Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.4.2017 o 8:12 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.4.2017 8:12 - 8:12 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Prečítam návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:
"Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods.1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richcterovi, poverenému riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny."
Poprosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Budeme hlasovať o návrhu prednesenom spoločným spravodajcom, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 57, proti 68, zdržali sa 2, nehlasoval 1. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci o 9.00 hod. pokračujeme v prerušenom rokovaní 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, máme ešte päť, mám taký dojem, že päť bodov, takže budeme pokračovať až do vyčerpania týchto piatich bodov a ukončíme 14. schôdzu záverečným hlasovaním po prerokovaní všetkých bodov.

(Rokovanie 15. schôdze NR SR sa skončilo o 8.14 hodine.)

(Po skončení 15. schôdze NR SR a po prestávke pokračovalo rokovanie 14. schôdze NR SR.)
Skryt prepis
 

7.4.2017 7:57 - 7:57 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátko. Myslím, že bolo veľa vystúpení v tejto sále, myslím, že aj celú noc sa veľa diskutovalo, bolo aj dobrých vystúpení, ktoré neznížili sa na úroveň osobných urážok, invektív a neprístojnosti a doslova definovali problém, ktorý nevznikol dnes, nevznikol včera, ale vznikol a vzniká niekoľko rokov, či to bolo naprieč vládam, ktoré boli pravicové, ľavicové, stredopravé a tak ďalej. Čiže dnes nehovoríme o tom, že dnes je Čistý deň tým otáznikom a najväčším problémom, ktorý Slovensko, Slovensko má. A otázkou je, či je to iba Čistý deň, a myslím, že niektorí kolegovia aj z opozície povedali dosť jasne, netýka sa to len Čistého dňa, týka sa to ako systému ako celku. Hľadajme preto riešenie na to, aby sme hľadali zmysluplné riešenie, ktoré bude systémovým riešením, nie tým, že dáme rukojemníkov deti, dáme rukojemníkov politického boja, ktorý tu sa odohráva. Toto nie je o Čistom dni, toto nie je o deťoch. To je o politike a o frustrácii. A, bohužiaľ, vážené dámy a páni z opozície, ja rozumiem tej politickej frustrácie, ale prosím vás, nevybíjajte ju na deťoch, na ľuďoch, ktorí sú v tomto procese ťažko obhájiteľní alebo ťažko sa obhajujú.
Bohužiaľ, a znovu na záver poviem, bol som a, vďakabohu, bol som na tom poslaneckom prieskume, videl som a môžme teraz polemizovať ešte ďalšie ix hodín, či má pani navrhovateľka pravdu v tom, čo teda, čo teda má svoje poznatky, alebo z toho, kde 95 % ľudí jednoznačne prejavilo svoje stanovisko.
Takže ešte raz, poprosím vás, dámy a páni, nebojujme s problematikou, ktorá v konečnom dôsledku je veľmi citlivá a má v konečnom dôsledku ten dopad na bezbranné deti a na rodičov, ktorí, bohužiaľ, nedokázali možno tie deti zabezpečiť tou plnohodnotnou, plnohodnotným životom, aby mohli byť doma, aby teda nemuseli stráviť svoje dni v takýchto zariadeniach.
Dámy a páni, vyzývam fakt v nejakej normálne slušnosti, bez nejakých, bez nejakých, demagógie, ale znovu opakujem, tak ako sa to stalo v prípadoch tzv. únosov, tak ako sa to dalo, tzv. problému malého Marca a aj pri resocializácii, ja musím zase povedať, áno, je fajn, že sa otvorí problém, ale nevynášajme súdy, nevynášajme osobné informácie, nevynášajme riešenia, ktoré nepomôžu pri osobných invektívach, lebo práve na toto všetko doplácajú deti, deti, ktoré sú rukojemníkmi tohto politického boja a frustrácie, ktorý začína niekde celkom inde, a len deti sú tým nástrojom.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 21:41 - 21:43 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Na začiatku chcem povedať, že nikdy som nepovedal a netvrdím, že v zariadení nedošlo k porušeniam. Otázka je, do akej miery tieto nedostatky ovplyvnili vôbec činnosť Čistého dňa. Stále tvrdím, stále tvrdím, že to, tieto problémy nevznikajú pred týždňom, pred rokom, pred pol rokom a tento jav je už niekoľkoročný, ktorý vzniká hlavne v týchto zariadeniach.
A čo zase teda sa mi páči, že ste na to reagovali, je presne to, čo pán Dostál, keď na konci svojej výpovede hovoril. To je presne to, tá nervozita z toho, že 90 % ľudí alebo možno viac ako 90 % jednak rodičov, jednak tých detí, zamestnancov nehovoriac, lebo tých spochybňujete, jednoducho vyjadrili názor, že názory pani Blahovej a vôbec jej angažovanie sa v tomto prípade je výrazné poškodenie ich a ich mena. Jednoducho Čistý deň dnes mohol budovať aj 10 rokov svoje renomé, ale za týždeň stratil všetko to, čo teda budoval možno niekoľko rokov. Ja len chcem dať do pozornosti a ešte raz zopakujem, veľmi ťažko sa buduje meno, ľahko sa ho stráca. A vy jednoducho ste takýmto spôsobom postavili týchto ľudí aj podľa ich výpovede, tých detí, ktoré hovorili, že keď vyšli vonku mimo zariadenia, tak sa cítili ako ľudia, ktorí sú z nejakého, nejakej, nejakého, ja neviem, ustanovizne, kde je zverinec, kde sú proste šialené veci, a stali sa terčom vôbec problémov v celej Galante a v okolí. Mali problém, aby sa z tohto zariadenia vôbec vzďaľovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.4.2017 21:15 - 21:23 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom k tomu, že asi by mi čas do dvoch minút asi nestačil na to, čo chcem povedať, rád som využil teda možnosť ako spravodajca vystúpiť. Po prvé, chcem povedať, a teda jedno pozitívum určite chcem povedať, že mám obdiv k navrhovateľke, ktorá až tri hodiny, takmer tri hodiny dokázala rozprávať rôzne príbehy ľudí a rôzne príbehy mladých ľudí, ktoré jednoducho, ktoré jednoducho sú na hranici, by som povedal, nejakých normálnych alebo nenormálnych stavov. Ale to je jediná vec, ktorú chcem pochváliť ako pani predkladateľku, ostatné mi, chcem v niekoľkých bodoch povedať, čo si o tom myslím.
Ten prvý bod je, pani navrhovateľka, pani poslankyňa Blahová, oznámte všetky trestné činy, oznámte! Oznámte polícii, oznámte prokuratúre, oznámte súdom, oznámte všetkým tým, ktorým to prináleží. Predsa nie je možné kryť, kryť týranie detí, kryť povedzme, kryť fetovanie, kryť dokonca finančné fraudy, to predsa nie je normálne, aby sa toto krylo. Ja som prvý ten, ktorý budem podporovať to, ale nie to, že budete tu tri hodiny rozprávať o niečom. Čo jednoducho nespolupracujete s tou políciou? Jednoducho neoznámenie, neoznámenie takýchto skutočností je v zásade trestný čin, neoznámenie, znovu opakujem, takýchto závažných okolností je trestný čin, nie, neoznámenie takýchto vecí.
A teraz sa vrátim k tomu Čistému dňu, veľa ľudí rozpráva o Čistom dni. Ja sa chcem opýtať, koľkí z tých, hlavne z opozície, bolo v tom Čistom dni. My sme boli na tom poslaneckom prieskume, ja si veľmi dobre pamätám, čo bolo na tom poslaneckom prieskume, dokonca, myslím, že to bolo brané aj kamerami.
Pani Blahová, vy ste tu vyjadrovala, a, vyjadrovali, pardon, vyjadrovali niekoľko neslušných slov. Ja musím povedať, že na tom poslaneckom prieskume tie deti, tí rodičia vyjadrili niekoľko tých názorov – a dokonca aj nie veľmi slušných názorov – na konanie vaše, vaše ako človeka. (Potlesk.) To je, a teraz skúste mi vysvetliť, 90 % ľudí, teda rodičov, detí sa zúčastní na tom poslaneckom prieskume, ja nepočujem jedno pozitívne slovo na vašu adresu. Takže chcete mi povedať, že 90 % klame, len vy s vašimi zisteniami hovoríte pravdu? Veď to predsa nie je normálne! Normálne by bolo podľa môjho názoru, nie v piatok poobede a v sobotu ráno urobiť tlačovku, urobiť cirkus cez víkend, aby nikto nemohol reagovať, a potom odrazu sa spustí kauza Čistý deň. Pani Blahová, ja si veľmi dobre pamätám na vaše úradovanie aj počas rôznych káuz, kde ste pošpinili ľudí. Tu hovoríme o rodičoch, zamestnancoch, kolíznych opatrovníkoch, všetkých ľudí, ktorí mali niečo spoločné s Čistým dňom.
Vážená pani Blahová, ja si pamätám na kauzu únosov detí do zahraničia, pamätám na to, akým spôsobom ste nie, ale už až za hranicu takej normálnosti až pod kože ste urážali zamestnancov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Teraz čelíte, mimochodom, obvineniu spolu s pani podpredsedníčkou Nicholsonovou, čo teda je veľmi jednoduché pošpiniť zamestnancov. A čo je pre mňa až obrovský paradox, pani bývalá štátna tajomníčka skončí na ministerstve a dá trestné oznámenie na svojich ľudí. Na ľudí, ktorí pracovali pod ňou! Veď to už je asi podľa mňa nie celkom zdravý jav. Vy pošpiníte ľudí a potom sa tvárite, ako keby sa nedialo, a potom na súde sa obhajujete. A teraz ja som zvedavý teda, ako tie súdy vôbec dopadnú.
Ja pevne verím, že sa očistia títo ľudia, len problém je, že tá špina, ktorú ste vyliali na nich cez tie rôzne internetové a iné náležitosti, jednoducho sa ťažko zmyje. Vy ste ten typ, ktorý dokážete osočiť a na druhej strane sa tvárite, že už sa nedeje. Dokonca mám pocit, že budete mať dosť veľa čo vysvetľovať aj svoje nenávistné doslova konanie voči týmto ľuďom.
Môžme, veď to máme v živej pamäti, asi možno trištvrte roka dozadu. Marco, problém Marca, odrazu nikto nič nerozpráva o Marcovi, lebo mama žije vo Švajčiarsku. Údaje sú najnovšie, že Marco je v pohode, odrazu nie je problém, že žena, že jeho mama je odrazu nejaká prostitútka a tak ďalej. Veď toto ste uvádzali na tom internete! Veď byť na Marcovom mieste ako 18-ročný a čítať o sebe tie zverstvá doslova, o tom, čo ste popísali! Nehovoriac o tom, že sme mali návrh na uznesenie, kde pani Nicholsonová chcela ísť na súdy kontrolovať, ako deti sa nejakým spôsobom odoberajú. Akým spôsobom si budeme premietať takéto vášne, veď toto už hraničí s nejakou, nie celkom normálnym javom.
Pani Blahová, vy dokážete osočiť v záujme, v tzv. záujme detí dokážete osočiť tých, ktorí sa nemajú možnosť ani brániť. Veď sa nemôžu brániť ani tí ľudia z Čistého dňa. Vy stále si myslíte, že vy máte pravdu a tých 90 % proste klame, všetcia klamú a my tu hovoríme pravdu. Vy nechajte priechodnosť zákonu, veď dajte to vyšetriť, ja budem ten prvý, ktorý budem rád, ale nie na to, že najprv osočíte, na internete pouvádzate osobné dáta, všetky chorobopisy pomaly a potom tí ľudia jednoducho budú s tým žiť. Žijú s tým a žijú s tým vedomím, ja vám môžem vybrať niekoľko mailov, čítal som to ako štátny tajomník na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, čo ste špiny naliali na doslova na únosy medzinárodné, medzinárodné osvojovanie detí.
Takže, pani Blahová, prečo vám neverím, prečo ja vám neverím, prečo vám veľa ľudí neverí, prečo dostáva, Erik Tomáš dostáva takéto esemesky, lebo je to, bohužiaľ, je to tak, ako je. Ak teda presvedčíte, ale nepresvedčíte tým, že bude minister chodiť po Čistom dni a bude robiť policajta, presvedčí to inak. Ak máte osobný záujem, ten sa nedeje tak, že na internete uverejníte osobné dáta týchto ľudí.
Takže len na záver, len na záver, a to už aj nieže nehovorím o tej nezamestnanosti, podľa môjho názoru ten, ktorý písal o tej nezamestnanosti, ten sa musel, ja neviem, zraziť s koňom. Veď predsa nie je normálne znížiť o 180-tisíc, alebo, pardon, zvýšiť o 180-tisíc, o 190-tisíc zamestnanosť na Slovensku, to už nedá sa štatistiku zmeniť. Ak zvýšime zamestnanosť o 180-tisíc, tak všetky tie diskusie o tom, že sme jednoducho, alebo že sa upravovali štatistiky, jednoducho nemôžu platiť. To si môžte zobrať zo štatistík Sociálnej poisťovne. Toto tu je, už by som povedal, už za nejakou hranicou, len aby sme spolitizovali niečo, osočili ľudí, vynadali a potom ich dajme ešte na internet: A to sú tí zlí, my sme tí dobrí.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

6.4.2017 19:26 - 19:29 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení navrhovatelia, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som podal správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím 509 z 31. marca 2017 pridelil návrh skupiny poslancov Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na prerokovanie všetkým výborom. Tieto výbory prerokovali tento návrh v určenom termíne. Zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie bol ako gestorský výbor.
Uvedené výbory, ako ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, uvedené výbory k návrhu poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny.
Ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 55 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery. Výbor určil mňa ako spravodajcu, aby som predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery, a zároveň určil poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho, Janu Vaľovú, Jána Podmanického a Alenu Bašistovú za spravodajcov výboru. Súčasťou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia máte ako súčasť správy, ktorú som teraz prednášal.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Ak je možné, tak môžem aj vystúpiť ako, alebo... Ideš ty? (Rečník sa obrátil na ministra Richtera.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2017 18:41 - 18:42 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mám tak technickú vec. Pán poslanec Jurzyca, ten údaj o tých 99 %, on síce hovorí o niečom, ale je dosť relatívne nepresný. Lebo ten stav pohľadávok sa bere ako výber v danom roku. Ale to neznamená, že to bol predpis toho roku, o ktorom hovoríme. Čiže ak je to predpis z roku 2016 aj výber 99 %, to nehovorí o tom, koľko sa vybralo z pohľadávok pred rokom 2016. Čiže to by sme museli porovnávať údaj za rok daný, aký bol predpis a koľko bolo zaplatené. Tu už je potom presnejší údaj. Lebo potom je otázka, že ak je tam nejaká skladba pohľadávok, ktoré už dlhé roky neboli, by som povedal, dobytné, alebo ťažko dobytné. Len preto chcem upozorniť, že potom to neni akože celkom akože údaj a potom by sa muselo fakt definovať, čo je výber v danom roku alebo čo je teda zníženie, dá sa povedať, pohľadávok, ktoré sú výrazne po lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti dokonca.
A súhlasím s tým, čo povedal pán generálny riaditeľ, že tie nástroje nie sú zatiaľ tak silné. A chcem ubezpečiť pani poslankyňu Jurinovú, že tie letáky, ktoré dávala Sociálna poisťovňa po schválení včerajšieho zákona, sú ešte veľmi lichotivé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2017 18:27 - 18:28 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, predkladám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z 9. februára 2017 č. 437 pridelil Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne výboru pre sociálne veci Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor predložený návrh prerokoval 21. marca s uznesením č. 46 a s odporúčaním Národnej rady schváliť tento návrh.
Z uznesenia výboru nevyplývajú žiadne iné návrhy a správa výboru bola schválená uznesením č. 53 z 21. marca 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajcu výboru predniesť spoločnú správu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2017 15:23 - 15:24 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu k návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, č. 43/2004.
Tento vládny návrh zákona bol predložený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Gestorským výborom bol určený výbor pre sociálne veci, ktorý prejednal alebo ostatné výbory prejednali tento návrh zákona s odporúčaním schváliť.
Z uznesení výborov v bode 3 spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy, ktoré gestorský výbor odporúča hlasovať za prvý a druhý bod spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru č. 49 z 21. marca 2017 a týmto uznesením zároveň poverili mňa ako spoločného spravodajcu predložiť spoločnú správu na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2017 14:04 - 14:06 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu Národnej rady Slovenskej republiky k zákonu 461/2003 o sociálnom poistení.
Národná rada pridelila tento návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci. Určila gestorský výbor pre sociálne veci a vládny návrh zákona o sociálnom poistení (podľa) neskorších predpisov, 461/2003, bol prerokovaný v každom výbore. Každý výbor alebo všetky výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona 461/2003 dal návrh zákona schváliť.
Spoločná správa bola schválená uznesením výboru č. 48 z 21. marca 2017 a mňa určila ako, poverila ako spoločného spravodajcu previesť túto, alebo predniesť túto spoločnú správu na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2017 9:44 - 9:46 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani Jurinová, budem súhlasiť v tej časti, v ktorej ste povedali, že jednoducho možno ešte ten anuitný trh neni rozbehnutý a my už ideme robiť novelu na novelu. S tým súhlasím a to aj podpíšem. My dnes práve budeme ľudí vyhadzovať z druhého piliera, lebo ten, ktorý fakt, znovu opakujem, bude zarábať pod priemer, alebo na úrovni niekde pod priemeru, ten nemá čo hľadať v druhom pilieri a vy ich práve touto novelou budete vyhadzovať. Lebo jednoducho to, čo hovoríte, že ja som proti, naopak, ja práve vytváram, alebo tá novela, ktorá bola, alebo ten zákon o anuitnej výplate dôchodkov práve vytváral podmienky, aby nielen tí, ktorí budú tí najnižší príjmoví ľudia, budú doplácať na to, že budú mať anuity. Ak dnes je, povedzme, je odhad, že možno 20 % nižší, tak verte tomu, že na tom menšom koláči a na menšom počte ľudí a pri nízkych zárobkoch si budú musieť urobiť poisťovne ešte väčší "bafer", teda ďalší priestor na to, aby dokázali vyplácať. Mne vadí to, že tam neni každý povinný zaplatiť nejakú časť anuity. To mi vadí. To, že či bude zodpovednosť, to je do budúcna. Môžme sa baviť, či bude niekto viac zodpovedný, či nie. Že to v Anglicku zrušili? Asi nie preto, že teda len preto, že všetci Angličania sú nezodpovední alebo zodpovední. To proste, tu neni dobrodružstvo, to máme systém dôchodkového systému prvého a druhého piliera. My to nemôžeme rozdeľovať, má jeden dôchodok, a ten dôchodok je dôležitý na to, aby ten človek mal doživotný dôchodok, to je kľúčová vec. To povedal aj Ľudo Kaník, ktorý bol zakladateľ toho, a povedal jednoznačne, my dnes ideme robiť dobrodružnú cestu, len aby sme populárne povedali, vyplatíme asi štyridsiatim percentám nejakú časť peňazí.
To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis