Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.12.2012 o 17:15 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

4.12.2012 17:15 - 17:25 hod.

Ladislav Kamenický
Ako ďalší v rozprave bol podaný pozmeňujúci návrh poslanca Matoviča, dajte o ňom, prosím, hlasovať.
Skryt prepis
 

4.12.2012 17:15 - 17:25 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predsedajúci teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Hudacký.
Skryt prepis
 

4.12.2012 17:15 - 17:25 hod.

Ladislav Kamenický
O druhom, treťom a štvrtom pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal poslanec Štefanec hlasovať nemôžeme, nakoľko sme schválili bod č. 5, 8, 15 a 16 zo spoločnej správy.
Pán predsedajúci, teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2012 17:09 - 17:10 hod.

Ladislav Kamenický
O bode 21 nebudeme hlasovať, lebo sme schválili bod č. 22.
Odhlasovali sme body zo spoločnej správy.
Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch. Ako prvý ich podal pán poslanec Štefanec, pričom požiadal, aby sme o každom hlasovali osobitne.
Pán predseda, dajte hlasovať o prvom pozmeňujúcim návrhu, ktorý podal poslanec Štefanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2012 17:09 - 17:10 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predseda, v rozprave som podal návrh vyňať bod č. 17 na samostatné hlasovanie. Rieši to môj pozmeňovací návrh. Gestorsky výbor odporúčal schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2012 17:09 - 17:10 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predseda, v rozprave som podal návrh vyňať bod č. 17 na samostatné, nie, pardon.
Pán predseda, budeme teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 16, 18 až 20 a bode č. 22 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Ďajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 17:09 - 17:10 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo 27 poslancov Národnej rady, pričom podali dohromady 14 pozmeňujúcich návrhov. Pán predseda, keďže niektoré z pozmeňujúcich návrhov boli podané dnes, dajte hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2012 15:36 - 15:42 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Môžem pokračovať, páni? Chcel by som, skutočne ja som rešpektoval kľud, tak chcel by som, aby ste aj vy mňa trošku počúvali. Čiže nemyslím si, že základný, a to myslím, aj pán Sulík dneska priznal, že nie je to o tom, plus-mínus 4 %, o ktorých sa tu bavíme. Skutočne základnou úlohou, ktorú má táto vláda a minister financií, je, aby sa dodržal deficit, a poviem, vy nám to pekne sťažujete. My sa tu stále bavíme o minuloročnom rozpočte, ktorý, a máme tu stále rovnú daň a máme výpadok daňových príjmov 700 mil. euro. Takže ja sa pýtam, o čom sme sa tu celý deň dneska bavili? Je tu skutočne ten pokles daňových príjmov je daný aj spotrebou. Jasné, ľudia sú šetrnejší, menej majú spotrebu a firmy sa správajú racionálnejšie. Ako to bude v budúcom roku, bude skutočne záležať od toho, ako sa bude vyvíjať Európska únia, všeobecne ekonomická situácia v Európe. Vieme, že je tu narysovaná recesia do budúceho roku a tváriť sa tu, že to sa nedotkne Slovenska, to je asi veľmi, veľmi naivné.
Ľúbilo sa mi tu dnešné vystúpenie, keď pán Vašečka tu hovoril, a je to, je to predstaviteľ opozície, ale hovoril tu skutočne o tom, že tu je móda na Slovensku neplatiť dane. A ja pevne verím, že existujú ľudia, ktorí sú skutočne, sú dve skupiny aj ľudí aj podnikateľov, ktorí sú rozdelení na tých, ktorí dane chcú odvádzať na Slovensku a na tých ktorí ich, nie že nebudú odvádzať na Slovensku, tí ich už dávno na Slovensku neodvádzajú. To, čo tu hovorila kolegyňa, že veľa firiem odchádza do daňových rajov, však to neni, neni kvôli tomu, že nastúpila do vlády SMER - sociálna demokracia. Je to, to sa dialo, preboha, za vašej vlády a dialo sa to minulý aj predminulý rok. Ten nárast tu bol enormný, ale sú to presne firmy, ktoré nechcú platiť dane, a tie už sú dávno v tých daňových rajoch, o ktorých sa tu bavíme. Ony neodídu teraz, ony sú už tam dávno.
Dneska som počul, že máme obavy, že sa tu bude rozpúšťať rezerva, ktorú si vytvorila vláda. Keď si tú rezervu 540 mil. vláda vytvorila obozretne na práve na takéto prípady, ktoré sme mysleli, že budeme riešiť budúci rok. Ale žiaľ, aj vďaka vám ich riešime už tento rok, tak tuto všetci kričali, na čo vám je tá rezerva? Keď prišla realita, ktorá vyplýva z vášho rozpočtu, tak zrazu všetci kričíte, máme obavy, že sa bude rozpúšťať táto rezerva. To sa mi zdá trošku nefér. Chcem ešte poukázať na jednu vec, že skutočne, myslím, že o tej redistribúcii, o ktorej sa tu bavíme stále, trošku by som sa chcel dotknúť celosvetovej situácie. Viete, že skutočne to rozdelenie bohatstva vo svete sa stále viac a viac nejak polarizuje a skutočne malá hŕstka ľudí tu vlastní väčšinu bohatstva. Tie veľké firmy, povedzme si otvorene, to sú, nebudem ich menovať, aby sa na mňa nikto neurazil, ale efektívna miera zdaňovania týchto firiem je 2 % s obrovskými ziskami. Tak ja sa pýtam, že či tí bohatí, ktorí majú väčšinu majetku, on si nekúpi desať, jak on ich nepotrebuje. On si kúpi jednu a na ostatných peniazoch bude sedieť a tí chudobní, ktorí tie peniaze nemajú, tak proste nemajú ako naštartovať ekonomický rast a vy to všetci dobre viete. Ako môže sa naštartovať ekonomický rast, ak tu nebude spotreba? Ak si ľudia nebudú kupovať tovary, lebo si ich nemajú za čo kupovať? To je, myslím, hlavná podstata toho, čo sa momentálne vo svete deje.
Myslím, že to je to, čo som vám chcel povedať, takže ďakujem vám všetkým za pozornosť a chcel by som odovzdať slovo pánu ministrovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2012 15:36 - 15:42 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Páni poslanci, ja by som chcel poprosiť všetkých, keby sme to trošku ukľudnili tú situáciu, takže nebudem sa snažiť byť veľmi konfrontačný a zhrniem to, čo by som chcel povedať. (Ruch v sále.) Sme si tu veľa hovorili. Myslím, že celá tá debata, o ktorej sa tu bavíme, všimnite si, že posledné dni a všetky tie rozpravy, stále sa točíme len okolo dane z príjmu právnických osôb. Ja skutočne chcem sa vrátiť úplne na začiatok a povedzme ľuďom, že 99 % ľudí tu bude mať stále 19-percentnú daň a iba 1 % nad 3300 euro bude mať 25 %. Stále tu, ja mám pocit, že všetci tu majú asi veľa firiem, alebo čo sa tu deje, lebo strašne sa, strašne tak bojujú za tú nižšiu 19-percentnú daň, ako keby sa to všetkých osobne týkalo.
Ja som tiež podnikal, ja viem, o čom sa tu bavíme, a viem, aká je situácia. Keď si pozriete, áno, firmy strácajú zákazky a strata zisku firiem je dnes veľmi, veľmi, by som povedal, jednoduchá, nakoľko ak z desiatich zákaziek stratíte jednu, tak možno váš zisk je preč a povedzme si otvorene, keď nebudete mať zisk, či budete mať 19, alebo 24 %, niečo zdaníte ale... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2012 10:42 - 10:43 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Vašečka, musím povedať, že bolo to jedno z tých pre mňa trošku pozitívnejších vystúpení, ktoré som tu počul zo strany opozície. A skutočne súhlasím s vami, že sú tu aj ľudia, ktorí, nielen tí, ktorí chcú utekať platiť dane niekam do iných krajín, ale sú tu aj skutočne aj poctiví ľudia, ktorí chcú, sú na Slovensku, žijú na Slovensku, povedzme si kupujú aj slovenské výrobky a platia na Slovensku dane.
Mnohokrát skutočne v tejto snemovni, dokonca som si tu vypočul recepty ako neplatiť dane, ako utekať s tými daňami do iných krajín z dôvodu, že my tu zvyšujeme daň o 4 %, pričom úroveň našich daní je skutočne oveľa nižšia ako vo väčšine vyspelých krajín, a myslím si, že veľa poctivých podnikateľov, skutočne je im česť platiť dane na Slovensku. To skutočne je jeden z tých aspektov, ktorý by som chcel oceniť z toho vášho vystúpenia, aj keď teda s niektorými vecami úplne nesúhlasím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis