Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.5.2015 o 16:24 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2015 16:24 - 16:25 hod.

Miroslav Kadúc
Ja len v zmysle toho, čo som avizoval, aj toho, čo som sľúbil, beriem späť tento návrh, inými slovami sťahujem tento návrh.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2015 16:20 - 16:22 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, aj v takejto komornej atmosfére mi dovoľte vystúpiť k môjmu návrhu, ktorý sa týka zmeny rokovacieho poriadku a v konkrétnostiach vychádza z celkom aktuálnej veci, a to je predseda NKÚ. Je to, myslím, celkom príhodné a je to aj priestor možno hovoriť ďalej o tom, čo sa stalo.
Ale v prvom rade ku môjmu návrhu, ktorý vychádza hlavne z toho, že tri roky sme na Slovensku mali presluhujúceho predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a predsedovia tohto parlamentu sa opakovane zdráhali navrhnúť voľbu nového. Odôvodňovali to hlavne tým, že opozícia sa nevie dohodnúť. Ja si osobne myslím, že predsedovia parlamentu mali konať, mali vyhlásiť voľbu na každú jednu schôdzu až dovtedy, dokým nebude zvolený predseda NKÚ, pretože im to podľa môjho názoru vyplýva aj z judikatúry Ústavného súdu, pretože by si mali plniť alebo pre nich by to mala byť ich povinnosť. Keďže toto nebrali v úvahu, tak som sa rozhodol pripraviť veľmi jednoduchú novelu rokovacieho poriadku, ktorá hovorí hlavne o tom, že v prípade, ak nebude zvolený predseda NKÚ, vykoná sa ďalšia voľba na najbližšej schôdzi.
Táto novela je tu, v zásade už je neaktuálna, ale nedá mi, aby som nepovedal, že ak pán premiér chcel opozičného kandidáta, pán Mitrík nie je opozičným kandidátom a jeho argumenty, ktoré pán premiér používal, že chce, aby to bol spoločný opozičný kandidát, takto vyznievajú tragicky, cynicky, smiešne, proste katastrofálne. Predseda NKÚ je ten, ktorý má kontrolovať celý štátny rozpočet, má to byť opozícia k tomu, kto vládne, a je to podľa mňa obrovská škoda a hlavne to ukazuje na neúprimný úmysel vládnej strany kontrolovať verejné prostriedky.
Ďakujem a v prípade, že pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu, poprosím vás o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2015 18:31 - 18:33 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Kollár, vaše vystúpenie bolo, ako vždy, odborné. Ja som mal teda trošku podobný problém, ako pán Hlina, že som sa miestami strácal, musel som sa nadviazať a zachytil som hlavne to, čo ste hovorili o tej aktuálne zrušenej zmluve, kde Slovensko má prísť o 95 mil. eur, a to je vec, na ktorú by sa určite nemalo zabudnúť, a to sa nakoniec týka aj niektorých hajlajtov vášho vystúpenia, pretože nejde o fazuľky, ide o milióny eur náš všetkých a myslím, že to stojí za, teda za zopakovanie niektorej časti nepochybne. A vy ste hovorili o tom, že chýba tu trestno-právna zodpovednosť, hmotno-právna zodpovednosť a to je naozaj pravda. Len možno také úskalia, minimálne v Čechách už začali orgány činné v trestnom konaní využívať paragrafy, ktoré naše orgány činné v trestnom konaní moc nepoužívajú, a to je porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Tam už naozaj začínajú s tým spracovať a u nás sa niektorí javia, že ako keby nevideli tento paragraf. Lebo ono, my tie paragrafy nemáme zlé, dokonca aj pri hmotnej zodpovednosti tie paragrafy na to sú, tá právna úprava existuje, len tým, ktorí majú uplatňovať tieto regresné náhrady, dáva veľmi veľký priestor pre arbitrárnosť, pre to, aby uplatnili to právo. Toto je proste chyba. Mali ste pravdu aj v tom, že bol tu opozičný kolega, ktorý ten zákon o hmotnej zodpovednosti vycizeloval, alebo upravil zase o novú právnu úpravu. Musím povedať, že tá úprava bola z veľkej časti dobrá, my sme ju prebrali, aj som ju s tým kolegom predložil, potom som ju predložil s časťou klubu, potom aj sám a potom ešte s pánom Jankom Mičovským, asi päťkrát to tu bolo toto volebné obdobie. Jednoduchá úprava k tomu, aby ak verejný činiteľ pochybí, aby za to zodpovedal, aby sa naozaj, aby bola motivácia pracovať pre túto krajinu zodpovedne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2015 12:00 - 12:01 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval uvedený návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2015 11:56 - 11:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2015 17:21 - 17:33 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, dovoľte aj mne teda vystúpiť k tejto pomerne závažnej téme, ktorá, s ktorou sa stretávame už vlastne od začiatku volebného obdobia, už tri roky. Tri roky, odkedy plynie toto 6. volebné obdobie tejto Národnej rady Slovenskej republiky, a v podstate tie isté tri roky, čo nadsluhuje bývalý poslanec za HZDS pán Jasovský. Tá voľba je tu opakovane.
My - a teraz hovorím v rámci opozície - sme sa pokúšali túto voľbu navrhnúť tak, aby NKÚ dostalo nového predsedu. Ja osobne som sa o to pokúšal trikrát. Nebolo mi vyhovené a väčšinou mi bolo odkázané, a teda nebol som to iba ja, komu bolo odkázané, že predsa nie ste dohodnutí na spoločnom kandidátovi. Na to nezabúdajme, lebo môže sa javiť očami možno nezaujatého pozorovateľa, že ani dnes nie sme dohodnutí na jednom kandidátovi. Úplne pokojne. Potom by pán premiér Fico sa mal na to pozrieť asi rovnakým metrom. Ale voľba by mala prebehnúť tak, že nebude zvolený nikto. Aj takto to možno chápať. Ja som preto veľmi zvedavý, ako dopadne voľba a ako to my vnímame. Ale po poriadku.
O čom vlastne hovoríme pri NKÚ. Málokto vie, najmä z verejnosti, že Najvyšší kontrolný úrad kontroluje takmer všetko. Ja si pomôžem ústavou, keď prečítam jednotlivé časti, čo kontroluje Najvyšší kontrolný úrad, a to sú:
a) prostriedky rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje NR SR, majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu a tak ďalej.
V zásade možno povedať, že Najvyšší kontrolný úrad dohliada nad hospodárením alebo kontroluje hospodárenie so všetkými peniazmi, ktoré sa v tomto štáte vyzbierajú na daniach a odvodoch, ktoré občania tohto štátu alebo presnejšie možno rezidenti zaplatia do štátneho rozpočtu. Bavíme sa o sume 15 mld. eur. To je suma, ktorá si zaslúži pána, zaslúži si niekoho, kto ju bude dôsledne kontrolovať. A keď si len pozrieme na to, ako reagovali čelní predstavitelia súčasného vedenia NKÚ, kedy si nevedeli spomenúť na najväčšie kauzy, ktoré riešili, niečo je zlé. Niekde je nepochybne chyba.
Rovnako je treba spomenúť, možno to bol minuloročný blog Pavla Lacka z Aliancie Fair Play, ktorý sa celkom podrobne pozrel na správy NKÚ, NKÚ pod súčasným vedením, kedy rozanalyzoval alebo vytiahol z toho pre mňa dva základné údaje, a to, že za roky 2010 - 2012 ministerstvá plytvali vo výške - a teraz počúvajte dobre - 28 120 371 eur. Skoro 30 mil., povedalo NKÚ, že bolo plytvania. To bolo pri ministerstvách. Pri obciach táto suma bola vo výške 352-tisíc eur. Podľa mňa dobrý hospodár si povie, že tieto peniaze treba späť. Netreba ich mať iba vo vzduchu a povedať, plytvali sme a máme A a teraz to B, kto to nahradí, pretože to je škoda nás všetkých. Pavol Lacko z Aliancie Fair Play, informácia: peniaze získané späť pri ministerstvách, ktoré hospodárili tak, že mali plytvanie vo výške takmer 30 mil., získané späť - nula. Pri obciach z tých 352-tisíc peniaze získané späť 21-tisíc. 15 %. Ani nie 15 %. Jasné. My tu žijeme v klíme, kedy štátu tie peniaze nechýbajú, pretože nikto nenesie zodpovednosť. Politickú ako kedy, ako je treba. Hmotnoprávnu, to nehrozí, to tento parlament ďalej nepustí, nech to akokoľvek forsírujeme, akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek podobe, nie a nie zaviesť hmotnú zodpovednosť verejných činiteľov a ona tu zreteľne chýba, lebo obciam tie peniaze chýbajú.
Dnes tu máme troch kandidátov na predsedu NKÚ, pána Mitríka, pani Crkoňovú a pána Žilinku, pani Crkoňová navrhnutá dvomi poslancami z radov opozície, pán Mitrík navrhnutý jedným poslancom z radov opozície, pán Žilinka, navrhnutý 60 poslancami zo 67 možných. Takmer 90 %. 89,55 % opozície chce Maroša Žilinku za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Jasné, je jedno, či to chce, alebo nechce opozícia, lenže dnes tu vládne SMER, a jeho čelný predstaviteľ, pán premiér povedal, tento post patrí opozícii. Prináleží opozícii. Je to v rámci delenia moci a vyváženosti a kontroly vlády úplne samozrejmé. Nikto to nikdy nespochybňoval a v demokracii úplne bežné. A my sa teraz škriepime o to, kto opozičný je a kto nie je. Predstavitelia SMER-u hovorili počas víkendových diskusií o tom, že veď všetci splnili legálne podmienky na to, aby mohli kandidovať, preto sú opoziční. Ale kde je tá legitimita, o ktorej zvykneme hovoriť? A ja teda častokrát mám debatu nielen tu, ale aj zákulisnú s pánom podpredsedom Čížom, s ktorým sa zhodneme, že legitimita musí byť. Chcete niečo presadiť? Potrebujete legitimitu, potrebujete tú silu, potrebujete opodstatnenosť. Legitimita je v tomto prípade najdôležitejšie kritérium, pretože je nepochybné, že legitimitu, či chceme, alebo nechceme, nemá ani pani Crkoňová, ani pán Mitrík. V zásade naozaj v zásade je to dnes jedno, aké majú kvality. Opozícia sa 90 % zhodla na tom, že jej kandidát je pán Maroš Žilinka. Toto je, myslím, najpodstatnejší fakt, ktorý tu musí odznievať stále dookola. Akýkoľvek iný kandidát nebude opozičný.
Ja musím povedať, že chápem aj Števa Kuffu, aj, aj Mariána Kvasničku, aj, aj Pala Freša, aj keď s nimi nesúhlasím, ale ich názor sme si vypočuli, ich názor bol uplatnený, ale o tom je predsa demokracia. Ale demokratické princípy sú aj také, že ak sa väčšina rozhodne, menšina sa má podriadiť, pokiaľ to nie je v príkrom rozpore s tým, čo veria. To je treba podľa mňa skúmať, čo je ten rozpor, a kde je tá druhá strana. Ja tiež nie vždy súhlasím s tým, čo náš klub, na čom sa uznesie, o čom rozhodne, ale v záujme stability, v záujme toho, aby fungoval celok, ustúpim zo svojich osobných ambícií a poviem, toto je v poriadku, ja som ochotný za to zahlasovať, som ochotný za to bojovať, pretože v záujme stability ideme do toho spolu, a tak to má byť. A tak by to malo byť podľa mojej mienky aj v tomto prípade, aj v tomto prípade by mali ísť osobné ambície a možno osobné záväzky. Pokiaľ nie sú, ja neviem, či to je záväzok krvou, ktoré dali pán Kuffa, pán Kvasnička, pán Pavol Frešo, mali by ísť bokom. Tá väčšina opozície, ktorej prináleží a musí prináležať tento post, sa rozhodla, že má to byť Maroš Žilinka. Pretože je to o zodpovednosti.
A dnes, dámy a páni, tá zodpovednosť, keď už opozícia je kvantifikovateľná v 90 %, zodpovednosť, ktorú traja páni, ktorí sa odlišujú od drvivej väčšiny opozície, je kvantifikovateľná v podobe 15 mld. euro. 15 mld. euro, to je nepredstaviteľný balík. Ak prejde akýkoľvek iný kandidát ako kandidát väčšiny opozície, ako kandidát opozície, s týmito peniazmi, je vysoká pravdepodobnosť, že sa bude šafáriť, že sa bude zle hospodáriť, že sa bude plytvať tak, ako tomu bolo koniec koncov doteraz, a to si, myslím, tento štát nemôže dovoliť.
A v zásade platí ešte jedna hypotéza a možnože aj téza, čo ukázal čas. Ak vládna strana kričí, tento je zlý, tento je najhorší, ak vyťahuje podpásovky alebo ak mlčí pri niektorých z kandidátov a ostatných vyvyšuje, tak právom ten kandidát, na ktorého sa najviac nadáva, to je ten správny kandidát opozície. To je ten opozičný, pretože ide presne proti tomu, čo chce vládna strana. A tu nejde o škriepku a hádku, tu ide o kontrolu, ktorá tu musí byť. Na úplný záver, ak pôjdeme takýmito v zásade skratkovitými riešeniami a tým, že budeme hovoriť o tom, že jeden alebo dve osoby, ktoré sú navrhnuté dokopy tromi ľuďmi, sú opoziční kandidáti. Sú to, bude to ako bumerang a toto sa nám všetkým skôr či neskôr vráti. Ten pojmový relativizmus nás nevedie vpred, ale vedie nás vzad a toto si, myslím, nemôžme dovoliť.
Preto pre mňa je opozičným kandidátom a podľa mňa dokázateľne opozičným kandidátom aj s morálnymi, aj odbornými kvalitami pán Maroš Žilinka, a verím, že niektorí kolegovia z opozície zvážia svoje rozhodnutie pri nomináciách pána Mitríka a pani Crkoňovej.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2015 11:39 - 11:47 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. To, čom chcel povedať k tejto téme, som už v zásade povedal v písomnej rozprave, ale avizoval som pozmeňujúci návrh k predloženej tlači 1333, čo je Civilný sporový poriadok, ktorý sa týka zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu, ktorý v súčasnej právnej úprave Občianskeho súdneho poriadku existuje, funguje dobre a veľa ľudí, veľa občanov si ho pochvaľuje.
Zároveň si uvedomujem riziká tejto úpravy, ktoré spočívajú v dvoch veciach a ktoré, myslím, že aj z toho dôvodu vypadol tento zmenkový šekový platobný rozkaz z predložených materiálov, a to je v prvom rade zúžená ochrana z dôvodu krátkeho času na podanie námietok, čo sú tri dni, a tiež, že nie je možné povedať, kto je spotrebiteľom a kto nie je spotrebiteľom, keď príde zmenka na súd, a teda a zároveň v rámci koncentračnej zásady, keď už nie je možné dávať dôkazy, tak sa stane zmenka, potom je rozkaz právoplatný. Ja teda si myslím, že sa to dá upraviť, a preto s takouto zmenou prichádzam.
Jednak tá zmena vychádza z toho, že zmenky alebo zmenkový platobný rozkaz funguje vo viacerých štátoch celkom účinne podľa môjho názoru, a to je Nemecko, Rakúsko. Nezachytil som nejaké väčšie problémy a ani nepočul tuná od pána ministra, že by to tam nefungovalo. A v Čechách detto. A pripomínam, že oni sú tiež súčasťou európskeho právneho priestoru, čiže my ideme možnože nad rámec niečoho, čo, čo nie je úplne najvhodnejšie, a správame sa - a to musím povedať - správame sa, ako keby v našom štáte neexistovali nespotrebitelia, teda že by existovali iba spotrebitelia, čo nie je pravda. Pretože práve povedzme zamestnávatelia alebo ľudia, ktorí podnikajú, majú, využívajú veľmi radi zmenkový platobný rozkaz a umožňuje im to získať peniaze, povedzme že do svojho rozpočtu s tým, aby mohli ďalej možno zamestnávať ľudí, ak teda to zjednoduším. Čiže je to efektívny a funkčný nástroj.
Tú zmenu, s ktorou prichádzam, teda je preklopenie súčasného znenia do znenia nového s tým, že lehota na podanie námietok sa predĺži z troch dní na osem dní, podobne je to v Čechách, reagujúc na, na rozhodnutie ústavného súdu českého. Tá osemdňová lehota, myslím, že je dostatočná, a zároveň námietky je možné podať aj po uplynutí lehoty a aj v inej veci, ak sa ukáže, že ide o spotrebiteľa. Čiže spotrebiteľ sa môže účinne a efektívne brániť aj voči zmenkovému platobnému rozkazu. To je účel môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý v zmysle rokovacieho poriadku musím prečítať, a preto ho aj prečítam.
Vládny návrh zákona Civilný sporný poriadok sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 265 sa vkladá nový § 266, ktorý znie:
"§ 266 Zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz
(1) Ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek, o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží, aby do ôsmych dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu namieta. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd pojednávanie.
(2) Ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh zmenkového platobného rozkazu na tlačive uverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie zmenkového platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá zmenkový platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.
(3) Ak odporca nepodá námietky včas alebo ich vezme späť, má zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Neskoro podané námietky, námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, alebo námietky, ktoré nie sú podané oprávnenou osobou, súd odmietne.
Ak odporca podá včas námietky, súd nariadi na ich prejednanie pojednávanie; na námietky podané neskôr už nemožno prihliadať, ibaže ide o námietky podané odporcom, ktorý je spotrebiteľom. V rozsudku súd vysloví, či zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz ponecháva v platnosti alebo či ho zrušuje a v akom rozsahu. Opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz.
(5) Ak je návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vzatý späť celkom po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu pred jeho právoplatnosťou, súd, ktorý zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz so súhlasom odporcu vydal, uznesením zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz zruší a konanie zastaví. Rovnako postupuje aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka.
(6) Ak odporca do vyhlásenia rozsudku podľa odseku 4 vezme späť podané námietky, súd uznesením rozhodne o pripustení späťvzatia námietok a o náhrade trov konania, ktoré nasledovalo po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu. Právoplatnosťou uznesenia o pripustení späťvzatia námietok nadobúda zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz právoplatnosť. Ak súd schváli zmier po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu, súd súčasne uznesením zruší vydaný zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz.
(8) Pri oprave chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností v zmenkovom platobnom rozkaze alebo šekovom platobnom rozkaze sa postupuje podľa § 218.
(9) Súd postupuje podľa odsekov 1 až 8 aj vtedy, ak navrhovateľ predloží v prvopise oddelene prevedený záložný list skladiskového záložného listu alebo tovarový záložný list podľa osobitného predpisu, o ktorých pravosti niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva." Toľko môj pozmeňujúci návrh.
V zásade je to všetko, čo som chcel povedať, a neodpustím si jednu, jednu dôležitú vetu a možno to bude znieť pre niekoho ako už nadbytočné, ale naozaj musím povedať, že dnes je nadmieru dôležité, aby tieto civilné procesné kódexy alebo procesné kódexy ovládali sudcovia čo najlepšie, ako len budú vedieť. Ak sudca nebude vedieť uplatňovať civilné kódexy, skutočne dôjde k tomu, že tieto kódexy nebudú potrebné, alebo, čo je ďaleko horšie, vznikne chaos, ktorý len ťažko budeme vedieť napraviť.
Preto zdôrazňujem, dajme si záležať za ten rok do účinnosti procesných kódexov, pretože predpokladám, že v tomto pléne prejdú, aby ministerstvo vyčerpalo všetok čas do skončenia volebného obdobia, aby sudcov pripravilo na tie volebné kódexy a nenechávalo to iba na najbližšiu vládu. Nebude to správne a určite to nebude v záujme občanov ani našej krajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 10:01 - 10:03 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za poznámky pána Borisa Suska aj Edity Pfundtner. Len k pánovi Suskovi krátka reakcia, že vaša strana alebo vládna strana SMER mala odvahu reformovať.
No sám viete, že to nie je úplná pravda. Aj v tejto sále sedia dvaja bývalí ministri spravodlivosti, ktorí, jeden z nich pripravoval trestné kódexy a pani Žitňanská pracovala na zmene súdnictva, najmä z pohľadu výberových konaní, čo bola dosť zásadná a dosť odvážna zmena. A pokiaľ viem, stretla sa s ťažkým odporom. Čiže tá odvaha, myslím si, že v tejto sále je tu kopec ľudí, ktorí majú odvahu aj odborné skúsenosti na to, aby aj predložili podobné, podobné kódexy.
Stretnutie, alebo teda že neboli stretnutia. No, z vašej strany vzišlo, vzišla požiadavka, stretnime sa predsa ešte raz. Načo potom vzišla táto požiadavka, keď nebolo o čom podľa vás diskutovať. My sme sa práveže nestretli. A to je, to je ten zásadný problém, kde tam práve malo byť po tom prvom neformálnom stretnutí dané ďalšie návrhy na vylepšenie. Nie na politikárčenie, na vylepšenie toho návrhu. Toto je nedostatok, ktorý nás môže v budúcnosti stáť ďalšiu a ďalšiu novelizáciu. Dnes súčasné OSP-čko, ak sa nemýlim, má okolo 90 novelizácií, čo je katastrofa.
A že som nepredložil argument, či skôr proces, alebo hmotu. No, no tak ja som povedal, že tak podľa mňa budeme v najbližšej dobe novelizovať hmotu, prípadne potom proces, prípadne jedno aj druhé na preskačku. Ak to správne čítam, to, čo hovoríte, vy tvrdíte, že tento proces nebude najbližšiu dobu novelizovaný. Ak to tak je, budem sa tomu iba tešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2015 9:30 - 9:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni, vážení, vážená rekodifikačná komisia alebo časť rekodifikačnej komisie na balkóne, dovoľte aj mne prispieť k tejto diskusii niekoľkými poznámkami.
Ešte predtým však mám pocit, že musím urobiť vyhlásenie podľa čl. 6 ods. 1 zákona o ochrane verejného záujmu, zákona 357/2004 Z. z., pretože stále chodím pomerne často zastupovať občanov na súdy. Čiže mám zrejme osobný záujem na tom, aby táto úprava bola čo najlepšia.
Pre predstavu som zobral to, o čom dnes rokujeme, sú to tieto tri malé buchličky a dokopy asi 1 500 paragrafov. Mali by sme, myslím, všetci vedieť, prečo bude táto diskusia pomerne podľa mojej mienky rozsiahla a prečo je o nej treba diskutovať v čo najväčšej možnej miere. A to nehovorím o tom, že z rokovaní, či už výborov, alebo osobitných neformálnych stretnutí, vzišlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Odhadom 400, čiže je toho pomerne dosť.
No, keďže aj téma je pomerne široká, začnem tiež zoširoka a to je opisom situácie v súdnictve, kde sa dnes nachádzame. Pretože myslím, že to je práve reakcia, lebo tie kódexy sú reakciou na to, kde sme. Asi tých kritérií, podľa ktorých sa dá opísať situácia v justícii, je, je nepochybne veľa, ale zrejme najkvantifikovateľnejší je dôveryhodnosť, resp. nedôveryhodnosť justície, kedy podľa posledných prieskumov, o ktorých som informovaný, tak našej justícii dôveruje alebo nedôver... a takto, nedôveruje asi 43 %, pričom jej dôveruje len štvrtina. Toto číslo je podľa môjho názoru katastrofálne, a to najmä keď si porovnáme škandinávske krajiny, kde tá dôveryhodnosť sa pohybuje okolo 70-80 %, rovnako tak Spojené štáty americké. Čiže ten priestor na zlepšovanie tu, tu nepochybne je.
Dôsledkom toho, že ľudia neveria v súdny systém, je aj niekoľko veľmi negatívnych spoločenských javov, počnúc tým, že občania sa nemôžu spoľahnúť na ten systém, budú sa obracať alebo využívať svojpomoc, ale nie svojpomoc v zmysle zákona, ale svojpomoc mimo, aj mimo rámec zákona. Len ťažko sa občan alebo podnikateľ obráti na súd, ak mu neverí, keď nevie, čo môže od toho súdu očakávať, preto aj celkovo spoločenská klíma nie je dobrá a podnikateľské prostredie už vôbec, a to sa týka, samozrejme, aj zahraničných investorov, ktorí náš právny poriadok alebo náš súdny systém si vždy preveria, a keď dostanú čísla o dôveryhodnosti, tak podľa mojich informácií, sú viac ako vajataví s tým, či investovať na Slovensku, alebo nie.
Ono tie príčiny, je ich určite viacej a asi najmarkantnejšou príčinou je dĺžka súdnych konaní, ak sa bavíme o občianskych alebo obchodných sporoch, bavíme sa o 365 dňoch, pričom nie zriedka je na konci taký slovenský fenomén, že po celej tej tortúre pojednávaní príde nepredvídateľný rozsudok alebo nepredvídateľné rozhodnutie. Rozhodnutie, ktoré nečakal nikto, ktoré nevyplýva z toho, čo bolo naznačené na pojednávaní, čo bolo dokazované na pojednávaní, a čerešničkou určite je to, že sudca nie je sankcionovaný. Čiže toto sú tie hlavné príčiny, ktoré, ktoré podľa mojej mienky treba odstrániť. Jednak mimovládky sa zhodujú na tom, že ide, je to kvôli tomu, ako sa vychovávajú sudcovia, akú majú zodpovednosť, pričom ministerstvo dodáva, že ide o prílišnú politizáciu justície za posledné roky. Asi by sa patrilo povedať, že, že niekde je pravda uprostred, ale nie je to pravda, pravda je na obidvoch stranách. Prílišná politizácia justície s tým, že sudcovia sú zásadne nezodpovední, a spôsobuje to, že ľudia neveria súdnictvu.
Keď sa vrátim späť ku kódexom, najmä v dôvodovej správe, cieľom prijatia týchto 1 400-1 500 paragrafov je najmä zavedenie rýchlejšej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán, zlepšenie vymožiteľnosti práva, zabezpečenie rýchleho, hospodárneho a zároveň spravodlivého súdneho konania. Jedným z hlavných účelov je dôsledná koncentrácia procesu, k tomu sa dostanem ešte vo svojom vystúpení snáď podrobnejšie, a, samozrejme, zamedzenie prieťahov v súdnom konaní. Treba si uvedomiť, že dosiahnutie týchto cieľov je priamo úmerné kvalite alebo kompetencii samotných sudcov a zároveň súdneho systému. Ak chceme k tejto závažnej téme diskutovať, možno sa na ňu pozerať prísne politicky alebo konštruktívne. Čiastočná konštruktívna debata tu doteraz bola, to treba proste priznať a ja by som sa jej rád držal, pretože si myslím, alebo verím tomu, že tieto kódexy budú sudcovia používať 50 rokov, možno viac. To je ako doterajšie OSP-čko, preto tieto kódexy musia byť čo najkvalitnejšie. (Reakcia z pléna.) Ako?
Treba si podľa mňa tiež uvedomiť, že ak my prijmeme kódexy, ktoré nebudú sudcovia ovládať, v tom lepšom prípade sa nič nepohne vpred, v tom horšom nastane absolútny chaos. Preto dávam do pozornosti ministerstvu, aby sa prísne a podrobne a vytrvalo venovalo príprave sudcov na tieto kódexy, ktoré budú účinné od 1. júla 2016.
Teraz k tým konkrétnostiam. V prvom rade aj v odbornej verejnosti rezonovala otázka, či najprv hmota, či proces. Pre tých, ktorí sa nepovažujú za odbornú verejnosť, hmotné právo je to, ktoré, ktoré len stanovuje práva a povinnosti ako adresátom právnych noriem, teda na čo máte aj ako občan právo, a procesné je to, ako vymôžete tieto práva. A právom my tu riešime procesné kódexy, to je ako sa bude to právo vymáhať. Tu mi nedá nepovedať, že riešime najprv proces, a pritom je, výhľadovo sa hovorí o novom Občianskom zákonníku, a pritom aj teraz tieto súčasné procesné kódexy zahŕňajú pojmy, ktoré hmotné právo nepozná. Inými slovami, budeme musieť novelizovať, teraz je zas otázka, či práve civilné kódexy, alebo hmotné právo, a potom, keď príde hmotné právo, či civilné kódexy opäť. Tuná mi príde otázka celkom vhodná, že či sme už pripravení na to alebo či očakávame zmenu v budúcnosti, pričom už teraz vieme, aké tie zmeny budú, pretože myslím, že takto sa rekodifikácia nerobí, pretože myslím, že takto sa rekodifikácia nerobí.
Ďalej. Čo treba oceniť najmä pri tlači 1333, to je Civilný sporový poriadok, je predbežné prejednanie žaloby alebo konania, čo v zásade súvisí s následnou prísnou koncentráciou, to znamená predloženia všetkých dôkazov na tom konkrétnom sedení alebo pojednávaní. Tu mi nedá sa neopýtať, že či sme nemali už koncentráciu teraz, veď aj súčasné OSP-čko bolo nastavené tak, že sudca mohol rozhodnúť na prvom pojednávaní, ak by bol dobre pripravený. Opäť sme narazili na nedostatočnú pripravenosť sudcov. Ale kvitujem to, že to predbežné prejednanie, a následná koncentrácia je o niečo podrobnejšia, o niečo prísnejšia, aj keď treba povedať, že ja tam vidím úskalia, ktoré som prezentoval aj na výbore, to je, že ak účastník alebo strana sporu neprednesie svoj dôkaz včas, to znamená povedzme na tom prvom pojednávaní, na tento dôkaz sa nemusí prihliadať. Situácia môže nastať úplne jednoduchá, kedy strana predloží stostranový dokument, povedzme účtovnú závierku, kde druhá strana sa bude musieť vyjadriť, ale nebude sa vedieť vyjadriť. To riziko, že na tieto vyjadrenia sa nebude prihliadať, podľa mňa tu stále je, ja verím v čestnosť sudcov, že nebudú robiť tuto obštrukcie, ale podľa mojej mienky dnes iba veriť v našom súdnictve nestačí. Čiže tuto by som bol veľmi, veľmi opatrný dávať pravidlo, pomerne prísne pravidlo, aj keď dodávam, že rozumiem tomu a v zásade, v zásade ho vítam.
Bolo tu povedané, že niektoré veci sme - povedal to pán spravodajca - vyriešili dodatočne, čo uznávam, že bolo to tak, že niektoré veci boli predsa len, predsa len navrhovateľom prijaté, ale mňa čo pomerne dosť trápi, je vypustenie zmenkového platobného a šekového rozkazu. V tomto znení budem mať aj pozmeňujúci návrh, a to zrejme až v ústnej rozprave, pretože verím, že kolegovia mi ho ešte popodpisujú. A ja teda nerozumiem, prečo sa odchyľujeme od toho, čo je úplne štandardné podľa Ženevských konvencií a čo úplne v pohode funguje v Nemecku, v Rakúsku. A podľa toho, čo viem, nemajú s tým problém. Áno, je tu argument, že chránime spotrebiteľa, a nevieme, nevie sudca rozlíšiť, ktorý návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu je zo spotrebiteľského režimu. Ale veď podľa mňa sa to dá veľmi pekne vyriešiť najmä zjemnením koncentračnej zásady. Veď jak ten pozmeňovák bude v znení, že námietky je možné podať aj vtedy, ak ide o spotrebiteľa, aj po tej prísnej lehote.
Rovnako tak, ja rozumiem tomu, že zmenkový platobný rozkaz, ak má dané iba tri dni na podanie námietok, že je to veľmi prísna lehota. V Čechách sa s tým vysporiadali veľmi jednoducho. Tá lehota je osem dní. Osem dní. V takomto znení pôjde môj pozmeňovák, pretože si myslím, že v našom štáte existujú aj nespotrebitelia a zmenkový platobný rozkaz je jeden z mála veľmi funkčných nástrojov, ktorý sa doteraz osvedčil. Rušiť ho mi zase nedáva zmysel.
K odvolaniu v Civilnom sporovom poriadku nasledovné, ak správne teda chápem to, ako je to predložené, a aj tie pozmeňujúce návrhy, stále bude platiť, že druhostupňový súd môže vykonať svoje dokazovanie aj napriek tomu, že ho zákonne vykonal prvostupňový súd. Povedzme, že môže vypočuť svedkov, hej, aj teda krajské alebo teda druhostupňový súd. Ja tomu trošku tomu nerozumiem, keď my chceme zrýchliť konanie a zároveň súdy tuto nevykonávajú ani teraz, prečo im túto právomoc dávame. Prečo dávame takúto pôsobnosť aj na druhý stupeň? To mi proste nie je jasné, a navyše keď máme dneska zákonné nahrávanie pojednávaní. Sudca si proste vypočuje to, čo bolo povedané, a vyhodnotí ten dôkaz. Súdy to nerobia ani dnes. A to nehovorím o tom, že krajské alebo druhostupňové súdy majú v zásade iba potvrdiť alebo zrušiť rozsudok, a nie doňho vstupovať. Ale to je filozofia predkladateľov, len teda stále nerozumiem, prečo nejdeme po tej rýchlosti, keď, keď je verejnosťou žiadaná.
A časť dovolanie generálneho prokurátora. Tu musím povedať, že skôr ako o právne riešenie ide o riešenie politické, ktoré vyvstalo za posledné roky, a bolo teda úzko súvisiace s jednou politickou kauzou a účelovo prijatá úprava práve na túto kauzu. Som veľmi rád, že na výbore došlo k sprísneniu tohto ustanovenia, najmä čo sa týka podania tohto dovolania generálnym prokurátorom, ale zároveň musím povedať, že toto, tento inštitút podľa mňa do nového OSP-čka nepatrí, pričom si zároveň uvedomujem, že v našich spoločenských reáliách nám tento inštitút môže ešte pomôcť. A teraz hovorím konkrétne o štáte. Len dávam na zváženie do budúcna hovoriť veľmi, veľmi dôrazne o tom, že tento inštitút tam nemá byť a že bude vypustený.
Gábor Gál tu, myslím, bol, ktorý prízvukoval minulú... prvé čítanie, kedy lehota na plnenie bola 30 dní, § 226. Toto je, toto je úplný nonsens podľa mňa, aby tam takého niečo bolo. Keď si zoberiete, že niekto žaluje oprávnenú pohľadávku a druhá strana to úmyselne naťahuje, zákon mu dá ešte ďalších 30 dní na plnenie. Je to, toto je naozaj nezmysel. A ak sa nemýlim, dopracujeme sa alebo sme sa dopracovali k nejakému konsenzu, že tá lehota bude kratšia. Tá lehota tam podľa ani nemá čo byť. Účastník, alebo strana sporu, ktorá je na pojednávaní, vo väčšine prípadov už vidí, ako ten spor dopadne, a najmä ten, ktorý prehráva, si vie veľmi ľahko ošetriť a každý jeden deň mu je dobrý k tomu, aby sa prípadne zbavil majetku.
Celkom som zvedavý a to, to verím, že sa stretneme možno ešte, ešte mimo túto sálu, ako sme nakoniec vyriešili doručovanie, pretože je to pomerne problematický inštitút, s ktorým sa narábalo počas tohto procesu veľmi necitlivo. Najprv sme, ak sa nemýlim, ponechali fikciu doručenia pri plaťákoch, potom sme ju zrušili a teraz, pýtam sa, že neviem, neviem, aký je ten výsledok, ale určite treba povedať, že minimálne pri právnických osobách podnikateľoch by fikcia doručenia mala byť zavedená, mala by zostať. Pomôže to rýchlosti aj vymožiteľnosti práva a aj legitímnym očakávaniam strany sporu, či bude, alebo nebude úspešný, či tá strana existuje, alebo neexistuje. Ale tomu sa, myslím, bude venovať pani Žitňanská omnoho podrobnejšie.
Aj napriek nepochybnej odvahe predkladateľov pri takýchto, takomto naozaj veľkom diele mi chýba možno ešte trošku viacej odvahy pri väčšom posilnení kompetencií a právomocí vyšších súdnych úradníkov. Áno, spravili sme krok vpred, rovnako tak pri notároch, ale prečo sme neurobili ešte možno to B, kedy notári, ktorí sú technicky pripravení, ktorí majú ďaleko väčšiu zodpovednosť, ako majú sudcovia, prečo nemôžu robiť zápisy do Obchodného registra, do katastra. Bolo by to pre občana ďaleko, ďaleko pohodlnejšie a súdy by to určite odťažilo, to znamená, neboli by preťažené. Toto nápadu by nebolo toľko a mohli by sa sudcovia venovať tomu, čo sa venujú v Nemecku, a to je, že 85 % času alebo ich roboty spraví vyšší súdny úradník, teda alebo, alebo čakateľ a oni spravia len to zásadné rozhodnutie, ako má vyzerať rozhodnutie, rozsudok. U nás to, žiaľ, nefunguje.
K nerozporovému poriadku, k tej tlači 1334. Podľa mňa nie je úplne šťastným riešením poskytnúť účastníkom možnosť zmeniť svoje návrhy až do rozhodnutia vo veci samej, pretože to môže opäť viesť k prieťahom v súdnom konaní, ale O. K., ak teda mimospor je špecifický, túto stránku veci viem akceptovať, ale v zásade opäť som nezachytil nejaké bližšie vysvetlenie a dúfam, že to ešte, že o tom budeme hovoriť.
S rýchlosťou konania súvisí aj pri mimospore konania starostlivosti súdu o maloletých, prípadne spôsobilosti na právne úkony, kde na to nepoukazujem iba ja, ale aj napríklad, myslím, Generálna prokuratúra, ktorá hovorí o tom, že chýbajú lehoty v mimosporovom súdnom poriadku. Ja teda priznávam za seba, že nie som fanúšikom nejakých lehôt pre súdy, ale pri tých deťoch alebo pri deťoch a v najlepšom záujme dieťaťa spoliehať sa na, iba na svedomie sudcu, že bude konať rýchlo, neviem, či je to opäť najšťastnejšie riešenie. Pri predbežkách, pri predbežných opatreniach sme to vedeli spraviť alebo to máme dnes už, teraz tie lehoty chýbajú.
K Správnemu súdnemu poriadku asi nasledovné. Situácia pri správnom súdnictve je, dovolím si povedať, katastrofálna. Neprehľadnosť, nejednotnosť pojmov a teraz hovorím o platnej právnej úprave, platnej a účinnej, teda nejednotnosť, neprehľadnosť, častokrát rozličné rozhodnutia súdov vo veci o jednotlivých inštitútoch spôsobujú, že táto úprava v súčasnom OSP-čku je tak zlá, že nič nemôže byť horšie. Ergo to, čo je predložené, mne sa javí veľmi dobré, veľmi rozumné. A to hovorím hlavne o jednoinštančnosti konania, to je zásada, ktorá teda v správnom súdnictve podľa mňa mala už dávno platiť. Ak správne čítam, tak proti každému, zase proti každému rozhodnutiu bude prípustná kasačná sťažnosť, čiže bude to v prísnych prípadoch alebo, prísne vzaté, bude tam aj druhá inštancia, ak to bude nevyhnutné.
Treba ešte povedať, že pri tých kódexoch alebo celkovo chýbajú, chýbajú predložené zmeny zákonov, ktoré, ja som sa dohľadal, čo bude treba meniť, je zákon o súdnych exekútoroch, zákon o hlásení pobytu občanov, zákon o sídlach a obvodoch súdov, zákon o sudcoch a prísediacich, zákon o súdnych poplatkoch, zákon o prokuratúre. Čiže tieto zákony zrejme budú v najbližšej dobe a zrejme do jedného roka novelizované. Myslím si, že mali byť pripravené už teraz, mohli byť predloženú tu, keďže trojročná práca mohla zahŕňať aj takého úpravy.
K tomu procesu, čo hovoril aj pán spravodajca, mi dovoľte uviesť asi nasledovné, pretože nesúhlasím s tým, čo povedal spravodajca poslanec Susko. Áno, kódexy sa tvorili údajne tri roky. Áno, bol daný priestor v medzirezortnom pripomienkovom konaní, áno, stretli sme neformálne, kde sme si niektoré veci vysvetlili, a stretli sme sa na výbore. Na niektoré veci, znamená, že nie všetky, aj preto malo byť ďalšie neformálne stretnutie, kde sme si mali ďalšie veci vyjasniť. Toto neformálne stretnutie, ktoré podľa mňa bolo najkľúčovejšie, proste nebolo. A práve preto a práve aj z toho dôvodu, že ten legislatívny proces nebol úplne najčistejší, dnes tu máme 429 pozmeňovákov a podľa toho, čo povedal pán spravodajca, prídu ešte ďalšie. Drobné, technické.
Prísne vzato, keď to kvantifikujem, to je 30 % z toho, čo sme, čo je predložené. To je pomerne dosť. To, keď kódexy majú 1 400-1 500 paragrafov, približne 500 pozmeňovákov, je to dosť. Treba uznať, že ten proces nebol úplne najčistejší. Viete, toto sú kódexy, ktoré sa netýkajú iba voličov vládnej strany, týkajú sa aj ľudí, ktorých zastupuje opozícia, a myslím, že je úplne legitímne, aby sa k takýmto kódexom mohla vyjadriť aj opozícia v čo najväčšej možnej miere. Táto možnosť podľa mňa nebola, nebola daná. Nebola daná, dobre, a keď už bola daná, tie pripomienky, ktoré sme mali, boli zmetené zo stola, veľká časť z nich.
Ja verím, že keď budeme výhľadovo hovoriť o Občianskom zákonníku, že podobná situácia sa nebude opakovať, pretože, myslím, že Občiansky zákonník je možno ešte dôležitejší ako civilný proces.
Ja môžem za seba povedať, že nech bude ministrom ktokoľvek, z ktorejkoľvek partie vľavo či vpravo, alebo ktorejkoľvek strany, ja budem presadzovať to, aby sa od začiatku podrobne diskutovalo o každej jednej zmene. Aby sme dostali do parlamentu, aby parlament dostal materiál, ktorý nebude mať 500 pozmeňovákov. To je, to je proste, to je moc.
A na záver, ako budem hlasovať. Musím povedať, že keď som na tým dlho rozmýšľal, či sa zachovať prísne politicky, zohľadniť všetky tie výtky, ktoré boli dané, ktoré, ktoré vyvstali počas procesu, na jednej strane mi to hovorilo, že mám hlasovať, mám sa zdržať alebo teda mám ísť proti, určite nie za. Ale keď sa pozriem na to, čo je dôležitejšie, a to je záujem občana, naozaj veľmi tendujem k tomu, že budem hlasovať za tieto kódexy, pretože ich považujem za prospešné pre súdny systém. A nech je to akokoľvek nepolitické, toto je téma, ktorá má byť konštruktívna, a čím väčší počet hlasov bude mať, budú mať tieto kódexy, tým bude ich sila legitímnejšia, tým viac, aspoň v to dúfam, budú sudcovia mať záujem sa tie kódexy naučiť a vedieť ich používať. Myslím, že je to spoločný záujem nás všetkých.
Zároveň si však dávam malú výhradu, a to si počkám na tie pozmeňováky, aké prídu, pretože rád by som videl, čo bude finálnou verziou návrhu predložených civilných kódexov.
Ďakujem pekne za vypočutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 18:13 - 18:14 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Ja som teda povedal, že tú koncepciu neriešil doteraz nikto a ani toto nie je koncepčné riešenie. Takže myslím, že neprinášate zásadne niečo, čo by nám malo všetkým alebo čo môže športovcom pomôcť.

Čo som vyčítal, to bolo, že ak teda dbáme a niektorí sú tu v poslednej dobe nejakí úzkostliví na legislatívnu techniku a legislatívny proces, to si ešte vypočujem, tak v tej dôvodovej správe proste chýbalo vyčíslenie tých dopadov. To tam proste musí byť. Vy ste to tam nemali. Inokedy na tom bazírujete, teraz to tam nebolo. Keby to tam bolo, toto by sme si mohli odpustiť.

Ale čo je tá zásadná moja faktická? Ja som vymenoval niektorých športovcov, ktorí to teraz zrejme majú, mňa to nejako extra netrápi, ale v budúcnosti nikto nevie, či to budú alebo nebudú mať. Ale povedali ste zároveň, že milióny zarábajú. Tak nejako ste to povedali, pán poslanec Brixi. A tí, ktorých teraz vy idete odmeňovať alebo ktorým dávate príspevok, teraz nezarábajú toľko? Čiže žiadny majster sveta ani olympijský medailista nezarába milióny, to chcete povedať? Ten istý argument môžem použiť úplne proti vám. Ale ak sa chceme proste zhodnúť na správnej koncepcii a správnom úmysle, ktorým má byť úspešná reprezentácia športovcov našej krajiny, tak potom by sme mali k tomu pristupovať snáď rovnocenne. A toto nie je rovnocenné pristupovanie.

Skryt prepis