Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2012 o 9:45 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 9:45 - 9:46 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kollár, som rád, že ste niekoľkokrát priznal, že skutočne je tu hospodárska kríza. Z vašich úst to počujem v takom opakovanom slede po prvýkrát a skutočne ma udivuje jedna vec, najprv tu bol veľký krik, že táto vláda vytvára rezervu práve na takéto neočakávané ekonomické výkyvy vo výške 540 mil. eur a dnes počúvam, že máte obavu z toho, že táto rezerva bude rozpustená.
Chcel by som len pripomenúť, že dnes pracujeme s vaším rozpočtom, máme tu rovnú daň a máme výpadok výberu 700 mil. eur. Táto vláda si skutočne, myslím, plne uvedomuje, v akej situácii sa Európska únia a eurozóna nachádza a ako ste správne podotkli, očakáva nás v budúcom roku recesia. S recesiou sú skutočne spojené viaceré negatívne vplyvy a to sa týka, samozrejme, aj zamestnanosti a podobne.
Zmena rozpočtu je nutná práve z dôvodu, že oproti tomu, čo ste naplánovali na tento rok, je realita úplne iná. Je to výsledok zlyhania aj finančnej správy zo začiatku roku, ktorý spôsobila vaša vláda. Pozmeňováky na úpravu dane z príjmu v prípade lepšieho vývoja beriem ako pozitívne, ale myslím, že budeme vedieť tiež zareagovať, keď bude ten vývoj pozitívny, tak budeme na to určite nejakým spôsobom reagovať, aby sme podporili zníženie dane z príjmu tak, ako to už pán minister financií avizoval. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2012 11:07 - 11:09 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Mikuš, musím zatlieskať. Znelo to veľmi vierohodne. Skutočne som, sám by som vám uveril. To, čo ste hovorili, aj ste sa tu usmieval, veď dokonca vám kolegovia z MOST-u - HÍD zatlieskali.
Musím povedať, ja som si správu Svetového ekonomického fóra takisto prečítal. Aj to, že je nedôvera v politikov, že sa zhoršila na 136. miesto, aj to, že sme stratili dve miesta. Vy ste si zabudli pozrieť jednu vec, kedy to bolo vydané. Bolo to v apríli 2012. To znamená, keď sme my boli asi tak v parlamente asi jeden mesiac, hej, čiže čo tam bolo hodnotené? To bolo hodnotené, to sa vždycky hodnotí rok voči roku. Ja viem, že vy mi tu budete rozprávať, že vy ste boli iba 18 mesiacov alebo koľko vo vláde a podobne. To bolo hodnotenie vášho vládnutia.
Takže super vystúpenie, až nato, že myslím, že ste si nakydali do vlastného hniezda.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2012 10:37 - 10:39 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ja by som chcel využiť svoj čas a by som chcel ako vstúpiť do tejto debaty.
Pán poslanec Frešo, myslím si, že aj vy si uvedomujete, v akej situácii momentálne Európa sa nachádza. Prognóza Európskej komisie na budúci rok je recesia mínus 0,4 %. Firmy strácajú objednávky, nakoľko sme veľmi otvorenou ekonomikou, a vy viete veľmi dobre, že všetky európske krajiny dnes, nevynímajúc Slovensko, majú a možno aj budú mať problémy so zamestnanosťou. To je logické vyústenie toho, čo sa dnes deje.
My sme prevzali tú zodpovednosť a snažíme sa robiť opatrenia, ktoré Európska únia chváli, a vy tu stále rozprávate, ako keby sme robili niečo zlé, a pritom z vonkajšieho prostredia počujeme samé chvály na to, čo sa tu deje. Povedzme si, glorifikujete rovnú daň, ktorá je skutočne z hľadiska tých investorov na určitej, možno piatej, šiestej, priečke tej dôležitosti. Dnes táto vláda sa sústredí skutočne na deficit, ktorý je úplne najzákladnejší nato, aby sme, jak ste hovoril o tej ekonomickej a politickej stabilite a o vôbec dôvere v Slovensko, aby sme túto dôveru udržali v tejto zlej situácii.
