Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2016 o 17:54 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2016 17:54 - 17:56 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Veľmi jednoduché, ja neviem, ako pán poslanec Mihál sa zamiloval do sociálnych služieb.
Niekoľko čísiel: V roku 2012, keď sme nastupovali na ministerstvo financií, boli výdavky asi 35 miliónov na sociálne služby, to je to, čo platil štát obciam a mestám tých 320 eur ako paušálnu čiastku. K dnešnému obdobiu je to vyše 90 miliónov, takmer 92 miliónov, takmer trojnásobné zvýšenie. A čo je paradoxom, aj vyššie územné celky, ktoré majú špecializované zariadenia, zvýšili takmer o 50 % výdavky.
Faktom je, že je pravdou, že starne nám obyvateľstvo, demografia a tie požiadavky sú z roka na rok vyššie. Ale faktom je, že ten najväčší problém, ktorí sú tí protestujúci voči sociálnym službám, je paradoxne Bratislava a je župan, ktorého vy ste podporovali vo voľbách, a je to proste presne to, kde je, kde sú tí, ktorí sú najväčší, nespokojní s financovaním sociálnych služieb, či to je problém zariadení pani Dobrotkovej, pani Gánovej a podobne. A to je to, čo je najväčší problém. Najväčší problém dnes, ja nehovorím, že v ostatných krajoch je to ideálne, ale faktom je, že každý kraj definoval navýšenie rozpočtu na sociálne služby a definoval to aj, jedine okrem, dá sa povedať, Bratislavského kraja, čiže tam je ten gro problém.
Ja netvrdím, že sociálne služby nepotrebujú peniaze, ale faktom je to, čo sa zvýšilo za posledné obdobie, je v desiatkach miliónov a stále to bude potrebné. Ale myslím, že ten nárast a ten efektívny nárast tam je a aj predpokladám, že v nasledujúcom období bude, pokiaľ sa nezmení celková filozofia, o ktorej som včera sa snažil vysvetliť, filozofia financovania sociálnych služieb na základe stupňa odkázanosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 16:50 - 16:56 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy a páni, myslím si, že asi je na mieste možno po týchto možno slovných hračkách povedať niečo, čo teda je fakticky aj pravdou. A povedzme si, nalejme si čistého vína.
Pred voľbami v roku 2016 opozícia, aj terajšia, a veľa zástupcov tejto opozície hlásali, že treba zvýšiť hranicu, ktorá bude zvyšovaná pre dôchodcov, teda nielen pre starodôchodcov alebo teda pre starobných dôchodcov, ale pre všetkých dôchodcov, či to sú invalidní dôchodcovia a tak ďalej. Hlásali teóriu dokonca, percentá sa predhadzovali, bolo blízke volebné obdobie, tak sa vlastne hádzali vysoké percentá, aby sa zavďačili ľuďom.
Strana SMER to neurobila na poslednú chvíľu, ale vychádzala z nejakej predikcie a z nejakej dohody aj z Jednoty dôchodcov, aj s ostatnými, by som povedal dôležitými inštitúciami, ktoré zastupujú dôchodcov na Slovensku. A tá dohoda znela ešte v roku 2012, keď sa zmenil systém valorizácie zo švajčiarskeho modelu, ktorý bol 50 % rast inflácie, 50 % bol teda rast miezd na Slovensku, tak sa to zmenilo postupne a z roka na rok sa to zmenilo až po dôchodcovskú infláciu, kde bola dohoda na tom, že ak teda ten veľký rozdiel medzi rastom miezd a medzi infláciou bude teda veľmi významný, tak bude tu snaha o to, aby sa nejakým spôsobom riešila aj táto valorizácia. Nie je to len ústretový krok, že teda pre mladé rodiny a pre mladých nič nerobíme. Môžme si potom o tom dlhšie porozprávať, ale teraz máme merito vecí valorizácia dôchodkov, takže chcem len upozorniť na to, že to bola dohoda, ktorá platí a je platná.
A myslím si, že SMER – sociálna demokracia a myslím, že aj partneri určitým spôsobom napĺňajú tú víziu, ktorá bola ešte v roku 2012 definovaná, a myslím si, že je to nejaké logicky vyústenie toho, akým spôsobom tá valorizácia je dnes postavená. Môžeme sa baviť o tom, či dve percentá, či je to tri percentá, jedno percento. V každom prípade je to asi strednodobý cieľ Európskej centrálnej banky, aj keď ten sa mení, lebo jednoducho inflácia v Európe je veľmi nízka a všeobecne vnímané je tak, že ak by dnes bol švajčiarsky model fungoval, tak tá, tie, okolo tých dvoch percent by tá valorizácia bola. Čiže dnes vychádzame iba z toho, že napĺňame to, čo bolo niekedy definované. Faktom je, že z pohľadu finančného je to nepríjemná správa pre ministra financií, tak ako definoval, je to vyšší výdavok zo štátneho rozpočtu.
Faktom je, že; ešte pre ilustráciu to, čo bolo tu povedané aj pánom poslancom Mihálom. Chcem povedať, že nikto, ako minimálny dôchodok nemal slúžiť na to, aby teda, aby iba, by som povedal, vyriešime nejakú časť ľudí, čo mimochodom asi 20 rokov sa neriešilo na Slovensku. Prvýkrát minimálny dôchodok bol zavedený v roku 2014 vládou SMER-u - sociálnej demokracie a naplnil sa inštitút toho, o čom rozprávalo veľa parlamentov, veľa ministrov, ale iba v tomto roku sa naplnil tento inštitút. A ten inštitút hovorí o tom, že aby ľudia nepadali do hmotnej núdze, to je, základné motto bolo, aby ľudia nepadali do hmotnej núdze, aby nečakali na úrade práce na dávku v hmotnej núdzi a aby neboli testovaní voči tomu, či nemajú iný príjem na pokrytie svojich, svojho, teda hmotnej núdze. Čiže na to bol vytvorený inštitút minimálneho dôchodku. Ale hovorím o tom, že určite budeme diskutovať aj o tejto téme, ktorú tu naznačil pán poslanec Mihál.
Myslím si, že ale dôležité je to, že prvoradou úlohou sme dostali asi 70-tisíc dôchodcov mimo úradov práce, mimo toho, aby čakali na almužnu z úradov práce, aby dostali legitímny dôchodok, aby dostali výmer od Sociálnej poisťovne. Tým sme vytvorili základný predpoklad na to, aby títo ľudia jednoducho nepadali do hmotnej núdze. Ak ich budúcnosť bude pri tom zvyšovaní ich dôchodkov taká, aká by si predstavovali, určite myslím, že bude aj táto diskusia asi meritom druhého čítania. Čiže len toľko.
A ešte mimochodom, netýka sa to len starobných dôchodcov. Pán poslanec Mihál hovoril o starobných dôchodcoch. Netýka sa to len starobných dôchodcov, ako to zvyšovanie o tie 2 percentá. Čiže dávam do pozornosti, aby sme nezúžili pojem na tých 30, pardon, na minimálny dôchodok.
A ešte veľmi dôležitá vec, a to je vlastne tá doložka, ktorá je v tom materiáli o zákone o sociálnom poistení, a to je dôležité. Myslím, že pani poslankyňa Jurinová to povedala. Tí, ktorí neodpracovali 30 rokov, čiže my dnes máme ľudí, ktorí neodpracovali 30 rokov a sú na nízkych dôchodkoch, čiže hlavné, alebo to motto, ktoré je v tej doložke, sa týka ľudí, ktorí nemajú nárok na minimálny dôchodok a práve tým, aby sa vlastne tou valorizáciou aspoň výraznejšie, alebo aspoň posunuli niekde viac. To bola alebo to je nejaké vysvetlenie toho, prečo je v tomto zákone tak, ako je.
Dnes už minimálny dôchodok, za čo boli sme kritizovaní... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás o kľud v sále.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
... že sme ho postavili dosť vysoko, dnes je predmetom diskusie. A tak ako vyhovuje niekedy, raz ho kritizujeme, raz podporujeme, raz to chceme, aby bolo zvyšované o 2 percentá. Myslím, že bude veľmi zaujímavá možno ešte aj diskusia ďalej, ale v každom prípade asi pred druhým čítaním, myslím, že aj na výbore bude diskusia o tom, akým spôsobom možno všetky klady a zápory brať pri tom minimálnom dôchodku.
Takže ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

7.9.2016 16:20 - 16:22 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený ako spravodajca k vládnemu návrhu zákona o sociálnom poistení, zákona č. 461/2003 (tlač 188). V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 188 z 22. augusta 2016 navrhujem, aby zákon prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2016 15:15 - 15:17 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím, že pán minister dobre povedal v tejto súvislosti, čo sa týka sociálnych služieb. Ja len zopakujem, aby bolo všetkým jasné. Vy po nástupe ste urobili iba to, že ste zvýšili podiel človeka, ktorý je v tomto zariadení, na 50 percent. To bol jediný reformný krok, ktorý ste urobili v zákone o sociálnych službách. Druhý kvázi ten reformný krok, ale to už nebol reformný, ste zunifikovali pre všetkých tých, ktorí majú druhý stupeň odkázanosti, aj tí, ktorí majú šiesty stupeň odkázanosti, všetkým ste dali "vsjo rovno" 320 eur. Toto si myslíte, že je normálne? Veď to nemôže, nemôže byť podľa môjho názoru normálny stav, a to bolo vlastne, taký systém sa jednoducho viazal cez všetky zákony (reakcie z pléna), ktoré boli predkladané, bohužiaľ, za vašej asistencie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán kolega, reagujte na pána ministra.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ja reagujem na pána ministra, ale pán minister zopakoval vlastne aj obraz sociálnych služieb. A práve preto som reagoval. A to, že teda je to pravdou, ja si myslím, že každý občan, ktorý si vie prečítať základné zákony. Pán minister, myslím si, že bolo to veľmi, veľmi jasné, zrozumiteľné. A myslím, že je dôležité to, aby všetci občania Slovenskej republiky vedeli, čo sa za ministrovania pána Mihála udialo v sociálnej oblasti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2016 15:06 - 15:08 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán Mihál, ja len chcem upozorniť, že sociálne služby sú originálnou kompetenciou miest a obcí a vyšších územných celkov, čiže pridanie je na strane práve týchto inštitúcií. Rozdiel je v tom, že oproti stavu, keď sme preberali ministerstvo v roku 2012, sa tento objem peňazí, ktorý sa pre tieto spoločnosti poskytuje, zvýšil takmer o 50 %, a to z titulu toho, že tých zariadení pribudlo podstatne viac. Vzniklo nových 5-tisíc miest alebo viac ako 5-tisíc nových miesť. Čiže pokiaľ sa týka sociálnych služieb, tam je treba skôr robiť systémové riešenia na zmenu celkového systému poskytovania týchto peňazí a vôbec nejakej zodpovednosti zo strany jednak štátu a jednak zo strany poskytovateľov. A možno ten systém uzrie sveta svetov, čo sa týka financovania sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti. Nie tak, ako vy ste zaviedli, že ste dali všetkým, všetkým prijímateľom 320 eur bez ohľadu na to, že či bol v dvojke stupňa odkázanosti alebo v šestke. Potom ste to zvýšili blahosklonne, že len od štvorky môžu ľudia, by som povedal, vstupovať do týchto zariadení. Takže ľudia, ktorí normálne chodili popritom do zamestnania na nejaký polovičný úväzok, dostávali 320 eur. Preto mestá a obce neboli v stave alebo neboli vôbec ochotné financovať, a jediný stav bol, že vyššie územné celky mali obrovský problém s dofinancovaním v čase, keď teda bola kríza. Ale musím povedať, že ten výrazný, výrazný nárast bol niekde inde a bol práve za éry 2012 – 2016.
Pokiaľ sa týka sociálnej oblasti, pán minister bývalý, nemáte sa čím chváliť. Bola to jedna hrôza niekedy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2016 10:27 - 10:28 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. A neviem, či som správne pochopil pána Poliačika. Tá variabilita už dnes je nastavená v tom príspevku na starostlivosť o dieťa. Ak sa bavíme od..., medzi tým 3 až 6 rokmi tou nadstavbou, to je otázka, ako je možnosť financovania zo strany štátu zabezpečená. To neni len na to, aby sa stavali nové škôlky. Veď sú tu predškolské zariadenia, ktoré boli jednoducho zdevastované. To je na rekonštrukciu, na obnovu takýchto, takýchto zariadení. A myslím, že z 20 mil. sa dá niečo urobiť, to, čo sa pomerne dosť často zanedbávalo, a možno obce skôr predávali takýto majetok, ako keby sa starali. A to je odpoveď sčasti aj na pána Laurenčíka, aj pána Mihála. Jednoducho je to originálna kompetencia tej obce a toho mesta.
Otázka znie, že teda ak, do akej miery dokáže aj tá obec zafinancovať takéto zariadenie. To neni otázka nejaká, by som povedal, len podružná. Je to otázka peňazí a otázka financovania. Ak sa postavíme na to, že toto vieme zabezpečiť v prioritách pre municipality, potom je možnosť baviť sa o tom, či ten príspevok bude aj 280 aj vo vzťahu k mestám, obciam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2016 10:11 - 10:21 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že konečne máme zákon, ktorý nie je zmätočný a ktorý nehovorí o tom, že dvakrát budeme dávať do zákonov niečo to isté alebo že budeme riešiť niečo iné v zákone a niečo iné hovoriť, takže ja som nakoniec rád.
A začnem aj ja genézou, tak ako pán poslanec Mihál hovoril o genéze. No skúsim tú genézu. Tá genéza vznikala tým, a súhlasím, že postupne bolo navyšované príspevok na starostlivosť o dieťa, v dnešnej podobe 280 eur. Tých 280 eur, upozorňujem ctené auditórium, že nevznikla ako nejaká suma, ktorú sa niekto asi snažil buchnúť po bruchu, alebo nejako si ju vymyslieť, ale bolo o niečo, čo sme konzultovali aj s Európskou komisiou, tak ako správne poznamenal pán poslanec Mihál, že 75 % týchto prostriedkov sú refundované z prostriedkov Európskej únie, čiže museli sme s Európskou úniou komunikovať o tom, kde je tá priemerná hodnota tých predškolských zariadení alebo týchto, týchto zariadení, o ktorých hovoríme, čiže hľadali sme teda to, to riešenie, my sme im niekoľkokrát prezentovali a čísla, ktoré teda hovoria o tom, aké, aké sú priemerné náklady na takéto zariadenia, a Európska komisia na báze toho nám odsúhlasila výšku 280 eur, lebo ak by sme už dávali vyššiu výšku alebo teoreticky by sme mohli povedať aj 500 eur, otázka je, že Európska únia by povedala, kde sú priemerné náklady, a do tejto výšky bude ochotná refundovať tých 75 %. Čiže to je prvý vážny fakt, že teda my môžeme tu hovoriť aj 300, aj 320, musíme mať ale reálne doklady alebo reálne čísla, ktoré budú prezentovať to, že teda, že máme teda to nejakým spôsobom komunikačne odprezentované, a ja netvrdím, že možno za rok, keď urobí si ministerstvo znovu ďalšiu nejakú..., alebo teda nejaké teda prepočty, ktoré budú hovoriť o priemerných nákladoch na takéto predškolské zariadenia, budeme hovoriť o tom, že to bude aj 300 eur. Vôbec sa tomu nebránim, naopak. Myslím si, že my sme mali snahu práveže tú sumu posunúť na najvyššiu možnú mieru. To je prvý vážny fakt.
Druhý vážny fakt a to priznal aj pán poslanec Mihál, že mal problém vôbec zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa v bývalej koalícii, dnes hovorí o tom, zvýšme to na 300, čo teda bývalá, bývalá teda vláda to zvýšila o 50 eur, čo v ponímaní slovenskej koruny je 1 500 korún, čo neni tak malá suma, myslím, že to bol chvályhodný počin, znížili sme administratívne náklady s takýmto, s takýmto konaním, že jednoducho ľudia nemusia nejakým spôsobom krkolomne bločky a tak ďalej nosiť, a myslím, že urobil sa nejaký celkom solídny nášľapný systém, alebo teda ten základný systém.
Myslím si, znovu opakujem, že nebudem, nebudem brániť sa tomu, aby do budúcna, keď nájdeme teda tie prepočty, ktoré budú hovoriť, že teda ten nárast cien bol taký, že môžeme teda predstúpiť pred Európsku komisiu a povedať, O. K., dnes už sú tie náklady niekde na úrovni 300 eur. Ale rád by som, aby sme teda požiadali a potom ministerstvo o nejaké prehodnotenie. Predsa tento príspevok bol zvýšený asi niečo pred dvoma rokmi, tak myslím, že 2-2,5 roka, čiže odvtedy mohli narásť tieto náklady a znovu opakujem, myslím si, že je tu, je tu snaha určite prispieť aj k takémuto riešeniu.
Čo sa týka miest a obcí. My sme, tá priemerná výška, už tu bolo poznamenané, sa pohybuje v týchto zariadeniach niekde na úrovni 60-70 eur. Bohužiaľ, a je pravdou, že týchto predškolských zariadení je málo a väčšinou v týchto zariadeniach si možno, možno časť ľudí vie vybaviť možno takéto zariadenie a možno nie práve tí ľudia, ktorí sú odkázaní na takýto vysoký príspevok. Čiže vnímam to, že aj preto sa nejakým spôsobom obmedzila výška pre mestá, obce do úrovni 80 eur, je to jednak aj ich kompetenčne, kompetencia teda tejto, tejto municipality. A zároveň ak by sme teda posunuli to na 280, ja predpokladám, že ten nárast by bol obrovský, lebo v tých VZN, teda všeobecne záväzných nariadeniach by si každá obec, každé mesto zvýšilo to na maximálnu úroveň, no a potom by to bola otázka toho, akým spôsobom by na to reagovalo, aj, aj finančná náročnosť. To, čo je vlastne aj tým problémom, toho, toho, toho príspevku až na úroveň tých šiestich rokov.
Ja chcem len upozorniť, Slovensko, pokiaľ sa týka starostlivosti o matky alebo o rodičov má jednoducho nadštandardný systém. A v krajine OECD nie je bežným štandardom 34-týždňová materská a neni bežným štandardom ďalšie dva roky rodičovský príspevok, práve naopak, vo veľa štúdiách boli sme kritizovaní ako Slovensko, že jednoducho nemáme záujem ako prinavrátiť tie mamy, hlavne mamky do toho, do toho pracovného prostredia, a práve preto sa aj vymýšľali tie projekty, flexibilita pracovnej doby a tak ďalej, to je to zosúladenie rodinného a pracovného života. Čiže otázkou je, že teda na jednej strane sme kritizovaní, že robíme, robíme, by som povedal, nadštandardné veci preto, aby sme teda tie mamy nejakým spôsobom nevtiahli naspäť do pracovného procesu, na druhej strane ešte hľadáme riešenia, ktoré sú do tých šiestich rokov. Ja by som sa vôbec nebránil, ak by to bolo aj, aj ešte ďalej a tak ďalej, otázka je fakt, ak teda aj bolo tu aj spomenuté, v roku 2011-2012 bol problém zvýšiť príspevok na starostlivosť, nie to, aby sme sa bavili, aby sme tento príspevok dali ešte do šiestich rokov. Osobne si myslím, že skôr tá cesta by mala viesť cestou vytvárania týchto predškolských zariadení, práve tým, že aj vláda v tých tzv. alebo kritizovaných sociálnych balíčkoch dávala dvakrát po 10 mil. na nové predškolské zariadenia. Myslím, že ešte to určite nestačí, a na pokrytie týchto požiadaviek ďalej bude teda potreba dopĺňať tieto zdroje.
Faktom je, že toto je cesta podľa mňa a toto by bolo možno aj filozofia, hľadať riešenie aj v spolupráci s Európskou úniou, teda projekčne myslím, lebo je to nová zamestnanosť. Vytváranie takýchto zariadení vytvára nové pracovné miesta a rozumiem tomu, že možno aj tým ťahákom pre tie nové pracovné miesta by boli aj tie súkromné zariadenia, ktoré by, by som sa vytvárali na nejakom priestore. Možno by to stálo za diskusiu, za reč, faktom je, že dnes som rád, že sme sa dostali vôbec k nejakému štádiu, kde máme nejakú dobrú štartovaciu plochu a kde teda vláda dala do týchto predškolských zariadení toľko, čo za predchádzajúce obdobie, neviem, veľa rokov dozadu neboli investované.
Čiže som pripravený alebo určite každý je pripravený na diskusiu na to, akým spôsobom podporiť takéto riešenia, len znovu opakujem, nemôže to byť nejakým spôsobom riešené extrémne. Znovu opakujem len to, čo sme mali aj s predstaviteľmi OECD diskusiu, za čo sme boli, by som povedal chválení, za čo sme boli kritizovaní a tak ďalej. V každom prípade tá vízia a tá, ten, ten nejaký, tá diskusia skôr bola, viedla sa k tomu, že by tie predškolské zariadenia mali vznikať, to by mala byť tá primárna podpora, a nie to, aby sme podporovali to, aby, aby zostávali rodičia na tej, kvázi na tom materskom alebo teda tej, na rodičovskom alebo možno ešte na ďalšom období, aby zostávali doma, aby teda po nejakom čase išli alebo sa zapojili do pracovného prostredia, čo teda v mnohých prípadoch práve kvôli tomu, že teda ten, príjmová stránka týchto rodičov nie je tak významne vysoká, tie ženy majú tú tendenciu, tie ženy majú tendenciu alebo tie mamy majú tendenciu ísť do pracovného prostredia, čiže je to dvojsečná zbraň.
V každom prípade ja som rád, že sa naštartoval systém, systém nových predškolských zariadení, a je to významný vklad do toho, aby sa na tomto základe dalo budovať. Nie som celkom naklonený, aby sme tu teraz handlovali, či to má byť do štyroch rokov, či to má byť do piatich rokov, do šiestich rokov a tak ďalej. Skôr si myslím, že hľadajme riešenie na to, aby sa zvýšili, zvýšili výdavky štátneho rozpočtu do týchto predškolských zariadení, a možno toto bude štartovací mechanizmus na to, aby sme teda vytvorili podmienky na to, aby tých predškolských zariadení bolo viac, myslím, že absentuje, veľmi, veľmi veľká požiadavka bola hlavne Bratislava a okolie, tu je fakt nedostatok a tých predškolských zariadení aj po diskusii s rôznymi predstaviteľmi len to bolo potvrdené. Myslím, že hľadajme aj s municipalitami, akože teda s mestami, obcami, hľadajme teda to riešenie, aby sa to dalo zlepšiť.
Znova opakujem, pokiaľ sa týka tých 280 eur na to, má to, má to výpočet, požiadajme ministerstvo, možno bude aj tých 300 eur, nebránim sa tomu, nech príde ministerstvo s tým, že má to vynegociované s Európskou komisiou. Pokiaľ sa týka tých ďalších možností, budeme očakávať, čo bude aj štátny rozpočet, čo dá možnosti, a podľa toho sa možno aj dospejeme k nejakým ďalším pozitívnym veciam.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2016 9:40 - 9:41 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Obdivujem pána Mihála, že vysvetľuje niečo, čo je nevysvetliteľné, a chcem upozorniť na to aj jeho, aj ctené auditórium, že tu nejde o nejaké krížové alebo nekrížové, zákon o rodine jasne hovorí, tam, kde už raz bolo odňaté dieťa, nemôže byť do pestúnskej starostlivosti to dieťa dané. Ja viem si predstaviť, so spätnou platnosťou ako by sme retroaktívne niečo riešili, ale vysvetľovať niečo, čo je nevysvetliteľné, podať zákon a potom sa domáhať tomu, ako to je výborné na tom, že už raz v zákone to je, to už ja nerozumiem celkom a možnože raz to pochopím, keď možno budete v koalícii vy a budete riešiť veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2016 9:35 - 9:36 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ešte raz, žiadna arogancia, žiadne, nijaké zosmiešnenie, o ktorom hovoríte. Ja len hovorím reálny fakt. Ak je raz v zákone o rodine to, čo vy predkladáte, aké je zosmiešnenie, aká arogantnosť, ja len hovorím o tom, že vyvaľujete otvorené dvere. Veď v tom zákone už je ošetrené, o čom vy tu hovoríte, ako riešite problém za niekoho. Veď to je nezmysel, veď vy si preštudujte najprv základné zákony a potom predložte nejaký zákon, ktorý má, ktorý má nejakú logiku. Ale keď v zákone o rodine je vyriešené to, že nemôže byť zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo náhradnej starostlivosti tomu, komu už bolo raz odobraté dieťa, tak ja nerozumiem, čo tu ideme prejednávať takýto zákon. Je to, ja neviem, či 99 % ľudí asi rozmýšľa inak, ja neviem, či len ja rozmýšľam nejako inak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2016 9:31 - 9:33 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, len na úvod chcem povedať, že to je zase jeden z tých zmätočných zákonov, aby si predkladateľ prečítal zákon o rodine, ktorý bol prijatý pred 2 rokmi, už tam je napísané, v tomto zákone, že do pestúnskej starostlivosti nemôže byť, nemôže byť dané dieťa v prípade, ak tomuto človeku bolo odobrané dieťa alebo bolo zverené do náhradnej starostlivosti. Čiže tento, tento návrh zákona je len, vlastne len kabinetnou ukážkou toho, že vlastne zase sa tu dá nejaký návrh zákona, ktorý vôbec už nemá logiku, lebo v zákone o rodine máme to ošetrené. A ešte, pokiaľ sa týka prídavkov na dieťa, lebo som sa nemal šancu ďalej vysvetliť, rozumieme, rozumiete tomu tak, rozumieme tak, počkajte sekundu, rozumieme to tak, ak je záškoláctvo, tak nastupuje osobitný príjemca, ak v tom trojmesačnom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, aby ste k téme...

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ale je to výborné, ale myslím si, že aj pani predrečníčka tiež hovorila o prídavku na dieťa, tak len sa chcem akože dať do pozornosti. Ak teda je odobrané na tri mesiace, odobrané za záškoláctvo niekomu rodinné prídavky, tak je zverený osobitnému príjemcovi. Ak v tom období znovu je záškoláctvo, zase je osobitný príjemca, čiže nič... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, znovu...

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Nič so spätnou platnosťou sa nevracia, žiadne peniaze sa nevracajú, upozorňujem všetkých. Žiadne a už vôbec nie na tom, keby tu mi niekto rozprával o tom, keby som mohol tu rozprávať za roky, ktoré boli niektorí páni a dámy na ministerstve od rôznych ťuki-ťuki a tak ďalej. Toto je pre mňa ťuki-ťuki, keď niekto si neprečíta zákon a dáva zákon, ktorý už je platný, a niekto tu hovorí o tom, akým spôsobom rieši náhradnú starostlivosť. To proste je, pre mňa je úžas na tom, že si niekto nedá odborne niečo vysvetliť, dá návrh zákona, príde pred plénum a hovorí o tom, vyvaľuje, vyvaľuje už otvorené dvere. To nerozumiem tomu, ale možno to je princíp. Zase opakujem, ukazovať, ako my pomáhame ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis