Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.9.2013 o 17:23 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2013 17:23 - 17:25 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som predložil spravodajskú informáciu k návrhu poslanca Národnej rady pána Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu tohto zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam teda túto spravodajskú informáciu.
Uvedený poslanecký návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, teda doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční prvé čítanie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. Zároveň navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2013 11:35 - 11:36 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Mihál končil svoje vystúpenie slovami, že súčasné zodvodovanie dohôd škodí celému Slovensku. Ja s tým môžem len a len súhlasiť.
A chcem dodať jednu informáciu o pozícii Slovenska v porovnaní s inými krajinami ohľadom konkurencieschopnosti. My veľakrát hovoríme o tomto rebríčku, ale myslím si, že je potrebné často p tom hovoriť aj podrobnejšie a rozmeniť to na drobné. Keď sa pozrieme bližšie na ukazovatele, že prečo sme tak zle v konkurencieschopnosti, vidíme práveže zvýšené dane, odvody a tá pracovnoprávna legislatíva výrazne negatívne ovplyvnili motiváciu ľudí pracovať. Keď sa pozrieme na novozavedený ukazovateľ, ako dane, odvody vplývajú na motiváciu ľudí pracovať, tak sme 133. na svete. A myslím si, že práve takéto návrhy zákonov, ako predložili predkladatelia, pomáhajú zmeniť tento stav, pretože ozaj súčasné zodvodovanie dohôd je nezmyselné a vyháňa ľudí do čiernej práce. Prihováram sa teda za podporu tohto zákona. Určite celý klub SDKÚ – DS podporí tento zákon, pretože táto úľava na odvodoch pri malých pracovných úväzkoch cez dohodu pomôže predovšetkým mnohým ľuďom privyrobiť si na krátkych pracovných úväzkoch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2013 10:53 - 10:58 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili v rozprave, za podporu pánovi poslancovi Kuffovi. A z veľkej časti vystúpenia súhlasím aj s pánom poslancom Mihálom, aj s tým, čo povedal pán poslanec Mikuš. Ale chcem k tomu povedať zopár poznámok.
Tou prvou poznámkou je skutočnosť, že návrh na živnostenské licencie je nie nový, to vieme všetci, už pri uvádzaní som spomenul fakt, že predkladám ho druhýkrát v tomto volebnom období. A konzistentnosť je dôležitá. Ja som názor na živnostenské licencie nezmenil bez ohľadu na to, či sme boli vo vláde, či sme v opozícii. A v každom čase tento návrh som presadzoval a budem presadzovať, pokiaľ je záujem diskutovať o zmenách, kozmetických úpravách, tak ako som spomenul v úvodnom slove, vždy som pripravený na túto tému hovoriť. Čo sa týka výšky obratu, posunutia smerom dole, prípadne nastavenia parametrov, môžeme o tom diskutovať. Ale ja som hlboko presvedčený, že znižovanie administratívy, zjednodušenie podmienok pre podnikanie je kľúčová vec preto, aby sa mohli živnostníci a malí podnikatelia úspešne rozvíjať.
Má význam predkladať aj opozičné návrhy. To, čo povedal pán Mihál, takisto je pravda na tému vytvárania verejnej mienky. Ja som presvedčený, že má význam o tom hovoriť, má význam oboznamovať verejnosť o našich názoroch, našich spôsoboch na riešenie súčasných problémov, pretože spoluvytváranie verejnej mienky považujem takisto za našu povinnosť, dámy a páni. A nie je to snaha márna. Dovoľte mi spomenúť pár príkladov. Od začiatku tohto volebného obdobia napr. to bolo zvýšenie nezdaniteľnej čiastky pre živnostníkov, ktoré, keď sme začali tlačiť o 50 %, z 1 660 na 2 500 eur, najskôr sa nestretlo s pochopením. Po troch mesiacoch sme ho pretlačili, aj keď náš návrh bol odmietnutý, nakoniec do vládneho zákona o dani z príjmu. Podarilo sa to. Pamätáte si nezmyselné návrhy z vlády o zriadení akéhosi odbytového fondu, že všetci budú platiť, ale niektorí budú čerpať? Keď sa urobil krik, vláda od týchto zámerov ustúpila. Má to zmysel. O znížení odvodov pre nízkopríjmové skupiny koľko hovoríme? Už rok a pol. Vláda bola hluchá, za posledné týždne počúvame, že vláda prichádza s návrhom na zníženie odvodov pre nízkopríjmové skupiny. No, fajn, uvidíme, v akom zmysle a v akej konštelácii tento návrh tu bude predstavený, pretože veľakrát to, čo sa pôvodne predstaví, tak nakoniec do parlamentu príde v inej podobe. A už len to, že sa vláda tým zaoberá, považujem za dobrú správu. A má to význam, že s takýmito návrhmi prichádzame, pretože keď sa podarí vytvoriť ten spoločenský tlak, keď dostaneme na našu stranu významné skupiny zamestnancov, zamestnávateľov, všetkých, ktorých sa to týka, keď sa o tom začne hovoriť ako o tom, že je to dobrý užitočný návrh, tak v konečnom dôsledku má šancu aj sa presadiť. Čiže práca s verejnou mienkou je takisto významná súčasť našej práce a každý návrh, ktorý tu predkladáme, tak, samozrejme, má šancu to ovplyvniť.
Ešte krátka poznámka k minimálnym odvodom. Áno, minimálne odvody považujem aj ja za neúmerne vysoké. Tento rok sa zvýšili o 300 eur ročne, čo považujem za významný zásah do podnikania, pretože viac než 80 % živnostníkov platí minimálne odvody, viac než 80 % živnostníkom sa zhoršilo prostredie a zhoršil významne život práve týmto zásahom. No ale práve aj preto predkladáme tento návrh, aby sme im odbúrali náklady, aby sme im zjednodušili život, aby zaplatili raz a potom po celý rok sa mohli sústrediť na svoju produktívnu činnosť, na podnikanie, na to, čo naozaj chcú robiť. Považujem teda aj ducha aj zmysel tohto zákona za užitočný. A bez ohľadu na to, či ho prijmete alebo neprijmete, kolegyne a kolegovia, budem sa snažiť ďalej vás presviedčať o tom, že neustále znižovanie administratívy a pomoc živnostníkom, malým podnikateľom je jedným z najlepších spôsobov pre to, ako môžeme pomôcť vytvoriť pracovné miesta na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.9.2013 10:29 - 10:34 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona o živnostenských licenciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento návrh zákona predkladám v tomto volebnom období opätovne už druhýkrát, pretože prvýkrát sme s návrhom neuspeli, a druhý dôvod je, pretože som úprimne presvedčený o tom, že tento zákon je potrebný.
Zmyslom tohto zákona je zavedenie živnostenských licencií tak, aby živnostníci, ktorí sa chcú sústrediť na svoju aktívnu činnosť, mohli tak urobiť, mohli byť produktívnejší, mohli zamestnávať viac ľudí, chceme teda podporiť zamestnanosť. A títo živnostníci sa nemusia sústreďovať na zbytočnú administratívu, na to, aby si usledovali náklady, aby si takpovediac optimalizovali dane, ale jednoducho raz za rok vopred zaplatia dane a odvody formou licencií. A potom budú mať po celý rok pokoj. Znížia sa im administratívne náklady. Títo živnostníci, ktorí často majú zbytočné náklady na účtovníctvo a musia si najímať na tieto činnosti ďalších ľudí, môžu ušetriť, môžu získať nielen čas, ale aj peniaze, ktoré takto môžu venovať na svoje produktívne činnosti.
Živnostenská licencia by sa teda platila raz ročne vopred, úroveň navrhujeme vo výške 500 eur daňovej povinnosti a minimálne odvody, ktoré sú teraz, vo výške 2 220 eur.
Prilepší si takisto z hľadiska cash flow aj štátny rozpočet a aj poisťovne, ktoré takto získajú zdroje vopred.
Výšku 500 eur, čo sa týka daní, sme navrhli na základe analýzy, keďže v súčasnosti podľa analýz vychádza priemerne zaplatená daň živnostníka 503 eur. Jedná sa o živnostníkov, ktorí neplatia daň z pridanej hodnoty. Na nich by sa mal teda vzťahovať tento zákon. Sú to všetci živnostníci, ktorí majú ročný obrat do výšky 50 000 eur.
Pokiaľ by sa v diskusii objavil názor, že táto úprava by sa mohla posunúť smerom dole, chcem pripomenúť ctenej snemovni, že sme pripravení ako predkladatelia zákona diskutovať. A viem si predstaviť na túto tému diskusiu za účelom kompromisu, pretože som presvedčený, že je možná dohoda aj pri nižšej úrovni obratu, ale ten princíp je dôležitý, princíp, že raz za rok človek zaplatí a potom má pokoj. Jedná sa teda o výrazné zníženie administratívnej záťaže. A to považujem za hlavný prínos licencie, za hlavný prínos tohto návrhu.
Ako som spomínal, okrem jednorazového zaplatenia dane si živnostník jednou platbou za rok dopredu zabezpečuje platbu zdravotných a sociálnych odvodov, ktorú správca dane za neho odvedie poisťovniam. Teda prilepšia si takisto aj poisťovne. A som presvedčený, že veľa ľudí by sme dostali zo šedej ekonomiky, kam ich vyhnalo súčasné neúmerné zvyšovanie daní a odvodov, naspäť do legálnej práce. A teda tento návrh zákona je win-win nielen pre živnostníkov, ale aj pre štátny rozpočet.
Dámy a páni, chcem ešte upozorniť, tak ako sme veľakrát hovorili, že podnikateľské prostredie sa u nás nevyvíja dobre, máme najhoršiu úroveň podnikateľského prostredia za 12 rokov, máme najnižšiu konkurencieschopnosť v celej Európskej únii hneď Grékmi, sme v tom 78. na svete. Je to aj preto, že máme zlé daňové a odvodové zákony, ktoré súčasná vláda presadila, máme zlý Zákonník práce a, bohužiaľ, pracovné právo chce ďalej zhoršovať, ako napríklad návrhmi zákonov o kolektívnom vyjednávaní, ktoré sú aj na tejto schôdzi. Potrebujeme teda robiť presný opak, potrebujeme znižovať dane, zjednodušovať odvody, spružniť pracovné právo, znižovať administratívu. Tento návrh je presne taký, ktorý ide v tomto zmysle, v tomto trende. A má podporiť predovšetkým zamestnanosť, pretože na Slovensku máme stále veľa administratívy. Zvýšila sa nám nezamestnanosť za posledný rok. Nie je to náhoda, je to, opäť zopakujem, výsledok pôsobenia súčasnej vlády. Aby sme zvrátili tento trend, tak potrebujeme presadzovať zákony, ktoré znížia administratívu a predovšetkým pomôžu vytvoriť pracovné miesta, pretože to by mal byť zmysel predovšetkým legislatívnej práce.
Dámy a páni, z týchto dôvodov si vás preto dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2013 9:47 - 9:48 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Ďakujem aj pánovi poslancovi Osuského za podporu. Som rád, že má tento návrh zákona širšiu podporu.
Chcem ešte zdôrazniť myšlienku, že vlastne predkladatelia týmto návrhom zákona suplujú vládu, pretože aj vládna strana sa zaviazala ešte pred voľbami spolu s ostatnými k určitým zlepšeniam v tejto oblasti. Bohužiaľ, za viac ako rok sme sa nedočkali žiadneho vládneho zákona, preto som rád, že predkladatelia prichádzajú s touto iniciatívou a mám nádej, že sa ju takisto podarí realizovať. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2013 9:45 - 9:46 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, dovoľte mi za klub SDKÚ – DS vyjadriť podporu tomuto návrhu zákona, pretože tak ako predkladateľ pán poslanec Gál spomenul, tento zákon v proces prípravy bol konzultovaný so zástupcami politických strán MOST – HÍD, SDKÚ – DS, KDH. A spolu, treba povedať, aj s tretím sektorom na príprave sa zúčastnili aj zástupcovia Transparency International Slovensko, pretože aj my máme úprimný záujem na stransparentnení a zlepšení tejto oblasti.
Za najdôležitejšie zmeny v tomto zákone podkladám, takisto ako ich zvýraznil pán predkladateľ, oblasť zjednotenia volebných zákonov, oblasť sprehľadnenia financovania kampaní tým, že sa zavádza volebný fond pre každého kandidáta, no a v neposlednom rade kontrolu Najvyšším kontrolným úradom. To je niečo, čo tu doteraz nebolo a čo takisto považujeme za potrebné.
Chcel by som teda za klub SDKÚ – DS vyjadriť podporu tomuto zákona a verím, že všetci, ktorí majú záujem na sprehľadnení financovania politického života, tak podporia tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2013 9:17 - 9:18 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, dovoľte, aby som uviedol novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Ide o pomoc najmä malým podnikateľom, z dielne ktorých pochádza táto iniciatíva, ktorú sme si osvojili, pretože sa snažíme na každú schôdzu Národnej rady dávať návrhy, ktoré pomôžu živnostníkom a malým podnikateľom.
Uvedenou novelizáciou sa zjednodušuje a sprehľadňuje podnikateľské prostredie, upravuje sa výška darov, ktoré možno zahrnúť do daňového základu, z výšky 16,60 eura na 33 eur. Taktiež sa zavádza možnosť uplatniť si daňové náklady na pohostenie obchodných partnerov. Tieto náklady sú v praxi bežné a treba ich v rozumnej miere pokladať za súčasť výdavkov na fungovanie a na dosahovanie zisku, pretože sú súčasťou všetkých nákladov, ktoré sú spojené so získaním a udržaním zákazníka, podobne ako sú výdavky na reprezentáciu v podobe darov, ktoré do určitej miery boli daňovo uznateľné už aj teraz.
Tento návrh sme dlhodobo konzultovali najmä so Slovenskou asociáciou malých podnikateľov a verím, že všetci, ktorí sú schopní, ochotní a majú vôľu podporiť malé podnikanie na Slovensku, tak že podporia aj tento zákon. Vopred vďaka za podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 22:22 - 22:23 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pani poslankyňa Žitňanská zvýraznila jeden veľmi dôležitý bod, a to je realita, že vláda jednej strany nemá vnútornú kontrolu, pretože koaličné vlády sa navzájom kontrolovali a politici mali akúsi formu samoregulácie vo vláde.
Pani poslankyňa vyjadrila názor, že teraz vládu jednej strany ako keby nemal kto kontrolovať, preto nemá zábrany. Ja si myslím, že ju má kto kontrolovať a tento škandál s SPP to aj dokazuje. Vládu jednej strany kontrolujú finančné skupiny. To je obludnosť tohto prípadu, dámy a páni, že vláda jednej strany je pod dohľadom finančných skupín.
A najväčšia morálna škoda a poučenie z tohto prípadu je, že kto má peniaze, má aj moc. A to je veľmi nebezpečné pre ďalší demokratický vývoj na Slovensku. Myslím si, že sa to môže zmeniť len a len tak, že ľudia si uvedomia túto skutočnosť, že budeme o tom hovoriť, a preto aj táto schôdza má význam, aby sme zdôraznili tie neprávosti a tie škody, ktoré robí vláda SMER-u na občanoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 22:02 - 22:04 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda Figeľ hovoril o hanebnej neúčasti premiéra na vyslovení nedôvery. Máme tu ale aj neúčasť našich kolegov zo SMER-u a ich pasivita spôsobila zaujímavý fakt, že rokujeme už pätnásť hodín, dámy a páni, ale doteraz sme nepočuli jediné slovo, jediný argument zo strany SMER-u na obhajobu predsedu vlády. Je to prejav strachu, je to prejav zbabelosti a je to prejav prehry. Ale je to aj dôkaz toho, že SMER nemá argumenty a nemá fakty. Nemá sa čím brániť, lebo jednoducho to, čo tu zaznieva, je nezvratné a je neodškriepiteľné.
Je faktom, že za vlády jednej strany Robert Fico vyháňa prácu zo Slovenska, rastú nám dlhy a, bohužiaľ, objavujú sa podvody so štátnym majetkom, ako je tento. Preto si nezaslúži byť ďalej predsedom vlády Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 21:21 - 21:23 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ak niekto ešte na Slovensku existuje a má súdny rozum, tak po tejto prezentácii mu musí byť jasné, že je to najväčší podvod v novodobej slovenskej histórii, to, čo sa udialo s SPP. Musí mu byť jasné, že Robert Fico konal evidentne len a len v záujme finančných skupín a v neprospech občanov Slovenska.
Pán Mikloš poskytol niekoľko dôkazov o tom, že existovali iné spôsoby, ako ochrániť strategické záujmy Slovenska. Teraz považujem za veľké nebezpečie, že štát nebude môcť ovplyvniť, keď finanční špekulanti, do ktorých rúk sa dostal strategický majetok, budú ďalej tento predávať a môžu ohroziť bezpečnosť Slovenska.
Dámy a páni, pamätáme si ešte energetickú krízu z januára 2009, kedy dva týždne na Slovensko nešiel plyn, čo to znamenalo. Keby sa niečo také, nebodaj, opakovalo, teraz je štát v omnoho horšej situácii.
Za veľmi zlé takisto považujem to, že sa vlastne vytuneloval prosperujúci podnik, že štát ide do straty, za ktorý budú platiť, za ktorú budú platiť len a len občania Slovenska. Vlastne týmto spôsobom sa prehĺbi nielen deficit, ale aj dlh Slovenska. Pričom existovali omnoho racionálnejšie spôsoby, ako k predaju SPP sa mohlo, mohlo prísť.
Čiže summa summarum tento prechod od strategických investorov k finančným špekulantom pomáha len SMER-u, Robertovi Ficovi a je v neprospech občanov Slovenska, ktorí z neho majú len a len škodu a, bohužiaľ, táto škoda sa bude v ďalších rokoch len prehlbovať.
Ďakujem.
Skryt prepis