Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2015 o 9:34 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2015 9:34 - 9:36 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja v zásade chcem podporiť vaše vystúpenie, lebo to, čo ste povedali, vychádza presne z toho, ako je ten zákon napísaný.
Ja chcem len zdôrazniť, že všetky tie veci, ktoré ste pomenovali vo svojom vystúpení, sú v zásade aj smerom k tomu, ako je postavený tento zákon, ktorý upravuje otázku verejného záujmu v športe. Verejný záujem je niečo, čo časť spoločnosti vníma negatívne, ale ja som veľmi rád, že v tejto poslaneckej snemovni sa zhodujeme na tom, že je potrebné zadefinovať aj verejný záujem o šport a verejný záujem v športe a že to neni zadefinovanie len ako zásah verejnej moci do súkromných práv, ale ako hodnotiace kritérium určitej činnosti z hľadiska jej prospechu pre spoločnosť, a tiež je to prejavom, akým spôsobom distribuovať verejné zdroje. Pomenovali ste vo svojom vystúpení informačný systém športu, ktorý bude slúžiť na kontrolu verejných prostriedkov, ktoré tečú do športu.
Ja osobne si myslím, že tak ako je v prípade politikov a politických strán tlak na zverejňovanie akýchkoľvek údajov, ktoré tečú, lebo tie peniaze tečú aj zo súkromných zdrojov, ja si myslím, že možno by bolo vhodné vytvoriť celospoločenský tlak na to, aby sa zverejňovalo, aký počet, aký podiel finančných prostriedkov sa používa na klubové účely, na správu, na výplatu funkcionárom, aký podiel financií tečie priamo športovcom a aký podiel financií predovšetkým tečie na rozvoj detského a mládežníckeho športu, ktorý vytvára bázu a ktorý je predovšetkým celospoločenským záujmom, a to, čo zákon v tomto smere robí, je definovanie športu pre všetkých a myslím si, že to je správne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2015 9:16 - 9:17 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, len dve poznámky k vášmu vystúpeniu.
Prvá, namietate po prvé, že existuje viackoľajnosť pri financovaní športu, rezort obrany, rezort vnútra, rezort školstva, na druhej strane ako navrhujete, aby Olympijský výbor vytváral fondy na podporu, aby vyplácal rentu olympionikom a tak ďalej, ja osobne si myslím, že ak ísť nejakou cestou, tak neposúvať nejaké kompetencie niekde inde, ale všetko dostať pod jednu strechu, aby bol tam prehľad, aby to bolo transparentné, evidované, čiže tu mám ako v zásade iný názor, ako máte vy.
Druhý, iný názor je, pokiaľ sa týka športových poukazov, aby boli nárokové, aby boli na to vyčlenené v zásade finančné prostriedky na jedno dieťa, ktoré by boli nárokovateľné. Vieme všetci, že zhruba pred dvomi rokmi sme riešili otázku centier voľného času, ktoré fungovali na princípe takýchto poukazov, a vieme, že tam dochádzalo k masívnemu zneužívaniu, a musím povedať, že aj športovými klubmi, ktoré si vytvárali fiktívne centrá voľného času, aby takýmto spôsobom financovali svoju činnosť.
Ja neodmietam športové poukazy ako nástroj podpory športu, ale hovorím, že je potrebné dotiahnuť celkovú organizáciu systému, aby sme sa nedostali do situácie, ako sme boli s centrami voľného času.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 8:36 - 8:38 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

4.
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1723). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2015 17:39 - 17:40 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

44.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, aj v tomto prípade platí, že dĺžka vystúpenia nehovorí o jeho kvalite. Takže pripájam sa k tým, ktorí hovoria, že to vystúpenie a predovšetkým pozmeňujúci návrh, ktorý ste čítali, nemá svoje miesto.
Ja chcem zase len, naopak, pochváliť pána ministra Počiatka a jeho tím, ktorý bol vedený pánom štátnym tajomníkom Palkom, za to, že dva roky pracoval na stavebnom zákone. Niekoľkokrát prešiel pripomienkovým konaním so všetkými relevantnými organizáciami. A musím povedať, že som sa zúčastnil stretnutia s viacerými z týchto organizácií. Spomeniem len komoru stavebných inžinierov, komoru architektov, orgány ZMOS-u, ktoré vykonávajú funkcie stavebných úradov, a musím povedať, že takmer všetky, takmer všetky pripomienky boli akceptované alebo došlo ku zhode a všetky zásadné pripomienky boli akceptované. Je tam viac ako dva roky serióznej roboty. A ak niekto si myslí, že si vycucne z prsta 140-bodový pozmeňovák a tým zmení verejnú mienku, chcem vás ubezpečiť, že nezmeníte verejnú mienku, predovšetkým odbornej verejnosti, ktorá hovorí, že tento zákon je dobre a kvalitne pripravený. A už vôbec si nemusím vstupovať do svedomia, ako budem o tomto zákone hlasovať, lebo jednoznačne budem hlasovať za tento zákon.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 10:51 - 10:53 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán predseda zahraničného výboru, musím povedať, že to vystúpenie z hľadiska historického exkurzu bolo dobré, ale boli tam postavené otázky a neboli tam dané odpovede, myslím si, absolútne žiadne.
Ja skúsim postaviť možno pár ďalších otázok. Ak demokratov Európskej únie napadlo ako prvé riešenie vysporiadať sa v tomto s neposlušným Slovenskom a krajinami V4 s tým, že zoberú im eurofondy, to znamená, obmedzia ich na financovaní, ako je možné, že ich nenapadlo obmedziť na financovaní strany, ktoré vedú konflikt, Islamský štát, Sýriu a ďalšie strany zúčastnené v tomto konflikte?
Vy ste sám pomenovali, že hlavným problémom v tomto je Turecko, cez ktoré vedú tie trasy. Ja chcem povedať, Turecko je členom organizácie, ktorá sa volá NATO, je to bezpečnostná organizácia, ktorá sa má starať o bezpečnosť väčšiny európskych krajín aj o bezpečnosť Slovenska. Ako je možné, že z našich priateľov v NATO nikoho nenapadlo požiadať jedného z členov tejto organizácie, aby sa postaral o prerušenie migračných trás, o prerušenie dopravných trás, o prerušovanie trás, ktoré tam finančne logisticky a iným spôsobom zásobujú bojujúce strany? Toto sa mi zdá absolútne, absolútne nepochopiteľné.
A ešte sa spýtam, ako je možné, že nikoho nenapadlo, že stranám tohto konfliktu nebudeme dodávať zbrane, pričom mnohé krajiny sa podieľajú na zásobovaní vojenského konfliktu?
Možno aj toto sú otázky, ktoré bolo treba postaviť vo vašom vystúpení ako vo vystúpení predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2015 9:57 - 9:59 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, vo svojom vystúpení si pomenoval celý rad primárnych príčin migračnej katastrofy, ktorú dnes prežívame. Čiastočne si sa dotkol aj sekundárnych príčin, keď si povedal, že západné mocnosti, používam tvoje slová, pozvali utečencov na svoje územia. Ja by som chcel povedať, že možno toto pozvanie celkom nestačilo a možno humanisti, ktorí dnes hovoria o tom, ako sa treba starať o utečencov, majú iný meter, keď hlasujú o tom, aká má byť výška potravinovej pomoci , aký má byť rozpočet pre utečenecké tábory v Turecku, Jordánsku, Libanone, aby sa títo migranti nepohli do Európy. A povedzme si to úplne otvorene, rozpočet na rok 2015 je o polovicu nižší ako v predchádzajúcom roku pri rovnakom alebo zvýšenom počte utečencov. Takže toto je možno ďalšia príčina tohto pohybu migrantov.
A si sa venoval možno politickým otázkam, tak skúsme povedať, či existuje jednotný meter na riešenie rôznych problémov v Európe, pričom jedna z takých veľmi preferovaných otázok je efektívnosť vynakladania verejných zdrojov. Ak náklady na jedného migranta alebo utečenca stoja v okolitých krajinách, ktoré som pomenoval (Jordánsko, Libanon, Turecko), zhruba 15 % nákladov, ktoré musíme naňho vynaložiť v Európskej únii, ja sa pýtam, ak niekto spúšťa túto mašinériu, kde je efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov, a ak niekto núti všetky okolité krajiny, aby tu vynakladali 6- krát, 7-krát, 8-krát vyššie finančné prostriedky na jedného migranta, tak potom prečo máme dvojaký meter?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 19:02 - 19:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kadúc, no ja myslím, že to, čo ste hovorili o strane SMER, nemyslíte úplne vážne súčasťou tohto pozmeňujúceho návrhu ako o netransparentnosti a úplne inom pohľade na verejné obstarávanie, ktoré predstavujete predovšetkým vy v rámci opozície. Ja vám chcem dať len do pozornosti pozmeňujúci návrh, ktorý prešiel v našom podaní na výbore pre hospodárske záležitosti. Zavádza elektronické trhovisko pre nadlimitné zákazky nad 134 000 eur, pre tovary a služby tam, kde sa to dá aplikovať. A jednoducho aj pre veľké zákazky, ktoré sú predovšetkým v réžii štátu, bude platiť elektronické trhovisko, najtransparentnejší spôsob obstarávania tam, kde sa dá použiť. Takže ak to mám nejakým spôsobom zhrnúť, zo všetkých krokov, ktoré boli urobené za posledné tri roky v rámci verejného obstarávania, skúste mi povedať jeden krok, ktorý by sa dal vyhodnotiť ako netransparentný. Ja chcem povedať, že všetky tieto kroky, ktoré sme zavádzali, sme zavádzali s presvedčením, že pomáhajú transparentnosti verejného obstarávania. A s týmto presvedčením a s týmto cieľom sme ich aj zavádzali. A myslím si, že doteraz v tejto oblasti žiadna vláda neurobila viac, ako urobila vláda Roberta Fica. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 18:33 - 18:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za faktické. Možno začnem reagovať od konca.

Pri komunikovaní s partnermi sme vyberali tých, o ktorých máme vedomosti, že majú zastúpenie na miestnej úrovni. Ak to voľne preložím, tak tie nezávislé osobnosti, možnože je to 60 % poslancov, sú nezávislé osobnosti, ale nepatria k vášmu politickému hnutiu. Takže z tohto pohľadu nejakým spôsobom sme dospeli k tomu záveru, že sme diskutovali s tými politickými stranami, ktoré sú tu v parlamente.
Ďalšia odpoveď, ktorú som chcel povedať, je, viete, veľmi často sme vami, opozíciou obviňovaní, a toto budem smerovať pánovi kolegovi Bobíkovi, že nie sme ochotní komunikovať a nie sme pripravení rokovať o pozmeňujúcich návrhoch. Ja si myslím, že čím ďalej, tým viac sa ukazuje aj pri schvaľovaní pozmeňujúcich návrhov na tejto schôdzi, ktorá teraz prebieha, prechádza relatívne slušný počet pozmeňujúcich návrhov, ktorý podáva opozícia. Tu sme prizvali vás na rokovania o týchto veciach. Ja si myslím, že ak som predkladal tento návrh na Rade ZMOS-u, kde je 130 starostov a primátorov a kde som hovoril, že nechceme z tohto vytĺkať žiaden politický kapitál, ale že chceme, aby sme sa tu dohodli korektne naprieč politickým spektrom na jednotnom postupe, tam z úst vašich starostov a primátorov zaznel súhlas, že: „Poďme jednotným postupom a podajme spoločný pozmeňujúci návrh.“ Preto som povedal, že mňa mrzí to, že ste sa rozhodli pre separátny postup, aj keď môžeme hovoriť o tom, či to má byť suma 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 eur, ak to poviem inak, každý starosta, primátor, každá obec čím bude ten limit vyšší, tým ho skôr uvíta, len tu je potom otázka vyváženosti, transparentnosti a ostatných vecí.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2015 18:22 - 18:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som v prvom rade predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý máte rozdaný všetci písomne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1494).
V článku I sa za bod 1 vkladajú nové novelizačné body 2 a 3, ktoré znejú:

2. V § 4 ods. 3 písmeno a) znie: „a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1. 1 000 eur, ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a), 2. 5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávateľa, než podľa prvého bodu“.
3. V § 7 ods. 1 sa slová „tento verejný obstarávateľ“ nahrádzajú slovami „verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)“.
Odôvodnenie. Cieľom návrhu je úprava finančného limitu pre podlimitné zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu pre verejných obstarávateľov iných ako Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi.
Ak preložím tieto slová do reči, ktorá je zrozumiteľnejšia, tak predmetom pozmeňujúceho návrhu je navýšenie limitu, od ktorého je povinnosť robiť elektronické trhovisko alebo elektronický kontraktačný systém pre obce, mestá, vyššie územné celky a všetkých ostatných verejných obstarávateľov, okrem štátu. A tento limit sa stanovuje na 5 000 eur. Pre organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov ich rozpočtové, príspevkové organizácie a aj organizácie, ktoré čerpajú, povedzme, granty, pričom ich hodnota prevyšuje pri obstarávaní 50 % hodnoty tohto obstarávania, sa rovnako vzťahuje hodnota 5 000 eur. Z limitu 5 000 eur sú tu vyňaté iba organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskej republiky. Takto širšie koncipovaný návrh umožňuje zabezpečiť jednak transparentné verejné obstarávanie a výraznejšie podporuje aj regionálny rozvoj, nakoľko pre účasť vo verejnom obstarávaní pri malých zákazkách sa môžu podieľať aj organizácie, ktoré nie sú registrované v Elektronickom kontraktačnom systéme, to znamená tie, ktoré pôsobia v regiónoch bez akýchkoľvek obmedzení.
Ctené kolegyne, kolegovia, žiada sa mi v tejto súvislosti povedať ešte niekoľko poznámok.

Prvá poznámka. Pri koncipovaní tohto pozmeňujúceho návrhu sme mali záujem komunikovať o tom s politickými stranami, ktoré majú zastúpenie na komunálnej a regionálnej úrovni, a v tejto súvislosti sme rokovali s niektorými politickými stranami.

Chcem povedať, že súčasťou tohto pozmeňujúceho návrhu je strana MOST – HÍD a strana SIEŤ.

Čo ma mrzí, a musím to povedať úplne otvorene, mrzí ma, že súčasťou tohto pozmeňujúceho návrhu nie je politická strana Kresťanskodemokratické hnutie. Je tu voľný riadok, ktorý hovorí o tom, že miesto pre nich bolo vyhradené.

Mrzí ma to preto, lebo Kresťanskodemokratické hnutie sa rozhodlo, že namiesto serióznej politiky a jednania a predloženia spoločného pozmeňujúceho návrhu bude z danej vecnej témy vytĺkať politický kapitál a predkladá svoj vlastný pozmeňujúci návrh, ktorým navrhuje zvýšiť tú hranicu pre mestá a obce na 10 000 eur.

Chcem povedať, že návrh, ktorý o chvíľočku pravdepodobne predložia poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie, síce navyšuje hranicu na 10 000 eur, ale už sa netýka rozpočtových a príspevkových organizácií obcí a miest, netýka sa grantov, ktoré sú poskytované z obcí a miest, to znamená, naoko je výškou sumy lepší, ale portfóliom organizácií, ktoré zastrešuje, nie je adekvátny tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý je predložený touto skupinou poslancov, ktorých zastupujem pri predkladaní tohto pozmeňujúceho návrhu.

V zásade môžem konštatovať, že podobný pozmeňujúci návrh je poslancov Igora Hraška, Miroslava Kadúca a ďalších, rozdiel, ktorý je medzi našimi pozmeňujúcimi návrhmi, je ten, že my z verejného obstarávania pri limite nad 5 000 eur vylučujeme organizácie v pôsobnosti štátu, lebo si myslíme, že štát má dostatok administratívnych kapacít na to, aby mohol zabezpečiť svoje obstarávanie aj elektronickým kontraktačným systémom.

Toľko k predloženému pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem za pozornosť a prosím aj o jeho podporu.

Skryt prepis
 

30.6.2015 17:42 - 17:43 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ctení kolegovia, vy, ktorí ste reagovali na moje vystúpenie v treťom čítaní, chcem vás upozorniť, v 16. bode spoločnej správy je tento text. Je uvedené v stanovisku legislatívy, že ide o legislatívno-technickú úpravu, tak ako je predmetom schvaľovania v treťom čítaní teraz. Chcem povedať, nijak zásadne vecne nemení charakter zákona a nespôsobovalo ani doterajšie znenie žiadne problémy v aplikačnej praxi.
A dokonca, ak vy hovoríte, pán poslanec Lipšic, že to vecne mení a že to môže spôsobiť problémy, chcem vás upozorniť, že pôvodný návrh zákona bol prijatý za vášho pôsobenia v roku 2003, kedy ste mali pod svojím palcom legislatívnu (reakcia z pléna), legislatívnu radu vlády a nespôsobovalo to žiadne, žiadne vecné problémy. Čiže ide iba (reakcia z pléna), ide iba o legislatívno-technickú úpravu, aby to nemohlo byť iným spôsobom vykladané.
To je všetko v mojej faktickej poznámke. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis