Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.6.2015 o 11:23 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2015 11:23 - 11:27 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis

71.
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem veľmi, alebo budem stručnejší, ako som pôvodne plánoval, vzhľadom na svoju zdravotnú indispozíciu. Predkladám veľmi jednoduchý, ale o to žiadanejší návrh zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Už nie raz, dokonca pri Váhostave, pri rokovaní kauzy Váhostav sme veľmi vehementne žiadali to, aby platná právna úprava chránila subdodávateľov pri verejných zákazkách. Je trendom – a čoraz častejším a divším trendom – to, že výherca verejnej zákazky dá práce, ktoré má urobiť na základe verejného obstarávania, niektorým alebo viacerým subdodávateľom. On peniaze na verejnú zákazku dostane, ale svojich subdodávateľov nevyplatí.
Táto krátka novela má tomu zabrániť, a to tým spôsobom, že zo zákona bude tá spoločnosť alebo ten uchádzač vyradený z verejného obstarávania, kto svojich subdodávateľov z predchádzajúceho verejného obstarávania nevyplatil, keď už sám obdržal za túto dodávku služieb či prác alebo tovarov od zadávateľa verejného obstarávania finančné prostriedky. Čiže keď niekto dostane za zákazku, ktorú získal na verejné obstarávanie, peniaze a svojich subdodávateľov nevyplatí z tejto verejnej zákazky, tak nebude môcť sa zúčastňovať ďalšieho verejného obstarávania. Veľmi jednoducho sa týmto vyčistí celý priestor jednak podvodných spoločností, o ktorých sme sa tu nie raz už zmienili, ktoré využívajú to, že idú pod cenu pri verejných zákazkách. Sami dobre vedia už dopredu, že tú verejnú zákazku za takú finančnú hodnotu by nevedeli spraviť, ale zoberú to kvôli tomu, lebo dopredu tiež vedia, že svojich subdodávateľov nevyplatia a tým vlastne to finančné mínus, ktoré im vzniká tým, že idú pod cenu, vykryjú tým, že subdodávateľov nevyplatia nielen v tom čase, keď je aktuálne, ale dlhé, dlhé roky. A potom týmto subdodávateľom nič iné nezostáva, len sa súdiť. Súdne konania sú dosť pomalé, výsledný efekt aj tak nemusí sa dostaviť, lebo ak ten subjekt, ktorý je dlžníkom, povie, že si dá spoločnosť do reštrukturalizácie alebo do konkurzu, tak títo subdodávatelia, ktorí nie sú zákonom chránení, nemajú inú možnosť ako za odvedenú prácu služieb, dodávok vlastne len odpísať, zdaniť a vykázať takto stratu.
Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2015 16:36 - 16:38 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, lebo beriem ctenému plénu čas, ktorý si asi tento zákon nezaslúži, lebo v tomto návrhu vôbec nie je napísané, že silnejší a slabší. Každý je na rovnakej úrovni a to sťaží presne podnikať tým, ktorí nehúria s tými finančnými prostriedkami dostatočne, lenže musia presne vyrátať, že teraz čo zaplatím. To poškodí práve tým. A keď už, koniec koncov nevymýšľajme nové veci, keď máme v právnom poriadku už niektoré ustanovenia, máme trestný čin zvýhodňovanie veriteľa. Tam pritlačme, koľko trestných konaní bolo začatých za spáchanie tohto trestného činu? Začnime odtiaľ a potom by sme tu mali mať až taký poriadok, ale stále by som sa tiež nevzdával riešiť tento problém, ale nie týmto spôsobom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2015 16:32 - 16:35 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Dúfam, že ten scenár bude podobný ako pri predchádzajúcom zákone, že skončí rozprava a zoberiete to naspäť, pán poslanec. (Povedané so smiechom.) Nakoľko, nie ako tento zákon, ja chápem vašu pohnútku, čo chcete, spravodlivosť, čo sa týka toho, aby ten, kto niečo dodal, poskytol nejakú službu, odovzdal nejaké jeho, aby mal zaplatené v čase, keď je to splatné, ale, bohužiaľ, ten váš návrh je nereálny. Nereálny v tom, že niektoré faktúry nie je možné posúdiť podľa splatnosti. Ja keď mám po splatnosti iks faktúr a niektoré sú pre chod obchodnej spoločnosti, podnikateľa potrebné, potrebujem doviezť štrk, cement, keď som stavebná firma, a zatiaľ nezaplatím za kancelársky nábytok, ktorý som tiež objednal, a poviem, že ten kancelársky nábytok počká, lebo ja musím pre svojich robotníkov dodať tam štrk, cement, tak zaplatím kancelársky nábytok, na štrk a na cement mi neostane. No nedá sa to. Viem, že pán poslanec Matovič podniká, mal by to vedieť, proste ono to nie je čierne a biele. Chápem, rád by som našiel aj ja spôsob, ako spraviť to, že ľudia podnikatelia, ktorí dodali tovary, služby, aby dostali zaplatené, ale týmto zákonom by ste nikomu nepomohli.
A čo sa týka tej druhej, toho obchodného registra, zahlasovania, no každý mesiac teraz ohlásim, že som dva dni v omeškaní, tak zaplatím, už nie som v omeškaní, potom každý mesiac. To sa nedá, to, aj registrové súdy, to je proste, nevidím reálnu možnosť, ako dať tento zákon do života. Pohnútka veľmi dobrá, viem, vidím, že vás trápia tie isté veci čo väčšinu z nás, čo sa týka podnikateľov, ale toto riešenie nie je dobré, zaťažuje skôr tých podnikateľov ako tých lajdákov.
A ešte na záver, chcel by som vás poprosiť, to vaše úvodné, tú vašu úvodnú vetu aby ste zmenili alebo opravili, lebo, verte mi, na Slovensku je viac poctivých podnikateľov ako podnikavcov. Len, bohužiaľ, tí podnikavci kazia postavenie podnikateľov a škodia podnikateľom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 10:26 - 10:27 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Susko, o dva roky uvidíme. Bohužiaľ, nič iné vám neviem povedať, že o dva roky uvidíme, lebo ja som nepovedal, že nie sú tu nové veci. Sú tu, ale aj v tých 90 pozmeňujúcich zákonoch, ktoré zmenili starý Občiansky súdny poriadok, aj tam boli nové veci, čiže kvôli tomu nebolo potrebné predložiť. Akurát má to význam, že sa to rozdelilo na tie 3 samostatné kódexy. Koncentrácia, super vec, len treba, aby aj ostatné veci boli k tomu priradené.
Pod hospodárnosťou konania nič na súdoch, nič iné nevidím, len sťaženie vymoženia spravodlivosti pre účastníkov konania a v jednom prípade to nebolo použité vtedy, že spojíme vec, aby bolo hospodárne pre účastníkov, pre rýchlosť konania.
A hovorím, že počkajme tie dva roky, ale po dvoch rokoch sa nám tento problém vráti ako bumerang.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2015 10:03 - 10:23 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená podpredsedníčka a vážené kolegyne, vážení kolegovia, hneď na úvode musím povedať, že skôr budem mať politické ako odborné vystúpenie, pán spravodajca, lebo každé odborné vystúpenie z tohto miesta je v zásade aj politické. Sme politici, tak sa nehrajme na mačku a na myš, ale priznajme si, že ide aj o politiku, o vec verejnú, kvôli ktorej teraz vystupujem, ale musím povedať, že som v hlbokom konflikte záujmov. Mám na veci osobný záujem, nakoľko som praktizujúci advokát. Ale toto vyhlásenie dávam v tom ponímaní, že aby každý vedel, že som v konflikte záujmov, ale budem hlasovať pri prerokovaní týchto zákonov, budem hlasovať potom o týchto zákonoch podľa najvyššieho svedomia a vedomia.
Pán poslanec Kadúc, vlastne neviem, asi nám písal niekto spoločne naše vystúpenie, lebo, dá sa povedať, dotkol sa všetkého, ktorého som sa chcel dotknúť aj ja. Ale jednu vec musím, v zásade reagovať na to, čo povedal pán spravodajca, aj tá odvaha tejto vlády.
Odvaha bola, keď sa naraz predložil pred pár rokmi Trestný kódex. Trest, hmota aj proces. To bola odvaha. To bola zásadná zmena a tie zákony prežili a sú dobré a sa aplikujú a maximálne sa vylepšujú. Toto nepovažujem za krok alebo za úkon odvahy. To skôr svedčí o tom, že určití ľudia majú ambíciu sa pustiť do reformy, čiastočnej reformy civilného práva, aj si to presadili, aj to tu máme, ale v zásade ten historický moment, o ktorom tu viacerí rozprávate, nestane. Ja som myslel, že to bude historický moment asi do 45-50 minút, keď som začal študovať tieto materiály. Potom som to nečítal, potom som to rýchlo listoval, že kde je to, čo hľadám, kde je tá zásadná zmena, hlavne čo sa týka Civilného sporového poriadku, kde je tá reforma, tá zásadná vec, ktorá nám zmení súdne konanie, zrýchli súdne konanie, vnesie tam viac spravodlivosti namiesto aplikácie suchých právnych textov. To tam stále nie je. Čiže to nie je o odvahe, to je o vyfajknutí nejakej úlohy, lebo ide v zásade o facelift OSP. Rozdelili sme 50-ročný Občiansky súdny poriadok do troch samostatných kódexov a v niečom sme vniesli nejaké novinky.
Tie novinky na druhej strane aj vítam, ale nebavme sa pri týchto kódexoch o nejakých zásadných zmenách. A ako povedal pán poslanec Kadúc, ja sa bojím toho, že tieto kódexy nebudú mať dlhú životnosť, lebo nám sa nič nezmení na tom, že súdne konania budeme mať naďalej dlhé. Sudcovia chcú rozhodovať, sudcovia chcú aplikovať právo, aplikovať spravodlivosť. Ale sudcovia nechcú byť administrátormi, sekretárkami, asistentmi. A čo sa deje na súdoch teraz v posledných mesiacoch, tak to je práve o tom. My sme išli naspäť.
Platobné rozkazy, ktoré tvoria gro návrhov na plnenie, namiesto vyšších súdnych úradníkov zas vydávajú sudcovia. Zo sudcov sme zas spravili administratívnu pracovnú silu. Včera som mal rokovanie v Maďarsku - aj medzinárodný platobný rozkaz vydávajú notári. U nás sme to nenechali ani u vyšších súdnych úradníkov, ale priamo sme to preniesli naspäť na sudcov. Setsakramentsky to spomalilo celé konanie a budeme mať prieťahy aj v ostatných konaniach, lebo títo sudcovia, ktorí teraz musia študovať tieto návrhy na platobné rozkazy, majú v agende, majú pridelené aj súdne spisy závažnejšieho charakteru.
Najväčším nedostatkom dnes 50-ročného Občianskeho súdneho poriadku je jednak pingpong medzi rôznymi zložkami štátnych úradov, jednak aj rôznymi inštanciami súdov, ale je to aj problém doručovania. Ani jeden z týchto problémov sme zásadne nevyriešili. Doručovanie bude stále problematické, ťažkopádne, stále zostáva na sudcoch, aby zistili pri fyzických osobách presné bydlisko, čiže zas budú robiť administratívu. Síce mi bolo povedané, že to je judikát. Judikát je troška inak nastavený. Čiže stále sme na tom, že tie závažnejšie veci, to osie hniezdo sme nevyriešili. A to by mala byť tá odvaha.
Pán minister, treba na vláde predložiť návrh. Ako si to daňováci vedeli vybaviť, že majú elektronickú adresu na doručovanie? Máme teraz zákon o registri adries. Treba presadiť to, aby sme mali zavedený register adries, a tam by sme fikciu doručovania už vedeli predstaviť v plnej miere. A potom by sme nemali to, že jedna zásielka sa nám vracia 30-40 dní, adresát neznámy, nezastihnutý, nesprávne vyplnená adresa a tak ďalej a tak ďalej.
A čo sa týka pingpongu. Som vyslovil názor, že druhoinštančný súd, druhý stupeň, čiže odvolací súd by mal mať možnosť zrušiť rozsudok nižšieho súdu, len ak sám nemôže vykonať dôkazy. Už hneď. Návrh je, keď sa to prvýkrát vráti, tak druhýkrát už odvolací súd bude musieť sám rozhodnúť, poprípade aj vykonať dôkazy. Druhýkrát to už bude vedieť, už tam nebudú až také problémy druhýkrát vykonať dôkazy, prvýkrát by to bolo problematické. O. K., kebyže ideme na to, že až druhýkrát bude musieť s konečnou platnosťou rozhodnúť druhoinštančný súd, tak som navrhol, aby už pri prvom zrušení odvolací súd napísal povinne svoj právny názor. Nie odkaz na zákon, ako to robia dnes, že tam z toho vyberú, čo chcú: "Súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva." "Konanie má inú vadu, ktorá mala mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci." "Súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam." To sú méty, ktoré sú v každom rozhodnutí o zrušení rozsudku. Právny názor vyslovuje možno každý desiaty senát. Čiže ten pingpong naďalej zostáva, naďalej ak sa dopracuje účastník konania k rozsudku povedzme na okresnom súde, ešte minimálne trikrát môže rátať s tým, že bude chodiť po súdoch. Na kraj, potom naspäť na okres a ešte raz na kraj. Ďakujem pekne za takú spravodlivosť, ktorá bude veľmi rýchla a veľmi efektná. A stále sa bavíme o odvahe, o veľkej reforme.
Ja som veľmi vďačný predkladateľom, pánu ministrovi, že aspoň niektoré veci akceptovali. Ja som, pán poslanec Kadúc ma citoval z prvého čítania, ad absurdum bola absolútne tá 30-dňová lehota na plnenie. Teraz sa už opravilo na tri dni. Ale to nikoho nenapadlo, že akú to vec predkladáme? No však aj výsledkom je, že Civilný sporový poriadok má 186 bodov v spoločnej správe, Civilný mimosporový 103 a Správny súdny poriadok 140. Ja dúfam, že nebudeme hlasovať hneď, lebo ako som už videl, zas sa už robia nejaké pozmeňujúce návrhy, aby sme sa s nimi vedeli oboznamovať priebežne. Dobre. Uvidíme.
Lenže tie spoločné správy reagovali asi na najväčšie nedostatky predložených návrhov, kódexov, ale hovorím, že stále tam dostáva dosť tých vecí. Stále tam zostal: mimoriadne dovolanie Generálnej prokuratúry sa znížila lehota na dva mesiace, zmenkový platobný rozkaz kvôli spotrebiteľom, ale dal som návrh, že ako by sa to dalo pri spotrebiteľoch. Ale už s tými spotrebiteľmi fakt preháňame, lebo tie naše inštitúty niektoré právne kvôli spotrebiteľom sú vyškrtnuté, vyčiarknuté, prerobené, a ako povedal pán poslanec Kadúc, my tu máme aj iných účastníkov konania, nielen spotrebiteľov. My spotrebiteľov, samozrejme, musíme vyriešiť, nedá sa, aby zo spotrebiteľského vzťahu bola uplatnená zmenka. Ale nie je riešenie, že zrušíme ako také inštitút zmenkového platobného rozkazu. To sa dá vyriešiť, len si treba vyhrnúť rukáv. Lebo áno, súhlasím s tým, že v spotrebiteľských sporoch nemá byť predložená zmenka, ale hovorím, že je ix sporov. Nie je ich veľa, nie je ich veľa, ale aj kvôli tomu ich nie je veľa alebo zmenka je veľmi dobrý inštitút na to, aby som svojho dlžníka vedel spratať do kože.
Nechcem vystupovať, nechcem opakovať myšlienky pána poslanca Kadúca, lebo že ja som takto škrtal, že už pán poslanec Kadúc toto a toto povedal, ale nedá mi ešte nepovedať o tejto "odvážnej" socialistickej vláde, sociálne cítiacej, o kauzálnej príslušnosti niektorých súdov, a to napríklad pracovnoprávne spory. Kde, na ktorom súde sa budú rozhodovať? Ja som z Trnavského kraja, ten kraj je krásne načrtnutý, ide z juhu až na sever okresu Senica. V Piešťanoch sa budú rozhodovať všetky pracovnoprávne spory, ktoré vzídu z kraja. Z južných obcí dunajskostredského okresu alebo zo severných obcí senického okresu, viete, ako máte prístup k Piešťanom? Zaznela jedna argumentácia však do Piešťan vedie diaľnica. Z Bratislavy áno, ale tiež, ale nie zo Senice, ani tiež nie z Dunajskej Stredy. Ako sme sociálne cítiaci? Aká je táto socialistická vláda, keď takto sťaží zamestnancom, podriadeným, aby si uplatnili svoje práva na súde, keď kvôli tomu budú musieť cestovať do Piešťan. Tých sporov až tak málo nie je. A sama tá skutočnosť, že sa budú musieť účastniť pojednávania až v Piešťanoch a v týchto zamestnaneckých sporoch zamestnanec je donútený, aby sa zúčastnil toho súdneho pojednávania. Tak bude musieť chodiť do Piešťan. Také dve hodinky pocestuje. Super, odvážny krok. To je fakt odvážny krok z tejto vlády.
A čo sa týka pozmeňovákov. Tu bola taká, že taká lamentácia, že pozmeňováky, pozmeňovacie návrhy neboli zmetené zo stola. No moje boli s tým, však ich priprav. No ale som sa poučil, panie poslankyne, páni poslanci, predkladať vám niečo, čo nemá dopredu povedané, že dobre, O. K., budeme za to hlasovať. Však predlož, to už poznáme. Už odmietam, už odmietam sa hrať na túto hru, že my tu predkladáme návrhy a 83 poslancov slepo, bez štipky odborného posúdenia naše, naše návrhy zmietajú zo stola.
Pán minister, máte pravdu, politikárčim. A ja som aj povedal... A ja som aj povedal, že každé vystúpenie z tohto miesta musí a má politický podtext. Pán minister, ja som rozprával o tom, že ix zákonov, ich návrhov pozmeňujúcich, ktoré mali absolútne hlboký odborný a pre spoločnosť žiaduci fahr element, nebolo schválené osemdesiattrojkou. Už dopredu, keď nie je niečo, nie je schválené touto časťou pléna (rečník rukami ukazuje na pravú časť zasadacej sály), je zbytočné tu predkladať. A my sa bavíme o tom, že ten predchádzajúci kódex prežil 50 rokov. Deväťdesiat zmien, vyše deväťdesiat zmien bolo schválených za tých 50 rokov, ale napriek tomu výsledný efekt je ten, že každý, aj ten najcivilnejší civil, ktorý ešte ani na súdoch v živote nebol, vie, že súdy sú pomalé, spravodlivosť je kostrbatá a súdiť sa niekedy je zbytočné. To vníma verejnosť aj vďaka teraz platnému Občianskemu súdnemu poriadku, napriek tomu, že prežil 50 rokov. Neviem, koľko bude prežívať v takomto, v takejto forme Civilný sporový poriadok, ale ja sa bojím, že dlhej životnosti sa nedožije. Bodaj by som sa mýlil. Ale hovorím, že ja tu nevidím ten základ..., tú základnú zmenu, tú, čo na to už čakáme, že, hej, že zrýchli konanie, že vidím, že to pôjde, že pôjde návrh na súd, o dva, o tri mesiace budem mať už právoplatný rozsudok. A keď tá strana dobrovoľne neplní, tak cez tiež, cez rýchlu exekúciu sa dostanem k výkonu rozsudku a rozhodnutia. Toto tu nevidím. (Reakcie z pléna.) Máme ešte čas?
Bude dlhá legisvakančná doba, budú sa musieť sudcovia pripraviť, ale viete sami, keď sudcovia, sudcom sa to veľmi rýchlo čítalo, lebo gro paragrafov jednotlivých ustanovení sa nezmenilo. Tak až také základné, ako až tak ich vyškoliť z týchto nových kódexov ani nebude treba. Apelujeme stále na to, sme v druhom čítaní, že takéto kódexy, takéto zmeny potrebujú širokospektrálnu spoločenskú, ale aj politickú podporu. A tá politická podpora z tejto pravej strany (rečník rukou ukazuje na ľavú časť zasadacej sály), z opozičnej strany, však my sa bavíme medzi sebou, daná nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2015 10:49 - 10:52 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Pán minister, na chvíľočku vás vyruším, lebo na poslednú chvíľu som dostal avízo o dvoch problémoch. Jeden je, čo sa týka projektovania stabilných hasiacich zariadení, a druhý je projektovanie zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, kde zákonom sa zavádza, že to môže projektovať len fyzická osoba, ktorá má tri roky praxe. No keď to je fyzická osoba a musí mať tri roky odbornej praxe, tak kde naberie odbornú prax, keď túto prax, sa vyžaduje práve projekcia. Ja vám potom to ukážem. A druhá problematika je, že... (Reakcia predkladateľa.) No tak musím niekde tu odbornú prax nabrať. (Reakcia predkladateľa.) Ako koncipienta, áno, samozrejme (vyslovené s pobavením), to je fyzická osoba, dobre.
Druhá vec je, na čo som bol upozornený, že na Slovensku sa, je dosť častým javom, že neskolaudovaná budova je už v prevádzke. Či ako obytná alebo prevádzková alebo hocijaká. A tu možnosti jednotlivých hasičských riaditeľstiev sú dosť obmedzené. Čiže budova, ktorá ešte nie je kolaudovaná a už je v prevádzke načierno a v zásade nespĺňa protipožiarne opatrenia alebo podmienky, tak naši riaditelia majú zviazané ruky. Lebo budova nie je skolaudovaná ešte, vedia, že je tam nejaká hrozba, ale priamo v kompetencii, čo sa týka toho, aby zasiahli, predovšetkým mal by zasiahnuť stavebný úrad, ale keď ten to nerobí a ich to až tak netrápi, čo sa týka požiarnej ochrany, ale stáva sa, že aj v takýchto budovách je požiar. Ja viem konkrétne prípady, nechcem ich tu rozvádzať, nechcem nikomu sprvu robiť zle, ale vysvitlo, že hasiči, bohužiaľ, majú zviazané ruky. Vedia, že je tam ten problém, ale budova nie je skolaudovaná, nevedeli skontrolovať, ako je tá budova zabezpečená, čo sa týka protipožiarnej ochrany. Toť vsjo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2015 10:31 - 10:32 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za faktickú poznámku, lebo fakt som na túto vec zabudol. Musíme používať správne pojmy. Schránková firma by nemala byť problém, lebo od toho je schránková, že aspoň má nejakú schránku, a tá schránka mala byť platná. To sú rôzne budovy, kde to je, ako hovorím, že Office house, že tam zaregistrujú, ale je aspoň nejaká informačná alebo recepčná služba, že je im kde doručiť a je možné doručiť aj zásielky, ktorú musí podpísať zodpovedná osoba. A keď je to nejaká normálna schránková právnická osoba, že aspoň tú schránku má. Ale tu sa bavíme, čo vy ste povedali, pán poslanec Mikloško, to sú schránkové firmy, ale už aj bez schránok. Čiže to sú firmy, také právnické osoby-bezdomovci, a to je ten najväčší problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2015 10:24 - 10:29 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, za udelenie slova v rámci rozpravy. Vážený pán podpredseda vlády, minister, vážené kolegyne, kolegovia. Pán minister je prekvapený, že vystupujem k tomuto bodu. Hneď ale musím poďakovať za ten čl. 2, 3, neviem, ktorý to rieši, občianske preukazy a ich prevzatie, ktorý je už dlhodobý problém. Ťažko choré osoby museli ísť na políciu a prevziať občiansky preukaz, lebo tam nebolo možné zastupovanie.
Ale vrátim sa k tomu pôvodnému návrhu v tom čl. I, register adries. Ja som rátal s tým, keďže som uvidel, že vláda pripravuje takýto zákon, tak som sa potešil, lebo dlhodobo máme na Slovensku problém s týmto, s týmito adresami, čo sa týka presnosti a hlavne zastižiteľnosti nie až tak fyzických osôb, ale aj tých, predovšetkým právnických osôb. Ja som myslel, že to bude trošku taký širší zákon. Toto rieši predovšetkým, čo, pán minister, ste povedali, že rieši hlavne úlohy alebo veci pre záchranné zložky.
Ale ja by som chcel povzbudiť ministerstvo, pána ministra aj, ale to už asi dorieši nasledujúca vláda, ale treba si to pamätať. Na Slovensku máme dlhodobý problém s doručovaním na adresy, hlavne u právnických osôb. Adresy sú nepresné alebo adresy sú neaktuálne. Predovšetkým živnostenské úrady sú tie pri podnikateľoch, ktoré kontrolujú a majú kontrolovať adresy, ale veľká časť právnických osôb je registrovaná práve na ministerstve vnútra. Ono sa to robí tak, že podpíše sa nájomná zmluva, vybaví sa zápis do konkrétneho registra. Nájomná zmluva buď skončí, alebo sa vypovie, a tá právnická osoba už je v čudu. Síce je nejaká adresa, ktorá bola aktuálna a platná pri zaregistrovaní tejto právnickej osoby, ale potom šumafuk, tá adresa už nie je platná, keď niekde neplatí nájomnú zmluvu, alebo proste je tu nejaká garáž, alebo neviem, nejaká ďalšia budova, ktorá asi tuto niekde, nejaká zhorela, vyhorela chata, je tam nejakých 200 firiem zapísaných do Obchodného registra, že tam majú sídlo, pred likvidáciou alebo konkurzom.
Čiže ja by som chcel nabádať možno už aj terajšiu vládu, aby s tým začala robiť, lebo však budeme prerokovať za týždeň civilné kódexy, kde stále budeme zápasiť s tým, že čo s doručením, keď je adresát neznámy alebo nezastihnutý na tej adrese, ktorú má vedenú v konkrétnych registroch, alebo aj fyzická osoba v konkrétnom registri.
Daňový úrad to vyriešil veľmi jednoducho. Tam je elektronická korešpondencia, keď niekto chce si dopisovať s verejným úradom, tak má sa zaregistrovať a basta. Čiže nie som z toho nadšený, že jeden rezort si to takto vedel vybaviť a ostatné rezorty, ostatné zložky štátnej správy toto nemajú, alebo nevedia s tým sa vysporiadať. Nie každá osoba, nie každá právnická osoba bude mať, fyzická osoba, právnická osoba bude mať, ale budeme ju vedieť donútiť, aby mala elektronickú adresu na doručovanie, ale nie pri takých úkonoch, ktoré sú bežné. Ale určite by sme mali dávať pozor a možno aj rozšírením tohto zákona, že by sme zaviedli taký register adries, ktorý by mal v prvom rade na ťarche toho, kto zadá svoju adresu na základe registra adries, že keď nie je zastihnuteľný na tejto adrese, tak by tam mohla platiť fikcia doručenia akýmkoľvek spôsobom akéhokoľvek rozhodnutia. Lebo nie je normálne, že my máme, či súdne alebo aj rozhodnutia v správnom konaní zdĺhavo nesprávoplatnené alebo nevieme ich dokončiť, tieto konania, lebo adresát je na tej adrese, ktorú zadá, nezastihnuteľný alebo neznámy.
Tu chcem apelovať ešte aj na ministra vnútra, lebo predovšetkým živnostenské registre by mohli kontrolovať aj aktuálnosť adries, aj s možnosťou výmazu týchto podnikateľských subjektov z registra, keďže adresa, ktorú zadali živnostenskému úradu, je fiktívna.
Čiže, pán minister, poprosím vás, aby ste v krátkosti reagovali na toto, že aké sú úvahy. Lebo hovorím, že daňový úrad, finančná správa toto vyriešila. Ale, dobre, to je špecifické konanie. Daňové konanie je predsa len špecifické. Ale ostatné konania, ktoré sú prierezom so všetkými štátnymi orgánmi alebo aj orgánmi územnej samosprávy, tých sa to bytostne týka, že to spomaľuje konanie alebo znemožňuje konanie, lebo tá adresa, ktorá je niekde zadaná, nie je správna alebo nie je už aktuálna. Ale my tu predsa len nejakú adresu, nejaká tá osoba musí mať, či to je fyzická alebo právnická.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2015 14:27 - 14:28 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán poslanec Hrušovský, zaťaté zuby nebudeš mať len ty, čo sa týka pri hlasovaní tohto zákona, budeme tu viacerí, hlavne teraz, keď som prečítal už konečne celý zákon.
Tam, tu sa nerieši len čistota a problematika, ktorú uviedol pán minister, ale je troška širšia, ale dúfam, že bude dostatočný priestor ešte v rámci druhého čítania, aby sme sa týmto zaoberali. Ale chcem poznamenať, že si povedal, že je ohrozený život, tak je tu ďalšia problematika, ktorá je podľa mňa taká istá závažná, a to sú športové strelecké kluby, cez ktoré hocikto môže kúpiť zbraň, dostať zbrojný preukaz. Športové strelecké kluby vôbec nie sú kontrolované, absolútne sú mimo rámca, niektoré sú výslovne len vedené na papieri, ich členovia už aj tak...
A túto problematiku stále a stále neriešime, tak dúfam, že pán minister teraz vypočul túto faktickú poznámku a si to poznamenal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2015 13:46 - 13:47 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hlina, máte pravdu v tom, že tento návrh fakt troška tak zaváňa s tým, aby sa nastolili tu iné témy, ako je Váhostav. Máte pravdu aj s tým, že išli ste aj do meritu zákona, síce teraz prerokovávame skrátené legislatívne, návrh na skrátené legislatívne konanie, ale máte pravdu v tom, že, že samotný zákon obsahuje také veci, ktoré, ktoré nevyužívajú sa aj dnes, neviem, či, ktorému mafiánovi boli odobraté zbrane, a v iných prípadoch, hej. Ale chcem zas povedať na druhú stranu aj to, že došli sme k určitému problému. Došli sme v tejto chvíli alebo mesiac neskôr, mňa to až tak ani nezaujíma, lebo ten, tá problematika Váhostavu tu bude stále a konanie tejto vlády stále.
Ale keď máme zachrániť aspoň jeden ľudský život s tým, že tento zákon prijmeme o mesiac skorej, tak to stojí za úvahu.
Skryt prepis