Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2015 o 12:24 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2015 17:17 - 17:18 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Lojzko, no ďakujem za vysvetlenie, ale moc si to nevysvetlil, lebo obalíš kontajner do alobalu, nikto nevie, čo je v ňom a ty sa čuduješ, že má niekto obavu z toho, čo sa z toho vykľuje. Však si to predstav, že tebe pred barák dovezie niečo, však to nemá s normálnym rozumom nič spoločné. To naozaj, to by si si mohol odpustiť. Ale to ťa nevyviňuje z toho, že ten míting bol plný vulgarizmov, Lojzko. Ja som ti to spomenul pri faktickej predtým. Naozaj, to bola jedna katastrofa. (Reakcie z pléna.) Za také, za taký míting a hentak organizovaný, ja si myslím, že by si si mal dávať iný pozor, ako to dopadlo.
A my, spomínal si v prvej rozprave, že smeráci sa bojíme ísť medzi ľudí. Ja som bol včera vonku medzi ľuďmi, mal som ich tam päťsto a nebál som sa. A ja pevne verím, že každý jeden, ktorý tu je za stranu SMER, sa nebojí medzi ľudí chodiť a toho sa ty neobávaj, že sa budeme aj do budúcnosti báť. Ale, Lojzko, čo s tým má strana SMER, čo ty organizuješ? Čo nás tuná, do čoho nás chceš navliecť? Čo nás urážaš celý čas? A dnes, dnes výnimočne. To asi naposledy, tak ja dúfam, že už ťa tento rok počuť nebudem a rád by som bol až niekedy inokedy a mimo areálu parlamentu. (Smiech a potlesk v pléne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2015 15:52 - 15:54 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Lojzko, nebudem komentovať tvoj príbeh s kontajnerom, lebo pravdu celú neviem a ťažko povedať z toho tvojho vystúpenia, kde je pravda ohľadom kontajnera, ale tvoja politika a robenie politiky je o tom, aby si zaujal pozornosť akýmkoľvek spôsobom. Ale pozýval si nás pred dvoma týždňami na míting, ktorý si organizoval na SNP, na námestí a po rokovaní parlamentu, teda nie cez parlament, som zachytil ešte vystúpenie kapely, ktorá tam vystupovala. Myslím, že 2-3 pesničky.
No, Lojzko, tá politická kultúra je niekde inde, lebo každé tretie slovo bolo vulgarizmus. Ja som bol úplne zhrozený z toho, že takto politik a ešte teda teraz už, by som povedal, v spojení s KDH, kde naozaj by nejako vulgárne sa nemalo ani správať, ani rozprávať a nieto ešte spievať na námestí. Takže naozaj to s politickou kultúrou nič nemá a organizovať takéto, také, takéto naozaj mítingy, je lepšie ich nerobiť, ako ich robiť takýmto spôsobom, aké boli pred dvoma týždňami organizované tebou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2015 14:54 - 15:02 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, svojím vystúpením chcem v druhom čítaní vyjadriť plnú podporu prerokovanému návrhu zákona a zároveň poukázať na viaceré argumenty, ktoré dokazujú opodstatnenosť a doslova nutnosť prijať čím skôr takúto legislatívnu úpravu Občianskeho súdneho poriadku.
Zvýšenie ochrany spotrebiteľa sa v súčasnosti ukazuje ako nevyhnutný vynútený krok v boji proti narastaniu špekulácií a podvodov jednotlivcov či organizovaných skupín voči spotrebiteľom. Žiaľ, trhový systém, honba za ziskom a vidina rýchleho zbohatnutia vyústili do agresívneho konkurenčného boja, ktorý nepozná zľutovanie nad nikým, a úplne sa vytráca ľudskosť, slušnosť a poctivosť v podnikaní. Tým nechcem povedať, že všetci podnikatelia sú rovnakí. Naopak, myslím, že väčšina podnikateľov sú slušní a poctiví podnikatelia, ale ak slušný podnikateľ vidí okolo seba, že špekulant, podvodník či jednoducho povedané zdierač ľudí sa má lepšie, nič sa mu nestane, ba naopak, ak má neobmedzené financie získané hoci podvodom na ľuďoch, dokáže si kúpiť aj najvyššiu funkciu v štáte, tak sa prinajmenšom zamýšľam nad tým, či sa oplatí podnikať poctivo.
Vrcholom všetkého je však doslova ochrana podvodníkov a úžerníkov zo strany súdov pri súdnych procesoch, keď súd dokonca v zmysle platnej legislatívy rozhodne o vymáhaní aj úžery, teda úžerníckych úrokov za pôžičku. Nie je tomu inak ani v rámci európskej legislatívy, ba ako predkladatelia návrhu zákona tvrdia, rozsudok Európskeho súdneho dvora v konkrétnom prípade takúto prax len potvrdil. Preto je potrebné, aby sme poriadok v štáte robili aj takouto zmenou legislatívy. Verte mi, že tieto moje tvrdenia nie sú len mojím subjektívnym pohľadom na vec. Sú to konkrétne skúsenosti, s ktorými sa stretávam v každodennom živote ako občan a hlavne ako ústavný činiteľ, poslanec Národnej rady.
V mojej poslaneckej kancelárii v Novom Meste nad Váhom poskytujeme občanom už štyri roky bezplatné právne poradenstvo. Poskytuje ho môj asistent doktor Marian Mesiarik a pani doktorka Anna Orsavová. Aj touto cestou sa im chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu. Len v tomto roku využilo túto službu 385 občanov v poslaneckej kancelárii v Novom Meste nad Váhom a 87 občanov v pobočke kancelárie, ktorú mám na Starej Turej.
Ľudia, ktorí hľadajú pomoc, sú to občania buď nášho novomestského regiónu, ale nie sú vzácnosťou ani stránky z doslova celého Slovenska. Významnú časť konkrétnych prípadov tvoria práve exekúcie, pochybné služby v oblasti finančných pôžičiek, podvodnícke správanie dílerov pri získavaní klientov, napríklad na zmenu dodávateľa energií, rôzne ponuky prác a zákazok, ktoré končia len vybratím zálohy a nedodaním prác. Tak by som mohol vymenovať celú radu ďalších podvodov, pri ktorých občan často ťahá za kratší koniec.
Najväčšou tragédiou pre občana je, keď si podvodník vymáha plnenie na súde a súd rozhodne v prospech podvodníka. Veľmi zaujímavým džobom pre veriteľa a, samozrejme, aj exekútora sa stali exekúcie. Súčasný právny stav je jednoznačne na strane poskytovateľa služby a takmer vôbec nechráni občana spotrebiteľa. Poviem príklad. Nie je zriedkavosťou vidieť v médiách alebo na bilbordoch reklamu, kde sa hovorí: Poskytujeme spotrebné úvery do dvoch hodín bez ručiteľov a skúmania majetku. Ide o jednoznačné chytračenie a zneužívanie právneho systému. Ide o zavádzanie občanov, ktorí si nevedia dostatočne uvedomiť dôsledky a za takouto ponukou vidia akúsi ľudskosť poskytovateľa. Ten však počíta s tým, že právo je na jeho strane a svoj často úžernícky príjem si ľahko bez akýchkoľvek problémov vymôže cez súd.
Samostatnou kapitolou sú exekútori, ktorí pri vymáhaní pohľadávok často používajú nekompromisné, neľudské, ba až hyenistické spôsoby. Nemajú záujem komunikovať s dlžníkom, neberú do úvahy sociálne hľadisko, ktoré je dokonca aj v legislatíve ošetrené tým, že stanovuje, na akú sumu nesmie exekútor siahnuť. Ich záujmom je exekúciu predlžovať tak, aby mali zabezpečený pohodlný, dlhodobý a dlhodobý príjem.
Toto všetko sú argumenty na podporu navrhovaného zákona. V plnom rozsahu súhlasím s doplnením § 79 o nový odsek 3, ktorý upravuje povinnosti žalobcu tak, aby súd bol povinný skúmať, či je potrebné uplatniť osobitnú ochranu žalovaného. Uplatnením tohto ustanovenia v praxi môžeme doslova robiť revolúciu v ochrane spotrebiteľa a konečne klepnúť po prstoch tým, čo zneužívajú jednoduchých občanov a najmä našich seniorov, ktorí nikdy predtým neboli zvyknutí na takéto podvody, aké sa konajú dnes.
Vzhľadom k veľkému množstvu exekúcií, ktoré po preskúmaní môžu byť zastavené v zmysle tejto novely, vítam návrh navrhovateľov na doplnenie a zmenu zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorá stanovuje lehotu jeden mesiac na doplnenie náležitostí návrhu na exekúciu v intenciách § 39 ods. 4 tejto novely. Týmto spôsobom podávame pomocnú ruku spravodlivosti a aspoň nejakú nádej tým, ktorí už padli do pazúrov podvodníkov, špekulantov a ich život sa stal nekonečným peklom bez možného východiska.
Pre budúcnosť by bolo vhodné zmeniť aj podmienky osobného bankrotu, ktorý upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, tak, aby boli prijateľnejšie na jeho širšie využitie. Osobný bankrot by mal byť východiskom pre tých, ktorí sa dostali do beznádejnej situácie pre neschopnosť splácania viacerých úverov, ktoré im s jednoznačným úmyslom bez skúmania schopnosti úvery splácať poskytli často podvodnícke subjekty. Tvrdosť podmienok využitia tejto formy, možno povedať, ochrany občana je príčinou jej nízkeho využívania. Napríklad v rámci bezplatného právneho poradenstva sa za posledný rok na moju kanceláriu obrátilo až 23 občanov, ktorí by mohli využiť osobný bankrot ako riešenie svojho problému, ale v skutočnosti však túto formu využili len traja občania.
Vážené kolegyne, kolegovia, záverom by som chcel ešte raz podčiarknuť význam návrhu na zmenu Občianskeho súdneho poriadku a zákona o exekútoroch a exekúcii, ktorú prerokovávame v druhom čítaní. Určite by bolo možné tento návrh rozšíriť o ďalšie úpravy smerujúce k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa, ale pokiaľ tento návrh schválime, bude to aspoň krôčik vpred a výrazne sťažíme lovenie podvodníkov v mútnych vodách. Pre budúcnosť však cítim potrebu celý problém dôslednej ochrany spotrebiteľa riešiť tak, aby sme boli vždy o krok pred podvodníkmi, špekulantmi, ale aj tými, čo si dnes užívajú z majetku, ktorý získali podvodmi na občanoch, napríklad aj v nebankovkách, a dnes sú najväčší moralisti.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 9:29 - 9:30 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Lipšic, vy dehonestujete všetko a všetkých. Obviňujete predsedu vlády, že je terorista. Vy, ktorý, vy, ktorý spolupracujete alebo myslím si, že máte veľmi dobré vzťahy k Amerike, USA, a keď naša vláda spolupracuje s Amerikou, tak to dehonestujete a obviňujete našu vládu, že spolupracuje s teroristami. Vy to myslíte naozaj vážne?!
Takúto mantru, ktorú od piatku, tú rétoriku, o ktorej tu hovoríte, veď sa zamyslíte sám nad sebou. Naozaj je to potrebné, takáto komédia? Je to kvôli voľbám? Je to kvôli tomu, že vám chýba do 7 % ešte veľa?
Ja viem, že vám to robí zle, že strana SMER - sociálna demokracia tie preferencie má veľké, ale obviňovať predsedu vlády, že je terorista, ja si myslím, že je to na zamyslenie. A môžete sa hanbiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2015 12:24 - 12:26 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Lojzo, vyjadruješ sa k určitým veciam, ktorým ani nerozumieš, a urážaš nášho premiéra, lebo ťa trápia tie preferencie, ktorá má strana SMER. A to ti hlavne vadí. Tak si kopneš, kedy môžeš do strany SMER, kopneš si do vládnych poslancov, ale nepriznáš tú pravdu. Spočítaj si teraz, prosím ťa, koľko je tu opozičných? Koľko je ich tu? Sú tu piati? To nepovieš. Ale povieš len, že zo strany SMER vládni poslanci nie sú tu. Takže daj si ruku na srdce a naozaj povedz pravdu celú.
A to, že sa dohodlo, že sa bude hlasovať v utorok, to si schválili všetci poslanci, aj opoziční, aj vládni. Ale pozri teraz, keď naši poslanci počuli, ako kritizuješ - koľko nás je tu? A ja ti garantujem, že do 10 minút by nás tu bolo možno kompletka. (Reakcie z pléna.) Takže my, my sme tu, Lojzko, aby si vedel.
A ešte dobre, že si nepovedal tak, ako pani kolegyňa Vášáryová, ktorá kritizuje, ako tu nikto nie je pri prerokovaní zákona. Ona, ktorá ak tu bola za tie štyri roky 10 % toho času, tak to som povedal veľa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2015 9:15 - 9:17 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Igor, naozaj si ma vyprovokoval, aby som vystúpil. Nechcel som sa zapájať do tejto diskusie, ale takým arogantným spôsobom, ako si ty mal dnes ráno svoj príhovor k nám a kritizovanie návrhu rokovania, to je jedna katastrofa. Keď predložíš ty nejaký návrh, tak je to agresívnym spôsobom. A naozaj keby si to takým ľudským spôsobom navrhol, niečo, tak my môžeme aj rokovať. Ale tak ako Jožko Bobík, Martin Chren, alebo Elemér Jakab, keď niečo povedia vo výbore pre verejnú správu, v ktorom sme spoločne, dá sa o tom rokovať. Ale ty len kritizuješ, a to je, to ozaj nie je dobrý spôsob. Radšej aj vo výbore kľudným spôsobom dať svoj návrh, o ktorom sa bude rokovať a rokuje sa.
A keby si ty vládol, tak ja si neviem predstaviť, akým spôsobom budeš vystupovať. Ty sa musíš úplne zmeniť, keď budeš predkladať nejaký návrh.
A aký prieskum poslanecký, ktorý si ty navrhol, ktorý sme ti zamietli vo výbore? Ja si myslím, že ak nejaký návrh prišiel, a bolo jedno, či to bol opozičný poslanec alebo ktokoľvek, vo výbore pre verejnú správu, to si dovolím tu tvrdiť, každý jeden bol uskutočnený. A naozaj neklamem. Igor, takže dnešný tvoj príhovor k nám bol plný zlosti, ktorú nie je dobré, naozaj, propagovať v Národnej rade, lebo to je úplne zlý spôsob, ktorý si ty zvolil pre akúkoľvek kultúru rokovania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.11.2015 10:07 - 10:11 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1987 z 29. septembra 2015 pridelila návrh poslancov o miestnom poplatku za rozvoj (tlač 1686) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 706 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 477 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 276 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: a) hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 až 25 s odporúčaním gestorského výboru schváliť, b) hlasovať spoločne o bodoch 3, 4, 5, 10, 14, 16 a 17 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uverejnených pod bodom III tejto správy, v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1686, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 282 z 10. novembra 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril, za prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi v Národnej rade a za druhé, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.11.2015 15:27 - 15:28 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Pán kolega Brocka, vy sám dobre viete, že je to jeden z najlepších rozpočtov, aké kedy Slovensko malo. Vy sám dobre viete, že je to jeden z najlepších rozpočtov v Európe alebo v Európskej únii. Kritika pána ministra od vás na jeho odpoveď v hodine otázok nie je adekvátna, tak ako aj otázka na pána ministra, ktorá bola ponižujúca a urážajúca, pán kolega Brocka. Pán minister vám odpovedal veľmi inteligentne, ale vám to nestačilo. Opäť v doplňujúcej otázke ste ho urazili. Skúste sa zamyslieť, či to bolo po kresťansky od vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.11.2015 11:28 - 11:29 hod.

Dušan Bublavý
Pán predseda, pri hlasovaní č. 172 ma vykázalo zariadenie, že som nehlasoval, ale chcel som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2015 14:19 - 14:20 hod.

Dušan Bublavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, naozaj ma to strašne urazilo. Ja mám asistenta, doktor Marián Mesiarik, ktorý v Novom Meste v kancelárii dáva štyri roky právne poradenstvo bezplatne. Navštívilo ho za tie štyri roky okolo 1 500 ľudí. Len za tento rok 385 ľudí v Novom Meste a na Starej Turej 87. Ten sa snaží naozaj pomáhať, koľko vládze a je pripravený kedykoľvek aj vo svojom voľne dávať tieto rady. Minimálne, keď je rokovanie, príde jeden až dva autobusy ľudí z môjho regiónu sem do parlamentu, kde vidia vás, mňa, kohokoľvek, navštívia hrad, popri tom aj Bratislavu spoznávajú. Čiže pracuje sa na plné obrátky. A keď urážate všetkých kvôli tomu, že sa stalo to, čo sa stalo, nikoho to neteší, ale obúvate sa len do poslancov vládnej strany. Prosím vás, veď vo všeobecnosti, v koľkých kanceláriách sa svieti, nesvieti, čo sa tu o tom hovorilo? Naozaj ste len čisto, čisto len na vládnych poslancov zameraný, kritizujete, aj keď ma to naozaj, naozaj ma to urazilo.
Ďakujem.
Skryt prepis