Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2014 o 14:31 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2014 14:31 - 14:33 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolega Mihál tu nie je, ale musím zareagovať na niektoré jeho vyhlásenia.
Hlavne teda spomenul, že podnikatelia si môžu odpísať maximálne 48 000 eur, ak si teda kupujú nejaké auto. Tu chcem poznamenať, že podnikatelia, ktorí budú platiť daň, to znamená, že budú mať minimálny daňový základ aspoň 12 000 eur, si môžu kúpiť auto aj za 100 000 eur a môžu si ho celé odpísať. Takže to bola nepresnosť, ktorú spomenul.
Druhá vec. Spomínal nevýrobné budovy, kde odpisovanie sa zvyšuje z 20 na 40 rokov. Tu by som chcel poznamenať, že my máme v podstate z tohto hľadiska najbenevolentnejší zákon v rámci V4, okolité krajiny majú dobu odpisovania nevýrobných budov minimálne 40 rokov, niektoré ju majú aj 50 rokov a boli sme za to aj kritizovaní v OECD, v Európskej komisii, v Medzinárodnom menovom fonde, takisto Svetovou bankou, takže viac-menej sa tu len zreálňuje nejaký stav dĺžky životnosti tej budovy s tým, na čo je určená.
Čo sa týka tých odpisov 80 % výdavkov, tam by som si dovolil poznamenať, že aj doteraz v podstate keď ten podnikateľ nejakú vec využíval len na 50 %, tak nebol oprávnený si ju dať celú do nákladov, aj keď teda to bola bežná prax. Samozrejme, potom to museli riešiť daňoví úradníci. Dnes v podstate keď si tých 80 % uplatní a zaškrtne v tom daňovom priznaní, že si to uplatňuje, tak v podstate to nemusí riešiť. Takže myslím si, že je to skôr ústretový krok. A keď ten nábytok má v kancelárii, kde podniká, tak asi ťažko bude niekto zdôvodňovať, že ho prenáša alebo niečo a uplatní si ho sto percentami, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2014 11:38 - 11:40 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi vystúpiť ako spravodajcovi v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1123). V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

8.7.2014 10:54 - 11:10 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení páni poslanci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. septembra 2014 a gestorský výbor do 8. septembra 2014.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k navrhovanému zákonu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.7.2014 13:40 - 13:41 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ja len veľmi rýchlo, aby som nechal priestor pánu ministrovi.
Ivan, ďakujem. Považujem to za, myslím, také skôr odborné vystúpenie a vážim si to, že si nešiel až do, do nejak, silne do tej politickej roviny, aj keď je jasné, že tie postoje máš v niektorých veciach iné ako my.
Chcem len upozorniť, že my sme, ty si hovoril, že my sme otvorene nepovedali, že chceme použiť tieto peniaze, ktoré v podstate nám zostanú, tých 236 mil., na riešenie deficitu. Ale je to napísané v podstate v odôvodnení môjho pozmeňovacieho návrhu. Čiže je to určite jeden z cieľov použitia týchto peňazí. Takže tam by som si dovolil nesúhlasiť.
A takisto, čo sa týka tých regulovaných odvetví, je jasné, že tam to jedno percento zaváži, ale na druhej strane my riešime aj pokles cien pre obyvateľstvo v týchto regulovaných odvetviach, čo sa týka plynu, možnože v budúcnosti aj elektriky.
Takže, takže toľko. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.7.2014 13:04 - 13:05 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. Ja len dve krátke poznámky k vystúpeniu pána poslanca Zajaca. Povedal si, že sociálne opatrenia zaplatia obyvatelia Slovenskej republiky, ktoré sme teda navrhli. Ja by som povedal skôr, že z navrhnutých sociálnych opatrení obyvatelia Slovenskej republiky ušetria konkrétne peniaze, ktoré im môžu zostať. To je moja poznámka.
A len tak trošku nadsádzku, ten Trenčín môže byť aj drahší ako tá Domaša napríklad, niekedy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.7.2014 12:48 - 12:50 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem to stihnúť, tak poďme na to.
Ten piatok o 12. hodine, bohužiaľ, ja som myslel, že tento zákon dokončíme skôr. Včera o šiestej sme v podstate vzhľadom na to, že jeden náš kolega nesúhlasil so zmenou programu, mohli sme ho prebrať, mohli sme dneska ráno dokončiť do desiatej, za plného záujmu médií. Takže toľko k tomuto.
No, poviem otvorene, nechal som kolegov, ktorí boli písomne prihlásení, potom som sa prihlásil ja a ešte nechávam priestor, samozrejme, ostatným kolegom. Takže toľko k tomu.
Čo sa týka toho zvyšovania, znižovania daní, áno, bola tu konsolidácia, museli sme zvýšiť, zvýšili sme sadzbu dane z príjmu na 23 %, ale hovoríte, že ju stále zvyšujeme. My sme ju aj znížili naspäť na 22 %. V prípade, ak budú lepšie výsledky, nehovorím, je to na rozhodnutí pána ministra a môže sa to ešte upraviť, ale to nie je moja kompetencia.
Čo sa týka argumentácie o tom, čo hovoril pán Mihál, jedno percento energie, áno, súhlasím, je to, dáva to, dáva to nejaká bazálna logika. Na druhej strane chcem ale upozorniť, vy všetci dehonestujete ten balík tých 15 opatrení, kde sme teda hovorili aj o tých energiách, napríklad o plyne. Kde sme hovorili, že chceme znížiť plyn o 10 a viac percent, to sa, to sa tiež prejaví na tom, koľko ľuďom zostane vo vrecku peňazí. Takých opatrení robíme viac. My sme to aj ohlásili, prvé dva roky konsolidácie. Konsolidácia vždy má vplyv na životnú úroveň obyvateľstva, chceme v tých dvoch ďalších rokoch urobiť aj pozitívne kroky voči obyvateľom, a konkrétne tak, aby im skutočne v tých vreckách zostalo viac peňazí, a to je aj ten balíček tých 15 opatrení. Aj keď to dehonestujete, ale je to tak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.7.2014 12:23 - 12:38 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Chvíľu som si počkal na vystúpenia mojich kolegov a takisto na vystúpenie pána poslanca Kaníka, chcel som trošku aj reagovať, takže aby som vedel, aké je vaše zmýšľanie. Najprv by som, samozrejme, mám pripravené tie dva pozmeňujúce návrhy, ktoré podám. Ja ich aj zdôvodním, prečo ich chcem podať. Najprv by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo tu hovoril pán poslanec Kaník a niektorí kolegovia.
Vidím trošku, počul som tu veľa slov o dehonestácii hospodárskej politiky, ktorú robí táto vláda. Ja s tým absolútne nesúhlasím. Stále sa tu hovorilo o tom, ako my socialisti, sociálna demokracia nedokážeme udržať verejné financie v nejakom rozumnom rozmedzí. Počul som tu slová, že naša hospodárska politika nestojí za fajku dymu alebo podobne.
Pán Kaník, chcel by som pripomenúť určité dáta, nielen reči a politizovanie, politikárčenie. Hospodársky rast máme jeden z najvyšších v rámci eurozóny. Deficit, tak jak ste stále tvrdili, že ho nedosiahneme pod 3 %, je pod 3 %. Aj keď je to, síce dneska hovoríme o 2,77 %, ale povedzme si otvorene, to číslo ešte nie je konečné. Bude tu nová metodika, uvidíme, ako to nakoniec skončí. My, samozrejme, riešime túto problematiku DPH, ja za chvíľu vysvetlím prečo, ale nie je ešte definitívne dané, ako skončil deficit. My sa tešíme z toho čísla podľa starej metodiky 2,77 %, čo je hlboko pod 3 %.
Nezamestnanosť. Stále spochybňujete, ako sa to vypočítava. Ale vypočítava sa to určitým spôsobom. Je to korektný spôsob. Klesla zo 14 % na 12,8 %. My sa, samozrejme, budeme snažiť, je to vec, ktorá nás trápi, je to, myslím, jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré trápia aj ľudí, budeme sa snažiť dosiahnuť priemer eurozóny a Európskej únie niekde okolo 12 %.
Inflácia je blízka nule. To znamená, že ľudia nepociťujú nárast cien v tom rozsahu ako v minulosti. Je to, samozrejme, dané aj tým, že stále ešte doznieva hospodárska kríza. Dúfame teda, že to nové nadýchnutie bude mať pozitívny efekt.
Chcel by som sa vyjadriť k spôsobu, ktorý ste väčšina z vás kritizovali, akým sa predkladali tieto zmeny. Chcel by som povedať, netvárte sa, že tento náš návrh, o ktorom sa bavíme, ktorý bol včera daný do poslaneckých lavíc, to priznávam, ste nikdy nepočuli. Počuli ste asi 2-3 týždne dozadu. Viete o tom, že o ňom hovoril aj premiér, aj minister financií. Samozrejme, na to, aby sme ho vedeli nejakým spôsobom zrealizovať, je potrebný nejaký čas. Prebehli predtým už určite už aj výbory, mali sme tam iné pozmeňujúce návrhy. Bolo treba legislatívne tento pozmeňujúci návrh alebo obidva tieto pozmeňujúce návrhy doriešiť. Takže na to sme potrebovali určitý čas.
Predložili sme ho absolútne korektným spôsobom v súlade s rokovacím poriadkom. Chcem len pripomenúť, že v minulosti takisto ešte za vašej vlády sa takým istým spôsobom upravovali zákony, a nemyslím si, že to bol nejakým spôsobom pokútny alebo nekorektný spôsob.
Teraz druhá, ďalšia vec je, že pán minister financií v úvodnom slove avizoval, že tieto pozmeňujúce návrhy prídu. Takže sme ich, úplne korektne ich idem teraz predložiť. Chcel by som sa k týmto dvom pozmeňujúcim návrhom vyjadriť.
Je tu jeden pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril o tom, že myslím si, že bude mať dopad alebo pozitívny dopad na firmy, kde sa hovorilo o tom, že pred správcom dane mohli byť viaceré firmy zastupované iba daňovými poradcami a advokátmi. Sám pochádzam z nejakej rodiny podnikateľov, takže viem, čo trápi podnikateľov. Predkladám tento návrh hlavne preto, lebo si uvedomujem, že daňoví poradcovia stoja peniaze, takisto advokáti stoja peniaze, ale tých účtovníkov si každý platí. Väčšina tých účtovníckych firiem pozná kvalitne problematiku a celé účtovníctvo týchto firiem a títo účtovníci sú asi najkompetentnejšími osobami, ktoré dokážu zastupovať tieto firmy voči správcovi dane. Samozrejme, že tie účtovnícke firmy nežijú z jednej firmy, takže asi mať stav, kedy môže zastupovať iba jeden subjekt pred jedným daňovým úradom alebo daňovým, teda správcom dane, nie je úplne kóšer. Tieto účtovnícke firmy majú veľa firiem, ktorým robia účtovníctvo, ich zastupujú, takže týmto pozmeňujúcim návrhom im dávame možnosť pokračovať v tejto činnosti. Mnohé firmy si týchto účtovníkov platia, čiže túto službu majú väčšinou zahrnutú v cene, ktorú platia za účtovníctvo. Takže to je k tomu prvému návrhu. Ja ho za chvíľu prečítam. Ešte, dobre, takže poďme k tomu návrhu. Prečítam vám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického a Jaroslava Demiana k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 969).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia.
1. K čl. IV. Pred doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Účinnosť tohto bodu sa navrhuje 1. 1. 2015, čo sa premietne do ustanovenia účinnosti návrhu zákona.
Odôvodnenie: V záujme zrovnoprávnenia všetkých odborne spôsobilých zástupcov sa navrhuje vypustiť uvedené ustanovenie zo zákona. Navrhovaná úprava tiež umožní daňovým subjektom výber zástupcov zo širšieho okruhu odborníkov. Nadväzne na navrhnutú zmenu navrhujeme zo spoločnej správy vyňať na samostatné hlasovanie bod 40, 42 a 48.
2. K čl. IV. Vypúšťa sa bod 2.
Ostatné body je potrebné primerane prečíslovať.
Odôvodnenie: Z dôvodu, že kompenzácia platieb zostala v odseku 7 § 55, je potrebné uvedený bod vypustiť.
O obidvoch bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhujem hlasovať spoločne.
Takže to je prvý pozmeňujúci návrh.
Teraz k druhému pozmeňujúcemu návrhu. Takisto tu bolo veľa emócií. Musím povedať, chápem, že je to politická téma veľmi zaujímavá pre opozíciu (reakcia z pléna), pre ľudí, to za chvíľu poviem.
Poďme sa baviť trošku pragmaticky. Všetci vieme, pokles DPH o 1 %, čo to spraví s cenami? Lebo vy hovoríte o tom, že budú z toho mať nejaký prospech ľudia. Jednoznačne vám poviem, čo sa stane. Obchodníci nechajú ceny také, aké sú, a zvýšia si svoju maržu. To bude vo väčšine prípadov. Čiže reálne ľudia, o ktorých hovoríte, z toho, že sa zníži DPH o 1 %, nedostanú nič a bavíme sa o relatívne dosť veľkej sume, ide o 236 mil. eur, ktoré trošku mylne spomínal pán kolega. (Reakcia z pléna.)
Preto sme sa rozhodli zafixovať hranicu DPH na úrovni terajších 20 %, aj keď teda by som, prízvukujem, že ešte nie je podľa novej metodiky potvrdená výška deficitu za minulý rok. Tieto peniaze my, samozrejme, použijeme na konsolidáciu verejných financií. Vieme, a viete to aj vy veľmi dobre, že teraz každý rok musíme znižovať deficit o pol percenta. To je obrovská suma peňazí, ktorú musíme stále niekde vysanovať až do roku 2017, kedy sa v podstate dosiahne vyrovnaný, má sa dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. To nie je vôbec jednoduchá úloha. Vy sami viete, mne je jasné, že pred voľbami by všetci hovorili z opozície, znížime DPH na 19 %, ale vy viete veľmi dobre, že by to v reále nebola pravda. Po voľbách by ste to hneď upravili tak, ako by sa vám to hodilo, nakoľko by ste tiež museli plniť tieto čísla, ktoré máme dané. Každý rok pol percenta znížiť deficit, to nie je vôbec jednoduchá úloha. Takže preto sme navrhli v tomto pozmeňujúcom návrhu zafixovať DPH na 20 %.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického a Jaroslava Demiana k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 969).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme:
K čl. I
1. Za doterajší bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie: 6. V § 27 ods. 1 sa slová "19 % zo základu dane s výnimkou základnej sadzby dane ustanovenej v § 85j ods. 1 na obdobie podľa § 85j ods. 1" nahrádzajú slovami "20 % zo základu dane".
Nový bod 6 nadobúda účinnosť 1. januára 2015, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti návrhu zákona (doterajší čl. VI).
Doterajšie body 6 až 16 sa primerane prečíslujú.
K čl. I
2. V doterajšom bode 16 sa § 85kc dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Ustanovenie § 85j ods. 1 sa od 1. januára 2015 neuplatní."
Nový odsek 4 v § 85kc nadobúda účinnosť 1. októbra 2014, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti návrhu zákona (doterajší čl. VI).
Odôvodnenie: Navrhovanými zmenami sa ukončuje prechod zo sadzby 20 % na 19 % možný na základe splnenia zákonných podmienok ustanovených v prechodnom ustanovení § 85j zákona o DPH.
V nasledujúcich rokoch sa predpokladá pokračovanie znižovania deficitu v súlade s európskymi a národnými fiškálnymi pravidlami. Cieľová hodnota deficitu v roku 2015 je stanovená na 2,49 % HDP, v roku 2016 na 1,6 % HDP a v roku 2017 na 0,54 % HDP. Dosiahnutie týchto cieľov zastaví pokrízový nárast podielu verejného dlhu na HDP s cieľom prekročiť hranicu 57 % HDP a umožní od roku 2016 jeho postupné znižovanie.
V rámci konsolidácie je však nevyhnutné zamerať sa na opatrenia, ktoré minimalizujú jej negatívny vplyv na hospodársky rast. Medzinárodné inštitúcie odporúčajú upraviť daňový mix s väčším dôrazom na nepriame dane, ktoré majú menší negatívny vplyv na rast. V minuloročných odporúčaniach Medzinárodného menového fondu sa explicitne spomína zachovanie sadzby DPH na aktuálnej úrovni. Zachovanie výnosu DPH spolu zo zvýšením úspešnosti daňového výberu tvorí významnú časť opatrení, ktoré sú nutné na dosiahnutie cieľov v roku 2015. Zníženie štandardnej sadzby DPH na 19 % by znamenalo výpadok daňových príjmov verejnej správy až na úrovni 236 mil. eur v roku 2015. Zároveň možno predpokladať, že zníženie sadzby sa v plnej miere nepremietne v znížení cien tovarov a služieb, ale čiastočne by bolo pohltené zvýšením marží obchodníkov, ako som o tom hovoril.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

3.7.2014 10:02 - 10:05 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spoločný, ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 969), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1139 zo 14. mája 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému návrhu, vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Po prvé odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 306 zo dňa 17. júna 2014; ústavnoprávny výbor uznesením č. 432 z 20. júna 2014; výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 308 zo dňa 10. júna 2014; výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 261 z 11. júna 2014.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 61, 63 a 64 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť; o bode spoločnej správy č. 62 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 318 z 24. júna 2014. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov.
Ďakujem, pani predsedajúca. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2014 10:34 - 10:35 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
- Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet,
- ústavnoprávny výbor,
- výbor pre hospodárske záležitosti,
- Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážená pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2013 16:33 - 16:35 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán poslanec Kollár, tiež s obdivom som si vypočul tých jeden a pol hodiny prejavu. Musím skonštatovať, že už aj minulý rok, keď sme sa tu bavili o štátnom rozpočte, ste nám tu predkladali nejaká katastrofické scenáre, ako my to tu budeme robiť, ako zle a jak to všetko dopadne. Dokonca s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou ste nám hovorili, že nedosiahneme deficit troch percent. Tak vám chcem povedať, že sme ho dosiahli. Bavíme sa o nominálnom deficite. Čo sa týka tohto, budúceho roku, chceme ísť ešte nižšie na 2,64 percenta.
Vyčítate nám konsolidáciu jednorazovými opatreniami. Jednorazové opatrenia ste tu robili aj vy. Robili ste, samozrejme ste aj privatizovali. Čo sa týka vašich štrukturálnych opatrení, jedno, s ktorým sa najviac chválite, z roku 2011, keď ste to spočítali, že za tri roky ste urobili viac štrukturálnych opatrení jak my za tri roky, tak vedzte, že jedno z tých hlavných opatrení bolo práve zvýšenie DPH z 19 na 20 %, čo pocítila väčšina obyvateľov v zdražení o jedno percento.
Čo sa týka štrukturálnych opatrení, ktoré robíme my, napríklad sú to aj boj s daňovými únikmi. Minulý rok ste nám tu prognózovali, prognózovali, že výber daní bude za našej vlády horší. A to sa netýkalo len daní z príjmu právnických a fyzických osôb, ale aj DPH. Dnes tu máme opačný trend a korigujete svoje vyhlásenia. Ja sa teším tomu, že skutočne sa nám v tomto darí. A myslím si, že vláda, táto vláda je prvá, ktorá vôbec začala bojovať s daňovými únikmi.
Hovorili ste tu o, platenie daní má byť vecou cti. Ja som tu minulý rok počúval pomaly návody ako treba optimalizovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis