Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.10.2015 o 18:43 hod.

prof. MUDr. PhD. MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2015 18:43 - 18:44 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1683. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.10.2015 11:57 - 11:59 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

128.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Osuský, ja chápem, prečo prichádzate s týmto návrhom zákona a z pohľadu podnikateľov sa s vami úplne stotožňujem. Plne si uvedomujem, že väčšina výkonov pracovnej zdravotnej služby, aj keď teraz ma budú možno počuť viaceré a nebudú s tým veľmi stotožnené, je formálnych. Ja som sa stretla aj s tými ľuďmi, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú službu, ale kontaktovala som aj množstvo podnikateľov, ktorí raz ročne zaplatia nejakú sumu, väčšinou vyššiu, podľa bydliska, kde sú, v Bratislave spravidla vyššiu a funguje tento inštitút formálne. Ja som však zástancom toho, že keď niekto, niečo funguje formálne, tak treba zmeniť spôsob toho fungovania, nie to a priori zrušiť. A vám poviem aj, prečo. Pretože tá druhá kategória, to nie je, to sú neni ľudia, ktorí nie sú v riziku, to sú ľudia, ktorí sú v riziku, ale nedosahujú určité limity, ktoré by ich zaradili do tretej kategórie.

A teraz sa pokúsim reagovať aj na pani poslankyňu Kiššovú trošku, aj keby som nemala, ale súvisí to aj s vaším vystúpením. To, že chorôb z povolania je tak málo a tých 60 %, tá štatistika existuje, ja viem, kde je, môžem vám potom ju ukázať a to, že je to 60 % z malého počtu, to nehovorí o tom, že koľko ľudí je postihnutých alebo, že pracovné prostredie nevplýva na tých ľudí, to len hovorí o tom, že 60 % z toho malého počtu bolo diagnostikovaných z druhej kategórie. Čiže vy teraz chcete, aby tá druhá nebola vôbec kontrolovaná a tých 60 %, ktoré boli teraz diagnostikované, možno vôbec ani nebudú. Čiže tí ľudia budú bez akéhokoľvek dohľadu. My sme si tu rozprávali už o tejto problematike a spolu aj s pánom poslancom Novotným sme sa zhodli na tom, že by bolo dobré tú druhú kategóriu rozlíšiť, rozdiferencovať a prvú dať mimo tých pravidelných kontrol a v tej druhej to prísne rozdiferencovať. Toto by bol môj návrh toho riešenia.

Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2015 9:41 - 9:43 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

22.
Ďakujem pekne. Pán minister, ja by som chcela vám dať pohľad lekára a oceniť vašu snahu, že sa snažíte nejakým spôsobom zasiahnuť do tejto problematiky, pretože mnoho lekárov, aj Slovenská lekárska komora vychádza práve z týchto podnetov, čím ďalej, tým častejšie sa stretáva s problémami, s ktorými prichádzajú pacienti do ambulancií. Prichádzajú v ťažkých stavoch od rôznych tzv. ľudových liečiteľov. A hlavne u detí, tam, kde, teda v mojej pôsobnosti v tom vidím obrovský problém. Týchto osôb, ktorí takto neadekvátne zasahujú do integrity až do zdravia týchto jedincov, je veľmi veľa a stúpa to. A ľudia, ktorí majú, sú sklamaní z lekárov alebo im nedôverujú aj vzhľadom na celú spoločenskú situáciu, sa utiekajú práve k takýmto liečiteľom a vidím to ako obrovský problém.
Avšak niekoľkokrát som si čítala tento paragraf a zdá sa mi, tie tresty sú príliš prísne a obsahujú vlastne také ustanovenie, ktoré by postihovalo všetkých. Myslím si, že tých dobrých, tzv. mastičkárov alebo ľudových liečiteľov je možno 1 % z tých 100. Zvyšok sú všelijakí šarlatáni, ktorí môžu poškodiť zdravie ľudí a neoprávnene sa na nich obohacovať. Takže ja dúfam, že sa nám spolu podarí nejako zmierniť tieto tresty, alebo nejakým iným spôsobom to regulovať tak, ako spomenula aj pani poslankyňa Žitňanská, aj pán poslanec Poliačik, pretože tento spôsob sa mi nezdá nešťastnejší.
Ale ešte raz opakujem, treba si uvedomiť, a vy ste práve týmto odstavcom poukázali, že je to obrovský problém, a mnoho ľudí pred tým, ako vyhľadá normálnu zdravotnú starostlivosť, tak sa utieka k týmto praktikám a príde častokrát neskoro, alebo dokonca môže byť jeho zdravie poškodené.
A čo je fakt, čo hovorila aj pani poslankyňa Žitňanská, že máme takéto ustanovenia v zákone, dá sa to postihovať, avšak vieme dobre, ako to v praxi dopadne, málokomu sa dokáže, že dané poškodenie zdravia, alebo že niekto uškodil danému človeku, že by sa to dalo nejako preukázať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2015 12:05 - 12:07 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

Ja len minútku by som chcela tomu venovať. Už som pôvodne nechcela vystupovať, nerada sa opakujem, hovoriť stále to isté dookola, ale nedá mi sa nevyjadriť.

V tomto návrhu zákona navrhujeme, aby bolo zakázané fajčiť v aute v prítomnosti osoby mladšej ako osemnásť rokov. Nič viac, nič menej v ňom nenavrhujeme. Určite tým nezasahujeme do súkromia žiadnych ľudí, snažíme sa ochrániť zdravie dieťaťa, ktoré sedí vzadu, pričom jeho rodič fajčí pri šoférovaní auta.

Okrem iného som spomenula ďalšie benefity, ktoré z toho môžu vyplývať, cigareta, fajčenie, rozptyľovanie sa pri šoférovaní je nebezpečné.

Dá sa to kontrolovať tak, ako sa kontroluje telefonovanie počas jazdy, prekročenie rýchlosti. Policajti majú možnosť toto si overiť, majú možnosť upozorniť vodiča, aby nefajčil v prítomnosti jeho dieťaťa, fajčenie by malo byť, mimochodom, zakázané úplne počas riadenia motorového vozidla.
A pánovi poslancovi Kuffovi poviem len toľko. Nuž nezdá sa mi, že by ti záležalo na ochrane detí, keďže slobodne ich pustíš bez prilby vo veku do pätnásť rokov na svahy, bol si jediný proti zákonu, a tušíme všetci, prečo to tak bolo, o Horskej záchrannej službe, a spokojne ich necháš sedieť v aute, kde niekto fajčí.
Čiže prosím vás o podporu tohto zákona, pretože som presvedčená o tom, že pomôže.

A ešte by som dodala, že preventívnych programov, výchovných, ktoré sa snažia motivovať mládež k tomu, aby sa znižovala prevalencia fajčení, je veľké množstvo. Tá výchova sa robí, je to tu, robí sa od útleho detstva. Vieme o tom, že sú problémy, že sa fajčenie posúva čoraz do mladších vekových kategórií. A verte mi, že je tá snaha veľmi veľkého množstva ľudí. Aj pri ministerstve zdravotníctva existuje sekcia, ktorá sa zaoberá len prevenciou, pokiaľ ide o legálne, nelegálne drogy. Robíme v tom veľa, ale zjavne to nestačí. A toto je jeden z veľmi veľkého množstva krokov, ktorý sa tu dá urobiť, a myslím si, že bude na prospech našich detí. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2015 11:59 - 12:01 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

Ja ďakujem aj predrečníkom, že to okomentovali, nebudem to opakovať.

Mňa si, naopak, pán poslanec Kuffa, neprekvapil. Často v poslednej dobe máš chuť ísť proti prúdu a nejakým spôsobom sa tak nejako vyjadriť ku všetkému a všetkému rozumieš.

Veľa vecí si načrtol takých zaujímavých aj pre mňa, ale zdalo sa mi, že viac si sa zameral na ochranu slobody fajčiara a zásah do súkromia, pričom som sa snažila už v rozprave, možno som to nie zreteľne povedala, hovoriť o tom, že nie celkom je to súkromie, keď je vodič súčasťou cestnej premávky. Existuje aj nález Ústavného súdu, ktorý o tom hovorí, hej, že cigareta takisto ako telefonovanie rozptyľuje vodiča.

Ale menej si sa venoval ochrane záujmom dieťaťa, ktoré sedí v aute. A to ma prekvapuje, že ti nevadí, že niekto si zapáli cigaretu v uzavretom priestore a má tam svoje dieťa. Ja som povedala aj to, že mne je ľúto, že s niečím takýmto musím prísť, že sú ľudia, ktorým to nič nehovorí, že si zapália a vzadu v aute majú dieťa.
Spomeniem ešte, v Litve je fajčenie do štyroch metrov v blízkosti dieťaťa trestným činom, v Austrálii, v Kanade majú zákaz fajčenia v prítomnosti dieťaťa. Vo Veľkej Británii nedávno vyšiel zákon, ktorý umožňuje vláde zakázať fajčenie v autách. Takže ja si myslím, že tento náš návrh je namieste, vzhľadom na to, že sa takéto stavy vyskytujú, a teda budem v tomto úsilí pokračovať ďalej a dúfam, že dostanem v tom aj podporu od vládnej strany. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2015 11:43 - 11:45 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické pripomienky.

Áno, pán poslanec Novotný, máte pravdu, že aj mne ide hlavne o ochranu nefajčiarov. Len keď niekto vo vzdialenosti štyri metre alebo meter od dieťaťa fajčí, tak určite nechránime to dieťa, nefajčiara. Myslím si, že, samozrejme, niekde tí fajčiari fajčiť musia. Ale chcem vám len povedať takú zaujímavosť, že aj tento zákon pripravovala právnička, ktorá je silnou fajčiarkou a je presvedčená o tom, že tieto naše kroky sú správne, že takýmto spôsobom by sa malo ísť ďalej. A ten návrh zákona, ktorý máme pripravený, ktorý je širšie koncipovaný na ochranu detí proti pasívnemu fajčeniu, bude mať niektoré možno pre vás spornejšie body, ale som presvedčená o tom, že takto je to správne, takto by to malo byť. A verím tomu, že tým nebudem obmedzovať aj tých fajčiarov, že budú mať vyhradené miesta, kde fajčiť môžu, a možno sami si uvedomia, ako možno škodia tým ostatným.
A, pán poslanec Jasaň, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pripomienku. Chcem vám povedať, že bude vykonateľný tento zákon, pretože veľmi ľahko policajt zistí, keď zastaví auto či tam nafajčené je alebo nie je. A keď si toho vodiča dokáže odfotiť, akože prekročil rýchlosť alebo že telefonuje počas jazdy, tak si ho vie odfotiť, že fajčí za volantom, a takisto vidí, že tam má to dieťa. Čiže pre mňa je ten zákon absolútne vykonateľný a nemá slúžiť tento návrh zákona, aby sme teraz urobili hon na vodičov, aby platili pokuty, ale aby ich to aj odstrašilo, aby nad tým porozmýšľali, aby jednoducho si tú cigaretu zapálili vonku, a nie v aute. Čiže v tomto sa mi zdá úplne vykonateľný.

A apelujem na vás, keďže teda verím vo vaše aj schopnosti, že presvedčíte aj kolegov z klubu, aby ste tento zákon posunuli do druhého čítania, a prípadné nezrovnalosti, ktoré sa tam môžu objaviť, potom spoločne opravíme. A takto vlastne začneme cestu, ktorá krok za krokom pomôže chrániť naše deti.

A čo sa týka salónika poslaneckého, zdieľam váš názor a, samozrejme, aj tam je zakázané fajčiť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2015 11:26 - 11:37 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi povedať pár slov aj v rozprave k návrhu tohto zákona. Zopakujem pár vecí, ktoré som spomenula aj v úvodnom slove, a prečítam vám návrh zákona, ktorý je veľmi jednoduchý, je to jedna veta, a k tomu potom ďalšie zmeny, ktoré k tomu prináležia.

S kolegami sa snažíme zakázať fajčenie v motorovom vozidle, v ktorom sa nachádza osoba mladšia ako osemnásť rokov. Ako som už v úvodnom slove spomínala, to, že si niekto zapáli cigaretu v aute, kde sa vzadu na sedačke nachádza dieťa, je určite pre všetkých z nás neprijateľné. Bohužiaľ, sú osoby, ktorým to nič nehovorí a ktoré v aute fajčia. Opakovane som takýchto vodičov videla alebo týka sa to aj spolujazdcov. Myslím si, že je mi smutno z toho, že s takýmto návrhom musím prichádzať, že to nie je samozrejmosťou a že niekto nielen v aute, ale kdekoľvek v prítomnosti dieťaťa fajčí. Určite ste to aj vy videli a určite to rovnako vás rozčuľuje alebo vyrušuje, keď ide mamička napríklad s kočíkom a pri kočíku fajčí alebo keď vedie za ruku dve deti alebo vedľa nej idú a fajčí pri nich, hej. Dieťa sa nevie brániť, nemôže proti tomu nejako vystúpiť, je proste prijímateľom toho, čo ten rodič preň nachystá, pasívne fajčí pri tom rodičovi. O to je to horšie, keď je to v uzavretom priestore, keď je to napríklad v aute.

Za takýto priestupok bude môcť byť vodič alebo spolujazdec, dospelá osoba, ktorá je v aute, postihnuteľná, nemusí dostať pokutu, môže byť upozornená. Pokutu navrhujeme podobne ako v iných prípadoch osobám, ktoré umožnia neplnoletým deťom fajčiť alebo predávať tabakové výrobky v tom istom režime, to znamená od nula do tuším 497 eur. Ešte raz opakujem, podľa závažnosti, samozrejme, sa tie pokuty môžu líšiť a môže byť, samozrejme, takýto človek len upozornený.

Verím tomu, že takýto návrh zákona minimálne rozprúdi diskusiu o zvýšenej ochrane detí, čo sa týka fajčenia.

Pasívne fajčenie je, dokonca niektorí vedci to uvádzajú, nebezpečnejšie ako aktívne fajčenie, pretože to pasívne fajčenie vlastne znamená, že osoba, ktorá je v prítomnosti fajčiara, vdychuje splodiny, ktoré vznikajú pri priamom horení cigarety, teda pri tom, keď medzi ťahmi toho fajčiara neprechádza tento dym filtrom. Čiže v tomto dyme je ešte oveľa viacej škodlivín, oveľa viacej karcinogénnych látok ako v takom dyme, ktorý prechádza aj filtrom. To znamená, že fajčiar vdychuje aj dymy a splodiny, ktoré prejdú cez filter. A pri tých, keď cigareta horí bez toho, ako si potiahne, tak aj tento takzvaný vedľajší prúd takisto vdychuje dieťa, ktoré je v jeho prítomnosti, vdychuje splodiny pri pasívnom fajčení. A pokiaľ je takýto človek nefajčiar, aj keď je fajčiar, je to znásobenie týchto škodlivín a rozhodne to nie je zdravé pre to dieťa.

S kolegami máme prichystanú aj verziu, pokiaľ by ste toto prijali, ktorá sa bude rozširovať aj na ostatné situácie, keď rodič fajčí v prítomnosti dieťaťa, vybrali sme to auto, pretože ja osobne si myslím, že je to skutočne vrchol, keď niekto v uzavretom priestore si v blízkosti dieťaťa zapáli, a verím tomu, že sa dostaneme spoločne v zákone o ochrane nefajčiarov aj ďalej.

Tí, ktorí sledujete túto problematiku, určite viete, že sme tento zákon otvárali, bolo to z vládnej strany, a sprísňovali sa podmienky, čo sa týka fajčenia, v uzavretých verejných budovách. Dnes tak už v nákupnom centre by ste nemali cítiť fajčenie z otvorených kaviarní, ktoré v týchto obchodných domoch sú, a verím, že fajčenie vymizne z verejných budov a priestranstiev časom úplne, pretože tam smerujú vyspelé štáty Európy a aj krajiny, ktorým skutočne záleží na zdraví ich ľudí a ktoré chcú niečo v tomto smere spraviť.

Myslím si, že Slovensko patrí k vyspelým krajinám a mali by sme sa venovať tejto problematike oveľa viac. Viem, že to bude bolieť, viem, že viacerí ľudia investovali, podnikatelia investovali mnoho peňazí do toho, aby si upravili svoje prevádzky tak, aby tam mali fajčiarske, nefajčiarske časti, ale myslím si, časom k tomu budeme musieť prísť, pretože fajčenie okrem pôžitku, ktorý niektorým ľuďom prináša, nemá žiaden iný pozitívny efekt ani na zdraví, ani nijako.

Čiže nechcem tu nejako rozvádzať vplyvy fajčenia, všetci veľmi dobre o tom vieme. Spomeniem len také najdôležitejšie. Priamo šesť nádorových ochorení, je to dokázané, priamo súvisí s fajčením. A keby človek nefajčil, tak by ich nedostal. Ďalšie kardiovaskulárne, celkovo vo všeobecnosti mnohé onkologické ochorenia priamo sú závislé od množstva vyfajčených cigariet počas života človeka a v súčasnosti viete, že už mnohé ochorenia, ktoré súvisia aj s fajčením, vznikajú čím ďalej, tým skôr. Keď sa k tomu pridružia ďalšie rizikové faktory, je to obrovský problém. Takže dovolím si povedať, že mali by sme krok po kroku sprísňovať pravidlá, ktoré budú chrániť ľudí a tobôž deti.

Aj Ústava Slovenskej republiky v rámci základných práv a slobôd garantuje každému právo na život, právo na ochranu zdravia a zaručuje osobitnú ochranu detí a mladistvých. To znamená, myslím si, že niet o čom tu pochybovať, že takýto zákon by sa mal prijať. A neviem si predstaviť dôvod, prečo by ste ho mali odmietnuť.

Včera, keď som začala vlastne s týmto zákonom, bol tu z vládnej strany len pán poslanec Bublavý, dnes ho tu nevidím, ste tu ale viacerí, tak verím tomu, že aj členovia zdravotníckeho výboru budú vedieť presvedčiť kolegov na klube a že tak tento zákon posuniete ďalej, je apolitický, a verím, že spoločne sa nám podarí chrániť deti, ktoré sú v aute a ktoré majú rodičov, ktorí samých to nenapadne, aby v tomto aute nefajčili.

Z ministerstva financií sme dostali vyjadrenie, keďže sme uvádzali v dôvodovej správe, že tento návrh zákona bude mať pozitívny finančný dopad na verejnú správu, a síce jednak je teda možnosť výberu pokút, ktoré budú za takýto priestupok vyberané. Zdá sa mi to trošku zvláštne, aby sme vyčísľovali pozitívny efekt na verejnú správu, o to viac, keď nevieme odhadnúť, koľko fajčiarov bude chytených, koľko ich budú vedieť policajti odhaliť v aute, v akej výške tie pokuty sa dajú. Dá sa teda predpokladať pozitívny efekt, tak neviem, či to bolo dané nejako omylom alebo či naozaj treba aj takéto efekty na financie vyčísľovať, ale prakticky to ja neviem urobiť.

Každopádne určite sa tým ušetria peniaze aj z verejného zdravotného poistenia, pretože deti, ktoré nebudú takto pod pasívnym fajčením, určite budú mať lepšie zdravie a nebudú mať toľko komplikácií so zdravotným stavom.

Treba povedať, že už z detí, kde nehrozia nejaké kardiovaskulárne alebo onkologické ochorenia, majú mnohé deti alergie, viete, že stúpa počet tých alergií. Určite v tejto sále sa nájde aspoň 40 % ľudí, ktorí mali niekedy skúsenosť s nejakou alergiou. U detí je to veľmi časté. A aj pasívne fajčenie, dokonca keď ten rodič fajčí a nie je v prítomnosti toho dieťaťa, keď fajčí vonku, ale donesie si tie splodiny toho a ten zápach na vlasoch, dráždi dýchacie cesty a škodí tomu dieťaťu. Zhoršuje sa aj priebeh akútnych chronických respiračných infekcií aj alergií práve u detí. Preto najlepšie pre dieťa je, keď ten rodič vôbec nefajčí, pričom škodí, keď fajčí napríklad aj na balkóne alebo v jednej miestnosti, ktorá sa potom vetrá, už ani nehovorím aute alebo priestore v rámci bytu, keď sa fajčí.

A mnohí ľudia sa na nás obracali, páčil sa im tento návrh zákona, s tým, prečo neriešime aj iné.

Veľmi častý bol tak problém fajčenia napríklad na balkónoch, keď v lete, keď si vetráte a pod vami sused fajčí, tak vám ide priamo ten vydychovaný vzduch a nemôžete tam nechať dieťa ja neviem v bazéniku alebo sa hrať na tom balkóne, pretože vás obťažuje ten dym a prakticky sa s tým nedá nič robiť, pretože to je súkromie toho človeka, nemôžete mu zakázať, aby fajčil vnútri, vo svojom byte. Ale verím tomu, že nájdeme spôsob, tak ako sa napríklad nedá na balkónoch grilovať, že možno nejakým všeobecne záväzným predpisom sa zakáže aj fajčenie na balkónoch. Ja to beriem ako také pravidlá slušného správania, že ten sused si jednoducho na tom balkóne nezapáli alebo keď je upozornený, tak zhasne tú cigaretu.

Možno poviete, že však aj auto je nejaký súkromný majetok toho človeka.

Tu chcem upozorniť na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Môžem vám presne odcitovať, kedy takéto uznesenie vyšlo, kde sa hovorí, že účasť fyzickej osoby v pozícii vodiča motorového vozidla ako účastníka cestnej premávky netvorí podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky súčasť tej jeho súkromnej sféry, ktorá by mohla byť dotknutá, a preto vodič motorového vozidla vzhľadom na verejný charakter cestnej premávky musí strpieť zúženie „nedotknuteľnej“ individuálnej sféry fyzickej osoby, pričom nedochádza k porušeniu princípu proporcionality, teda primeranosti.

V odôvodnení tohto nálezu sa uvádza, že vzhľadom na verejný charakter cestnej premávky takýto vodič svojím konaním môže veľmi závažným spôsobom zasahovať do základných práv a slobôd iných účastníkov cestnej premávky. To znamená ohrozenie života a zdravia ako v našom prípade.

To odôvodňuje aj príslušné obmedzenia a myslím si, že sa to vzťahuje aj na tento prípad a dá sa to odôvodniť aj v tomto prípade.

Ako som už hovorila, osoba, ktorá fajčí v aute, môže byť pokutovaná tými istými orgánmi, ktoré pokutujú ľudí, ktorí umožňujú porušovať zákon o ochrane nefajčiarov a umožňujú predávanie mladším deťom alebo požívanie tabakových výrobkov mladších detí ako osemnásť rokov. Môže to byť obecná polícia, Policajný zbor alebo v blokovom konaní aj príslušná obec.

Záverom vám chcem poďakovať za pozornosť a chcem vyjadriť presvedčenie, že tento zákon bude posunutý do druhého čítania. Ďakujem pekne za pozornosť.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2015 18:55 - 18:58 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla náš návrh zákona. Je to zmena zákona o ochrane nefajčiarov. V tomto zákone sa snažíme zabrániť tomu, aby sa fajčilo v prítomnosti detí v aute, počas jazdy v aute, aj keď je auto odstavené.
Veľmi jednoduchý návrh, veľmi jednoduchá zmena a je mi veľmi ľúto, že musíme s takýmto zákonom prísť a že existujú na Slovensku rodičia, ktorí sú schopní si v aute zapáliť cigaretu, a pritom vzadu v sedačke majú umiestnené svoje dieťa. Ja osobne aj spolupredkladatelia to považujeme za nehoráznosť a je mi teda ľúto, že to musíme zakazovať, ale myslím si, že takýto návrh zákona by nemal nikomu robiť problém. Jednak to ohrozuje zdravie aj toho vodiča, aj spolujazdca a ohrozuje to zdravie aj toho dieťaťa. Nielen teda účinky pasívneho fajčenia, ktoré potom v rozprave vysvetlím, môžu byť a sú oveľa horšie, ako aj aktívne fajčenie a zvlášť u dieťaťa. A zvlášť, keď sa fajčí v uzavretom malom priestore, určite nepomôže otvorené okienko. Navyše cigareta a fajčenie počas jazdy spôsobili už nejednu dopravnú nehodu.
Sama osobne mám dokonca lekára známeho, ktorý vyhadzoval špak z auta, otočil sa za ním, lebo mu spadol do auta a ťažko havaroval. Keby nemal dobré auto, tak už tu nie je medzi nami. Auto skončilo v šrote a neni to jediná takáto dopravná nehoda. Čiže malo by to byť absolútnou samozrejmosťou. Nie je to.
Takýto zákaz platí vo viacerých krajinách, napríklad platí vo Veľkej Británii, kde nedávno prišiel takýto zákon, ktorý umožňuje vláde, aby zakázala fajčenie v autách, tiež je to v prítomnosti detí, ale máme ambíciu so spolupredkladateľmi rozšíriť zákaz fajčenia v prítomnosti detí, kdekoľvek, na ulici, v rôznych podnikoch, čiže toto je taký prvý krok a verím, že aspoň na tomto kroku by sme sa vedeli zhodnúť.
Viac by som potom povedala v rozprave, aby ste mali prípadne možnosť reagovať na tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.6.2015 15:35 - 15:37 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis

36.
Ďakujem pekne za slovo. Ja ďakujem, pán poslanec, že ste reagovali na to, čo som ja vzniesla, aké, aké komenty k tomu. Chcem povedať, že to, čo ste spomenuli, je to napísané aj v tom odôvodnení, ja tomu rozumiem, prečo to tak bolo urobené, ale vzniesla som aj takú pochybnosť o tom, že akým spôsobom sa budú tie deti vyčleňovať z toho kolektívu. Môže o tom rozhodnúť, ja viem, že je to aj teraz možné, ale obávam sa toho, že pri náraste porúch u detí, ktoré sú, a možno neprispôsobivosti niektorých detí a poruchy pozornosti sa môže stať, že na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy alebo aj základnej školy po súhlase zriaďovateľa a výchovného poradcu takéto dieťa bude môcť byť začlenené do špeciálnej triedy.
Ak som to dobre porozumela, tak tie špeciálne triedy sa môžu zriaďovať. To je niečo nové... (Reakcia z pléna.) Špecializované, áno. Bojím sa, že do tých špecializovaných tried sa nakopia deti, ktoré bez súhlasu rodiča alebo s informovaným súhlasom sa tam budú môcť dosť, a ten rodič sa bude môcť brániť len tak, že dá takúto zmenu vo vzdelávaní svojho dieťaťa na súd. Čiže to je ďalšia vec, ktorú, ktorú som kritizovala, a sa mi to, bojím sa, že sa otvára týmto niečo, čo nevieme, čo celkom prinesie. Hej?
A čo sa týka tých vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak tam ste mi v podstate zodpovedali. Áno, je tam, že sa tie dotácie môžu dávať na výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach a nemôžu byť zaraďované do špeciálnych tried. Hej? Tu chcem podotknúť, že znova tie deti, ktoré budú zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to, čo má vplyv na ich, napr. na ich poruchu alebo neprispôsobivosť, či to je len vplyv toho prostredia, alebo vplyv aj nejaký iný, a to dieťa môže byť zaradené do špecializovanej triedy, nie celkom sa to dá oddeliť. Čiže v tom, si myslím, že môžu byť úskalia.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 14:46 - 14:47 hod.

Eva Horváthová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No nie je to príjemná situácia, ja by som bola rada, pán podpredseda, keby ste na budúce nie na mňa sa odvolávali, že je potrebné prerušiť, ale na pána poslanca Petráka, ktorý doposiaľ nerozdal ten pozmeňujúci návrh, a podobne to bolo aj vo výbore. Samozrejme, ja som nebola teraz proti tomu, aby sa prerušilo rokovanie, pretože tiež sa snažím konštruktívne nejakým spôsobom riešiť túto situáciu a myslím si, že by bolo lepšie, keby sme aj vzhľadom na to, čo som hovorila o dotáciách, o vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a o možnosti riaditeľa, zriaďovateľa a výchovného poradcu rozhodnúť, že začlenené dieťa nie je schopné byť vzdelávané v danom kolektíve, a môže sa preňho zriadiť špeciálna trieda. Na toto som zatiaľ nedostala odpoveď a myslím si, že by sme si to mali prediskutovať.
Čiže áno, som zato, aby sa prerušilo rokovanie, ale nie je to mojou vinou a ani nie je to, že by to bolo kvôli mne. Je to kvôli tomu, že prichádzajú takto závažné rozhodnutia, kedy úplne okliešťujeme funkciu rady školy za takýchto okolností. Pre mňa je to neakceptovateľné a stále sa budem tomu diviť, už sme tu štvrtý rok, posledný, stále sa tomu budem diviť, že stále proste to takto prichádza a politika je ozaj asi ťažká vec. Mňa tak napadlo pri tom, ako som počúvala to odôvodnenie pána poslanca Petráka, a ty vieš, pán poslanec, že spolu dobre vychádzame, seriózne, že prečo sa teda ten riaditeľ nevolí priamo na zastupiteľstve, načo robíme takéto, že rada školy odmietne, rada školy odmietne, zastupiteľstvo má posledné slovo. No tak voľme ho na zastupiteľstve, vybavené. Načo takéto hry?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis