Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 17:59 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2015 17:59 - 18:00 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 72 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbor prerokoval návrh zákona do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ktorý predniesol Daniel Lipšič.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovania návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2015 17:45 - 17:47 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ja predsi len musím naozaj veľmi krátko. Ono my máme záujem s pani Pfundtner ďalej rozvíjať povedzme že túto myšlienku a pomôcť darcom a hovorili sme aj o tom, že aby sme vytvorili prípadne nejaké priaznivejšie podmienky pre zamestnávateľov, nemáme to ešte premyslené, ako to spraviť, ale máme tento úmysel. Rozprávame sa aj o prednostných vyšetreniach tých ľudí, ktorí darujú krv napríklad.
A možno ešte jeden príklad, ktorý, ktorý som zabudol spomenúť, je, že rozbehla sa akcia, myslím, že z Rakúska, a údajne chodia rakúske nemocnice zvážať študentov z Bratislavy do ich nemocníc na darovanie krvi, dokonca im dávajú 20 euro. Toto si myslím, že nemôžme dovoliť, a minimálne by sme mali na to nejako, nejakým spôsobom reflektovať. Takže, takže len toľko.
A k tomu, že nie vždy sa zadarí, ja si to proste nemôžem odpustiť, Alojz, ty presne vieš, ako ja robím zákony a ako pristupujem ku svojej robote. Robili sme spolu prvý zákon, ktorý si mal ty, ja som dorobil druhý zákon a dobre vieš, ako to prebiehalo, že som si nechal záležať na akomkoľvek detaile. Prosím, nehovor mi toto, lebo viem, vieme, poznáme sa navzájom. A nebolo to úplne úprimné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2015 17:35 - 17:40 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

104.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil návrh, ktorý sme pripravili s pani poslankyňou Editou Pfundtner, ktorá sa týka toho, čo je asi, patrí k jedným, jedným z najcennejších vecí v živote človeka. A tou vecou je krv.
Na Slovensku sa spotrebuje každoročne asi 180-tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek. Nedostatok alebo dlhodobý nedostatok sa spravidla opakuje v letných mesiacoch, ale aj v iných nárazových obdobiach. Tento nedostatok môže mať závažné následky, či na život, alebo zdravie. Teraz idem apelovať na kolegov v tejto sieni zákonnosti ako zvykne hovoriť Janko Mičovský, nielen preto, že majú svojich voličov, že majú svoje deti, svoje manželky, ale že aj oni sami môžu raz potrebovať krv pri úraze, pri nehode, a kľudne sa môže stať, že tejto krvi nebude dostatok a oni tú krv nedostanú. Čiže osobne si myslím alebo som presvedčený, že tento návrh je vysoko apolitický. Nie je za ním nič skryté a je v zásade veľmi jednoduchý.
Ešte predtým vám poviem takú moju krátku skúsenosť a myslím si, že všetci, ktorí chodievate darovať krv, a v tejto sále, pokiaľ viem, je nás tu niekoľko, či je to Janko Mičovský, ktorý má, ak sa nemýlim, plaketu, Igor Hraško, myslím, že aj Ďuro Droba, a pokiaľ sa nemýlim, aj pani predkladateľka Pfundtner, chodíme darovať krv. A keď ste v tej sále, v tej čakárni, tak vidíte na tých ľuďoch, že sa nikam neponáhľajú, nemajú stres, že sú, skutočne, že to robia z lásky, že to robia úprimne a že tá dobročinnosť ide priamo z nich, že nemajú, nehľadajú za tým žiadny, žiadny veľký význam. A keď som sa tak chvíľku zastavil pri, vlastne po odbere vzorky, tak som sa opýtal sám seba, že čo pre týchto ľudí robí štát. Lebo pre týchto ľudí, dámy a páni, štát nerobí dokopy nič. Dáva im 2 eurá gastrolístok a dáva im čas dňa voľna. V minulosti inak Zákonník práce umožňoval celý deň plateného voľna, ak ste boli darovať krv. Dneska nás, ak sa nemýlim, je to dokonca regulácia Európskej únie, obmedzila tak, že máte voľno iba na čas nevyhnutný na rekonvalescenciu. Stáva sa, tie informácie existujú, že zamestnávateľ, ak umožní zamestnancovi ísť darovať krv, zamestnávateľ ho pošikuje do roboty veľmi rýchlo. Hodinku-dve, poď späť, si O. K. Toto nemyslím si, že je správne, ale toto ani nie je predmetom návrhu zákona.
Predmetom návrhu zákona je ukázať občanom našej krajiny, že nám záleží na tom, že dobročinnosť tejto krajine sa oceňuje. Oceňuje sa aspoň tak, že štát nezatvára oči. To je prvá rovina, pretože myslím, a to, to stojí za zmienku určite a poznáte to aj sami, že napríklad v Trnave futbaloví fanúšikovia Spartaka chodia hromadne darovávať krv. Hromadne. Je to, je to naozaj oceniteľné a v zásade ďakujem im povie iba tá sestrička či lekár na transfúznej stanici. Oni dokonca aj tie gastrolístky, ak sa nemýlim, darovávajú na charitu. Ale nič viac. Stále to nestačí k tomu, aby ľudia chodili darovať krv viacej, aby tej krvi bolo vždy dostatok, a preto si myslím, že by sme mali vytvoriť akýsi motivačný mechanizmus, ktorý, v zásade nie je priama motivácia, lebo to od nás nevyžaduje ani Rada Európy, ani Európska únia, dokonca nám odporúča nič také nerobiť. Preto sme sa v súlade s týmito odporúčaniami rozhodli, že poskytneme jednoduchú ukážku toho, že štát sa môže postarať o svojich ľudí tak, že im dá 33 euro, že o 33 euro sa im zníži základ dane za každé jedno darovanie, maximálne do výšky 100 euro, aby sme teda neboli diskriminační, jak ženy môžu darovať menej ako muži. V zásade to vychádza plus-mínus 6-7 euro za jedno darovanie a musím tu povedať, že zrejme by som mal v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu povedať, že mám na tomto osobný záujem, pretože ide aj o mňa, ale už tu môžem verejne vyhlásiť, že ja si takúto odpočítateľnú alebo takéto zníženie v zákone ani nikdy nebudem uplatňovať, a myslím si, že nie som sám, že o to ani nejde, a myslím si, že to uplatnenie bude ďaleko nižšie, ako možno niektorí budú očakávať. Naozaj je to iba signál či symbol toho, že darcovia existujú a že štát na nich nezabúda.
Verím tomu, že tento návrh nájde podporu v tejto sieni alebo v tomto parlamente a bez akýchkoľvek problémov bude posunutý do druhého čítania.
Preto vás týmto, kolegovia, veľmi pekne žiadam o podporu môjho návrhu spolu s Editou Pfundtner.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2015 13:09 - 13:10 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

8.

Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi požiadať Vás o zaradenie bodu, a to, aby špeciálny prokurátor predložil správu o stave, vývoji, štruktúre a dôvodoch korupčných trestných činov na území Slovenskej republiky a tento bod zaradiť po bode 100, kde sa nachádza správa o činnosti prokuratúry.

Krátke odôvodnenie. Keď som sa pána špeciálneho prokurátora, á pardon, pána generálneho prokurátora na výbore pýtal na tú správu o stave korupčných trestných činov, ktorá má dva odseky a jednu tabuľku, z ktorej sa javilo, že korupcia vlastne je na ústupe a v podstate žiadna nie je, odpovedal mi, že toto je v kompetencii špeciálneho prokurátora a z diskusií vyplynulo, že on takejto správe nebude robiť žiadne obštrukcie. Takže, by som si vás dovolil požiadať o takúto správu, teda stav korupčných trestných činov na území Slovenska.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2015 17:33 - 17:35 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Pán podpredseda Číž, povedzme si fakty. Fakty, ktoré sú nespochybniteľné.
Je faktom, že kauza Gorila má 10 rokov, alebo takmer 10 rokov? Áno, je to faktom.
Je faktom, že za posledných 10 rokov takmer 8 rokov nesie SMER bremeno zodpovednosti nad správou tejto krajiny? No je to faktom. Vy sa o túto krajinu máte starať, máte za ňu zodpovedať, za chod a za vyšetrovanie všetkého, čo je treba.
Po tretie. Javí sa, že korupcia na Slovensku neexistuje? No javí. Minimálne podľa správy tohto špeciálneho prokurátora sa javí, že korupcia dokonca klesá. Korupcia na Slovensku klesá. Korupcia u nás ide do úzadia. To je fakt, to je z jeho správy.
Je faktom, že ste zvolili tohto špeciálneho prokurátora vy? Áno, je to faktom. A môžme sa sporiť o tom, či tento človek má sa zodpovedať parlamentu, alebo nie, ale keď už niekto niekoho volí, tak zrejme tá väzba na zodpovednosť tu je. A uznávam, že nie je to ideálny systém, ale osoba, ktorá zodpovedá za zákonnosť, musí byť zodpovedná aj za to, že sa tá zákonnosť a spravodlivosť musí javiť. Musí. A to je judikatúra Najvyššieho súdu. Musí!
A posledná vec. Pán podpredseda, vy tu častokrát hovoríte o kultúre tohto parlamentu a častokrát, aj dnes ste povedali, že toto celé je nezákonné. Tak, pán podpredseda, vy ste dneska hlasovali za to, že táto schôdza bude, hlasovali ste za to, že pán špeciálny prokurátor vystúpi. Hlasovali ste za voľačo podľa vašich slov nezákonné. Viete, vy iné hovoríte a iné robíte. Toto je príznačné pre správu tejto krajiny. Nikam sa nedostaneme. Nikam, ak si budeme klamať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2015 14:01 - 14:02 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán špeciálny prokurátor, vy ste garantom zákonnosti vo svojej pôsobnosti a treba povedať, že do vašej pôsobnosti patria okrem iného a v tomto prípade veľmi dôležité trestné činy korupcie. A zhodneme sa asi na tom, že korupcia je jeden z najhorších faktorov, ktorý ničí túto krajinu, a teda občania, máte priamy vplyv na to, ako občania vnímajú spravodlivosť, zákonnosť a aj vyšetrovanie korupcie.
A treba povedať teraz nasledovné. Je nepochybné, že zákonným prostriedkom, ako vy môžte komunikovať, je správa o činnosti prokuratúry za rok napríklad 2014, ktorú predniesol vo výbore pán generálny prokurátor a prednesie ju aj tu. V tejto správe vaša časť týkajúca sa korupcie obsahuje dva odseky, 12 riadkov, jednu tabuľku, nič viac. Z toho celého vyplývajú dve veci: pokles korupčných trestných činov v minulom roku oproti roku pred tým, pokles, a to, že korupcia je predovšetkým v zdravotníctve. Nič iné z tejto vašej časti nevyplýva.
Toto je nedostatočné, toto dáva jasný signál, že vy nemáte záujem vyšetrovať korupčné trestné činy, alebo vyšetrujete iba to, čo sa vám páči, alebo to, čo je vhodné. A toto nie je práca hodná špeciálneho prokurátora, ktorý bol zvolený v tomto parlamente.
Ja budem žiadať prostredníctvom výboru, aj som to urobil dnes a urobím to ešte raz, doplnenie tejto správy, aby sme vedeli, v akom stave je vývoj, aký je trend korupcie, pretože všetci vieme, viete to určite aj vy, že korupcia na Slovensku je a určite sa nepohybuje v desiatkach či stovkách prípadov, ako tvrdíte vo svojej jednoduchej tabuľke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 18:02 - 18:04 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem za vystúpenie, pán profesor Mamojka. Ja rovnako držím palce Slovensku, aby akýkoľvek súdny spor vyhralo. Toto si buďte istý. Ako to je naším spoločným záujmom.
Na čo som chcel poukázať, bolo, že z tej správy a ani zo žiadneho iného dokumentu mi nevyplýva, na základe čoho sme si takí istí, že môžeme toto, čo sme spravili, urobiť, že môžeme ukončiť zmluvu len tak v zásade bez následkov. V tej správe to nie je. A ja sa legitímne dotazujem, ako sme k tomu došli, lebo tie riziká sú obrovské, obrovské. Rovnako sa s vami zhodnem, že ten rozsudok krajského súdu, proste, že bol správny. Aspoň ten právny základ, ak niečo nepatrí, nepatrí, nie je možné s tým narábať, a teda nie je to spôsobilé byť predmetom toho vzťahu, tak ten rozsudok zrejme smeruje k tomu.
Ale teraz sa pýtam na tie následky, pretože podľa tvrdenia tej správy tento rozsudok má vplyv aj na ostatné dohody. A ja si myslím, že ten vplyv bude nezanedbateľný, že môže byť naozaj opäť v stovkách miliónov eur. Správa o tom nehovorí. To riziko tam je.
A keď tá dohoda alebo celý ten zmluvný vzťah bol zlý, proti dobrým mravom alebo akýkoľvek, ale ak je tam porušenie povinnosti, napr. predzmluvnej povinnosti správať sa tak, aby nevznikla škoda, a škoda vznikne a nájde sa vinník a tým vinníkom bude štát, ktorý vstupoval do toho zmluvného vzťahu, bude zodpovedať štát, za tým štátom nejaký úradník, minister, ktokoľvek, kto podpisoval, ako si vymôže štát od toho, kto za toto zodpovedá, ako si vymôže tú náhradu? Povedzte mi, lebo ten náš mechanizmus proste, proste nefunguje.
To je to, na čo proste poukazujem. Ideme do rizík a tie riziká nemáme nijak pokryté a správame sa ako hrdinovia. A toto neviem, či je namieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 17:39 - 17:40 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za faktické, pánovi Hubovi, Osuskému aj pánovi poslancovi Jarjabkovi.
A hlavne teda na pána poslanca Jarjabka. No ono mi to, z tej správy proste nedá sa to objektívne vyčítať, že čo na tom bolo zlé, a celý ten proces až do tejto chvíle je pochybný. Lebo ak vy ste tvrdili v 2006., že tá zmluva je neplatná, začali ste sa starať až teraz ku koncu roku 2014. Takmer tri roky ste na to proste kašlali. Nerobili ste zásadné kroky k tomu, aby ste spravili to, čo ste urobili teraz. A to nás v konečnom dôsledku môže stáť v tej najhoršej možnej variante podľa toho, čo teda bolo medializované, 590 mil. euro. Kto si toto zoberie na triko, to neviem. Já teda ne. Budete to vy? Za to, že niečo tvrdíte, obhajujete, a pritom z tej správy to proste nie je jasné, my nemáme tu analýzu rizík, toho, čo sa môže stať, a tie škody sú proste hrozivé.
Ak týmto napríklad chcete dosiahnuť zníženie ceny elektrární, nie je to úplne slušné, podľa mňa je to dosť nechutný spôsob znižovania ceny, ale musím povedať, že tá pohľadávka nezaniká, tá pohľadávka tu proste stále bude. A keď sa niekto rozhodne, že si vyhodnotí, že má spor za 600 mil. na možný úspech, tak to proste kúpi, 600 mil. a štát je teda veľký, je najlepší, je najbonitnejší klient. Poviem to takto.
600 mil. vymôcť od štátu dneska, bohužiaľ, nie je problém, ak budeme takto spravovať našu krajinu. A to je, a to je škoda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2015 17:17 - 17:33 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy a vážení páni, vážený pán minister, dovoľte aj mne po ix hodinách vzájomného obviňovania sa súčasnej vlády voči vláde bývalej, možno pravicových pohľadov, ľavicových pohľadov, povedať tu, na čo sa pýtal poslanec Jarjabek, a to, o čo nám ide, a to, o čo konkrétne ide mne.
Ešte predtým treba povedať, celá táto situácia sa navonok zobrazuje tak, že pán premiér sa štylizuje do pozície hrdinu a ja musím povedať, že robí to dobre, fakt to tak vyzerá. On je ten záchranca, ktorý chráni verejný záujem, a bývalá pravica je tá zlá. A aj by som to uveril, že chce to a že to myslí úprimne, ak by bol hrdinom so všetkými dôsledkami. A to znamená, ak spraví chybu, za túto chybu ponesie zodpovednosť. Vtedy možno hovoriť o hrdinstve, keď si uvedomujem, čo sa môže stať, a keď sa stane to zlé, postavím sa k tomu čelom a poviem, pochybil som. Pretože dnes nejde o fazuľky a tie sumy, v ktorých sa pohybujeme, a posledné, ktoré som zachytil ja, sú, štát chce požadovať 492 mil. eur od Slovenských elektrární, a Slovenské elektrárne chcú požadovať 590 mil. eur. To sú obrovské sumy. Zdá sa, že zahraničný investor chce požadovať o 100 mil. viac, to je 100 cétečiek, je to obrovský balík peňazí. A preto ja sa budem, škoda, že tu nie je pán premiér, budem sa pýtať, pretože mi chýba v tej správe niekoľko vecí. A určite sa nechystám obhajovať ani jednu, ani druhá stranu, ale mňa zaujíma, aký je ten objektívny stav, lebo tá správa objektívny stav proste nepopisuje.
Treba ešte na úvod povedať, že pri takýchto sumách, s ktorými tu narábame, ako keby to boli drobné, je žalostné, že v našej krajine verejní činitelia nenesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy, za svoje skutky, za svoje úkony. Rovnako to platí o korupcii verejných činiteľov, kde sa podľa štatistík javí, že tá vlastne ani neexistuje, a, dámy a páni, väčšina z nás, čo tu sedí, to nie je proste pravda. Mechanizmus vyvodzovania zodpovednosti voči verejným činiteľom, voči tým, ktorí narábajú s peniazmi nás všetkých, nie je funkčný.
Keby tu sedel pán premiér, tak sa ho spýtam, že či ponesie zodpovednosť, ak jeho závery uvedené v správe budú zlé. Ja verím, že mu pán minister Jahnátek bude toto tlmočiť a opýta sa ho, či si uvedomuje to riziko, v akom sme.
K správe. Tá správa je podľa názoru čisto jednostranná, je nezodpovedná, je, nechcem povedať, že je zbytočná, ale je nedostatočná. Chýbajú v nej prílohy, ktoré tam mali byť, a tie prílohy sú napr. tie výzvy, ktorými štát vyzýval Slovenské elektrárne k tomu, aby začali konať, aby neporušovali povinnosti, listy, ktorými sa odstupovalo od zmluvy, pretože sa javí, že tých odstúpení bolo viac. A teraz každé odstúpenie má iné právne následky a tie následky sa javia, že budú v desiatkach miliónov, keď nie v stovkách miliónov euro. Čo je najpodstatnejšie, chýba tam právna analýza rizík. Osobne si myslím, že v každej takejto správe musí byť analýza toho, čo sa môže stať, ak nevyjde to, čo plánujeme.
Tá správa je plná subjektívnych pocitov a nepodložených hypotéz alebo hypotéz vydávaných za test, minimálne v niektorých tvrdeniach, ktoré nemajú proste oporu, a to je, ak sa bavíme o tej konštrukcii odloženia účinnosti niektorých, niektorých zmlúv, tak tam sa priamo konštatuje, že ostatné zmluvy proste sú neúčinné. A ja si tvrdím dovoliť opak a k tomu sa, k tomu sa dostanem. V tej správe sa hovorí, že sa reaguje na dlhodobý problém, ktorý mali Slovenské elektrárne alebo ktorý mal štát so Slovenskými elektrárňami. Ja sa potom pýtam, načo, my tam máme predsa v dozornej rade, štát tam má nejakých svojich nominantov, načo sú tam. Za čo dostávajú peniaze? Načo ich tam máme, keď konáme až teraz? Ak budem korektný, až po troch rokoch tejto vlády, až teraz.
Áno, žaloba prvá bola v roku 2006., ale aj tú žalobu by som si pozrel, pretože hovorí o určení neplatnosti jednej zo zmlúv, ostatné som tam nenašiel a podstatné je, ak chceme pýtať peniaze späť, bude práve druhý petit a to je požadovanie finančného plnenia. Lebo práve s tou dozornou radou súvisí taká jedna právna zásada známa z čias Ríma a to je vigilantibus iura scripta sunt, to znamená právo patrí bdelým, patrí ostražitým a patrí tým, ktorí sa starajú o svoje práva, pretože ak sa nestarajú a nezaujímajú, môžu ich stratiť, nebudú ich môcť viac uplatniť. A tu je práve ten problém, ak správa hovorí o tom, že celá tá dohoda o usporiadaní majetkových vzťahov, na základe ktorej došlo k privatizácii Slovenských elektrární, je neúčinná, tak, a zároveň hovorí, že štát si uplatňoval svoje práva už skôr. Ja sa pýtam, uplatňoval si aj právo na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody už v tom roku 2006.? Pretože ak nie, je vysoko pravdepodobné, že uplynula premlčacia lehota týchto nárokových položiek. My dostaneme iba zlomok z toho, čo hovorí premiér. Ak si voľakto myslí opak, nech sa páči, dajte sa do faktickej, odpovedzte mi.
Myslím si, že tieto závery, ktoré sú v správe, sú pochybné. A nenašiel som tam žiadnu argumentáciu, prečo by to tak proste malo byť. A navyše a vieme úplne presne, tá účinnosť je podmienená tým uzavretím dohody o prevádzke VEG, teda Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Uzavretím, uzavretím, uzavretie je v zásade dohoda dvoch strán na niečom. Prísne vzaté, nemusí sa hovoriť o platnej zmluve. Tá dohoda hovorí o uzavretí a v obchodnom práve platí a verím, že má, videl som tu aj pána profesora Mamojku, aj pani docentku Žitňanskú, platí, právne úkony sa vykladajú podľa úmyslu strán. A ten úmysel strán tu nepochybne nebol ten, že keď sa ukáže neskôr, že zmluva o prevádzkovaní je neplatná, že nebude platiť celá dohoda. Ten úmysel strán bol podľa mňa nepochybne v tom, aby bola podpísaná okrem iného zmluva o odškodnení. Aby nemohla strana, ktorá podpísala dohodu, povedať o týždeň, že ja vám to nepodpíšem. Toto bol úmysel strán. Preto si myslím, že tá dohoda, o ktorej vy tvrdíte, že je neúčinná, nepochybne je platná a je aj pravdepodobné, že je stále účinná. Čiže náhradu, o ktorej hovoril pán premiér, že budeme požadovať 5 mil. ročne krát tých takmer 10 rokov za starostlivosť o prevádzku Gabčíkovo, proste nie. To právo, ten nárok nevznikol. Aspoň ak, ak sa nemýlim. Ale toto musí povedať súd, prípadne tieto riziká musí mať analyzované nejaká právna analýza rizík, o ktorej som hovoril a ktorá je podľa mňa tuto kľúčová. V správe sa ďalej hovorí, že keďže zmluva o prevádzke Gabčíkova je neplatná, absolútne neplatná, nemohla nadobudnúť účinnosť ani zmluva o odškodnení. A preto nemôže Enel alebo teda zahraničný investor požadovať sumu, ktorú by získal, ak by prevádzkoval elektráreň 30 rokov. Opäť nenachádzam žiadny právny základ na toto tvrdenie a teším sa, že je tu pán minister životného prostredia, že mi to možno vysvetlí. Na základe čoho toto tvrdíme. Je to veľmi dôležité. (Reakcia z pléna.)
No. A keď si pozrieme tú zmluvu o odškodnení, nájdeme v nej dôvody, kedy, ak budeme aj predpokladať, že je platná, lebo ja si myslím, že, že táto zmluva je stále platná, dokonca aj účinná, nájdeme tam právny základ toho, kedy môže, kedy môžu Slovenské elektrárne požadovať od Fondu národného majetku platby alebo ušlý zisk, ktorý by mohol získať počas 30 rokov. A my, Vodohospodárska výstavba poslala jednu z výziev alebo jednu z výpovedí takú, ktorá tento nárok priamo zakladala. Zakladala priamo nárok na to, aby mohli požadovať 30-ročnú náhradu škody alebo ušlého zisku. Toto je obrovská chyba. Zdá sa, že to chcela vláda zasanovať niečím, a to ma až desí, ale to rozhodnutie Krajského súdu 9. marca 2015, ktoré bolo deň predtým, ako nadobudla výpoveď účinnosť, je veľmi podozrivé, je veľmi podozrivé. Zdá sa, že vláda vedela o tom, ako dopadne rozhodnutie alebo ho priamo ovplyvňovala. Neviem, čo je horšie, neviem, čo je horšie. Pán minister, je to veľmi pochybné. Deň na to, ako je právoplatný rozsudok, nadobudla účinnosť výpoveď. Mýlim sa? Tak je.
Takže a podľa agentúry SITA je vedených aktuálne 12 sporov. Ja by som tieto spory v tejto správe rád videl a by som ich tam očakával a zároveň by som rád videl, aké sú výhľady na tie spory na víťazstvo, na prehru alebo na čokoľvek. Lebo ak ich tam nemáme, sme alebo ten, kto podložil túto správu, a to je pán premiér, sme iba hazardéri. Nič iné. Hazardujeme so štátnymi peniazmi. Lebo slová pána premiéra, že my sme v pohode, veď poďme sa súdiť, my to vyhráme, my sme v práve, sa veľmi, ale veľmi podobajú na slová pri poisťovni Union, akcionári Achmea, kedy tiež sa pán premiér bil do pŕs a povedal, poďme sa súdiť, my sme v práve. A čuduj sa svetu, 29,5 mil. euro je zablokovaných v Luxembursku. V tomto spore. A ten, kto sa vyzná, vie, že v medzinárodnom práve sa peniaze len tak neblokujú. Peniaze občanov tejto krajiny, 29,5 mil. euro je zablokovaných, lebo pán, aj preto, lebo pán premiér povedal, že poďte do mňa, poďte sa súdiť.
Teraz sa ale bavíme o 590 mil. eur. To je neuveriteľný balík peňazí a ja nenachádzam, kto bude zodpovedať, keď sa pán premiér mýli. A to sa dostávam k predposlednej časti môjho vystúpenia a to je, bolo tu spomenuté jedným z kolegov z opozície, hmotná zodpovednosť verejných činiteľov. My sme s kolegami z klubu OĽaNO pripravili tento zákon vo viacerých podobách. Ak sa nemýlim, ja osobne som ho dal päťkrát, aby sme hovorili o tom, že ten, kto narába s peniazmi občanov tejto krajiny, musí za škody zaplatiť, ak túto škodu spôsobí, úmyselne, z nedbanlivosti. To je ten teraz, môžme sa baviť o miere zavinenia. Či to bude úmysel, nedbanlivosť, o miere, kedy sa vyviní ten človek, alebo ktorých činiteľov sa to bude týkať, ale vy ste im nedali absolútne šancu o tom hovoriť. A mrzí ma, že boli takí poslanci aj z opozície, ktorí o tom hovoriť nechceli. Neposunuli zákon o hmotnej zodpovednosti do druhého čítania.
K privatizácii poviem možno jeden osobný názor a myslím si, že privatizácie, ktoré na Slovensku prebehli niektoré, niektoré, niektorých podnikov, neboli správne, či už z pohľadu finančného, alebo dokonca aj strategického. A myslím si, že naše podniky alebo podniky, ktoré zabezpečujú fungovanie tohto štátu, majú patriť štátu. Ale nemôžu patriť štátu bez toho, aby v tom podniku fungoval správca alebo riaditeľ, generálny manažér, ktokoľvek, ktorý bude, bude tam absentovať politická nominácia, bude to bez výberového konania, bude to bez zodpovednosti. Ťažko môžme hovoriť o tom, že štátne podniky hospodária dobre. To je vlastne argument voči pánovi bývalému ministrovi financií pánovi Miklošovi, ktorý hovoril, ak to odcitujem, že prečo boli privatizované elektrárne, že boli, podniky boli neefektívne, stratové, boli zdrojom korupcie, chýbali im investície, skúsený manažment aj etablovanie na svetovom energickom trhu. Ak by vo vedení tohto podniku alebo ktoréhokoľvek strategického bol človek, ktorý má na to skúsenosť, ktorý je vybraný, ktorý nie je nominovaný, ktorý prešiel transparentným výberovým konaním a ktorý ponesie za svoje chyby zodpovednosť, trúfnem si povedať, že privatizácia podľa tohto argumentu by bola zbytočná.
Na záver len toľko, že musím povedať, že som presvedčený, že pokiaľ nebude zavedená hmotná zodpovednosť v nejakom rozsahu verejných funkcionárov, dovtedy sa na Slovensku bude plytvať, drancovať a, žiaľbohu, aj kradnúť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2015 17:54 - 17:56 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ iba v krátkosti a ubezpečujem pána poslanca Blahu, že pán Dzurinda pôjde predo mnou. To len na dokreslenie.
A teraz možno vecne. Ak sa bavíme o tej správe, my hovoríme o sto miliónoch hore-dole, ktoré môže požadovať tak Slovensko, ako aj zahraničný investor. A táto správa, ktorú, pán premiér, ste predložil, je podľa mňa nedostatočná, je jednostranná. Sú tam tvrdenia, ktoré, podľa toho, čo v nej vidím, nemajú oporu v žiadnej právnej analýze. Proste mi to tam chýba. Ak by ste ju ta dali, vieme sa o tom baviť. Tá správa je nedostatočná. Vy ste povedali, že nemusíme disponovať informáciou. Nedisponujeme.
A ja sa teraz vás naozaj pýtam úprimne, keďže nie ste neomylný, čo ukázala kauza Achmea, zablokovanie štátnych prostriedkov v Luxembursku, nie ste neomylný: ak sa teraz mýlite, pán premiér, kto ponesie zodpovednosť? Kto zaplatí tú škodu, ktorú môže spôsobiť štát zahraničnému investorovi? Kto ju zaplatí? Budete to vy?
Máte jedinečnú možnosť, máte 83 poslancov, prijať zákon o hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, urobte to. Bavme sa o zavinení, o miere zavinenia. Môžeme. Môžete to urobiť, môžete teraz dať slovo chlapa: ak som to pokašlal, ja to zaplatím, ja budem ten, ktorý za svoje činy bude zodpovedať. Máte priestor, pretože v tomto štáte sa javí, že tu, podľa štatistík korupcie verejných činiteľov na Slovensku, nie je korupcia, všetci sú čistí ako ľalia. A sám dobre viete, že to tak nie je.
Skryt prepis