Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.5.2019 o 16:55 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2019 16:55 - 16:57 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca v prvom čítaní vystúpil k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu tohto návrhu pod tlačou 1481. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, keďže návrh spĺňa podľa rokovacieho a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávneného na mňa ako spravodajcu vyplýva, že v rozprave budem navrhovať prerokovanie v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím Národnej rady, predsedu Národnej rady bol tento návrh zákona predložený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a pre sociálne veci. A gestorom sa, gestorom bol určený výbor pre sociálne veci, ktorý návrh, návrh sa prerokoval na každom výbore a po ukončení teda rozpravy potom vystúpim ako k záverečnému alebo k tomu hlasovaniu o postúpení zákona do druhom čítaní.
Poprosím vás, pán predseda, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.1.2019 14:43 - 14:45 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1573 zo 7. decembra pridelila predmetný návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Zároveň určila gestorský výbor výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh zákona prerokovali všetky výbory s odporúčaním schváliť.
Z uznesení výborov v spoločnej správe pod bodom III vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor navrhuje hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola prerokovaná a bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 148 z 29. januára 2019 a týmto uznesením zároveň poveril mňa, aby som spoločnú správu výboru predniesol v pléne Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 10:26 - 10:28 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, tzv. školský zákon, a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1427 z 23. októbra 2018 pridelila predmetný návrh ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci. Predmetný návrh prerokovali uvedené výbory a odporúčali tento návrh, všetky výbory odporúčali tento návrh schváliť.
Z uznesenia výborov Národnej rady vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor ako výbor odporúča tieto dva návrhy schváliť. Zároveň uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 141 z 27. novembra určila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu informoval o výsledku výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 9:12 - 9:13 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ja len takú malú poznámku. Ako myslím si, že dá sa povedať, je prepojenie fiskálnej pokladni a online systémom na serveri finančnej správy, určite je pozitívnym krokom a je dobrým krokom a je krokom vpred. Faktom je, že je nutné, aby sa zabezpečila bezpečnosť tohto celého systému. A, bohužiaľ, v tomto zákone chýbajú, možno to naznačil aj pán Heger vo svojom vystúpení, možno naznačil aj pán Jurzyca, asi bude dobré v druhom čítaní možno niektoré veci dopracovať, pokiaľ sa týka bezpečnosti prenosu dát, aby tieto výnosy alebo predpokladané výnosy, ktoré sa očakávajú z týchto fiskálnych pokladní, boli také, aké sú plánované, vyše 100 mil., v opačnom prípade bude veľký priestor na špekuláciu v oblasti, oblasti zadávania dát v rámci online systémov medzi fiskálnou pokladňou a servrami finančnej správy. Nechcem dlho rozprávať o úložiskách a o dátových úložiskách, o ich zabezpečení, certifikácii, plombovaní a tak ďalej. A myslím, že to bude asi priestor na to druhé čítanie a možno aj na pozmeňujúce návrhy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 19:53 - 19:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku bol, bol som poverený výborom ako spravodajca k návrhu zákonu, uvedeným pod tlačou 1160. A predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Ďakujem pekne.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:44 - 19:46 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nedá mi to, aj keď nasledovný zákon je náš. V každom prípade by som chcel upozorniť pána predkladateľa tohto návrhu, je to, že neuvedomujeme si jednu závažnú vec. My už tri roky sme dali odvodové prázdniny pre športovcov, predlžujeme to o ďalšie tri roky. To znamená 95 %, možno 98 % týchto športovcov neplatí žiadne odvody. Čiže v priebehu týchto 6 rokov nemá žiadny nárok na dôchodok, nemá žiadny nárok na nemocenskú a tak ďalej, ďalšie konzekvencie, ktoré sú sociálneho charakteru. Ja tým nechcem horekovať o tom, že tým športovcom treba vytvoriť podmienky také, ktoré nie sú adekvátne. Ja len tvrdím jednu vec, ak chce pomôcť a transparentne štát tomuto športu, tak mu treba jasne najprv urobiť poriadok v odmeňovaní tohto športu.
Jednoducho neevidencia ľudí na Sociálnej poisťovni, neplatenie odvodov dáva základ na to, že je tu obrovský neporiadok. A ak chceme zaviesť poriadok a prvým predpokladom toho zavedenia poriadku bolo to, že vytvoril štatút profesionálneho zamestnanca. Ak tomu profesionálnemu zamestnancovi dáme inštitút, že bude platiť odvody za seba tak ako každý iný občan Slovenskej republiky. A to, čo má dnes, práve preto krachujúce kluby majú problém na to, aby zaplatili odvody, vytvorme inštitút na to, aby toto mohol nejakým spôsobom zabezpečiť štát, či to bude zamestnanec štátu alebo inou formou.
Ja znovu opakujem, pán poslanec, ak platí športovec dnes možno len zdravotnej poisťovni vo výške 20 eur a dnes bude a bude do budúcnosti platiť možno tých viac ako 13 %, je to podstatne viac ako dnes, keď má štát zaplatiť sociálne odvody, ktoré bude čerpať niekedy o 30 rokov, keď ide na dôchodok. Ja si myslím, že stále na tom štát viac zarobí. Už nehovoriac o tom, že už dnes platí dane zo mzdy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:31 - 19:33 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán Mihál, ja stotožňujem sa s tým, že objem peňazí, ktorý by bol potrebný na to, aby sa zabezpečil pre to, aby sa takýmto spôsobom vyriešil, povedzme teda to sociálne poistenie pre športovcov. Dám vám len do povedomia, povedomia jeden vážny fakt. Dnes asi 95 % tých športovcov neplatí sociálne odvody. Teda berme na to, že ak by teda športovec by musel za seba zaplatiť ten sociálny odvod, boli by to nové peniaze, ktoré by boli, ktoré dnes v systéme nie sú a ktoré by vliali sa do systému sociálneho a zdravotného poistenia, hlavne do systému sociálneho poistenia. Čiže dnes odhadujem, že nie práve, by som povedal, bol by výpadok niekde na úrovni 2 a pol milióna až 3 milióny eur, ale naopak, myslím si, že práve tým, že by športovec platil za seba odvody vo výške 13,6 %, boli by to takzvané nové peniaze alebo fresh money na to, že jednoducho tie, ktoré dnes v Sociálnej poisťovni nie sú. A ja dokonca odhadujem pozitívny dopad vôbec takejto prípadnej novely na to, aby teda v tom rozpočte boli možno v tej Sociálnej poisťovni, nie možno, ale určite by bolo, bolo ešte prebytok z tejto transakcie.
Už nehovoriac o tom, že podstatná časť výdavkov v sociálnej oblasti alebo v sociálnom poistení je až odložená splatnosť niekde o 30, 40 rokov, keď ten daný človek ide do dôchodku. Nechcel som dlho vystupovať, ale myslím si, že asi stojí za reč hľadať riešenie pre to, aby nie možno reklamami by sme posúvali teda ten šport dopredu, rôznymi "Zober loptu, nie drogy", ale práve možno konkrétnymi činmi, a tak by sa urobil aj jednoznačne poriadok v systéme odmeňovania športovcov v rámci jednotlivých klubov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 10:25 - 10:27 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne a vážení kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku, o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhovaného reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Výbor Národnej rady sociálnej, Slovenskej republiky pre sociálne veci súhlasil s návrhom na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady.
1. Výbor navrhuje odvolať Branislava Masára, zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, z Dozornej rady Sociálnej poisťovne;
2. zvoliť Ota Nevického za zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začne plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ďalej odporúča vykonať voľbu verejným hlasovaním použitím technického zariadenia podľa ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor ma zároveň poveril, aby som informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďakujem pekne za pozornosť.
Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 16:49 - 16:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len jednu poznámku. Myslím si, že možno načrtnutie pána Hegera bolo o tom, že možno tá metodika, ktorú má Sociálna poisťovňa, ale už historicky dlho, možno by bolo aj stálo za reč sa možno na ňu pozrieť, lebo plnenie, lebo výber nad 100 % nemá ratio veľké, lebo dá sa len do 100 % vybrať ako poistné a malo by sa tam fakt rozdeliť to, čo je výber z minulých rokov. Teda to, čo teda prišlo z vymáhania alebo z nejakého, by som povedal, riešenia vecí, ktoré majú súvis s predchádzajúcimi rokmi, a jasné by bolo, že aký je v danom roku výber. Ale myslím si, že aj opatrenia, ktoré sa dejú v Sociálnej poisťovni, budú smerovať k stabilnejšiemu výberu a možno aj ten zákon trocha pomáha na to, aby teda mala Sociálna poisťovňa dostatočné páky na vymáhanie hlavne v období, keď teda tá nezamestnanosť je relatívne veľmi nízka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 16:22 - 16:24 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výboru.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 18. mája 2018 pod číslom 1033 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci.
Návrh bol po prerokovaní vo výboroch, bolo odporúčanie výbormi Národnej rady schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 8 mil. 276-tisíc 552-tisíc eur (pozn. red.: správne malo byť "8 mld. 276 mil. 552-tisíc eur") a výdavky 7 mil. 710-tisíc 844-tisíc eur (pozn. red.: správne malo byť "7 mld. 710 mil. 844-tisíc eur") a bilančný rozdiel 565 708 000 eur.
Gestorský výbor určil mňa, Jozefa Buriana, aby predložil spoločnú správu výborov a o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky za rok 2017. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania bola uznesením výboru č., teda uznesením výboru z 11. júna schválená. V prílohe tohto je aj uznesenie Národnej rady, o ktorom budeme následne hlasovať.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis