Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.3.2013 o 14:08 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.3.2013 14:08 - 14:15 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, keď som išiel dnes na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, kládol som si naozaj otázku, či vystúpiť, nevystúpiť, a ak, tak čo k tejto vážnej politickej téme povedať. Preto, lebo už niekoľkokrát som sa snažil upozorniť na rokovaní Národnej rady, že niektoré prerokovávané otázky majú charakter toho, ako tento štát bude vyzerať, aký je a či máme vôbec silu a schopnosť ovplyvňovať charakter tohoto štátu.
Ja považujem aj tento bod a túto schôdzu, na ktorej prerokovávame historicky prvýkrát obžalobu na prezidenta Slovenskej republiky, za otázku charakteru štátu. Myslím to vážne. A pri niektorých rozhodnutiach či už ústavných orgánov, alebo ústavných predstaviteľov, myslím tým osoby, ktoré reprezentujú tieto ústavné funkcie, som dospel k obave o to, ako sa môže vyvíjať situácia na Slovensku. Ja by som nedramatizoval, a preto by som považoval za parlamentnú demokraciu celkom normálne, keby pri takomto prerokovávaní návrhu sedeli aj poslanci vládnej koalície, resp. vládnej strany. Totiž nebolo tu povedané ešte jedno. Národná rada nie je tribunál, ktorý by súdil. Národná rada len využíva svoje ústavné právo. Ak sa poslanci domnievajú alebo niektorí sú aj presvedčení, že prezident republiky nekonal v súlade s ústavou, a chcú sa domôcť spravodlivosti, jediným spôsobom ústavného a čistého konania je podať návrh na obžalobu prezidenta. My prezidenta republiky nesúdime, my sa len domáhame, aby najvyššia ústavná autorita v tomto štáte rozhodla o tom, či prezident republiky porušil, alebo neporušil Ústavu Slovenskej republiky pri uplatňovaní svojich ústavných prezidentských právomocí. Teda to je prvé, čo by som chcel povedať.
Niektoré kolegyne a kolegovia už predo mnou zdôrazňovali ústavnoprávny aspekt tohoto návrhu a dôvody podania. Kladiem si otázku, čo sa v tomto štáte deje a prečo Slovensko nemá dva roky právoplatne zvoleného, ale aj vymenovaného generálneho prokurátora? Nemôžem súhlasiť celkom s názorom, že však zákon o prokuratúre tento problém rieši. Áno, dámy a páni, formálno-právne zákon o prokuratúre rieši zastupovanie generálneho prokurátora v prípade jeho neexistencie. Ocitli sme sa v takejto situácii. Kladiem si však otázku, prečo sa my nedomáhame normálneho a ústavného postupu a vzťahov, ktoré sa tu narušili medzi Národnou radou Slovenskej republiky a výkonnou mocou, myslím tým prezidenta Slovenskej republiky. Prezident odmietol rešpektovať právoplatne prijaté uznesenie Národnej rady, ktoré zatiaľ nikto nevyhlásil za neplatné. Myslím tým rozhodnutie a uznesenie o voľbe generálneho prokurátora, teda kandidáta na generálneho prokurátora. Komu vadí a aké sú dôvody, že tento kandidát je do dnešného dňa nevymenovaný?
Samozrejme, takéto konanie potom dáva guráž na ďalšie konania, ktoré ja už neviem celkom pochopiť. Aby hlava štátu namietala zaujatosť šiestich sudcov Ústavného súdu ním menovaných, nami zvolených. Čo je to za krajinu, aby kandidát na generálneho prokurátora, právoplatne zvolený nami a odporúčaný prezidentovi Slovenskej republiky na vymenovanie, musel podávať námietky zaujatosti rovnako na členov, resp. sudcov Ústavného súdu? A už vrchol celého rozkladu fungovania mocenských štruktúr v štáte je odvaha predsedu Najvyššieho súdu podávať trestné oznámenia na sudcov Ústavného súdu.
Dámy a páni, nad týmto by sme sa mali zamyslieť.
Zamyslieť sa aj nad tým, kto trošku sa venuje problematike trestného zákonodarstva a vie aj ústavne posúdiť, aké následky takéto konanie môže mať, že prečo nemáme generálneho prokurátora.
Ja mám istú obavu, že ak by sme nezastavili toto nabúranie vzťahov medzi jednotlivými ústrednými, ústavnými orgánmi v štáte, že ten štát môžeme ľahko rozložiť, dámy a páni, aj našou vinou a aj naším pričinením.
Preto táto žiadosť, preto tento návrh. Ja v ňom nevidím nijaké politikárčenie. Naozaj by som bol rád, keby tu sedeli poslanci koalície a rovnako ako my sa pokúšali vyjadriť svoj ústavný a zákonný postoj na konanie pána prezidenta, na konanie nás ako poslancov Národnej rady, či sme pochybili, alebo nepochybili pri voľbe generálneho prokurátora.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2013 14:37 - 14:39 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, v mnohom s vami súhlasím a zaujala ma tá časť vášho vystúpenia, kde ste pomenovali ten problém jasne, v čom on spočíva, nad čím by sme sa mali zamyslieť všetci.
Ide o jeden vážny mocenský zápas o charakter štátu. A ja si od prvej chvíle kladiem otázku, komu a prečo záleží na tom, aby riadne a právoplatne prijatým uznesením Národnej rady, ktorým sme odporučili prezidentovi Slovenskej republiky vymenovať riadne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora, niekomu prekáža, aby tento zvolený kandidát bol aj vymenovaný.
Súhlasím s vami, že to nie je o prezidentovi Gašparovičovi a o pánovi Dr. Čentéšovi. V hre je oveľa viacej. A to je charakter štátu a systém fungovania zastupiteľskej demokracie. Pán prezident má z ústavy jasne vymedzené svoje právomoci, kompetencie, ale aj zodpovednosť. Ak niekde ústava dáva právo nerešpektovať uznesenie Národnej rady, to je možnosť prezidenta Slovenskej republiky vrátiť riadne schválený zákon na opätovné prerokovanie.
Ale prezident je aj tu limitovaný, kolegyne, kolegovia. Ak prelomíme prezidentovo veto, aj bez jeho podpisu zákon platí.
To znamená, tento inštitút len potvrdzuje, že prezident patrí aj v delení jednotlivých mocí a v ich sile do výkonnej moci. Teda tu sa musíme zamyslieť nad tým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2013 10:35 - 10:44 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani podpredsedníčka.
Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som po tretíkrát v krátkom čase predstúpil pred vás ako navrhovateľ uznesenia z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a informoval vás o návrhoch, ktoré boli v termíne, ktorý určil predseda výboru, pán predseda Chmel, na podávanie návrhov, o výsledku rokovania výboru na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Boli podané dva návrhy. Návrh na pána Ing. Mariána Gulu poslancami poslaneckých klubov KDH, SDKÚ a MOST - HÍD. Strana SMER navrhovala pána Dr. Ondreja Krajňáka. Včera bolo rokovanie výboru, na ktorom obidvaja navrhnutí kandidáti predstavili svoj zámer, ako v prípade vyslovenia našej dôvery a zvolenia za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa si predstavujú plniť svoju funkciu. Po vypočutí obidvoch kandidátov a diskusii výbor konštatoval, že obidvaja navrhnutí kandidáti spĺňajú zákonom predpísané podmienky na to, aby sa mohli uchádzať o dôveru našu pri voľbe.
Preto, pani predsedajúca, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky zvolila predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa z dvoch predložených návrhov kandidátov. V prípade, že v prvom kole by nebola voľba úspešná, odporúčam, aby Národná rada vykonala ešte na tejto schôdzi, pokiaľ možno dnes, opakovanú voľbu, do ktorej v prípade nezvolenia v prvom kole postupujú obidvaja navrhnutí kandidáti.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2013 17:03 - 17:06 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci. Ten termín prvý deň 11. schôdze nie je vybratý náhodne. Funkčné obdobie terajšieho predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa končí 31. januára. Ústav pamäti národa nemá zvoleného svojho podpredsedu, ale keby aj mal zvoleného svojho podpredsedu, v zmysle zákona o Ústave pamäti národa v § 10 ods. 4 je presne definované, kto je štatutárom Ústavu pamäti národa. Jediným štatutárom, ktorému dáva zákon oprávnenie na všetko, v mene ústavu konať, podpisovať, nakladať a hospodáriť s majetkom, je jedine predseda. Dámy a páni, ak dnes nezvolíme predsedu, Ústav pamäti národa zostane bez svojho štatutára. Na toto pravdepodobne chcel upozorniť aj pán poslanec Abrhan vo svojom vystúpení. Ja som to len chcel trošku jednoduchšie vysvetliť, že prečo ten apel na to, aby sme zvolili.
A rovnako aj pani podpredsedníčka Laššáková niekoľkokrát hovorila, že je termín najvyšší, preto aj SMER navrhol svojho kandidáta na voľbu za predsedu na túto parlamentnú schôdzu, lebo sami si uvedomujete, že je to posledný možný termín, aby sme ústav nepriniesli do absolútneho zmätku a anarchie. Dneska som sa dozvedel, že údajne v stredu má zasadnúť Správna rada, ktorá má zvoliť svojho podpredsedu. No a čo keď ho nezvolí? Teda uvedomme si aj my svoj podiel zodpovednosti. Už tu viacerí povedali, že nejde o inštitúciu, ktorá by vyhlasovala iným vojnu. Ale z hľadiska nášho, tých, ktorým záleží na tom, aby sme odkryli históriu a minulosť, záleží na tejto funkcii rovnako ako na každej inej, a považujeme preto za dôležité, aby Národná rada svoju zodpovednosť na seba prevzala a toto rozhodnutie dnes za, Františka Mikloška za predsedu zvolila.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.1.2013 16:31 - 16:34 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny o rokovaní výboru k prerokovávanému bodu programu návrh na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Národná rada na svojej 11. schôdzi v novembri ani v opakovanej voľbe nezvolila z vtedy dvoch navrhnutých kandidátov na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa ani jedného, preto pán predseda Národnej rady spolu s predsedom výboru pre ľudského práva vyhlásil novú voľbu a stanovil termín, aby do 15. januára poslanci, respektíve poslaneckého kluby, navrhli svojich kandidátov.
Aj sa tak stalo. K termínu rokovania výboru do 22. januára boli podané dva návrhy, tak ako spomenula pani podpredsedníčka, poslanecké kluby KDH, SDKÚ, MOST - HÍD, SaS a OĽaNO navrhli spoločného kandidáta Františka Miklošku. A poslanecký klub za stranu SMER navrhol pána Juraja Kalinu.
Výbor návrhy prerokoval a konštatoval, že obidvaja navrhnutí kandidáti spĺňajú zákonom predpísané podmienky na voľbu za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Chcem informovať a potvrdiť to, čo pani podpredsedníčka pri uvádzaní bodu programu uviedla, že navrhovateľka pani podpredsedníčka Národnej rady Laššáková v zmysle § 5, pardon, čl. 5 volebného poriadku vzala späť návrh na voľbu pána Mgr. Juraja Kalinu. A jediným kandidátom v tejto chvíli na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa zostáva kandidát František Mikloško.
Chcem informovať ešte, z hľadiska ďalšieho procesného postupu pri voľbe, že ak v prvom kole voľby nebude zvolený navrhnutý kandidát, opakovaná voľba sa nekoná. Takto sme prijali návrh volebného poriadku pri voľbe funkcionárov, ak je kandidát len jeden.
V tom prípade, ak nebude zvolený, zostane miesto predsedu ústavu, správnej rady neobsadené, a postup budeme musieť zopakovať.
Pani podpredsedníčka, skončil som a chcel by som aj vzhľadom na túto skutočnosť poprosiť poslancov, aby podporili návrh kandidáta Františka Mikloška.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.12.2012 17:22 - 17:23 hod.

Pavol Hrušovský
Ďakujem pekne, pán predseda. Schôdza skončila, my sa rozchádzame domov. Tá emócia je silná, poznačená aj adventom. Ja by som chcel popriať všetkým nám požehnané, milostiplné a pokojné vianočné sviatky, do nového roku veľa zdravia, Božieho požehnania za celý poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.12.2012 9:10 - 9:26 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som sa vyjadril k predmetnému bodu, ktorý bol dodatočne zaradený na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré rokovanie bolo viac-menej vynútené neochotou vládnej koalície rešpektovať ústavné práva opozičných poslancov Národnej rady, ktoré sa ústavným a zákonným spôsobom domáhali diskutovať o tom, o čom diskutujeme dnes a o čom sme diskutovať chceli už pred mesiacom v čase, možno kedy tá situácia bola ešte akútnejšia vzhľadom na niektoré skutočnosti, ktorých sme boli vtedy svedkami, a rozhodnutie niektorých súdov, ktoré vyniesli nielen pre nás, ale aj pre občanov Slovenskej republiky nepochopiteľné rozhodnutia. Preto, pán minister, ste sa tak trošku stali obeťou neochoty poslancov vládnej koalície, ktorých reprezentujete. Možno si myslíte, že nie ako politik, ale vy tým, že ste sa dali vymenovať, ste túto zodpovednosť ústavného činiteľa na seba prevzali. Prevzali ste zodpovednosť nielen za odborné, ale aj politické riadenie rezortu ministerstva spravodlivosti.
Ja som rád, že táto správa je dnes tu na stole, ale som nerád, že je taká, aká je. Ona je poznačená do istej miery dobou, okolnosťami a rýchlosťou, za akých ona vznikala, a ja ju považujem len za formálne splnenie si vašej povinnosti, aby Národná rada o tomto dokumente rozhodovať mohla.
Preto by som chcel hneď na úvod požiadať vás, kolegovia zo SMER-u, aby ste sa nenechali opojiť mocou. Naozaj, táto oblasť politiky by mala ísť naprieč všetkými politickými stranami, ktoré sme zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, preto, lebo otázka vymožiteľnosti práva je aj o charaktere štátu. Chcel by som sa dotknúť niektorých politických - či už rozhodnutí, alebo pocitov, ktoré mám a ktoré sú pocitmi nielen mňa, ale sú v mnohom aj pocitmi iných občanov Slovenskej republiky, s ktorými sa stretávam, ktorí nad stavom zákonnosti vymožiteľnosti práva a stavom slovenskej justície krútia nepochopiteľne hlavou a kladú si otázku, čo sa to vlastne v Slovenskej republike deje.
Začnem tým, čo historicky je najstaršie, a to sú, to je obdobie roku ´95, kedy hanebným spôsobom vtedajšia vládna garnitúra zavliekla vtedy slovenského prezidenta Michala Kováča syna do zahraničia. Od toho času sme sa pokúšali viackrát politicky tento hanebný skutok objasniť, avšak v ceste pri hľadaní spravodlivosti nám stáli vždy Mečiarove amnestie, ktoré boli dôvodom či už nemožnosti konať vyšetrovateľom alebo orgánom činným v trestnom konaní a súdom spravodlivo páchateľov, ktorí sa mohli dopustiť tohto skutku, aj odsúdiť.
Netvárme sa, dámy a páni, že je to už dávno, že ľudia si na to nepamätajú, že nechajme to tak, dnes je úplne doba iných problémov a že už to ani nikoho nezaujíma. Musí nás to zaujímať preto, lebo ja som stále presvedčený o tom, že táto kauza je kauzou, ktorá zanechala veľmi na slovenskej novodobej histórii zlú stopu a ktorej sme povinní sa zbaviť za akýchkoľvek okolností a musíme na to vynaložiť všetko úsilie. Ten skutok sa, priatelia, stal. Prezidentovi Kováčovi syna uniesli. Nestrkajme hlavu do piesku, že nemáme dosť hlasov na to, aby sme prijali rozhodnutia, ktorými by sme spravodlivosti zadosť učinili. Preto sa pýtam, či je to vôbec možné, aby sme tento stav aj ďalej tolerovali, aby sme ho ďalej možno trpeli u človeka, ktorý znášal isté ľudské, politické, ale aj občianske utrpenie v tom čase, kedy vládna garnitúra sa na takéto konanie odhodlala.
Preto by som chcel apelovať na všetkých nás a v prvom rade na vás, kolegovia zo SMER-u, urobme všetko pre to, aby sme sa zbavili tejto traumy z minulosti, aby sme aspoň budúcim generáciám ukázali, že sme schopní aj s takýmito rozhodnutiami sa vysporiadať. Teda kladiem si otázku, či je to možné, aby sme v takomto štáte slobodne žili, mysleli si, že spravodlivosť funguje tak, ako fungovať má?
Ja osobne som presvedčený, že v mnohom otázka vymožiteľnosti práva nespočíva len v otázke kvalitnej legislatívy. Častokrát je to, a možno niekedy viacej v osobách, ktoré majú zverenú, majú zverený výkon spravodlivosti v tomto štáte do svojich rúk. Znovu si kladiem otázku, či sme spokojní a či ten obraz slovenskej spravodlivosti, na čele ktorého stojí predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin, je skutočným obrazom tváre človeka, ktorý je zárukou a istotou, že spravodlivosť v tejto krajine bude fungovať v zmysle ústavy a zákonov.
Pamätáme sa, aká dráma sa odohrávala tu v parlamente v čase, kedy vtedy ešte pán minister ako politický nominant vtedajšej vládnej koalície bol z jedného dňa ako nepolitik navrhnutý do funkcie Najvyššieho súdu, a nielen navrhnutý, ale do funkcie predsedu Najvyššieho súdu bol aj zvolený a vymenovaný!
Dámy a páni, je to normálne takáto personálna politika? Pýtam sa ďalej, či je normálne, aby podozrenia, ktoré zaznievajú a nielen v tejto sále, ale aj z úst generálneho prokurátora o tom, že tento človek mal kontakty s mafiánom, s drogovým dílerom, ktorý je dnes právoplatne odsúdený, avšak v inej krajine, bol dôveryhodným človekom, a či, pán minister, si myslíte, že je to v poriadku? Pýtam sa, či človek, ktorý reprezentuje tvár spravodlivosti a píše predsedníčke Ústavného súdu Ivette Macejkovej, že zasahuje do nezávislosti rozhodovania Ústavného súdu, môže byť na čele najvyššej súdnej moci v tejto krajine! Tieto otázky, dámy a páni, si nekladiem len ja. Na tieto otázky neviem odpovedať ako poslanec Národnej rady pri mnohých stretnutiach a rozhovoroch s občanmi, s ktorými sa rovnako ako vy stretávam aj ja. Dokonca tento človek si trúfa na to, aby vysúdil od Generálnej prokuratúry 150-tisíc eur ako odškodné za to, že sa opovážil vtedy generálny prokurátor Trnka oznámiť, že súčasťou vyšetrovacieho spisu sú aj tieto dôkazy. Ja to nepovažujem za normálne, a preto aj tieto problémy patria do oblasti a témy, o ktorej dnes diskutujeme a ktorú ja považujem za jednu z náležitých a dôležitých politík, ktorá ak nebude fungovať, občania stratia nielen dôveru v politikov, ale stratia dôveru aj vo vymožiteľnosť práva.
Ešte jeden, ešte jednu poznámku k Štefanovi Harabinovi. Dámy a páni, dozvedel som sa, že je viacej ako mesiac práceneschopný. Prajem mu ako človek skoré uzdravenie. Ale ako je možné, že tento človek bráni tomu, aby mal zvoleného svojho štatutára, ktorý ho bude zastupovať, myslím tým podpredsedu Najvyššieho súdu? Je to normálny stav, dámy a páni? Ja si osobne myslím, že to normálny stav nie je.
Za normálne nepovažujem ani to, že človek, ktorý je podozrivý a obvinený z viacerých vrážd, po dlhom hľadaní je eskortovaný na Slovensko a po pár mesiacoch sudca súdov Slovenskej republiky vynesie rozhodnutie, ktorým tohto podozrivého človeka prepustí z vyšetrovacej väzby a on nám ujde do zahraničia, odkiaľ ho nevieme dostať. Je to, dámy a páni, normálny stav zákonnosti a vymožiteľnosti práva? A teraz úmyselne nehovorím o politických garnitúrach, za ktorých sa to stalo. Hneď na úvod som povedal, že za túto oblasť politiky nesieme zodpovednosť všetci, ale niektoré rozhodnutia predsa len nemôžem nepomenovať ako vyslovene politické rozhodnutia. A medzi takéto rozhodnutia považujem aj nerešpektovanie právoplatne prijatého uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zvolení generálneho, kandidáta na generálneho prokurátora pána Čentéša.
Ak pán prezident mal a má dôvody, nech nám ich oznámi, môžeme s nimi súhlasiť alebo nesúhlasiť. Nezostáva nám nič iné, ako rešpektovať jeho ústavné kompetencie, ale považujem za nenormálne, aby dva roky Slovenská republika nemala generálneho prokurátora len preto, lebo si niekto hľadá čudné dôvody, výhovorky - či už na základe toho, že musí rozhodnúť Ústavný súd, alebo iné, ktoré sú zatiaľ tajomstvom možno aj pre samého pána prezidenta.
Preto je najvyšší čas, dámy a páni, aby sme sa problémom justície, fungovania súdnej moci, vymožiteľnosti práva a zákonnosti začali s plnou vážnosťou zaujímať. Položil som niekoľko otázok, ktoré podľa mňa dnes zásadným spôsobom ničia dobré meno slovenského súdnictva. Ak by sme, alebo ste, lebo v tejto chvíli máte absolútnu politickú väčšinu, mali ochotu, ale najmä odvahu ich riešiť, som presvedčený, že verejnosť zmení názor na súdnictvo a prokuratúru Slovenskej republiky. Som presvedčený, že mnohí ľudia vrátane sudcov si budú môcť povedať, že čestný život sa oplatí.
Dovoľte mi, aby som na záver môjho vystúpenia predložil Národnej rade vyhlásenie k amnestiám udeleným Vladimírom Mečiarom. Navrhujem, aby Národná rada prijala vyhlásenie nasledovného znenia:
Národná rada Slovenskej republiky vyhlasuje, že amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, týkajúcich sa zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny a zmareného referenda, boli nemorálne a bezprecedentné rozhodnutia nezodpovedajúce princípom právnej istoty a spravodlivosti. Prijatie amnestií vtedajšou vládnou garnitúrou zabránilo objasniť, vyšetriť a potrestať všetkých tých, ktorí tento hanebný čin zavlečenia prezidentovho syna a občana Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky zosnovali a uskutočili.
Skončil som, pani podpredsedníčka. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2012 11:39 - 11:39 hod.

Pavol Hrušovský
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe toho, že bol zaradený tento bod na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, ako jeden z navrhovateľov skupiny poslancov na zvolanie schôdze na návrh odvolania ministra spravodlivosti pána Boreca sťahujem svoj podpis pod návrhom na zvolanie tejto schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2012 16:43 - 16:45 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
O to budem kratší, stručnejší a konkrétnejší. Chcem len vyjadriť poďakovanie kolegovi Brockovi za kvalifikované, jednak, odborné, politické postoje k návrhu zákona o štátnom rozpočte.
Ale prepáčte, ja mám trošku v hlave procedurálny zmätok. Snažil som sa počúvať aj predrečníka kolegu Kollára, teraz pána poslanca Brocku a neviem, k čomu diskutujete preto, lebo na začiatok diskusie o návrhu zákona o štátnom rozpočte vystúpil s veľkým procedurálnym návrhom predseda výboru pre financie, ktorý zásadným spôsobom mení vládny návrh zákona o štátnom rozpočte. Teda čo máme brať za základ tejto diskusie?
Chcem sa opýtať, pán minister, či vláda s tým pozmeňovacím návrhom, ktorý predložil pán predseda výboru, súhlasí. Alebo nesúhlasí? Preto, lebo potom by som odporúčal, keby sa zišiel okamžite k tomu výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a povedal nám všetkým poslancom, že vlastne, o čom rokujeme, alebo, o ktorom z tých dvoch návrhov budeme v Národnej rade rozhodovať ako o základnom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2012 11:12 - 11:13 hod.

Pavol Hrušovský
Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som len chcel poprosiť, aby sme v súlade s rokovacím poriadkom postupovali tak, že vyhlásite 5-minútovú prestávku, aby sa poslanci mohli prihlásiť do rozpravy písomne. (Krátka pauza.) Áno.
Skryt prepis