Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.5.2012 o 14:05 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2012 14:05 - 14:11 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení predpisov uvedenú správu výborov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 24 z 18. apríla 2012 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27), týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27), stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu Slovenskej republiky s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 6 z 3. mája 2012, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 5 z 2 mája 2012, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením č.4 z 3. mája 2012, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 4 z 3. mája 2012.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27), vysloviť súhlas a aby rozhodla, že Rozhodnutie Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých je euro (tlač 27), je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro (tlač 27a), bola schválená uznesením gestorského výboru č. 11 z 3. mája 2012.
Výbor určuje poslanca Ladislava Kamenického za spoločného spravodajcu výborov, zároveň ho poveruje predložiť a predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Chcel by som vás požiadať o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 18:20 - 18:22 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Plne súhlasím s pánom poslancom Podmanickým. Pán poslanec Kaník, to, čo ste nám tu rátali z tých 1 000 eur, áno, zostane tomu človeku, tak po odrátaní dane akurát tak na jeho prežitie. Nehovorím, že zoberme si, že priemerná mzda na Slovensku je tých 848 eur, čiže koľko mu potom zostane. A z toho milióna eur tým podnikateľom zostane 810 tisíc eur, ktoré vzhľadom na to, že máme hospodársku krízu, a vy nám tu budete tvrdiť, že budú reinvestované a prinesú nám zamestnanosť, tak to je veľký omyl. Tie sa proste akumulujú, tie peniaze nedostávajú sa, nepodporujú spotrebu a tým pádom nenastáva ani hospodársky rast.
Čo sa týka progresie, ste nám tu spomínali progresiu 40 percent. My sa nechystáme zavádzať staré progresívne dane. My tu hovoríme rádove niekde medzi dvomi až šiestimi percentami nárastu, aj to pre vybrané subjekty tak, aby sa to dotklo čo najmenej nízkopríjmových skupín. A myslím si, že rozumné nastavenie progresívnej dane nám môže priniesť vyšší výber dane, ale to ukáže budúcnosť.
Daňové raje, tí, čo tam chceli byť, už tam dávno sú. A vieme dobre, že do daňových rajov sa presúvajú zisky fiktívnymi prevodmi, a nie, lebo zdaňovať by mali to, čo vyprodukovali na území Slovenskej republiky na Slovensku. A nechajte aj na nás, aby sme trošku si dávali pozor na to, akým spôsobom sa tieto peniaze prelievajú do tých daňových rajov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2012 14:11 - 14:11 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja v podstate k tomu vystúpeniu pána poslanca Kollára mám dve základné poznámky. Jedna, mám pocit, že sa tu strašne straší tým, že čo tu zavedie sociálna demokracia, alebo SMER - sociálna demokracia na Slovensku a že nám utečú všetci veľkí podnikatelia do daňových rajov. Je jasné, že v poslednej dobe sme zaznamenali nárast, teda únik u materských spoločností, spoločností do daňových rajov, ale nie je to spôsobené určite politikou sociálnodemokratických strán. Tento efekt je jasný hlavne z toho, že máme tu hospodársku krízu, všetky tie spoločnosti, povedzme si otvorene, tie spoločnosti, ktoré chceli ísť podnikať, z daňového raja, už sú tam dávno. Nemusia čakať na to, kým vyhrá voľby SMER - sociálna demokracia. A ten nárast nevznikol počas, počas vládnutia SMER-u - sociálna demokracia, ale práve pravicových strán. Takže povedzme si, či, myslím si, že kvôli nejakým pár percentám z daňového zvýšenia, o ktorom sami tvrdíte, že, že zvyšovať dane je potrebné, lebo máme tu dva základné fakty, zanechaná sekera, ktorú ste nám tu nechali, druhým faktom je, hospodárska kríza spôsobila, že tá špajza je skutočne prázdna, ale tie motívy zostať na Slovensku sú určite dané aj inými faktormi, to je stabilita, hlavne teda politická, ktorú, myslím, že máme, ekonomická, strategická poloha, lacná a kvalifikovaná pracovná sila s vysokou produktivitou práce. Ten pás na Slovensku v tej fabrike beží rovnako rýchlo ako v Nemecku, čiže. A tí naši ľudia musia stíhať tú prácu na tom páse.
Čo sa týka eurozóny, je jasné, že je tu recesia, je tu hospodárska kríza, ale.
(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis