Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.3.2014 o 10:04 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2014 10:04 - 10:06 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Poliačik, len zareagujem na to, čo ste povedali, že som neprizval na rokovanie všetky politické strany. Nuž nie ja som sa netajil ani sa nebudem tajiť s tým, že na rokovanie prizývam štandardné politické strany a vás za štandardnú politickú stranu nepovažujem. A veľmi jasne to pomenúvam. Neberte to ako urážku. Dám len niekoľko príkladov tým, ktorí o tom pochybujú. Ak niekto bude politologicky robiť analýzu vášho účinkovania na slovenskej politickej scéne, tak zistí, že ste pravdepodobne a budete dlho rekordér v tom, ako po tom, čo ste dostali relatívne vysokú dôveru od občanov vo voľbách v roku 2010, najprv v osobe vášho predsedu pána Sulíka ste zdevastovali dôveryhodnosť Národnej rady, potom ste v krátkom rekordnom čase zdevastovali a rozložili vlastnú stranu, aby ste záverečným klinčekom v rekordne krátkom čase zdevastovali a položili koaličnú vládu, ktorej ste boli členmi.
Veľmi radi používate výrazy diabol a anjel. Váš problém, a aj preto vás nepovažujem za štandardnú politickú stranu, je, že miesto toho anjela, ktorým by bol zrozumiteľný a nekontroverzný program ako alternatíva pre ľudí na Slovensku, vytvárate len a len obraz diabla a nepriateľa. Možno trošku u vás ten anjel je fetiš v podobe obhajoby drog a obhajoby registrovaných partnerstiev. Ale to je pre fungovanie normálnej krajiny málo.
A ešte je ten ďalší nezmysel, ktorý sa tu objavil pri obhajobe vášho kandidáta na prezidenta, ako jedna strana uchopí všetko. Ale vzhľadom na čas poskytnem argumenty, že je to hlúposť, až vo svojom vystúpení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.3.2014 11:15 - 11:15 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Pán poslanec, skutočne nezneužívajte tak vážny inštitút, ako je prejavenie úcty minútou ticha.
Budeme hlasovať o prerokovaných veciach. Pán poslanec Valocký uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Je to tlač 884.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 884.)

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Paška, Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 86 za, 53 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme schválili.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

Paška Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 128 za, 11 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.

Pán poslanec Šuca uvedie v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 321 o ozbrojených silách, je to tlač 815.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 815.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, nepodal žiaden doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.

Paška Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 83 za, 9 proti, 48 sa zdržalo.
Body zo spoločnej správy sme schválili.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby ste nechali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh zákona ihneď v treťom čítaní.

Paška Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 139 prítomných, 84 za, 7 proti, 48 sa zdržalo.
Sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy, vyhlasujem ju za skončenú.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Hlasujeme o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

Paška Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 138 prítomných, 81 za, 9 proti, 48 sa zdržalo.

Schválili sme zákon 321 o ozbrojených silách.

Ešte, pán poslanec, vás požiadam o uvedenie hlasovania o návrhu uznesenia na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do vojenskej operácie ISAF v Afganistane. Je to tlač 893.

(Hlasovanie o návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, tlač 893.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, s ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas.

Paška, Pavol, predseda NR SR
(Hlasovanie.) 137 prítomných, 133 za, 4 sa zdržali.

Uznesenie sme schválili.

Ďakujem pekne, pán poslanec. Odhlasovali sme prerokované body. Ešte vás chcem požiadať o zmenu v programe. Súčasný bod 18 (tlač 833) navrhujem prerokovať 1. apríla o 9. hodine. Je to vládny návrh zákona o pozemkových úpravách. 18. bod. (Reakcie z pléna.)
(Hlasovanie.) 118 prítomných, 93 za, 6 proti, 15 sa zdržali, 4 nehlasovali.
Schválili sme zmenu v programe.
Ešte ukážte mi, technici, ten screen.
Pán predseda výboru Chmel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2014 15:22 - 15:23 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Len jedna veľmi krátka reakcia. Naozaj si dovolím ohradiť sa za tie formulácie o smiešnom východe a žití na východe ako o treste. A, pán poslanec Galko, viete, no s tým neurobíte nič. A žijú tam státisíce ľudí. A vážte slová, ktoré hovoríte nielen vy, ale aj niektorí vaši kolegovia. Jednoducho je to Slovensko ako všade inde. A nič na tomto návrhu nevidím zlé naozaj. A zdôrazním to. Som presvedčený, keďže sa stala z tejto problematiky tak vážna téma, že bolo potrebné zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorá sa točila práve o otázke návrhov, riešenia problematiky medziľudských vzťahov z pohľadu postavenia minorít a majorít, a či chcete alebo nechcete, tá koncentrácia je práve v týchto oblastiach Slovenska, čo je na tom zosmiešňujúce a znevažujúce, prísť s návrhom, aby človek, ktorý to má z ústavy a má sa priam zaoberať, a je to jeho predmet, takýmito problémami, sídlil v centre diania a jednoducho mal blízko a prežil na vlastnej koži, aby jeho interpretácie alebo dezinterpretácie neboli nejakým subjektívnym súhrnom politického želania v politickom boji, ale aby jednoducho videl, čo to je, tam žiť, a čo to je, byť dennodenne konfrontovaný s touto problematikou. Takže budem rád, ak sa ospravedlníte ľuďom na východe, že žijú smiešny život v smiešnej časti Slovenska. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2014 14:48 - 14:58 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Pekné popoludnie, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, zdanlivo to vyznie nelogicky, čo poviem, ale dôvod, prečo som si vlastne zobral slovo, je nespokojnosť samého so sebou, keďže včera podvečer po tom, ako som pozorne sledoval rozpravu k predmetu schôdze, ktorú zvolali opoziční poslanci, už som sa fakt pri vystúpení pána poslanca Simona neudržal a zakričal som naňho: „Klameš!" Ja sa chcem ospravedlniť nielen jemu, ale aj vám všetkým za túto emóciu, ktorá sa už nedala udržať, ale bolo to také symptomatické a desivé, na čo sa zmenila opäť takzvaná mimoriadna a dôležitá schôdza, ktorú zvolali opoziční poslanci, niektorí opoziční poslanci. A je to dobrý dôkaz, práve tie slová, ktoré narozprával pán poslanec Simon, ako niekedy naozaj aj vážny predmet, akým bezpochyby sú ľudské práva, sa dá zneužiť v tom politickom zápase na trápne predstavenie agresívnej komunikácie, nadávok a znevažovania politického oponenta, v danom prípade vládnej strany SMER – sociálna demokracia.
Pán poslanec Simon, a teraz sa ospravedlňujem, budem poslancom strany SMER – sociálna demokracia a Košičanom, ako si môžeš dovoliť tak bezostyšne klamať o uráne v Košiciach, ty, po ktorom, keď si pôsobil ako minister za maďarskú stranu, zostala spálená slovenská zem, ty, ktorému sme zabránili (Potlesk.) minútu pred dvanástou, aby si neobral Slovensko o klenot vinárstva, tokajskú oblasť (Potlesk.), ty, ktorý si zanechal po sebe spúšť, a ty, ktorý veľmi dobre vieš, že žiadny predstaviteľ strany SMER – sociálna demokracia nikdy či na miestnej úrovni alebo na regionálnej úrovni, ale aj na najvyššej exekutívnej úrovni nepodporil žiadnu ťažbu uránu. A ty tu bezostyšne v tom svojom pláne, ako osočovať a útočiť na SMER – sociálnu demokraciu, kľudne povieš, že minister životného prostredia podpísal ťažbu uránu.
Existujú tri uznesenia miestneho, mestského zastupiteľstva, ktoré zakazujú ťažbu, existuje uznesenie regionálneho, VÚC-karskeho zastupiteľstva, že zakazuje ťažbu, existuje memorandum, ktoré podpisujú všetci starostovia príslušných obcí, že žiadna ťažba uránu nebude, a to, čo musel podpísať minister životného prostredia, je výsledkom podpisu vášho bývalého ministra životného prostredia z roku 2005. A to je geologický prieskum, z nepodpísania ktorého by plynuli dvadsaťmiliónové škody pre Slovenskú republiku.
A ty máš tú drzosť v tom kontexte, keď využívaš schôdzu na to, nie aby si hovoril o ľudských právach, nie aby sme sa dozvedeli o tvojich postojoch k problematike, ale na to, len aby si osočoval, urážal a útočil. Preto som považoval za potrebné ako Košičan sa ostro ohradiť proti týmto klamstvám. Ale je to skutočne, ako som povedal, symptomatické, o čom bola táto schôdza. A ja som s údivom počúval niektorých aj opozičných poslancov, ktorí otvorene priznali, že však oni vlastne ani nevedia, na čo tá schôdza je a že však oni si mysleli, že my to ani neumožníme a že oni vlastne teraz musia nahradiť ten program a každý tu vystupuje agresívne, útočí, uráža, proste klišé, na ktoré sme zvyknutí už dlhé obdobie.
Prepáčte, ale musel som to povedať. (Reakcia navrhovateľa.) Pán navrhovateľ. A myslím to plne vážne. Pozorne som sledoval vystúpenia, pán poslanec a pán predseda výboru bol ostatný, ktorý ako navrhovateľ vecne uchopil naozaj návrh, ktorý mal riešiť aj otázku alebo mal vytvoriť diskusný priestor na ľudské práva, na to, či teda zásah taký bol alebo nebol, čo a ako s tým. A potom už všetko išlo zase v starých koľajach. Môžeme, samozrejme, mať na to názor všetko. Ale znovu to zopakujem, predseda výboru ako navrhovateľ korektne naexponoval problém, používajúc terminológiu, ktorá prislúchala k predmetu tejto schôdze. A potom už to bola lavína invektív, urážok a typických označovaní od agresorov, a neviem, čo všetko sme v strane SMER – sociálna demokracia, od lídra počnúc až po poslankyne a poslancov.
A využijem tento priestor. Už mám na stole dva ďalšie návrhy. Z trinástich schôdzí sa uskutočnilo sedem. Sedemkrát ste mali možnosť, kolegyne, kolegovia z opozície, riadne rokovať o predmete návrhu, ktorý ste dali. Ale toto má byť výsledok, čo ste tu predvádzali dva dni? Čo sme sa dozvedeli? Aké riešenie?
Preto veľmi tri jednoduché odkazy.
Jeden odkaz k príslušníkom Policajného zboru. Chcem ubezpečiť všetkých príslušníkov Policajného zboru, nakoniec to vo svojom vystúpení zdôraznil aj minister vnútra Robert Kaliňák, že Národná rada Slovenskej republiky bude vždy stáť na strane ochrancov zákona, bezpečnosti, zdravia a majetku ľudí a že či už oprávnene alebo neoprávnene ktokoľvek, a nech je to aj vznešený inštitút ombudsmana, bude chcieť alternovať inštitúcie, ktoré sú z ústavy a zákona príslušné hodnotiť a zaujímať stanovisko a trestať, tak to nedovolíme, a že za ich veľmi ťažkú robotu ich vždy budeme kryť a držať im chrbát a jediné inštitúcie, ktoré tu môžu zaujať stanovisko, budú inšpekcia ministerstva vnútra, orgány prokuratúry a súdy Slovenskej republiky (Potlesk.), bez ohľadu na to, či to chce alebo nechce niekto zneužívať na politické ciele.
Ten druhý odkaz pôjde pani ombudsmanke Dubovcovej.
Pán Hlina, trikrát som rokoval s pani Dubovcovou, ktorá je nespokojná so sídlom, s financovaním ombudsmana. Povedal som, fajn, bolo by vhodné a výhodné, ak by tento inštitút veľmi naozaj vzácny a výnimočný, ktorý je všade súčasťou ústavného systému, pôsobil mimo Bratislavy. (Reakcia z pléna.) Pán Hlina, dali sme ponuku, keďže v rámci reformy verejnej správy štát začína disponovať čoraz väčším počtom budov, aby, a povedzte mi, čo na tom nie je logické, aby bolo sídlo ombudsmana v Banskej Bystrici, v centre, v srdci Slovenska, odkiaľ môže či už ombudsmanka alebo aj pracovníci jej úradu naozaj dostupnosťou pôsobiť po celom Slovensku. „Nie.“ A viete prečo? (Potlesk.) A teraz to naozaj neberiem ako útok a tak, aby to nevyznelo pejoratívne, celý ansámbel, všetci spolupracovníci, tá stranícka bunka SDKÚ – DS, a asi to viete na rozdiel od nás, tí, ktorí musíme permanentne pendlovať medzi východom a západom alebo stredom a západom Slovenska, sú tí, pre ktorých je nepredstaviteľné, že by mali odísť z Bratislavy. Žiadny pán Móric, žiadna budova, žiadne to, čo ste tu narozprávali, v tom nie je. Jednoducho neprijala túto ponuku a odmietla to. Preto ten môj odkaz je.
A aj vzhľadom na to, že som zistil, že prejavila významný záujem o problematiku vzťahov neprispôsobivých obyvateľov k spoluobčanom, najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou týchto obyvateľov, čo pravdepodobne nikto nepoprie, že je u nás na východe, využijem všetky kompetencie, aby sme zmenili zákon tak, aby sídlo pôsobenia ombudsmana bolo v priestore, ktorý je blízky z hľadiska problematiky a riešenia týchto vzťahov. Je to obvyklé aj v Českej republike. A navrhnem, aby bolo sídlo ombudsmana v mieste sídla Ústavného súdu, teda na východe. (Potlesk.) Nepochybujem, že na rozdiel od riešenia týchto problémov, od stola v Bratislave či už ombudsmanka alebo pracovníci jej kancelárie budú mať možnosť byť konfrontovaní a veľmi podrobne sa oboznámiť s tým, o čom hovoril aj pán minister Kaliňák, keď hovoril napríklad o 480 incidentoch, o dvoch denne, troch denne trestných činoch, priestupkoch ľudí, ktorí dennodenne sú konfrontovaní s touto problematikou.
Využijem to pri najbližšej príležitosti a už v marci predložím návrh novely zákona tak, aby sme, samozrejme, zabezpečili, aby ste nemuseli, pán Hlina, stále hovoriť o budove niekoho, aby bolo dôstojné sídlo ombudsmana na východe, v sídle Ústavného súdu, je to priam ústavná súvislosť. A tak predpokladám, že bude môcť úrad ombudsmana oveľa dôslednejšie a precíznejšie sa zaoberať touto problematikou.
A ten tretí odkaz je občanom na Slovensku. Bez ohľadu na to politikárčenie, manipulovanie, deformácie, ktoré sme tu počuli, ich chcem ubezpečiť, že Policajný zbor a represívne orgány štátu všade tam, kde dôjde k ohrozeniu zdravia, majetku občanov Slovenskej republiky, zasiahnu v rámci zákona, ale veľmi razantne. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.12.2013 11:25 - 11:25 hod.

Pavol Paška
Do zápisu. Pán poslanec Lipšič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.12.2013 11:08 - 11:09 hod.

Pavol Paška
Pán poslanec Sulík.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.10.2013 18:00 - 18:05 hod.

Pavol Paška Zobrazit prepis
Určeným spravodajcom pre tento poslanecký návrh je pán poslanec Muránsky. Ešte predtým, ako vám dám slovo, pán spravodajca, chcem vás informovať o výsledkoch rokovania poslaneckého grémia.
Na základe dohody v poslaneckom grémiu navrhujem zmenu programu, a to tak, aby súčasný bod 74, čo je návrh poslancov pána Igora Matoviča, Jozefa Viskupiča, Miroslava Kadúca bol preložený ako namiesto súčasného bodu 86 a body, súčasné body 85 a 86, čo sú návrhy poslanca Hlinu o exekučnom poriadku a o symboloch, boli zaradené za alebo po prerokovanom bode 73, ktorým je návrh pána poslanca Hraška a pána poslanca Kadúca. Chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas. (Krátka pauza.)
Pán poslanec, sú to vaše návrhy, ktoré vám dávam možnosť, keď to neodsúhlasíte, budete zajtra alebo možno na budúci mesiac, takže sa vás pýtam ešte raz, je všeobecný súhlas na takúto zmenu? Dobre, nie je, keďže nie sme uznášaniaschopní, budeme pokračovať ďalej.
Ešte pán poslanec Faič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2013 17:26 - 17:28 hod.

Pavol Paška
Pán poslanec Mihál do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2013 11:59 - 12:04 hod.

Pavol Paška
Ďakujem pekne, pán minister.
Pán spravodajca? (Reakcia spravodajcu.) Nie.
Prerušujem rokovanie, vyhlasujem obedňajšiu prestávku a budeme pokračovať v rokovaní o 14.00 hodine. Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 12.04 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2013 11:37 - 11:37 hod.

Pavol Paška
Chcete reagovať, pán poslanec? (Reakcia z pléna.) Zapnite pána poslanca Hlinu. (Reakcia poslanca Hlinu.)
Pán poslanec Hlina bol posledný v rozprave, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán minister, chcete reagovať na rozpravu? (Reakcia navrhovateľa.) Nech sa páči.
Skryt prepis