Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

10.10.2017 o 16:44 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 22:24 - 22:26 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vy ste tu, pán kolega, neboli vtedy, keď vaša bývalá kolegyňa, ktorá radšej utiekla z vášho poslaneckého klubu, povedala, že tu v parlamente, bohužiaľ, nie sú slušní ľudia. No ale treba povedať, že vy ste sem doniesli neslušnosť. Vy ste len kvôli tomu, že váš opozičný kolega mal iný názor, tak ste mu vysypali injekčné striekačky na hlavu. Vy ste sem doniesli krik a šaškovanie.
Vy si myslíte, že so zvýšeným hlasom môžte prekričať nejakým spôsobom povedzme pravdu? Asi nie.
Vy tu hovoríte o nejakej zlej definícii Goebbelsovej metódy. Viete, čo je Goebbelsova metóda? "Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou", no vy ste Goebbelsom opozície. Nič iné nerobíte, len klamete a zavádzate. A dokonca môžem povedať, že ste tu pomaličky ako zlodej, ktorý kričí, že chyťte zlodeja. Však vo vašom prípade, jedine vo vašom prípade je povedané, že skutok sa stal, len je premlčaný, lebo ste daňový podvodník. Ešte zneužili ste ešte aj matku na daňový podvod - a vy nás tu budete poučovať?! Vy tu budete kričať na poslancov? Že sa nehanbíte.
A prepáčte, vy ste aj klamár. Vy ste klamali vtedy, keď ste hovorili, že ponúkli vám 20 mil. za pád vlády Ivety Radičovej. Klamete vtedy, keď obviňujte iných, ale klamete, samozrejme, aj vtedy, keď sa jedná o vašich daňových rôznych záležitostiach. Radšej budete zatĺkať a klamať.
Aby ste rozumeli tomu slovu, čo jej klamať, tak po anglicky je to liar, ale môžem povedať aj po maďarsky, lebo poslednú dobu máte nejakého dobrého priateľa predsedu SMK, je to hazug, aby ste vedeli, takže toto slovo sa naučte, lebo to ste vy. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 17:35 - 17:37 hod.

Béla Bugár
Pani poslankyňa Blahová.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 17:35 - 17:35 hod.

Béla Bugár
Ja neokrádam na rozdiel od vás, pán poslanec. A môžte vykrikovať, koľko chcete, ostanete daňovým podvodníkom, ktorý k tomuto v štáte prvýkrát použil vlastnú matku na daňový podvod. (Potlesk.)
A dajte, prosím vás, pánovi Kotlebovi dve minúty. Nech sa páči. (Reakcia poslanca Matoviča. Ruch v sále.)
Nechajte pána poslanca Kotlebu, dve minúty ešte raz mu vráťte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 11:24 - 11:26 hod.

Béla Bugár
Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 13.10.2017 11:00 - 11:09 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniam, preto vás žiadam, aby ste boli trošku tichšie. Ďakujem pekne.
Chcem vás informovať najprv o tom, že dostal som žiadosť poslancov, aby sme bod 56 návrh poslancov Viskupiča, Galeka, Hegera, Kiššovej o doplnenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, tlač 725, dvadsaťšesť, pardon, 726, aby sme preložili na ďalšiu schôdzu. Je s tým všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.
Zároveň vás chcem informovať, že o návrhu poslancov Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Renáty Kaščákovej a Jozefa Mihála na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, tlač 714, sa bude hlasovať až budúci týždeň, asi. (Reakcie z pléna.) Nie som vševedec, takže ja neviem, neviem, ktorý to je bod, ale je to tlač 714. Bod 66 vraj. Takže budúci týždeň budeme o tom hlasovať. Vyzerá to tak, že najprv prerokujeme návrhy pána ministra a na základe možnože dohody potom budeme hlasovať o tomto návrhu.
Takže teraz prosím pána poslanca Kamenického, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti za rok 2016, tlač 689.

(Hlasovanie o návrhu uznesenia k správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2016, tlač 689.)

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2016.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 131, 1 sa zdržal hlasovania.

Konštatujem, že správu sme zobrali na vedomie.

Teraz prosím pána poslanca Šucu, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 727.
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 727.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, vážení páni, dávam návrh, aby sme dali hlasovať o predmetnom návrhu uznesenia k tomuto bodu s odporúčaním gestorského výboru vysloviť súhlas. Skončil som, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o vyslovení súhlasu.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 121, 10 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

Navrhované uznesenia sme schválili.

Teraz prosím vás, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky, tlač 734.

(Hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky, tlač 734.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o predmetnom návrhu uznesenia s odporúčaním gestorského výboru vysloviť súhlas.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči. Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 110, 10 proti, 9 sa zdržali hlasovania, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

Prosím teraz pána poslanca Suchánka, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Zelníka a Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, tlač 712.
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
, tlač 712.)

Suchánek, Alan, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rozprave k uvedenému návrhu zákona som vystúpil ja a pán poslanec Dostál. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 9:50 - 9:52 hod.

Béla Bugár Zobrazit prepis
44.<br /> Ďakujem pekne, p&aacute;n podpredseda. P&aacute;n poslanec Marosz, po včeraj&scaron;om va&scaron;om vyst&uacute;pen&iacute;, keď ste sa snažili postaviť, d&aacute; sa povedať sever proti juhu ohľadne diaľnic, keď chceme Slov&aacute;kov proti Maďarom, tak je to pozit&iacute;vny posun. Samozrejme, zbytočne tu budete vysvetľovať niektor&yacute;m na&scaron;im kolegom tu v parlamente, že to nie je odn&aacute;rodňovanie, že to je pomoc povedzme deťom, aby sa naučili slovensk&yacute; &scaron;t&aacute;tny jazyk, lebo chc&uacute; sa uplatniť tu na Slovensku. To budete zbytočne, lebo niektor&yacute;m, keby ste aj chceli, ani kladivom to do ich hlavy ned&aacute;te.<br /> Ale z&aacute;roveň mus&iacute;m povedať aj ďal&scaron;iu vec. Od tej doby, čo vznikla na&scaron;a strana, samozrejme sa snaž&iacute;me pr&aacute;ve o to, aby slovensk&yacute; jazyk sa vyučoval inou met&oacute;dou. A ministerstvo už vypracovalo in&uacute; metodiku v&yacute;uky slovensk&eacute;ho jazyka, aby sa naučili deti ten slovensk&yacute; jazyk, &scaron;t&aacute;tny jazyk. To znamen&aacute;, aby bola viac, teda viac hod&iacute;n konverz&aacute;cie, aby netĺkli im od začiatku do hlavy r&ocirc;zne vybran&eacute; slov&aacute; a neviem čo, ale hlavne, aby ich naučili najprv teda sa rozpr&aacute;vať v tom jazyku a potom r&ocirc;zne, d&aacute; sa povedať aj in&eacute;, in&eacute; potreby. Takže z toho hľadiska ja si mysl&iacute;m, že ten dotyčn&yacute; n&aacute;vrh je už na podpise pri pani, alebo teda na stole pani ministerky. Možnože ten n&aacute;vrh z&aacute;kona prich&aacute;dza tro&scaron;ku neskoro, ale aj tak kvitujem t&uacute; snahu va&scaron;u.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.10.2017 15:48 - 15:48 hod.

Béla Bugár
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.10.2017 16:44 - 16:45 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Petrák.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 8.9.2017 11:43 - 11:44 hod.

Béla Bugár
<strong>Bug&aacute;r, B&eacute;la, podpredseda NR SR</strong><br /> 123.<br /> Ďalej v rozprave vyst&uacute;pi p&aacute;n poslanec Belusk&yacute;, nech sa p&aacute;či.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 8.9.2017 11:41 - 11:41 hod.

Béla Bugár
Pán poslanec Heger, nech sa páči, môžete reagovať.
Skryt prepis