Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.6.2014 o 11:44 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.6.2014 11:44 - 11:45 hod.

Pavol Paška
Ja len krátka poznámka k pánovi poslancovi Hraškovi.
Pán poslanec, tragické je, že vy ste za dva roky nepochopili, ako funguje väčšinový politický demokratický systém, a podľa toho, ako vy interpretujete aj svoju depresiu, tak to asi ani nepochopíte. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2014 11:34 - 11:39 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Jedna krátka poznámka, pripomenutie všetkým tým z opozície, nemyslím to teraz akokoľvek zle, ktorí dnes skôr tak na rovine emócií broja proti vstupovaniu zákonodarného zboru prijatím ústavnej legislatívy do procesov, ktoré sa zdali absolútne autonómne, ako hovoril pán poslanec Fronc, že niečo podobné sme, a plus aj tie previerky, z ktorých tu z úst niektorých poslankýň a poslancov ide ako keby strach a hrôza, ako niekto si ide vybavovať s niekým účty, tak dávam do pozornosti a vtedy SMER - sociálna demokracia bol v opozícii, mechanizmus veľmi analogický, ktorý prebehol na úrovni tiež významne monokratického a autonómneho inštitútu alebo inštitúcie v postavení právneho systému a represie výkonu štátnej moci, a to bola prokuratúra Slovenskej republiky.
Veľmi dobre si pamätám, pretože už som v Národnej rade dlho, rozpravy, keď sa presne zavádzal práve s cieľom zefektívnenia a zvýšenia dôveryhodnosti a v tom zachovaní monokracie a autonómnosti výkonu represie štátu cez Generálnu prokuratúru a systém prokuratúry, zavádzal sa systém previerok. A dodnes sú. Všetci prechádzajú absolútne najprecíznejšími previerkami. Ukázalo sa, že to malo zmysel. Určite sa dá všeličo robiť. Nakoniec aj vtedajšia legislatívna štátna moc okresala to, to také veľmi viditeľné monokraticko-autonómne rozhranie medzi exekutívou a medzi postavením prokuratúry. Možno aj na to dôjde čas, že aj k tomuto sa vrátime, ale pravdou je, že je to veľmi citlivé, to rozhranie, ale pravdou je, čo povedal pán poslanec Fronc, jednoducho myslím si, že tu zbytočne niekedy politicky zneužívame emóciu na niečo, čomu ľudia nerozumejú, pretože nielen ten elektrikár – a to teraz nechcem zľahčovať – ale ktokoľvek, kto pôsobí v špecifickej odbornosti, ktorá má dosah, ak nie na celú spoločnosť, tak na špecifické cieľové skupiny práve z dôvodu zabezpečenia spôsobilosti a kvality, prechádza nielen jednorazovým preverením, ale dokonca nejakým periodickým preverovaním práve z dôvodu, aby či už tá cieľová skupina, alebo ak sú to činnosti, ktoré majú dosah na fungovanie spoločnosti, nemala pocit, že alebo aby tá miera bezpečnosti a dôvery bola taká vysoká. Takže chcem požiadať, skúsme nechať tie emócie stranou, tak ako aj vo faktickej poznámke povedal pán poslanec Abrhan.
Ja ako navrhovateľ a predkladateľ som veľmi pozorne počúval návrhy, snažili sme sa v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme prijímali aj od iných subjektov, rešpektovať a skúsiť preformulovať veci tak, aby sme v čo v najväčšej možnej miere eliminovali možné aj emócie, ktoré, aj politikum, ktoré v tom je, preto, pán Hraško, nehnevajte sa, povedať také niečo, ako ste teraz tu povedali, tak ja neviem, či buď, keď tu sedíte, nepočúvate, alebo nemáte predstavu o tom, ako ten legislatívny systém funguje, a kde dnes sme po tom, po tých viac ako 3 mesiacoch, keď v marci tuším predložili ten prvý nástrel, a veľmi jasne sme povedali, že chceme počúvať, že chceme eliminovať aj riziká, vychytať muchy v tých mechanizmoch. Určite život ukáže, čo z toho prinieslo efekt, čo nie, a opäť tí rozumní si potom môžu sadnúť a môžu hľadať východisko a pokračovať. Lebo ani tým sa navrhovatelia nikdy netajili – ani SMER - sociálna demokracia, ani KDH –, že sme povedali, nemáme patent na rozum, ale jedno vieme iste, že ľudia nie sú spokojní s tým, ako funguje súdnictvo a dôveryhodnosť padá, efektivita je veľmi nízka a niečo s tým treba urobiť. No tak tí odvážni, ktorí na seba zobrali, keďže ide o ústavné riešenie, politickú zodpovednosť, spolu s odborným zázemím niečo pripravili, teraz v procese skoro dvoch mesiacov sme absorbovali a prijímali všetky racionálne návrhy a mechanizmy, je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov a potom niekto povie, že a prečo ste nás neprizvali. (Povedané so smiechom). A tak ja fakt neviem, pán Hraško, kde ste boli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2014 11:55 - 11:57 hod.

Pavol Paška
Pán poslanec Mičovský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2014 13:10 - 13:10 hod.

Pavol Paška
Pán poslanec, pán poslanec Hraško, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2014 17:15 - 17:15 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, ako budeme hlasovať o prerokovaných bodoch, chcem vás informovať, že pán prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie zákon z 27. marca 2014, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122 o ochrane osobných údajov, je to tlač 958. Podávam návrh na doplnenie programu 33. schôdze tak, aby sme tento pánom prezidentom vrátený zákon prerokovali dnes po skončení prestávky na spočítavanie hlasov z hlasovania o voľbe kandidátov na ústavných sudcov, takže poprosím vás o hlasovanie o tomto návrhu na zmenu programu o zaradení bodu zákon vrátený pánom prezidentom.
(Hlasovanie.) 125 prítomných, 100 za, 14 proti, 6 sa zdržali, 5 nehlasovali.

V tejto súvislosti a vzhľadom na vývoj programu rokovania o programe 33. schôdze navrhujem, aby sme dnes rokovali o programe 33. schôdze aj po 19. hodine, až do ukončenia a prerokovania všetkých bodov.
(Hlasovanie.) 132 prítomných, 105 bolo za, 14 proti, 10 sa zdržalo, 3 nehlasovali.
Ďakujem veľmi pekne.

Poprosím pána poslanca Kadúca, aby uviedol teraz v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pána poslanca Hlinu na vydanie Obchodného záko... (Reakcia podpredsedníčky Laššákovej: Ale to nestiahol?) To je ten, čo? (Rakcia podpredsedníčky Laššákovej: a ešte jeden, druhý, ktorý ste?) Ešte ktorý ste?
Takže ja sa ospravedlňujem, pán poslanec, tentokrát pán poslanec Kaník je spravodajca, ktorý uvedie v prvom čítaní. 943 nie, to je o prídavku na dieťa, pán poslanec, aj ten ste stiahli? Nie, takže pán poslanec Kaník, poprosím vás o uvedenie hlasovania v prvom čítaní o návrhu pána poslanca Hlinu na vydanie zákona č. 600 o prídavku na dieťa, je to tlač 943.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 943.)

Kaník, Ľudovít, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení tohto návrhu zákona do druhého čítania.

Paška, Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 132 prítomných, 20 bolo za, 6 proti, 105 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Nebudeme pokračovať.

Teraz poprosím, pán poslanec Kadúc, vás, aby ste v prvom čítaní uviedli hlasovanie o návrhu pána poslanca Viskupiča na vydanie ústavného zákona č. 397 o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach Európskej únie. Je to tlač 934.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, tlač 934.)

Kadúc, Miroslav, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Poprosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona, návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Paška, Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 132 prítomných, 47 bolo za, 5 proti, 80 sa zdržalo.

Ani tento návrh nezískal podporu.

Ešte, pán poslanec, vás poprosím o uvedenie hlasovania v prvom čítaní o návrhu pána poslanca Viskupiča o zákone č. 350, je to rokovací poriadok, tlač deväť tri (reakcia z pléna), pardon, pán poslanec Viskupič?

Viskupič, Jozef, poslanec NR SR
Keďže to je vykonávací k ústavnému zákonu, ktorý sme práve neprijali, tak ho sťahujem, lebo by nebolo dobré o ňom hlasovať.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Dobre, ďakujem pekne. Hlasovali sme o prerokovaných bodoch. Teraz budeme hlasovať o návrhu skupiny poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu, je to tlač 945, vykonala tajným hlasovaním.
(Hlasovanie.) 132 prítomných, 83 za, 26 proti, 20 sa zdržalo, 3 nehlasovali.
Národná rada schválila, že voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu vykonáme tajným hlasovaním.
Pristúpime teraz k samotnému tajnému hlasovaniu. Chcem vás, dámy a páni, upozorniť, že sa jedná o jeden hlasovací lístok, ktorý bude vyhodnocovaný elektronicky, preto vás chcem poprosiť, aby ste ho neskladali alebo nejakým iným spôsobom neznehodnocovali a vyjadrili u každého kandidáta, na lístku je 13 kandidátov, u každého kandidáta svoj návrh. Chcem vás ešte upozorniť, že v prípade, ak v tajnom hlasovaní nebude zvolený potrebný počet kandidátov, to znamená, ešte raz, ak nebude zvolený potrebný počet kandidátov, to znamená šesť, vykoná sa v zmysle zákona o rokovacom poriadku opakovaná voľba.
Poprosím teraz overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Poprosím vás, aby aj vo vlastnom záujme ste vyplňovali lístok, ktorý bude vyhodnocovať elektronicky stroj, tak ako je uvedené na lístku, a u každého kandidáta uviedli svoj postoj, či už za, zdržal som sa alebo proti. Ak nebude zvolený potrebný počet šiestich kandidátov, ktoré, ktorých Národná rada potom postúpi pánovi prezidentovi Slovenskej republiky, budeme musieť vykonať opakovanú voľbu. Takže nech sa páči, poprosím overovateľov a budeme teraz hlasovať.

(Hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, tlač 945.)

(Akt tajného hlasovania.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2014 9:02 - 9:19 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Pekné dobré ráno. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako jeden z predkladateľov návrhu zmeny ústavy zaujal stanovisko k rozprave.
Hneď na úvod chcem povedať, že samotný priebeh rozpravy a dĺžka rozpravy počas dvoch dní ukázala, že témy, ktoré sme sa pokúsili otvoriť, naozaj zaujímajú nielen poslankyne a poslancov, ale i ľudí na Slovensku, a že hlad po riešení problematiky a okruhov, ktoré sme navrhli na riešenie, je zo strany ľudí na Slovensku výrazný.
Hneď chcem ale aj poznamenať, že napriek dvojdňovému záujmu ma desivo prekvapila časť atmosféry, ktorá nepatrí, a dúfam, že už nikdy nebude pri prerokovaní návrhov na zmenu ústavy. Všetkým tým kritikom, ktorí sa obuli od začiatku do návrhu a ktorí používali od biblických výrazov až po vulgarizmy široký expresívny rozsah vyjadrovania, chcem odkázať, že stačilo veľmi, veľmi málo – pozrieť sa do histórie novodobého Slovenska, do histórie slovenskej ústavy a boli by pochopili, že všetky zmeny Ústavy Slovenskej republiky od samotného počiatku jej vzniku, cez menšie novely až po zásadné novely, vždy boli výsledkom akejsi tenzie prirodzeného tlaku a potrieb spoločnosti. Samotný vznik slovenskej ústavy v roku 1992, ako keby predznamenal budúcnosť a naformuloval zásadné atribúty a hodnoty, ktoré aj potom počas ďalších noviel jednoducho boli tabu, a nikto si nikdy ani na laickej, ani na odbornej úrovni nedovolil taký spôsob ataku a taký spôsob napádania, akého sme boli svedkom počas tých dvoch dní.
Nakoniec aj tá najzásadnejšia novela v roku 2001, ktorá mala za cieľ potvrdiť ambíciu Slovákov v európskej integrácii a vysporiadanie sa s obdobím rokov 1994 - 1998, bola výsledkom širokej dohody. A všetkým tým, ktorí tu kritizovali akési politické obchody a dohody, dávam do pozornosti, že bola výsledkom aj vtedy dohody od konzervatívnych predstaviteľov KDH cez stredopravé SDKÚ-DS, ale aj nenahraditeľnej podpory strán Strany demokratickej ľavice, Sociálno-demokratickej strany Slovenska a Strany občianskeho porozumenia. Aký kšeft? Bola to jednoduchá politická dohoda, pretože doba si to vyžadovala a ústava to potrebovala.
Preto som veľmi nešťastný, akým spôsobom niektorí kolegovia túto rozpravu uchopili a obzvlášť, a tu použijem aj meno pána Matoviča, ktorý podľa mňa svojím vystúpením zdehonestoval nielen samotnú ústavu, nielen hodnoty rodiny, manželstva a potrebu reforiem v justícii, ale zdehonestoval celý parlament. Jeho výrazové prostriedky (potlesk a výkrik v sále), jeho expresivita, jeho expresivita prekročila všetky miery slušnosti a jeho vulgarita, dúfam, dá ľuďom na Slovensku odpovedať na otázku, kto to je, aké hodnoty reprezentuje a koho tento človek podporuje. Nech si ľudia urobia vlastný názor. Ale ja verím, že stále je v Národnej rade Slovenskej republiky väčšina kolegýň a kolegov takých, ktorí vedia, čo je náš hodnotový základ, a vedia, akým spôsobom aj kontroverziu a svoj názor vyjadriť tak, aby to bolo argumentačne prijateľné pre ich prívržencov, pre ich sympatizantov, pretože to je prejav demokratického parlamentného politického systému. Dúfam, že politický zabávač, ktorý sa objaví v žiari kamier, aby dourážal ústavu, ľudí na Slovensku, aby predviedol slovník, ktorý zrejme používa, už nebude postupne hrať významnú úlohu ani v tomto parlamente. Je zaujímavé, že človek, ktorý, a ja si to pamätám, tu kedysi sedával od rána do večera, dnes ho nevidíte na rokovaní, zbadáte ho len vtedy, keď potrebuje zaujať takýmto nechutným spôsobom.
Objavilo sa aj množstvo iných prejavov, ale to už ponechajme, ako som povedal, na ľuďoch. Patrí to, ja som sa nikdy netajil tým, že uprednostňujem súboj a konflikt v parlamente a nie na ulici, a je len a len na kolegoch alebo kolegyniach, akým spôsobom budú vystupovať.
Chcem sa zmieniť, alebo chcem uchopiť aj takú tú ďalšiu rovinu, ktorá sa tiahla ako niť tou rozpravou, a to bolo samotné spochybňovanie potreby a najmä ukotvenia a posilnenia inštitútu manželstva ako elementárneho predpokladu pre ďalší rozvoj štandardnej rodiny.
Všetkým tým, ktorí hovorili - a načo a čo si to tu robíte za kampaň a komu to treba? - , chcem položiť niekoľko otázok.
Páni a dámy, vy, ktorí nechápete, čo je to základná hodnota, čo je to naše kultúrno-civilizačné pozadie, čo je to hodnotový fundament, ktorý máme, položím jednoducho otázku. Načo je v ústave potom Cyril a Metód? Tak navrhnite, navrhnite budhizmus. Alebo navrhnite čokoľvek, sekty, čokoľvek tam chcete, môžte tam mať.
Načo je v ústave slovenský národ? Tak vymeňme slovenský národ! Načo, načo, aký to má praktický význam?
Hovorím to preto, lebo všade vo svete je ústava základným rámcom, je akousi bibliou hodnôt s odkazom na pôvod, s odkazom na prirodzený kultúrno-civilizačný vývoj aj preto, aby všetky následné akty, ktoré sa dejú v tomto veľkom rámci, nikdy nemohli prekročiť to, čo považuje národ za svoj fundament. A my, bohužiaľ, a to je ďalšia odpoveď všetkým tým, ktorí spochybňujú návrh na posilnenie inštitútu manželstva, dnes čelíme tendenciám, ktoré sú nespochybniteľné, nepopierateľné, sú prirodzené, pretože sú prejavom názoru, sú prejavom občianskej slobody. Ale práve preto, práve preto, nie preto, aby bol sankcionovaný ten, čo má iný názor, alebo aby sa vytvorila bariéra pre tých, čo majú inú predstavu, ale práve preto, aby nespochybniteľne ďalšie generácie Slovákov žili v rámci hodnôt, ktoré sa stáročia vytvárali. Je naša povinnosť, aby sme týmto tendenciám čelili úplne prirodzeným spôsobom. A niet prirodzenejšieho spôsobu, ako posilňovanie hodnôt v Ústave Slovenskej republiky ako v zákone zákonov.
Preto, dámy a páni, ešte raz, ktorí pochybujete, prečo takýto návrh, odpovedajte si na otázku: Prečo Cyril a Metod, prečo slovenský národ v Ústave Slovenskej republiky?
Chcel by som sa, samozrejme, vyjadriť aj k samotnej podstate. Tá hodnota manželstva a jej posilnenia, ako som ju naznačil v predchádzajúcich slovách, je prirodzeným vyjadrením skutočne dlhodobého záujmu. Netreba snáď ani hovoriť aj o všeobecnej verejnej mienke, kde ľudia aj v prieskumoch na jednoduchú otázku odpovedali veľmi jasne. Preto bolo veľmi dôležité a možno práve v tomto období, kedy sa ľudia rozhodujú a kedy by mala rozhodovať naozaj hodnota, kedy by mala rozhodovať vec, ako je charakter, ako je schopnosť byť konzistentný, byť kontinuálny, nie skákať raz tak, raz tak: raz budem podporovať registrované partnerstvo, potom budem kresťan, potom budem to, potom budem to.
Práve dnes je to veľmi dôležité, aby sme takýto akt urobili. (Potlesk.) A som presvedčený, že ak si ľudia dajú odpovede na otázky, a to  –je to téma, ktorá vás zaujíma, máte s ňou zásadný hodnotový problém?  – drvivá väčšina ľudí povie: nie, nemáme, toto je spôsob, akým chceme žiť. Lebo tak žili naši rodičia, naši prarodičia a chceme, aby tak žili naše deti a naši vnuci.
Ak si dáte, ak si dajú otázku k justícii a spýtajú sa  – chceme, aby sme mali dôveryhodné, efektívne súdnictvo, aby sudca, ktorý rozhoduje možno aj v môj neprospech, pretože tak to jednoducho v súdnych sporoch chodí, bol autoritou?  – všetci odpovedia áno. Preto som nechápal aj niektoré nezmyselné ataky, ktoré smerovali k druhej zásadnej časti alebo k druhému základnému okruhu, zásadnému okruhu, ktorý sme v návrhu predostreli, a to bol návrh na zmeny v systéme súdnictva naformulované tak, aby výsledkom bolo to, čo som zmienil: spokojný občan, ktorý má dôveru v autoritu súdnictva alebo autoritu sudcu.
Bol som veľmi prekvapený, že začala v niektorých návrhoch alebo k niektorým návrhom dezinterpretácia, ktorá ma zarážala. Musím zopakovať, že tento návrh bol výsledkom dohody. Politickej dohody, ale s veľmi jednoznačne definovaným cieľom. Musím na úvod ale povedať, že stav justície nie je výsledkom, ako to tu odznievalo od opozičných niektorých poslancov, fungovania vlády SMER-u – sociálnej demokracie. Ale paradoxne tí, ktorí tu predvádzali vo svojich vystúpeniach veľké kotrmelce, ako pán Lipšic alebo, ktorý bol minister spravodlivosti, alebo pani poslankyňa Lucia Žitňanská, ktorá bola štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti, potom ministerkou spravodlivosti, a ktorí takisto nieže niesli zodpovednosť, ale boli autormi formulácií, ktoré dnes v širokej politickej zhode chceme zmeniť, a sú to práve oni, ktorí návrhy, ktoré vzišli zo širšej politickej dohody, spochybňovali a atakovali. Veď to bolo niečo neuveriteľné, čo tu predvádzali! A pre mňa bolo šokom a musím to povedať a každý vie, že tá personalizácia alebo personifikácia pri tvorbe niekde od roku 2002, kde bol aj pán Lipšic zodpovedný ako minister spravodlivosti a potom pani ministerka Žitňanská v rokoch 2010 – 2012, mali jednoznačne politický zámer a boli prejavom politického záujmu. A niet lepšieho dôkazu ako formulácie, ktoré tu odzneli. Napríklad k inštitútu šéfa Súdnej rady alebo kreovaniu Súdnej rady, keď paradoxne sme hľadali spôsob ako v rámci vysokej autonómie súdneho stavu a rešpektu k našim medzinárodným záväzkom vytvoriť mechanizmus, ktorý by bol efektívny, ktorý by bol vnútorne sebakontrolovateľný, prišla kritika na veci, ktoré sme ani nečakali. Navrhli sme: dobre, bude menovať šéfa Súdnej rady pán prezident Slovenskej republiky. Úha, to ide si Fico posilňovať kompetenciu, lebo čo keď to nevyjde a nebude pán Kiska prezident?! Ale nie, lebo to si posilňujete moc. Však vy ste roky po tom volali, aby sa to oddelilo aj, a máme to nakoniec v návrhu  – šéf Najvyššieho súdu, a šéf Súdnej rady. Tak sme povedali: dobre, tak bude to Ústavný súd. Úha, no nie Ústavný súd, lebo prečo by to mal byť? A kto to Ústavnému súdu dá? A kto ovláda súdnu moc a kto ovláda Ústavný súd? Niet, dámy a páni, lepšieho dôkazu, ako tieto vystúpenia o tom, že pôvodné nastavenie, ktoré vtedy vyhovovalo, pravicová vláda, potom pravicový zlepenec, samozrejme zákon ušitý. Nuž, ale časy sa menia, ľudia rozhodli pre iný typ vlády, tak zrazu bolo treba všetko zmeniť, pretože ten nevyhovuje, ten nevyhovuje, ten nevyhovuje.
Bolo to pre mňa veľmi prekvapujúce, ale napriek tomu chcem zdieľať optimizmus a som presvedčený, že sú tu v Národnej rade ľudia, ktorí ,jednak oni sami, ale najmä aj ich odborné pozadie a odborné tímy, sú a budú schopné pripraviť spoločne návrh, ktorý, ak ho v druhom a treťom čítaní táto Národná rada prijme, naplní ciele. A tým cieľom, zopakujem, je spokojný občan s efektívnym a dôveryhodným súdnictvom a preverený, dôveryhodný sudca ako autorita, ktorý rozhoduje naozaj na základe práva a povinností. (Potlesk.)
Chcem na záver povedať všetkým tým, ktorí, samozrejme nepochybujem, budú ďalej atakovať, ďalej spochybňovať najmä hodnoty rodiny, najmä hodnoty manželstva, najmä tým, ktorí budú naďalej vŕtať do akýchkoľvek mechanizmov, ktoré sa v záujme cieľa budeme pokúšať formulovať, dať odkaz, že táto Národná rada už takéto časy prežila, ale, chvalabohu, máme za sebou niektoré aj ústavné zmeny, alebo aj niektoré zákony, ktoré boli a sú výsledkom naozaj korektného politického dialógu, pretože sú v tejto Národnej rade ešte stále, chvalabohu, štandardné politické subjekty, ktorých programová a ideová čitateľnosť je ich hlavným cieľom. A preto som presvedčený, že sa nám podarí v spolupráci, tak ako sme prijali zmeny v ústave, keď išlo o Európsku úniu v roku 2004, alebo keď sme menili ústavu z pohľadu rušenia trestnoprávnej imunity, alebo keď sme schvaľovali niektoré zásadné európske akty a niektoré zmeny v medzinárodných zmluvách, ktoré definujú našu európsku budúcnosť, že tak nájdeme aj počas druhého a tretieho čítania, pretože nepochybujem, že tento návrh prejde do druhého čítania, zhodu, aby sme ľuďom na Slovensku ukázali, že okrem zabávačov, ktorých výrazové prostriedky patria všade, len nie do Národnej rady, ktorých spôsob urážania, osobných atakov, ktorých ideová a programová nečitateľnosť je zrejmá, nemajú a dúfam, že nebudú mať navrch ani v Národnej rade Slovenskej republiky, ale ani v živote ľudí na Slovensku.
Ďakujem pekne. (Dlhotrvajúci potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2014 9:58 - 10:01 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len využijem, pán spravodajca, potom, samozrejme, vy, len aby to malo kontext s vystúpením pána poslanca Zajaca a potom aj reakciou pána poslanca Fronca.
Ja už som to opakoval niekoľkokrát, ako vznikal tento návrh a, samozrejme, to samotné nakonfigurovanie Súdnej rady bolo jeden z kľúčových momentov. Ten návrh, od ktorého sme sa odrážali, bol návrhom, ktorý spracovala legislatíva, ministerstvo spravodlivosti, naši poslanci za náš klub, a ten spôsob kreovania Súdnej rady bol úplne iný. Bola tam proporcionalita, bol tam pán prezident.
Ale čo bol zámer? Čiže chceli sme dosiahnuť v rešpekte autonómie súdneho stavu a zvýšení kompetencií Súdnej rady ako zodpovedného regulátora a dohliadača na efektívnosť a na odbornosť výkonu súdnej moci, sme chceli docieliť aj presne nejaký kontrolný mechanizmus.
A preto ten pôvodný návrh počítal napríklad, že dokonca ten šéf Súdnej rady nebude sudca. Opäť logika, a odpustia mi to sudcovia, s ktorými komunikujem roky a aj teraz počas návrhov na tieto ústavné zmeny, no jednoducho je to prirodzené, že tí ľudia sa poznajú, je to relatívne uzatvorený okruh ľudí, 1 400 ľudí. Tá Súdna rada vždy prevažne má väčšinu sudcov a je zrejmé, že teda práve sudcovský stav si presadzuje a presadí logicky ten svoj záujem, pričom tá Súdna rada, ak hovoríme o súdnictve, alebo teda o spravodlivosti, tak sa nebavíme len o súdnej moci. Hovoríme aj o iných predstaviteľoch, a preto sme hovorili, že teda nech ten šéf Súdnej rady je niekto iný, ako je zo Súdnej rady, nech ho menuje niekto, dobre, debata, pán prezident nie, lebo posilňuje právomoci, Ústavný súd nie, lebo posilňuje tie právomoci.
A výsledok potom bol, že sme prevzali návrh, ktorý tam dnes je, kde zostala otvorená otázka, a potvrdia mi to kolegovia z KDH, hlavne ich ústavnoprávni experti, ktorí sa na tom podieľali, a sme povedali, že, no tak dobre, tak je tam vláda, má tak či tak možnosť. A keďže sme to vlastne vrátili kvázi do pôvodného stavu s kozmetickou úpravou, kde oddelíme šéfa Najvyššieho súdu od šéfa Súdnej rady, čo už ste sa zhodli viacerí na tom, že až tak nejak zásadne nič reformné nebude, tak zase sme sa dostali do situácie, a aj som to povedal viackrát aj verejne, že, no dobre, tak budeme diskutovať. To vôbec nie je podmienka. Vychádzalo to z logiky toho pôvodného návrhu, aby bola aspoň aká-taká gescia, keď sme povedali, že rozhranie medzi súdnou a exekutívnou mocou musí byť veľmi silné z pohľadu autonómie súdnej moci, ale zároveň sme presne v tejto organizačno-manažérskej exekutívnej rovine, kde ako potom exekutíva tu priam žiaducu ústavnú prepojiteľnosť zachová aj s nejakou mierou vplyvu. Takže z toho to vzniklo.
Ale znovu opakujem. Veľmi rád privítam aj o tomto širokú diskusiu, aby skutočne ale sa zachoval princíp, aby tá Súdna rada mala vysokú mieru autonómie, aby prevzala okrem povinností aj zodpovednosť za ciele efektívnosti a dôveryhodnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2014 9:30 - 9:35 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pekný deň vám želám. Ja som aj rozmýšľal, či na vás, pán poslanec, reagovať, ale aj tá vaša reakcia na pána poslanca Vašečku ma utvrdila, že by som mal povedať aj v pléne to, čo som sa s vami pokúšal riešiť už niekoľkokrát osobným rozhovorom, a to je snažiť sa alebo pokúsiť sa vás upozorniť na dodržiavanie aspoň elementárnych pravidiel slušnosti v spôsobe vyjadrovania a vo výstavbe vašich kvetnatých a z vášho pohľadu absolútne jedine pravdivých vystúpení, ktoré v Národnej rade máte, a práve ste to dokázali.
A viete, že som politicky na inej strane ako pán Vašečka a určite aj medzi OĽaNO a SMER-om - sociálnou demokraciou je množstvo úplne legitímnych názorových a programových cieľov, ale, prepáčte, pán poslanec Hlina, a aj v súvislosti s tým, čo ste hovorili o tej správe, vy máte zvláštnu metódu, ktorá má dve úrovne.
Jedna je osobný atak. V tom momente, ak náhodou niekto s vami nesúhlasí alebo ak má náhodou iný názor, tak je od úbožiaka až po, nechcem tu všetky tie expresívne slová používať, a práve ste to aj, ešte raz, prepáčte, pán poslanec Vašečka, ale naozaj je to dobrý dôkaz toho, o čom hovorím, a potom idete po tom človeku. Vytvoríte si obraz triedneho nepriateľa a idete a idete a je vám úplne jedno, ako ho devastujete ľudsky, spoločensky, politicky, lebo vy ste presvedčený, že vaša pravda je tá jediná, ktorú môžete mať.
A tá druhá úroveň, ktorú na to potom zdanlivo racionálne nabaľujete, je vaša snaha vytvárať etalóny. Etalón múdrosti a etalón blbosti. A teraz niekto je v tom etalóne jednom, to ste vždy vy, a ten, kto nesúhlasí alebo má iný názor, tak je deduktívne na druhej strane. Typická ukážka bola to, čo ste tu predviedli, že vy máte IQ 200 a my všetci v SMER-e - sociálnej demokracii, lebo sme zahlasovali za váš návrh, aby podal minister spravodlivosti správu o stave nebankových subjektov, tak sme ten etalón druhý, hej. No tak ste to tu povedali. A vy ste si mysleli, že ako vybabrete s nami. Čo myslíte, že my nevieme čítať, že len vy viete na Slovensku čítať, že my nepoznáme zákon (potlesk), že do 30 dní podáva minister správu, pokiaľ niekto nešpecifikuje, že do 15 dní v skrátenom procese?
Ale vy s plechovým ksichtom znovu urobíte zo všetkých mojich kolegýň a kolegov, aj zo mňa, hlupáka, ktorý ani nevie, lebo vy ste geniálne navrhli niečo, čo my sme ani netušili, ako čo bude. Nie. My sme veľmi dobre tušili. A vrátim sa do minulého roka, kedy vy ste o tom vždy len rozprávali, vyberali ste si triednych nepriateľov z oblasti úžery, pomenovávali ste ich a atakovali ste ich, a my sme vtedy povedali, že, viete čo, nie, dáme zákon, lebo naozaj poďme sa tým zaoberať. Zákon sa predložil, potom za veľmi výraznej spoločnej súčinnosti aj s kolegami z opozície, ktorí ale na rozdiel od vás nielen rozprávali, ale aj pripravili legislatívne riešenia, sadli si spolu kolegyne, kolegovia a výsledkom bude spoločné prijatie zákona už na tejto schôdzi, ktorý vyrieši problém.
A váš dôvod, prečo ste chceli tú správu, bol len to, že vy ste to vedeli, že sa prijme zákon, ktorý naozaj ľuďom pomôže, a vy stratíte tému okrem tej, že zas budete ha-ha-ha na správu. Vás nebude zaujímať, čo tam dá ministerstvo, čo tam bude, ale začnete menovať, útočiť, úbožiaci, takí, hentakí, lebo - a tým skončím - ste sa zaradili do zoznamu jasnovidcov, ja už som to povedal včera pánovi Lipšicovi, spolu s pani poslankyňou Žitňanskou, lebo vy všetko viete. Vy viete, ako dopadnú voľby, vy viete, čo bude. Pán Lipšic takisto, pani Žitňanská dokonca vie už, my sme sa ešte ani poriadne nedohodli - a je to všeobecne známe - na úplnej definícii Súdnej rady a kreovania, stále tam chýbajú veci a vedia to kolegovia z Kresťanskodemokratického hnutia, vie to aj pani poslankyňa Žitňanská, lebo bola na tom rokovaní, lebo som ju prizval, ale ona tu kľudne povie včera, že to je účelové opatrenie a ona už dokonca vie, kto bude šéfom.
Tak my, ktorí sme navrhli, máme dohodu, že v druhom čítaní ešte musíme vyprecizovať mechanizmy, ešte ani nevieme ako vlastne, či naozaj tá voľba bude znútra, lebo je tam stále, a či tam bude naozaj niekto z tej vlády, alebo tam nebude, ale ona už vie, kto bude predsedom Súdnej rady. Pán Hlina vie, ako dopadnú voľby. Pán Lipšic vie, čo bude.
Problém bude asi v tom, že ste - a používam výraz - nezaradený.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2014 18:38 - 18:40 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipšic, nechcem byť osobný, ale váš slovník a miera agresivity jednoducho ma núti, aby som bol aspoň adekvátny, a nedá sa to ináč, ako vaším hodnotením. Ja som tu od roku 2002. Vy ste vtedy nastúpili ako minister spravodlivosti do prvej Dzurindovej vlády. A vnímal som vás, boli ste vždy veľmi ambiciózny a primerane agresívny. Ale so stúpajúcim nenapĺňaním vašich vysokých ambícií, žiaľ, rástla vaša agresivita. A dnes je to váš základný aj ľudský, aj politický prejav. A vidieť to na každom vašom vystúpení. Ja viem, že pre vás musel byť šok výsledok pána Procházku. A tiež poviem, že, dobre, tak nie som politológ, lebo tak zas budete na mňa útočiť, ale každému, ale každému na Slovensku je jasné, že vy ako ten nový líder, ktorý, či vyjdete z konzervy, alebo sa objavíte v televízii, alebo budete ešte agresívnejší, prejavujúc svoju dezilúziu, budete mať stále menej a menej percent a už nikdy sa tým vysnívaným lídrom pravice alebo novou alternatívou, novou tvárou pre najmä mladých ľudí a už pre staršiu generáciu nikdy nestanete. A aj preto možno by ste mohli sa živiť ako jasnovidec, lebo vy tu tak kategoricky všetko viete a kategoricky hovoríte, čo bude, ako bude. Možno by vám to pomohlo.
K tomu vkusu, ktorý máte. No ja vám poviem, že vy máte vkus.
A k tomu súdnictvo poviem potom samostatne vo vystúpení, ako to je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2014 18:01 - 18:13 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť kolegyne, kolegov, aby sme sa naozaj vrátili k vecnosti a k obsahu. A v tejto súvislosti už som chcel reagovať najmä teda po vystúpení pani nezaradenej, ako hovorí pani poslankyňa, nie nezávislej, ale nezaradenej poslankyni pani Lucii Žitňanskej. Ale to by chcelo viac času. A myslím si, že využijem svoje právo ako navrhovateľa.
Chcem sa napriek všetkým tým nuansám, emóciám a napájaniam sa na kampaň vrátiť k podstate spôsobu návrhu a vyjednávania. A ten skutočne mal jediný cieľ, pokúsiť sa o novelu ústavy nie spôsobom, ktorý sa začal v Národnej rade stávať národným športom. A to je individuálne, vopred nekonzultované množstvo návrhov zmien ústavy alebo ústavných zákonov bez akéhokoľvek vedomia toho, že to má akúkoľvek šancu na úspech, len a len v parciálnych prezentáciách sa v téme a v žiari reflektorov podľa toho, ako komu to vyhovovalo alebo koho pani poslankyňa alebo pán poslanec, ktorý s takouto iniciatívou prišiel, reprezentuje. Slovenská ústava si to nezaslúži, a preto zo všetkých návrhov a z tém, ktoré naozaj dlhodobo rezonovali, sme sa pokúsili urobiť hutnejší kompakt a pokúsiť sa s vedomím, že na to nikto nemá ústavnú väčšinu, získať ústavnú väčšinu a urobiť jednu zmenu, ktorá, samozrejme, bude východiskom pre ďalšie následné zmeny v danej oblasti v slovenskom právnom poriadku. Preto je dnes na stole návrh, pri ktorom v rámci politických jednaní, čo sú úplne štandardné prístupy, sme hľadali spôsob, ako vôbec k ústavnej väčšine dospieť s vedomím, že sa dá dosiahnuť návrhom, ktorý je nosič. To znamená povedať témy, ktoré, sme o tom presvedčení ako navrhovatelia, určite otvoriť chceme, a zmeny urobiť, lebo je tu dlhodobý dopyt a požiadavky ľudí na Slovensku, že sú to témy, kde existujú elementárne prieniky obsahové, napriek rozličným ideovým a niekedy aj programovým cieľom jednotlivých subjektov, čo je úplne prirodzené a legitímne, a že tento nosič je základom pre to, aby sa našla čo najširšia zhoda práve s vedomím a interpretáciou toho, že slovenská ústava nie je trhací kalendár a že nie je cieľom dosiahnuť tu 90 hlasov a lámať cez koleno niečo, ale dôjsť v odbornej komunikácii s predstaviteľmi súdnej moci, s predstaviteľmi politických strán, jednotlivými odbornými pozadiami týchto strán, nuž aj s nezaradenými, nezávislými poslancami k takým zneniam a k takým riešeniam, kde opäť bude, po prvé, naplnený cieľ dosiahnuteľnosti širokej ústavnej podpory, veľmi širokého prieniku a zhody aj na praktických riešeniach v následných aktoch a najmä uvedenia tejto novely ústavy do života tak, aby priniesla tie efekty, o ktoré nám išlo. A sa mi zdá, že toto v tejto rozprave sa trošku rozplynulo, aj keď, prirodzene, a súhlasím s názormi, bohužiaľ, žijeme v kampani, ale slovenský politický systém je nastavený tak, že máme v princípe skoro každú chvíľu nejakú kampaň, či európsku, či parlamentnú, či prezidentskú, či regionálnu, či komunálnu.
A ak by sme prijali, že nebudeme riešiť vážne problémy ľudí a vážne témy, ktoré dlhodobo rezonujú, a o tom nikto nepochybuje, lebo to môže niekto považovať za súčasť kampane, tak v tomto parlamente neprijmeme žiadne zásadné riešenie, nehovoriac o tom, že, a v tom je to, čo nazývam štandardnosť, najmä predstavitelia toho spektra politiky, ktorých štandardom je aj skúsenostná báza, vedia, že nielen na Slovensku, ale aj v iných demokratických parlamentných systémoch, ktoré sú vo vážnych ústavných aktoch založené na výraznej ústavnej väčšine, sa dokonca hľadá taký esprit ducha doby, keď dochádza k takýmto prienikom a vôbec k možnosti prieniku, aby sa niečo konečne zmenilo. To, nakoniec, slovenská história parlamentarizmu pozná, tá najväčšia novela ústavy sa rodila len a len v konsenze vysporadúvania sa s dobou predtým.
A, prepáčte, ak tu niekto nazýva politickými kšeftami a obchodmi štandardne politické dohody, no tak potom povedzme, že najväčšia a najrozsiahlejšia novela Ústavy Slovenskej republiky, ktorá umožnila našu európsku integráciu, ktorá proste umožnila našu transatlantickú integráciu, ktorá naštartovala úplne novú éru Slovensku, na ktorej sa podieľali páni z pravice aj ľavicové subjekty vtedajšej veľkej koalície, či to bola slovenská sociálna demokracia vtedajšia, či to bola Strana demokratickej ľavice alebo Strana občianskeho porozumenia, tak sa mám vás všetkých pýtať, ktorí ste vtedy v tej dobe boli a založili našu, dúfam, dnešnú pozitívnu existenciu, to ste robili akože čo, politické kšefty, aby ste vôbec boli schopní dosiahnuť ústavnú väčšinu a urobiť tento elementárny krok? Preto chcem len zdôrazniť, vráťme sa k vecnosti, príde druhé čítanie.
Myslím si a dúfam, že práve téma manželstva ako elementárneho vnímaného tradičného inštitútu rodiny a následnej ochrany rodiny a následných vytváraní predpokladov na ďalší sociálny demografický rozvoj a všetko to, čo s tým súvisí, bude najmenej kontroverzné, pretože už počas rokovaní som to tak vnímal a vnímam to napriek niektorým, nazvem to, zvláštnym liberálnym postojom ako tému absolútne väčšinovo podporenú. A preto dúfam, že tam nebudeme zvádzať žiadne zásadné polemiky.
A poďme do tej druhej závažnej oblasti, a to je súdna moc, aj s tým zvláštnym espritom, ktorý má. A to je vysoká miera autonómie, nevyhnutnosť komunikácie s predstaviteľmi súdneho stavu, hľadania optimálnych riešení na úrovni ústavnej zmeny, ale aj so zámerom, aby v zákone, ktorý, mimochodom, sprevádza tento návrh, a to je zákon o sudcoch a prísediacich, sa premietlo to, po čom tu volá každý, najmä pani Žitňanská. A pýtam sa a neverím, ona už asi vie všetko dopredu, ona už dokonca, ako som ju počúval, vie, kto vraj bude šéfom Súdnej rady. Pritom návrh, ktorý vypracovala vláda v spolupráci s legislatívou aj s poslancami klubu SMER, bol diametrálne odlišný. A to znenie, ktoré tam je dnes, je práve kompromisom a prevzatím opozičnej vízie. A preto sme vlastne navrhli takéto riešenia. Ale ona už vie, kto bude predsedom Súdnej rady, ona už vie, kto bude likvidovať sudcov, ona už vie všetko. A pýta sa a pýta sa a pýta sa. Nuž ja ako navrhovateľ odpovedám. A dúfam, že bude so mnou súhlasiť aj pán predseda poslaneckého klubu KDH pán Hrušovský, že nič nemienime zľaviť na tom, čo sme povedali.
Po odsúhlasení tohto návrhu a jeho postúpení do druhého čítania sa musí začať jeden široký, odborný dialóg a politický dialóg. A budeme sa všetci tí, ktorí sa chceme počúvať, počúvať, všade tam, kde nájdeme širokú zhodu, a znovu opakujem, nie deväťdesiat hlasov, čo by sa relatívne možno dalo dosiahnuť. Nakoniec, kolegovia niektorí z OĽaNO už predtým avizovali, že sú ochotní podporiť takýto návrh. Ale široká odborná zhoda bude tým zlomovým riešením v Ústave Slovenskej republiky, na základe ktorej sa potom bude ďalej stavať. A bude to dôkazom toho, že sa dá naozaj aj v Národnej rade Slovenskej republiky napriek normálnemu, špecifickému, programovému, ideovému inému videniu sveta a rozhraniu všade tam, kde ide o národný záujem alebo o štátny záujem alebo o témy, ktoré sú skutočne väčšinovo súčasťou bežného života ľudí, nájsť veľmi široký ústavný konsenzus. A preto vás chcem požiadať, aby sme viedli túto rozpravu vo vecnom tóne a nechali stranou interpretácie o kšeftoch, o kampani a o neviem čom všetkom možnom. Ja som presvedčený, že to podporu do druhého čítania nájde a potom v druhom a treťom čítaní budeme ďalej pracovať.
A znovu sa vrátim k tej pani poslankyne Žitňanskej, škoda, že tu nie je, ja to, keď tu bude zajtra, ešte zopakujem, pretože bola súčasťou a bol som súčasťou, bol som politickým garantom na týchto vyjednávaniach a jej dezinterpretácia, prepáčte, je pre mňa šokom. A, samozrejme, mnohokrát sme vysvetľovali, o čo ide, a hovorili, že, dobre, tak urobme tie prieniky v tých návrhoch, lebo tu opakovala, ako ona nemôže a tu môžeme my s kresťanskými demokratmi to podporiť.
Nie je to pravda, pokiaľ ide o tie jej dezinterpretácie o likvidácii sudcov. Nuž tu len jeden argument poviem. Samotná vláda pani premiérky Radičovej, kde bola pani poslankyňa ministerkou spravodlivosti, mala v programovom vyhlásení, a každý si to nájde na internete, explicitne napísaný inštitút bezpečnostnej previerky ako základ reformy súdnictva. Takže to je azda najlepší dôkaz, ako manipuluje s faktmi. Ale to je asi u ľudí, ktorí prevracajú kabáty, tak ako je ona raz štátna tajomníčka KDH a potom ministerka SDKÚ. Potom zase tam asi nič neobvyklé nie je.
Ja som presvedčený, že všetci tí, ktorí racionálne pristúpia k týmto návrhom a budú ochotní sa podieľať na ďalšom dopracovaní s cieľom dosiahnuť efektívne a dôveryhodné súdnictvo, budú spolupracovať a že v konečnom dôsledku nájdeme také riešenia, ktoré budú prínosom pre ľudí na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis