Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.11.2015 o 14:21 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.11.2015 14:21 - 14:30 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán poslanec Hlina, idem sa zapojiť trošku aj do tejto debaty. Aj diplomatický pas je dokladom totožnosti, čiže každý občan môže sa preukázať aj cestovným pasom, ale máte pravdu tým, že absolútne, absolútne na území Slovenskej republiky diplomatický pas žiadnu imunitu alebo žiadnu úľavu nielen poslancom, ale ani nikomu inému, kto je držiteľom diplomatického pasu na území Slovenskej republiky, nedáva. To keď policajt nevie, tak by sa mal vrátiť do lavíc na policajnú akadémiu alebo školenie a si to zopakovať.

Chcem sa vrátiť ešte k tým pokutám, s ktorými máme dlhodobo v rámci klubu poslancov za MOST – HÍD problém. Je známa naša snaha o trošku zmiernenia, čo sa týka použitia alkoholických nápojov pre cyklistov, sme chceli, aby tam jedno pivo nebolo problematické, a povedať, kde všade vo svete to už je povolené. Dali sme vypracovať znalecký posudok alebo analýzu k tomu z Martina, ale nepochodili sme s tým.

Ale máme stále problém, ktorý ste vy, pán poslanec, avizovali. A to sú vysoké pokuty, nie pre nás, nemáme tak hlboko do vrecka, ale sú vysoké pokuty pre občanov, ktorých príjem je veľmi nízky. Sú životné situácie, kde okolnosti donútia človeka, aby si zvolil to menšie zlo. Nedávno sa mi hlásil občan, ktorý dostal dosť vysokú pokutu. Kvôli objektívnym príčinám nestíhali ísť na pohreb blízkeho ako blízkej osoby. Pridali na plyn, chytila ich policajná hliadka. A dostali veľmi vysokú pokutu, mimo mesta. No a majú existenčné problémy s tým. Čiže bolo by veľmi spravodlivé, ako ste naznačili, aby tá pokuta bola primeraná k príjmu alebo majetkovému statusu toho previnilca. Fakt sú tu ľudia, ktorí si robia zo zákona srandu. Pre nich tých pár stoviek eur, to je len taká malá nepríjemnosť v tom, že ich nachvíľku zastavia. Hneď ako zaplatia pokutu, dostanú bločky, tou istou rýchlosťou pokračujú ďalej v ceste. Čiže, áno, tie veľké pokuty sú určitým obmedzujúcim faktorom, hlavne tie preskúšania, ale bolo by dobré už konečne v 21. storočí pristúpiť na to, aby tá pokuta bola primeraná k jednotlivcovi, a nie plošná, pretože plošná spravodlivosť, to je taká spravodlivosť, že pre niekoho je krutá a pre niekoho je príliš mierna.

Ďalšia vec, ktorú by som chcel podotknúť pri tomto zákone, je, ako je možné, že naďalej sa vydávajú evidenčné čísla rôznym ľuďom rôznymi číslami. Nebavíme sa o evidenčných číslach, ktoré sú vydávané na základe príplatku. Bavíme sa o jedných číslach, ktoré sú číslice, ktoré sa nedajú zvýšením toho príplatku vybavovať. Čiže to je najväčší problém našej spoločnosti, že sú stále rovní a sú stále rovnejší. Kým toto neodstránime, určite nedosiahneme ten stav, ktorý dosiahnuť chceme, že ísť pod 200 obetí na cestách.

Ďalšia vec, to sú úseky, kde je rýchlosť neodôvodnene znížená. Máme dobrých pár úsekov na Slovensku, kde cesta je veľmi široká, priehľadná, je to rovina, napríklad pred Rožňavou, kde veľmi často sú naši príslušníci zákona na boku cesty. U každého to evokuje, aby tam pridal. Je tam deväťdesiatka. A to sú cesty, kde by sme fakt mohli uvažovať nad tým, že povolíme tú rýchlosť na stovku.

Na druhej strane, a tu už o tom bola reč, naši dopravní policajti sú stavaní do určitej polohy ako polohy vyberačov pokút, lebo sú na to nútení, lebo majú naplánovaný príjem do štátneho rozpočtu. Čiže niekedy nejde o dopravnú akciu zameranú na plynulosť a bezpečnosť dopravy a cestnej premávky. Ale to je výslovne zamerané na to, aby vlastne bola naplnená tá príjmová časť štátneho rozpočtu.

To sú také neduhy, ktoré potom stavajú občanov do tej pozície toho sloganu, ktoré má každé policajné auto, tak trošku takej ironickej, aby som povedal pravdu, niekedy až komickej.
V Rakúsku sú tie pokuty oveľa nižšie, ale voľáko sa nám stáva, že prekročíme hranice a potom sme nejako zdvorilejší, sme nejako disciplinovanejší, pritom tie pokuty sú oveľa, oveľa nižšie.

Treba nájsť aj tú určitú príčinu, prečo to tak je, prečo je stále na Slovensku, aj keď sú vysoké pokuty, toľko cestných pirátov, že človek fakt predtým, ako odbočuje alebo predbieha, musí sa pozrieť do zrkadla, či nejde nejaká raketa na štyroch kolesách zozadu alebo spredu alebo zboku. Čiže pokutami príčinu neodstránime, možno zamedzíme tomu, aby tí, ktorí majú snahu prekročiť rýchlosť a porušovať pravidlá cestnej premávky dostali častejšie a väčšie pokuty. Ale väčšinou to sú ľudia, ktorým táto pokuta nejako finančne neublíži. Takže ja by som veľmi rád privítal, aby tie pokuty v budúcnosti boli prispôsobené tomu, ako kto jazdí. A ešte jedna poznámka. Pán poslanec Hlina, viete percentuálne z ceny auta, no ani to sa nedá určiť, lebo poznám strašne veľa mladých ľudí, ktorí kupujú autá s drahou nadobúdacou cenou, ale s milión kilometrov zostatkovou hodnotou pár tisíc eur. A proste to auto má nejakú nadobúdaciu hodnotu. Ale ten mladý človek to kúpil už v strašnom stave, to kúpil za pár tisíc eur. A keď budeme vychádzať z tej ceny auta, tak to zase sa dostaneme tam, kde by sme nechceli dostať. Alebo ste mali na mysli hodnotu auta v tom danom momente, tak to je iné. Ale to by bolo veľmi inak ťažké, ale poisťovne na to ináč majú svoje sadzobníky. Pán spravodajca hovoril, že bolo by to komplikované. Ale určite cesta by mohla viesť aj týmto smerom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2015 11:51 - 11:53 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vrátim k tomuto zákonu, k čomu vlastne už nemôžem sa vrátiť. Chcel som pôvodne vystúpiť v rozprave, ale určite s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou prejde návrh poslanecký, návrh pána poslanca Matejičku. Takže nebude k čomu vlastne vystupovať.
Ale, pán poslanec Zajac, ja si myslím, že kariérny postup by mal ísť ďalej, aby policajt, ktorý odborne, praxou a svojím postojom skúsenosti má na to, aby od toho najmenšieho strážmajstra aj postúpil aj na post generála, takúto možnosť mal, nebol nejaký niekde zamedzený. A najlepšie by bolo na to, aby sme na každý nielen post v Policajnom zbore, ale aj na každý post na ústredný orgán štátnej správy zaviedli verejné hearingy, proste aby aj odborná aj laická verejnosť vedela posúdiť toho kandidáta čo najobjektívnejšie. Vtedy by nemohli byť nejaké také zákulisné dohody o tom, kto ktorý post obsadí. Keďže to by bolo veľmi divoké, keď niekto pohorí na nejakom pohovore a napriek tomu je vymenovaný. Deje sa to na pôde ústavnoprávneho výboru pre kandidátov na sudcu Ústavného súdu. To ukáže sa aj teraz. Takže som zvedavý, aký bude výsledok, ale je to krok určite dopredu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2015 10:15 - 10:16 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakciu.

Začnem od konca. Pán kolega, ja som mal na mysli únik informácií z môjho výboru. Ja si pamätám ten prípad, ktorý ste opásali, ja som bol tiež na tom výbore a odo mňa ani mäkké ň neodišlo. Čiže lepšie by bolo menovať tých poslancov, u ktorých máte podozrenie, že od nich unikla nejaká informácia, lebo takto nás hádžete všetkých do jedného vreca.

Prvá vec. Bavíme sa o dvoch inštitúciách, z ktorých jedna by vykonávala samotné odpočúvanie, aby to nebola priamo tá zložka, ktorá dostala to povolenie, aby to nebol silový rezort, ale aby to bol nejaký technický úrad, ktorý bude vykonávať už tú samotnú obsluhu. A druhé je potom úrad. Určite tento návrh je krokom vpred. Čo je teraz, že výbor pre obranu a bezpečnosť môže kontrolovať nasadenie ITP, tak to sme len tam čisto formálnoprávne, to je nič, to je len štatistická kontrola, nejaké hlásenie. Avšak sám to poznáte.Čiže je to stále krok vpred, ale chcem upozorniť na tieto problémy, ktoré budú. A budú tieto problémy aj dovtedy, kým nevytvoríme aj nezávislý obslužný úrad alebo obslužnú správu týchto technických zariadení. Tak dovtedy táto problematika tu bude stále živá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2015 9:58 - 10:12 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak sa mi zdá, že sme žiadny rozumný kompromis ani žiadne dobré riešenie zatiaľ nenašli čo sa týka kontroly nasadenia informačno-technických prostriedkov, nakoľko aj tie návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Lipšic, ktoré v niečom vylepšujú aj v jednej, aj v druhej veci, aj v druhej forme ten vládny, pôvodný návrh zákona, obsahujú tie chyby, ktoré vyčítam tomuto zákonu a tomuto návrhu od začiatku.
Predovšetkým ide o to, že komisia, ktorá bude vykonávať kontrolu používaných informačno-technických prostriedkov, bude mať mandát aj po skončení svojho volebného obdobia. Mandát poslancom zanikne. Mandát im vzniká na základe toho aj v tejto komisii, že budú poslancami Národnej rady. Mandát im zanikne a naďalej budú v tejto komisii sedieť a rozhodovať a kontrolovať.
Ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči a na ktorú som upozornil, sa neodstránila, že síce je tam pekné, že bude tam paritné zastúpenie tak koalície, ako aj opozície, ale máme tu prípad predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, kde bolo dohodnuté, že tento post patrí opozícii. Opozícia sa dohodla na určitých menách, aj sme to menili, neviem, prečo to, keď sme sa dohodli, tak sme sa dohodli a vládna koalícia to mala akceptovať, neakceptovala. A potom prišiel návrh, ktorý bol opozíciou nieže neprerokovaný, opozícia hlasne a jasno protestovala, že to je pro forma návrh, to je návrh, ktorý skôr išiel zo strany vládnej strany SMER, a, budiž, bolo urobené zadosť tomu, že zástupca opozície je zvolený na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Takže ja sa bojím toho. A to je aj chybička krásy aj v návrhu pána poslanca Lipšica, že, áno, ale koho zvolí, povedzte teraz, kebyže má ísť zvoliť teda tá osemdesiattrojka, tak koho by ste z nás zvolili. Však vy by ste normálne lustrovali, kto z nás by tam mohol ísť. No tak ďakujem za priamu odpoveď pánovi podpredsedovi vlády. Takže, áno, môžem očakávať takéto demokratické prístupy.
A je tu aj ďalší bod, ktorý potom k tomu môže viesť, keď sa to nepodarí na prvý pokus, tak je tu možnosť odvolania tohto člena komisie odvolaním. A člena komisie odvoláva Národná rada Slovenskej republiky uznesením. Čiže zas vládna väčšina odvolá, môže odvolať aj bez udania dôvodu aj zástupcov opozície, zas musí zvoliť nejakého iného zástupcu opozície, aj môže odvolať toho, čiže kto im bude nepríjemný, tak, pán poslanec spravodajca. Ale to sa týka aj vás, lebo dúfam, že po 5. marci 2016 budete v opozícii, aby to chránilo aj vás, ako opozíciu, kebyže náhodou to je nejaká zlá väčšina.
Ďalším problémom, čo vidím, je, že na ďalších dvoch členov komisie sa majú dohodnúť predsedovia výborov, a to po predchádzajúcej dohode. No terminus technicus, no neviem to je inštitúcia. No a keď sa nedohodnú? Tak sa pobijú alebo budú sa dohadovať roky rokúce. Toto nevidím ako dobré riešenie.
Ďalším problematickým bodom môže byť a nemusí byť to, že členovia komisie budú musieť oznámiť svoje kontroly dopredu. Síce je tam výnimka, ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k mareniu účelu kontroly, treba tak urobiť najneskôr pri začatí kontroly. To by som považoval za štandard, keď niekoho chcem kontrolovať, tak nebudem dopredu oznamovať, že idem tam na kontrolu, lebo mali sme tu prípady, keď ešte aj tráva bola natretá na zeleno. Ale hovorím, že je tam to riešenie, je tam tá druhá časť vety, ale tá prvá časť absolútne nekorešponduje s tým, čo by sme chceli dosiahnuť.
My si stále myslíme v strane MOST – HÍD, že najlepším riešením by bol stále nezávislý úrad, ktorý by sa skladal z odborníkov, ale predovšetkým na servis informačno-technických prostriedkov, by vykonávali servis, vykonávali by obsluhu týchto zariadení. Predovšetkým o odpočúvacie zariadenie sa jedná. A tento servis by vykonal pre zložky, ktoré požiadali súd o možnosť nasadenia informačno-technických prostriedkov. Čiže každý z orgánov, ktorý má možnosť alebo má oprávnenie požiadať súd o nasadenie ITP, by so schváleným právoplatným rozhodnutím súdu išiel na tento úrad a to samotné odpočúvanie už by vykonával ten úrad a nemali by sme tú dvojkoľajnosť, ktorú máte teraz, že obsluhuje jednu časť Slovenská informačná služba a druhú časť polícia. A tu sa ešte vedú rozpory, lebo SIS-ka vidí do policajných zložiek a opačne to zas nie je. Lenže stále si myslím, a to už navrhujem niekoľko rokov, že tento návrh by bol stále najlepší.
Ale čo mi v tom zákone ako celku, nie v tom návrhu zákona, ale v zákone o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, zákone o ochrane pred odpočúvaním chýba, je, aby sme fakt ľudí chránili pred odpočúvaním. My tu máme strašne málo prípadov, kde došlo k odpočúvaniu nelegálne, čiže nezákonne, ale formálnoprávne, len formálnoprávne. Až Ústavný súd, chvalabohu, vydal nie jedno rozhodnutie a tie rozhodnutia sú veľmi identické, kde opísal podmienky, atribúty, kedy môžu byť nasadené ITP, kedy môže byť prekročená tá hranica ochrany súkromia jednotlivca, občana štátnymi orgánmi. A tento zákon stále na to nemyslí, síce v tom vládnom návrhu zákona už vidíme, že tá filozofia by mohla sa niekedy dostať a pretaviť, že informačno-technické prostriedky môžu použiť len vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže legalita je jasná, musia byť naplnené formálne zákony a náležitosti, a to predovšetkým žiadosť odôvodnená. A tá žiadosť musí byť schválená súdom.
Druhá vec je, čo sa dá povedať, že to je tá legitimita, to je v tom bode 3, to je v § 3 ods. 1 prvá veta, ale ktorá by mala byť troška širšie skoncipovaná, lebo legitimita zásahu znamená, že do práva na súkromie možno zasiahnuť len vtedy, keď je to v záujme štátu, z dôvodov zabezpečenia nejakých vyšších princípov, ako je ten princíp na ochranu súkromia toho jednotlivca. Ale to musí byť v každom jednotlivom prípade naplnené, napríklad žiadne ctrl + c, ctrl + v. Áno, ale práve preto by bolo veľmi žiaduce, ak by pri rozhodovaní o týchto žiadostiach bolo povinné, aby súd v každom jednotlivom prípade v odôvodnení sa s vecou vysporiadal, ale v merite rozhodnutia skôr by bolo lepšie vysporiadať sa s tým, ako si myslí on, že boli naplnené zákonné požiadavky legality, legitimity a, to je to tretie, čo je veľmi dôležité, proporcionality.
Na proporcionalitu tento zákon vôbec nemyslí, proporcionalita znamená, že k zásahu možno prikročiť len vtedy, keď je to nevyhnutné, že ostatné prostriedky, ktoré má štát k dispozícii, už boli nasadené alebo ich nemožno využiť, lebo by proste nesplnili svoj účel, že všetky možnosti už štát využil, ktoré má, a proste prichádza k nasadeniu ITP, čo je už ako posledný bod, ako posledný úkon, že, áno, už nevieme inak sa vysporiadať, tak ideme nasadiť ITP. Síce v zákone to máme naformulované tak, ale veľmi nepresne. A preto by bolo žiaduce, aby v rozhodnutí súdu toto bolo. Čiže sudca by musel v merite rozhodnutia sa vysporiadať so všetkými, s legalitou, legitimitou a s proporcionalitou.
Preto si myslím, že stále sa budeme boriť s tým problémom, ktorý tu máme, a to je, že zásah do práv a súkromia jednotlivca, to bude vždy v takej fáze, že to môže prekročiť síce legálne, ale pritom na druhej strane predsa len nie.
Čo sa týka úniku informácií, na ktoré apeluje pán poslanec Lipšic, aj pán poslanec Galko, je to legitímne, že sú tu obavy. Ja som už minule predostrel skúsenosti z môjho výboru, kde robíme so živými spismi a rozhodujeme o odvolaní rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu. Zatiaľ sme sa s takým problémom nestretli, že by došlo k úniku informácií. Dúfam, že to sa ani nestane. A fakt tam robíme so živými spismi, fakt tam robíme s veľmi závažnými informáciami, robíme tam s bielymi goliermi, s organizovaným zločinom. Robíme tam so zahraničnými agentmi, neviem, s čím všeličím a k úniku informácií nedošlo. K úniku informácií došlo predovšetkým od ľudí, ktorí pôsobili v orgánoch činných v trestnom konaní. Čiže vždy keď sa zatiaľ niečo také potvrdilo, že došlo k úniku informácií, tak došlo k tomu predovšetkým z radov polície. Policajti chodia na polygraf, policajti majú niektorí previerky, ktorí to potrebujú, a napriek tomu dochádza k úniku informácií. Čiže zas to je len taká mantra, že nech poslanci majú previerky, nech poslanci majú povinný polygraf. A tuto súhlasím s pánom poslancom Lipšicom, povahovú vlastnosť toho-ktorého človeka aj poslanca Národnej rady nezmení ani previerka, ani polygraf. Je tam skôr možnosť odhaliť tieto neduhy, správanie toho-ktorého člena tej možnej komisie. Ale zas nie je to všeliek, stále tam bude to riziko, že dôjde k úniku informácií. Ale tuto by som sa o nič viac neobával úniku informácií, ako sa obávam, že k úniku informácií dôjde z prostredia polície, prokuratúry alebo z prostredia súdu. Ale aj tak ten úrad by bol najlepší. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.11.2015 13:50 - 13:59 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Ako už pán navrhovateľ avizoval, na základe dohody predkladáme určité legislatívne vylepšenia tohto zákona. Hlavným účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je to, je odstránenie týchto legislatívnych nedostatkov tým, že ich idem čítať, aby som urobil zadosť aj formálnym náležitostiam.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová "neštátny účelový fond určený" sa nahrádzajú slovami "verejnoprávna inštitúcia určená".
2. V § 1 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
Bod 3. V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová "ministerstvu na schválenie" nahrádzajú slovami "na schválenie Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky" (ďalej len "ministerstvo").
4. V § 8 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: "Kolégiá slúžia na voľbu zástupcov národnostných organizácií v odborných radách fondu. Na účely tohto zákona sa za národnostnú organizáciu považuje odborná organizácia národnostnej menšiny so sídlom na území Slovenskej republiky, preukázateľne sa angažujúca v oblasti podpory, zachovania a rozvoja kultúry, identity a kreatívneho priemyslu príslušníkov národnostných menšín.".
5. Doterajší text § 1 až § 25 sa označuje ako čl. I a vkladajú sa nové čl. II a III, ktoré znejú:
"Čl. II. Zákon č. 575 /2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. Z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z. a zákona číslo, terajšie ako, dopĺňa takto:
Za § 40x sa vkladá § 40y, ktorý znie: "Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších právnych predpisov prechádza na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Úrad vlády Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.".
Čl. III
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 201/2013 Z. z. sa mení takto:
Paragraf 2 vrátane nadpisu znie:
"Účel poskytovania dotácií
(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom na podporu a) výchovy a vzdelávania k ľudským právam, b) národných kultúrnych pamiatok, c) projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu, d) rozvoja športu.
(2) Dotáciu podľa ods.1 písm. a) možno poskytnúť na a) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín, b) podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín, vrátane profesijných cieľových skupín, c) zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností, d) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín, e) analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín, f) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín, g) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok.
(3) Dotáciu podľa ods. 1 písm. d) možno poskytnúť na a) podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu, b) podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí, c) podporu športových podujatí nižších skupín, d) nákup športovej výbavy, e) projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.".".
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. IV.
Ďakujem. To je z mojej strany všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 19:35 - 19:37 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán podpredseda vlády, ja som návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra školstva Draxlera nepodpísal a som tu. Čiže žiadna súvislosť taká, akú ste vy vyslovili, tu nie je. A musím povedať, že z nášho klubu skoro polovica poslancov je riadne ospravedlnená. Väčšina klubu je na kongrese Európskej ľudovej strany v Madride. Ten kongres bol zvolaný už pred pár mesiacmi. Nikto nevedel, že bude mimoriadna schôdza. Takže tá absencia je skrz toho. (Reakcia z pléna.) Zvolali sme, ale termín dal pán predseda.
Je celkom pokročilý čas. Ja by som bol fakt rád, keby sme sa vrátili k tej téme, kvôli ktorej sme tu, a neodbáčali, lebo máme, ako keď sa bránite všeličím, tak asi máte nejaké maslo na hlave.
A vôbec neťahajte sem kauzu Hedvigy Malinovej-Žákovej do tej miery, že vy ako ten jeden z tých aktérov, ktorý stále do toho ťahá politiku, že prečo sa to vlečie. Vlečie sa ten prípad práve kvôli tomu. Ono tá pravda vyjde najavo, lebo ona neklamala. Ja hovorím, že neklamala. Takže počkajme si. Odpolitizujme to, počkajme pár vlád a potom uvidíme, pán minister, kto hovoril pravdu a kto nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 15:55 - 15:57 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kadúc, musím s vami súhlasiť. A najväčší problém tohto zákona je, že začiatkom roka 2016 budú voľby, sa mi to javí, že tu skôr ide aj o určitú snahu niekoho ešte zabetónovať. A takže by som bol veľmi rád, kebyže odsunieme účinnosť zákona od 1. 1. 2017, ale na druhej strane stále sa neviem zbaviť toho pocitu, že všetko sa to bude diať za uzatvorenými dverami, kde nebude mať verejnosť odborná aj laická verejnosť žiaden prístup. Preto naša strana stále preferuje verejné hearingy, čiže verejné vypočúvania, aj pán poslanec Hlina tuto búchal topánkou do stola kvôli tomuto, aby sme na pôde Národnej rady v odbornom výbore vedeli a mohli vypočuť jednotlivých kandidátov na takéto vážne funkcie. Ale to sa netýka len Policajného zboru, ale aj ďalších významných predstaviteľov štátnej správy. Takže nám tu chýba tento princíp otvorenia sa transparentnosti a obhájiteľnosti týchto kandidátov aj pred laickou alebo odbornou verejnosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 15:00 - 15:02 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Lipšic, ľudia sú rôzni, hovorím, sú slabí, sú malomyseľní. Pred niekoľkými rokmi sme tu s takým nadšením zvolili jedného generálneho prokurátora, za ktorého sme potom o pár rokov nechceli ani hlas dať, pričom sme nechceli ani počuť o ňom. Čiže ľudia sa aj menia.
A sám ste hovorili, že nie raz došlo k úniku informácií o nasadení ITP práve z prostredia polície. Čiže riziko, keď nastupuje ľudský faktor, tu stále je. Ale sami vidíme, že tento systém ako je nastavený, je zlý, kde dochádza k nekontrolovateľnosti, dochádza k únikom informácií, hlavne dochádza k nenáležitým a neoprávneným nasadeniam ITP.
Čiže určité riziko aj s tou komisiou tu je. My sme navrhli pred pár rokmi, fúha, ani neviem presne úrad, ktorý by jednak vykonával tieto odposluchy na základe žiadosti jednotlivých štátnych orgánov, kde by aj kontrola mohla byť nejaká iná. Čiže nie priamo ten orgán, ktorý chce mať tú informáciu, by tak vykonával sledovanie alebo odpočúvanie. Ale na tom sme sa nevedeli dohodnúť ani s vami, keď ste boli ministrom. Čiže povieme A, ale B už nepovieme.
Ja by som bol za to, aby sme tú komisiu zúžili čo do jej počtu a aby to riziko tam bolo najmenšie. A tiež si nemyslím, že politická kontrola tam bude najlepšia, ako povedal pán poslanec Galko, ale nevidím tu iné riešenie na stole. Nič iné, roky rokúce sa na ničom inom nevieme dohodnúť a na tomto sme sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2015 14:07 - 14:18 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister a podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil v mene strany MOST – HÍD k tomuto návrhu zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov.
Tento zákon sme prijali v roku 2003, ja som už vtedy ako 29-ročný bol poslanec Národnej rady, ale vo všeobecnosti sme tento zákon trošku vnímali aj tak, že to nie je zákon, ktorý má ochrániť ľudí pred odpočúvaním, ale skôr to je zákon, ako použiť ITP, stavia nejaké medze, že tam ochrana je taká, aká je. Vidíme výsledky, aké sú, vidíme tak, ako narába niekedy štátna moc s informačno-technickými prostriedkami, koľko vyšetrovaní je kvôli týmto technickým prostriedkom.
Ešteže tu máme Ústavný súd, ktorý dal nejaký ten rámec tomu, že kedy a za akých podmienok je možné použiť informačno-technické prostriedky, lebo, bohužiaľ, tento zákon nezabránil tomu, aby neboli neoprávnene použité informačno-technické prostriedky.
Veľmi rád som pred pár rokmi, už je to trošku dávnejšie, prečítal rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý podrobne rozpísal atribúty, za ktorých je možné nasadiť informačno-technické prostriedky. Vymedzil tam základné princípy, základné podmienky, ako je legalita legitimita, proporcionalita, čo má predchádzať predtým, ako niektorý zo štátnych orgánov pristúpi k tomu, aby obmedzil a porušil základné ľudské práva a slobody jednotlivých našich občanov s tým, že zasiahne do ich súkromia, že bude ich sledovať, odpočúvať alebo ďalej nejako inak sledovať.
Problém je v tom, že pri splnení formálnych náležitostí súdy v minulosti, dúfam, že tomu tak už teraz nie je, veľmi ľahko vydávali rozhodnutia o tom, že je možné v tej danej konkrétnej veci použiť informačno-technické prostriedky. Dokonca sme sa dostali k tomu, že niektoré štátne orgány využívali určitú schému, ktorá im prešla na súde, a tam len vymieňali lavičku, vymieňali tam príslušný súd, vymieňali tam skutkový stav, ale formálnosť tam zostala, hlavne tam dobre opísali, čo všetko hrozí. A vlastne súd obávajúc sa, aby náhodou pri zamietnutí tejto žiadosti nedošlo k ohrozeniu nejakého štátom chránenom záujmu, pristúpil na to, že povolil orgánom štátu nasadiť informačno-technické prostriedky.
Kontrola bola taká, aká je, nie nejeden rok som členom výboru pre obranu a bezpečnosť a my tam dostávame tú správu, však tá správa je potom prečítaná aj tuto v pléne. Sami tak vidíte, že kontrola je, dá sa povedať, do určitej miery len formálna. Preto som rád, že konečne aspoň sme pristúpili k nejakému kroku, však pán minister Kaliňák ešte ako predtým predseda výboru, potom ako člen výboru sám hovoril, že bolo by najlepšie, ak by bola zriadená nejaká komisia alebo nejaký výbor, ktorý by mohol ísť do živých spisov, aby sme mohli aj námatkovo kontrolovať orgány, štátne orgány, ktoré majú oprávnenie použiť informačno-technické prostriedky.
Hneď prvé, čo bolo, čo som hľadal v tomto zákone, a potom som to aj našiel, chvalabohu, je to, že kontrolu používania informačno-technických prostriedkov vykoná komisia raz ročne alebo z vlastného podnetu kedykoľvek, to je veľmi dôležité, kedykoľvek. Tá kontrola raz ročne, taká tá vec bude len formálna. Minimálne raz ročne, to bude málo, ale keď bude možná, kedykoľvek tu dôjde k nejakej indícii, že niečo nie je kóšer, tak vlastne príslušný výbor bude môcť okamžite reagovať a skontrolovať to. Otázne je, že bude treba k tomu uznesenie výboru, zloženie výboru ste tam, pán minister, povedali, aké bude, že predsedom komisie by mal byť nejaký opozičný poslanec, ale sú tam tí dvaja členovia, že tam bude zastúpená parita, a uvidíme, aby to fungovalo, lebo... (Reakcia navrhovateľa.) Budem veľmi rád, keď sa o tom pobavíme na tom spoločnom výbore, ako ste povedali, pán minister, lebo pred obedňajšou prestávkou sme sa bavili o zákone o konflikte záujmov a tam sme videli, že už sme sa dostali niekedy aj do politických rozhodnutí na tom výbore, ktorý predtým vôbec nerozhodoval politicky. Ale sú určité témy, určité osoby pri ktorých aj ten výbor bol schopný rokovať a rozhodovať podľa politického trička. Tak aby sa nestalo aj s týmto výborom, s touto komisiou to, že proste keď už bude háklivá téma, tak aj tento orgán nám bude, dá sa povedať, len zbytočne formálny. Takže je to krok, bavili sme sa o tom asi tri, štyri roky, päť, neviem koľko rokov dopredu.
Ja obavu nemám z toho, že verejní funkcionári budú mať možnosť pristúpiť do živých spisov. Sám som predsedom výboru, ktorý so živými spismi pracuje, až na jednu výnimku, pri jednom sudcovi ani podozrenie nebolo, že by niekto bol vyniesol nejakú informáciu z toho výboru. Robím s ťažkými spismi, živými spismi a ja si myslím, že poslanci, ktorí sú členmi toho výboru, tak sú si vedomí svojho postavenia, aj toho, čo by porušovali, kebyže niečo z toho prezradia. Ale, ako pán minister hovoril, dobre, pobavme sa o tom, tak nechcem vás chváliť, nepoviem, že je to dobré východisko, ale tak nejaký základ no aspoň bude, aby sme sa o tom pobavili.
Ale určite predložím pozmeňujúci návrh, pán minister. Ja vám to predostriem. Ja som pripravoval už vyše roka samostatný návrh zákona, ale stále sme našli niečo, čo by sme ešte mali stále riešiť, ale vidím, že už sme proste časovo skĺzli do takého obdobia, že to už nebude reálne, aby som predložil ten vlastný návrh, ktorý je, aby pri súdnych rozhodnutiach, v ktorých súd povolí nasadenie ITP, nebolo len čisto formálne, aby obsahovo sa musel každý konajúci súd vysporiadať s každým jedným z princípov, čo nám dal Ústavný súd, ktorými sú legalita, legitimita, proporcionalita, a tiež čo všetko predchádzalo tomu, ako tá-ktorá inštitúcia požiadala súd o nasadenie informačno-technických prostriedkov. Máme to v zákone, nie v jednom, ale v každom, ktorý pojednáva o ITP, že štátny orgán musí využiť všetky iné dostupné prostriedky na to, aby odhalil ten skutok, ktorý chce odhaliť, alebo ten dej, alebo ten vzťah, a až potom môže dôjsť k žiadosti o nasadenie ITP, samozrejme, len v tých prípadoch, keď účel nie je možný inak dosiahnuť, pričom tu musí byť tiež tá proporcionalita, aký cieľ sleduje. Mali sme tu kauzu papagájov, ktorú sme potom zmietli zo stola. Ja vtedy ako vládny poslanec vládnej koalície som povedal, že toto už je troška priveľa, aby sme potom nesledovali fakt cieľ, ktorý tu proporcionalitu, legitimitu vlastne ani nesleduje.
Takže budem rád, ak z tohto zákona sa nestane diktát vládnej strany, aby sme túto záležitosť vedeli vyriešiť nie tak, že je pred voľbami, aby sme sa zapáčili, ale aby sme dotiahli tento zákon do takého stavu, že bez toho, či dôjde k zmene vlády alebo nedôjde k zmene vlády, dúfam, že dôjde k zmene vlády, tento návrh zákona, keď sa stane zákonom, tak istý čas zostane nedotknuteľný, lebo už je šesť noviel od roku 2003 pri takejto háklivej záležitosti. To je pre mňa dosť veľa.
Ďakujem za pozornosť, dúfam, pán minister, že to, čo ste sľúbili, aj dodržíte a čoskoro sa tak stretneme za rokovacím stolom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2015 13:11 - 13:12 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, dávam návrh na vypustenie bodu programu 107, to je váš návrh na vydanie zákona; 108; o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to z dvoch dôvodov. Jednak 22. mája, čiže pred necelými štyrmi mesiacmi táto sála, väčšinou poslancov SMER-u, zamietla návrh zákona, ktorý bol totožný s týmto návrhom. Čiže vytvorili by ste veľmi nebezpečný precedens – prerokovať taký istý zákon v skoršej ako šesťmesačnej lehote.
A druhé odôvodnenie, takto vykuchaný zákon ničomu dobrému slúžiť nebude, akurát takým predvolebným ťahom bude, ale nič nezlepší vo veci ochrany verejného záujmu a pri konflikte záujmov.
Skryt prepis