Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2015 o 16:43 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.2.2016 2:29 - 2:29 hod.

Alojz Přidal
Kolegovia, ja by som len chcel pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť, že ráno o 8.00 hodine začíname dnes s rokovaním tohto výboru, ktoré sa týka dvoch konaní, ktoré sa už začali, jedného konania voči pánovi predsedovi Pellegrinimu a jedného konania voči pánovi premiérovi Ficovi za volebnú korupciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.2.2016 11:02 - 11:03 hod.

Alojz Přidal
Ja mám teda len oznam, že výbor pre nezlučiteľnosť bude rokovať, všetkým kolegom to dávam na vedomie, zajtra o 8.00 hodine v obvyklých priestoroch, a, pán predseda, chcel by som sa ohradiť, ja som rokovanie výboru zvolal 10 dní dopredu, to, že vy tu máte neporiadok a neviete čo je zvolané, je váš problém, nie môj problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.2.2016 10:58 - 10:59 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán predseda, dávam procedurálny návrh prerušiť rokovanie Národnej rady od 13.00 do 14.00 hodiny. Ten dôvod je, že už 10 dní máme stanovený termín na rokovanie výboru pre nezlučiteľnosť. Ako iste viete, dve konania, ktoré sa začali v zmysle zákona, sa týkajú vás, ďalej, pána premiéra Roberta Fica, ktorý jednoducho zneužíva svoje postavenie a dávaním tzv. vratiek robí volebnú korupciu niektorých občanov, ktorí sú odoberateľmi plynu, nie všetkých, tí, ktorí kúria drevom, elektrinou, nedostanú nič. Žiadam vás, aby sme hlasovali o tomto mojom návrhu. Je to veľmi dôležité rokovanie výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2015 10:37 - 10:38 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Kvasnička, skôr som očakával, že z tvojho inak dobrého a umeleckého prejavu, ktorý si si dlho pripravoval, vypustíš to slovo, o ktorom si mi povedal, že ho použiješ. Lebo to slovo, ktoré znižuje hodnotu tvojho vystúpenia, a neviem, či si mal v úmysle šokovať. Za svoje slovo a slová si si zodpovedný len a len sám. To slovo si použiť nemal už i preto, že vo vestibule sú školopovinné deti. Dobrej veci ako ochrana života od počatia, si tým nepomohol, ale určite budeš v bulvárnych médiách. A je mi ľúto, že tam budem s tebou, pravdepodobne. Myslím si, že si si to mohol odpustiť. Ale ja tento zákon samozrejme podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2015 16:43 - 16:45 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Droba, neviem, k čomu bolo dobré toto vaše útočné vystúpenie, čo v tejto súvislosti má spoločné slovenský štát? Sa mi zdalo, že si, že ste nás chceli uraziť. Tvrdili ste, že KDH sa od tohto návrhu dištancuje, čo nie je pravda. Uvidíte, ako budeme hlasovať. Ale súhlasím s jedným, rovnako ako vy som prekvapený, že to nepodpísal pán kolega Vašečka, ale možno len preto, že nebol oslovený, tak ako predkladatelia neoslovili viacerých poslancov za KDH a poslanec Mikloško bol oslovený asi dve hodiny pred deadlineom.
Ale chcem povedať, že ja tieto návrhy podporím, pretože som presvedčený, že ľudský život je posvätný a naozaj hodný ochrany od počatia. Aj keď nikdy by som si nedovolil súdiť alebo odsúdiť ženu, ktorá jednoducho sa rozhodla pre potrat, pretože nepoznám tie okolnosti a verím, že aj týmto matkám bude Boh milosrdný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2015 11:05 - 11:05 hod.

Alojz Přidal
Pán predseda, dovoľte mi pripomenúť cteným členkám a členom výboru pre nezlučiteľnosť, že zasadnutie výboru sa začína o 12.15 hod. v obvyklej zasadacej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 16:10 - 16:11 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Pán kolega Abrhan, ja si myslím, že presne o tom to je. Vy ste trafili klinec po hlavičke. Jednoducho naozaj ak tu je nejaké reálne ohrozenie, Robert Fico, sám povedal ešte pred krátkym časom, že nie je, nech zvolá urýchlene zasadnutie predsedov všetkých parlamentných strán, nech povie, v čom je problém. A ja si myslím, že keď ten problém naozaj je, že my nebudeme mať problém podporiť tento zákon. Možno však tá situácia už je iná, dnes pri hlasovaní o zákone o ochrane verejného záujmu už troch poslancov opozície zlomili, možno už majú teda dostatočný počet poslancov a my sme tu už len do počtu potom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 9:49 - 9:51 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Ja by som chcel poďakovať kolegyni Mezenskej aj za to, že ocenila túto iniciatívu mojich kolegov z Kresťanskodemokratického hnutia, že prišli s týmto návrhom zákona. Táto problematika je naozaj veľmi závažná.

A súhlasím aj s tým, že bude treba bližšie špecifikovať, koho sa to týka, kto je energeticky ohrozený, kto je energeticky chudobný.

Súhlasím s pánom Hudackým, jednoducho že priemysel pri takých cenách elektrickej energie, aký tu máme, je naozaj ohrozený, aj ja som bol v tej automobilke v Trnave, a to nie je len sťažnosť Trnavy, tak sú na tom aj iné priemyselné podniky.

Čo sa týka však cien elektriny pre domácnosti, tak tá nie je až taká vysoká, len problém je v priemerných platoch alebo príjmoch našich domácností. Niekedy sa hovorí o energetickej chudobe, že domácnosť, ktorá spotrebuje 10 % príjmov na energie, už by mala byť energeticky chudobná. A neviem teda, koľko by to bolo, či by to bolo 50, 60, 70 % našich domácností.Ja neviem, či poslanci strany SMER prijmú tento zákon. Skôr sa obávam, že ho neprijmú, ale každopádne som presvedčený, že otvorí diskusiu o tomto probléme a tak konečne sa rozhýbe aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a spoločne s pánom ministrom hospodárstva teda v prípade, že by nebol prijatý tento zákon, predstavia svoju predstavu a jednoducho tento problém, ktorý tu je v našej spoločnosti, veľmi vážne budú riešiť.
Skryt prepis
 

27.11.2015 12:53 - 12:55 hod.

Alojz Přidal Zobrazit prepis
Vážení opoziční poslanci a dvaja poslanci za stranu SMER, sme tu vo väčšine a dúfam, že po voľbách to tak bude.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 514 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Hudackého, Jozefa Bobíka, Pavla Zajaca na vydanie zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 21. januára 2016, aby tento návrh bol v gestorskom výbore prerokovaný do 22. januára 2016.
Pani podpredsedníčka Národnej rady, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.11.2015 11:17 - 11:17 hod.

Alojz Přidal
Pani podpredsedníčka Laššáková, pán kolega Brocka dal procedurálne návrhy a boli tam možno dva alebo tri, tak možnože poslanci SMER-u to nestihli nejak pochopiť, ale ten podstatný, ktorý by som chcel, aby ste naozaj o ňom dali hlasovať, že aby vedenie parlamentu dodržiavalo procedurálny poriadok, rokovací poriadok. (Reakcie z pléna.) Rokovací poriadok.
Skryt prepis