Takže nezneužívajte to, že celá Európa sa tu borí s problémami. A mne je jasné, že vaša politika sa snaží ukázať na to, že všetkému sme na príčine my. Ale to tak nie je. A možnože aj ten stav v tej pravici, ja by som povedal, možno by bolo treba doniesť desať tých veľkých klincov, aby ste si zatĺkli do tej svojej rakvy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2012 10:06 - 10:07 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si skutočne pozorne vypočul pána Kaníka a vôbec ma neprekvapil svojím vystúpením. Tak ako už povedal pán Duchoň, pán poslanec Duchoň, bola to znôška demagógie.
Ja sa stále divím, že pravica tu stále omieľa čísla, ktoré musím, fakt sú to čísla, ktoré boli v čase konjunktúry. To sú čísla, ktoré tu hovoríte, to je z roku 2004 až 2008. Mali sme tu niekoľko prednášok. A stále sú to tie isté čísla.
Musím povedať, že rovná daň už po jej zavedení nevybrala viac daní vo vzťahu k HDP, hej. Lebo vy sa tu stále oháňate nejakými absolútnymi číslami. A jak tu všetci avizujete, že už máme dôsledky toho, čo tu ešte vlastne sme nezaviedli. Tak chcem vám pripomenúť, že dneska tiež platí rovná daň a máme výpadok mínus 276 mil. eur. Takže o čom tu hovoríte?
Čo sa týka, pán Kaník, vašej mikrodane, tak vy sa stále tu pasujete do pozície nejakého ochrancu strednej vrstvy. A myslím, že aj tá stredná vrstva používa napríklad platobné karty a podobne a táto vaša mikrodaň ich tak zdaní, že sa budú všetci čudovať, tí, ktorých vy sa snažíte akože veľmi ochraňovať. Takže za každú jednu transakciu, ktorú spraví kreditnou kartou, zaplatí daň. A keď si ju stanovíte, krútite hlavou, ale stanovíte si tú nejakým spôsobom, tak zrazu zbadáte, že tí vaši voliči, ktorých tu chránite pred vysokými daňami, nakoniec zaplatia tých daní oveľa viacej. Takto aspoň vedia, koľko budú platiť. (Reakcia poslanca.) Ja tomu rozumiem veľmi dobre.
Pripomeniem, pripomeniem, že 99 % obyvateľstva bude naďalej zdaňovaných, to sa týka fyzických osôb, bude zdaňovaných devätnástimi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

30.11.2012 9:03 - 9:07 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa ospravedlňujem kolegovi, ale využil by som svoje právo. Chcel by som vás všetkých pozdraviť na začiatok tohto rokovacieho dňa.
V súvislosti s tým, čo tu bolo včera aj povedané ohľadne, prebehli určité rokovania s neziskovými organizáciami ohľadne asignácie dane. Preto boli tu nejaké návrhy, ktoré už prebehli výbormi, a včera nastal určitý pokrok v rokovaniach a chcem len vyjadriť nejaký svoj skutočne pozitívny postoj k neziskovým organizáciám. A ministerstvo financií sa dohodlo na určitých zmenách, ktoré by som chcel predstaviť vo svojom pozmeňujúcom návrhu.
Najprv by som chcel predložiť novú informáciu spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239).
Zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní vynímam na osobitné hlasovanie bod č. 17. Preto aj predkladám svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady.
V tomto pozmeňujúcom návrhu v podstate ponechávame pôvodné podmienky pri asignácii dane a posúvame účinnosť o jeden rok. Je tam, samozrejme, postupné znižovanie asignácie, pričom by až do konca budúceho roku platila podmienka, keď organizácia zo zaplatenej dane poskytne dar 0,5 %, môže asignovať naďalej daň vo výške 2 %. Ak tento dar neposkytne, tak môže asignovať 1,5 % s tým, že sa to bude postupne znižovať s posunom o jeden rok. Takže dovolím si prečítať celé znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Ladislava Kamenického k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 239). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
V čl. I:
1. Za doterajší bod 23 sa vkladajú nové body 24 až 26, ktoré znejú:
24. V § 52i ods. 1 sa číslo "2012" nahrádza číslom "2013".
25. V § 52i ods. 2 sa slová "2013 až 31. decembra 2015" nahrádzajú slovami "2014 až 31. decembra 2016".
26. V § 52i ods. 3 sa číslo "2016" nahrádza číslom "2017".
Doterajšie body 24 a 25 sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava v postupnom znižovaní asignácie dane zmierňuje dopad krízy pre mimovládne organizácie zaoberajúce sa neziskovou činnosťou zabezpečujúcou verejnoprospešné služby. Zámerom tejto úpravy je cez pomoc tretiemu sektoru zabezpečiť hlavne lepšie životné, vzdelávacie a športové aktivity pre sociálne slabšie skupiny ľudí, chorých ľudí a mládež.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2012 18:31 - 18:33 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ivan, ja mám niekoľko poznámok k tvojmu vystúpeniu. Ja si ťa veľmi vážim, ale čo sa týka tých tvojich prepočtov, raz hovoríš o tom, že je efektívna miera zdaňovania 30 až 50 %, potom hovoríš o tom, že celkové zaťaženie nám stúpne o 30 až 50 %. Ak ťa smiem poprosiť, tak ja by som skutočne rád, ak máš nejaký konkrétny prepočet, štúdiu videl, aby som sa k nej potom mohol konkrétne vyjadriť.
Čo sa týka tých zdravotných odvodov do daní, čo si spomenul naposledy, tak myslím, že to tu dneska zaznelo, ale nezaznelo to z úst poslancov strany SMER – sociálna demokracia. Takže myslím, že to by si mala ujasniť hlavne pravica.
Čo sa týka zdravotných odvodov z dividend, takisto to dnes zaznelo, ty vieš veľmi dobre, že podnikatelia si vyplácajú minimálnu mzdu a skutočne nejakú časť príjmov si vyplatia vo forme dividend, ktoré síce zdania, ale zdravotné odvody z nich neodvedú tak, že to je tiež forma, ako skutočne ten náš systém ochudobňovať o zdroje, ktoré skutočne veľmi potrebujeme na to, aby vôbec mohol fungovať.
Adresný sociálny systém, tak k tomu mám jednu zásadnú pripomienku, výdavky na sociálnu ochranu. Už som si pozeral, aké percento z HDP dávajú štáty na sociálnu ochranu v Európskej únii. Najviac na ňu dáva Dánsko, 24 %, môžem ti potom poskytnúť aj ten materiál, Európska únia v priemere okolo 18 %, Slovenská republika 11,5 % z HDP. A po nás už je len Estónsko, Rumunsko a Litva, tie dávajú na ňu 9 % z HDP. Keď zavedieme tú adresnosť, ja sa jej nebránim, ale potom asi by bolo nutné zvýšiť niekde tie sociálne dávky, ale kde ešte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2012 16:44 - 16:46 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ja sa chcem pánu Sulíkovi poďakovať za recepty, ako neplatiť dane. Je to skutočne impozantné, vidím, že tých receptov je skutočne veľa a že ich ovládate. Ja som tiež podnikal a myslím si, že k tomuto som sa nikdy neutiekal. Takže to je jedna vec. Myslím si, že treba skutočne začať uvažovať o receptoch, ako takýmto veciam zabraňovať. A myslím si, že na to sú určité páky. Samozrejme, všetkému sa nedá zabrániť, ale možno zaviesť nejakú zrážkovú daň, možno urobiť zoznam non-cooperative countries, ako to robia Francúzi, kde keď niekto obchoduje s týmito krajinami, automaticky sa dostáva na nejaký blacklist, na základe ktorého už sú bližšie pozorované tieto firmy.
Čo sa týka toho, ako tu hovoríte, tiež sa prikláňam k tomu, čo hovoria kolegovia, že čísla, ktoré používate, sú skutočne z času konjunktúry. A dnes tiež tu máme rovnú daň. A prečo máme výpadok z dane z príjmu? Lebo bude budúci rok vyššia daň o 4 %? Určite nie. Tomu snáď ani vy neveríte. Viete dopredu, že zákazky tu strácajú firmy z dôvodu hospodárskej krízy, preto jaj nezamestnanosť sa tu zvyšuje. Áno, sú s tým problémy. My to vieme a vy už dopredu sa hráte na proroka, ako to bude, ako všetko je kvôli 4 % dane. To je nezmysel. Tu je problém hospodárska kríza.
Takže toľko som chcel povedať. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

29.11.2012 16:14 - 16:17 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 287 z 24. októbra 2012 pridelila vládny návrh zákona výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o dani z príjmov stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Odporúčali pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 112 zo dňa 15. novembra 2012, ústavnoprávny výbor uznesením č. 150 zo dňa 20. novembra 2012.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto, o bodoch spoločnej správy 1 až 20 a bode 22 s návrhom gestorského výboru schváliť ich, o bode spoločnej správy 21 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o dani z príjmov schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 129 z 23. novembra 2012.
Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril 1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady, 2. navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2012 15:07 - 15:18 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Na základe toho, čo tu už bolo povedané, čo hovoril pán minister ohľadne retroaktivity tohto zákona, tak som si dovolil, chcel by som ešte predložiť jeden pozmeňujúci návrh ako za skupinu poslancov strany SMER – sociálna demokracia.
Jedná sa o to, že na základe diskusie medzi ministrom a pánom poslancom Procházkom bolo konštatované, že vznikajú ešte určité riziká súvisiace s retroaktivitou. Preto navrhujem, aby ešte licencie, ktoré boli vydané do 31. 12. 2012 na 5 rokov, čo sa týka videohier a ruliet, a na 10 rokov, čo sa týka kasín, dobehli svoju platnosť tak, ako boli pôvodne vydané.
Ďalej, tento pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predložiť, hovorí o tom, že od 1. 1. 2013 by sa platnosť licencií, ktoré boli doteraz teda na videohry, rulety, konkrétne podľa zákona, technické zariadenia prevádzkované priamo hráčmi hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení videohier a tzv. bližšie nešpecifikované hry, ktoré boli vydávané doteraz na 5 rokov, skrátila na 2 roky, a platnosť licencií, ktoré boli vydané pre kasína s platnosťou na 10 rokov, by sa od 1. 1. 2013 skrátila na 2 roky, žiadosti o vydanie licencií, ktoré ešte neboli právoplatné a ktoré by vlastne mali byť ešte riešené do 31. decembra 2012, by sa riešili podľa platných predpisov účinných od už 1. januára 2013. To znamená, že by sa skrátila platnosť týchto licencií na uvedenie, 2 roky. Tým súvisiace vlastne skrátenie licencií na 2 roky by v podstate znížilo aj poplatok za vydanie tejto licencie, v kasínach bol poplatok doteraz 33 193,50 eura. Tým, že by sa skrátilo to obdobie z 10 rokov na 20 roky, by sa pomerne znížil aj tento poplatok na jednu pätinu, teda na 6 700 eur. A pri videohrách a ruletách by to znamenalo zníženie poplatku z 3 319 eur na výšku 1 350 eur.
Teraz by som si dovolil tento pozmeňujúci návrh prečítať v plnom znení.
Podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 234).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 234).
Po prvé. V článku I sa doterajšie body 12 a 13 nahrádzajú novým znením, ktoré znie:
„12. V §10 ods. 5 písmeno d) znie: „d) môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie“.“
„13. § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „Všeobecne záväzné nariadenie podľa ods. 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že v obci narúšajú verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti."."
Odôvodnenie. Podľa súčasnej právnej úpravy má obec oprávnenie ustanoviť všeobecne záväzným nariadením obmedzenie prevádzkovania hazardných hier, pričom neexistencia takéhoto obmedzenia všeobecne záväzným nariadením je podmienkou na vydanie licencie na prevádzkovanie hazardných hier. Aj keď takáto podmienka je ustanovená zákonom, doterajšia aplikácia zákona ukázala, že je potrebné ustanoviť aj podmienky, za ktorých môže obec túto zákonnú kompetenciu využiť. Navrhuje sa, aby takouto podmienkou bola sťažnosť obyvateľov obce podaná formou petície. Vzhľadom na to, že ide o veci spoločného záujmu obyvateľov obce, javí sa ako najvhodnejšie, aby sa k narúšaniu verejného poriadku vyjadrovali samotní obyvatelia obce, ak by hranie hazardných hier začali pociťovať ako neúnosné zhoršenie kvality života v obci. V občianskej spoločnosti je obvyklé využívať na vyjadrenie sa k závažným otázkam života obce inštitút petície. Pokiaľ ide o navrhované kvórum, je možné považovať 30-percentnú hranicu za optimálnu. Rovnaké kvórum je použité už v zákone o obecnom zriadení pri odvolávaní starostu alebo vyhlasovaním miestneho referenda. Petícia oproti referendu sa javí ako pružnejšia, prístupnejšia pre občanov a z tohto dôvodu aj vhodnejšia.
Vzhľadom na vyváženie oprávnených záujmov obyvateľov obce a prevádzkovateľov hazardných hier sa navrhuje umožniť, aby prevádzkovatelia hazardných hier nemuseli okamžite ukončiť prevádzkovanie hazardných hier, ale aby mohli toto prevádzkovanie ukončiť v súlade s lehotou platnosti individuálnej licencie, ktorá bola prevádzkovateľovi na príslušný druh hazardnej hry udelená.
Zároveň sa za účelom zabezpečenia dostatočnej informovanosti ministerstva financií ako regulačného orgánu navrhuje zavedenie novej povinnosti pre obce, a to predkladanie informácie ministerstvu financií o prijatí takéhoto všeobecne záväzného nariadenia vrátane uvedenia dátumu jeho účinnosti.
Po druhé. V článku I sa za doterajší bod 21 vkladajú nové dva body, ktoré znejú:
„22. V § 22 ods. 4 písm. e) a f) sa slovo „päť" nahrádza slovom „dva".“
„23. V § 22 ods. 4 písm. h) sa slovo „desať" nahrádza slovom „dva".
Doterajšie body vládneho návrhu sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa skrátiť doba, na ktorú je možné udeliť individuálnu licenciu z piatich rokov na dva roky, čo sa bude týkať technických zariadení, prevádzkovaných priamo hráčmi, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení, videohier a tzv. bližšie nešpecifikovaných hazardných hier.
Navrhuje sa skrátiť doba, na ktorú je možné udeliť individuálnu licenciu z desiatich rokov na dva roky, čo sa bude týkať hazardných hier v kasíne.
Po tretie. V čl. I bode 46 § 58i ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripoja sa tieto slová: „ak sa žiadosť predložila do 31. decembra 2012 a konanie o nej sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2012, doklad podľa § 20 ods. 6 písm. l) v znení účinnom od 1. januára 2013 predloží žiadateľ na výzvu ministerstva alebo obce".
Odôvodnenie. Navrhuje sa, aby sa doklad o nedoplatkoch odvodov do štátneho rozpočtu prikladal k žiadosti, o ktorej nebolo rozhodnuté do konca roka 2012.
Po štvrté. V čl. I bode 46 sa § 58i dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
Odsek 9: „Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ktoré začali a právoplatne neskončili do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.“
Odsek 10: „Na individuálne licencie udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2012.“
Odôvodnenie. Prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 1. januára 2013 sa navrhuje upraviť postupy v súvislosti s udeľovaním nových individuálnych licencií.
Po piate. V článku II sa doterajší text označuje ako bod 3 a na začiatok sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 písm. a) 7. bode sa suma „33 193,50 eura“ nahrádza sumou „6 700 eur".“
„2. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 písm. a) 9. a 10. bode sa suma „3 319 eur" nahrádza sumou „1 350 eur".
Odôvodnenie. Vo väzbe na skrátenie doby, na ktorú je možné udeliť individuálnu licenciu, sa navrhuje primerane znížiť aj výšku sadzby správnych poplatkov.
Ďakujem skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2012 18:02 - 18:03 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Vážený pán Kaník, ja by som, ďakujem za tú prednášku, ktorú ste tu skutočne nám tu ako keby dali najavo, že my sme teraz objavili hazard, že ten tu nikdy nebol a ako keby v minulosti žiadny hazard neexistoval.
V podstate ja nechápem, prečo vy to vždy tak demagogicky otočíte na to, že my tu niečo zavádzame, niečo zlé, ktoré týchto ľudí ide všetkých poškodzovať, a my im chceme zle. Proste to tu bolo, je to legitímny spôsob podnikania, ak teda nechceme zakázať aj cigarety. Môžeme zakázať alkohol, tabakové výrobky, ak niekto dokáže, že je to škodlivejšie, dobre, poďme sa o tom, o tom baviť. Ale skutočne neglobalizujte to na to, že my sme tu niečo zaviedli a chceme, že hazard, ten nám tu zničí všetky rodiny. Sú proste prípady, kedy sa to skutočne stáva, viem, je to tragické a skutočne nie som za to, aby takýmto spôsobom trpeli rodiny.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis