Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2015 o 18:31 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 18:31 - 18:33 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chápem vaše rozhorčenia, chápem vaše nejaké, nejaké pohnútky, prečo ma tu kritizujete a podobne. Ja by som sa chcel opýtať, vy keď tu, ja neviem, keď vy používate nejakú parlamentnú obštrukciu, tak je všetko v poriadku. Keď použijeme my rokovací poriadok, normálnym spôsobom, keď sa tu niekto bije, niekto búcha topánkami, vtedy je to všetko okej. Teraz zrazu všetci kričíte, ako sme to tu predložili. My sme to proste predložili v rámci rokováku. Môže sa vám to páčiť, nemusí. Ja to už nechám na vás.
Čo sa týka toho spôsobu, samozrejme máme predvolebný čas, všetci sa tu predvádzate, kto čo by všetko nasľuboval a dal ľuďom. Proste my sme prišli s témou, dali sme na stôl nejaké položky a jasné, že jeden z vás príde s tým, že: a dajme ešte toto a dajme toto, potom príde návrh, všetky potraviny, potom ja neviem čo. Keď budete mať zodpovednosť aj ekonomickú, aj politickú, tak sa tým zaoberajte. Vtedy som zvedavý, ako budete rozdávať, keď budete mať aj rozpočet na starosť, aj štátnu kasu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

30.9.2015 18:06 - 18:11 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis

79.
Takže ste sa dočkali. Dobre, ja myslím, nechám záverečné slovo pánovi ministrovi. Mal som pripravený nejaký príspevok do rozpravy. Myslím, aby sme sa neopakovali. Takže ja predložím, nebudem strácať čas, aby ešte mohol on vystúpiť. Takže predložím pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického a Daniela Duchoňa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač č. 1569.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme toto doplnenie:
K čl. I. Doterajší čl. I sa dopĺňa bodom 39, ktorý znie:
"39. V prílohe č. 7 sa na začiatku vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
"0201 – Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102",
"ex 0203 – Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len z domácich svíň, čerstvé alebo chladené",
"ex 0204 – Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz",
"ex 0207 – Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené",
"ex 0208 – Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené",
"ex 0301 – Živé ryby, len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 1100",
"ex 0302 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 1100",
"ex 0304 – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 1100, čerstvé alebo chladené",
"ex 0401 – Mlieko a smotana nezahustené, ani neobsahujúce pridaný cukor, ani ostatné sladidlá – len mlieko", "0405 10 – Maslo",
"ex 1905 9030 – Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci sušiny najmenej 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu. 2)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
"2) § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách."."
Odôvodnenie: Navrhuje sa zavedenie zníženej sadzby dane na vybrané druhy potravín. Hlavným cieľom návrhu je, aby v nadväznosti na zníženie sadzby dane na vybrané druhy potravín došlo k zníženiu spotrebiteľských cien vybraných potravín a v konečnom dôsledku aby tieto vybrané potraviny, ako napríklad ryby, niektoré druhy čerstvého mäsa, boli dostupnejšie pre širšie vrstvy obyvateľstva. Okrem toho návrh sleduje aj podporu potravinárskej produkcie a chovu zvierat na území Slovenska.
Nový bod 39 nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 16:30 - 16:31 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, neviem, vy ste hovorili niečo o pozmeňujúcom návrhu, ja som ho zatiaľ nedostal. Ako, budete ho predkladať? Alebo...? To bol ako prvý dotaz.
Druhá vec, to, čo ste tu hovorili, som konečne rád, že, že máme tu aj odporcu rovnej dane, aspoň teda som to pochopil z vášho, z vášho vystúpenia, kde teda myslím si, že ak by ste boli za rovnú daň, tak by ste asi súhlasili potom s tým 5-percentným navýšením cien na potraviny, ktoré sa udialo v roku 2004. Len mali by ste si to odkonzultovať s kolegami z KDH, ktorí za to vtedy hlasovali. Takže to je taká, taká poznámka na margo. A potom by som rád vedieť, že akým spôsobom bude predložený ten pozmeňovák.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2015 15:16 - 15:18 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, takisto ten úvod, súhlasím, som spokojný, že ste súhlasili s niektorými tými návrhmi, ako sa, čo sa týka cash accounting scheme. Čiže myslím, že sú to dobré opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku aj s nejakou platobnou disciplínou. Trošku sa, očakávame, že sa zlepší.
S tou ďalšou časťou, hovorili ste takisto o tom, že navrhnime vlastne platbu, vlastne DPH na základe úhrady až do tej maximálnej sadzby 500-tisíc obratu. Tam s tým nesúhlasím, už som to viackrát povedal. Je to nová vec, treba to odskúšať, a potom môžeme pristúpiť k nejakému zvyšovaniu.
Čo sa týka, spomínali ste, všetko ste už vymysleli, mne to trošku pripadá tak, ako keby ste uvideli slnko a teraz v podstate sa budeme hádať, kto ho videl prvý, hej. Čiže mne sa toto nepáči.
Aj čo sa týka zníženej sadzby DPH, bavíme sa, ako keby ju niekto objavil. Tá tu bola od roku 1993 do roku 2003. Nič nové pod slnkom. Jediný, kto ju zrušil, ste boli vy. To bolo od 1. 1. 2004, kedy nastala tzv. rovná daň a všetky potraviny, všetky služby išli o 5 % hore a tých 235 mil., čo nám tu stále vy otĺkate o hlavu, vtedy ste od ľudí vybrali. Možno miliardu? Koľko to bolo? Čo sa týka tých 235 mil., chcem podotknúť, že nech zdvihne ruku v tejto sále ten, kto si myslí, že keď znížite sadzbu DPH o 1 %, že si to obchodníci nenechajú vo vlastných vreckách. Akým ľuďom sme zobrali? Vy ste to akurát nechali obchodníkom. Pri nejakých regulovaných sieťových odvetviach, viem si predstaviť, že tam to 1 % by mohlo ísť dole, ale my sme teraz o 11 % znížili plyn ľuďom. Takže môžte mi to vysvetliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2015 14:07 - 14:09 hod.

Ladislav Kamenický
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:37 - 13:41 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis

239.
Ďakujem. Na základe spolupráce s ministerstvom financií si dovoľujem predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1581).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
V čl. I
1. V doterajšom bode 52 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 90aa na konci pripájajú tieto slová: "v znení zákona č. .../2015 Z. z."
2. Za doterajší čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
Čl. IX
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. § 13 vrátane nadpisu znie:
"§ 13
Správa dane
Správu dane vykonávajú daňové úrady. 19) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis. 20)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
"19) § 5 a 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby správu dane vykonávali daňové úrady v súlade s daňovým poriadkom, t. j. miestne príslušným správcom dane bude daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu a sídla daňovníka.
2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 15a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili do 31. decembra 2015, je od 1. januára 2016 príslušný správca dane podľa § 13 v znení účinnom od 1. januára 2016."
Odôvodnenie:
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa navrhuje jednotný postup pre správcu dane, ktorým sa bude aj za predchádzajúce zdaňovacie obdobia daňový úrad podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.
Doterajší článok IX sa označuje ako článok X.
Účinnosť článku IX sa navrhuje 1. januára roku 2016, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Jedná sa o to, aby, aby vlastne daňová príslušnosť z dane z motorových vozidiel nebola podľa, podľa vlastne zaregistrácie motorového vozidla, ale podľa toho, kde má daný subjekt daňové sídlo, aby sa nemusel obracať na dva rozdielne daňové úrady.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 13:34 - 13:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1581), vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1834 z 24. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanovisko poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 455 zo dňa 3. septembra 2015; Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 640 zo dňa 8. septembra 2015.
Uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeným pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy:
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1581), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výboru Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 468 zo 16. septembra 2015. Výbor určil mňa ako za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady, po druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 12:56 - 12:57 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákonu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.9.2015 12:21 - 12:22 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis

185.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2015 11:39 - 11:40 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis

165.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady. Navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.

Skryt prepis