Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.5.2019 o 15:24 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 15:24 - 15:25 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, pani kolegyňa, obrovská škoda, že na začiatku volebného obdobia ste si schválili skrátenie času v rozprave, pretože evidentne vám bolo málo tých desať minút a nám bolo brutálne málo tých desať minút, lebo zrejme tu nikto nepochopil, čo ste chceli týmto vaším vystúpením povedať. Informujem vás, že ste sa vyjadrovali ku výročnej správe komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, že by ste sa jedným slovom dotkli týchto osôb, to som si vskutku nevšimla. A toto vaše trápne vystúpenie, hlavne z vašej pozície špeciálne odborníčky na sociálne veci, hlavne na ich tunelovanie, bolo teda tristné.
A teda mali by ste sa hlásiť za klub, za klub sociálnych demokratov, mali by ste potom 30 minút a potom by sme sa dozvedeli, čo tej vašej sociálnej vláde sa podarilo na tomto poli urobiť, pretože jednak správa pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, jednak správa NKÚ a jednak správa ombudsmanky hovorí, že po vás tu zostala potopa. A, pani Vaľová, vás vidieť pri mikrofóne kázať čosi o sociálnych veciach, to je naozaj, že človeku sa postavia chlpy až na chrbte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 14:49 - 14:51 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem aj pani kolegyni za hodnotný príspevok. Chcela som pripomenúť okrem, okrem iného, že niekedy sa veci dajú len preto, že existuje nejaký tlak na to, aby sa dali. Ako si veľmi dobre spomenula, v niektorých zariadeniach, v niektorých organizáciách sa veci nedajú, pretože sa nechcú. A keď dávam do súvisu správu pani komisárky so správou pani ombudsmanky, ktorá vystúpila včera, tak tam sme komentovali to, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobí v týchto 750 zariadeniach sociálnej starostlivosti ročne osem kontrol, osem kontrol. Ombudsmanka vypočítala, že aby skontrolovali všetky zariadenia týmto tempom, potrebovali by na to 94 rokov, čo je absurdné, absurdné! Ak nad niečím neexistuje dôsledná kontrola, ak sa pravidlá nevyžadujú, ak jednoducho nechávame ležať takýto obrovský sektor, takýto obrovský systém ladom, dôsledkom toho je, že niektorí ľudia, niektoré organizácie si z toho urobia výhodný džob a jednoducho parazitujú na tých chorých a slabých ľuďoch. A vtedy jednoducho je neprípustné, aby sme im dovolili jednoducho beztrestne robiť to, čo robia. Osem kontrol ministerstva práce vo svojej vlastnej, svojom vlastnom rezorte je zúfalo málo, zúfalo málo. A myslím si, že okrem povzbudenia a nejakej, nejakých metodických usmernení je aj kontrola dôležitým nástrojom ďalšieho vývoja v tejto oblasti. Myslím si, že bez toho to jednoducho nepôjde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 14:11 - 14:17 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážená pani komisárka, prosím všetkých, ktorí hovoria, že žijeme v sociálnom štáte, aj tým, ktorí hovoria, že ľudia si zaslúžia istoty, aby si zobrali do rúk túto správu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.
Nedúfam potom v sebareflexiu uplynulých politických garnitúr ani v sebareflexiu tej terajšej. Rada by som vám ale toto čítanie nanútila aspoň z dôvodu precitnutia a som si istá, že to precitnutie by bolo bolestné. Toľko detekovaného marazmu, ľudskej potupy, toľko všeobecnej ignorancie štátnych inštitúcií je na plač.
Pani komisárka, vy však vo svojej správe neplačete, bojujete. Bojujete za ľudí, ktorí tu silu a schopnosti nemajú. Podávate podnety, trestné oznámenia, oslovujete prokuratúru, súdy, dotknuté subjekty, Ústavný súd aj medzinárodné ľudskoprávne inštitúcie. Do riešenia problémov ľudí zapájate všetkých. Od rodinných príslušníkov cez predstaviteľov obcí, miest a krajov až po ministerstvá a spomínaný Ústavný súd. Ťaháte každý svoj prípad do samého konca a práve preto je veľa z týchto prípadov úspešných. Práve preto, že vy sa snažíte a stojíte pevne na strane zákona, práva a najmä na strane týchto ľudí.
Venovať sa teraz v rámci pár minútam celej tejto obrovskej problematike zlyhania právneho štátu, zlyhania sociálneho štátu by bolo pochabé. Na týchto 200 stranách tejto správy je len jeden rok úradovania Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Úradu, ktorý pracuje. Aj to je výnimočné v dnešnej dobe. Pracuje na tom, aby suploval povinnosti štátnych orgánov. Pracuje na tom, aby pred skostnatelým štátnym aparátom chránil slabých, chorých a seniorov. Ten štát, ktorého jednou z najdôležitejších úloh je obraňovať svojich občanov, je sám strojcom príkoria pre stovky a tisíce ľudí, ktorí sa nevedia a nemôžu dovolať svojich práv. Tieto práva im garantuje ústava, zákony a medzinárodné dohovory. O tieto práva sa so štátom za nich bije jeden úrad a jedna komisárka.
Tento materiál je prešpikovaný odporúčaniami aj vám, vážení poslanci. Po jeho prečítaní by mala nasledovať explózia poslaneckej iniciatívy na zlepšenie podmienok života pre ľudí s postihnutím a seniorov. Starnete. Každý z vás a za takýchto podmienok je dôvod na obavy ten, že sa staroby do-ži-je-te. To vám štatistiky môžu garantovať. Ale aktuálny stav mnohých zariadení, aktuálny stav sociálnej starostlivosti, stav vymožiteľnosti práva a disfunkčnosť štátnych inštitúcií vám skôr garantujú to, že vaše epizódy života spojené s chorobou, postihnutím alebo so starobou budú smutným plahočením sa a naťahovaním s nefunkčným štátnym aparátom, ktorého vaše bolesti a trápenia nebudú zaujímať. Ak sa nič nezmení, môžete dúfať iba v to, že pani komisárka vás prežije a bude vám môcť byť nápomocná.
Problémy sú však obrovské a plošné. Nestarnete iba vy. Spolu s vami starne celá populácia a nikto nemyslí na to, čo sa s našou spoločnosťou, s našou krajinou – absolútne nepripravenou na túto realitu – stane. Už dnes tento nespoľahlivý a kolabujúci systém kaličí stovky životov. Ak sa nespamätáme hneď, budú to desaťtisíce.
Zoberte si tú správu do postele a čítajte, panie poslankyne a páni poslanci! Je bravúrne spracovaná, je to röntgenový snímok doby. So štatistikami, s ľudskými príbehmi, s konkrétnymi odporúčaniami na nápravu.
A vám, pani komisárka, za túto prácu srdečne ďakujem, veľmi si to vážim. Ďakujem v mene všetkých tých, ktorým ste pomohli zlepšiť ich život. Ste vzácna žena a zostavili ste jeden skvelý úrad, ktorý funguje nad očakávania všetkých. Ak by vám moja odbornosť a schopnosti vyhovovali, bolo by mi potešením rásť a cťou pracovať pre váš úrad. Vykrývate čiernu dieru s obrovskou gravitáciou, ktorá sťahuje všetkých slabých, chorých a bezbranných často na úplné dno. Vašou nesmiernou snahou a ochotou pomáhať, ale tiež odbornosťou, profesionalitou a najmä ľudskosťou odvraciate to najhoršie, čo sa človeku môže stať a to, že príde o ľudskú dôstojnosť.
Ďakujem v mene všetkých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 18:35 - 18:37 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za príspevok. Položila si množstvo otázok. Ja som rovnako vo svojom príspevku kládla tieto isté otázky, že podstatou ich alebo ich spoločným menovateľom bolo, koho s týmito podnetmi a so svojimi návrhmi na zlepšenie komisárka oslovila a či vôbec niekoho. Lebo ak sa tak nestalo, tak akákoľvek predchádzajúca činnosť úradu komisára bola samoúčelná. Pretože komisár nemá len mapovať, on má jednotlivé prípady, naozaj má urobiť akýsi spoločný menovateľ týchto problémov a riešiť problém plošne. Že keď my nevieme z tejto správy sa dozvedieť, nevieme z nej vydedukovať, koho komisárka s návrhom oslovila, koho oslovila s podnetom, kam viedli jej kroky, či podala trestné oznámenie vo veci, či podala návrh na kontrolu, či komunikovala s Generálnou prokuratúrou, s orgánmi činnými v trestnom konaní, či komunikovala s nejakými ďalšími odborníkmi, ktorí by problematiku posunuli dopredu, ak toto nevieme zo správy vyčítať, považujem naozaj túto činnosť za samoúčelnú. Pretože vidíme, že ako činnosť pani ombudsmanky, tak činnosť pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, vedie ku konkrétnym riešeniam konkrétnym prípadov, ale nielen prípadov, ale aj veľkých množín problémov, hej. Takže v tom vidím veľký rozdiel a myslím, že v tom sme zhodli. Ak nevieme odpoveď na tieto otázky, tak táto správa je informáciou, ktorá nepriniesla v právach detí nič užitočné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 18:13 - 18:14 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem za faktickú, pán kolega. Viete, ono je to možno tým, že sa stretám s obeťami úradu komisára pre deti, takže viem, čo ten úrad robí z reálneho života. Preto je asi moja správa poznačená aj týmito osobnými zážitkami a stretnutiami. A verte, mám ju prečítanú veľmi dobre, túto správu, veľmi dobre. A to, že niekto pomenuje problém, nie je ešte jeho riešenie. A pani komisárka má vážny problém, pretože ak bola strojcom tohoto systému z pozície ministra, ak ona exekutívne stavala tento marazmus, ktorý sa volá sociálna politika našej krajiny, tak sa jej bude veľmi ťažko kritizovať to, čo tu tieto deti žijú. Pretože aj ona bola spolutvorcom toho, čo ony dnes musia žiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 17:52 - 18:11 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, správu komisárky pre deti som si dôsledne preštudovala. Ochranu práv detí a ochranu ich zdravého vývinu považujem za jednu z najdôležitejších úloh každej spoločnosti, preto by mala byť aj činnosť úradu komisára pre deti dôsledná a zmysluplná. Najmä v krajine, v ktorej de facto neexistujú relevantné kontrolné orgány, ktoré by svojou činnosťou dokázali opodstatnenosť svojej existencie.
Rozsiahlu časť správy komisárky opätovne, tak ako po minulé roky, zaberá téma porozvodovej starostlivosti. Nie však tak, ako by sme očakávali, teda že bude riešiť závažné porušovania práv detí alebo systémové zlyhania pri jeho ochrane. Tieto prípady rieši tak, ako sme boli zvyknutí, teda vstupuje do konaní ako advokát tej strany sporu, ktorá ju oslovila prv. Komisárka vstupuje do súdnych konaní duplicitne, pretože najlepší záujem dieťaťa má a musí preverovať súd a sociálna kuratela.
Zastupovaním dieťaťa a jeho práv je poverený kolízny opatrovník, ktorý skúma najlepší záujem dieťaťa a svoje zistenia tlmočí súdu. Súd na základe predložených dôkazov rozhodne a jeho povinnosťou je rozhodovať vždy v najlepšom záujme dieťaťa. Návrhy a predstavy rodičov háji ich advokát. Ak nenastala v procese systémová chyba, ktorá by dieťa poškodila, komisárka duplicitne vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa pred súdom.
V prípade, že komisárka nedôveruje kolíznemu opatrovníkovi, je na mieste, aby sa zo svojej pozície zasadzovala o systémovú zmenu, teda o doškolenie sociálnych pracovníkov, ich lepšie ohodnotenie, personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie. Riešením nie je prevziať ich funkciu a teda v neodôvodnených prípadoch vstupovať do konaní o maloletých. Toto nie je účelom ani náplňou práce úradu komisára pre deti. Touto svojou zbytočnou činnosťou odčerpáva kapacitu úradu na rozvodové konania, ktoré nie sú výnimočné tým, že by pri nich bolo porušované právo dieťaťa. Vstupuje do súkromných sporov rodín tam, kde dieťa nie je týrané ani ohrozené.
Pani komisárka, ak chcete privodiť zmenu, trvajte na reorganizácii súdnictva v zmysle zavedenia rodinných senátov, kde budú sudcovia, psychológovia a sociálni pracovníci vhodne vzdelaní, vyškolení, špecializovaní. Pripravte osvetovú kampaň k tomu, aby sa rozvádzajúce páry začali zaoberať tým, že ako prvý nástroj vo svojom rozvodovom konaní a pri zverení dieťaťa použijú mediáciu, ktorá odstráni trenice a zrýchli celý proces. Apelujte na
ministra práce, aby zastavil fluktuáciu na odboroch sociálnoprávnej ochrany, aby zamestnancov vybavil a ohodnotil, aby im boli pravidelne poskytované školenia a aby ich bol dostatok. To je vašou úlohou z tejto pozície. Nemárnite svoj čas a peniaze daňových poplatníkov.
K téme očkovania komisárka uvádza návrhy prostriedkov nápravy na nelegislatívnej úrovni. A chcela by som vedieť, komu sú teda tieto návrhy smerované a ako ich bude vymáhať? Je to napríklad edukácia rodičov, edukácia pediatrov, opatrenia na doočkovanie, pravidelné kontroly. Neporozumela som, čo bude v tomto zmysle robiť komisárka, pretože jej úlohou nie je produkovať bezzubé návrhy, ktoré nemajú adresáta. Tieto podnety nie sú adresované nikomu. Jej úlohou je sa na nich aktívne podieľať.
Jednou kapitolou komisárka spomína epidémiu syfilisu u detí v Trebišove. Oceňujem, že v tejto téme priblížila k naplneniu svojho poslania, dokonca navštívila deti, ktoré žijú v katastrofálnych podmienkach. Podľa názoru komisárky je nevyhnutná širšia prierezová spolupráca rezortov ministerstva sociálnych vecí, ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, úradu splnomocnenca pre rómske komunity, miestnej samosprávy mesta Trebišov, ďalších inštitúcií, ako aj komisárky v rozsahu ochrany práv detí. Ako kolegyňa spomínala, naozaj je to množstvo inštitúcií a ako ste vy zrejme sami presvedčili, problém je široký a nemá pána. Preto myslím, že by bolo vhodné a účelné, aby ste využili silu svojho úradu a tieto aktivity v mene dodržiavania práv detí zastrešili a koordinovali. A tiež by som veľmi ocenila, keby ste zostali nohami na zemi a reflektovali na zákonné možnosti. Navrhli ste medzi prostriedkami nápravy pre mesto Trebišov zabezpečiť diagnostikovanie a následne aj rediagnostiku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa potreby, minimálne v 6-mesačných intervaloch v súčinnosti s CPPS. Diagnostiku odporúčate uskutočňovať už od 4. roku veku. Pritom neviete, čo chcete diagnostikou zdravých detí zisťovať a ani na akom legislatívnom základe túto povinnosť chcete mestu alebo samotným rodinám ukladať. Je mnoho pasáží v tejto správe, ktoré pôsobia ako umelé nafukovanie jej rozsahu, keďže nemajú žiaden logický zmysel a, ako vidno, ani oporu v zákone.
Ďalej sa vo svojej správe venujete biologickým účinkom elektromagnetického poľa. Kým sú na Slovensku stále deti, ktoré sú hladné alebo nemajú slušné obydlie, prichodí mi problematika expozíciou elektromagnetického poľa neprislúchajúca pre komisárku, ktorá má dozerať na práva detí. Naviac, táto problematika nie je stále dostatočne vedecky podložená, a preto z preventívnych dôvodov existujú normy, ktorými sú operátori viazaní. Považujem to teda za plytvanie drahocenným časom, ktorý má byť venovaný ohrozeným deťom.
Spomínate tiež podnety vo veciach úmrtí detí pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti. V správe vidím záľahu otázok smerovaných k ministrovi spravodlivosti. Tieto by vám mohol zodpovedať ktokoľvek s právnickým vzdelaním, ale aj bez neho, lebo išlo takmer o základné právne povedomie v oblasti. Ministerstvo nemá robiť právny support vášmu úradu. Odporúčam vám prijať do úradu kvalitného právnika a veľmi sa čudujem, ak ste tak v priebehu ostatných rokov neurobili, pretože pre vašu prácu je právne poradenstvo jednoducho nevyhnutné.
Opatrenia vzhľadom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou som tam nenašla a zo správy mám taký pocit, že ju považujete za akúsi formálnu inštitúciu, hovoríme stále o podnetoch súvisiacich s úmrtiami detí a zrejme nemá pred touto inštitúciou nikto rešpekt, pretože nie sú v správe uvedené žiadne podnety namierené na tento úrad. Takže zrejme treba pôsobiť na to, aby bola v tomto smere zjednaná náprava.
V správe uvádzate návrhy prostriedkov nápravy, no ani jeden z vami spomínaných nebude viesť k prevencií zanedbania zdravotnej starostlivosti. Úbytok lekárov, lekári-dôchodcovia, odliv mozgov, nedostatočné vybavenie nemocníc, nedostatok sestier, nič z toho neuvádzate ako problém hodný riešenia, pričom je zrejmé, že tieto nedostatky slovenského zdravotníctva stoja za úmrtiami týchto detí. Edukácia zdravotníckeho personálu na proklientsky prístup, ktorý odporúčate, je až nadstavba v prípade, že všetko ostatné funguje. V skutočnosti život dieťaťu zachráni len profesionálna a odborná starostlivosť.
Ďalej sa venujete nečinnosti kompetentných osôb pri porušovaní práva dieťaťa na vzdelanie. Tam som vôbec nepochopila zmysel vašej aktivity, keďže ste hľadali 55 detí zo zrušenej školy, ktoré sa evidentne našli v inej škole, a nemám vedomosť o tom, že by rodičia boli povinní hlásiť obci, kam dávajú dieťa do školy. A neviem, z akého titulu ste to od nich očakávali a podávali trestné oznámenie. A, pani Tomanová, opakujem sa, potrebujete dobrého právnika. Odpadne vám kopec roboty. Nebudete sa musieť pýtať až samého ministra na to, akými právnymi predpismi sa riadia súdni znalci a nebudete musieť písať trestné oznámenia v neodôvodnených prípadoch.
Vo svojej správe tvrdíte, že ste robili monitoring detských domovov. Za najzávažnejší nedostatok uvádzate nekompletnú spisovú dokumentáciu. No spisová dokumentácia dieťaťa nijak nesúvisí s pracovnou zmluvou alebo bytovými podmienkami profesionálneho rodiča, alebo ich nájomnými zmluvami. A takže nechápem, prečo sa jej vo svojej správe dožadujete. Vašou úlohou je chrániť práva detí, nie spisové dokumentácie detí. To je úlohou kolízneho opatrovníka alebo ústredia.
Považujete za hrozbu, že sú zaraďované deti do liečebno-výchovných skupín a tieto deti sú s agresívnym správaním. Mňa by zaujímalo, či ste pri svojich návštevách zistili, že sú tam deti, ktoré nevyhnutne potrebujú paliatívnu starostlivosť, rehabilitácie, permanentnú zdravotnícku opateru. Spomínate to v správe v jednej krátkej vete, ale považujem to za zásadný problém. Centrá na to nie sú personálne vybavené a je to obrovská téma, ktorej by ste sa mali dôsledne venovať a pokryť ju svojou činnosťou a intervenciou. Choré deti v detských domovoch sú teda odložené bez náležitej starostlivosti, lebo detské domovy na túto starostlivosť nie sú vybavené. Centrá na to nemajú financie, ani personál. Zo správy sme sa nedozvedeli, čo s tým budete robiť.
Ďalšia kapitola o reedukačných zariadeniach. No tak ako pri detských domovoch, aj tu komisárku trápi otázka starostlivosti o chrup detí. Komisárka píše, že zabezpečila ošetrujúceho detského stomatológa pre konkrétne centrum pre deti a rodinu. V kapitole o reedukačných centrách. Upozorňujem, že reedukačné zariadenia patria pod školstvo, a nie sú centrom pre deti, takže keď vybavila niečo pre centrá, na reedukačné zariadenia sa to nevzťahuje. Tento neporiadok v pojmoch a v legislatíve je v správe konštantne prítomný. Diferenciácia je dlhoročný neriešený problém, opäť spomenutý len veľmi krátko. Deti so zdravotnými a psychiatrickými diagnózami potrebujú špecializovanú starostlivosť a nie je tomu venovaná pozornosť.
Komisárka navrhuje zosúladenie financií a práv a povinností štátu voči dieťaťu v reedukačných zariadeniach a v centrách pre deti. To sa však dá jedine tým, že reedukačné zariadenia prejdú pod zákon 305/2005, ako sa o tom už viac ako 10 rokov rozpráva a teoretizuje. Požiadavky na túto zmenu boli známe už vtedy, keď bola komisárka ministerkou. No a rezortné nezhody ministerstva školstva a ministerstva sociálnych vecí vyslovene škodia deťom. Mladí dospelí opúšťajú tieto zariadenia a riešia identické problémy ako deti z detských domovov. Tiež štandardy starostlivosti a personálne zabezpečenie by mali byť pre oba druhy ústavnej starostlivosti jednotné. Stále ide o deti. Či sú v reedukačnom zariadení alebo sú v detskom domove.
Stať o dodržiavaní práv detí v domovoch sociálnych služieb, tá ma vyslovene šokovala. Dovolím si podeliť sa s vami o kompletnú citáciu jedného z odstavcov. "V inom subjekte išlo o odstrániteľné úkony a prostriedky používané pri poskytovaní sociálnej služby. Napríklad dvaja prijímatelia sociálnej služby z dôvodu ich hyperaktivity a agresivity boli umiestňovaní do lôžok, ktorých používanie je v rozpore s dodržiavaním ľudských práv a práv detí. Postele boli v prednej časti z drevených súčastí, z ktorých horná uzamykacia časť sa vyklápala. Keď v nej je dieťa uzamknuté, cez posteľ nevidí smerom von, pretože je z drevenej výplne. Na jednej izbe bolo dieťa priviazané k posteli, údajne s dovolením psychiatra na určitý čas. Podľa dohovoru je takéto obmedzenie zakázané. Domov sociálnych služieb nie je zariadením so stráženým a obmedzeným režimom. Riaditeľa zariadenia zamestnanci úradu požiadali, aby podal vysvetlenie k veci, ktoré komisárka konzultovala s odborníkom na zdravotnícke právo a na liečebné postupy z ministerstva zdravotníctva. Vo veci priebežne prebieha komunikácia a zisťovanie o odstránení nežiaducich praktík." Prosím vás, aká komunikácia tu môže prebiehať? Tieto ketrece sú jednoducho zakázané. Tu dokonca hovoríme o nejakej drevenej uzamykateľnej búde, v ktorej je umiestnené dieťa. Je toto vôbec možné, aby sa v správe komisárky sucho konštatovalo, že dieťa je zatvorené v uzamykateľnej búde? Ak je dieťa psychiatrickým pacientom a teda dekompenzovaným, je to znamenie, že nie je liečba dobre nastavená, alebo že starostlivosť je neadekvátna. Je nemysliteľné, aby bolo dieťa uzamykané do drevenej búdy, a je nemysliteľné, že bude spomenuté jednou vetou v správe komisárky zriadenej na výzvu OSN pre dohľad nad dodržiavaním Dohovoru o právach dieťaťa.
Vás znepokojilo, že dieťa nemá z drevenej búdy výhľad. Že nemá výhľad. A prebieha komunikácia. Nechceli ste náhodou podať podnet na kontrolu ústredia práce a na akreditačnú komisiu na zrušenie akreditácie pre toto zariadenie? Žiadam vás teraz a tu, aby ste nám povedali, ktoré je to zariadenie, lebo na rozdiel od vás niektorí kompetentní a súdni ľudia vedia ako v takýchto prípadoch konať. Chcete nám povedať, že tie deti sú priviazané a v búde aj v tejto chvíli, keď my tu spolu diskutujeme? Je to len jeden zo sucho konštatovaných nálezov.
Pani komisárka, opätovne vám veľmi úprimne odporúčam, nájdite si dobrého právnika. Nemusí to byť bratranec, ani synovec, priam naopak, mal by to byť človek, ktorý úpenlivo nehľadá zamestnanie, lebo je dosť zamestnaný a chcený na trhu. Len takýto človek vám prinesie progres a aj vám istú mieru odbúrania osobnej frustrácie z tejto práce. Nebudete sa musieť priamo ministra spravodlivosti dotazovať na existujúce právne normy, nebudete musieť tápať pri podávaní trestných oznámení, minimálne dve ste podali na mňa, a keďže som ich videla, viem posúdiť, že boli spísané veľmi nekompetentne. Samozrejme, zastavené. Tiež budete môcť najmä pomáhať deťom a byť usmernená v tom, kedy je prestúpenie proti právam dieťaťa zároveň aj trestným činom. Tento človek, kvalitný právnik, advokát by vám vedel aj poradiť v tom, že je irelevantné vaše vstupovanie do rozvodových konaní a to konanie medzi rodičmi o zverení dieťaťa. Potrebujete po ruke aspoň jedného kvalitného odborníka, ktorý by mohol byť pre vás dispenzárom postupov a návrhov tak, aby boli účelné a užitočné.
Píšete: "V roku 2018 išlo o 76 súdnych konaní, do ktorých komisárka vstúpila, pričom v priemere jedno súdne konanie si vyžaduje 3 samostatné pojednávania." To je približne 230 výjazdov a sedení na súdnych pojednávaniach vo veci rozvádzajúcich sa párov a zverenia detí do starostlivosti rodičov. Rok má dohromady 250 pracovných dní. Váš právnik teda trávi 230 pracovných dní na pojednávaniach. Na iné činnosti mu zostáva 20 dní.
Píšete, že "uvedený enormný nárast agendy si v blízkej budúcnosti nevyhnutne vyžaduje adekvátne finančné, materiálno-technické a personálne posilnenie úradu. Z uvedenej správy však vyplýva, že kapacita úradu je využívaná nehospodárne a s minimálnym efektom na ochranu práv detí. Vy nie ste angažovaní ako advokáti jednotlivých rozvodových konaní, ale ako ochrancovia práv detí na celom Slovensku. Ak ste zistili, že vás najviac zaťažujú rozvádzajúce sa páry, mali ste v prvom rade hľadať systémové riešenia a s vašimi návrhmi kontaktovať príslušné rezorty a trvať na zlepšení systému. Vy ste tu na to, aby práva detí boli dodržiavané plošne, a keď existuje problém so spoločnými znakmi, so spoločným menovateľom, máte prichádzať s riešeniami, nie sa hrať na advokátov sporiacich rodičov.
Zjavné, závažné problémy detí, napr. v ústavných zariadeniach si vo vašej správe zaslúžili pár viet, konštatovaní. Ďalšie závažné problémy, ktoré majú deti na Slovensku, ani len nespomínate. Podľa Slovenskej akadémie vied je na Slovensku najchudobnejší občan plošne dieťa. Nevidela som v správe o tom spomienku. Byť daňovým poplatníkom, nedám za túto službu ani zlámaný groš.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:56 - 11:58 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, hovoríte, že netreba zhadzovať vinu na sociálnu kuratelu. No naopak, nie je na koho iného hodiť vinu. Vidím, že ste sa veľmi snažila a snažili, aby ste tú vinu hodili na vyššie územné celky, čo sa týka starostlivosti o práva dieťaťa, ale im nespadá do ich kompetencie strážiť ich práva a najlepší záujem, oni majú robiť samozrejme všetky spoločné kroky, ale jediný, kto v tomto zmysle môže skutočne konať, je štát, teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a teda sociálna kuratela, ktorá má aj pred súdom, aj pred štátom dieťa chrániť a chrániť jeho najlepší záujem. Aj treba povedať, že táto sociálna, sociálnoprávna ochrana detí a kuratela má nedostatočné personálne zabezpečenie a absurdnú fluktuáciu v týchto, v týchto povolaniach, nedostatočné materiálne zabezpečenie svojej práce. A vaše rečnícke otázky o tom, ako to riešiť, ma, bohužiaľ, privádzajú, že až k hnevu. Pretože keď vidím, že Operačný program Ľudské zdroje obsahoval 2 miliardy, z ktorých naozaj pomerne veľký objem išiel na vznik pracovných miest práve na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, kde na každom úrade malo vzniknúť päť udržateľných pracovných miest sociálnych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov, poradcov rodiny a psychológov, ja sa pýtam, kde sú títo ľudia. Veď vy ste neudržali projekt. Pani predsedníčka výboru, nedá sa na nikoho iného hodiť vina, dá sa hodiť vina na neschopné ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré si neplní svoje úlohy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 11:36 - 11:46 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni. Vážená pani ombudsmanka, v prvom rade veľmi pekne ďakujem za dôkladne vypracovanú správu, ktorá by mala nám poslancom slúžiť ako podklad a inšpirácia našej legislatívnej činnosti. Bohužiaľ, nám opozičným poslancom, i keď je to v mnohých prípadoch tak, tieto naše návrhy jednoducho neprechádzajú, preto by sme si dovolili v tomto prípade apelovať na koaličných poslancov, aby namiesto rôznych ad hoc návrhov sa venovali ľudským právam, pretože to je to najdôležitejšie, čo robí slušnú spoločnosť naozaj slušnou spoločnosťou. A hlavne uprostred Európy v 21. storočí nie je možné takýmto spôsobom bojovať o ľudské práva, keď sa ich nemá kto, okrem verejného ochrancu práv, prípadne komisárov, zastať.
Myslím, že dosť už bolo predtým povedané, tak poviem len, len niekoľko bodov, ktoré mňa zaujali. Opätovne sa vo vašej správe používa to použitie nelegálnych priestorov na zadržanie osôb namiesto zákonom stanovených cieľ policajného zaistenia, čo je v rozpore so zákonom, s ústavou a rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Videli sme, že aj pani ombudsmanka Dubovcová sa k tomu, dvakrát k tomuto problému vracala. Prvýkrát už v roku 2015 a je šokujúce, že sa nič nestalo, že existujú stále policajné oddelenia Policajného zboru, kde neexistujú CPZ-ky tak, ako ich predpisuje zákon. Neexistujú tam. Teda rovnako je to problém ministra a resp. ministerky vnútra, z minulosti ministra vnútra, tiež súvisiaci s kamerovým systémom policajtov, s výsluchovými miestnosťami pre deti, s cudzineckou políciou. Je to jednoducho veľký blok problémov, ktorý hovorí o nefungovaní ministerstva vnútra smerom k ľudským právam. Ja som tam to ministerstvo vnútra videla v mnohých podnetoch a jednoducho jeho správanie sa alebo jeho postoj k ľudským právam treba hodnotiť ako mimoriadne vlažný.
Tiež by som sa rada pristavila pri dlhodobom zlyhávaní sociálnoprávnej ochrany detí, lebo práve tak to pani ombudsmanka pomenovala. Ja túto oblasť sledujem dlhodobo, ako dobre viete a ako prichádza k tomu, že naozaj toto začína byť témou, pretože to zlyhávanie sociálno-právnej ochrany už býva, už začína byť tak vypuklé, že jednoducho preráža do mnohých oblastí. Tuna to vidíme napríklad v oblasti starostlivosti rodičov a detí po rozvode. A myslím, že v tejto oblasti nás čaká kalamita, pokiaľ sa tu nič zásadné nestane. Pretože títo rodičia nevedia o svojich právach, nevedia nič o právach dieťaťa, nie sú usmernení napríklad tým, že môžu, môžu pred rozvodom požiadať o mediáciu, čím by sa celý proces skrátil. Súdne konania sú šialene dlhé, súdni znalci, ako tiež pani ombudsmanka uvádza, sú aj kvality neadekvátnej, aj ich je málo, aj ich, z toho vyplýva, z ich dodania správ, spôsobujú prieťahy v týchto súdnych konaniach. Nádej vidíte v centrách pre deti a mládež. Ja som ako kolegyňa predsedníčka ľudskoprávneho výboru tiež veľmi skeptická, čo sa týka centier pre deti a mládež, bohužiaľ, vidím, ako to prebieha, ako táto transformácia prebieha. Je to chaotické, je to bez finančnej podpory. Predpokladám, že pôjde o prehlbovanie panujúceho chaosu. A teda veľmi by ma prekvapilo, keby to, keby to bolo inak.
Tiež ma veľmi zaujala kapitola kontroly v zariadeniach sociálnych služieb. Tieto zistenia sú naozaj znepokojivé a aj napriek tomu, že ste ich citovali, aj kolegyne sa k nim vracali, ja ešte raz pripomeniem, že podľa nich VÚC vykonali priemerne 11 kontrol ročne a na území kraja je priemerne 95 zariadení. Ministerstvo práce, ktoré má vykonávať dohľad, urobí 8 kontrol ročne. Pri takejto frekvencii by na kontrolu zriadení potrebovalo 94 rokov, aby skontrolovalo každé zariadenie aspoň jeden raz za jeho existenciu. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykoná dve kontroly ročne. A hovoríme o 750 zariadeniach sociálnych služieb. Teda z uvedeného vyplýva, že tento segment funguje absolútne bez kontroly, a z toho i vyplýva množstvo podnetov, s ktorými súvisia aj detailnejšie rozpracované alebo vo väčšej miere zastúpené podnety súvisiace s prácou komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Jednoducho je to marazmus, ktorý, ktorý len čaká na, na absolútne zásadný, zásadnú katastrofu, ktorá musí niekoho zobudiť, pretože už teraz je to veľmi zlé. A vôbec sa nepočíta s vyhliadkami na starnutie populácie a vtedy nastane naozaj vážny, vážny problém, pretože takto nefunkčný systém, do ktorého budú prichádzať a budú jeho služby potrebovať ďalší a ďalší ľudia v desiatkach tisícov, je jednoducho určený na kolaps.
Pri oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti by som sa tiež zastavila, kde ste hovorili o adopciách, o osvojení. Ja tam vidím ešte jeden námet, ktorý by situáciu mohol zlepšiť, a to, že ak ide o najlepší záujem dieťaťa, mali by sme myslieť aj na tie iné formy starostlivosti. Napríklad ľudia vôbec ešte nerozumejú rozdielu, čo je to adopcia a čo je to pestúnska starostlivosť. A som presvedčená o tom, že keby ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny venovalo nejakú časť svojho úsilia propagácii toho, že deti potrebujú rodinu a že pestúnska starostlivosť nie je žiadnym nemožným alebo nezvládnuteľným, nezvládnuteľnou misiou voči tomu dieťaťu, tak my by sme vedeli umiestniť do rodín všetky deti. Tak ako podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane, tak podľa ústavy tie deti všetky majú právo na rodinu, nielen tie, ktoré sú osvojiteľné. Čiže máme tu zanedbanú veľkú, veľkú medzeru, ktorú, ktorú nemáme čím vykryť, pretože pestúnska starostlivosť naozaj klesá rapídne po roku v stovkách. Čiže tam o tú pestúnsku starostlivosť vôbec nie je záujem, preto tie deti zostávajú v detských domovoch. Ony nebudú adoptovateľné možno nikdy, ale napriek tomu nikto záujemcov neinformuje, needukuje, že táto možnosť je. A ich možnosti by sa potom otvorili veľmi široko, pretože všetky tie deti sú, takmer všetky vhodné do pestúnskej starostlivosti. Päťtisíc detí je vhodných do pestúnskej starostlivosti.
Tiež ešte mám zopár sekúnd, tak poviem, že oceňujem to, že sa venujete právam LGBTI komunity. Videli sme z vašej správy, že Slovensko zasahuje aj do ľudských práv osôb, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky. To už sme naozaj takí rigidní a takí skostnatelí, že toto budeme robiť občanom iných krajín? Veľmi mi je to ľúto a som, som zvedavá, ako dopadne poslanecký návrh, ktorý sa rozhodne toto riešiť.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vašu správu, veľmi si to cením a naozaj by bolo veľmi prekvapivé, ale za to veľmi očakávané, aby sa vašou správou dôsledne zaoberali poslanci, ktorí majú vládnu väčšinu v tomto parlamente, a tiež, aby sa ním zaoberali ministri, pod ktorých rezorty patria a ktorí a len oni môžu vykonať v tejto situácii nápravy toho, čo vo svojich podnetoch uvádzate.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:34 - 11:36 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela pani kolegyňu doplniť v tom, že áno, detské domovy prijímajú postihnuté deti, ale treba aj vedieť o tom, že tieto detské domovy nie sú vôbec pripravené na to, aby tieto deti prijali. Preto nastáva ten kolotoč, ktorý pani ombudsmanka nazýva inštitucionálne týranie detí, pretože ony nemajú vlastne nikde to svoje záchytné zariadenie, ktoré by vlastne bolo pre nich akoby stvorené. Preto tieto zariadenia tieto deti akoby tolerujú bez zázemia. Ony nemajú finančnú oporu, ony nemajú personálne zabezpečenie, nemajú odborníkov, nikto tam nechodí sa o to dieťa starať, rehabilitovať ho, kontrolovať ho na tej, na tej zdravotnej alebo psychiatrickej úrovni. Takže toto dieťa niekde zakceptujú nejaký čas a potom už pre vyčerpanie celého personálu poputuje niekam inam, čo je evidentná systémová chyba. Toto nie je zlyhanie v jednotlivých prípadoch. Toto je systémová chyba, pretože sa nedá inak riešiť, len tak, že sa bude na tieto deti myslieť a bude sa myslieť tak, že budú vznikať zariadenia, ktoré budú zohľadňovať špecifiká týchto detí. Inak sa nepohneme a naozaj budeme živiť systém týrania detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:19 - 11:21 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť k tej časti kolegovho príhovoru, kedy hovoril o tom, že Národná rada neberie dostatočne vážne podnety verejného ochrancu práv. Ako sme aj pred pár sekundami počuli, dôvodom je aj to, že bludy a tmárstvo totiž prežívajú aj na pôde parlamentu. Bohužiaľ. Ale prežíva tu aj ignorancia k podnetom Kancelárie verejného ochrancu práv. Vidíme to už roky, už za čias pani ombudsmanky Dubovcovej tento jej boj za práva, za ľudské práva, občianske práva sa na pôde parlamentu vždy premenil na pohŕdavé správanie sa a ignoranciu. Závery VOP neberie vážne ani vláda a jej ministri. Tí majú v rukách exekutívnu moc a pritom si nevážia, že za túto exekutívnu moc pani ombudsmanka už urobila polovicu práce, našla jednoducho problém, ktorý sa v spoločnosti vyskytuje, analyzovala ho, našla riešenie, spracovala riešenie, odporučila riešenie vláde a poslancom. A, bohužiaľ, nie je toho, kto by tieto kroky zrealizoval. Toto skutočne nemôže a nemá silu urobiť ombudsman. To musíte urobiť vy, kolegovia poslanci a kolegovia ministri vo vláde.
Ďakujem.
Skryt prepis