Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2015 o 10:46 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2015 10:46 - 10:47 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rovnako, pán kolega, súhlasím s tým, že systémové neplatenie faktúr má byť trestané. Nemá to by súčasť nejakého nášho slovenského koloritu, že tu máme veľké, silné spoločnosti, ktoré navyše sú dodávateľom štátu, inkasujú od štátu nemalé peniaze a nie sú schopní alebo ochotní hradiť svoje záväzky drobným a slabým podnikateľom, ktorí sú na tieto platby naozaj bytostne závislí. Vidím tam veľkú paralelu v tom, že rovnako, ako nezaplatenie mzdy zamestnancovi, má byť aj takéto konanie trestané. Preto rovnako aj my v SaS podporíme tento návrh zákona.
Veľmi ma prekvapuje, že takéto návrhy sa tu naozaj cyklicky, paralelne medzi sebou podávajú, rôzne, sprava, zľava, zhora, zdola. Je tu snaha zamedziť takémuto systémovému neplatičstvu a strana SMER mlčí. Mlčí svojím nekonaním, nehlasovaním za takéto návrhy a mlčí aj svojím nekonaním, že by ona sama prišla s návrhom zákona alebo možno s nejakou praxou, procesom, ktorý by tento problém vyriešili. Preto zrejme sa nevyhneme tomu, aby tu takéto návrhy zákonov padali, aby sa o týchto problémoch hovorilo. A verím tomu, že príde čas, kedy aj strana SMER mlčať prestane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.3.2015 10:37 - 10:38 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

18.3.2015 10:55 - 10:56 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis

46.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2015 10:36 - 10:38 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis

32.
Ďakujem pekne za slovo. No neplatičstvo je naozaj na Slovensku veľký problém. Nedokazuje to len množstvo mailov, ktoré denne dostávame od rôznych ľudí, dokazuje to aj množstvo návrhov zákona, ktoré v tejto snemovni sú podávané, žiaľ, len opozíciou na to, aby sa s neplatičstvom bojovalo. Napriek tomu, že v tomto konkrétnom prípade ide o presúvanie civilnoprávnej problematiky do oblasti trestného práva, tak si myslím, že v tomto prípade je to namieste. Je tu paralela s tým, že neuhradenie mzdy alebo teda neplatenie mzdy už dnes trestným činom je. Ja nevidím dôvod, prečo by takým istým trestným činom nemalo byť aj neuhradenie faktúry živnostníkovi, čiže ja s týmto návrhom, návrhom súhlasím.
Chcem len spomenúť jednu takú technickú vec, ale verím tomu, že pokiaľ je politická vôľa a prejde tento návrh zákona do druhého čítania, čo si teda osobne veľmi želám, tak je priestor to opraviť. Myslím si, že záväzky môžu plynúť aj z iných inštitútov, nielen z inštitútu faktúry, pretože ten živnostník môže mať napríklad zmluvu so svojím odberateľom, z ktorej tiež mu plynú, plynie právo na to, aby dostával za svoju prácu alebo za dohodnuté služby zaplatenú odmenu.

Preto si myslím, že nielen za nehradenie faktúry, ale aj za nehradenie iných typov záväzku, plynúcich napríklad zo zmluvy, by malo byť rovnaké postihovanie.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.3.2015 10:23 - 10:25 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre obranu a bezpečnosť, ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2015 9:32 - 9:34 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis

8.
Ďakujem pekne za slovo. Musím povedať, že som rada, že do tejto snemovne opäť niekto prináša problém neplatičov, ktorí sa pri súčasnej legislatíve úplne legitímne zakrývajú za inštitút reštrukturalizácie.

Robili sme to aj my, aj my sme predkladali isté návrhy na opatrenia, akými by sa tento problém dal možno nie úplne riešiť, ale minimálne minimalizovať. Prichádzali s takýmito návrhmi aj iní kolegovia z opozície a mňa veľmi prekvapuje, že vládna strana SMER všetky tieto snahy riešiť neplatičov tak nonšalantne odmieta, a nielenže odmieta naše návrhy, ale neprichádza s vlastným návrhom a vyvoláva vo mne pocit, ako keby mala pocit, že tento problém tu nie je. A svojím nekonaním alebo možno odmietaním našich návrhov ho de facto podporuje, tento, tento stav.
Musím sa priznať, že tento konkrétny návrh zákona, ktorý dnes máme na stole, vo mne vyvoláva mnohé otázky, a nie som si celkom istá, že či automatika, ktorá by mala nastať, že z veriteľa sa stane akcionár, je tým správnym riešením, pretože myslím si, že stať sa akcionárom nejakej veľkej spoločnosti, malej spoločnosti, to je jedno, nie je tak jednoduché, je to komplikovaná vec. S nejakými nárokmi prichádzajú aj, aj povinnosti, prichádzajú do tejto otázky možné ďalšie nevyriešené otázky. Jednoducho nie som si celkom istá, že či toto je to optimálne riešenie, ale musím povedať, že som veľmi rada, že tu tá téma opätovne otváraná je preto, lebo, preto, lebo ten problém tu máme. A naozaj si myslím, že je čas, aby vládna strana SMER začala počúvať a začala tento problém, keď aj nie našimi návrhmi, ale vo vlastnej réžii, aby ho naozaj začala riešiť.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.3.2015 17:09 - 17:11 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No ja som tiež celkom rada, že pán kolega spomenul a teda možno aj trošku s odľahčenou formou poukázal na to, ako to v tých čakárňach funguje alebo nefunguje a možno aj, ako to bude fungovať, pretože od rána o tom hovoríme, najprv na výbore, teraz tu v pléne a jediné argumenty, ktoré počúvam od, či už od poslancov alebo pána ministra na tému prednostného objednávania, je to, že je to všetko len o nejakom manažmente pacienta a že je to len o tom nájsť vo vačku telefón a zavolať tomu lekárovi a všetko ostatné potom bude fungovať.
No, priznám sa, ani sa mi nechcelo na túto tému diskutovať, lebo to je, to je niečo tak absurdné, že je to naozaj len o tomto a že to nie je jadrová fyzika, zorganizovať pacienta na konkrétnu hodinu, že sa mi naozaj na to nechcelo reagovať. Ale naozaj to nie je o tom a pokiaľ tie ordinácie, lekári a sestričky nebudú motivovaní ľudí objednávať na konkrétnu hodinu, je to pre nich nad rámec aktivita, administratíva, ktorú jednoducho nebudú ochotní robiť.
Dneska som tu započula aj takú poznámku, že je to potom o ochote toho lekára. No ale, veď je tu kopa pacientov, ktorí nechcú čakať na nejakú potenciálnu ochotu lekára. Jednoducho, keď si nejakú službu riadne zaplatia, riadne transparentne zaplatia, odvedú do pokladne stanovenú sumu podľa platného verejného cenníka, tak tam končí nejaká, nejaká, proste túžba po nejakej ochote lekára. Jednoducho, ak raz máte platenú službu, chcete, viete, môžete si ju zaplatiť, tak si ju jednoducho zaplatíte a nemusíte čakať na nejakú, na nejakú ochotu. A presne o tomto to je. Na jednej strane je tu dopyt po nejakých službách a na druhej strane je tu ponuka po nejakých službách. A teraz príde štát a povie, nie, medzi týmito dvomi subjektmi jednoducho táto transakcia neprebehne. Veď to nemá žiadnu logiku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.2.2015 12:09 - 12:11 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja naozaj len veľmi stručne chcem poďakovať za tie príspevky do diskusie a musím povedať, že s väčšinou aj súhlasím. A súhlasím aj s tým, že nie je šťastné, keď sa prijímajú zákony len preto, lebo nefunguje možno vymožiteľnosť práva, alebo preto, lebo tie, ktoré sú napísané, nefungujú. Tiež sa mi to nepáči, len ono je to potom veľmi taká veľká bezmocnosť, že čo s tým vlastne.
Chcela som ešte reagovať na to, že my nechceme, nie je tu pán Lipšic, ale chcela som teda reagovať na to, že naša novela vôbec nehovorí o zablokovaní reštrukturalizácie. Ja som to tu aj viackrát povedala, že reštrukturalizácia je určite nástroj, ktorý má v našej legislatíve priestor, a viem si aj predstaviť, že mnohé firmy a relevantné firmy vie zachrániť, vie zachrániť mnohé pracovné miesta. Čiže o tomto to nie je. Ide naozaj možno vychytať v ňom také momenty. A netvrdím, že všetko sa týmto rieši, nerieši sa zďaleka veľa vecí, ale niektoré veci naozaj riešiť treba. A treba pozerať aj na stranu tých dodávateľov, ktorí naozaj dneska ťahajú za kratší koniec a dneska sa tu tento inštitút zneužíva. Zneužíva sa masovo a toto rozhodne nie je dobrý stav.
Takže len toľko som chcela. A budem teda netrpezlivo čakať na ten návrh zákona, ktorý príde, a veľmi sa naňho teším a budem rada, keď možno aj budem k nemu môcť nejako prispieť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.2.2015 11:34 - 11:49 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať trošku v tom duchu boja proti neplatičom. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi teda predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a reštrukturalizácii a zároveň aj zákon o verejnom obstarávaní.
K vypracovaniu a teda k predloženiu tohto návrhu zákona ma inšpirovali mnohí podnikatelia. Absolvovala som mnohé diskusie, mnohé stretnutia a tieto stretnutia mali mnoho spoločného. Toho mnoho spoločného by sa dalo zhrnúť do niekoľkých slov a tých niekoľko slov je, že na Slovensku sa prestáva dobre podnikať. A to už pomerne dlho. Tých dôvodov, prečo sa prestáva dobre podnikať, je, samozrejme, veľmi veľa, či už sú to novozavedené daňové licencie, ktorými budú práve teraz podnikatelia konfrontovaní, alebo sú to upravené doby odpisovania budov, navyše s istými známkami retroaktivity, čo určite naruší aj finančné manažmenty mnohých spoločností. Ďalej sú to neadekvátne dlhé zadržiavania dépeháčky pri prebiehajúcich kontrolách, čo tiež spôsobuje podnikateľom mnohé problémy, alebo je to novozavedená pracovná zdravotná služba, ktorá zase len vytiahne z podnikateľov nie vždy dôvodne, a povedzme si toto naozaj, že nie vždy dôvodne veľa peňazí z vačku.
Tu si dovolím pri tej pracovnej zdravotnej službe ešte pripomenúť jednu vec, že počas našej vlády sa nám podarilo pre prvú a druhú skupinu pracovnú zdravotnú službu úplne zrušiť, pretože pri týchto kategóriách je naozaj bezdôvodná.
Mohla by som menovať ďalej, ale budem sa teraz venovať tomu, čomu sa, čoho sa týka môj návrh zákona. Jedným z často pomenovávaných problémov našich hlavne menších a slabších podnikateľov sú neplatiči. Títo komplikujú život svojim dodávateľom, spôsobujú pre mnohých až likvidačnú druhotnú platobnú neschopnosť a čo je určite na tom zarážajúce, že mnohí takíto fungujú úplne beztrestne na trhu ďalej. Mnohí bez hanby položia s dlhmi jednu firmu, potom založia druhú firmu, beztrestne tí istí ľudia častokrát v tej istej kancelárii len prehodia tabuľku na dverách, napíšu tam iný názov spoločnosti a pokračujú ďalej a po nich potopa, a beztrestná potopa. Najväčší problém na tom je to, že toto je úplne beztrestné. Naša legislatíva je voči takýmto praktikám nastavená mimoriadne priaznivo a keď sa to skombinuje s veľmi problematickou vymožiteľnosťou práva, tak je to živná pôda pre prvoplánových neplatičov a pre podvodníkov.
Inštitút reštrukturalizácie, ktorý mal na jednej strane pomôcť zachrániť podnik pred úpadkom, sa doslova zneužíva voči drobným podnikateľom.
Cieľom predloženého návrhu je teda jednak zabrániť zneužívaniu inštitútu reštrukturalizácie a zjednodušiť postup podávania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Návrh zákona obsahuje také tri okruhy. Prvý je ten, že podať návrh na vyhlásenie konkurzu bude môcť aj len jeden veriteľ s nesplatenou pohľadávkou. Čiže nie najmenej dvaja, ako je tomu v súčasnosti. V súčasnosti môže veriteľ podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Toto je možné vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. Súčasná konštrukcia, že musí ísť o dlh voči viac ako jednému veriteľovi, teda najmenej dvom, sťažuje situáciu veriteľom a, naopak, uľahčuje situáciu dlžníkom.
Podľa navrhovanej úpravy bude môcť na vyhlásenie konkurzu postačovať, ak bude dlžník v omeškaní aspoň jedného peňažného záväzku voči najmenej jednému veriteľovi a bude týmto veriteľom písomne vyzvaný na zaplatenie. Veriteľovi tak odpadne povinnosť hľadať na účely podania návrhu na konkurz ďalšieho veriteľa, voči ktorému je dlžník v omeškaní. V súčasnosti sa toto navyše obchádza, pretože je častokrát komplikované hľadať ďalšieho veriteľa, tie firmy sa medzi sebou niekedy nepoznajú, drobní živnostníci sa nepoznajú. Častokrát sa to robí aj tak, že veriteľ, ak má viac pohľadávok u toho istého dlžníka, nejakú z týchto pohľadávok predá a potom už sú dvaja majitelia pohľadávky a je to proste komplikované, stojí to zasa peniaze, pretože aj predaj pohľadávky je spojený s nejakou nie celkom príjemnou administratívou a formalitami. Čiže je to zneužívateľné, je to obchádzateľné a jednoducho toto si myslím, že situáciu zjednoduší.
Druhé a tretie opatrenie sa týka reštrukturalizácie, čiže tá druhá zmena sa týka možnosti beztrestne ukončiť práce alebo zmluvný vzťah so spoločnosťou, ktorá sa dostane do reštrukturalizácie. Ak je teda voči spoločnosti začaté reštrukturalizačné konanie, môže druhá zmluvná strana bez akýchkoľvek sankcií a postihov okamžite skončiť zmluvný vzťah vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od tejto zmluvy, alebo môže pozastaviť práce bez skončenia zmluvného vzťahu. Podľa súčasnej úpravy, konkrétne podľa § 114 ods. 1 písm. d) nemôže druhá zmluvná strana, čiže veriteľ, vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania, pričom zároveň zákon stanovuje, že vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od nej je z tohto dôvodu neúčinné.
Podľa písm. e) toho istého odseku zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania sú neúčinné. Obe uvedené ustanovenia, čiže aj písm. d), aj písm. e) stavajú druhú zmluvnú stranu do pozície doslova rukojemníka firmy, ktorá mu dlží peniaze. Čiže, inými slovami, ten chudák, ktorému firma dlží peniaze, táto firma sa dostane do reštrukturalizácie, jemu je nad slnko jasné, že svoje pohľadávky zaplatené mať nebude, alebo ich nebude mať zaplatené v dohodnutej výške, je povinný podľa dnešnej úpravy zákona vykonávať pre túto firmu práce ďalej, dokonca častokrát ho to stojí peniaze, stojí ho to materiál, stojí ho to možno nákup nejakej techniky, technológie, nástrojov a tak ďalej, čiže stojí ho to peniaze, musí vykonávať prácu pre firmu, o ktorej vopred vie, že mu nezaplatí. Toto jednoducho nie je dobrý stav, je to absurdný stav.
Nami navrhovanou zmenou zákona dávame veriteľovi možnosť beztrestne, teda bez akýchkoľvek sankcií v sedemdňovej výpovednej lehote vypovedať zmluvu uzavretú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť, alebo dávame možnosť veriteľovi pozastaviť plnenie zmluvy bez skončenia zmluvného vzťahu, a to až do skončenia reštrukturalizácie. V záujme vyváženia tohto ustanovenia v prospech dlžníka pridávame do tohto paragrafu ustanovenie, že zmluvná strana, ktorá z dôvodu, že sa jej dlžník dostal do reštrukturalizácie, s ním vypovedala zmluvu alebo od nej odstúpila, alebo ktorá pre ňu pozastavila práce bez skončenia platnosti zmluvy, je povinná bezodkladne vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na zdraví a životoch. Veriteľ sa teda v takomto prípade nemôže zbaviť zodpovednosti za životy a zdravie ľudí, ani keď pozastaví práce na akejkoľvek činnosti, či už s ukončením zmluvy, alebo bez nej. Čiže má tú možnosť, nebude ďalej rukojemníkom tejto spoločnosti, má tú možnosť ukončiť práce, ale nemôže tým ukončením spôsobiť nejaké nebezpečie na životoch alebo zdraví.
Tretí okruh zmien sa týka obmedzenia zúčastniť sa na verejnom obstarávaní pre tie firmy, v ktorých prebieha reštrukturalizácia. Inými slovami, ak sa firma dostala do reštrukturalizácie, nemá sa čo uchádzať o verejné zákazky. Toto ustanovenie upravujeme v zákone o verejnom obstarávaní.
Dámy a páni, pri tvorbe zákona o konkurze a reštrukturalizácii bol koncept reštrukturalizácie postavený ako alternatíva konkurzu, ktorá umožní zachovanie obchodnej spoločnosti a pracovných miest, čiže je to akýsi inštitút, ktorý má pomôcť zachrániť firmu pred tým, aby musela ísť do konkurzu, aby bola zlikvidovaná. Vychádzalo sa z predpokladu, že miera uspokojenia záväzkov dlžníka je pri zachovaní fungovania prevádzky podniku v určitých prípadoch vyššia ako v prípade konkurzu.
Počas viac ako 9 rokov účinnosti tohto zákona sa však reštrukturalizácia stala nástrojom, ako nečestne a pritom úplne legálne podnikať na úkor mnohých veriteľov, na úkor subdodávateľov, ktorí sú na zákazkách od veľkých zadávateľov existenčne závislí. Toto fungovanie sa tu stalo akýmsi slovenským folklórom. Takéto praktiky sa dnes využívajú hlavne v sektore stavebníctva, v ktorom sú neplatičmi faktúr predovšetkým veľké etablované spoločnosti, ktoré vykonávajú práce financované z verejných zdrojov a reštrukturalizáciu využívajú ako štandardný nástroj na zbavenie sa dlhov a ochranu pred veriteľmi. Tieto praktiky vytvárajú nerovné podmienky na trhu, deštruujú hospodársku súťaž a pôsobia likvidačne na celé segmenty podnikateľského sektora. Poškodzujú a likvidujú hlavne drobných podnikateľov, ktorí nemajú silu brániť sa, ktorí sa snažia využívať každú jednu pracovnú alebo podnikateľskú príležitosť, pretože pracovných príležitostí v ich regióne veľa nie je a často sa zadlžujú, aby si mohli kúpiť stroje, náradie, materiál, požičiavajú si financie, častokrát celé rodiny sa na to skladajú. Pritom firma, ktorá ich ako subdodávateľa naverbuje, už prvoplánovo dopredu vie, že im nezaplatí.
Je otázka, či v tejto súvislosti môžem spomenúť spoločnosť Váhostav, Doprastav. A nepoviem nič nové, sú to medializované informácie, že Váhostav, veľká, obrovská firma, silná firma pracujúca pre štát, dnes dlží svojim veriteľom desiatky miliónov eur. Ja som sa dopracovala k číslu 92, ale tie čísla sú rôzne. A táto spoločnosť zanecháva za sebou vyše 1 240 veriteľov, to sú všetko ľudia, ktorým bolo nezaplatené, častokrát sú to živnostníci, ktorí žijú zo dňa na deň, toto naozaj nie je číslo, nad ktorým by sme mávali rukou. A tých 1 240 ľudí dnes už s určitosťou vie povedať, že sa k svojim peniazom nedostane a ak sa k nejakým peniazom dostane, dostane sa len k nejakej časti, nebude mať vyplatené peniaze v plnej sume.
Chcem ešte na záver uviesť jednu dôležitú vec. Myslím si, že reštrukturalizácia nepochybne má svoje miesto v našom právnom poriadku. Myslím si, že tak ako bola mienená a čo ňou chcelo byť povedané, svoje miesto naozaj v našej legislatíve má. Avšak jej právna úprava si vyžaduje viaceré legislatívne zmeny zakladajúce vyššiu mieru ochrany veriteľov. Veľké firmy, akými sú už dnes viackrát spomínaný Váhostav alebo Doprastav, nemôžu za sebou jednoducho nechávať zlikvidovaných živnostníkov, pretože prvoplánovo počítajú s reštrukturalizáciou podniku. Je fajn, že tu máme nástroj na záchranu a ozdravenie firiem, ale prispejme aj k tomu, aby sme tu mali aj akýsi nástroj na ochranu tých dodávateľov, aby sme tu mali aj nástroj na ochranu a záchranu drobných podnikateľov a živnostníkov.
Tento môj predložený návrh je prvým zo série návrhov, ktoré plánujem na rokovanie Národnej rady v priebehu tohto roku predložiť a ktorých spoločným menovateľom je ochrana prevažne drobných podnikateľov, hlavne živnostníkov, pred tými podnikateľmi, ktorí využívajú nedokonalosť legislatívy na vyhýbanie sa plateniu faktúr.
A ja som veľmi rada, že už dnes tu bolo avizované, že takáto právna úprava sa chystá aj z dielne pána Hudackého. Ja budem veľmi rada, keď možno spojíme sily, keď možno prediskutujeme naše spoločné návrhy alebo teda návrhy, možno z toho vznikne niečo spoločné, vyprecizované, ale naozaj, už by sme nemali zatvárať oči pred tým, že tu jednoducho veľké firmy nechávajú za sebou desiatky, stovky a dnes už tisíce živnostníkov, ktorých doslova zlikvidujú.
Dámy a páni, chcem veľmi pekne poprosiť aj kolegov zo SMER-u, aby naozaj pred tým nezatvárali oči a ak nepodporia tieto naše návrhy zákonov, ja som to povedala už aj vo faktickej poznámke, nech prídu s vlastným návrhom, ale s touto situáciu jednoducho niečo treba robiť. Táto situácia nie je dobrá, živnostníci na dlažbe nie sú dobrí a mali by sme naozaj spraviť niečo preto, aby sme týchto ľudí uchránili, ochránili a aby títo ľudia mali priestor podieľať sa na hospodárskom živote Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2015 10:38 - 10:40 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem, pán kolega, poďakovať, že ste priniesli takýto návrh zákona do parlamentu, preto, lebo tí neplatiči sú naozaj veľký problém. Naozaj sú veľký problém a ja som rada za každý návrh, ktorý sem príde do tejto snemovne, ktorý by problém s neplatičstvom mal riešiť, a tých návrhov zákona – či už lepších, alebo horších – je tu neúrekom. Na každej schôdzi nejaké takéto predkladané sú a ja som mimoriadne prekvapená, s akým stoickým kľudom ich SMER všetky zamieta pod koberec. Ako keby tu ten problém neexistoval.
Ja sama prichádzam s nejakými návrhmi na opatrenia hneď po vás, pán kolega Hudacký, a ja naozaj chcem z tohto miesta sa prihovoriť za tých ľudí, ktorí ostávajú po firmách, ako je Doprastav a Váhostav. To sú naozaj tisíce ľudí, to sú tisíce živnostníkov, ktorí nemajú peniaze na to, keď už nie na to, aby ďalej fungovali, ani len na to, aby vracali štátu dépeháčku, ktorú sami nedostali zaplatenú. Čiže ja sa rovnako prikláňam k tomu a chcem poprosiť pekne, aby, keď už aj neschválite tieto zákony, tieto návrhy zákonov, aby ste sa nad tými neplatičmi, ktorí sú systémovými neplatičmi, zamysleli a prišli aspoň s vlastnými návrhmi, keď už teda odmietate programovo podporovať tie naše.
Ďakujem.
Skryt prepis