Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.11.2012 o 15:24 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

28.11.2012 15:24 - 15:25 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už tým, že tento návrh zákona prerokovávame ako zákon, ktorý bezprostredne súvisí so zákonom o štátnom rozpočte, sme z tejto témy spravili a snažíme sa robiť len ekonomickú tému.
Pán poslanec Droba, našou povinnosťou je, ak cítime, že sa niečo zlé deje v spoločnosti, a my to cítime, naozaj táto pliaga zvaná hazard, nech už sa to akokoľvek nezdá nám, tak ožobračuje rodiny, z ľudí robí chudákov, a je povinnosťou nás ako ústavných činiteľov pokúšať sa vytvárať také preventívne mechanizmy, aby sme zabránili narastaniu takéhoto rizika.
Tento návrh zákona v podobe, v akej ho vláda navrhla, toto riziko zväčšuje a nie žeby ho umenšovalo. Preto možno isté nepochopenie, lebo váš postoj k životu je trošku iný ako môj, ako mojich kolegov, a môžeme viesť o tom spor, ale v konečnom dôsledku sa nám to môže nevyplatiť všetkým.
Preto som sa pokúsil nie vstupovať do normatívnej podoby, ale do akejsi ideovej podoby návrhu zákona a rizík, ktoré s jeho prijatím, tak ako je navrhnutý, súvisia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2012 15:06 - 15:13 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Chcem ešte predtým, ako vystúpim k návrhu zákona, poďakovať pani podpredsedníčke parlamentu Zmajkovičovej, ktorá tolerovala moje prihlásenie do rozpravy za poslanecký klub, hoci chcela vystúpiť ako prvá. Ďakujem. Sľúbil som jej, že nebudem dlho hovoriť, ale budem sa snažiť byť vecný, stručný, hovoriť krátko a múdro, ak sa mi to podarí.
Dámy a páni, všetci si uvedomujeme, že hazard je veľká téma, ja by som ju nazval celospoločenskou témou, ktorá výrazným spôsobom môže zmeniť a mení kultúru národa a správania sa občanov Slovenskej republiky a nielen Slovenskej, ale všade, kde táto pliaga na svete funguje. Zdá sa mi, že tento návrh zákona by som dokázal charakterizovať ako hazard s hazardom, ale nie ako s hazardom, ktorý ideme prerokovávať, ale s hazardom, ktorý je hazardom s ľuďmi, ktorý ľudí ožobračuje, ktorý ľudí závislí, robí ľudí závislími tak ako na akejkoľvek droge, ktorý spôsobuje problémy nielen jednotlivcom, ale rodinám a nakoniec spôsobuje problémy aj celej spoločnosti. Poznám takých ľudí a je mi ich veľmi ľúto, ktorí podľahli istému pokušeniu a mysleli si, že to ľudské šťastie môžu vyhrať v hazardných hrách, a preto investovali do toho veľa. Toho veľa sú vždy finančné prostriedky, ktoré by mali slúžiť na zlepšenie podmienok života alebo rodín, ale častokrát je opak pravdou, že títo ľudia sa ocitnú na okraji tejto spoločnosti. Stávajú sa z nich bezdomovci. Stávajú sa z nich ľudia závislí nielen na gamblerstve, ale stávajú sa z nich ľudia závislí aj na alkohole, ničia rodiny a nakoniec spôsobujú, že štát takýto ľahostajný prístup k tomu, aby sme upravili dôstojne a spôsobom takým, že to nebude ohrozovať kultúru života, tak spôsobujú ešte aj veľké nároky na štátny rozpočet preto, lebo v tej závislosti samozrejme sa mnohí ocitnú ako ľudia odkázaní na pomoc štátu.
Sú to ľudia, ktorí minú posledný cent na to, aby si v hracích automatoch dokázali ten život urobiť lepší, avšak v momente, kedy siahnu na takéto konanie, si sami neuvedomujú, ako sa vyčleňujú na okraj verejného života.
Dámy a páni, poslanci zo SMER-u, je to váš návrh, vašej vlády, našej vlády slovenskej, ale v tejto chvíli jednostranne straníckej, a preto by som apeloval na vás, už aj z dôvodu charakteru vašej strany, ktorá má v názve sociálno-demokratická, a chcel by som upozorniť, že tento návrh zákona nemá ani v najmenšom charakter sociálny, naopak, som presvedčený, že je to zákon antisociálny. Aj z dôvodov tých, ktoré som spomínal, a už aj množstvo podaných pozmeňovacích návrhov, ktoré máme rozdané v laviciach, svedčia o tom, že je to téma naozaj tém, ktorá zaujíma všetkých nás, a je tomu tak dobre, len aby sme sa dokázali dopracovať k dobrému riešeniu. Aby sme z toho, tak ako býva v poslednom čase zvykom, nerobili silové, mocenské, politické rozhodnutia. Tak ako včera, možno aj dnes, tak ako včera som vás poprosil pri voľbe predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, chcem vás aj teraz požiadať o zdravý rozum. Ja v tejto chvíli diskutujem alebo vystupujem len k návrhu vládneho zákona, ktorý, na moje veľké prekvapenie, liberalizuje podmienky, ktoré by mohli zakázať alebo povoľovať hazardné hry na obciach. Tá zmena, kedy sme dali kompetenciu obecným zastupiteľstvám, aby obmedzili alebo zakázali hazardné hry, sa týmto návrhom, ktorý vláda predložila do Národnej rady, mení tým, že bude nevyhnutné vykonať obecné referendum. Jedno referendum na Slovensku si zatiaľ pamätám, že bolo platné, s vypätím všetkých síl a nasadením vtedy všetkých, aj opozičných politických strán, a to bolo referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Preto nebuďme naivní, že táto zmena prinesie zlepšenie. Táto zmena prinesie zhoršenie a bude len potvrdením, že z tohto biznisu zostanú tie isté peniaze, aké boli doteraz a zviažu sa ruky obciam a obecným zastupiteľstvám, aby slobodne a dobrovoľne sa mohli rozhodnúť o tom, čo je pre občanov konkrétnej obce to najlepšie.
Nebudem sa pokúšať vstupovať do normatívnej podoby. Tieto zmeny navrhnú moji kolegovia v rozprave. Len by som chcel poprosiť, naozaj, dámy a páni, zamyslime sa nad zamýšľanou zmenou tak, ako ju navrhovala vláda Slovenskej republiky. A chcem ešte raz povedať, som o tom presvedčený, že toto nemá nič spoločné s politikou sociálnej demokracie.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2012 17:00 - 17:01 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Budem stručný, pani podpredsedníčka.
Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým mojim predrečníkom. Myslím, že by sme dlho mohli analyzovať a aj sa vyjadrovať k navrhnutým kandidátom. Bolo tu už viackrát povedané, že obidvaja sú dobrí, ale predsa len mi nedá povedať, že jeden z tých dvoch je lepší. A nie preto, že som ho navrhol, resp. že sme ho navrhli spoločne tri kluby, ale preto, lebo, dámy a páni, je to tak, darmo by sme sa snažili hovoriť niečo iné. A nakoniec aj poslanci strany vládnej koalície mali možnosť posúdiť kvality obidvoch navrhovaných kandidátov na rokovaní výboru pre ľudské práva, ktorý odporučil za splnenia podmienok obidvoch na voľbu v Národnej rade Slovenskej republiky.
Je nás tu málo. Myslím, že traja alebo štyria, jeden z nich Peter Osuský, Julo Brocka, ktorí sme boli pri zrode Ústavu pamäti národa. A vtedy z tohoto miesta nebohý Ján Langoš, dámy a páni, brilantným spôsobom zdôvodnil, prečo aj Slovensko takúto inštitúciu potrebuje mať. Nie je to inštitúcia, ktorá by sa chcela niekomu pomstiť alebo niekoho, nedajbože, odsúdiť. Je to inštitúcia, ktorá by sa mala usilovať o to, aby národ nestratil pamäť, aby národ dokázal si uvedomiť všetko zlo, ktoré tu za minulé obdobia, za fungovania rôznych režimov, sa na ľuďoch páchalo, a teda ten cieľ je veľmi ušľachtilý, myslím si, že aj dôstojný a na ktorý zabúdať nemôžeme.
Na záver mi predsa len nedá povedať s ľútosťou niečo, dámy a páni z koalície, rád by som počul aspoň jeden váš hlas a stanovisko k navrhnutým kandidátom. Obraciam sa na vás aj preto, lebo ste zvolili taktiku alebo trik, ktorý sa dá veľmi ľahko prehliadnuť. Nenavrhli ste nikoho. A neviem v tejto chvíli preto, či čakáte, alebo si kladiem otázku, že či nemáte lepšieho. A ak ho máte, tak prečo ste ho nenavrhli? Preto sa obraciam aj na vás, lebo tri strany, štvrtá opozičná vyjadrila svoj postoj, piata má svojho vlastného kandidáta, čo je normálne a v parlamentných demokraciách samozrejmé, si bude voliť svojho. Ale my rozhodnúť nemôžeme.
Preto vás prosím o podporu kandidáta troch poslaneckých klubov. A neurobíte zle ani pre seba, ani pre stranu a neurobíte zle ani pre Slovensko.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

27.11.2012 16:43 - 16:43 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, kolegovia, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny dovoľte, aby som predložil správu k voľbe predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Súčasnému predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa končí funkčné obdobie koncom januára 2013. Na základe tejto skutočnosti pán predseda Národnej rady vypísal voľbu na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa a stanovil termín 5. novembra, do ktorého termínu mohli oprávnené subjekty navrhovať kandidátov.
Chcem informovať, že k tomuto termínu boli doručené dva návrhy. Poslanecký klub SaS navrhol pána Michala Dzurjanina a poslanecké kluby Kresťanskodemokratického hnutia a SDKÚ - DS a MOST - HÍD navrhli spoločne pána Františka Mikloška.
Podrobnejšie údaje o navrhnutých kandidátoch máte v tlači 295.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý na základe splnomocnenia zo zákona, ale aj uznesenia Národnej rady prerokoval obidva návrhy kandidátov a konštatoval, že obidvaja kandidáti spĺňajú zákonom predpísané podmienky na voľbu, a preto výbor odporúča, aby Národná rada hlasovaním o návrhoch na zvolenie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa rozhodla na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2012 14:24 - 14:26 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Pán poslanec Číž, chcem ťa ubezpečiť, že naozaj ma vedie k tomu len dobrá vôľa, bona fide, alebo dobrý úmysel. Ja som sa len opýtal a tak trošku mi pán poslanec Madej potvrdil tú moju obavu.
Pán poslanec Madej, toto rozhodnutie má mať šetriaci efekt, ak tomu dobre rozumiem. Ale potom si nerozumieme minimálne v tom, že na ministerstve spravodlivosti sa nešetrí. A vy ste platy súdnym úradníkom zvýšili kompenzáciou za zníženie alebo nevalorizovanie platov sudcov. Rovnaký argument by som mohol použiť teraz, že ponúkame čiastku, ktorá bude k dispozícii nevalorizovaním platov ústavných činiteľov na zvýšenie platov učiteľov. Ale ja to nenavrhujem preto, lebo ja nie som zástancom takýchto krátkodobých, možno čiastočne aj populárnych riešení. Nenavrhujem to.
Ale ja som si myslel, naozaj, že ten cieľový moment je šetrenie. Nie rozdávanie. Ale tu si možno treba dovysvetliť celý tento príbeh každoročného opakovania sa traumy, ktorá sprevádza tento parlament, celú verejnosť. Je to téma na jednej strane aj populárna, ona môže byť aj nepopulárna. Podľa toho, ako to z nás kto uchopí a podá či už verejnosti, alebo médiám. Tak potom je taký obraz o celom odmeňovaní, platov ústavných činiteľov. (Potlesk).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2012 14:24 - 14:26 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, priznám sa, že táto téma sa pravidelne opakuje každý rok od roku 2008 preto, lebo ak tí, ktorí ste tu neboli skôr ako my poniektorí, tak chcem len povedať, že my si zmrazujeme platy na úroveň roku 2008. Takáto je pravda a to treba aj slovenskej verejnosti povedať.
Ale iné, čo ma inšpirovalo k tomuto vystúpeniu, boli posledné protestné, alebo akokoľvek ich nazveme, zhromaždenia rôznych skupín zamestnancov v štátnej a verejnej správe, ktorí sa domáhali zvýšenia platov. Naposledy, minulý týždeň vo štvrtok alebo v piatok, bol takýto protest vyšších štátnych úradníkov na súdoch Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky prijala s nimi dohodu - a predpokladám, že takýto návrh pozmeňovací v druhom čítaní niekto z poslancov predloží -, že rovnako nebudeme valorizovať platy sudcom, ale čiastka, ktorá sa ušetrí týmto nevalorizovaním, pôjde na platy... (Reakcia z pléna.) Prosím? Pôjde na platy súdnym úradníkom.
Priatelia, ja som bol doteraz presvedčený, že my ideme šetriť. A nie to, čo ušetríme, rozdávať. Preto, lebo takýto záväzok sme prijali aj prijatím ústavného zákona o dlhovej brzde.
Preto by som rád požiadal vládu Slovenskej republiky, ale ak mi vedia aj navrhovatelia odpovedať, vlastne čo sa stane s peniazmi, ktoré štát ušetrí tým, že platy ústavných činiteľov sa nebudú valorizovať? Teda či okrem tých pol miliardy eur, ktorá je navrhnutá ako rezerva premiéra vlády Slovenskej republiky, k nej na rozdávanie pribudne aj čiastka, ktorú ušetríme na nevalorizovaní našich platov a iných ostatných ústavných činiteľov.
Bol by som nerád, keby sme túto pravdu nevedeli, preto, lebo ináč to stráca zmysel, ináč to nie je solidarizovanie sa so situáciou, ktorá je a ktorá ohrozuje sociálne istoty mnohých ľudí na Slovensku. A preto by som len chcel v tomto vystúpení upozorniť a požiadať vládu Slovenskej republiky, aby tieto peniaze skutočne ušetrila, tak ako si predsavzala, a na budúci rok sme dosiahli deficit štátneho rozpočtu na úrovni troch percent.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2012 13:09 - 13:10 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem poprosiť, aby sme o bodoch 80 a 81, ktoré ste navrhli zaradiť na rokovanie 11. schôdze, ide o voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, rokovali dnes o 16.30 hod. Zo skúseností z minulých volieb, keď sme si nevytvorili aspoň polhodinový časový priestor na podanie spravodajskej správy, prípadne diskusiu o týchto bodoch programu, alebo pri akýchkoľvek voľbách vznikali isté zmätky, nedorozumenia, tak odporúčam stanoviť presný termín začatia rokovania na 16.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.10.2012 16:18 - 16:19 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hneď na úvod môjho vystúpenia povedal, že sa budem snažiť byť neideologický, nestranícky, ale vo vecnej rovine zaujať postoj. A myslím, že som aj vo svojom vystúpení takto urobil a upozornil som na to, že sa nebudem v normatívnej podobe zaoberať návrhmi, ktoré ste uviedli, preto, lebo celý tento návrh považujem za hlúpy.
Pán poslanec a pán poslanec Droba, vy sa tu snažíte predstierať, že týmto návrhom zákona chcete riešiť niektorú kategóriu diskriminovaných ľudí preto, lebo je to menšina rovnakého pohlavia. Veď to je hlúposť. Povedzte to otvorene, že je to hlúposť a že vy to len predstierate a zneužívate túto skupinu ľudí na to, aby ste tu zaviedli alternatívne ten inštitút preto, lebo vy považujete zväzok dvoch chlapov a dvoch žien za rodinný stav bez ohľadu na to, či to homosexuáli sú alebo nie. Vy umožňujete dvom normálnym zdravým chlapom, aby na základe tohto zákona uzavreli rodinný zväzok rovnajúci sa manželstvu. Je to tak alebo nie je to tak? (Hlas z pléna.) Je to tak. Pán kolega, je to tak. A povedzte pravdu, že vy neriešite problém tých, ktorí vyvesili ten transparent, vy sa len zakrývate nimi. A toto je to falošné, čo som nečakal od vás, od navrhovateľov. Boli tu poctivejší poslanci, ktorí sa nebáli pred desiatimi rokmi navrhnúť do tohto parlamentu návrh zákona o registrovaných partnerstvách homosexuálov. Prečo ste to vy takýmto spôsobom nenavrhli? Prečo sa nepokúšate povedať pravdu a takýmto spôsobom...? (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.10.2012 15:56 - 16:08 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, keď som sa pripravoval na toto vystúpenie, tak som zvažoval, ako uchopiť túto tému tak, aby príliš nevyznievala stranícky, ideologicky a nábožensky, preto, lebo túto tému považujem za tému tém, tak ako sme v uplynulých týždňoch diskutovali o sociálno-ekonomických problémoch Slovenskej republiky a dávali sme veľkú dôležitosť našim postojom. Toto je charakter politiky trošku inej, ako je riešenie sociálno-ekonomických problémov, na ktoré sme si zvykli v poslednom čase dávať najväčší dôraz a klásť najväčšiu autoritu. A pritom sme si nevšimli, že popri týchto rovnako dôležitých politických otázkach sú tu aj témy politík, ktoré patria do kultúrno-etických politík, ktoré nemožno nepovažovať za súčasť tvorby istého obrazu kultúry a charakteru národa. Preto si vždy na úvod, keď ktokoľvek z nás alebo vláda Slovenskej republiky nejaký návrh zákona do Národnej rady predkladá, kladiem jednu otázku, aký má cieľ a zmysel vždy predložený návrh zákona, o ktorom máme rokovať, aký má on pozitívny celospoločenský dopad na slovenskú verejnosť. Rovnako som si kládol takúto istú otázku aj vtedy, keď som zvažoval, aký postoj zaujať k predloženému návrhu zákona o registrovaných partnerstvách.
Veľmi pozorne som počúval stanovisko pána predkladateľa. A trošku som bol sklamaný z toho, že ste hovorili len polopravdu, preto, lebo vy sa tu snažíte predstierať, že riešite problém jednej skupiny našich spoluobčanov homosexuálne orientovaných. Pán kolega, to nie je pravda. Vy týmto zákonom zavádzate do slovenského právneho poriadku úplne niečo iné a nové. A povedzte slovenskej verejnosti takúto pravdu do očí.
Zvyčajne si v tejto rokovacej sále kladieme otázku, nato, čo som spomenul, aký má zmysel a cieľ predkladaný návrh zákona. Otázku si nedávame aj preto, lebo nemeníme piliere právneho systému, len sa ich snažíme vylepšiť alebo prispôsobiť svojmu politickému videniu a presvedčeniu. Tento návrh zákona, dámy a páni, je však iný. Mení to, respektíve sa snaží meniť to, čo tu stáročia uznávame my a naši predkovia. Tento zákon ustanovuje nový právny inštitút pre súžitie osôb rovnakého pohlavia, chlapa s chlapom, ženy so ženou. A má za cieľ vymedziť pre takéto registrované spolužitie rovnaké práva a povinnosti ako pre právny inštitút manželstva. Takáto je pravda, pán navrhovateľ.
Poviem to jednoducho. Registrované partnerstvo sa podľa predloženého návrhu zákona stáva alternatívnou formou rodiny. Takto to uvádzate v § 2 ods. 5 navrhovaného zákona. A tento vzťah, teda registrované partnerstvo, sa považuje na účely osobitných predpisov za rodinný stav. Toto je dikcia zákona.
Je nepochybné, že doterajšie právne postavenie rodiny ako zväzku muža a ženy sa zásadným spôsobom týmto zákonom reviduje a stáva sa len jednou z foriem rodinného spolužitia. Takýto principiálny zásah do právneho postavenia klasickej rodiny nemôže byť pre nás prijateľný.
A chcem z tohto miesta povedať, že klub Kresťanskodemokratického hnutia tento návrh zákona z týchto dôvodov podporiť nemôže. A nie je to z dôvodov ideologických, náboženských, ale je to z dôvodov vyslovene zdravého rozumu a normálneho ľudského prístupu ku všetkým riešeniam základných problémov tejto spoločnosti.
Som presvedčený, že schválením takéhoto zákona staviame na hlavu dôležitú časť nášho právneho ústavného poriadku, ktorý v článku 41 chráni manželstvo a rodinu. Preto z tohto miesta nemám ambíciu nijako komentovať konkrétne paragrafy a hodnotiť ich kvalitu a presnosť vypracovania.
Tento návrh zákona, dámy a páni, je šialeným legislatívnym pokusom o nabúranie celého právneho systému, do ktorého vstupujete. Ja som ešte počas dvadsiatich rokov pôsobenia v politike nezažil, aby jeden návrh zákona obsahoval dvadsaťpäť článkov. Nie je to dobre urobené, je to niečo, čo nemá obdobu. A to je to, čo som na začiatok chcel povedať a na čo som chcel upozorniť, že vy sa pokúšate zmeniť tvár tejto krajiny, prispôsobiť ju na obraz nejakého vášho liberálneho videnia sveta. Môžeme mať rôzne názory a postoje na liberálne názory, na ekonomiku, na riešenie sociálnych problémov, ale, dámy a páni, sloboda dotýkajúca sa cti, života, tá má isté ohraničenie aj v slobode myslenia pre každého jedného z nás.
Pre Kresťanskodemokratické hnutie je celý tento zákon neakceptovateľný nielen z hľadiska právneho, ale najmä z hľadiska zdravého rozumu a presvedčenia, že rodina je založená jedine na manželstve muža a ženy, iba preto sa stala základnou bunkou spolunažívania a základom celej spoločnosti.
Prečo má rodina ako zväzok muža a ženy mimoriadnu ochranu ústavného zákona? Určite nie preto, že ide o vzťah muža a ženy, ale preto, že plní nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti. A je to plodenie a výchova detí. Toto konštatovanie má prirodzené biologické a sociálne argumenty. Bez plodenia detí by totiž ľudské spoločenstvo prestalo biologicky existovať. Výchova detí je tiež nevyhnutná, lebo človek prichádza na svet nezrelý a slabý. Pre tieto dôvody spoločnosť podporuje tradičnú rodinu. A som rád, že jej poskytuje aj isté zákonné privilégiá a výhody.
Nevidím dôvod, aby naša spoločnosť dávala takúto ochranu a privilégiá aj iným formám párového spolužitia, akým by podľa predloženého zákona malo byť registrované partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia.
Chcem zdôrazniť, že ak sa budem rozhodovať o hlasovaní o tomto zákone, dámy a páni, nebude to na základe miery tolerancie alebo netolerancie voči homosexuálnym jedincom. To je problém, ktorý by mal byť každému humánnemu cítiacemu indivíduu jasný a zrozumiteľný. Náš problém spočíva v tom, či chceme podporiť rodinu, ktorú tvoria dvaja chlapi na základe zmluvy a sledujúci svoje vlastné, často zištné ekonomické ciele a záujmy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte. Prosím vás, tú výzdobu dajte preč z balkóna čím skôr. Nech sa páči.

Hrušovský, Pavol, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. ... alebo podporíme rodinu, ktorá je prirodzeným zväzkom dvoch ľudí, muža a ženy, pričom títo majú predpoklad vytvoriť biologicky, psychologicky a sociálne skutočnú rodinu.
Poslanci Kresťanskodemokratického hnutia sú presvedčení, že rodina, ktorú tvorí muž a žena, kde predstavujú minulosť prarodičia, súčasnosť manželia a budúcnosť deti, kde sa zachováva kontinuita pokolení, ktorá napokon, nadnesene povedané, môže učiniť vlastný národ alebo ľudstvo nesmrteľným, tak takáto rodina je hodná ochrany a podpory.
Preto ešte raz chcem povedať stanovisko klubu Kresťanskodemokratického hnutia, že nepodporíme tento návrh.
A zároveň mi dovoľte predložiť procedurálny návrh, ktorým podľa § 73 ods. 3 písm. b) žiadam hlasovať o tom, že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2012 14:38 - 14:46 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, stručne by som sa chcel vyjadriť k predloženému návrhu na zmenu rokovacieho poriadku. Niekedy aplikačná prax ukáže, že je treba siahnuť na zmenu, ku ktorej pristupujeme vždy opatrne preto, lebo každý, kto si uvedomuje, že ten parlament je pluralitný, že sú v ňom zastúpené viaceré politické strany cez svoje poslanecké kluby a že koalícia má väčšinu, hrozí riziko, ak by sme necitlivo urobili niektoré rozhodnutia, že rokovací poriadok môže byť zneužitý v prospech väčšiny. Preto vždy, keď sme diskutovali o zmene rokovacieho poriadku, ja som tú diskusiu vždy rešpektoval ako veľkorysú, že si aj jedna, aj druhá strana uvedomila riziká, ktoré z takejto zmeny môžu do budúcnosti, nie aktuálne, nastať, a takto sme pristupovali vždy zodpovedne k akejkoľvek úprave platného rokovacieho poriadku.
Aj dopracovanie sa k tejto zmene nebolo jednoduché. Pani podpredsedníčka bola aktérkou tejto dohody a na poslaneckom grémiu sme nahlas a veľmi otvorene zaujímali stanoviská jednotlivých poslaneckých klubov, ale aj pomenovali isté riziká, ktoré, ak necitlivo siahneme na zmenu rokovacieho poriadku, môžu pre Národnú radu a jej fungovanie priniesť. Preto chcem oceniť rešpektovanie dohody, ktorú potvrdil spoločný spravodajca prednesením pozmeňovacieho návrhu, ktorá zúžila tú zmenu len na nevyhnutnú, ktorá umožní predsedovi Národnej rady, čo považujem za celkom normálne. Ak by sme k takejto zmene nepristúpili, predseda Národnej rady zo svojich ústavných právomocí môže kedykoľvek a s akýmkoľvek bodom programu zvolať rokovanie Národnej rady. Preto je to logická dohoda.
Rovnako považujem za serióznu dohodu, ktorá umožní aj jednému poslaneckému klubu, s takýmto výsledkom, povedzme si otvorene, v parlamentných voľbách nikto nerátal, že bude vládnuť jedna strana s majoritnou väčšinou, aby tento poslanecký klub mohol pred hlasovaním požiadať o poradu na to, ako bude hlasovať. Preto za celkom normálne a samozrejmé považujem navrhnutú zmenu a poslanecký klub KDH bude za ňu hlasovať.
Pán poslanec Chren predložil pozmeňovací návrh, ktorý ale je zásadnejší a ktorý už tak trošku zasahuje aj do ústavných právomocí a kompetencií Národnej rady a poslanca Národnej rady. Ja mám inú skúsenosť, akú ste spomínali vy. Pán poslanec, ja som na výbore pre ľudské práva, ktorého som členom, navrhol poslanecký prieskum v obci Letanovce. Osobne sme sa ho viacerí zúčastnili, všetko, čo som chcel, som sa dozvedel, a všetko, čo som potreboval, som k dispozícii dostal. Niekedy je treba možno zvoliť nielen obsah, ale aj formu, ale to už je téma, ktorá presahuje problém tejto diskusie a tohto návrhu. Preto aj na poslaneckom grémiu, aj v poslaneckých kluboch prebieha diskusia o tom, ako nastaviť práva a povinnosti poslanca Národnej rady. Diskutujeme o tom, či navrhnúť nový zákon o poslancoch, alebo upraviť práva a povinnosti poslanca inak, ako sú upravené teraz v Ústave Slovenskej republiky, a všetko to ostatné pretaviť do normatívnej podoby v rokovacom poriadku.
A to častokrát záleží v mnohom aj od samotného poslanca. Od jeho autority, od jeho úcty k právu a rešpektovaniu postavenia, ktoré nemôže byť vynútené len právami zo zákona. Preto by som vás chcel poprosiť, keby ste zvážili, či by nebolo lepšie, preto, lebo v poslaneckom klube KDH neuspejete s týmto návrhom, aby ste ho stiahli, aby sme v tejto chvíli uskutočnili len tú nevyhnutnú zmenu, na ktorej sme sa na širšom politickom fóre dohodli, a nesadli si spolu za rokovací stôl a poprípade sa pokúsili nanovo formulovať aj postavenie poslanca Národnej rady ako ústavného činiteľa, ktorý, žiaľbohu, aj zásluhou nás, nášho konania, nášho vyjadrovania a našich postojov stráca čím ďalej, tak tým viacej dôstojnosť a autoritu v slovenskej verejnosti.
Zaoberajme sa týmto problémom v širších súvislostiach. Myslím si, že tadiaľto vedie cesta k dohode aj na takýchto zásadných postojoch, respektíve požiadavkách, aké boli prednesené v rozprave.
Ja iniciatíve medze klásť nechcem, ale považoval som to za dôležité povedať preto, lebo Národná rada je najvyšší zákonodarný a ústavný orgán. Ak sa vy domáhate, aby len akousi petíciou pätnástich poslancov chcel niekto vykonať poslanecký prieskum, vnesieme do toho neporiadok. Dokonca si neviem predstaviť, že by to malo byť bez hlasovania niektorého z orgánov Národnej rady, preto, lebo Národná rada je najvyšší ústavodarný orgán a má svoje podorgány, ktorými sú výbory. A tá právomoc a kompetencia výborov nie je len taká, akože sme si ju vymysleli pre to, aby sme niečo robili, ale má svoje oprávnenie, svoje opodstatnenie. Preto chcem požiadať, aby sme aj z takýchto aspektov, aj z takýchto postojov pristupovali k zmene pravidiel, ktoré upravia naše či už ústavné alebo výkonné právomoci v našom výkone poslaneckého mandátu.
Ďakujem.
Skryt prepis