Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 14:19 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:19 - 14:21 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja vnímam ako iniciatívu pani poslankyne ako legitímnu iniciatívu, avšak mám niekoľko pripomienok, ktoré sú faktické pripomienky do jej celej konštrukcie, ktorú predstavila vo svojom pozmeňovacom návrhu.
Tak po prvé, ústavný zákon o dôchodkovom strope neuvažuje o tom, že sa bude odpočítavať vek odchodu do dôchodku z existujúceho nadobúdacieho obdobia veku odchodu do dôchodku. Ale tým, že sa zrušil automat, sa bude automaticky odpočítavať od veku 64 rokov. Čo teda dáva ten predpoklad, o ktorom dnes hovoríme, že bude, že bude znižovaný vek odchodu do dôchodku pri výchove jedného, dvoch alebo troch a viac detí.
Druhý dôvod, ktorý akože mám teda, a to je dosť faktický, je to, že sa zavádza kvázi nová diskriminácia alebo taká disproporcia, že žena z 58. veku, teda s 58. ročníkom s vychovanými dvoma deťmi má v podstate odísť skôr do dôchodku ako žena, ktorá má 57. ročník a vychovala tak isto dvoch, dve deti vychovala. Čiže myslím si, že tam vzniká absolútna disproporcia podľa tejto úvahy, ktorú predložila pani poslankyňa.
A tretia vec, faktom je, že teda, že my tu máme ďalšie, by som povedal, náležitosti, ktoré súvisia vôbec s týmto pozmeňujúcim návrhom, a to, že by 57. ročník by podľa tejto, podľa tohto návrhu išiel do dôchodku skôr, ako vôbec nadobudol, alebo nadobudol dôchodkový vek a on v podstate by mal odísť skôr. To neviem si predstaviť, ako túto diskrepanciu by sa dalo riešiť.
A posledná taká poznámka. Ako rozumiem ambícii a navýšenia teda výdavkov rozpočtu, lebo tie už boli tu definované, sú asi niekde na úrovni 30 miliónov. Ale faktom je, že počúvam tu dosť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 11:35 - 11:37 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne poslankyne, poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a podmienkach výkonu odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Národná rada pridelila svojím uznesením tento návrh zákona dvom výborom, výboru pre sociálne veci a výboru ústavnoprávnemu. Zároveň určila výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor.
Predmetný návrh prerokovali a odporúčali obidva výbory. Zároveň boli, v spoločnej správe sa nachádzajú tri pozmeňujúce návrhy, kde gestorský výbor navrhuje tieto, tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. Hlasovať o nich ako spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Zároveň bola, bolo, bola spoločná správa schválená uznesením výboru pre sociálne veci zo dňa 10. septembra a určila mňa ako spoločného spravodajcu.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

27.6.2019 16:51 - 16:52 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 16. mája 2019 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne dvom výborom, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade podáva správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch.
Návrh účtovnej závierky za rok 2018 prerokovali a odporučili Národnej rade oba určené výbory. Výbor pre sociálne veci ma uznesením poveril predložiť správu, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu správy. Správa o výsledku prerokovania bola schválená výborom z 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2019 10:58 - 11:02 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi krátko skúsim zareagovať.
Mne sa strašne páči, ako sa niektorí páni kolegovia oduševnia nad takýmto zákonom. To je fajn, ja som veľmi rád, len ja poznám to, čo bolo zavedené od roku 2010 až 2012 a v tejto oblasti sa nič neurobilo. Jednoducho bolo priznané, že jednoducho rozpočet nepustil, a tým pádom sa žiadne prosociálne a prorodinné opatrenia viac-menej nediali.
Mne sa páči, že pán kolega Mihál má dobré myšlienky, niektoré, otázkou je, že realizácia toľkých opatrení v jednom časovom úseku je taký nárast deficitu, o ktorom tu už bolo na začiatku tejto rozpravy dlho, dlho diskutované. Áno, dá sa začínať. Dá sa začínať daňovým bonusom, možno po šiestich rokoch, to je pre mňa akože novinka, ale keď chceme podporiť mladé rodiny, alebo teda pracujúcich ľudí, tak jasné, možno zvýšiť daňový bonus. Ale ten bol zvýšený ešte v roku 2000-, pokiaľ si dobre pamätám, -8-9 a ten je permanentne zvyšovaný o mieru inflácie.
Rodičovský príspevok verzus príspevok na starostlivosť, to súhlasím, to je jedna z vecí, ktorú som nechcel otvárať, ale súhlasím s tým, že budeme musieť porozmýšľať o tom, aby ten príspevok a rodičovský príspevok, teda príspevok na starostlivosť, bol v korelácii týchto dvoch súm hlavne preto, aby sa tie predškolské zariadenia dali využívať alebo tie zariadenia, ktoré pomáhajú práve tým ženám, aby mohli vstúpiť do pracovného procesu.
Ale mne sa strašne, strašne mi jedno vadí, že každý vyberie si nejakú časť teda tej populácie a povie, no, toto je to najťažšie, ktoré je. Najťažšie je problém študentiek, najťažší problém je povedzme osamelých žien a tak ďalej. Tých príbehov je strašne veľa. Ja si osobne myslím, že tento zákon musí mať ambíciu na to, aby dal do pomeru, do pomeru to, čo bolo tu hovorené, príspevok na starostlivosť, a teda rodičovský príspevok. Musí nájsť riešenie pre to, aby tých 270 dní, to rozhodné obdobie, ktoré je pred nástupom na materskú dovolenku, aby bolo zosúladené pri ďalších, ďalších prírastkoch teda rodiny, prírastkoch v rodine, a ak toto bude mať ambíciu, sme urobili jednu veľmi slušnú novelu na to, že môže posunúť vôbec filozofiu rodičovstva a princíp zodpovedného rodičovstva.
Ja absolútne nesúhlasím s pánom Mihálom v tom, že jednoducho to rozdelenie, práve naopak, bude znevýhodňovať, práve podľa môjho názoru je to ďalší krok na to, aby sme zvýhodnili zodpovedné rodičovstvo aj s prihliadnutím na to, aby sme možno niektoré nezrovnalosti, ktoré môže byť v druhom čítaní opravené, aby sme na to mysleli. Ale faktom je, že ak nikto neodpracuje v priebehu dvoch rokov 270 dní v tom rozhodnom období, ja si myslím, že nebude tak jednoduché, aby sme teraz všetkým vyšli v ústrety len preto, že niekto si urobí ročnú fugu, niekto si urobí dvojročnú fugu a budeme hľadať riešenie na to, aby sme všetkým nejako vyhoveli. Všetkým sa jednoducho nebude dať. Bude sa dať vyhovieť tým, ktorí to zodpovedne a rozumne budú rozmýšľať o tom.
Ak niekto bude mať záujem v budúcom volebnom období a bude mať tú moc, že bude chcieť zmeniť ten celý systém, že jednoducho predĺži materskú, o ktorej už tu bolo rozprávané, mimochodom, Slovensko je krajinou s najdlhšou materskou dovolenku v rámci Európy. A keď sme mali stretnutie s OECD, naopak, sme boli kritizovaní, akým spôsobom upravíme tento parameter. A to neni len vláda SMER-u, to boli aj predchádzajúce vlády týmto nejakým konfrontované s predstaviteľmi či už Európskej únie, alebo OECD a pripravovali sa riešenia na to, aby sa niekde inde našlo to bonusové riešenie práve pre týchto ľudí.
Čiže viete ako, každý si vybere niečo, každý chce ohúriť, každý si vybere nejakú časť ľudí, robme to systémovo. Systémovo preto, že podporme a tá filozofia základná, prečo je rozdelenie, podporme zodpovedné rodičovstvo. Toto by malo základný zmysel a podporme tých ľudí, ktorí to myslia vážne a pracujú a majú záujem ďalej rozvíjať aj tú svoju rodinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 10:15 - 10:16 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená kolegyňa, znovu opakujem, tým, že zvyšovať budeme pre tých ľudí, ktorí nepracovali pred nástupom na materskú alebo pred nástupom na rodičák nepracovali a nebudú ani po ňom pracovať, len budeme povzbudzovať nezodpovedné, nezodpovedné rodičovstvo. To je môj názor a to nemusíte súhlasiť, môžte súhlasiť.
Druhá vec. To, čo hovoril pán Heger, tam je fakt teda to, že to rozhodné obdobie pred nástupom na materskú dovolenku, ak je poberateľom materského príspevku, má nárok na vyšší rodičovský. Ak je ten rozdiel alebo tá fuga vyššia alebo väčšia ako tých 270 dní pred tým rozhodným obdobím, bohužiaľ, je tá dávka nižšia.
A to je asi všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2019 10:06 - 10:10 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, ja som veľmi rád, že sme sa vrátili k meritu veci, že teda skončili privatizačné aktivity a možno aj iné, iné náležitosti, ktoré nie sú súčasťou tohto zákona.
Ja sa len vrátim a myslím, že už Erik Tomáš začal sa snažiť vysvetľovať vlastne ten proces. Ten proces pri reťazení ako toho, tých materských alebo, nazvem, rodičovských príjmov je fakt problémom, ale problémom v tom, že stále tu platí filozofia tých 270 dní odpracovaných pred nástupom na materskú. Ak pri tej druhej materskej, á, pardon, pri tej, druhom dieťati tá žena, je jej poskytnutý materský príspevok, má automaticky nárok na vyššiu dávku, teda na to zvýšenie, o ktorom tu hovoríme. Ja som osobne, alebo aj na tú tretiu materskú. Ak to je reťazenie a preruší, preruší viac ako na tých 270 dní, bohužiaľ, stráca tú možnosť získania vyššieho rodičovského, ale to je niečo za niečo. Jednoducho potom ako sa pozrieme na tie ženy, ktoré jednoducho pracujú kontinuálne, dokonca pracujú aj počas materskej a budeme hovoriť o tom, že no niekto tri roky nepracoval a dostane tú vyššiu materskú. Nedá sa všetkým vyhovieť, to je jednoznačne jasné.
Ja som ten, ktorý podporujem riešenie, rozdelenie materského na vyššiu, pardon, rodičovského na vyššiu a nižšiu dávku. Pripravovali sme to aj v predchádzajúcom období, bola veľká k tomu nejaká diskusia. Ja osobne si myslím, že je to správne rozdelenie. A musím zase podotknúť, ako, viete, ono sa nedá dať tým ľuďom a zároveň hovoriť o deficite.
Pani Gaborčáková chce ešte zvýšiť teda ten kvázi deficit, pán Heger hovorí o veľkom deficite verejných financií. To proste v rámci jedného klubu by ste si mali dohodnúť, o čom vlastne chcete. Jeden chce navyšovať dlh, jeden chce ho znižovať.
Takže ako je to, je to také dosť diskutabilné, takže v každom prípade by ste si mali ujasniť, v čom teda teraz tkvie ten problém, a to je jedno, ja neviem, či už ste, alebo nie ste v jednom klube (povedané s úsmevom), ja len hovorím, že ak opozične budem kritizovať, tak nemôžem na jednej strane povedať, že chcem pridať, a druhý ihneď kritizuje, že sa zvyšuje dlh.
Osobne si myslím, že, a súhlasím s tým, že je to rozdelené, lebo ak, a veľmi ste tu presne pomenovali a potom ste sa oduševnili, že vyplácame štátnu dávku na báze poistného princípu, že teda tých rodičov, ktorí sú zodpovední a nezodpovední. Tak práve ja podporujem práve preto, že týmto spôsobom podporujeme zodpovedných rodičov.
Ak si myslíte, že je dobré, že niekto, kto pred nástupom na rodičák, lebo nikdy nenastúpil na materskú, lebo nikdy predtým nepracoval, nikdy počas materskej alebo, pardon, rodičovského nepracoval, nebude ani pracovať potom. Ja neviem, ja stále si myslím, že je správne, že bude mať ten človek, ktorý bol na dávkach v hmotnej núdzi, že bude pokračovať v tom rodičáku, dokonca vyššom rodičáku, akú má dávku hmotnej núdze.
Ak, znovu opakujem, chceme podporovať zodpovedné rodičovstvo, zodpovednú starostlivosť o deti, myslím si, že je to správny krok. Ak si myslíte opak, tak potom by som sa rád pozastavil pri hmotnej núdzi a pri, vôbec pri filozofii hmotnej núdze, lebo vy na jednej strane kritizujete, že podporujeme a zvyšujeme nejaké dávky pre nezamestnaných, ktorí nemajú záujem pracovať, na druhej strane tu chcete nivelizovať rodičovský príspevok na základe toho, že nebudeme pozerať na to, či ten človek pracoval alebo nie.
Môj názor, ten, kto pracoval, zaslúži si väčšiu dávku a bude mať väčší priestor alebo vytvoríme podmienky na to, na zodpovedné rodičovstvo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2019 9:13 - 9:14 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca vystupujem k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení ďalších predpisov. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu pod tlačou 1531. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu potom aby tento zákon pridelil ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci a za gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci a bývanie, pardon, sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2019 16:55 - 16:57 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca v prvom čítaní vystúpil k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu tohto návrhu pod tlačou 1481. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, keďže návrh spĺňa podľa rokovacieho a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávneného na mňa ako spravodajcu vyplýva, že v rozprave budem navrhovať prerokovanie v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím Národnej rady, predsedu Národnej rady bol tento návrh zákona predložený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a pre sociálne veci. A gestorom sa, gestorom bol určený výbor pre sociálne veci, ktorý návrh, návrh sa prerokoval na každom výbore a po ukončení teda rozpravy potom vystúpim ako k záverečnému alebo k tomu hlasovaniu o postúpení zákona do druhom čítaní.
Poprosím vás, pán predseda, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.1.2019 14:43 - 14:45 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1573 zo 7. decembra pridelila predmetný návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Zároveň určila gestorský výbor výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali všetky výbory s odporúčaním schváliť.
Z uznesení výborov v spoločnej správe pod bodom III vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor navrhuje hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola prerokovaná a bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 148 z 29. januára 2019 a týmto uznesením zároveň poveril mňa, aby som spoločnú správu výboru predniesol v pléne Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 10:26 - 10:28 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1427 z 23. októbra 2018 pridelila predmetný návrh ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh prerokovali uvedené výbory a odporúčali tento návrh, všetky výbory odporúčali tento návrh schváliť.
Z uznesenia výborov Národnej rady vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor ako výbor odporúča tieto dva návrhy schváliť. Zároveň uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 141 z 27. novembra určila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis