Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.10.2015 o 20:08 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.10.2015 20:08 - 20:08 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Abrhan, no zjavne nechceš poznať pravdu, ktorá je v školstve, keď si sa pýtal, že ako môže minister školstva po štyroch rokoch vládnutia strany SMER, ktorá je sama vo vláde, pomenovávať problémy, ktoré sú. Jako problémom školstva, a to je aj vlád, ktorých ste vy boli účastní, vy ako KDH, kde ich problémom bolo to, že sa nepomenovali všetky problémy, ktoré boli v školstve, a o problémoch v školstve sa nikdy tak nehovorilo ako za tejto vlády Roberta Fica, kedy bola prerokovávaná správa o stave školstva, kde všetky politické strany vrátane tej vašej povedali, že toto je najobjektívnejšie zrkadlo, ktoré sa školstvu poskytlo za posledných dvadsať rokov. Ako ak chceme byť korektní, tak musíš priznať aj tieto fakty.
Ak sa oháňaš faktami, že sme nedodržali svoj záväzok, pokiaľ ide o platy učiteľov, áno, nás mrzí, že sa nám nepodarilo dotiahnuť platy učiteľov tak, ako sme sa predsavzali, ale zase na druhej strane nikto nemôže poprieť, že najvyššie zvyšovanie bolo za druhej Ficovej vlády v tomto období. Každý rok išli platy učiteľov hore, idú aj v roku 2016. A ak sme hovorili o tom, že je potrebné dostať plat učiteľa nad priemerný plat v národnom hospodárstve, objektívne musíš uznať, že dnes podľa makročísiel, ktoré sú zo Štatistického úradu, je priemerný plat učiteľa v regionálnom školstve nad priemerným platom v národnom hospodárstve. A náš cieľ, ku ktorému sme sa prihlásili, že musí byť nad priemerným platom vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca v národnom hospodárstve, na tomto cieli pracujeme a určite sa k nemu hlásime.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 18:30 - 18:32 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán minister, ja na rozdiel od svojich predrečníkov si myslím, že ste odpovedali takmer na všetky otázky, ktoré boli doteraz vznesené v rozprave, a stačí ich len počúvať a mať otvorené uši aj pre to, čo hovorí protistrana. Ak je niekto presvedčený iba o svojej pravde, tak potom samozrejme, že fakty, ktoré prednáša druhá strana, nie je ochotný vôbec prijímať.
Možno z tých vecí, ktoré ste nespomenuli, iba jednu a bola to otázka, myslím, pani poslankyne Nicholsonovej, ktorá sa pýtala na rámcovú zmluvu v angličtine vo svojom vystúpení, ak si to dobre pamätám. Tak tam je asi potreba povedať, že tá rámcová zmluva je podpísaná tak preto, lebo sa bude pokračovať v projekte aj pre iné druhy škôl v novom programovacom období. A to je znova otázka toho, že nehľadajte problémy tam, kde nie sú, skúste sa skôr oboznámiť s tým, aký je skutkový stav.
Pokiaľ ide o vašu poznámku, že čaká opozícia iba na to, čo sa vynorí vo verejnosti, a to potom ide nejakým spôsobom prezentovať a vytĺkať z toho politický kapitál, plne s vami súhlasím. To znamená, opozícia, ktorá je dnes v našom parlamente, neplní svoju kontrolnú funkciu tak, ako by ju plniť mala, nerobí konštruktívnu opozičnú politiku, neprednáša žiadne návrhy, ktoré by školstvo posúvali dopredu, iba čaká na to, čo sa objaví vo verejnosti, a tým vyjde.
Typickým príkladom je zber údajov pre RIS. Oceňujem, že ste stiahli svoj návrh, ktorý znamenal zbieranie rodných čísiel od rodičov, áno, možnože došlo k pochybeniu vzhľadom na vyjadrenie Úradu pre ochranu osobných údajov, ale na druhej strane je potrebné urýchlene naplniť RIS, a ak by opozícia bola korektná, tak by povedala, za ich pôsobenia problém stál.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 15:12 - 15:14 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán kolega, vo svojom vystúpení si povedal, že pokiaľ ide o personálne otázky, ktoré boli vyvodené na MPC, nenesie priamu zodpovednosť minister školstva Draxler a vraj bolo odvolanie na pokyn ministra Draxlera. Vraj neznamená, a potvrdil si, nenesie zodpovednosť minister Draxler, čiže v tomto bode je návrh, ktorý si aj ty podpísal, neodôvodnený.
Druhá poznámka k vystúpeniu. Budova Ekoiuventy, tu pri vyhlásení za nadbytočný majetok štátu je priamo zodpovednosť ministra a je to zločin na mládeži. Pán kolega, ty ako bývalý minister dobre poznáš zákon o nakladaní s majetkom štátu a vieš, že v prípade, že chceš previesť aj budovu na inú organizáciu, potrebuješ ju v danom rezorte najskôr vyhlásiť za nadbytočnú, až potom s ňou môžeš nejakým spôsobom nakladať, previesť ju aj na inú organizáciu štátu, takže tu by som poprosil byť presnejší.
Groteskné na tomto celom je to, že z úst predstaviteľa KDH, a toto nie je osobne na teba, ale z úst predstaviteľa KDH zaznieva, že to je zločin na mládeži, veď sa tu ide predávať všetko, čo sa dá predať. A KDH bolo podpísané pod každou privatizáciou, ktorá sa v tejto republike diala. Preto je to groteskné, ak niekto sa háji tým, že treba zachovať posledné zbytky. Áno, sú to posledné zbytky, ktoré ste ešte vy nestihli sprivatizovať, a myslím, že ich aj zachováme.
A pokiaľ ide o personálnu politiku, v roku 2002, keď odišla z koaličnej vlády SDĽ, ministri novej vládnej koalície vyhádzali ešte aj upratovačky, ktoré boli prijaté za pôsobenia ministrov za stranu SDĽ. Zrušili ste Úrad pre štátnu službu aj s jeho šéfom - toto je personálna politika, ktorá bola správna, a vy nám idete niečo vyčítať? Nebláznite!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 14:41 - 14:43 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja som dlho nechápal, prečo prednášate tento návrh na odvolanie pána ministra Draxlera práve vy, lebo tým najaktívnejším v tom, v tej príprave na odvolávanie bol pán poslanec Poliačik. Po vašom vystúpení teraz som to pochopil. Dali ste to do emocionálnej roviny. Nie je nič "presvedčivejšie", ako keď šarmantná dáma vystúpi za rečnícky pult, vedrá špiny emociálne vyleje na ministra, ale ja sa v tejto súvislosti chcem spýtať.
Z toho, čo ste povedali, za čo je osobne zodpovedný pán minister Draxler? Čo vykonal a nemal vykonať pri riadení projektu alebo projektov, ktoré ste spomínali? Všetky projekty, ak vznikli, vznikajú pochybenia pri ich realizácii, ja garantujem, že budú tieto pochybenia odhalené a že z toho s istotou budú aj po tejto schôdzi vyvodené dôsledky.
Zazneli tu slová "zrazu sa hľadá riešenie", "zrazu sa našli peniaze", "zvolebnieva sa". Veď ale to nie je o nás, že zrazu sa našli riešenia, to je o vás, že hľadáte a emocionálne podstrkujete nám tému, ktorá s ministrom Draxlerom má málo spoločného. Pochybenia, ktoré vznikli, nevznikli jeho pričinením.
Ak budete, ak ste pozorne počúvali vystúpenie pána predsedu vlády, máte tam jasne povedané, aké kontroly prebehli, čo bolo predmetom týchto zistení, že predmetom zistení bolo pochybenie Metodicko-poradenského centra a že nikto nikdy nemal záujem nič zamiesť pod koberec, z čoho vy obviňujete pána ministra Draxlera, lebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 11:02 - 11:04 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Číž, vo svojom vystúpení ste povedali, že v parlamente je veľká miera konsenzu na zmenu rokovacieho poriadku, pričom v rade faktických poznámok odzneli slová, že tomu tak nie je. Ja chcem potvrdiť vaše slová. S kýmkoľvek z opozície sa rozprávate, takmer každý odpovie, že je potrebné zmeniť rokovací poriadok. Zaujímavé je, že krátko pred voľbami sa z rokovacieho poriadku opätovne stáva politická téma namiesto toho, aby sa hľadali v opozícií vecné riešenia. Ak niekto nepredloží pripomienky alebo hovorí o potrebe zmeny aspoň tohto jedného bodu v tomto vašom návrhu zákona, že môžeme o tom hovoriť, tak ja hovorím, teraz sme v prvom čítaní, v druhom čítaní vo výboroch, v druhom čítaní v pléne sa dá zmeniť na tomto zákone takmer všetko, tam možno ani nadpis nemusí zostať ten, ktorý je pôvodný. Takže, kolegovia z opozície, ja neviem o čom hovoríte, že keď zmeníme aspoň túto jednu vec, tak potom sa môžeme pohnúť ďalej. Najskôr pristúpte seriózne, konštruktívne k rokovaniu o tomto návrhu zákona a potom môžeme o týchto veciach hovoriť.
Kolegovia predovšetkým z opozície, a to nie je môj názor v tejto chvíli vládneho poslanca, všetci sa zhodneme na tom, že parlament má slúžiť spolu s vládou na spravovanie krajiny. Teda rokovací poriadok má zabezpečovať kontrolnú právomoc poslancov a parlamentu voči vláde, ale parlament nemá byť divadelnými doskami pre trápne predstavenia opozície, keď trikrát podáte ten istý návrh zákona a krátko pred hlasovaním ho stiahnete. Toto je tá podstata. O nej sa bavme a hľadajme spoločné východiská, lebo tak ako to irituje nás, rovnako to irituje aj vás. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 10:10 - 10:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No bolo to neuveriteľný prejav, pán poslanec Hlina. Ja musím povedať, že bol ten prejav neuveriteľný preto, lebo keď vy sa obraciate na predkladateľa a spochybňujete oprávnenosť toho, aby mohol predkladať etický kódex alebo návrhy zákonov, a spochybňujete legislatívny jazyk a ďalšie veci, pokiaľ by to hovoril človek, ktorý to, poviem ľudovo, nemá nič za ušami, by som to rešpektoval. Ale vy nerešpektujete v tejto snemovni nič. Keď vás predsedajúci upozorní, že nemáte rozprávať, tak si poviete, že vy budete rozprávať, kde chcete a kedy chcete, postavíte sa za rokovací pult a budete tam tri hodiny stáť, lebo vy ste sa rozhodli, že tam budete stáť. Keď vy poviete, že budete rušiť rokovanie schôdze, tak ho jednoducho budete rušiť, lebo máte na to právo. Keď sa rozhodnete, že chlap na Slovensku sa správa tak, že tomu druhému rovno jednu struhne, lebo nemá význam používať iné formy komunikácie, tak vstanete, idete ku kolegovi poslancovi a pokúsite sa ho fyzicky napadnúť. Proste aké vy máte morálne právo hovoriť to, čo ste hovorili tuto vo svojom vystúpení a keď ste spochybňovali aj svojich kolegov?Záver, najmenší prehrešok, pri ktorom ste vyžadovali, aby kolega Číž netelefonoval počas vášho vystúpenia. Na svoje vystúpenie ste neuveriteľne citlivý. Ale spýtam sa, koľkokrát ste telefonovali z tejto rokovacej sály? Nie jedenkrát bolo to doteraz. A predpokladám, že to bude aj odteraz. To znamená, ak máte zvýšené nároky na svojich kolegov, skúste sa najskôr pozrieť do zrkadla a podľa etického kódexu aplikovať tieto zvýšené nároky aj sám na seba a potom môžete hovoriť to, čo ste hovorili. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

29.9.2015 8:31 - 8:36 hod.

Ľubomír Petrák
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 10:22 - 10:22 hod.

Ľubomír Petrák
Pán predseda, iba krátka štatistika. V rozprave vystúpilo päť pánov kolegov poslancov, nebol podaný žiaden procedurálny návrh, takže hlasovanie bude vcelku jednoduché.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2015 10:14 - 10:16 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, no ja osobne si nemyslím, že minister školstva alebo ministerstvo školstva je dnes v pozícii, že zákon o športe je jediným, čím by sa mohlo za štyri roky prezentovať. Nie je tomu tak dávno, bolo to na jar tohto roku alebo na jeseň minulého roku, keď sme prerokovávali zákon o duálnom vzdelávaní. Treba povedať, že chátrajúci systém učňovského školstva, stredného školstva, ktorý bol desaťročie, možno viac ako desaťročie, dve desaťročia, sa konečne podarilo vytvoriť rámec, v ktorom môže fungovať.
Ako ja si myslím, že malou vlajkovou loďou môže byť aj zákon o duálnom vzdelávaní. A ja som veľmi rád, že bude prijatý podľa toho, ako to tu zaznieva z úst opozície, takmer konsenzuálne návrh zákona o športe, lebo šport, ako tu niekoľkokrát bolo pomenované, je fenomén. Vy môžte desaťkrát vyliezť na nejaké bralo a dať tam nejaký transparent - teraz to nehovorím pejoratívne - môžete byť akože ako populárny politik a môžete mať sto vystúpení v parlamente, ale stačí jedno víťazstvo na majstrovstvách sveta, a to zjednotí tento národ ďaleko viacej ako odpor voči vláde, ktorú sa snažíte dlhodobo prezentovať v rôznych formách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2015 9:55 - 9:57 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, niekoľko poznámok.
Začnem tým, s čím, nechcem povedať, že nesúhlasím, ale určite môžeme polemizovať, to je, že či by príjmami na financovanie športu mali byť všetky prostriedky aj z hazardu. Výnosy z hazardu sú dnes príjmami obcí a miest. Tečú do ich rozpočtov a treba povedať, že tečú vcelku veľmi logicky. Po prvé preto, že obce majú právo umožniť alebo zakázať hazard, a po druhé preto, že ak ho povolia, majú aj povinnosť sa vyrovnávať so sociálnymi dopadmi na svoje obyvateľstvo. Čiže tu vidím ako určitú logiku, kde, by som povedal, že tieto prostriedky by mali zostať tam, kde sú, a nemali by tiecť do športu, lebo nie, nie všetok hazard a všetky príjmy z neho a všetky miesta, ktoré sú vytvorené na športovanie, automaticky znižujú riziko hazardu.
Druhú poznámku, ktorú chcem povedať, som veľmi rád, že ste sa prihlásil k spoluautorstvu, a v zásade, keby sme to tvrdili my, že sa snažíme na viacerých zákonoch hľadať zhodu naprieč politickým spektrom, a určite šport je fenomén, kde je potrebné hľadať zhodu naprieč politickým spektrom, tak možno by to nebolo uveriteľné, ale z vašich úst to bolo uveriteľné.
A už len jedna taká poznámka, tak trošku ako rypnem aj do vás. Nemusíte ako poslanec všetko iba kritizovať. To, čo je dobré, treba aj podporiť a v tomto prípade som veľmi rád, že ste sa prihlásil k tomu, že zákon o športe je potrebné podporiť bez ohľadu na to, a to by mohlo transformovať aj na iné zákony, či je to vládny alebo opozičný návrh, čiže odložiť tie politické tričká, ku ktorým ste vyzývali sami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis