Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.6.2015 o 11:27 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2015 11:38 - 11:39 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

58.
Pán kolega Hlina, ja by som vám chcel dať za pravdu v tej časti, čo sa týka rozsahu novely zákona, ktorá bola, myslím, ale 9-stranová. My sme mali hospodársky výbor a tam pán kolega Maroš Kondrót prišiel s 30-stranovým pozmeňovákom s tým, že keď ho uvádzal, povedal že je to dohodnuté aj s Úradom pre verejné obstarávanie. Bola tam predsedníčka úradu a ona povedala, že s tým nesúhlasí. Takže potom poslanci SMER-u to teda pretlačili do spoločnej správy, ale museli sme na gestorskom opäť otvoriť ako druhé čítanie, zase tam bola nejaká zmena. A to ani otázka nie je na vás ako skôr na pána ministra, ale určite aj vás zaujíma teda, že či pani Zita Táborská už je stotožnená s tou konečnou, s tým konečným znením tejto novely. A naozaj ako prísť na výbor s tridsaťstranovým pozmeňovákom, veď to nikto nemá šancu ani len prečítať. A keď sme hovorili, že aby to vrátili, alebo aby počkali s tým, už je to v poriadku. A ukázalo sa na gestorskom výbore, že opäť sa tam musela robiť nejaká zmena. No toto nesvedčí o kvalitnej legislatívnej práci ministerstva.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2015 11:27 - 11:27 hod.

Alojz Přidal

78.
Pán predseda, ja by som chcel upozorniť kolegov z OĽaNO, že podľa ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v čl. 4 všeobecné povinnosti sa píše, že verejný funkcionár nesmie používať svoju osobu, meno, priezvisko, podobizeň na reklamu (potlesk), a chcem ich upozorniť, že im hrozí pokuta do výšky dvanásť platov verejného funkcionára (potlesk).

Skryt prepis
 

19.6.2015 10:23 - 10:26 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

46.
Pozrite sa, ja nebudem dlho, chcem opätovne zdôrazniť, že naším primárnym záujmom je zamedziť rozporu vo výkone funkcií verejného funkcionára, ktorý má obhajovať verejný záujem, a advokáta, ktorý musí obhajovať záujem klienta. A riadiť sa podľa jeho pokynov. Dokonca, keď nie sú zákonné dôvody, tak nemôže odmietnuť tohto klienta. No a uviedol som to na príklade dvoch poslancov, predsedu ústavnoprávneho výboru Drgonca a Ábelovského, a podľa mňa ten Robert Fico vtedy mal pravdu, aj keď to teda nerád hovorím.
No ale teraz tu máme v skrátenom legislatívnom konaní zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravných významných investícií. No a aj tu na základe tohto zákona tu v návrhu, ktorý nepochybne bude schválený, sa píše, že ak vo vyvlastňovacom konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o sume náhrady za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej všeobecnej hodnote určenej na základe znaleckého posudku, ale nevylučuje sa tu cesta, teda v konečnom dôsledku na súd. No a pýtam sa, čo bude, keď si teraz teda vyberú tam tí, ktorí budú vyvlastňovať tie pozemky pod tú veľkú investíciu, oni sa seknú a povedia nie, ako my túto cenu neprijímame. Môžu teraz osloviť niektorého poslanca, byť na ich mieste, ja im nechcem našepkávať, tak oslovím poslanca SMER-u. A možno to opäť skončí dohodou, možno nie. A ja si myslím, že teda aj tu je ten dôvod, nielen tie peniaze, ale čo sa týka tých objemov, ktoré tu naozaj niektorí poslanci majú, pán kolega, to je na full pracovný čas ako pri tom, keď účtujú 100 euro za hodinu.
To je všetko, ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2015 10:20 - 10:21 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Poliačik, ja by som vás chcel ubezpečiť, že naozaj nemusíte sa báť, že by ste tu prežili celý život, ako to predpokladám, že k tomu nepríde. Pozrite sa, ja to cítim tak, že sú tu poslanci, ktorí sú rovní a rovnejší, ale naozaj mne ide aj o ten konflikt osobného a verejného záujmu. Ja si myslím, že vtedy Robert Fico mal pravdu, keď hovoril o tom klientelizme, ako to dopadlo. Áno, dá sa to riešiť aj tak, tak dohodnime sa, všetci môžu podnikať a budú priznania verejných funkcionárov také, aby si ich občania mohli skontrolovať. Takže bude jasné, že kto podniká so štátom nekalo a kto podniká v poriadku. Ale viete, ako strašne sme sa chceli, chceli sme zmeniť ten zákon o priznaniach a vôbec o konflikte záujmov, pracovali ste aj vy, aj tak to bol nejaký kompromis a ani ten kompromis nechcela strana SMER ako prijať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2015 10:01 - 10:02 hod.

Alojz Přidal
Ja nepochybujem, že tí advokáti, ktorí sú tu, sú schopní advokáti. Pozrite sa, ja to vidím ako problém. Vidím to ako problém, konflikt verejného a súkromného záujmu, preto som to podal. Advokát nemôže odmietnuť alebo podľa dikcie platnej zákona o advokácii zastupovať klienta len vtedy, keď mu bránia tomu zákonné podmienky. A myslím si, že tento zákon je naozaj citlivý, ale spravodlivý.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2015 9:34 - 9:57 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

22.
Pán predseda, ja som povedal, keď som uvádzal zákon. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Ospravedlňujem sa, nepočul som.

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
Nie, je všetko v poriadku.
Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som zacitoval z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý je známy aj ako zákon o konflikte záujmov, a tam v čl. 5 v ods. 2 v druhej vete sa píše, že verejný funkcionár nesmie podnikať, to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.
Na výbor pre nezlučiteľnosť, ktorého som predseda, chodí okolo 450 oznámení verejných funkcionárov, no a tak ma zaujímalo vlastne, aké sú to tie povolania, kde verejní funkcionári môžu podnikať, podľa akých zákonov to je a vlastne koho sa to týka. Ja som si dal spraviť výpis, poviem pravdu, ako zameral som sa na 150 poslancov. A chcem vám povedať, že medzi týmito poslancami, ktorí vykonávajú ako fyzická osoba podnikanie za zákonom ustanovených podmienok, v roku 2013 bolo takýchto osôb 12, z toho bolo 8 poslancov, ktorí vykonávajú činnosť teda advokáta. Potom sú tu, je tu jeden odborný lekár neurológ, klinický psychológ, súdny znalec odboru psychológie. V roku 2012 alebo v priznaniach za rok 2012 takýchto poslancov advokátov bolo 9 a všetkých poslancov, ktorí podnikajú na základe zákona, bolo 15, tiež tam bol, okrem týchto deviatich advokátov, jeden súkromný lekár, súdny znalec z odboru psychológie, klinický psychológ, živnostník, tu je písané.
A v roku 2011 bolo týchto podnikateľov poslancov 11 a 6 poslancov bolo advokátov. Opäť sú tu klinický psychológ, súdny znalec z odboru psychológia a znalec. Pravdu povediac, myslím si, že keď je niekto znalec v odbore psychológia alebo v odbore výtvarného umenia, že tam by nemal byť, alebo nepredpokladám nejaký konflikt medzi záujmom verejným a záujmom súkromným, ale v prípade advokátov to ja vidím ináč.
V čl. 3 základných pojmov ústavného zákona, ja verím, že poslanci tento zákon pri nástupe do funkcie spoločne s rokovacím poriadkom a ústavou dostávajú, že si ju prečítajú, ale pripomeniem, aj keď asi vám je to zrejmé, aký je rozdiel medzi verejným záujmom a záujmom osobným. Verejný záujem na účely tohto záujmu je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom, a osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkych osôb.
Možno si niektorí pamätáte, že tento náš návrh zákona tu už bol, hlasovali sme o ňom 25. 9. 2014, prítomných bolo 114 poslancov a za tento náš zákon, ktorý predkladám spoločne s kolegom Brockom, hlasovalo 23 poslancov. Pravdu povediac, bol som trochu sklamaný z tohto čísla, no ale potom som si uvedomil, že vlastne okrem strany KDH, ktorá má advokáta Pavla Hrušovského a ten má pozastavený výkon advokátskej činnosti, prakticky vo všetkých kluboch sú poslanci advokáti, je to v SMER-e, je to v MOST – HÍD aj v OĽaNO. Môžem povedať, že všetci poslanci klubu SMER tento návrh zákona odmietli, respektíve ho nepodporili, všetci KDH boli zaň. Klub OĽaNO bol tak napoly, za hlasoval pán Viskupič, Horváthová, Hraško, Jurinová, čo ma potešilo. Za MOST – HÍD ho nepodporil nikto, ale mňa potešilo, že ho podporil pán Dzurinda, pán Kaník, Mikloš, Jurzyca, no a potom tu boli ešte niektorí nezaradení poslanci a z tých by som spomenul tých, čo ho podporili, pána Hlinu, Hubu a pána Beblavého. Mňa osobne veľmi potešila podpora pána Miroslava Beblavého a o chvíľu poviem aj prečo, alebo bude zrejmé z toho vystúpenia, že prečo.
Chcel by som vám povedať, že novinári sa ma vtedy, keď sme predkladali ten zákon prvýkrát, pýtali, že či poznám aj nejaké konkrétne prípady, kde by takýto konflikt verejného a osobného záujmu klienta alebo advokáta bol patričný alebo zrejmý. No aj vtedy som hovoril – vtedy dosť obšírne, dnes by som chcel trošku stručnejšie hovoriť – o dvoch kauzách, kde tá jedna kauza nebola porušenie zákona, alebo sa mi zdá, že v tom právnom stave, v akom bola, jednoducho nebol tam žiadny problém, možno snáď problém morálny. Tá kauza je kauza paroplynu v Bratislave, ktorá ešte stále nie je dotiahnutá, ja som dostal informáciu na hospodárskom výbore od predsedu alebo výkonného riaditeľa teda Fondu národného majetku, že jeden spor, ktorý sa týka bratislavského paroplynného cyklu a Bratislavskej teplárenskej ešte stále nie je ukončený, je na Najvyššom súde a je to spor, pri ktorom štát môže prísť, respektíve Fond národného majetku, ktorý je 100-percentný vlastník Bratislavskej teplárenskej, o 26 alebo až 30 miliónov eur. Tento spor je už 11-ročný. Ja ho v rýchlosti, pán predseda, sa pokúsim popísať.
Celý ten problém začal vznikať počas vlády Mikuláša Dzurindu v ´99., štátny podnik Západoslovenské energetické závody uzatvoril zmluvu s bratislavským paroplynným cyklom, tá bola podpísaná na princípe "take or pay", teda ber alebo plať. Museli Západoslovenské energetické závody platiť za dohodnuté množstvo tepla, bohužiaľ, aj keď toto teplo od bratislavského paroplynu neodoberali.
2001 bol dôležitý medzník, kde tie Západoslovenské energetické závody sa rozdelili na tri akciové spoločnosti a jedna následnícka bola Bratislavská teplárenská, ktorá sa teda súdi teraz s paroplynom a prevzala aj tú zmluvu take or pay. Ale oni mali vlastné výrobné zdroje a túto zmluvu sa snažili – pre nich, samozrejme, nevýhodnú – zrušiť. To sa im nepodarilo. No a tá základná zmena bola v roku 2004 počas vlády Mikuláša Dzurindu, keď bratislavský paroplyn sprivatizovala, dostala finančná investičná skupina Penta. Ten súdny spor pokračoval a Bratislavskej teplárenskej sa podarilo vyhrať prvý súdny spor. V roku 2007 sa zdalo byť, že už je vymaľované. Najvyšší súd zamietol dovolanie žalobcu, teda Paroplynového cyklu a bratislavskí teplári sa videli ako víťazi. Lenže spoločnosť Paroplynový cyklus sa nemienila vzdať. Všetko to zmenil Ústavný súd a tu akcionára paroplynu zastupoval známy právnik ústavný Radoslav Procházka.
Radoslav Procházka v médiách, je to možné nájsť, sa vyjadril, že ako advokát bez splnenia zákonných dôvodov nemôže klientovi odmietnuť poskytnutie právnej služby. Povedal, že je hrdý na to, že túto drobotu dostal a všetky podania na súde vyhral. To, že je hrdý, to je, samozrejme, jeho vec. No a mňa vtedy zaujal jeden komentár Daga Daniša z Hospodárskych novín, ktorý písal v tom komentári, že Rado Procházka ako advokát môže pracovať, pre koho len chce a nikoho vraj nemôže bezdôvodne odmietnuť. Podľa tohto komentára, podľa Daga Daniša, je tento postoj sporný, ale legitímny. Ale on mu vyčíta, že Radoslav Procházka ako politik v spore štát verzus Penta je inde, je na druhej strane, vyhrnul si rukávy a prihlásil sa do služby tentoraz nie Penty, ale do služby verejnosti, keď vstúpil teda do veľkej politiky, a Dag Daniš mu dal tri otázky. A tá jedna otázka bola, že či sa stotožňuje Rado Procházka s následkami svojich právnych služieb pre Pentu a považuje závery súdov, ten súd ešte nie je dokončený, o 26-miliónových majetkových nárokoch Penty za spravodlivé. A či aj v budúcnosti bude zastupovať záujmy teda Penty alebo záujmy Fondu národného majetku.
No a preto, aby Rado Procházka v budúcnosti nemusel stáť pred takouto dilemou, tak aj preto je tu tento náš zákon. Preto Slovenská advokátska komora v tomto prípade mu pozastaví výkon funkcie advokáta a nebude môcť zastupovať Pentu. Chcem ale povedať, že Rado Procházka za daného právneho stavu neporušil žiadny zákon.
Teraz, pán predseda, druhá vec, ktorá možno bude zaujímať poslancov SMER-u viac. Chcem pripomenúť tlačovku pánov poslancov Ábelovského a Drgonca z 20. septembra 2005. Tá ich tlačovka bola na reakciu pána poslanca vtedy Roberta Fica, ktorý im vytkol klientelizmus a ako konkrétny prípad klientelizmu uviedol teda prípad Miroslava Ábelovského, ktorý získal časť, alebo získal, vtedy to bolo, ešte sa to nedokonalo, časť z miliónov korún, ktoré štát doplatí za pozemky pod automobilku KIA Motors a závod Hyundai Mobis. Tam boli dvaja, Drgonec a Ábelovský. A vtedy Drgonec dosť ostro povedal, že vzťah advokáta a klienta môže za klientelistický označiť len imbecil. Novinárom na tlačovke pán Drgonec, poslanec vtedy, povedal, neprizval som vás sem, aby som šíril informácie o imbecilite docenta Fica. On imbecilitu iba predstiera z toho dôvodu, že vie, že nie je žalovateľný za výroky, ktoré povie ako poslanec Národnej rady.
Dámy a páni, teda poslanec Robert Fico, terajší premiér, vtedy označil vzťah advokátov a poslancov, jedného z nich vtedy, ktorý bol predseda ústavneho výboru, za klientelistický. Aby som teda dal úplnú informáciu, tá odmena, ktorá bola pre týchto poslancov, a vtedy pán poslanec Ábelovský povedal, že nemá dôvod žiadny, aby tých ľudí zastupoval zadarmo, že takýto socialistický záväzok ponecháva pánovi Ficovi. Členka petičného výboru pani Margita Moravcová nechcela prezradiť presnú výšku advokátskej provízie. Ten spor bol o 380 miliónov a ona tvrdí, že to bolo menej ako 8 %, tá odmena. Takže podelili si títo dvaja okolo 30 miliónov vtedy slovenských korún. Robert Fico teda prostredníctvom Silvie Glendovej reagoval, že pre nás je to očividný prípad klientelizmu, ak vláda najprv dlhodobo odmieta vyrovnanie cien za pozemky pre investíciu KIA a potom s tým súhlasí, čím vlastne umožní dvom nezávislým poslancom získať zo štátom vyplatenej sumy niekoľko desiatok miliónov korún.
Vážené dámy a páni, tu v tomto pléne Národnej rady sú starostovia, primátori, viceprimátori, vicežupani, riaditelia, zamestnanci samosprávnych krajov, no a jednoducho ja myslím, že aj na náš tlak – mňa a kolegu Brocku – si nakoniec poslanci strany SMER alebo Robert Fico osvojili tento náš návrh zákona, ktorý sme dávali, ktorý by som nazval pracovne "jeden plat stačí" a všetci vieme, že tu bol prijatý zákon, že jednoducho z verejnej funkcie alebo z výkonu dvoch verejných funkcií môže poberať ten primátor alebo starosta jeden plat a ten druhý od marca po voľbách bude len na úrovni minimálnej mzdy. Ale sú tu aj poslanci, ktorí si, a advokáti, ktorí pri výkone funkcie poslaneckého mandátu podnikajú. Ako som spomínal, sú tu aj poslanci, ktorí si pozastavili výkon advokátskej funkcie. No a tí poslanci, ktorí podnikajú, sú zo strany SMER i z radov opozície. No a týmto naším návrhom, keby teda ten návrh prešiel, sa odstráni čo i len tieň podozrenia, že niektoré subjekty si advokátov vyberajú na to, aby ich zastupovali v právnych sporoch i z dôvodu, ja nehovorím, že len z dôvodu, ale i z dôvodu, že sú poslancami vládnej koalície, resp. strany SMER v súčasnosti a možnože, keď si vyberajú advokátov z radov opozičných poslancov, môžu byť títo opoziční poslanci raz štátnymi tajomníkmi, ministrami, možno niektorý z nich bude premiér.
Robert Fico bol ten, ktorý hovoril o klientelizme teda v tom konkrétnom prípade. Ja som presvedčený, že na Slovensku je dosť iných kvalitných advokátov neposlancov. Na stránke Advokátskej komory ich nájdete vyše 5 500.
No a v závere by som chcel predsa len uviesť príjmy niektorých poslancov z výkonu verejnej funkcie a príjmy advokátov. Zatiaľ čo príjem poslanca z výkonu verejnej funkcie je ročne v tých posledných rokoch okolo 24-tisíc eur, iné príjmy poslancov advokátov boli od 8-tisíc ročne najmenej, takto zarobil poslanec Susko, až po 126-tisíc eur za rok. V sume tých iných príjmov, to musím priznať, neviem odlíšiť advokátsku činnosť teda aspoň u niektorých poslancov, ktorí okrem advokátskej činnosti vykonávajú pedagogickú, vedeckú, literárnu či umeleckú činnosť, proti ktorej v zásade nič nemám.
No a rekordérom, rekordne zarábajúcim advokátom je poslanec zo strany SMER doktor Róbert Madej. Je to predseda ústavnoprávneho výboru. Všetci viete, že pán predseda Národnej rady všetky zákony postupuje ústavnoprávnemu výboru. Tento človek je asi najvyťaženejší poslanec možno po predsedovi a podpredsedoch Národnej rady, a teda má čo robiť. Ale on teda zarobil v roku 2012 25-tisíc z výkonu verejnej funkcie a 126-tisíc eur boli príjmy iné. Takisto to bolo aj v priznaní za rok 2013. Opäť 126-tisíc eur. Ale v roku 2012, to pravdepodobne trošku učil aj na Univerzite Komenského, v korunách teda tento advokát, predseda ústavnoprávneho výboru, zarobil 4,5 milióna.
Ale aby som netriafal len do radov SMER-u. Nemalé príjmy, skoro 80-tisíc eur zarobil aj poslanec Daniel Lipšic. Teda skoro 2,5 mil. eur. (Reakcia z pléna.) Korún, prepáčte, korún, pardon, korún, samozrejme, korún. Ale som rád, že ma počúvate.
No a títo advokáti sú odmeňovaní podľa vyhlášky, ktorú zhodou okolností tiež podpísal terajšiu platnú pán poslanec Lipšic ako minister. No a tam sa možno dočítať, a aj som to konzultoval s niektorými advokátmi, že taká bežná odmena advokáta je 100 eur za hodinu. Sto eur za hodinu, ale že keď oni účtujú jednu hodinu, resp. keď účtujú päť hodín, tak na to musia robiť, aby mohli účtovať päť hodín, asi osem hodín, a teda treba tú hodnotu ich účtovanej hodiny, aby ste sa dostali k sumárnemu počtu hodín, koľko robia, vynásobiť koeficientom 1,6. Takže taký poslanec Madej podľa mojich skromných prepočtov, keď zarobil 126-tisíc eur, tak musel robiť v roku 1 260 hodín. Poslanec Lipšic musel vykonávať túto prácu asi 800 hodín, a to je ešte bez toho koeficientu. A keď si to vynásobím tou jedná celá šestkou, tak poslanec Madej, aby zarobil to, čo zarobil, by mal robiť asi 20-tisíc hodín, a to je full time. To je jednoducho vyťažený na plný pracovný čas. A poslanec Lipšic 1,6 krát 800 je 1 280, teda by mal robiť ako advokát podľa tej tarify 65 % pracovného času. No a to sa mi zdá, že ono sa to veľmi stíhať nedá.
No a chcel by som dať ešte do protikladu alebo porovnať príjmy iných verejných funkcionárov. Doktor Gašparovič Ivan, 97-tisíc eur, docent Robert Fico, premiér, z výkonu verejnej funkcie 40-tisíc eur, iné príjmy nula. Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková, 41-tisíc eur z výkonu verejnej funkcie. Príjmy poslanca Madeja, predsedu ústavnoprávneho výboru, boli za rok o 50-tisíc eur vyššie ako príjmy prezidenta republiky, o 110-tisíc eur vyššie ako príjmy premiéra a predsedníčky Ústavného súdu. Jednoducho bol schopný za rok 2012 zarobiť 4-krát viacej ako premiér Robert Fico, ako aj predsedníčka Ústavného súdu.
Opakujem to i preto, že Ústava Slovenskej republiky prezidentovi, predsedovi a členom vlády a členom Ústavného súdu podnikať nedovoľuje. A ja som presvedčený, že poslanec by si mal vybrať, či chce podnikať alebo vykonávať mandát poslanca. Ale naozaj, tieto čísla som tu len uvádzal preto, aby ste mali predstavu, koľko ľudia, ktorí vykonávajú túto advokátsku službu, by mali robiť, keby si účtovali 100 euro za hodinu. Ale ten primárny dôvod prečo ho dávame, je naozaj preto, aby sme vylúčili konflikt verejného záujmu, ktorý verejný funkcionár má obhajovať, a konflikt súkromného záujmu, resp. záujmu klienta, ktorého musí obhajovať advokát.
Opakujem, na stránke Slovenskej advokátskej komory je 5 500 advokátov, ktorí sú k dispozícii klientom, občanom, a predpokladám, že sú to kvalitní advokáti. A ja chcem, aby jednoducho sme odstránili čo i len smietku nejakej pochybnosti, že niektorí klienti si vyberajú týchto advokátov z toho dôvodu, že sú poslancami, a teda majú určitým spôsobom väčšiu silu.
Pán predseda, skončil som. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2015 9:29 - 9:32 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

18.
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorý predkladám spoločne s kolegom Júliusom Brockom, chcem len povedať, že táto novela nadväzuje na ústavný zákon č. 375/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Cieľom novely je zamedziť rozporu medzi osobným záujmom advokáta, respektíve záujmom jeho klienta, pri výkone advokácie na jednej strane a verejným záujmom pri výkone funkcií verejného funkcionára na strane druhej. Pri výkone funkcií verejný funkcionár koná vo verejnom záujme a jeho konanie má byť také, aby prinieslo majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom.
Čl. 4 ods. 1 ústavného zákona o konflikte záujmov ukladá povinnosť pri výkone funkcie presadzovať a chrániť verejnému funkcionárovi verejný záujem. Dokonca ide ešte ďalej, zakazuje mu uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Naopak, pri výkone advokácie advokát nepresadzuje verejný záujem, ale je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a dokonca sa riadiť jeho pokynmi. Túto povinnosť advokátovi ukladá § 18 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii.
Chcem povedať, že táto naša novela je veľmi jednoduchá, vkladá do zákona o advokácii ustanovenie, do § 8 ods. 1 nové písmeno a týmto písmenom chceme rozšíriť okruh osôb, ktorým Slovenská advokátska komora pozastaví výkon funkcie, o osoby, ktoré vykonávajú funkciu verejného funkcionára, teda o všetkých verejných funkcionárov s výnimkou funkcionárov, ktorí sú mestskí poslanci, sú členmi teda mestského zastupiteľstva s výnimkou poslancov mestského zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a v Košiciach a s výnimkou poslanca vyššieho územného celku. Návrh účinnosti tohto zákona navrhujeme k 1. 11. 2015.
Pán predseda Národnej rady, skončil som zatiaľ a hlásim sa potom ako prvý do rozpravy.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2015 15:32 - 15:33 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

Pán kolega Zajac, ja by som len chcel ešte upozorniť na tretí odsek návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, kde sa píše, že v súvislosti s nedostatočnou pripravenosťou územia vrátane pozemných komunikácií a inžinierskych sietí na ploche o výmere nad 250 hektárov na území Slovenskej republiky neboli v uplynulých rokoch umiestnené niektoré zahraničné investície v oblasti priemyselnej výroby. Chcem tu upozorniť na slovo „niektoré“. Keď sú to niektoré, tak predpokladám, že to boli dve , tri, štyri. Na výbore som aj dostal nejakú odpoveď od pána štátneho tajomníka. Verím, že keď nebudete my vy odpovedať, že ktoré sú to, že odpovie pán minister, ale chcem sa pýtať, prečo v tom konáme až teraz a sme nekonali vtedy, keď nám prvá investícia takáto veľká ušla, a sme doteraz spali?

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 17:29 - 17:31 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis

98.
Ďakujem. Vážený pán kolega Brocka, vy ste hovorili, že naše návrhy obvykle rozdeľujú snemovňu, ale že tento by ju rozdeliť nemal, ale, chvalabohu, alebo za chvíľu príde návrh zákona, ktorý ju opäť bude rozdeľovať, ale chcel by som niečo iné.
Ja viem, že kradnúť sa nesmie, ale predsa vieme, že, keď nechcem už použiť slovo kradnúť, že SMER v minulosti si jeden náš návrh, čo bol jeden zákon "jeden plat stačí", osvojil a od budúceho marca poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vykonávajúci funkciu starostu, primátora budú môcť brať okrem platu verejného funkcionára už len ďalší príjem vo výške minimálnej mzdy, a ja sa za to na nich nehnevám.
A celkom otvorene verím, že keď si uvedomia, že i tento náš návrh je veľmi dobrý a fyzická osoba môže darovať za zdaňovacie obdobie 50 eur, teda poukázať maximálne 50 eur zo svojej odvedenej dane rodičom, jednoducho že poslanci SMER-u si tento návrh osvoja, keď už nás teda nepodporia teraz, a časom ho dajú, lebo sú tu medzi poslancami SMER-u aj naozaj sociálni niektorí poslanci. Ja osobne 2-3 z nich poznám, no ale možnože všetkých tých sociálne cítiacich nepoznám.
Ale teda chcel by som sa vás spýtať, keby si tak pán minister Richter alebo niektorý poslanec, SMER tento náš návrh osvojil a dal ho do nejakého sociálneho balíčka, či by ste boli proti tomu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.5.2015 11:07 - 11:09 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 419 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča a Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1511.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka Národnej rady, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis