Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2015 o 16:49 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 16:49 - 16:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo a ďakujem aj za vystúpenie, pán poslanec Muňko. Ja som rád, že tu zazneli opätovne faktické fakty, ktoré sa nedajú žiadnym spôsobom spochybniť, a súčasne som rád, že v tejto miestnosti počas vášho prejavu sedel aj pán poslanec Přidal, lebo zjavne to bude, vaše vystúpenie bolo v rozpore s manuálom Enelu, ktorý používal pri vystúpení on. Takže nech teraz má možnosť si skomparovať údaje a možno už v budúcnosti sa snaží vystupovať ako zástupca slovenského národa v slovenskom parlamente, a nie cudzej nadnárodnej spoločnosti.
Ale chcem povedať aj k otázkam, k otázkam, ktoré ste spomenuli, pokiaľ sa týka tunelovania pred privatizáciou. Mňa zaráža jedna vec. Pokiaľ ide o veci, za ktoré nemôže Ficova vláda, tak vždy je vinná Ficova vláda. Ak sa hovorí o tom, že sa tunelovalo dva roky pred privatizáciou, a privatizácia prebehla v roku 2004, to znamená, masívne tunelovanie prebiehalo v období rokov 2002 - 2004, kedy bola druhá Dzurindova vláda, a tuto nenesie okrem pánov, ktorí dnes sedia v opozícii, zodpovednosť nikto iný. Takže poprosil by som ich, aby si zrovnali aj tieto fakty, a keď chcú byť korektní, tak nech hovoria korektne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 10:08 - 10:10 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dzurinda, musím skonštatovať, dobrý emotívny prejav a súpera treba aj takýmto spôsobom asi oceniť. Emotívny, priam som zaslzil niekoľkokrát počas vášho prejavu a poviem, v ktorých pasážach, bolo by toho viac, ale nestihnem to v dvoch minútach.
Prvýkrát, keď ste hovorili o kúpe a predaja chalupy na Hradišti. Áno, len nejak mi z toho vášho argumentovania nevyplynulo, či ste v prípade predaja Slovenských elektrární bol na strane predávajúceho alebo kupujúceho, a pre koho ste zjednával tú výhodnejšiu cenu. Ja predpokladám, že tak ako som ja zaslzil pri týchto argumentoch, rovnako ste slzili aj vy, aj celá vláda, keď rozhodovala o podpisovaní prevodu akcií, a len z dôvodu toho, že ste mali zastretý zrak, vám ušlo, že tá jedna akcia, ktorá umožňuje kontrolu štátnych orgánov sa tak nejakým nedopatrením navyše predala. Toto považujem za hrubú chybu, ktorá sa stala, a z tohto sa jednoducho nedá žiadnym spôsobom vyviniť.
Druhýkrát som zaslzil, keď ste hovorili ako výnosy z privatizácie išli na dôchodkovú reformu a privatizácia je nadávkou na Slovensku. Áno, výnosy z privatizácie mali ísť na dôchodkovú reformu, ale transakčné náklady dôchodkovej reformy boli odhadované v tom období, keď ste ju zavádzali, zhruba na 600 mld. slovenských korún a s ťažkosťami bola vláda Mikuláša Dzurindu prinútená, aby sa vyčlenila niekde na úrovni 60 až 70 mld. slovenských korún na sanáciu dopadov dôchodkovej reformy, čo stačilo na necelých päť rokov. Takže takéto sú pravdy.
Ak hovoríte o tom, že Slovensko je na zlej ceste, Slovensko neskolabovalo a vy nie ste premiérom desať rokov. Možno práve preto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2015 18:40 - 18:41 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ja som rád, že ste vystúpili a uviedli ste fakty, ktoré sú absolútne nespochybniteľné. Ja sa dotknem jedného, ktorý ma extrémne zaujal, a to je tá jedna chýbajúca akcia k možnosti kontroly hospodárenia Slovenských elektrární zo strany Najvyššieho kontrolného úradu.
Ak by sme sa na to pozreli z iného pohľadu, tak musíme povedať, že v tomto prípade sme pustili všetky riadiace páky z rúk. Ak sa pozrieme na to z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenska, národnoštátnych záujmov, tak touto privatizáciou, ako aj ďalšími privatizáciami, ktoré sa ťažko dajú nazvať privatizáciou v pravom slova zmysle, nakoľko sa predávalo štátnym monopolom iných krajín, sa v zásade fungovanie slovenskej ekonomiky presunulo pod správu iných štátov. Ak tu niekto z mojich kolegov hovoril, že v tomto prípade vzhľadom na predajnú cenu a ďalšie súvislosti išlo o ekonomickú vlastizradu, tak ja si dovolím tvrdiť, že v prípade ak odovzdávate riadiace páky od fungovania štátu, hospodárstva štátu do rúk iných štátov, tak nejde len o ekonomické vlastizradu, ale o vlastizradu ako takú.
Skryt prepis
 

19.5.2015 11:10 - 11:10 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem jeden organizačný, jednu organizačnú informáciu pre kolegov, ktorí prijali pozvanie Jeho Excelencie pána ruského veľvyslanca Fedotova na stretnutie s členmi skupiny priateľstva ruskej Štátnej dumy o 12.00 hod., odchod na toto stretnutie bude o 12.00 hod. prostredníctvom mikrobusov, ktoré budú pristavené pod schodami pred budovou Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 10:49 - 10:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Pán kolega, na vaše vystúpenie by bolo treba dať možno jedno celé vstúpenie a poviem len tri faktické poznámky k faktom.

Nemôžeme porovnávať spravovanie súkromných prostriedkov so spravovaním verejných. Ja vás chcem upozorniť, že tie školy okrem priamych financií, ktoré prichádzajú z ministerstva školstva formou normatívov, dostávajú aj peniaze z obcí.

Poviem tu jeden príklad možno za všetky príklady. Viem, že ide rekonštruovať alebo nadstavovať školu mesto Senec, kde dáva 800-tisíc v tomto roku z vlastných prostriedkov. Dávajú sa tam peniaze z vlastných prostriedkov na zatepľovanie, výmenu interiérov, výmenu okien a ďalšie záležitosti. To sú prostriedky, ktoré spravuje zastupiteľstvo, ktoré má k tomu čo povedať.

Druhá vec. Odpália ten návrh riaditeľa, to znamená, starosta, zastupiteľstvo, ak by ste čítali čl. II 1. bod, v § 3 ods. 2 sa hovorí, „písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom," nie preto, že ja tam chcem Fera, Joža, Paľa, svojho bratranca alebo sesternicu, lebo písomne odôvodním, prečo nesúhlasím s tým svojím kandidátom. A to odôvodnenie asi bude musieť byť sakra dobré, lebo sa bude zverejňovať. To znamená, že tu sú takisto čiastočne polopravdy.
Stranícky riaditeľ školy smerácky v prípade, že je smerácke zastupiteľstvo. Pán kolega, ak je smerácke zastupiteľstvo, tak vám garantujem, že zo štyroch členov rady školy, ktorých menujú tí zriaďovatelia, sú štyria členovia rady školy smeráci. To je presne taká istá logika politická, ako to chcete. Ale hovorím, že tam všetci prešli demokratickými voľbami a zvolila ich väčšina obyvateľov obce.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 10:32 - 10:33 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Kolegovia, ďakujem za faktické poznámky.

Pán kolega Fronc, áno, rodičov v tom potrebujeme mať a nikto ich odtiaľ nechce dostať. Nikto nechce ani výrazne znížiť ten vplyv. Hovoríme o tom, že chceme vyrovnať nejakým spôsobom pozície, tak ako to povedali aj moji kolegovia vo faktických poznámkach.

Ja som ochotný povedať ešte jednu vec v reakcii na faktické poznámky. Áno, snažil som sa, aby bolo moje vystúpenie možno radikálnejšie, možno emotívnejšie, aby sme položili väčšinu argumentov na misky váh alebo predložili ich verejnosti. A poďme sa v druhom čítaní v pozmeňujúcich návrhoch baviť o tom, ako to celé učešeme a aký bude potom reálny výsledok, s ktorým budeme väčšinovo spokojný. Asi nebudeme s tým výsledkom spokojní úplne všetci, ale poďme hľadať prienik, tak aby to viedlo k stabilite v školstve, aby pri každej zmene vládnej garnitúry nemuselo dochádzať k zmenám základných zákonov týkajúcich sa školstva. Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2015 10:09 - 10:23 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Považujem za svoju povinnosť, ako spravodajca a ako člen výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport aby som sa vyjadril k niektorým otázkam, ktoré tu zaznievajú.
Mňa mrzí, že relatívne rozsiahla zmena zákona alebo niekoľkých zákonov, na ktoré upozornil aj pán poslanec Fronc a niektorí ďalší kolegovia, ide celkovo zhruba o 75 praktických zmien v živote fungovania škôl, sa v zásade politicky zvrháva na voľbu riaditeľov škôl. Zamlčuje sa tu, že ide o výrazné zníženie administratívy, že ide o spriechodnenie mnohých procesov, ktoré doteraz boli problémové v školstve, že ide o výrazný kvalitatívny posun tých drobných vecí, ktoré každý deň učiteľom a riaditeľom škôl vadia, že toto všetko ideme odstraňovať a všetko to, čo je pozitívne, ako keby tu neexistovalo, existuje tu iba jeden jediný problém. A to je voľba riaditeľov škôl a školské rady, čomu budem venovať najväčšiu časť svojho vystúpenia. Ak dovolíte, prejdem práve k tomuto problému.

Začnem možno netradične tým, že prečítam zo stanoviska tých, ktorí odmietajú krok, ktorý navrhuje ministerstvo školstva, a budem citovať zo stanoviska Združenia základných škôl Slovenska, ktoré je podpísané jeho prezidentkou pani magistrou Petákovou. Citujem: „Nedá nám hneď na úvod pripomenúť nedávnu históriu po roku 1989, keď sa uplatnila zásada odpolitizovania škôl. Na základe tejto myšlienky vznikli rady školy ako nezávislé orgány škôl. Tieto boli niekoľkokrát modifikované v snahe posilniť postavenie zriaďovateľov škôl. Teraz v jedenásťčlennej rade školy má zriaďovateľ spolu s rodičmi najsilnejšie postavenie. Práve týmto je zabezpečený aj demokratický princíp voľby riaditeľa, aj silný vplyv zriaďovateľa. Tak ako sa v tomto čase ozvali zriaďovatelia, že nemajú možnosť voliť riaditeľa, tak sa pri zmene systému môžu ozvať rodičia a učitelia. Riaditeľ školy totiž nemôže len plniť prianie zriaďovateľa, ale sa musí starať hlavne o žiakov školy, zamestnancov školy, pedagogický proces. Škola je ustanovizeň, ktorá nemôže pôsobiť politicky, ale musí spájať ľudí."

Toto je to, čo tu zaznievalo v mnohých iných vystúpeniach, ktoré ste tu dnes mali, ja si dovolím rozobrať jednotlivé možno veci, ktoré boli uvedené v tomto liste, takže poďme pekne po poriadku.

Proces spolitizovaný alebo odpolitizovaný. Ak budeme hovoriť o tom, že je záujem posilniť pozície zriaďovateľa, jedná sa o zriaďovateľov, ktorí sú neštátni, to znamená obce, mestá a vyššie územné celky, tak si poďme pozrieť, aké je politické zloženie jednotlivých orgánov. Ak si pozriete výsledky volieb, tak drvivú väčšinu tých, ktorí boli zvolení, predstavujú nezávislí kandidáti. Opakujem, drvivú väčšinu tých, ktorí boli zvolení, predstavujú nezávislí kandidáti, kandidáti nominovaní politickými stranami, podotýkam, nominovaní, nie priamo dosadení. Často ide o lokálne osobnosti, ktoré sa hlásia svojím politickým zmýšľaniam k hodnotám tej-ktorej politickej strany, tvoria menšinu v tomto procese, či už ide o primátorov, starostov alebo členov zastupiteľstiev. Čiže o akom politickom zafarbení nominácií ideme hovoriť?
Druhý argument. Rada školy je podľa zákona jedenásťčlenná, kde je presne zadefinované, v akom pomere sú jednotlivé zložky, ja budem citovať, sú to „dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa“. Ak to povieme inými slovami, zriaďovateľ má výraznú menšinu, zdôrazňujem, zriaďovateľ má výraznú menšinu, štyroch z jedenástich. Ak sa pozrieme na to, kto organizuje voľby členov rady školy, tak za zvolenie členov rady školy je väčšinou zodpovedný riaditeľ, ktorý ich aj organizuje, riaditeľ, ktorý má pod palcom svojich zamestnancov, ktorí sú členmi rady školy, riaditeľ, ktorý sa stretáva s rodičmi a, musím povedať, možno nekriticky, často vybratými, v niektorých prípadoch tými, ktorí sú vôbec ochotní zastávať nejaké funkcie, v mnohých prípadoch tými, ktorí nejakým spôsobom podporujú činnosť školy finančne, osobným vkladom, brigádnickou činnosťou alebo podobne. Toto všetko je legitímne, ale, podotýkam, je výrazne silnejší styk riaditeľa školy so zástupcami rodičov ako všetkých ostatných orgánov. Ak aj Združenie základných škôl namieta, že väčšinu tvoria iné zložky, to znamená, štyria rodičia sú nejakým spôsobom spojení viac s predstaviteľmi zriaďovateľa ako so školou, musím to dôrazne odmietnuť, lebo pravdou je opak. Ak sa pozrieme na to z tohto pohľadu, tak výraznú väčšinu v rade školy má zriaďovateľ školy priamo alebo nepriamo pri nomináciách.
A teraz sa poďme pozrieť ale na to, čo je jablkom sváru, lebo vy hovoríte, budem citovať pána poslanca Fronca: „Za kvalitu musí byť zodpovedný niekto iný.“

Pán poslanec Hraško, musíte ovládať, a preto chcete mať svoje politické nominácie. O politických nomináciách som hovoril,

Ale poďme hovoriť o tom, čo znamená ovládanie v rade školy, ja vám prečítam niečo z § 24 (ods. 5) Rada školy: „Rada školy a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa vždy predkladá s odôvodnením, d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy, školského zariadenia a ku skutočnostiam podľa citovaných paragrafov, ktoré sa týkajú dôvodov na odvolanie riaditeľa v prípade, ak k tomuto kroku pristúpi zriaďovateľ.“

Ja sa vás tuto chcem spýtať, vidíte v kompetenciách rady školy odborné riadenie škôl? Ak si to ešte raz prečítam, môžeme to čítať desaťkrát, a myslím si, že zvládam čítanie textu s porozumením, tak si dovolím tvrdiť, že rada školy môže sa chápať v určitom ponímaní ako orgán, ktorý je účelovo určený na voľbu riaditeľa školy, pretože v prípade výberového konania riaditeľa školy je výberovou komisiou rada školy, ktorá je doplnená o dvoch zástupcov, inšpekciu a zástupcu okresného úradu odboru školstva.

Opakujem, ak si preložíte toto, čo je uvedené v tomto zákone, ktorý je dnes platný, tak si dovolím bez akejkoľvek hanby povedať, že rada školy je podľa zákona účelovo určený orgán na výber riaditeľa školy. To znamená, o akých kompetenciách, odbornosti a riadení školy tu hovoríte? Rade školy totiž tento zákon žiadne tieto kompetencie nedáva.

Môžeme ísť úplne ďalej: „Riaditeľ,“ a budem hovoriť o § 5 ods. 7, kde sa hovorí o funkcii riaditeľa, „predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie,“ to znamená vymenovaný zoznam vecí, ktoré predkladá. Na to sa pýtam. Tá rada školy, ktorá všetko riadi, ktorú ideme spolitizovať, ktorá nám zvrhne celé školstvo, má právo byť informovaná o skutočnostiach, ktoré do správ o hodnotení, o zámeroch fungovania školy napíše riaditeľ, ale schvaľuje ich zriaďovateľ školy. Tento zriaďovateľ podľa tohto znenia zákona má právo riadiť všetky ostatné veci, schvaľovať tieto veci, len nemá, čuduj sa svete, právo povedať, podľa jeho názoru kto je zodpovedným riaditeľom školy. No tak toto ja už prestávam celkom chápať. A myslím si, že ak existujú zvyšky triezveho rozumu v tejto snemovni aj v tejto spoločnosti, tak musíme sa pozerať na tieto veci komplexne.
Dámy a páni, poďme si povedať, ako je to s volením riaditeľa školy. Riaditeľ vo verejných školách sa volí na päťročné obdobie a návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný podľa súčasného znenia.“

Odsek 12 toho istého paragrafu, ktorý hovorí o neverejných školách: „Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania. Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu nového kandidáta. Ak rada školy predloží návrh kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ školy.“

Prosím vám, prečo nechceme zrovnoprávniť postavenie zriaďovateľov? Máme tu verejných zriaďovateľov, ktorí sú volení, demokraticky volení, nespochybniteľne, nie pomerným volebným systémom, ktorý je politický volebný systém, ale väčšinovým volebným systémom, ktorý dosadzuje alebo volí do funkcií lokálne osobnosti. Toto sú nekompetentní ľudia, ktorí nemajú sa právo k veciam vyjadrovať, ale štyria rodičia, ktorí sú náhodne vybratí z okruhu rodičov, ktorí navštevujú danú školu, to je tá reprezentatívna demokratická vzorka, ktorá je oprávnená a jediná povolaná sa vyjadrovať k tomu, ako bude fungovať škola? Sme my pri zdravom rozume, keď tvrdíme takéto veci? Ja osobne si myslím, že tu nie sme pri zdravom rozume. (Potlesk.)

Ak by sme hľadali riešenia, tých riešení sa nám núka niekoľko.

Ale ja spomeniem ešte jednu vec, ktorá ma zaráža pri týchto procesoch, ktorým všetci dávame nálepku „demokratické“. Demokratickým procesom je, ak sú v radách školy zamestnanci. Ale pozrite sa na to aj iným spôsobom. Nedemokratické a konfliktom záujmov je, ak je členom obecného zastupiteľstva zamestnanec obce. V obci, ktorá zriaďuje základné školy, ktoré nie sú samostatné právnické osoby, každý zamestnanec školy je zamestnancom obce a nemôže byť poslancom obecného zastupiteľstva. V tomto ponímaní najschopnejších, najinteligentnejších ľudí, ktorých máme v obci, vyčleňujeme z procesu demokratického na riadení spoločnosti a hovoríme, že to je konflikt záujmov, a na druhej strane v prípade voľby riaditeľa a ďalších záležitostí v rade školy im hovoríme, že toto je všetko proces, ktorý je úplne v poriadku, je najdemokratickejší, a vy chcete sa vrátiť do časov mečiarizmu alebo pred rok 1989. Znovu to považujem za jednu veľkú účelovú nepravdu, s ktorou sa je potrebné úplne jednoducho vysporiadať.
Dámy a páni, v druhom čítaní poďme sa baviť o veciach, ktoré sú racionálne a ktoré sú iracionálne, poďme hľadať spoločné riešenia, aby bol návrh zákona vyvážený, ale nezamlčujme a účelovo politicky nedeformujme fakty, ktoré poškodia slovenské školstvo. Ďakujem. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 9:27 - 9:29 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, o mnohých veciach, ktoré ste povedali vo svojom vystúpení, sa s istotou dá debatovať. Pritom dajú sa hľadať aj kompromisné riešenia. Kde asi bude trošku vášnivejšia debata, to je otázka voľby riaditeľa školy. Ja budem mať vystúpenie v rozprave, kde dám aj iný pohľad na túto vec, ako ho uvádzate vy.

Ale chcel by som sa v tejto faktickej poznámke vyjadriť predovšetkým k osemročným gymnáziám. Ja si pamätám, že zhruba pred rokom, rokom a pol som bol ten, kto predkladal pozmeňujúci návrh, ktorým sa opätovne štvrtý- alebo piatykrát posúvala doba 5-percentnej hranice na školský rok, myslím, 2016/2017. Dnes to posúvame opätovne ďalej. Ja som vtedy pri svojom vystúpení povedal, že dúfame, že to je to posledné posunutie. Zjavne posledné nebolo. A preto ja mám trošku iný názor na tento problém. Ak sa s tým vedia vysporiadať všetky kraje okrem Bratislavy, tak sa s tým musí vedieť vysporiadať aj Bratislava. Síce Bratislava je centrum vedy a vysokého školstva, ale nemyslím si, že je tu extrémny prebytok nadpriemerne nadaných detí. A to sú dve rozdielne kategórie. Čiže ak sa s tým vie vysporiadať celé Slovensko, musí sa s tým vedieť vysporiadať aj Bratislava. A možno aj v tomto duchu budem vplývať na svojich kolegov, aby sme o tejto otázke ešte hovorili pri pozmeňujúcich návrhoch v druhom čítaní tohto zákona. Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

13.5.2015 9:06 - 9:08 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1498). Predkladám spravodajskú informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, poprosím vás, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

7.5.2015 11:09 - 11:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som na základe, zdôrazňujem, zhody všetkých poslaneckých klubov Národnej rade Slovenskej republiky predniesol text Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad nacizmom a fašizmom.
"Národná rada Slovenskej republiky považuje víťazstvo nad nacizmom a fašizmom v druhej svetovej vojne za najvýznamnejšiu udalosť v dejinách 20. storočia, ktorú je potrebné si s úctou a vďakou pripomínať.
Občania Slovenskej republiky si hlboko vážia obetu všetkých vojakov či partizánov a vyjadrujú hlbokú úctu všetkým žijúcim vojnovým veteránom, ktorí oslobodili naše územie od nacizmu.
Národná rada Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú vďačnosť všetkým príslušníkom národov vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ktorí priniesli najväčšie obete, ale aj príslušníkom ďalších národov a národností, ktoré prispeli k porážke nacizmu. Zároveň vyjadruje úctu aj všetkým civilným obetiam a s hlbokou ľútosťou si pripomína pamiatku všetkých obetí ideológie nacizmu, ktoré počas druhej svetovej vojny boli prenasledované.
Národná rada Slovenskej republiky vyzýva predstaviteľov európskych štátov, aby podporovali kroky smerujúce k udržaniu mieru v Európe a aby mieru ako najvyššej civilizačnej hodnote podriadili všetky svoje slová, rozhodnutia a činy.
Bratislava máj 2015."
Vážená pani predsedajúca, dovoľte, aby som prečítal aj text návrhu uznesenia, je síce rozdaný písomne, majú ho všetci poslanci, ale návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. mája 2015 k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad nacizmom a fašizmom.
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad nacizmom a fašizmom, tak ako je uvedené v prílohe.
Ďakujem.
Skryt prepis