Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.5.2013 o 16:38 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2013 16:38 - 16:50 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že máme asi polčas rozpravy za sebou a ja by som si dovolil zareagovať pár slovami na jej priebeh.
Myslím, že všetci, alebo väčšina a drvivá väčšina vystupujúcich sa zhodla na tom, že správa je obsažná. Po obsahovej stránke je aj dobre spracovaná a predovšetkým analytická časť má vysokú výpovednú hodnotu, ktorú hodnotili všetci vystupujúci. Tým, že má dobrú výpovednú hodnotu a súčasne ponúka aj východiská, ktoré samozrejme môžu byť kontroverzné, alebo môžu byť vnímané z jednej strany politického spektra inak, ako sú vnímané z inej strany politického spektra, vytvárajú aj priestor pre to, ako sa táto správa volá, to znamená správa pre verejnú diskusiu.
Ja by som si dovolil zareagovať na pár poznámok, ktoré tu doteraz zazneli.
Financovanie školstva. Problém, ktorý sa v zásade opakuje vo všetkých, vo všetkých vystúpeniach. A treba povedať, že slovenské školstvo je podfinancované, ale zase na druhej strane je treba povedať, že je jasne deklarované aj v tomto materiáli, aj vo verbálnych vystúpeniach predstaviteľov vlády, či už ide o predstaviteľa ministerstva školstva pána ministra Čaploviča alebo premiéra Fica, že vláda má eminentný záujem a hľadá všetky voľné dostupné zdroje na to, aby školstvo bolo dofinancované v horizonte roku 2020 do šiestich percent DPH. Ja na druhej strane chcem povedať to, čo som povedal vo faktickej poznámke. Mohli by sme sa tu všetci tváriť ako populisti, mohli by sme povedať, teraz uvoľníme z akýchkoľvek finančných prostriedkov, či už ide o ročné zvyšovanie o 0,2 alebo o 0,3 % HDP, či to budeme vyjadrovať v absolútnych číslach 200 - 300 mil. eur ročne. Len narazíme na zákon o dlhovej brzde a o rok, o dva, o tri, môžeme sa dostať do reálnej situácie, že bude potreba vytvárať vyrovnaný štátny rozpočet, nie rozpočet s deficitom 2,9, 2,6 alebo 1,5 percenta, a tým pádom sa niekde bude musieť skokovo zobrať a bude sa musieť skokovo zobrať aj v oblasti školstva, čo je nezodpovedné.
Ak by sme hovorili o financovaní originálnych kompetencií v školstve, tak ja vám chcem len pripomenúť rok 2011 a prípravu štátneho rozpočtu na rok 2012, vystúpenie pána ministra Mikloša, ktorý prišiel s tým, že podiel dane z príjmov fyzických osôb a v tom aj financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva sa znižuje zo 70,3 na 65,4 %, a nikoho sa nepýtal na to a nikto z vás, kolegovia z opozície, sa nepýtal na to, aký to bude mať dopad na školstvo. Jediná odpoveď bola, štátny rozpočet potrebuje peniaze, to znamená, najľahšie sa nám zoberie z obcí, miest a regiónov a jednoducho tie peniaze vám berieme a nejak sa s tým vyrovnajte. Takže dneska, ak hovoríte o tom, že sú nedofinancované aj originálne kompetencie v oblasti školstva, tak hľadajte vinníka aj medzi sebou.
Otázka, otázka etatizmu a politizácie školstva. Ja osobne nevnímam a nezaznamenal som problém politizácie školstva. Podľa mňa školstvo je odpolitizované a v tejto oblasti nikto nechce robiť ani žiadne zmeny. To, čo otvára vášne, je otázka spádových škôl. Áno, otázka spádových škôl môže otvárať vášne. Ale na druhej strane si musíme povedať, odpovedať zodpovedne aj na otázku: v prípade, že máme veľké demografické výkyvy a máme pred sebou obdobie populačných, populačného nárastu ročníkov, zhruba o viac ako 50 000 detí do roku 2020 až 2024 v oblasti základného školstva, to je na jednej strane, kde potrebujeme navýšiť, výrazne navýšiť kapacity v základných školách; máme tu populačný boom v oblasti vekovej kategórie 0 až 6 rokov, kde potrebujeme výrazne navýšiť kapacity v oblasti materských škôl; a na ďalšej strane tu máme oblasť prebytkových kapacít v oblasti stredného školstva, kde je takmer 100-percentný prebytok kapacít, jednoducho aj tuto musia nastať jednoduché, jednoduché pohyby. A potom musíme hovoriť o tom, že ak niekde treba tie zdroje dať, tak nezabezpečí nárast priestorov normatívne financovanie, ale musíme nájsť nejaké doplnkové zdroje. A tie doplnkové zdroje môžme v krízových situáciách hľadať buď tým, že povieme, že vy, kde nevieme aktuálne zabezpečiť základnú školskú dochádzku a nechceme prejsť na dvojsmennú prevádzku, budete chodiť do spádových oblastí, alebo musíme nájsť dodatkové zdroje tým, že celkový balík peňazí, ktorý je určený na regionálne školstvo, sa určí nejaká časť na financovanie týchto krízových potrieb a bude sa rozdeľovať rovnomerne na normatívy tá ostatná časť. Aj toto je riešenie. Ale tuto môžme otvoriť úplne kľudne celospoločenskú diskusiu a tento problém si vydiskutovať.
Ďalšia téma, ktorá v zásade významne rozčerila hladinu verejnosti alebo kolegov v tejto sále, je otázka menovania riaditeľa zriaďovateľom, alebo otázka otvorenosti, slobody školských rád a otázka toho, že je potrebné, aby vo zvýšenej miere rozhodovali rodičia. Viete, pravda je niekde uprostred. Ja súhlasím s tým, že starosta, ktorý ukončil šiestu triedu základnej školy a má zriaďovateľskú pôsobnosť základnej školy, nemôže kvalifikovane riadiť túto základnú školu a byť zriaďovateľom. Plne s týmto súhlasím. Na druhej strane vám poviem príklad zo svojej obce, kde bola málotriedka, kde sme sa snažili o to, aby deti dostali nadštandardné vzdelanie individuálnym prístupom. A to znamená, ak sme videli, že dieťa má problémy, je zo sociálne slabšieho prostredia, rodičia nemajú adekvátnu vzdelanostnú štruktúru doma a nie sú schopní zabezpečovať rast dieťaťa v tej miere, na čo to dieťa má, tak pani učiteľka jednoducho zabezpečovala vo vlastnom voľnom čase dovzdelávanie týchto detí a robila si s nimi úlohy. Viete, aký bol výsledok? Niežeby sa tí rodičia tešili, že nemusia s deťmi robiť úlohy doma, desať detí zo štrnástich zobrali preč zo základnej školy a povedali, že ich deti nie sú hlúpe a nepotrebujú dodatočné vzdelávanie a doučovanie. Aj takáto je pravda, ak hovoríme o tom, že si povieme pravdu celú, tak si musíme povedať aj toto. Slovenské prostredie dneska ešte nedorástlo celkom na to, že kvalita vzdelania je to, čo by všetci ľudia vnímali ako niečo, čo je potrebné a čo im prináša prospech v budúcnosti.
Ďalšiu otázku, ktorú by som chcel otvoriť, je otázka tézy, ktorú postavil pán kolega Hlina, a povedal: "Lepšie sú kvalitné montérky ako zlý diplom." (Výkrik z pléna: Nekvalitný!) Alebo nekvalitný diplom. Áno, ja som nedopovedal vo faktickej poznámke celú vetu. Pán kolega, museli by ste mať vybudované učňovské a stredné odborné školstvo, aby ste toto mohli uviesť do praxe, čo tvrdíte. Dneska, a používať opäť slovo dneska, dúfam, že opätovne zaznamenala aj pani kolegyňa Vášáryová, lebo k tomuto slovu sa ešte raz dostanem, je situácia taká, že učňovské školstvo takmer neexistuje a stredné odborné školstvo vychováva viac všeobecne vzdelaných maturantov ako odborne vzdelaných maturantov. A v tomto vidím základný problém. Ja plne súhlasím s tým, čo povedala pani kolegyňa Žitňanská. Ak budeme mať 50 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí, nebude to na škodu tejto spoločnosti. Lebo, a to nie je cieľom tejto vlády a verím, že to nie je cieľom žiadnej politickej strany a ani žiadneho politika v tejto sále, sa hovorí, že najlepšie sa ovláda hlúpy a chorý národ. A nemôže byť naším cieľom, aby sme mali hlúpy národ, ktorý sa ľahko ovláda, aby sme mali nekvalitné zdravotníctvo a tí ľudia boli v úplnom područí. Toto nemôže, nie je a nebude naším cieľom. A ak hovoríme o tom, že pôjdeme na barikády, tak za túto tézu určite pôjdeme na barikády my zo strany SMER - sociálna demokracia.
Poslednú poznámku k vystúpeniam, ktoré tu dneska odzneli, bude otázka spisovnej slovenčiny, ktorá sa používa v tejto sále.
Pani kolegyňa Vášáryová, ja som si dal jazykovedcami vypracovať, alebo dať, aby mi dali stanovisko k používaniu slova "dneska". Ja vám prečítam stanovisko: "Slovo "dneska" je hovorové slovo a hovorové slová v slovenskom jazyku patria medzi spisovné slová. Slová štylisticky príznakové sa delia na hovorové slová a knižné slová, podľa toho, či sa vyskytujú v ústnej alebo písomnej reči. Hovorové slová predstavujú základ lexiky v hovorových, konverzačných a spontánnych prejavoch." Verím, že moja faktická poznámka sa dá úplne jasne zaradiť medzi spontánny a konverzačný prejav. A ja vám nevyčítam, že vy ste celý život naučená hrať podľa scenárov, to znamená, skôr používate knižný jazyk. Nechcem to povedať pejoratívne, ale chcem povedať tým, že používate celý život knižný jazyk. A v tomto sa možno líšime.
Ale čo chcem dodať, to, ako ste vystúpili, je, problém vidím v tom. Lebo problém je v neznalosti, vašej neznalosti rokovacieho poriadku Národnej rady, lebo vo faktickej poznámke sa reaguje na predrečníka, ktorý vystúpil v rozprave, a nie na predrečníka, ktorý vystúpil vo faktickej poznámke. To znamená, ak je váš život úzko spojený s knižnou podobou, ktorú si naštudovávate počas celého života, ja vám venujem jeden rokovací poriadok, aby sme si vyjasnili aj tieto otázky.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 15:51 - 15:53 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem pokračovať tam, kde skončila kolegyňa Žitňanská. Pán kolega, ja si tak isto nedovolím kvalifikovať alebo zatrieďovať školy, že malé školy rovná sa nekvalitné školy. Malé školy sa môže rovnať aj individuálny prístup, môže sa rovnať aj individuálny prístup a veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky
Pokiaľ budeme hovoriť o efektívnosti, to je už druhá otázka. Ale samozrejme otázkou efektívnosti sa zaoberá rad garnitúr na ministerstvách už dlhšie obdobie. Pokiaľ si dobre pamätám údaje, náklady na málotriedky predstavujú zhruba 2 % nákladov na regionálne školstvo. A potom máme na druhej strane postavenú otázku politickej roviny, lebo významná časť málotriedok sa nachádza na jazykovo zmiešaných územiach. Ak začnete rušiť maďarské, poviem to takto, tak sa dostanete do sporu s Európskou úniou. Budete odsudzovaní za potláčanie ľudských práv a tak ďalej. Ak na tomto území začnete rušiť slovenské, budete označovaní iným spôsobom.
Bola tu dneska otvorená otázka od dvoch predrečníkov, od kolegu Érseka aj od pána Chmela, ktorí povedali, že sú zásadne proti zlučovaniu alebo vytváraniu spoločných škôl na jazykovo zmiešaných územiach. Jednou z ciest je aj toto, že čiastočne to vyrieši ekonomiku a môžme to posunúť dopredu, ale ekonomicky je to štatisticky v zásade málo významné. Ale babka k babce, budú kapce, ako som ochotný o tom hovoriť.
Téza "lepšie kvalitné montérky ako zlý diplom" môže znieť len ako módny doplnok, lebo na to, aby ste mohli tie kvalitné montérky používať, musíte získať vzdelanie. Ak sa pozriete na učňovské a stredné odborné školstvo, tak zrazu zistíte, že pomaly to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 14:43 - 14:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, otvorili ste tu v zásade politicky citlivú otázku národnostného školstva. Ja osobne žijem, v zásade od svojho narodenia, na jazykovo zmiešanom území a mnohé problémy, ktoré sa navonok pertraktujú ako politické problémy, v zásade nepociťujem.
Ak ste vo svojom vystúpení hovorili, že národnostné školstvo je výrazne finančne poddimenzované, tak mne sa tak nevdojak dáva do hlavy otázka: veď normatív na žiaka voči štandardným slovenským školám je 108 percent. To znamená normatív, normatív na žiaka v škole s iným vyučovacím jazykom národnostnej menšiny je vyšší. To znamená, aká je efektivita využitia týchto prostriedkov?
Je pravdou pravdepodobne to, čo hovoril kolega Fronc, že väčšinou sa jedná o málotriedne školy, a tam potom už to financovanie zjavne nestačí, ale je to na oboch stranách.
Ja osobne nechápem takisto problém obavy zo zlučovania škôl z tej administratívnej stránky. Poviem príklad Gymnázia v Senci, kde v jednej budove sídli gymnázium s vyučovaním jazykom maďarským aj slovenským a nikomu to neublížilo. Tie dve školy normálne koexistujú, fungujú normálne, bez akýchkoľvek problémov desaťročie. Tieto, tieto obavy sa mi zdajú vyslovene ako účelovo politické a nevidím ich reálny základ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 14:27 - 14:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja si, naopak, myslím ako, že celý tvoj príspevok a celé tvoje vystúpenie malo logiku, malo nadhľad a malo hlboké životné skúsenosti z riadenia predovšetkým vysokého školstva po dobu niekoľko, niekoľko desaťročí sa dá povedať.
Takže ja by som to celé zosumarizoval možno jedným jediným konštatovaním: v spoločnosti v minulosti vedeli, prečo si do svojho čela stavajú radu starších, lebo vedeli, že tam prichádzajú so šedinami aj múdrosť a životné skúsenosti, ktoré tú spoločnosť posúvajú dopredu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 10:34 - 10:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, myslím, že to bol kultivovaný prejav zrelého muža, ale predsa zakončili ste slovami, že ste pripravený ísť pre určité hodnoty aj na barikády. V tejto súvislosti by som vám rád postavil otázku. Hlavné motto vášho prejavu bola sloboda, sloboda školstva, otvorenosť, vstup súkromného, cirkevného školstva, zmena direktívneho riadenia, väčšia sloboda.
Tá otázka znie: prinieslo otvorenie sa v oblasti regionálneho školstva vznikom súkromných škôl kvalitu do tohto školstva? Alebo prostredníctvom normatívu sa žiak stal nositeľom peňazí a často si za tieto peniaze kupuje známky? Pričom z rôznych štatistík vieme, že predovšetkým v regionálnom školstve súkromné školy sú najslabšie školy z hľadiska úrovne vzdelávania.
Ako úplne kľudne sa bavme o tom, lebo je to materiál na verejnú diskusiu. Ale vy sám a vaši kolegovia ste niekoľkokrát na výbore aj v pléne povedali, že normatív je potrebné podporiť aj inými kritériami. A to ďalšie kritérium je rozhodne kvalita. Ale popritom môžme hovoriť aj o určitom počte žiakov, ktorých môže byť v triede, ktorý je racionálny z hygienických hľadísk, z ekonomických hľadísk a z rôznych iných hľadísk. Proste, bavme sa o tom komplexne. Ale myslím si, že stavať dneska pozície, že ideme v rámci slobody na barikády. Nikto ju neberie. Chceme len, aby sa to zefektívnilo a zracionálnilo a nič iné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 9:43 - 9:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Beblavý, u vás som zvyknutý, že sa vo svojich vystúpeniach snažíte o vecné pomenovanie problémov a snažíte sa uvádzať fakty, ktoré sú realitou. Je preto pre mňa prekvapujúce, že dneska ste skĺzli trošku do polohy populistickej. A ja musím povedať, že to z hľadiska PR predstavenia, to vystúpenie bolo postavené dobre a pravdepodobne zaujme médiá a zaujme verejnosť.
Len napriek tomu si dovolím upozorniť na nepresnosti, ktoré ste povedali, predovšetkým na jednu. Hovoríte, že tá správa je vágna. Opatrenie, úloha VŠ 1.1 zabezpečiť postupné a udržateľné financovanie finančných prostriedkov na činnosť vysokých škôl v kombinácii opatrení na podporu získavania vlastných zdrojov a tak ďalej. Áno, toto opatrenie je naformulované veľmi všeobecne, ale sám ste vo svojom vystúpení povedali, že o päť riadkov ďalej sa hovorí: "Pri cieli dostať sa na úroveň verejných výdavkov v krajinách OECD na vysoké školstvo do roku 2020 je potrebné zvyšovať objem výdavkov do vysokého školstva tak, aby sme spolu s výdavkami na regionálne školstvo dosiahli 6 % HDP." Ako, je tam jasne pomenovaný cieľ 6 % HDP? Môžeme sa teraz začať sporiť o tom, či to máme urobiť hneď, alebo to nemáme urobiť hneď.
Vás nepodozrievam z toho, že ste neinformovaný. A boli ste v tejto poslaneckej snemovni, keď sa schvaľoval ústavný zákon o dlhovej brzde. Sám dobre viete, ak sa dostaneme na úroveň dlhu 56 % HDP, tak nastupuje automaticky zákon, ktorý hovorí, že prijímame vyrovnaný rozpočet. A my dneska môžeme dať do školstva čokoľvek, kto bude požadovať, ale o rok môžeme trojnásobok z toho školstva zobrať a budeme všetci plakať krvavé slzy. A toto je nekorektné hodnotenie z vášho, z vašej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2013 9:09 - 9:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia výboru predložil spoločnú správu o výsledku prerokovania Správy o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu, tlač 454.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport podáva Národnej rade túto správu o výsledkoch prerokovania Správy o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu:
Národná rada v uznesení z 13. decembra 2012 opätovne konštatovala, že v súlade so schváleným programovým vyhlásením vlády je rozvoj školstva celospoločenskou prioritou a požiadala vládu Slovenskej republiky, aby podľa § 128 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložila Národnej rade Slovenskej republiky v termíne do 31. marca 2013 správu o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Správu o stave školstva na Slovensku pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím z 11. apríla 2013 výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určil výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch. Súčasne určil aj lehotu na jej prerokovanie.
Výbory prerokovali v určenej lehote predkladanú správu. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet zaujal stanovisko dňa 9. mája 2013, výbor pre verejnú správu 7. mája, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny 9. mája. A všetky tieto výbory zhodne odporúčajú Národnej rade Správu o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu, tlač 454, zobrať na vedomie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení zo dňa 7. mája odporučil Národnej rade predmetnú správu zobrať na vedomie a súčasne odporučil ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby po ukončení verejnej diskusie predložil jej výsledky s návrhmi na ďalší postup do vlády Slovenskej republiky v termíne do 30. septembra 2013. Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež šport odporúča Národnej rade zobrať túto správu na vedomie a uznesenie totožného znenia je súčasťou tlače 454a, teda tejto spoločnej správy, ktorú predkladám.
Správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vo výboroch bola schválená v gestorskom výbore, t. j. vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 14. mája 2013 a výbor ma uznesením súčasne poveril, aby som Národnej rade predložil túto správu, ako činím.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2013 18:27 - 18:29 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, tá situácia vôbec nie je situácia ministra školstva Dušana Čaploviča, to znamená, ani jeden z pozmeňujúcich alebo ani jedna z noviel, ktorá spôsobila tento stav, nie je z dielne Dušana Čaploviča, ministra školstva. Tento stav je v zásade platný od roku 2010. To znamená, ak hovoríme o tom, že bolo potrebné tento zlý stav nejakým spôsobom napraviť, vláda Ivety Radičovej mala na túto nápravu takmer dva roky a nevykonala v tomto ako absolútne nič. (Hlasy z pléna.) To znamená, bol by som veľmi, som veľmi nerád, keby sme si začali teraz hádzať horúci zemiak, kto to mal napraviť a kto to nemal napraviť a ak by sme si ho predsa len začali hádzať, tak poviem, áno, mal Eugen Jurzyca ako minister školstva takmer dva roky na to, aby tento stav opravil.
Zrazu je na stole problém, ktorý je dneska horúcim problémom. Týka sa niekoľkých stoviek mladých ľudí, je ich vysoko cez tisíc, ktorí v zásade neurobili externú časť maturitnej skúšky. Nevyhoveli kritériám a tým, že je zákon nastavený tak, že ústnu časť skúšky si môžu opraviť v septembri, písomnú časť - externú si môžu opraviť iba v ďalšom školskom roku, to znamená až o rok. Nevidím v tom ako absolútne žiadnu logiku, lebo ak jednu časť skúšky si môžu opraviť v septembri, je logické, ak si môžu opraviť aj druhú časť maturitnej skúšky v tom istom období. Takže skúsme sa pozrieť na tento problém vyslovene pragmaticky. Nehádzať si vinu jeden na druhého. Tá vina vznikla v ďaleko predchádzajúcom období a určite nie je vinou ministra Dušana Čaploviča.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2013 18:16 - 18:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol jeden pozmeňujúci návrh. Hneď na úvod sa ospravedlňujem, že nie je úplne k téme predmetného návrhu zákona, ale skupina poslancov reaguje na aktuálnu situáciu, ktorá vznikla pri maturitných skúškach. A chceme vyriešiť problém, ktorý je akútny pre niekoľko stoviek mladých ľudí a považujeme za potrebné ho riešiť.
Najskôr by som, pán spravodajca, chcel poprosiť, aby bol vyňatý na osobitné hlasovanie bod číslo 4 a 5 spoločnej správy. Lebo tieto dva body kolidujú s predloženým pozmeňujúcim návrhom.
Takže, kolegyne, kolegovia, text pozmeňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku, Ľubomíra Petráka, Antona Martvoňa, Otta Brixiho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Martvoňa, Otta Brixiho, Daniela Duchoňa, Anny Vittekovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, parlamentná časť, tlač 424.
Prvý bod. V článku I v 4 bode § 119a sa v nadpise slová "od 1. júna" nahrádzajú slovami "od 15. júna", slová "pred 1. júnom" sa nahrádzajú slovami "pred 15. júnom" a slová "do 31. mája" sa nahrádzajú slovami "do 14. júna".
Odôvodnenie: V súvislosti s navrhovanou zmenou účinnosti v tomto pozmeňujúcom návrhu je potrebné upraviť aj prechodné ustanovenie zákona.
Druhý bod. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
Článok III. Zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 462/2008 Z. z., zákona číslo 37/2009 Z. z., zákona číslo 184/2009 Z. z., zákona číslo 37/2011 Z. z., zákona číslo 390/2011 Z. z. a zákona číslo 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po prvé. V § 77 ods. 5 v druhej vete sa za slová "sa koná" vkladajú slová "v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo".
Odôvodnenie: Doteraz platné znenie umožňuje žiakom vykonať opravnú maturitnú skúšku len v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky alebo len externú časť maturitnej skúšky. Navrhovaným ustanovením sa umožňuje žiakom, ktorí boli neúspešní na maturitnej skúške v riadnom skúšobnom období z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej maturitnej skúšky, alebo len externú časť maturitnej skúšky, skúšku vykonať v opravnom termíne v mimoriadnom skúšobnom období aj v septembri nasledujúceho školského roku. Touto úpravou sa tak umožní tým žiakom, ktorí budú úspešní na opravnej maturitnej skúške v septembri, uchádzať sa o vysokoškolské štúdium už v nasledujúcom akademickom roku po splnení kritérií stanovených vysokou školou a po vykonaní zápisu v súlade so zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Druhý bod. V § 77 ods. 7 znie:
"(7) Na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa odsekov 1 a 5 sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka.
Odôvodnenie: Týmto ustanovením sa určujú termíny na prihlásenie sa žiaka riaditeľovi školy na opravnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky alebo len externú časť maturitnej skúšky a to v závislosti od termínov konania opravnej skúšky.
Tretí bod. V § 86 ods. 2 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ju koná v riadnom skúšobnom období".
Odôvodnenie: Ustanovenie špecifikuje lehotu oznámenia výsledkov v klasifikácii externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na konanie skúšky v riadnom skúšobnom období. Pri opravných skúškach z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa lehota oznámenia výsledkov z klasifikácie neurčuje v nadväznosti na termín konania internej časti maturitnej skúšky a to z dôvodu, že žiak v opravnom termíne nemusí konať skúšku z internej časti maturitnej skúšky.
4. bod. V § 90 ods. 1 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak je poslednou časťou maturitnej skúšky externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 5 a koná sa v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá najneskôr do 10 dní od jej konania".
Odôvodnenie: Ustanovenie určuje lehotu vydania vysvedčenia po vykonaní opravnej maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky alebo len externú časť maturitnej skúšky.
Doterajší čl. III sa označuje ako čl. IV. V nadväznosti na vloženie nového článku sa legislatívno-technický upraví aj názov zákona.
Tretí bod pozmeňujúceho návrhu: V čl. III sa slová "1. júna" nahrádzajú slovami "15. júna".
Odôvodnenie: Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia legislatívneho procesu.
Vážené kolegyne, kolegovia, napriek tomu, že tento postup je čiastočne neštandardný, poprosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, nakoľko sa jedná o niekoľko stoviek mladých ľudí, ktorí by zostali vo vzduchoprázdne po obdobie jedného kalendárneho roku. Nemohli by nastúpiť na vysoké školy, v zásade by sa dostali do sociálnej siete a mali by ťažší štart do života. V žiadnom prípade nie je naším cieľom znižovať kritériá, ktoré sú kladené na maturitnú skúšku, len v kratšom termíne dať možnosť opraviť pochybenie, ktoré sa v predchádzajúcom konaní týchto mladých ľudí stalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 22:36 - 22:37 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Škripek, ja budem mať len jednu veľmi krátku poznámočku a bude sa týkať toho, že tie slová, ktoré ste adresovali, adresovali ste to všetkým, neadresovali ste to len niektorej časti tejto sály, že zvyšovanie, že človek na Slovensku je nedocenený aj po finančnej stránke.
Ja by som vás poprosil, keby ste tieto slová niekoľkokrát zopakovali tým, ktorí podpísali návrh na zvolanie dnešnej schôdze, a tí, ktorí spoza toho rečníckeho pultu, ktorý ste teraz pred chvíľočkou opustili, rozprávali o tom, akým zločinom je ustanovenie minimálnej mzdy, akým zločinom je zvyšovanie minimálnej mzdy, akým strašným prehreškom voči podnikateľskému prostrediu a proti tvorbe pracovných miest sú práve tieto veci. Skúste im to, prosím vás, niekoľkokrát zopakovať, predovšetkým kolegom z SDKÚ a kolegom z KDH.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis