Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 20:51 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 20:51 - 20:53 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Nadviažem na tie slová, ktoré povedal pred chvíľočkou pán kolega Blanár, a budem pokračovať, politicky korektné riešenie, po ktorom voláte vy, po ktorom voláme my, je to, aby politické strany nemenili pri každej zmene vládnej garnitúry smerovanie akéhokoľvek rezortu, či ide o školstvo, sociálny systém, zdravotný systém. Toto je politicky korektné. A to je v štátnom záujme Slovenska.Ak hovoríme v návrhu uznesenia o tom, že je potrebné vyzvať všetky politické strany, aby verejne deklarovali procesy a boli schopné si po voľbách sadnúť a dohodnúť sa na spôsobe riešenia problémov, ktoré sa nebudú každé štyri roky, každé dva roky otáčať o 180 stupňov, tak toto je riešenie, ktoré zabezpečí stabilný vývoj slovenského školstva do budúcnosti. My nehovoríme sami o sebe, tak ako hovoríte vy iba o strane SMER a hovoríte o svojich geniálnych nápadoch, ktoré ste ochotní a schopní všetkým ponúknuť, len ako to okolie nie je dostatočne zdatné na to, aby ich bolo ochotné akceptovať. My hovoríme o tom, že sme pripravení akceptovať aj iné návrhy a považujeme za štátny záujem Slovenskej republiky, aby došlo k zhode politických strán a prestalo konečne politikárčenie v oblasti školstva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 20:22 - 20:23 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, vážený pán kolega, ja neviem, či aj počúvaš to, čo rozprávaš. Ja ti pripomeniem dva tvoje výroky: „Dúfam, že bude uznesenie predložené aj v písomnej forme, aby som sa mohol k tomu kvalifikovane vyjadriť.“ To je uznesenie, ktoré patrí k tejto schôdzi, ktoré si uviedol. Súčasne hovoríš, že pán poslanec Poliačik si na tom výbore osvojil požiadavky učiteľov. Bol som na tom výbore aj ty si tam bol a musím ti povedať, že ani do konca rokovania toho výboru neboli požiadavky predložené ani písomne, pričom ešte sa menila formulácia s tým, no keď to nie je tak, tak tam napíšeme toto. Takže takto sa nechodí sem obhajovať alebo bojovať za nejaké záujmy na výbor, treba sa na to inak pripraviť. Boli sme absolútne korektní, konštruktívni a chceli sme hľadať riešenia. Toto je vec, ktorá je politicky absolútne nekorektná.
A ak hovoríš o tom, čo je falošné, čo nie je falošné, chcem povedať hnutiu OĽaNO, falošné je zneužívať skupinu učiteľov a detí na politický boj s cieľom zraziť preferencie strany SMER aspoň o 5 %. To je falošné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 19:56 - 19:58 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
No ďakujem za slovo.
Ja začnem reagovať od pána poslanca Hlinu. Ja som rád, pán poslanec, že si absolvoval VUML a vieš, ako to tam chodilo. Ak hovoríš, že už ti chýbalo v tom uznesení len vytvorenie tej komisie, tak sa pozri do uznesenia, ktoré k tomu predložila skupina poslancov. Neviem, či si pod tým uznesením podpísaný. Štvrtý bod, ktorý tam je, je žiadosť o zaviazanie ministerstva školstva, aby vytvorilo komisiu za účasti stavovských organizácií, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania. Takže ak tam hľadáš komisiu, tak si ju nájdi vo svojom uznesení.
A budem hovoriť o konkrétnych návrhoch, ktoré ste vy mali vo svojom uznesení. Je tam žiadosť pre vládu Slovenskej republiky, aby predložila legislatívny návrh, ktorého obsahom bude záväzok ministerstva školstva každoročne vypracúvať a zverejňovať výročnú správu o stave školstva. No akože to už je záväzok, keď neviete ani naformulovať, či to má byť realizované uznesením, zákonom alebo niečím iným? Tak žiadate tu zaviazať ministerstvo školstva alebo vládu.
Ak budeme hovoriť o ďalších veciach, nie sú žiadne konkrétne čísla ani údaj tam vo vašom uznesení, už mi tam chýba iba jedno: „Vážení čitatelia uznesení poslancov Národnej rady za opozíciu, vygúglite si, čo chcú tí učitelia. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2016 19:39 - 19:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takže, aby kolegovia nemali obavy, že nebudú môcť teraz reagovať na predložený návrh uznesenia, mám návrh uznesenia, ktoré o chvíľu prednesiem, tak vystupujem, aby naň mohol zareagovať aj pán poslanec Viskupič, aj pán poslanec Poliačik.

Ale najskôr ešte zareagujem na jednu vec z rozpravy. Vo svojom vystúpení sa pán poslanec Abrhan dožadoval informácie ako, to stojí s peniazmi Metodicko-pedagogického centra. Mám pred sebou uznesenie Polície Českej republiky z 10. februára 2016, ktoré mi dal pán minister školstva, v ktorom sa hovorí, že o predchádzajúcom súhlase štátneho zástupcu sa ruší zaistenie peňažných prostriedkov na účtoch bánk, je tu vymenovaných päť bánk, lebo pominuli dôvody zaistenia peňažných prostriedkov na účtoch týchto bánk pre účely trestného konania. O vlastníckom práve Metodicko-pedagogického centra nie sú pochyby a tie finančné prostriedky budú vrátené majiteľovi, Metodicko-pedagogickému centru. Keďže sme tu boli obviňovaní zo všetkého možného, z manipulácie s políciou verím, že nikto si naivne nemyslí v tejto sále ani na Slovensku, že dokonca ovládame aj českú políciu a že za účelom konania tejto mimoriadnej schôdze tam prijali takéto uznesenie. Takže, páni a dámy, ktorí ste sa pýtali na to, kde sú tie finančné prostriedky. Finančné prostriedky budú v krátkej dobe vrátené Slovenskej republike na účet Metodicko-pedagogického centra. Ja som rád, že môžem túto skutočnosť oznámiť pánom poslancom za KDH, ktorí sa pred chvíľočkou začali vracať z predvolebného mítingu z Nových Zámkov, a verím, že majú priestor sa zaoberať aj otázkami problémov v školstve a nielen predvolebnými mítingami.
A teraz to dlho očakávané uznesenie, ktoré znie:
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z februára podľa dátumu, dátum jeho schválenia sa doplní, k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva (tlač1872).
Národná rada Slovenskej republiky A. konštatuje, že 1. kvalitné vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu, 2. riešenie problémov v školstve nahromadených za obdobie samostatnosti Slovenska vyžaduje pokračovanie v začatých systémových zmenách v školstve naprieč celým politickým spektrom, 3. konsolidácia verejných financií v tomto volebnom období vytvorila systémové predpoklady na dlhodobo udržateľné financovanie školstva a vedy na Slovensku, B. vyzýva všetky politické strany kandidujúce vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, aby deklarovali verejný záväzok 1. prijať po voľbách v Národnej rade Slovenskej republiky Národný vzdelávací program na roky 2016 až 2024, ktorý bude vychádzať zo správy o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja vrátane cieľov vzdelávania, konkrétnych krokov na ich dosiahnutie, ako aj časového harmonogramu a finančného zabezpečenia na dosiahnutie jednotlivých úloh, 2. garantovať efektívny, spravodlivý a transparentný systém financovania školstva, 3. prijať po predchádzajúcej celospoločenskej diskusii v Národnej rade Slovenskej republiky zákony o financovaní regionálneho školstva, vysokého školstva, vedy a výskumu v súlade s metodikou a odporúčaniami OECD, 4. prijať v Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 5. prijať v Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa komplexne prehodnotí systém kontinuálneho vzdelávania, 6. dofinancovať modernizačný dlh škôl a školských zariadení vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu štrukturálnych fondov Európskej únie, 7. každoročne vypracovať, zverejniť a prerokovať v Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu o stave školstva v Slovenskej republike a plnení Národného vzdelávacieho programu na roky 2016 až 2024 s návrhom konkrétnych krokov na zlepšenie situácie v nasledujúcom roku.
Dámy a páni, to je znenie návrhu uznesenia. Ak niekto sa pýta, prečo sú tieto slová alebo je táto výzva adresovaná všetkým politickým stranám, vyplýva to aj z môjho vystúpenia v tejto rozprave, kde je potrebné dať odpovede na niektoré otázky. A vyplýva to aj zo slov, ktoré povedal pán prezident Slovenskej republiky na prijatí učiteľov, myslím, 28. januára, ktorý povedal, že otázky na riešenie problémov v školstve by mali byť adresované všetkým politickým stranám, ktoré sa zúčastnia volieb. Plníme tak len to, čo povedala aj hlava tohto štátu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 17:41 - 17:43 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem, pán kolega, aj za tvoje vystúpenie.

Budem v tej jednej časti oponovať, pokiaľ sa jedná o výsledky PISA. A povedal si vo svojom vystúpení, že problémom je taký generalizovaný spôsob výučby. Ale ja chcem práve poukázať na čísla, kde v roku 2003 sme mali z celého obdobia najlepšie výsledky, pričom tam je pretrvávanie ešte toho, nazvime to, socialistického modelu memorovania, a od roku 2003 napriek demokratizácii, alternatívnym spôsobom výučby a všetkým tým ďalším veciam nám výsledky klesajú. Tu mi to celkom nehrá, a preto si dovolím poukázať na túto vec, lebo myslím si, že treba možno hľadať hlbšie zdôvodnenie toho.

A druhá vec, ktorú chcem podporiť a plne sa pod to podpisujem, čo si povedal, je, že na naše školstvo môžeme byť napriek problémom hrdí. A myslím si, že je potrebné, aby sme si to všetci uvedomili a hľadali východisko riešenia tých problémov a nestrácali národnú hrdosť.Vzhľadom na to, že v nasledujúcich voľbách nekandiduješ, mne je ľúto, že školský výbor v tebe stratí človeka, s ktorým sa dalo vecne diskutovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 13:49 - 13:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ste predsedom poslaneckého klubu strany MOST – HÍD a pred chvíľou zaznelo vo vystúpení pána poslanca Érseka, že je potrebné posilniť otázku telesnej výchovy, telocviční a podobných vecí, vy hovoríte, že by nemali byť prioritou telocvične, ale mali by sme nájsť iné priority, ktoré sú v danom smere prednostnejšie. Usporiadajte si to nejakým spôsobom v rámci vlastného poslaneckého klubu, aby sme mali v tom jasno aj my ostatní, ale najdôležitejšie je, aby ste sa vy usporiadali.

Ale teraz akože vážnejšie. Povedali ste, že každá zaniknutá škola znamená vyľudnenie dedín. Som starostom malej obce, ktorá zatvorila svoju školu, a napriek tomu, že sme zatvorili svoju školu, dochádza ešte k masívnejšiemu rozvoju obce ako v období, keď tá škola existovala. Čiže neplatí tá téza.

Problémom je, že na národnostne zmiešanom území majú túto agendu dve politické strany, vy, MOST – HÍD a Strana maďarskej koalície.Problémom je, že aj národnostné školstvo z môjho pohľadu sa musí správať efektívne a malé školy, ktoré nie sú udržateľné, je potrebné zatvoriť. Nikto to nebude robiť násilne, lebo by to znamenalo všetky možné politické dôsledky vrátane konania Benátskej komisie a podobných záležitostí a je dohoda na status quo v týchto otázkach. To znamená, do toho zjavne asi nikto nepôjde. Ak by sme ich všetky ale aj zatvorili, tak musím povedať objektívne, že ušetrili by sme zhruba 2 % prostriedkov, čo predstavuje 30 mil. eur. A je otázka, či za 30 mil. eur medzinárodné problémy charakteru nedodržiavania menšinových práv stoja za to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 13:28 - 13:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, zareagujem len na dve veci, lebo v rámci dvoch minút sa nedá zásadne na viac zareagovať.

Ak hovoríš o tom, že chceme zošnurovať vyučovací proces len na staré klasické formy, tak opätovne si pomôžem tou správou, ktorou si mával aj ty, ktorá podľa tvojho názoru nemá správnu metodiku. A tam sa píše: „Učitelia okrem osvedčených foriem využívali aj iné rozmanité aplikačné interpretačné interaktívne formy práce, ktorými cielene podporovali rozvíjanie gramotnosti.“ Čiže odpoveď je: Je to pozitívne hodnotené zo strany školskej inšpekcie a netreba na to ani Montessori ani iné formy vzdelávania.Ak budeme hovoriť o tom čo si povedal, že vy ste za Radičovej vlády znižovali deficit, chcem ti povedať, že spoločne opozícia, vtedy SMER, a vládna koalícia v podobe Radičovej vlády prijala zákon o dlhovej brzde, a dobre vieš a všetci ste tu vykrikovali v roku 2014, že sme blízko hranice, ktorá znamenala okamžité zavedenie vyrovnaného rozpočtu na základe ústavného zákona o dlhovej brzde. To by bolo znamenalo okamžitú stratu pre financovanie napríklad aj školstva, aj iných oblastí zhruba, ak to tak narýchlo zrátam, niekde na úrovni 40 mld. eur. Ja sa ťa chcem spýtať na to, v čom sme nezodpovedne konali, keď sme nedopustili prekročenie dlhu a zavedenie dlhovej brzdy, ale snažili sme sa postupne v rámci možností, ktoré boli ekonomikou vytvárané na to, aby sme sanovali veci, pričom prikrývali sme sa takou perinou, na akú sme mali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 13:00 - 13:02 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa Šípošová, vaša otázka bola rečnícka, vraj nemáme sa zaoberať číslami, z ktorých sa nikto nenaje. Ale otázka je, prečo školstvo nefunguje. Pred chvíľočkou bol na vystúpenia pána ministra rad faktických poznámok, ktoré hovorili, máme sa vyjadrovať k požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov. Ja som zaujal stanovisko, ukázal som niektoré rozdiely v argumentoch, považujem za potrebné o nich teraz diskutovať. Nepovažujem za potrebné diskutovať, či treba zvýšiť výplaty učiteľov, lebo moja odpoveď je, áno, treba to zvýšiť. Nepovažujem za potrebné diskutovať o tom, či treba viac naliať finančné prostriedky do školstva, lebo moja odpoveď je, áno, treba ich tam viac naliať. Ale považujem za potrebné diskutovať o tom, ako to urobiť, aby to bolo efektívne, lebo jediným naším cieľom, a na tom sa zhodneme, tu je zvyšovanie kvality školstva. To je teraz jediným naším cieľom, podčiarkujem.
Pán Bugár, nehovoril som nič o raste platov za Radičovej vlády, ale treba povedať, že trafená hus zagága, lebo bol tam nulový nárast, a to ste povedali vy. A ste boli súčasťou vládnej koalície. Ja som tvrdil, a za tým si stojím, že rozhodnutím ministra financií Ivana Mikloša ste výrazným spôsobom znížili financovanie originálnych kompetencií v oblasti školstva. A tento fakt nepopriete ani žiadnym faktom iným nevyvrátite.
A chcem povedať, že ak budem mať česť a možnosť zastupovať občanov aj v ďalšom parlamente, tak budem robiť všetko preto, aby slovenskí učitelia dostali viac na svojich výplatných páskach a aby šlo viac financií do slovenského školstva.
Skryt prepis
 

11.2.2016 12:32 - 12:54 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia, dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k prebiehajúcej schôdzi v Národnej rade aj k požiadavkám učiteľov.
Zaznelo pred chvíľočkou v rozprave v jednej z faktických poznámok, že všetci tu musíme mať jeden cieľ. Áno, všetci ho musíme mať. A to je kvalitné školstvo na Slovensku. A k tomuto cieľu sa hlásim. Myslím si, že kvalitné školstvo na Slovensku je aj cieľom drvivej väčšiny učiteľov, ktorým aj z tohto miesta chcem poďakovať za prácu, ktorú vykonávajú, lebo ju často vykonávajú v nie ľahkých podmienkach a nie dostatočne finančne ohodnotení, čo jednoznačne treba povedať.
Druhá otázka ale znie, ak budeme hovoriť o požiadavkách, ktoré priniesla Iniciatíva slovenských učiteľov, a v zásade zjednodušene sa dajú zhrnúť do troch bodov, sú to platy, okamžité navýšenie zdrojov a riešenie problémov kreditov v školstve, tak poďme hovoriť o týchto troch veciach, akým spôsobom korešpondujú s naším hlavným cieľom, ktorý je celospoločenský cieľ, kvalita školstva. Všetky tieto tri požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov sú len časťou prostriedkov na to, aby sa zlepšila kvalita slovenského školstva.
Ak dovolíte, ja by som ukázal a predstavil aj niekoľko grafov.
Prvý graf hovorí o vývoji priemernej mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve v období rokov 2006 až 2015. Vidíte, že za obdobie prvej Ficovej vlády zhruba mzda pedagógov rástla rovnako ako mzda v národnom hospodárstve. V období vlády Ivety Radičovej došlo k zastaveniu tohto rastu a od druhej Ficovej vlády dochádza k roztváraniu nožníc medzi priemernou mzdou pedagogických zamestnancov, či už je to v prenesených kompetenciách, ako aj v originálnych kompetenciách, a len priemernou mzdou v národnom hospodárstve.
Zaznela tu otázka, či treba učiteľov ohodnotiť viacej. Určite, za kvalitnú prácu ich treba ohodnotiť viacej, ale k týmto otázkam sa dostaneme.
Zaznela tu otázka, ako mohli odbory vyjednať podmienky kolektívnej zmluvy, ktoré nenapĺňali podmienky učiteľov. No opätovne chcem ukázať tento graf, ktorý hovorí úplne jednoznačnou rečou. Toto sú platy učiteľov, toto je priemerná mzda v národnom hospodárstve a toto sú platy ostatných zamestnancov. Ak boli požiadavky učiteľov na 7,5-percentný rast mzdy a odbory to vyrokovali, že to bude nielen pre učiteľov 7 % a ostatným nič alebo minimálne, ale že všetkým to budú 4 %, tak ja sa tomu vôbec nečudujem. A za to, že sa vyjednali takéto podmienky, v mene tých, ktorí zarábajú na úrovni v hrubom okolo 500 eur, vždy poviem, že vyjednanie týchto podmienok bolo správne a bolo podľa mňa v tomto jediné možné riešenie.
Môžeme tu hovoriť v súvislosti s rastom platov a skvalitňovaním podmienok aj o ďalších parametroch. Takýto bol vývoj počtu žiakov na slovenských základných školách od roku 2000 do roku 2015. Vidíte v tom zásadný prepad z úrovne zhruba 650-tisíc na úroveň 624-tisíc žiakov. Ak budeme hovoriť o týchto číslach, pokleslo to v tomto období o 130-tisíc žiakov na slovenských školách, pričom financovanie školstva išlo hore aj vďaka priemerným mzdám, aj vďaka ďalším príslušným veciam.
Ak to premením na drobné, tak poviem, že klesli dva dôležité parametre, prvý dôležitý parameter, počet žiakov na triedu, druhý dôležitý parameter, počet žiakov na učiteľa, ktoré majú vytvárať systémové predpoklady na to, že sa zlepší kvalita školstva, lebo učiteľ má viac času na prácu so študentmi a aj viac času na individuálnu prácu. To znamená, malo by sa to prejaviť na kvalite školstva.
Ak hovorím o počte žiakov na triedu, tuto je vývoj počtu žiakov na triedu v sledovanom období od roku 1990 po rok 2015. Začínali sme vo verejných školách zhruba na úrovni 25 žiakov na triedu, dnes sme na úrovni zhruba osemnásť a pol žiaka na jednu triedu. Myslím si, že je to dostatočné vytvorenie systémových prostriedkov a predpokladov na to, aby sa zlepšila kvalita vzdelávania na slovenských školách.
Jeden z ďalších parametrov, ktorý treba, samozrejme, spomenúť, ten ďalší parameter je, koľko nás stojí vzdelávanie jedného žiaka. Ak v roku 2004 na stálo vzdelávanie jedného žiaka niečo pod tisíc eur, dnes v roku 2015, teda na konci roku 2015 sme tu zhruba na úrovni 2-tisíc eur. Ten nárast za obdobie niečo viac ako 10 rokov je vzrast nákladov na vzdelávanie jedného žiaka o 100 %. Teda o 100 % vzrástli náklady na vzdelávanie jedného žiaka a budeme hovoriť, že sa nič nedáva do školstva, Slovensko je jednou čiernou dierou, kde sa peniaze míňajú iba na sifóny. Na týchto číslach je jednoznačne vidieť, že to je absolútna lož a takéto sú reálne čísla zo štatistík, ktoré sa dajú kedykoľvek vyhľadať.
Ak hovorím o kvalite slovenského vzdelávania, tak môžeme hovoriť o sledovaných parametroch, ktoré sú vždy problémom. A zasadal školský výbor, myslím, v roku 2013 alebo roku 2014 k výsledkom hodnotenia v hodnotení PISA. Hodnotenie PISA sa týka žiakov 9. ročníka. Ak budeme hovoriť o parametroch, ktoré dosahovala Slovenská republika v matematickej gramotnosti v roku 2003, bolo 498 bodov a priemer OECD bol 500 bodov, v roku 2012 to bolo 482 bodov, priemer OECD vtedy bol 494 bodov.
Veľmi podobné je to aj pri čitateľskej gramotnosti a pri prírodovednej gramotnosti, kde vidíme pokles kvalitatívnej úrovne vzdelávania. Ak to dám do súvisu, že v tomto období, ktoré korešponduje presne s týmto obdobím, v rokoch 2004 až 2013, vzrástli náklady na vzdelávanie jedného žiaka takmer dvojnásobne a došlo k výraznému prepadu kvalitatívnej úrovne vzdelávania.
Dámy a páni, toto nie je iba otázka peňazí, povedzme si to úplne otvorene, toto nie je iba otázka peňazí, to je aj otázka prístupu. Ak budeme hovoriť o tom, kde vzniká nejakým spôsobom problém a kde sa to začína lámať, zoberme si hodnotenie TIMSS a PIRLS, čo sa týka žiakov mladších, 4. ročníka. Tie výsledky, ktoré sú z rokov 2007 až 2011, ukazujú, dochádza k nárastu bodov zo 496 na 507 v matematike, dochádza k nárastu bodov v prírodných vedách, dochádza k nárastu bodov, a to dokonca k výraznému, v čitateľskej gramotnosti.
Ako je možné, že na prvom stupni základných škôl dokážeme pri rovnakom materiálnom vybavení, pri rovnakom platovom zabezpečení zabezpečovať rast výsledkov, na druhom stupni vzdelávania nám výsledky výrazne, ale výrazne klesajú? Toto nie je len otázka financií, opakujem, treba sa týmto problémom zaoberať hlbšie.
Môžeme hovoriť aj o ďalších veciach, o tom, aké sú podmienky na výchovu a vzdelávanie na Slovensku a či sú alebo nie sú dostatočné tieto podmienky. Ak sa na to budeme pozerať cez makroekonomické čísla, to je percento HDP, ktoré ide do vzdelávania, odpoveď na to bude, jednoznačne podmienky nie sú dostačujúce.
Mám pred sebou správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015, ktorú spracovalo nové vedenie školskej inšpekcie.
Ak budem citovať z tohto materiálu, ktorý nikto nespochybnil na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, tak potom môžem citovať z oblasti materských škôl. Školy boli vybavené pomerne obsiahlym spektrom učebných pomôcok, je z nich 89 % vrátane digitálnych technológií v poriadku, pozitívne zistenia, vybavenie učebnými pomôckami, didaktickou technikou a ich využívanie vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Podčiarknem, pri materských školách je tam aj veta o ich využívaní vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Upozorňujem na túto vetu, lebo táto veta sa pri spomínaní iných typov škôl opakovať už nebude.
Ak si zoberieme základné školy, tak sa tam konštatuje, že 16 % kontrolovaných subjektov nebolo zabezpečených primerane materiálnym a technickým vybavením. Je to pri rozpočte regionálneho školstva, ktorý je na úrovni 1,4 mld. – 1,5 mld., nie je tak 400 mil. eur okamžitých investícií. A to hovorím len o základnom školstve. Je to vzorka zhruba 20 až 25 % celkového počtu škôl, ktoré boli v danom kontrolovanom roku kontrolované, čo je podľa mňa reprezentatívna vzorka, pokiaľ by sme hovorili aj o prieskume verejnej mienky alebo akýchkoľvek iných prieskumoch.
Ďalšie tvrdenie. Väčšina z tých kontrolovaných subjektov vytvorila primerané priestorové podmienky a zabezpečila materiálno-technické vybavenie prostriedkami informačno-komunikačných technológií pre rozvíjanie digitálnych zručností žiakov. Napriek tomu rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií dosiahlo na hospitovaných hodinách nevyhovujúcu úroveň. Napriek materiálnemu vybaveniu sa tam konštatuje, že rozvíjanie kompetencií žiakov dosahuje nedostatočnú a nevyhovujúcu úroveň.
Ďalšie tvrdenie z uvedenej správy. Samotní vyučujúci využili možnosť efektívnej interpretácie nového učiva prostredníctvom technológií a interaktívnej tabule na 27 % hodín, ale žiakov do aktívnej činnosti s týmito prostriedkami nezapájali. Dámy a páni, ja som za to, aby sme naliali prostriedky do školstva, ja som za to, aby sme dovybavili všetky školy, ale očakávam, že sa zlepší aj využívanie týchto prostriedkov, lebo ak sa využívajú na 27 % na základných školách, musím jednoznačne konštatovať, je to absolútne nedostatočné.
Môžeme hovoriť o tejto kategórii aj pri kategórii gymnázií, kde sa zaraďuje medzi pozitívne zistenia personálne zabezpečenie procesu výchovy a vzdelávania, negatívne zistenia nevyužívanie didaktickej techniky a prostriedkov informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní napriek dobrej vybavenosti škôl.
To znamená, ak je jediný problémový segment, materské školy sú dobre vybavené, gymnáziá sú dobre vybavené, len základné školy sú slabšie vybavené v 16 %, tak sa pýtam, kde treba tých 400 mil. okamžite naliať, lebo sme v čiernej diere a naši žiaci nemajú možnosť sa tak vzdelávať. Problém nie je v týchto prostriedkoch, problém je v spôsobe a rozsahu ich využívania.
Neuspokojivým zistením bola organizácia vyučovania, kde napríklad sa nedodržiava maximálny počet vyučovacích hodín.
Táto správa je všeobecne dostupná a je pomerne rozsiahla, má zhruba stotridsať strán. Každý, kto má záujem, sa môže s ňou oboznámiť.
Dámy a páni, tu sú grafy pre materské školy, kde vidíte, že vybavenosť a podmienky pre výchovu a vzdelávanie sa dosahujú niekde na úrovni 90 % a takisto využívanie týchto prostriedkov na zlepšovanie v kompetencii žiakov je pomerne dobré.
Pozrite si porovnanie to isté, ktoré je pre základné školy. Využitie materiálno-technických prostriedkov je na základných školách diametrálne nižšie, na materských školách s tým problémy nemajú. Porovnajte si to isté, pokiaľ ide o gymnáziá a materské školy, lebo tu je vidieť ten zásadný rozdiel, materské školy s tým problém nemajú a pozrite sa, kde je využívanie techniky a prostriedkov vybavenia na gymnáziách. Toto je ten priepastný rozdiel, ktorý je. A tento priepastný rozdiel hovorí aj o niečom inom ako o chýbajúcich financiách.
Som ochotný diskutovať o tom, že môže tu byť jeden z dôvodov nedostatočné platové ohodnotenie učiteľov, ale ten dôvod nemôže byť 70-percentný a jednoducho riešenie požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov musí byť o tom, aby sme si seriózne sadli za rokovací stôl, aby sme si pomenovali všetky problémy, ktoré tam sú, aby sme si povedali, či navrhované riešenia, inak požiadavky, Iniciatívy slovenských učiteľov, sú tým nástrojom, ktorý povedie k okamžitému zlepšeniu situácie v slovenskom školstve. Ja osobne sa domnievam, zaznelo to tu niekoľkokrát a zaznelo to aj z vyjadrení predstaviteľov strany SMER, a hlásim sa k tomu, nie je to iba o tomto, Iniciatíva slovenských učiteľov bola zneužitá na politické ciele pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami a mne je toto ľúto, lebo záujem o riešenie podmienok v školstve tu je a sme pripravení ich riešiť, nielen o nich diskutovať.
Ja by som ešte sa dotkol jednej veci, ktorá veľmi často zaznievala v rétorike opozičných politikov. Dali ste peniaze obciam a mestám a tie ich míňajú na chodníky. Dámy a páni, poviem niekoľko čísiel, ktoré budú úplne presné, ktoré sú z účtovníctva, ktoré obce vykazujú ministerstvu financií. A mám tu dve volebné obdobia starostov, roky 2006 až 2010 a roky 2011 až 2014. Vo volebnom období rokov 2006 až 2010 došlo v rokoch 2006, 2007 a 2008 k menšiemu prerozdeleniu finančných prostriedkov, ako to bolo posunuté na obce a mestá, v celkovom objeme 44 mil. eur, ale, zdôrazňujem slovíčko „ale“, v rokoch 2009 a 2010, keď sa končil volebný cyklus starostov, investovali takto naakumulované finančné prostriedky nie vo výške 44 mil. eur, ale vo výške 344 mil. eur do školskej politiky. Celkový rozdiel, ktorý prišiel z rozpočtov obcí a miest do oblasti školstva je za obdobie rokov 2006 až 2010 plus 300 mil. eur. Ešte zaujímavejšie čísla sú tu za obdobie rokov 2011 až 2014, kde ani jeden rok neprišlo k neprerozdeleniu posunutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale výdavky obcí a miest kumulatívne za toto štvorročné volebné obdobie boli o 785 mil. eur vyššie, ako im boli poukázané. A tu sa chcem na to opýtať. A poďme hľadať problém spoločne. Ak za štyri roky okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu pritiekli navyše prostriedky z obecných rozpočtov do regionálneho školstva vo výške plus 785 mil. eur, kde sa tieto prostriedky stratili? Mne toto nie je jasné. Existujú tam dve možnosti, buď niekto podvádzal v účtovníctve, pričom ak je to tak, tak to pomenujme a vyčistime tento stav, alebo nie sú pravdivé tvrdenia, ktoré sú prezentované tými, ktorí zvolávajú túto schôdzu a ktorí dali na to podnet. Tu len tieto dve možnosti sú, žiadna iná možnosť nie je.
Ak budem hovoriť o tom, či táto skupina poslancov, ktorá dala podnet na zvolanie schôdze, je oprávnená, kompetentná na to, aby zvolávala túto schôdzu, a hovorí, že my len sľubujeme a keď máme možnosť, tak nerobíme, ja si opätovne pomôžem grafom obdobia rokov 2012 až 2015, kde musím povedať, že v tomto období, kedy bola Radičovej vláda, minister Ivan Mikloš znížil podiel obcí a miest na dani z príjmov fyzických osôb, teda na podielových daniach zo 70,3 na 65,4 %, pričom 40 % týchto finančných prostriedkov je určených v zásade na školstvo, lebo sú to materské školy, školské kluby a všetky ostatné zariadenia. To znamená, že tu začal vznikať jeden z vážnych problémov nedofinancovania regionálneho školstva v oblasti originálnych kompetencií. Ak chcete hľadať otázku na to, kde to začalo vznikať v posledných šiestich rokoch, tak si ukážte jednoducho v zrkadle na seba, lebo pravda je taká, že vy všetci, ktorí dnes zvolávate túto schôdzu, ste hlasovali za zníženie rozpočtov pre originálne kompetencie, ktoré vyplývajú z podielových daní pre obce a mestá. Taká je pravda. (Potlesk.)
A tu posledná vec sa týka toho, keď budeme hovoriť o tom, kto má aké záujmy a kto nemá aké záujmy, bolo niekoľko tunelov do oblasti financií v školstve a boli sme obviňovaní napríklad za to, že sme chceli vyčistiť centrá voľného času, ktoré boli jedným obrovským tunelom.
Chcem ukázať ďalší tunel potenciálny, ktorý sa dá takto vnímať, lebo počet žiakov, teda ktorí boli v centrách voľného času, sa čiastočne presunul do základných umeleckých škôl. Dámy a páni, toto je vývoj počtu žiakov v základných umeleckých školách od roku 1991 po rok 2015 vo verejných školách, zo 76-tisíc na 106-tisíc, v súkromných školách z 0 na 51-tiscí, kde už sme na 57-tisícoch a k tomu prirastá nejakých 6-tisíc detí. Ak povieme, že za toto obdobie je nárast takmer 60 % detí, ktoré potrebujú vzdelávanie v umeleckých odboroch a o tento počet sa to navýšilo a dáme to do kontrastu s tým, ako nám klesol počet žiakov na školách, tak snáď nikto nepochybuje o tom, že ani v tomto vývoji nie je niečo v poriadku a jednoducho aj s týmito nežiaducimi tendenciami musíme niečo robiť.
Dámy a páni, uviedol som len časť faktov, o ktorých sa dá diskutovať. Nikto z nás nemá patent na rozum, ale sme pripravení hľadať riešenia, ktoré okamžite pomôžu riešeniu problémov v školstve. A z tohto miesta prehlasujem, že ešte raz vystúpim v tejto rozprave využijúc svoje oprávnenia spravodajcu a predložím alternatívne uznesenie k tomu uzneseniu, ktoré je súčasťou predloženej správy. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2016 11:27 - 11:29 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia, dovoľte mi, aby som predniesol informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na prijatie uznesenia Národnej rady k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva (tlač 1872) vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1896 z 9. februára 2016 pridelil návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva na prerokovanie a zaujatie stanoviska Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, určil, aby Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport predložený návrh skupiny poslancov prerokoval a zaujal k nemu stanovisko do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.

Predložený návrh skupiny poslancov výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval na svojej 75. schôdzi výboru dňa 11. februára 2016 a neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

Predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mojmír Mamojka ma určil ako spravodajcu výboru a za mojich náhradníkov určil poslancov Oľgu Nachtmannovú a Pavla Gogu s tým, aby som ako spravodajca výboru informoval Národnú radu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.Pán predseda, skončil som a v zmysle rokovacieho poriadku sa hlásim do rozpravy ako prvý, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis