vážení, keď neuznávajú pätdesiatšesť rokov? Je tam doba ničoho. Aké my máme garancie, znovu potvrdené hranice? O tomto by sme mali uvažovať, toto je meritum problematiky. Teraz, keď to už rozmieňame na drobné, z takýchto viet by, keby, keby boli prijímané v inom štáte, tak tí susedia by už hromžili, tam by sa jednoducho, boli by povolaní veľvyslanci, riešilo by sa to na medzinárodnom fóre, ale tu sa zrazu nič nedeje.
Všetci sa boja, že Maďarsko predsedá Európskej únii. Mimochodom, Slovenská národná strana prvá na to poukázala, že Maďarsko nie je pripravené, aby viedlo Európsku úniu. Toto sú, dámy a páni, naozaj znepokojujúce a Slovensko ohrozujúce textácie maďarského najvyššieho zákona, ktoré v návrhu, ktoré predložili poslanci Slovenskej národnej strany, žiadame zmeniť. Takisto článok d), aby sme boli konkrétni, že to nie sú len nejaké historické exkurzie a tak ďalej, citujem: "Maďarsko majúc na zreteli spolupatričnosť jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc.". Ako môže niekto, niekto niesť zodpovednosť za štátnych občanov Slovenskej republiky, keď podľa medzinárodných noriem aj za príslušníkov menšín je primárne zodpovedný domovský štát? A ďalej, "podporuje ich snahy", teda ich snahy, hovoríme o zahraničných Maďaroch, o tých ďalších päť miliónov, ktorí niekde v okolí Maďarska žijú, vidím ťa, Jano, tam, pardon, podporuje ich vzťahy smerujúce k zachovaniu ich maďarstva, uplatnenie ich individuálnych, ale toto je pre nás obzvlášť nebezpečné, kolektívnych práv a vytvorenie ich kolektívnych samospráv.
Čo znamená v reči Maďara kolektívna samospráva? Autonómiu. Tak, ako o nej hovorili, tak, ako o nej hovorili napr. na, v Rumunsku v Targu Mareš, keď bola konferencia s témou kresťanstva v Karpatskej kotline, tak hlavnou témou boli autonómie. Ale nie kresťanské, ale územné autonómie, a zúčastnil sa tam dokonca exkolega, ktorý tu už nie je, za vtedajšiu etnickú maďarskú stranu. Tých vyjadrení o autonómii by sme mohli citovať, kolegyne a kolegovia, to tu už dávno citovali, nielen Orbána, ale aj mnohých iných. Teraz dostávajú legislatívnu oporu. To už nebudeme hovoriť, že ale to veď povedal len nejaký Orbán, alebo nejaký štátny tajomník a tak ďalej a tak ďalej. Tu sme svedkami atakovania slovenskej suverenity. A preto my musíme reagovať.
Preto, dámy a páni, mám za to, že návrh vyhlásenia poslancov Slovenskej národnej strany je komplexnejší, je lepšie štruktúrovaný, ide podstatne do hĺbky, k meritu veci, vyjadruje odmietavé stanovisko, na rozdiel od vzatia na vedomie, vyzýva maďarské zhromaždenie, aby reparovalo tieto normy, čo môže aj urobiť, je to v jeho slobodnom rozhodnutí. Vyzýva vládu Slovenskej republiky, keďže parlament vládu môže kontrolovať a vyžadovať si takéto správy. Neviem, prečo by koalícia nemohla byť aj demokratická? Prečo by sme si nemohli vyžiadať správu predloženú do Národnej rady? Prečo by sme sa my nemohli, ako to žiadame, obrátiť na parlamenty susediacich štátov? Ale aj Európsky parlament, ktorý riešil čiastkový tlačový zákon, ktorý vzbudil búrku nevôle, a Orbán nakoniec povedal: "No dobre, možnože tam niečo zmeníme". Oni tu príjmu kľúčový základný zákon a my by sme mali mlčať a neotvoriť túto problematiku aj v zahraničí?
Takže, dámy a páni, je zrejmé po tej stručnej analýze nebezpečnosti Základného zákona Maďarska, teda ústavy a pri porovnaní týchto dvoch vyhlásení, ktoré prijali koaliční poslanci zahraničného výboru vzhľadom na to, že tam mali väčšinu vtedy, a návrhu Slovenskej národnej strany, že návrh, ktorý obhajujem, je lepší. A chcel by som vás poprosiť o jeho podporu.
Na margo ešte obsahu vyhlásenia zahraničného výboru chcem podobne, ako pán Maďarič povedať, že - Na zdravie!  (Reakcia na kýchnutie v sále.) - že bola snaha o istú zmenu. My sme namietli vypustiť znenie "berie na vedomie" a prijať alternatívu "s obavami prijíma" alebo "vníma", pardon, s "obavami vníma prijatie základného zákona", pričom ďalšie pod tým tri odseky vypustiť, pretože my nemusíme deklarovať... Viete, to je ten paradox, my prijímame dokument k maďarskej ústave a my tu vyjadrujeme odhodlanie chrániť práva našich občanov, my tu deklarujeme to, čo všetci vedia, že sme demokrati a že uznávame individuálny výkon práv. Prosím vás, veď načo to máme zdôrazňovať v dokumente, ktorý má primárne reagovať na text maďarskej ústavy? Takže už aj tu vidíme, že nemôžeme prijať tento text, ktorý je nevyvážený. Zo šiestich meritórnych bodov dva sa vyjadrujú k zákonu, jeden veľmi nepriamo, len odmieta exteritoriálne účinky, ale ostatné štyri si vlastne dokazujeme, že Slovensko má nos medzi očami.
A chcel by som vás na záver len upozorniť, že my sme už tu prijímali v máji 2010 uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky rovnako tak k aktivitám, ktoré vyvolal náš južný sused. A rovnako sme tam odmietli platnosť exteritoriálnych účinkov. Rovnako sme sa zásadne postavili proti prijímaniu takejto legislatívy a takejto praxe. Odvtedy prešiel rok. Sme tiež v máji 2011. A čo sa udialo? No nič. Mám pocit, že oni to ani nezaregistrovali. Naďalej exteritoriálnu legislatívu prijímajú a dokonca si dovolili prijať ju priamo v najvyššom zákone, teda v ústave.
Dámy a páni, nepodceňujme, prosím, túto situáciu. O tento dokument sa budú opierať nielen politické reprezentácie, ktoré tam teraz sú, teda jedna vlastne - fideszovská. Ona zakladá legitimitu pre akúkoľvek vládu, ktorá by tam bola. Takže, poprosím vás, neberme to tak, že Orbán alebo Fidesz si niečo prijali, nejaký dokument. Dobre viete, že ústava, aj ich, sa prijíma dvojtretinovou väčšinou. A pozrite sa, kedy sa naposledy u nás menila ústava a kedy má šancu sa u nás zmeniť ústava. Jednoducho dvojtretinová väčšina a politická vôľa sa nedosahujú tak ľahko. Takže táto ústava, pokiaľ sa nezmení na základe nášho apelu, bude pravdepodobne zabetónovaná na dlhé a dlhé roky. Ak to chcete, ak chcete vystaviť aj budúce politické reprezentácie Slovenska, ale najmä občanov Slovenskej republiky takýmto exteritoriálnym účinkom, že niekto si zmyslí, že ide brániť svojich občanov, pretože, na Slovensko, lebo on má na to legitímne právo, ktoré mu dáva jeho ústava, tak nechcem si domyslieť dôsledky.
Prosím vás, slová môžu byť prijímané s rôznou konotáciou, podľa toho, kto má ako nastavený tzv. denotačný trojuholník vo svojej mysli. Ale poprosím vás, aby ste si prepli gombíček, aj koaliční poslanci tak, aby medzi pojmom a významom bola zhoda aspoň v jednom - brániť slovenské národnoštátne záujmy.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.5.2011 10:54 - 11:21 hod.

Rafael Rafaj
Pána Richtera, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.5.2011 10:54 - 11:21 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení kolegovia aj vážení hostia, rokujeme, rokujeme opäť z donútenia, ako reakcia na niečo, čo opäť vzniklo a prišlo z Budapešti a čo opäť kradmou rukou, akoby povedal básnik, siaha na slovenskú slobodu, pretože Základný zákon Maďarska má jednoznačne exteritoriálne účinky. Ale prečo sa vôbec nad tým pozastavujeme ešte, keď rovnaké exteritoriálne účinky, ktoré nám všetkým prekážajú, mal aj zákon o dvojakom občianstve a krajanský zákon a ďalšie iné, či už legislatívne alebo cezhraničné, inštitucionálne a iné formy zasahovania nášho južného suseda do suverénnych záležitostí Slovenskej republiky? Prečo musíme vždy hasiť oheň až ako poslední? A dokonca už sme došli v našej zvrátenosti až tak ďaleko, že ten oheň už ani nevieme hasiť. My jednoducho zoberieme na vedomie, že ono to horí. Horí to, a čo?! No tak to bude horieť aj na južnom Slovensku, bude to horieť aj v Srbsku, bude to horieť aj vo Vojvodine, v Sedmohradsku a na Ukrajine. A my, že no a čo, veď horí!! Podpálil to Orbán v Budapešti. No a čo? Asi takýto je, vážení priatelia, postoj, ktorý odráža návrh vyhlásenia zo zahraničného výboru. Paralelne, samozrejme, rokujeme aj o návrhu, ktorí podali poslanci za Slovenskú národnú stranu, ktorí sa už nemohli dívať na to, čo si, a nielen Orbán, dovoľuje. Pretože, povedzme si pravdu, to nie je nejaký akútny stav, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu si Orbán niečo zmyslel. Tieto tendencie a politiky o tom, že niekto je premiérom pätnástich miliónov Maďarov, tie začal už prvý premiér Maďarskej republiky Antal. Exprezident Gönce tiež vyhlásil, že on je prezidentom pätnástich miliónov Maďarov, a potom to zopakovali všetci. A my sme to brali, že však to sú také slovné hračky, hej. Že smejeme sa im, kde by narátali oni pätnástich miliónov Maďarov. Ale dnes tu rokujeme o ich najvyššom základnom zákone, ktorý to expressis verbis legislatívne uzákoňuje. Áno, je to tam. Je tam veľmi jednoznačne povedané, že ide aj o podporu a pre zahraničné autonómie a takisto, že sa preberá zodpovednosť, čo je ďalší neštandardný prvok, tak ako boli neštandardné aj všetky predchádzajúce.
Najskôr sa vyjadrím, ak dovolíte, k tomu vyhláseniu, o ktorom rokujeme ako o údajne prvom, teda, aj keď je to podľa mňa paralelné, teda o návrhu zo zahraničného výboru. Mne to pripomína, tá diskusia, aj to odôvodnenie zo včerajška, že máme tu dvoch susedov. Má jeden pozemok, druhý má pozemok a my tvrdíme v tomto vyhlásení, že medzi pozemkami je plot. A to, čo je za plotom, to je ich, a to, čo je pred plotom, to je naše. A nemáme sa vzájomne starať. Ale čo sa deje? Ráno sa slovenský gazda zobudí a zistí, že v noci mu niekto obral jeho hrušky v záhrade. Takáto je totiž realita Základného zákona Maďarska. Čo urobí každý normálny sedliak, záhradkár alebo občan? No bude si brániť to svoje, tú svoju záhradku, ktorú pestuje. Ale my? My to berieme na vedomie. Oni nám môžu chodiť na hrušky, budú nám ich brať a povieme: A veď nevadí, zoberte si, keď potrebujete. To je naozaj smiešne. Ale smiešne by to bolo, keby, keby situácia nebola vážna.
Ak dovolíte, budem hovoriť k meritu veci, teda k analýze základného zákona, ku ktorému máme prijať vyhlásenie, pretože prijal ho partnerský zákonodarný zbor Maďarskej republiky a jeho účinnosť, našťastie, nadobudne až 1. 1. v roku 2012, takže je tu priestor na jeho zmenu, k čomu okrem iného vyzýva aj obsah návrhu, ktorý podali poslanci Slovenskej národnej strany. Pretože ako inak chceme niečo zmeniť? Ak toto nemá byť len deklaratívne, ak to nemá byť len nejaký taký náš morálny výkrik spravodlivého rozhorčenia, ak chceme dosiahnuť aj nejaký efekt, no tak môžeme sa obrátiť jedine na tých, kto tento chorý dokument prijali a požiadať ich, tak ako to my navrhujeme, aby z vlastnej iniciatívy upravili tie časti legislatívy, ktoré sa dotýkajú suverenity a zvrchovanosti okolitých štátov. Čo je na tom zlé, čo je na tom nesusedské alebo nepriateľské? My jednoducho len povieme, vážení, ak vy si myslíte vo vašom domovom poriadku, že môžte chodiť na naše slovenské hrušky, tak teda nie, opravte si to tam láskavo, dobre? Lebo inak dostanete potom už po rukách. Toto je zjednodušene to, čo by urobil každý normálny a možno aj obyčajný človek. Samozrejme, že máme právo ako parlament požiadať aj vládu, keďže, bohužiaľ, oceňujem včerajšie vystúpenie pána ministra zahraničných vecí, ale to asi bola prvá informácia, ktorú poslanci opozície v tejto sále dostali k tak závažnej problematike, ako sú slovensko-maďarské vzťahy. Tiež to chceme riešiť kabinetne alebo len cez zahraničný výbor? Nemáme právo všetci vedieť a diskutovať k problematike? Preto chceme požiadať vládu Slovenskej republiky, keďže bola tu nedávno návšteva pána Marthonyiho a vieme, ako to skončilo, citujem jeho slová, "my návrh nepovažujeme za správne východisko v rokovaní", vyhlásil János Márthonyi. To je na margo návrhu medzištátnej dohody, kde sme opäť sa snažili hasiť problém, ktorý opäť podpálil niekto v budapeštianskom parlamente, a to je návrh na teda zákon, platný, o dvojakom občianstve. Takže vidíme, že pštrosia politika strkania hlavy do piesku a stále ťahanie za kratší koniec, keď maďarský vlak sa rúti stále rýchlejšie a rýchlejšie, je určite nesprávna. Jednoducho zamieňať si diplomaciu s mlčaním, je naozaj niečo, čo hrozí až rizikom ujmy na zdraví, ale najmä na suverenite a štátnosti.
A to ako poslanci zástupcovia ľudu, ktorému patrí na Slovensku moc, na to by sme mali určite reagovať, lebo je to naša povinnosť. A povinnosť poslancov je kontrolovať vládu a žiadať od vlády, aby nám povedala tu, tým, ktorí reprezentujeme občanov, ako to vlastne je aj s dodržiavaním základnej medzištátnej zmluvy. Pretože ona v podstate, áno, dozvedeli sme sa, že konečne bolo obnovených dvanásť komisií. No, a čo doteraz robili? No nič nerobili. Keď budem prejednávať túto zmluvu, tak vám poviem, aká je, poviem vám, aká je analýza, v koľkých článkoch a kde všade sa nedodržiava. Preto sme chceli požiadať a žiadame vládu, aby predložila do Národnej rady takúto správu a zároveň aby vláda sa oprela o parlament a mohla požiadať medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Veď v Maďarsku prijali tlačový zákon a v Európskom parlamente bola niekoľkodňová diskusia len o tomto zákone. Veď to je úplne legitimné, úplne normálne. Prečo by sme my sa mali snažiť len o bilaterálne rokovania, ktoré zlyhávajú? A pani premiérka sa vyjadruje, citujem: "Bolo by prínosné, keby nový maďarský volebný zákon rešpektoval medzinárodné štandardy." Počujete to, bolo by prínosné, keby... Keby bolo keby, možno by boli Maďari v nebi, ešte by sme mohli dodať, nie?!
Však to, kde je nejaká suverenita, kde je nejaké ohradenie sa  odtiaľto - potiaľto, toto sú naše hranice, toto sú naši občania a toto si vyriešte doma.
No a teraz poďme k tomu najvyššiemu zákonu, od ktorého sa budú odvíjať aj ďalšie normy. Ako je napr. už toľko tu citovaný volebný zákon, ktorý umožní zahraničným Maďarom voliť. Zatiaľ nevieme, či sa odvážia len na pasívne, alebo aj aktívne volebné právo, to ešte uvidíme. A možno, že si počkajú. Slováci sú ticho, povedia si, poďme, husári, dajme si tam obidve práva, hej? Veď oni tichúčko, oni akceptovali, zobrali na vedomie našu ústavu. Tak, poďme ďalej, povzbudili nás, hej. Takto to asi prečítajú v Budapešti, ak by prešiel ten návrh v nezmenenej podobe. Ale poďme sa pozrieť na tzv. základný zákon Maďarska. Predovšetkým by sme mali posúdiť dopady uvedenej právnej normy na Slovenskú republiku, pretože tieto dopady sú tu. A Základný zákon Maďarska vychádza z prezumpcie právnej kontinuity Maďarska, to znamená aj s tzv. historickým Uhorskom vrátane platnosti takzvanej historickej ústavy. Čo je historická ústava? To je ústava, presne, ako to bolo povedané, niekto to spochybňoval, v roku 1920 prijatá pri nástupe Horthyho režimu. To je tzv. historická ústava, ktorá sa odvolávala aj na práve skončené veľké Maďarsko a šéfoval tomu admirál Horthy, údajne od Karpát až po Jadran, a maximálne mal nejakú plachetnicu na Balatone. Pretože neviem, že či by Maďarsko po roku 1920 bolo prímorským štátom, je rovnako suchozemským štátom, akým je suchozemská aj Slovenská republika.
Takže nezľahčujme, prosím, tie paralely a tie asociácie, ale aj jazyk medzinárodného práva, s ktorým sa Maďari zahrávajú. Odráža sa to teda nielen v texte a nielen v niečom, čo pripomína preambulu, klasickú. Podľa nich je to tzv. národné vyznanie viery, ale v konkrétnych ustanoveniach, dámy a páni, tejto právnej normy, ktorej slovenský preklad práve držím v ruke a ktorý ste mali si možnosť možno aj vy preštudovať, samotné národné vyznanie je totiž v článku R odseku 3 tohto zákona určené ako interpretačné pravidlo základného zákona. Právnici vedia, čo to znamená. Čiže nie je to osamotené nejaké zvolanie do histórie, nie je to, nepripomína to vôbec ani našu preambulu a odkaz na cyrilo-metodské tradície. Toto je prepojené na riadny text základného zákona v časti R odstavec 3, kde sa hovorí, že základný zákon, citujem,  "má byť vykladaný v súlade s jeho účelom ako aj národným vyznaním viery a výdobytkami historickej ústavy", teda tej historickej ústavy z roku 1920. Ale to nie je všetko. V národnom vyznaní tohto základného zákona sú upravené tri interpretačné pravidlá, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do medzinárodného právneho postavenia Slovenskej republiky. Týmito interpretačnými pravidlami sú tzv. "historické vety", ktorých medzinárodno-právny význam Slovenská republika už podľa súdiac prijatého vyhlásenia ministerstvom zahraničných vecí zjavne podcenila. A zdá sa, že v tom podceňovaní ideme ďalej. A mali by sme to ako poslanci odmietnuť, ak naša diplomacia sa chce tváriť diplomaticky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2011 10:14 - 10:16 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Pán poslanec, na dve veci zareagujem. To, čo ste sa snažili spochybniť, že čo platí v Maďarsku, vraj nemá platiť na Slovensku. To si mysleli aj Srbi, do nedávna aj väčšina medzinárodného spoločenstva a tento status bol narušený, naoktrojovaný a Albánci tam získali samostatnosť. Krajanské preukazy boli vydané tiež na základe zákona z roku 2001. A takisto sa realizuje podpora na základe týchto preukazov pre deti, aby sa umiestňovali na maďarské školy, resp. školy s vyučovacím jazykom maďarským, sú motivované sumou 7 000 forintov. Takisto cezhranične. Tie peniaze idú z Budapešti. O štátne občianstvo Maďarskej republiky na základe dvojakého občianstva už takisto požiadali aj Slováci, aj sedemtisíc Ukrajincov, aj dvadsaťsedemtisíc Rumunov. Tak o čom tu rozprávate? Ako zabránite, čo na tých hraniciach sú nejaké siete natiahnuté, aby neplatili zákony? Dobre viete, že to tak nie je, a maďarská politika si brúsi zuby čoraz viac na Slovensko a jeho štátnych občanov. Taká kabinetná politika, ktorú nám tu podsúvate, sa neosvedčila ani v roku 1938 pri Mníchove, ani pri Viedenskej arbitráži a ani pri pakte Molotov - Ribenttrop. A nakoniec ohradím sa v mene SNS. Akéže vykrikovanie, prosím vás, slovenský pes tu len šteká a maďarský pes nás tu hryzie. A vy by ste boli najradšej, keby ten slovenský psík len tichučko kňučal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2011 18:51 - 18:53 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Ďakujem. Oceňujem, že pán minister zahraničných vecí ocenil aktivitu SNS, ktorá akcelerovala ministerstvo na vypracovanie návrhu, ktorý si osvojil zahraničný výbor, ale predsa len rozchádzame sa ani nie tak obsahovo alebo štylisticky, ale, bohužiaľ, aj v časoch. Vy hovoríte, pán minister, o budúcom čase, čo je treba urobiť, ale my sme presvedčení, že už tu platí minulý čas aj prítomný čas, pretože zo Slovenska sa stal nielen objekt, ale už aj subjekt medzinárodných atakov, exteritoriality. Máme tu problém s inštitucionalizáciou, s revizionizmom a s chronickými atakmi cudzej politiky, ktorá sa snaží vyňať už aj časť štátnych občanov pod svoju jurisdikciu, a teda spod jurisdikcie výlučnej Slovenskej republiky.
Pri všetkej úcte k slovenskému pasu, myslím si, že to nie je o váhe a farbe pasu, ani o mene. Myslím si, že váha vody na Žitnom ostrove, jej hodnota podstatne prevyšuje hodnotu všetkých slovenských pasov a o túto vodu ide. Tu nejde o tie slovenské pasy, tu dokonca nejde ani o to, že či nejakých pár Maďarov má krajanský preukaz, alebo bude mať preukaz, pas Maďarska. Tu ide o to, že Maďari chcú mať zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2011 17:59 - 18:03 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte, aby som za skupinu poslancov klubu Slovenskej národnej strany uviedol vyhlásenie, návrh na Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k aktivitám vlády a parlamentu Maďarskej republiky voči Slovenskej republike. Ak dovolíte, keďže čas pokročil a niektorí chcú vystúpiť ešte dnes, dôvodovú správu v podstate máte veľmi podrobne uvedenú, ja sa k nej skôr vyjadrím v rozprave, keď vystúpim, teraz by som len v rýchlosti prečítal návrh uznesenia tak, ako to urobil predseda zahraničného výboru. Takže náš návrh znie:
"Národná rada Slovenskej republiky, odvolávajúc sa na zásady a hodnoty dobrých susedských vzťahov a priateľského spolunažívania európskych národov, hľadiac na obsah základnej medzištátnej zmluvy o dobrom susedstve medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, obraňujúc dobré meno a národnosť, štátne záujmy Slovenskej republiky
A. vyjadruje
a) rozhorčené odmietavé stanovisko nad sériou protislovenských aktov a exteritoriálnej legislatívy narúšajúcich zvrchovanosť Slovenskej republiky a okolitých štátov,
b) ostrý protest proti nemiestnym opakujúcim sa výrokom oficiálnych predstaviteľov Maďarskej republiky proti suverenite Slovenskej republiky,
c) principiálne odmietavé stanovisko k snahám o historický revizionizmus,
d) dôrazný apel na dodržiavanie medzinárodných povojnových zmlúv, záväzkov a zásad dobrého susedstva a základnej medzištátnej Zmluvy o dobrom susedstve a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou maďarskými verejnými činiteľmi a reprezentatívnymi štátnymi inštitúciami;
B. vyzýva Národné zhromaždenia Maďarskej republiky, aby
1. z vlastnej iniciatívy zrušilo alebo upravilo tie časti svojej legislatívy, ktoré sa dotýkajú zvrchovanosti a suverenity okolitých štátov, tak, aby tieto stratili exteritoriálne účinky a platnosť,
2. uviedlo svoju ústavu do súladu s demokratickými európskymi princípmi a tradíciami a aby upravilo či zrušilo tie jej časti, ktoré majú exteritoriálny charakter alebo vychádzajú z nedemokratických tradícií;
C. žiada vládu Slovenskej republiky
1. podať správu do Národnej rady Slovenskej republiky o vývoji a problematike slovensko-maďarských vzťahov a o účinných opatreniach vlády a Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré majú zamedziť ohrozovaniu suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky,
2. vyhodnotiť plnenie základnej medzištátnej zmluvy a predložiť Národnej rade správu o jej napĺňaní zmluvným partnerom,
3. aby sa obrátila na európske inštitúcie o pomoc na zamedzenie vyvolávaného napätia maďarskou stranou a na vynútenie dôsledného plnenia mierových zmlúv po 1. a 2. svetovej vojne Maďarskou republikou, vrátane zákazu revizionizmu,
4. aby začala s plnou vážnosťou vykonávať svoje ústavné povinnosti na zabezpečenie účinnej ochrany národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky;
D. obracia sa
1. na parlamenty susediacich štátov Maďarska, aby spoločne odmietli zásahy do svojej štátnej suverenity a zvrchovanosti, ktoré maďarská ústava narúša,
2. na Európsky parlament, aby sa zaoberal znepokojujúcim vývojom situácie v Maďarsku, ktorý ohrozuje piliere európskych demokratických základov a bezpečnostnú stabilitu v regióne."
Posledná žiadosť je pod písmenom E. "Žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval predsedu Národného zhromaždenia Maďarskej republiky o prijatom uznesení Národnej rady Slovenskej republiky."
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.5.2011 17:10 - 17:10 hod.

Rafael Rafaj
Áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2011 15:24 - 15:26 hod.

Rafael Rafaj Zobrazit prepis
Áno, zaujali ma slová o odmietnutí orbánovskej politiky alebo Orbána. Ale ja som, naopak, presvedčený, že táto norma pripravuje Orbánovi pôdu na Slovensku. Pripravuje tu pôdu aj podľa výroku, že Košice opäť budú v strede Maďarska, pretože okolo Košíc sa pravdepodobne zníži kvórum pre používanie, že sa odstránia hranice, ako hovorí Orbán, násilím nožom rozkrojené, takže tu bude v podstate smerom od Debrecínu až niekde po Košice a možno až k tvojej Nitre jednotné, nedeliteľné jazykové územie, kde bude dominantnou jedna reč, a to maďarský jazyk. Tento zákon je teda aj o potvrdení Orbánovej viery v jednotný maďarský národ, ako sa vyjadruje.
Tento návrh novely je, bohužiaľ, z rozpravy to vyplýva, o Orbánovom presvedčení, že Slováci sú zakomplexovaný národ, no určite, keď takýto návrh zákona samotní Slováci predkladajú. Asi sa moc nemýlil, tento návrh je predprípravou Orbánovej vízie pre autonómiu v okolitých krajinách. Ako sa dokonca vyjadril v prítomnosti pána predsedajúceho v obci Čičov v októbri 2005, presne 5. októbra, kde ste ho sprevádzali.
Takže preto Slovenská národná strana verí, že táto predĺžená legislatívna ruka Viktora Orbána nebude v slovenskom parlamente prijatá.
Skryt prepis