Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 9:56 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 9:56 - 9:57 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Hlina, čo sa týka tej formulácie, boli hlavne pripomienky pána prezidenta k formuláciám, myslím, že aj právnici ministerstva financií sa k tomu vyjadrovali na výbore. Ja som presvedčený, že po formálnej stránke ten materiál je napísaný správne. Máme aj ich stanovisko. Čiže toľko k tej formálnej stránke.
Čo sa týka toho obchádzania zákona, skutočne myslím, že tu je dôležité, aby sme spojili sily, aby tie zákony boli napísané tak, aby sa nedali obísť. A to, čo hovoríte, s tým súhlasím, že všetci hľadajú spôsoby, ako to obísť. A myslím, že na to treba veľmi promptne reagovať, a my sme vždy pripravení, samozrejme, zareagovať tak rýchlo, ako je to možné. Samozrejme, tá aplikačná prax ukáže, aký bude to mať dosah a akým spôsobom čo sa dá obísť. Ale tu chcem aj oceniť to, že napríklad sa zvýšilo to základné imanie pre nebankovky, ktoré môžu poskytovať úvery. Myslím, že to bolo aj na základe vašej iniciatívy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.12.2015 9:12 - 9:15 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 11. novembra 2015 o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1864).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1876 zo 4. decembra 2015 pridelil zákon z 11. novembra 2015 o úveroch na bývanie vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 5954-2015-KPSR z 3. decembra 2015 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon schválila s touto zmenou:
V čl. I § 18 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „tieto skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie nesmú presiahnuť 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie, okrem odseku 2, 6 alebo odseku 9“.
K predmetnému zákonu zaujali výbory tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 534 zo dňa 8. decembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 769 zo dňa 8. decembra 2015.
Ako gestorský výbor rokoval výbor pre financie a rozpočet dňa 8. decembra 2015. Gestorský výbor odporúča Národnej rade po opätovnom prerokovaní hlasovať:
– o pripomienke prezidenta uvedenej v časti III tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť,
– o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výboru pre financie a rozpočet bola schválená uznesením č. 535 z 8. decembra 2015. Výbor Národnej rady poveril mňa, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.11.2015 10:09 - 10:09 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec Kollár, musím veľmi oceniť, že ste konečne vrátili túto diskusiu do odbornej roviny, ktorú som tu počas včerajšieho celého dňa nejak nepozoroval. Veľa vecí bolo spolitizovaných. Ocenili ste aj ekonomické výsledky, ktoré táto vláda dosiahla. Korektne ste spomenuli aj medzinárodné hodnotenia rozpočtu.
Súhlasím s tým, že nás čakajú turbulentné časy a treba sa na toto pripraviť. Ale určite sa budeme líšiť v tom základnom pohľade na svet, to je, to sú tie dva základné pohľady, kde teda ja si myslím, že nielen tá absolútna efektivita je dôležitá, ale aj dosiahnutie určitého sociálneho zmieru. Tejto vláde sa na jednej strane podarilo dosiahnuť veľmi dobré ekonomické výsledky, ale na druhej strane aj udržať ten sociálny zmier. To vlastne smerovanie tých výdavkov je jasné, že vy budete mať iný pohľad na to, ako sociálnodemokratická vláda, ale musím podotknúť, že samozrejme môžme sa prikryť len perinou, na ktorú máme. Čo sa týka, súhlasím aj v tom, že je veľmi škodlivá likvidácia strednej vrstvy obyvateľstva, ale zároveň si myslím, a to ako bez akejkoľvek ideológie, že práve globálny kapitalizmus dospel ekonomiku svetovú k tomu, že tá stredná vrstva nám mizne.
Čiže čo sa týka vašich eurovratiek, musím povedať, zase je to nejaký spôsob, ako nejakým spôsobom uľahčiť tomu, tým nízkopríjmovým skupinám a my máme ten pohľad zase nejaký iný, my sme tu už vlastne zrealizovali. Takže potom, keď budete pri vláde, tak, nech sa páči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.11.2015 14:55 - 14:57 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Zajac, musím povedať, že toto vystúpenie bolo presne v tom duchu, čo tu predvádzate už niekoľko, niekoľko týždňov. Ťažko sa reaguje na všetky tie veci, čo ste povedal. To by som tu musel byť asi dve hodiny, ale ja myslím, že pán minister to zhrnie vo svojej záverečnej reči.
Ale na čo musím reagovať, dobrá správa je, musíme vám oznámiť, pán Zajac, že Slovensko bude stabilné naďalej a bude v dobrej finančnej a ekonomickej kondícii vďaka, práve vďaka tejto vláde, ktorú ste tu teraz toľko kritizovali. Stále nám radíte, čo všetko treba spraviť. My vieme, že nikto nie je dokonalý, ale na rozdiel od vás máme aj nejakú zodpovednosť za stabilitu ekonomickú a politickú na Slovensku.
Keď budete vo vláde vy, tak, samozrejme, radi si vypočujeme, čo všetko ste pripravili, ale musíte to mať, samozrejme, vyvážené. Ako každý rozpočet musí mať aj tú ľavú, aj pravú stranu. A čo sa týka nejakých úspor, tak, samozrejme, najviac sa dá usporiť, keď sa žiadna diaľnica nepostaví. Koľko ste tých kilometrov diaľnic postavili? My sme ich postavili 100 km, ďalších 90 km je rozrobených a ja pevne verím, že nakoniec to vlastne nejakým spôsobom uspokojí aj obyvateľov, ktorí budú môcť rýchlejšie sa prepravovať z jedného miesta Slovenska na druhé.
Čo sa týka vyrovnaného rozpočtu, samozrejme, dá sa to robiť aj znižovaním výdavkov, aj, samozrejme, zvyšovanie daní zatiaľ neviem, že by sme plánovali, ale dá sa to robiť aj z efektívneho výberu daní, čo táto vláda robí. A dá sa to robiť, samozrejme, aj bojom s daňovými únikmi, čo zase táto vláda robí. Ani jedna vláda doteraz nepredložila taký program boja proti daňovým únikom ako práve táto.
Takže to ja považujem za veľký prínos tohto, tohto volebného obdobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.11.2015 11:52 - 11:52 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán kolega, niekoľko, niekoľko poznámok k vášmu vystúpeniu. Najskôr ten váš cieľ. Ja plne súhlasím, že musíme sa snažiť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Skôr by som očakával, že v minulosti príde pravicová vláda s takýmto návrhom, a ja som rád, že my sme tí, ktorí práve načrtávame tú trajektóriu toho vyrovnaného rozpočtu.
Čo sa týka nezamestnanosti, no musím skonštatovať, že preberali sme, preberali sme krajinu s nezamestnanosťou vo výške 14,5 %, dnes máme 11,5 %, eurozóna 10,8. Musím povedať, že my sme sa oproti eurozóne výrazne zlepšili a priblížili sme sa k tomu cieľu, ktorý sme si dali.
Čo sa týka efektivity výberu daní. No, prvá Ficova vláda hlavne sa potýkala so začiatkom krízy, kde teda bola, samozrejme, vôľa odvádzať DPH sa znížila. Druhý kvartál 2010, kedy sme odovzdávali vládu, bola efektívna miera výberu DPH 13,9 %. Za Radičovej vlády, to bolo v treťom kvartáli 2010, stále klesala tá miera výberu DPH z 13,8 až na 12,6. To bol suterén výberu DPH na Slovensku. Bolo to aj vďaka tomu, že, že za Radičovej vlády bol spôsobený rozvrat finančnej správy. A môžem povedať, že od tretieho kvartálu 2012 efektívna miera výberu daní stúpala až dodnes z 12,5 až na dnešnú zároveň 14,5 %, čomu som rád, a prisudzujem to práve opatreniam, ktoré zaviedla vláda sociálnej demokracie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2015 17:39 - 17:41 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1704).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1906 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 509 z 3. novembra 2015, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 720 zo 4. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 58 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk predmetný vládny návrh zákona odporúča schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 523 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Ladislava Kamenického, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 16:57 - 16:58 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť v podstate k mojim pozmeňujúcim návrhom, ktoré som predložil v rámci rokovania výboru pre financie a rozpočet. Boli diskutované aj mediálne, takže by som chcel dať k tomu nejaký, nejaký výstup. Jednalo sa hlavne o poplatky súvisiace so zrušením bankového účtu. Začala sa určitá diskusia o tom, akým spôsobom sú rôzne, rôzne rebríčky absurdných poplatkov bánk. Tu by som chcel podotknúť, nejde mi skutočne len o to, aby sme teraz riešili poplatky bánk. Nakoľko sme, zakladáme, zakladáme teda základný štandardný bankový účet, ktorý by mal byť, čo vítam, z jednej strany pre tých, ktorí majú príjem len do 400 eur, mal by byť zdarma, s veľkým balíkom služieb pre tých, ktorí majú príjem nad 400 eur, za 3 eurá s tým, že sa dá využívať aj cezhranične.
Čo sa týka zrušenia bankového účtu, zdá sa mi absolútne absurdné, aby tá bezplatnosť zrušenia bankového účtu bola zviazaná s poplatkami, ktoré súvisia s inkasami, to znamená zrušiť. Za každé zrušenie inkasa museli ľudia zaplatiť. A tak isto sa to týkalo aj trvalých príkazov. Nezdá sa mi logické, aby pri zrušení bankového účtu, keď je ten účet bezplatný, ľudia znášali tieto poplatky. Takže išlo mi skutočne o dodržanie nejakého toho úzusu, tej bezplatnosti pri zrušení bankového účtu. Takže k tomu som sa chcel vyjadriť, nakoľko to bolo aj medializované.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 16:46 - 16:49 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1705.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1911 z 22. septembra 2015 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 510 z 3. novembra 2015, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie č. 721 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 29 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 524 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor zároveň poveril, ma poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.11.2015 15:25 - 15:27 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššieho územného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1907 z 22. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým vládny návrh zákona bol pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: po prvé, odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesenie č. 504 z 3. novembra 2015, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, unesenie č. 722 z dňa 4. novembra 2015.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: v bodoch spoločnej správy č. 1 až 14 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená v uznesení gestorského výboru č. 525 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu Ladislava Kamenického, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2015 13:55 - 13:55 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Zajac, ja len dve poznámky.
Jedna, hovorili ste o populizme, ako my tu každý rok zmrazujeme platy a podobne. Ja som tu nezažil, že by vy ste zozbierali 30 podpisov na to, aby ste predložili nejaký návrh zákona, ktorým by sa tie platy zvyšovali. Ja predpokladám, že kolegovia by to určite z môjho poslaneckého klubu nepodporili. Ale vám sľubujem, ak dáte dokopy tých 30 hlasov a predložíte takýto návrh zákona, ak tu budem v budúcom volebnom období, tak ja ho podporím. Tak som zvedavý, kedy toto spravíte. To je jedna poznámka.
Druhá, stále opakujete ten pozmeňovák ohľadne zníženia DPH. Vy viete veľmi dobre, že tie peniaze by skončili vo vreckách obchodníkov. Môžme sa baviť o časti peňazí, kde by si znížili cenu o 1 % pri regulovaných odvetviach. Ale vy to beriete, že my sme zobrali. Ja hovorím, mojím pozmeňovákom sa ušetrilo Slovensku 170 mil. eur, ktoré sme mohli poskytnúť našim ľuďom, našim občanom. Vy keď ste sa, keď sa tu hlasovalo o zvyšovaní DPH, ste sa toho zúčastnili. Celá opozícia trikrát zvyšovala DPH. Teraz keď my to dávame naspäť, snažíme sa to opraviť, tak tu začnete rozprávať o tom, čo by ste všetko znížili, ako by ste to znížili. Skutočne ja by som očakával, že vaše slová podporia aj činy, a ja ich budem pozorne sledovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis