Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2013 o 11:00 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2013 11:00 - 11:01 hod.

Ivan Štefanec
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pani poslankyňa Žitňanská to vystihla úplne presne, nie je možné, aby vláda jednej strany takýmto spôsobom zásadne ovplyvňovala volebný systém na Slovensku. Preto myslím, že to riešenie, ktoré navrhla, je v súčasnosti najlogickejšie a jediné možné, aby pán minister vzal späť obidva tieto zákony, ktoré sa týkajú volieb. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 5.9.2013 16:09 - 16:12 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Dámy a páni, mám tri interpelácie.
Prvá je smerovaná na pána predsedu vlády Roberta Fica: Vážený pán predseda vlády, interpelujem vás ohľadom alarmujúceho vývoja verejného dlhu. Dlh Slovenska dosiahol vlani úroveň 52,1 percenta. Rýchlym tempom pokračuje v raste ďalej a podľa Európskeho štatistického úradu EUROSTAT v prvom kvartáli tohto roku stúpol na 54,9 percenta. Z tohto dôvodu už boli aktivované prvé opatrenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Napriek závažnosti témy neprebehla k situácii zodpovedajúca diskusia. List, ktorý minister financií zaslal Národnej rade Slovenskej republiky, nebol dostatočný a neprebehla k nemu patričná diskusia. Zaradenie osobitného bodu programu na schôdzu Národnej rady na túto tému bolo viacnásobne odmietnuté a takisto mimoriadna schôdza Národnej rady na túto tému nebola vládnymi poslancami schválená. Keďže považujem vývoj verejného dlhu za kritický, týmto vás žiadam o odpoveď, akými opatreniami budete túto situáciu riešiť. Toľko prvá interpelácia.
Druhá je na pána ministra Počiatka: Vážený pán minister, interpelujem vás ohľadom neúnosného zaťaženia cesty č. 572 cez obec Most pri Bratislave, osobitne nákladnými automobilmi nad 12 ton. Táto situácia bola riešená už v minulosti a v období medzi 26. aprílom 2012 a 27. aprílom 2012 bola na základe pokynu ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za aktívnej účasti Národnej diaľničnej spoločnosti v časti Studené smerom do Mostu pri Bratislave osadená dopravná značka B6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov. Žiaľ, v tomto roku došlo k odstráneniu tejto značky a k opätovnému vjazdu ťažkej dopravy do obce a tým k návratu do starého neúnosného stavu. Aj na základe petície občanov obce Most pri Bratislave vás chcem požiadať o urýchlené opätovné osadenie tejto značky na rovnakom mieste v zastavanom území obce Most pri Bratislave, časť Studené. Ďakujem.
A tretia je adresovaná na pána ministra Dušana Čaploviča: Vážený pán minister školstva, interpelujem vás ohľadom poskytovania dotácií športovcom. Týmto vás žiadam o odpovede.
1. Uviesť presný zoznam mien a výšku dotácií, ktoré boli jednotlivým športovcom udelené.
2. Zoznam kritérií, na základe ktorého sa rozhoduje o udeľovaní dotácií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.9.2013 13:04 - 13:05 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD navrhujem zaradiť do programu 23. schôdze Národnej rady osobitný bod s názvom Opatrenia vlády na zníženie rekordného dlhu.
Odôvodňujem to ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 12 ods. 4, podľa ktorého vláda predloží na rokovanie Národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu, ak výška dlhu dosiahne 53 % a zároveň nedosiahne 55 %. Pripomínam, že posledný údaj o slovenskom dlhu je 54,9 %.
Zároveň predkladám druhý návrh, aby sme bod č. 119, čo je Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti za rok 2012 (tlač 594), prerokovali ihneď na úvod schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2013 12:23 - 12:25 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú informáciu k tomuto bodu.
Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, teda doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Zároveň navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 28. augusta 2013 a v gestorskom výbore do 30. augusta 2013 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

28.6.2013 13:15 - 13:21 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za poznámky, ktoré odzneli v rozprave.
Pán poslanec Kollár, keď sa pýtal na efekty, pri tomto návrhu zákona a pri súčasnom vývoji verejných financií nepredpokladáme negatívny dopad na stav verejných financií. Aj na základe skúseností z minulosti, aj na základe toho, čo sa deje dnes, a to je ináč, ako spomínal pán poslanec Duchoň. Tie čísla, ktoré boli včera zverejnené, a tie čísla, ktoré vidíme aj momentálne v štátnom rozpočte, sú nasledovné: výber dane z príjmu právnických osôb v súčasnosti sa pohybuje zhruba na úrovni minulého roka. Pritom zvýšenie o 21 %, ten vývoj doteraz je zhruba na úrovni roka, čiže žiadnych 200 mil., pán poslanec, ako ste spomínali, práve naopak, váš minister financií včera hovoril, že mu bude chýbať 200 mil. eur len na dani z príjmov právnických osôb oproti rozpočtu, oproti tomu, čo bolo predložené v tejto snemovni a schválené poslancami jednej jedinej vládnej strany minulý rok pri štátnom rozpočte. Že bude chýbať 200 mil. eur.
Ja som naozaj presvedčený, že pokiaľ by sme ten vývoj zvrátili, že začneme opravovať tieto chyby a vrátime sa k 19-percentnej dani z príjmu právnických osôb, tak rozhodne to nebude mať negatívny vývoj práve pre ten dynamický efekt vo verejných financiách. A hovorím to aj na základe skúseností z roku 2004, kedy vtedy pán vtedajší minister financií pán Mikloš zaviedol rovnú daň a zaviedol 19-percentnú daň z príjmu právnických osôb, vtedy klesla sadzba z 25 na 19 %. V prvom roku sa vybralo na dani z príjmov právnických osôb v štátnom rozpočte viac, už v prvom roku, aj keď o 6 percentuálnych bodov klesla sadzba, v prvom roku sa vybralo viac v štátnom rozpočte a za 5 rokov sa zdvojnásobila táto suma.
Za päť rokov sa zdvojnásobila, dámy a páni, suma príjmov v štátnej kase pochádzajúca z tejto dane. Daň na 23 % nás výrazne oslabila, výrazne poškodila Slovensko nielen v zamestnanosti, aj v jeho reputácii. A Slovensko naozaj ide v protismere. Veď ja som spomínal, aká je situácia v postkomunistických krajinách. Ale keď sa pozrieme aj na iné krajiny, napríklad také Švédsko znížilo daň z príjmu právnických osôb od začiatku tohto roka a už ju má nižšiu, ako je daň na Slovensku. Veľká Británia tak urobí od roku 2015, že bude mať nižšiu daň, ako je súčasná daň na Slovensku. Švédsko, Fínsko od budúceho roka idú znižovať dane z príjmu právnických osôb. Už teraz je slovenská daň nad priemerom všetkých krajín Únie, nielen najvyššia z postkomunistických krajín, ale aj vyššia, ako je priemer Únie.
Je preto teda naozaj potrebné tieto chyby opravovať, pretože som hlboko presvedčený, že najzákladnejšie dopady na vyššiu nezamestnanosť a celkové zhoršenie prostredia mali tri veci: radikálne zvýšenie daní, odbúranie rovnej dane, skomplikovanie tohto systému a celkové zvýšenie daňového zaťaženia, po druhé, zvýšenie aj odvodového zaťaženia a po tretie, zhoršenie pracovného práva. My na každej schôdzi Národnej rady upozorňujeme na túto alternatívu, ale nielen upozorňujeme, ale aj predkladáme zákony.
Dámy a páni, na minulej schôdzi Národnej rady sme tu hovorili o Zákonníku práce, kde sme navrhovali dostať Zákonník práce späť do stavu pred zmenami, ktoré presadila vláda jednej strany. Netreba sa báť priznať si chyby a treba opraviť tieto chyby. A tak je to aj s daňami, tak je to aj s 19-percentnou daňou. Bolo chybou, že sa táto daň zvýšila. A tu súhlasím s tým, aj čo povedal pán poslanec Kollár, že aj v budúcnosti treba ísť a uvažovať o možnosti ďalších znížení, pretože to je cesta ako do budúcna zlepšovať našu konkurencieschopnosť. Súhlasím aj s tým, že je to jeden zo základných faktorov stavu konkurencieschopnosti na Slovensku. Nielen infraštruktúra, nielen stabilita meny a celkového prostredia, ale aj úroveň daní, výška daní, odvodov, celkové systémové prístupy, postupne zjednodušovanie, nie v komplikovaní daní a odvodov. Stav súdnictva, vymáhateľnosti práva, pochopiteľne, stav infraštruktúry, to je všetko, čo ovplyvňuje rozhodovanie, či sa na Slovensku budú vytvárať pracovné miesta, alebo nie. Ale úroveň daní je jedným z kľúčových faktorov, prečo tomu tak je. A preto sme predložili tento návrh. Samozrejme, chápeme, že dane sa môžu meniť len v určitom čase, preto navrhujeme účinnosť tohto zákona a zmenu daňových sadzieb od 1. januára 2014.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.6.2013 13:05 - 13:07 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, je v znížení tejto sadzby z 23 na 19 %, pretože považujeme 23-percentnú hranicu za neadekvátnu, neúmernú a príliš vysokú.
Dvadsaťtripercentná daň z príjmu právnických osôb je nielen najvyššia v regióne, ale aj najvyššia zo všetkých postkomunistických krajín. Nie je náhodou, že máme spomedzi týchto krajín aj najvyššiu nezamestnanosť. Kým krajiny v Európskej únii idú opačným trendom, znižujú firemné dane, znižujú daňové zaťaženie tých, ktorí sú aktívni a vytvárajú pracovné miesta, na Slovensku práve naopak, vláda presunula konsolidáciu na plecia občanov, podnikateľov, zhoršila pracovné právo, zvýšila dane a odvody. A osobitne daň, ktorá išla hore o 21 %, z 19 na 23 je presne 21 %, podstatným spôsobom zhoršila podnikateľské prostredie.
Vidíme to aj práve z čerstvých údajov daňovej prognózy, ktoré boli uverejnené včera, že nespĺňa očakávania ani na strane príjmov v štátnom rozpočte, kde pri tejto položke sa ukazuje už teraz výpadok 200 mil. eur. Dve tretiny z toho, čo vláda očakávala, že sa zlepší, tak tieto očakávania sa určite nenaplnia a je to stále horšie a horšie. Súčasný stav výberu daní a odvodov je nižší, ako sa očakávalo, čo je spôsobené predovšetkým neúmerným daňovým a odvodovým zaťažením na Slovensku.
Sme preto presvedčení ako navrhovatelia tohto zákona, že je načase opraviť tieto podstatné chyby a vrátiť daň na pôvodnú úroveň, ktorá vráti Slovensko opäť do stavu, kedy sa zlepší konkurencieschopnosť, kedy sa zlepší celkové prostredie a kedy sa na druhej strane vytvoria aj lepšie predpoklady pre naplnenie štátnej kasy. Súčasná úroveň dane z príjmu právnických osôb na 23 % odlákava investorov a, bohužiaľ, vyháňa pracovné miesta zo Slovenska. Preto tento návrh smeruje predovšetkým k tomu, aby sa zlepšilo celkové prostredie, situácia pre ľudí a najmä pracovné miesta.
Ďakujem pekne za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

28.6.2013 13:04 - 13:04 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte dovoľte mi, kolegyne a kolegovia, jednu informáciu. Tá je v zmysle pôvodcu tohto návrhu. Keďže komunikujeme pravidelne so živnostníkmi, malými podnikateľmi, tak pre korektnosť chcem dodať, že tento návrh pochádza z dielne Slovenskej asociácie malých podnikov, a my ako predkladatelia sme si tento návrh osvojili. Tak ako na každej schôdzi Národnej rady dávame podnety na zlepšenie situácie živnostníkov a malých podnikateľov, tento návrh je ďalším v rade z tých, ktoré by im pomohli, osobitne malému podnikaniu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2013 12:59 - 13:01 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Jedná sa predovšetkým o pomoc malým a stredným podnikateľom pri zjednodušení ich administratívy, pri zrušení nesystémového koeficientu pri zúčtovaní dane z pridanej hodnoty.
V doterajšej praxi sa uplatňuje pri účtovných prípadoch tzv. pomerné odpočítanie dane. Ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať DPH, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať podľa doterajšej úpravy § 50 tohto zákona.
Ak teda napríklad podnikateľ, ktorý je platcom DPH, dodáva svoje tovary a služby, ktoré sú zo zákona oslobodené od dane z pridanej hodnoty, je povinný uplatňovať koeficient, ktorý sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy, teda príjmy bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy, teda príjmy bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Na jednej strane má teda podnikateľ zakázané účtovať svojmu odberateľovi DPH na tovary a služby, ktoré mu dodá, na strane druhej je za toto potrestaný tým, že na vstupy, ktoré použil na to, aby mohol nejaké dodávky vykonať, si tento odpočet depeháčky nemôže uplatniť.
Preto navrhujeme zrušiť toto opatrenie a uvedením tohto opatrenia do praxe očakávame zlepšenie podnikateľského prostredia a najmä sprehľadnenie a systémový prístup k uplatňovaniu zákona o dani z pridanej hodnoty.
Dovoľte mi, aby som vás, kolegyne a kolegovia, požiadal o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2013 11:05 - 11:05 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD navrhujem opakovane zaradiť do programu 21. schôdze Národnej rady osobitný bod: Opatrenia vlády na zníženie rekordného dlhu. Odôvodnenie je, že pán minister financií nás informoval, že podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti doručil do Národnej rady list, v ktorom vysvetľuje rekordné zadlženie a následné opatrenia na zníženie dlhu, avšak tento list sme nevideli. Keďže táto problematika je naozaj závažná a nemôže zostať len pri založenom liste v kancelárii, navrhujeme ju opätovne prerokovať v osobitnom bode schôdze Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2013 17:06 - 17:07 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD navrhujem zaradiť do programu 21. schôdze Národnej rady osobitný bod, opatrenia vlády na zníženie rekordného dlhu.
Odôvodnenie je nasledovné. Pán minister financií dnes ráno informoval, že podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti už doručil do Národnej rady list, v ktorom vysvetľuje rekordné zadlženie krajiny a následne opatrenia na zníženie dlhu. Keďže táto problematika je natoľko závažná, že nemôže zostať založená v kancelárii, navrhujeme ju prerokovať v osobitnom bode schôdze Národnej rady.
Žiadam vás preto, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis