Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 14:02 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 14:02 - 14:02 hod.

Martin Fecko
Ďakujem. Jano, ja len poviem jedno, ďakujem ti veľmi pekne za všetkých tých ukrivdených, ktorí museli zažívať a museli ten život, nemohli si ho vybrať a museli to možnože pretrpieť. Ja som tiež z rodiny, kde nám strýko emigroval v ´68. a tiež sme dostávali po krku poriadne. Takže musíme to pripomínať ďalšej generácii, aby sa chyby neopakovali. Takže veľmi pekne ti ďakujem, že si to takto krásne rozobral. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 19.9.2019 15:21 - 15:25 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, členovia vlády, mám jednu interpeláciu týkajúcu sa ministra životného prostredia ohľadom zákona o ochrane prírody.
Takže, vážený pán minister, dovoľte, aby som v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, si vám dovoľujem podať interpeláciu vo veci týkajúcej sa kompenzácie obmedzenia bežného hospodárenia na vlastnom nehnuteľnom majetku podľa zákona č. 543/2002 Z. z.
V uvedenom zákone, konkrétne v § 61 ods. 3, sa uvádza, citujem: "Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody vyhotoví každoročne v termíne do 30. júna príslušného kalendárneho roku zoznam pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť." Koniec citátu.
Pán minister, preto v tejto súvislosti, ako viete, že ja stále hovorím, že socializmus už tu bol, ten vyzdvihoval užívacie právo, ale žijeme v demokracii, a to zase hovorím, že vlastnícke právo je nad užívacím právom, tak interpelujem vás a žiadam odpoveď na tieto otázky:
Po prvé. Aké konkrétne pozemky sa v rokoch 2016 až 2019 nachádzali v zozname pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť podľa § 61 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny?
Žiadam o zaslanie zoznamov týchto pozemkov.
Po druhé. Aké konkrétne pozemky boli navrhnuté v iných chránených územiach?
Tiež žiadam o zaslanie týchto zoznamov.
Po tretie. Aká výmera rozdelená podľa druhu pozemkov vo vlastníctve štátu je vlastne k dispozícii vášmu ministerstvu na realizáciu týchto zámen. Pretože dodneska neviem, s akým portfóliom vlastne môžte počítať, s akým badžetom pozemkov, či iba s tými, čo majú Lesy Slovenskej republiky alebo aj s tými, čo má Slovenský pozemkový fond, alebo s obojími? Takže bol by som veľmi rád, kedy ste mi na túto otázku zodpovedali.
Za štvrté. Aká finančná kompenzácia v štruktúre katastrálne územie, počet vlastníkov, výmera pozemku, finančná náhrada bola za roky 2016 až 2019 poskytnutá dotknutým vlastníkom pozemkov?
Po piate. Je možné čerpať tieto finančné kompenzácie aj z eurofondov? Ak áno, koľko sme reálne za toto
volebné obdobie vyčerpali a zrealizovali kompenzácií?
A posledná, šiesta otázka na vás, pán minister. Aká je stratégia ministerstva životného prostredia pri týchto kompenzáciách a čo sa bude prednostne preferovať z týchto možností?
Ďakujem pekne. Táto interpelácia už bola podaná aj do podateľne Národnej rady. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 22:20 - 22:20 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne kolegovi za reakciu. Zhrnul som to odborne kvôli tomu, pretože aj pán Raši povedal, že, a oni si to uznali, že zodpovedajú všetci ministri.
A musím ešte jedno povedať, že vlastne aj ten Slovenský pozemkový fond, ktorý, mnohí ľudia ani možno nevedia, že spadá pod vládu Slovenskej republiky. Takže aká vláda, taký fond, aký fond, taká vláda.
Takže, vážení, myslím si, že tu sa má hovoriť o tom, ako tá vláda v tých jednotlivých odvetviach funguje alebo nefunguje, a myslím si, že pokiaľ toto sa u nás nebude permanentne pripomínať, aby sa urobila náprava, pretože asi dobrovoľne to nebudú chcieť, tak budem musieť im to stále a stále omieľať dokopy a dookola a dúfam, že raz to potom v marci 2020 urobíme tak, aby to bolo aj reálne.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 22:05 - 22:05 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani navrhovateľka, pán spravodajca, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne trošku nielenže priliať olej do ohňa, ale povedať to, čo cítia obyčajní ľudia aj z toho portfólia, ktoré ja zastupujem, a myslím, že je to portfolium pôdohospodárstva.
Pán Pellegrini, musím povedať otvorene, škoda, že tu nie ste, že vkladal som nádej, a myslím, že aj mnoho našich agropodnikateľov, aj tých farmárov, či už veľkých, malých, myslím hlavne tých nespokojných, že to niečo urobí nový premiér, ale vyzerá, že, a ja osobne, že máme korektné vzťahy, keď som bol predsedom výboru, tak myslím, že sme to, čo bolo potrebné, sa robilo v minulom volebnom období a vkladal som aj ja osobne veľkú nádej, že urobíte poriadok aj v našom agrosektore. Ale keď som zistil, že vo vašom slovníku sa objavujú slová: "nemám informácie, nedisponujem, neviem, nemôžem, nedá sa", začal som si klásť otázku, že, fíha, bude asi problém. Áno, už mi trošku zablikala aj kontrolka, keď sme schvaľovali programové vyhlásenie vašej vlády, keď ste prakticky, som zistil, že ste prebrali komplet, komplet minulé programové vyhlásenie vlády pána Fica a zabudli ste vymazať roky 2016 - 2017 z toho programového vyhlásenia, a potom to aj tak vyzerá. Potom to aj tak vyzerá. A v tom programovom vyhlásení vlády ste povedali čo? Povedali ste jednu zásadnú vec: "Za strategické odvetvie hospodárstva politiky štátu budeme pokladať pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo." Žiaľ, tú stratégiu som nejako nepocítil a musím vám povedať, že ani tí farmári, ja ich budem volať tí malí agropodnikatelia a strední, pretože tí veľkí agrobaróni, samozrejme, tí si hovejú vo svojej bavlnke.
Takže, pán premiér, neviem, či funkcia, alebo čierne sklá na bavoráku vás asi odtrhli od reality, pretože keď ste nastúpili v marci 2018 na post premiéra, tak ste povedali, že: "Posilním spoločenskú a politickú stabilitu. Budem prehlbovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenskej republiky."
Čože to sme mali 20. júna 2018? Aké tu prišli alegorické vozy do Bratislavy? Myslíte si, že sme mali 1. máj, že ideme oslavovať, ako perfektne sa tí naši agropodnikatelia na Slovensku majú? No prišli tu desiatky farmárov, nespokojných farmárov, ktorí boli pritlačení k múru. Nemajú kde cúvnuť a u koho, prosím vás, majú hľadať útočisko? U koho, povedzte mi! No prišli za svojím premiérom, pretože mu verili a ešte aj stále mu niektorí veria, a ja chcem veriť, že je stále čas na nápravu, len musí sa chcieť. Musíte chcieť, aby ste to napravili.
Myslím si, že tie transparenty, ktoré boli na týchto protestoch, typu "Vráťte nám našu zem, ťažkú prácu máme a vrecká cudzím napĺňame", hovoria každému súdnemu človeku, že tieto heslá boli heslá v proteste a prišli protestovať práve k vám za vašej vlády. Prvýkrát registrujeme takýto mohutný protest našich agropodnikateľov. Prišli aj druhýkrát. Áno, do Bratislavy aj vo februári 2019, to bol druhý protest.
Pán premiér, vaša vláda, resp. aj vláda ešte za premiéra Fica, aj vy ste sa, samozrejme, na nej podieľali ako predseda parlamentu, stále ste nám vyčítali, že čo sme nezvládli za pani Radičovej za tých 15 mesiacov, čo sme mohli aktívne fungovať. Pán premiér, vy ste teraz dlhšie, ako sme boli my, a vy ste toho, žiaľ, veľa nezvládli. U nás v poľnohospodárstve, ako spomínal aj pán Raši a uviedol to ako na konci plejády vašich výsledkov, že aj agropodnikateľ, poľnohospodársky sektor dostala 30 mil. na zelenú naftu. No ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán premiér, že aspoň niečo ste nám urobili. Ale zelená nafta už tu mala byť dávno, dávno, dávno predtým.
Takže, vážení, poďme si pozrieť, akým spôsobom napĺňate kritériá vášho volebného programu, kde okrem iného hovoríte: "Podporíme doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpoklad rozvoja trhu s pôdou. Vytvoríme právny rámec pre jednoznačnú identifikáciu pôdy a oprávnenej žiadosti na poskytnutie podpory za účelom odstránenia nezrovnalostí v deklarácii užívateľov pôd."
A akože to čerpáme dotácie na priame platby? No na čestné slovo. Ja hovorím, že dotiahli ste agrosektor cez ministerku do stavu komunizmu. Ber si, kde chceš, za čo chceš, komu chceš. Pretože, vážení, vy ste do kultúrnych dielov, na ktoré sa vypláca priama platba na plochu, zabudli zahrnúť vlastnícku parcelu, že sú tam nejakí vlastníci.
A, pán Pellegrini, keď vám pani ministerka bude hovoriť, že to je Brusel, tak jej láskavo oponujte, viete čím? Ja som to už tu hovoril aspoň dvanásťkrát v tomto parlamente, aj keď vy ste boli šéfom Národnej rady. Oponujte jej tým, že problematika pozemkov, to znamená nakladania s nimi, nájomné zmluvy a iné, pri pozemkoch spadá výlučne do kompetencie členského štátu Európskej únie. Tlmočil nám to aj pán Högen, eurokomisár, ktorý tu bol v októbri 2018 v našom výbore, keď tu bola tá veľká konferencia o klimatických zmenách, a sme sa ho to na výbore pýtali. Takže aj vaši koaliční poslanci tohto výboru takto to tam dostali položené. Takže nie Brusel, my máme s pôdou určiť podmienky, ako sa bude predávať, prenajímať, kupovať, vyňatia z pôdneho fondu, aké tam budú pokuty, aké tam budú sankcie, nie Brusel.
A, pán premiér, ešte jedno vám musím pripomenúť, že my, a teda vy, keď vládnete, nemáme splnené domáce úlohy voči našim občanom, ktoré sme, žiaľ, zdedili za socializmu, a budem to stále opakovať, pokiaľ tu bude nejaký poslanec z hnutia nášho Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, nemáme ukončené reštitúcie. Komunisti to vzali za dva týždne, za mesiac a my nie sme v stave za 30 rokov doriešiť reštitučné konanie pre našich občanov, obyčajných s malým o. To nie sú špekulanti, ktorí privatizovali. To sú obyčajní ľudia, ktorí boli komunizmom zgniavení a majú dostať náhradný pozemok alebo náhradné financie za to, čo im socializmus spôsobil.
A už ani pani ombudsmanka sa na to nevedela pozerať, tak urobila správu, kde sa hovorí o porušovaní ľudských práv takých, že to už ani nemôžme do správneho poriadku zahrnúť, lebo tam sú lehoty na mesiace, a my už sme 30 rokov neporiešili prípad, reštitučný. Pán premiér, podľa článku pani ombudsmanky, aj tej starej, aj tej terajšej, vám môžem povedať jedno, že reštitúcie na pozemkovom odbore, nie na fonde slovenskom pozemkovom, aj na pozemkovom odbore, Košice to ešte budú robiť 42 rokov pri súčasnom tempe vybavovania reštitúcií, v Bratislave ešte 13 rokov to budú robiť, v Nitre ešte 20 rokov to budú robiť. A ešte vyberiem Humenné, 17 rokov to budú robiť.
No, ľudia nebláznite, no nebláznite ľudia! Veď predsa nemôžte riešiť 50 rokov reštitúcie, ktoré boli zlikvidované za mesiac. Veď to je už, viete, aj na koho, už aj na koňa veľa. A občania sa nemajú kam obrátiť. Ministerka im povie, iďte na súdy, no nehnevajte sa, nehnevajte sa. A viete, koľko bude riešiť Slovenský pozemkový fond, pán premiér? Pani ministerka, viete koľko? Slovenský pozemkový fond má nevyriešených okolo 16-tisíc žiadostí. Viete, koľko porieši ročne? 220. Vydeľte si to! 16 000 delené 220, 5 krát 16, koľko to je? 80 rokov? No, čo vám tu všetkým už haraší?! Ospravedlňujem sa za takýto výraz.
My si nevieme pozrieť priamo do očí našim občanom, čo im máme odškodniť a takýto marazmus oni majú dennodenne pred svojimi očami, pretože sa nemôžu domôcť pravdy a spravodlivosti tohto štátu, aby ich poriešil.
Pán premiér, Vojenský obvod Javorina, chcete mi povedať, že nenájdeme 12 právnikov, ktorí by tam boli preliftovaní na túto prácu špeciálnu, keď máte za strategické odvetvie pôdohospodárstvo? To mi chcete povedať, že nenájdete v celom rezorte 12 právnikov, ktorí by išli riešiť tieto prípady, aby sa naraz riešili všetky 26 území vo Vojenskom obvode Javorina? To ste jaký premiér?! Veď to máte v strategických odvetviach, ste hovorili. Ale je to o tých malých ľuďoch, to neni o tých, čo vám prinesú v obálke. To sú nie organizované nejaké skupiny. A tu je tá mafia. Aj pozemková, áno, aj pozemková. Aj tá nám prerastá cez našu republiku. A pýtam sa, prečo môže fungovať pozemková mafia? Myslím, pán premiér, že viete kvôli čomu. A keď neviete, tak ja sa pokúsim zadefinovať. Kvôli tomu, že určité inštitúcie môžu disponovať s neskutočným veľkým badžetom pozemkov. Viete, na koho myslím asi? Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Slovenský pozemkový fond ešte, a budem to opakovať stále, disponuje štátnou pôdou vo výmere 235-tisíc hektárov plus-mínus a neznámych vlastníkov 455-tisíc hektárov, spolu plus-mínus 700-tisíc. Viete si predstaviť, aký to je veľký hráč na scéne pozemkového práva na Slovensku? Viete si predstaviť, ako tá mafia bude pozemkových spotov, aby mala tam tých svojich na pozemkových odboroch, na Slovenskom pozemkovom fonde, aby mala svojich ľudí, aby mohla s týmto majetkom nakladať? Veď to je vnadidlo, ako do toho ísť. Čo ste s tým urobili? No nechali ste to voľne plynúť, takto ste to nechali rozložené a ideme ďalej, že? No výborne!
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik stopercentný, áno, super, viete, s koľkými hektármi disponuje? Plus-mínus 900-tisíc, z toho je asi 120-tisíc neodovzdaných neštátnych. Dobre, dajme 800. Čo to je za veľký badžet pozemkov, s ktorými môže disponovať? Pán premiér, a s týmto sa nič nedeje, nič sa nerobí. A pritom z tohto badžetu, čo som teraz povedal, mali by ste odškodniť v reštitučných konaniach našich ľudí, našich ľudí s malým "n", našich občanov, ktorí boli poškodení pri reštitúciách, aj cirkevných, áno, aj cirkevných, aj urbárskych, aby som to pripomenul. Mali by ste odškodniť ľudí, našich občanov, na ktorých majetku je postavená, sú postavené cesty II. a III. kategórii a každý kraj to má 70 až 80 % nevysporiadaných. Mali by ste odškodniť ľudí, ktorých majetky boli zatopené pod 93 vodnými nádržami, ktoré mala svojho času Štátna melioračná správa vo svojej správe. Mali by ste odškodniť ľudí, na ktorých pozemkoch sa nachádzajú obydlia našich spoluobčanov, a je to v 600 osadách, mali by ste odškodniť ľudí v pozemkoch aj z Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, aj z týchto pozemkoch, mali by ste odškodniť ľudí, na ktorých lesných pozemkoch sú vyhlásené prírodné rezervácie. Teraz sme tu mali zákon o ochrane prírody, kolegyňa Zemanová, sme tiež búchali aj na výbore, aby sa tie zámeny robili. A pýtal som sa pána ministra Žigu, á, Žigu, pardon, Žiga bol minule, teraz máme Sólymosa už, áno, ospravedlňujem sa, že z akého badžetu môže zamieňať pozemky. Či z toho, Lesov Slovenskej republiky, alebo aj z tých, zo Slovenského pozemkového fondu. No nevedel mi povedať.
Takže, vážení, my proste urobme ako štát, ako vláda, prv si splnime svoje domáce úlohy voči našim občanom a potom poďme hovoriť, čo budeme predávať, čo budeme prenajímať, čo viem, čo budeme s tým robiť, pretože ani táto výmera, ktorá možno, teraz som vám spomínal, nebude na to stačiť.
Jedna... Takto, áno, môžte mi povedať, začíname robiť pozemkové úpravy, pani ministerka, pozrite, 168 území ide dávať. Áno, vážení, som za, pozemkové úpravy musia ísť, pretože to bude asi riešenie. Ale ja sa opýtam, pani ministerka, pred každé pozemkové úpravy, viete, čo musí ísť ešte? Aj prípravné konanie. A viete, z akého roku sú vaše územia, ktoré ste navrhli do pozemkových úprav, z akých rokov sú prípravné konania? To znamená, či tu ľudia vôbec to chcú alebo nechcú?
Vážení, po mojich skúsenostiach, pretože chodím aj po týchto obciach, zisťujem, že sú to roky ešte pani Radičovej, keď tu vládla, aj roky 2011, 2012, si predstavte, áno, sú tam aj roky ´14 aj ´15, to znamená 7-, 8-, 5-ročné prípravné konania, ktoré mali by povedať, že toto územie má ísť. Za ten čas, si myslíte, že nikto nezomrel, že sa nezmenila situácia vlastnícka? Čo keď už teraz tí ľudia to nechcú?
O osvete, aká sa robí pred pozemkovými úpravami, ani hovoriť nebudem. Pretože zažívam to na tých obciach a ľudia nevedia sa zorientovať a to budem vyčítať každej vláde, ktorá nebude robiť príslušnú osvetu, pokiaľ chcete ísť do nejakých reforiem týkajúcich sa zmeny vlastníctva.
Pán premiér, ťažko sa mi to hovorí, ale poľnohospodári, musím vám povedať, čakali podstatne viac. A jedno, čo by som si prial, aby sa raz urobilo aj v rezorte pôdohospodárstva, aby bolo tak, a povedal by som, že rezort bude fungovať v pohode, ak rezort pôdohospodárstva, že aj ten najmenší agropodnikateľ, ktorý môže čerpať dotácie dajme tomu na ten hektár, bude mať také podmienky, že ho nikto nebude šikanovať a bude môcť si na ten hektár rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť a bude tomu štátu rád platiť dane, lebo povie, tento štát sa o mňa stará.
Pán premiér, jednu ešte alebo možno aj viacero takýchto nejakých, by som povedal, že odporúčaní. Jedna múdra pani, ktorá bola svetovou političkou 20. storočia, pani Čankajšeková povedala jedno: "Čo je morálne zlé, nemôže byť politicky dobré." A to je pravda nad všecky pravdy. Žiaľ, u nás na Slovensku je to asi v nedohľadne.
A čo najviac ma trápi, že na Slovensku sa môže kúpiť pravda, s malým p. Ako tu už Igor Matovič povedal, že tu tá spravodlivosť nie je slepá, že ide rovno, ale neni slepá a naši - vaši. A potom to tak dopadá.
A aby sme to možno trošku aj tak zavŕšili, čo by som odporúčal aj ďalším vládam, ktoré tu prídu, a to je jedno, či tu budú biele, modré, fialové, hnedé, vážení, viete, čo vy máte naučiť ľudí? Nie im rozdávať ryby! Aj naučiť ich chytať ryby. A to je aj biblické a to prežije každú generáciu, ktorá tu príde, pretože my tým ľuďom dávame iba ryby a to je veľký problém, pretože keby sme každého naučili v tom svojom, by som povedal, talente, ktorý má, aby sa mohol rozvíjať, tak to je to umožnenie im naučiť chytať ryby.
Lebo balíčky zadarmo, sociálne, vlaky zadarmo, obedy zadarmo, čo dostanete zadarmo, neviete si vážiť. Ale to, čo vlastnými rukami a vlastným rozumom k niečomu sa dopracujete, to už je o inom, ako sa k tomu budete správať.
A keďže aj pán Bugár... Je tu teraz? Áno, je tu. Doslova že som bol veľmi rád, pán Bugár, teraz trošku na vás, že keď ste teraz cez víkend povedali, že tam hore sa budeme rozprávať, ako sme tu vládli. Takže, pán premiér, tak na diaľku vám chcem povedať jedno, že iba jedna otázka nám bude položená hore. A keď ja som už tú knihu pánu Ficovi daroval na Vianoce 2017 a hovorím to celému národu slovenskému, pretože toto je z reality, z tých ľudí, ktorí boli v kóme a v klinickej smrti a boli vrátení späť, a, viete, to jej jedno, či ste ateisti, či ste podnikatelia alebo či ste bezdomovci. A viete, ako tá veta bude znieť, vážení? Povedz, ako si naložil so životom, ktorý ti bol darovaný na Zemi, a ten talent, ktorý si dostal do vienka, si počas života využil proti ľuďom alebo v prospech ľudí? Vážení, toto nás čaká hore a chcem veriť, že sa budeme, nebudeme za to hanbiť.
Končím stále, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 17:01 - 17:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za zapnutie. Takže, pán kolega, áno, súhlasím s tebou, že jak si povedal, že v piatom stupni bude to rojovisko. Ja hovorím, že áno, chráňme, však v pohode, ale kompenzujme straty susedovi, ktorému vlastne spôsobíme takú kalamitu, že koniec. Sa pýtam, právom koho sused má, ktorý možnože neni v chránenom území a má tam hospodársky les, má prísť o storočný porast iba kvôli tomu, že niekto si povedal. Tak potom ten štát, ktorý je to niekto, musí povedať, že áno, máš kompenzáciu storočného porastu ktorý ti zničil ten lykožrút, alebo niekto iný. A pokiaľ na to nemáme, tak potom vlastne nemôžme takéto možnosti robiť.
Čo sa urobí, keď máte rakovinu na prste? Tak asi to vypálime, že? Aby tá rakovina sa nešírila. Tak, vážení, myslím si, že tak ako sa Nemci k tomu postavili, teraz Češi majú veľký problém, majú tam dokonca komisiu, ktorá rieši lykožrúta, tak myslím, že do takého štádia sa nechceme až dostať. Takže riešme to so zdravým gazdovským rozumom, ktorý, myslím si, aj ty, pán kolega, môžeš vo vašej koaličnej poslaneckej nejakej skupine tento zdravý gazdovský rozum tam presadiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 16:41 - 16:42 hod.

Martin Fecko
Iba jedno slovo. Ďakujem, pán kolega, za reakciu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 16:21 - 16:40 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, ktorý niekde si odbehol, dovoľte aj mne, aby som vystúpil k tomuto zákonu v tomto už v druhom čítaní. Pretože ako tu už bolo pánom Kollárom naznačené, ako jedným z vystupujúcich, a myslel som, že bude, bude trošku väčšia debata, no nevadí, je to tak, tak tá situácia neni taká, aby sme si tu mohli tlieskať, čo sme tu spravili. Ale situácia je taká, sme už 5 minút po dvanástej a stále sa s tým nič nerobí.
Treba, pán minister, v prvom rade takú nejakú technikáliu, pretože ja rád, myslím si, že debatujem k veci. Takže poďme na to.
Paragraf 28. ods. 3, aby sme sa pozreli, máme tam slovo naviac "lesa" v druhej vete, takže bol by som rád keby to technicky potom opravili, pretože nedáva to zmysel proste. Asi tam bola nejaká chyba, takže ja by som bol za to, aby sa to slovo "lesa" v druhej vete v § 28 ods. 3 odstránilo.
Poďme ďalej, poďme na § 50b. To je paragraf novelizovaný, ktorý dávame do zákona kvázi akože týkajúce sa zámeny pozemkov vo vlastníctve štátu, kde hovoríme, akým spôsobom sa to môže s tým naložiť alebo nenaložiť. A hovoríme o tom, že desať rokov nemôžme potom s tým nakladať, resp. nemôže dôjsť k nejakému tomu, k tej manipulácii. S týmto pozemkom, samozrejme. To rád počujem. A dám si ods. 3, že "lesné pozemky vo vlastníctve štátu možno zameniť najmä z dôvodu usporiadania vlastníckych užívacích práv štátu, ak výmena zameraných pozemkov vo vlastníctve štátu nepresahuje 100 hektárov". Dobre, dali ste určitú lehotu, 100 hektárov, okej, beriem.
A poďme na paragraf, teda ods. 13, 14, ktorý je pod ním. "Výnimku z podmienok podľa odseku 12 alebo odseku 13 môže v odôvodnených prípadoch povoliť vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva, ak výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve iných osôb je minimálne jeden a pol násobne vyššia ako výmera a hodnota zamieňaných lesných pozemkov vo vlastníctve štátu bez nároku na finančné vyrovnanie." To znamená, keď hovoríme o štátnom majetku a chceme v mimoriadnych prípadoch dať výnimku, lebo my tých výnimiek máme v zákone do bludu, taká výnimka, hentaká výnimka, toto chceme, hento nechceme, zase výnimka, vláda môže dať výnimku, ale iba keď ideme voči, brať od toho vlastníka, ktorý chce možnože niečo zameniť, a my hovoríme, že malo by to byť jeden a pol násobne vyššie aj vo výmere, aj v hodnote. A sa pýtam, koľkonásobne zaujímavú pôdu mu ponúkame, tomu, kto má napríklad zameniť pozemok svoj, on, vlastník, za štátny? Ukážte mi ten paragraf, kedy takto vychádzame my v ústrety vlastníkovi, že jeden a pol násobok výmery a hodnoty dá štát jemu, aby sme mohli napríklad ochraňovať na tom území to, čo chceme tam ochraňovať. Ukážte mi ten paragraf, kde to máte.
Len keď sa to týka štátu, tak vtedy pýtame od toho vlastníka jeden a pol násobok výmery a hodnoty. Ale keď už to má byť naopak, no zabudnite, taký paragraf som ešte nenašiel. Takže keď ho máte, budem veľmi rád. A keby to náhodu bolo aj vo vyhláške, tak super, výborne.
Takže, vážení, keď meter, tak rovnaký meter, aj tých, aj tých.
A tých tri a pol tisíc urbariátov, ktoré na Slovensku existujú, myslím si, že si zaslúži, aby aj oni boli vypočutí. Ako som hovoril, proste to je vypočutie o tom, že áno, dali ste, máte smolu, nesystematické, neodborné, nekompetentné, vybavené.
Poďme ďalej, § 58 ods. 2. To je ďalší z paragrafov, ktorý mi trošku utkvel v pamäti, a musím sa k tomu akože tiež vyjadriť, pretože keď hovoríme o lesnom pozemku, tak mám za to, že lesný pozemok to neni iba rúbaň. Ešte raz, to neni iba rúbaň, kde budem čakať ďalšie tri generácie, aby ten strom vyrástol. Lesný pozemok u mňa je porast a pozemok. A čo sme to tam my spravili v tej päťdesiatosmičke ods. 2 písm. e)? Aby som bol už konkrétny. Tak poďme na to.
Ministerstvo, ďalej, čo môže ministerstvo, akú má kompetenciu, ministerstvo môže dávať súhlas na zámenu lesných pozemkov. Pôvodné znenie bolo dávať súhlas na zámenu lesných pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve štátu. Teraz sme to zadefinovali, že môže dávať súhlas na zámenu lesných pozemkov bez lesných porastov. No krása, jednička. To znamená, že prakticky iné nemôžme ani zamieňať, hej nemôžme dávať súhlas na zámenu lesných. Iba budeme zamieňať proste rúbaň, iné nezamieňame. Ja sa pýtam, to je čo zase za prístup? A chcem veriť, že toto sa nebude týkať reštitučných nárokov, lebo keby sa to týkalo reštitučných nárokov, tak, ľudia boží, to už sme celkom niekde v takom komunizme, že mi z toho je až zle. Lebo tam by sme mali dokonca ešte aj porasty oceniť a tento. Takže dúfam, že sa to nebude týkať, tento paragraf, resp. tento odsek, týchto vecí. Takže tu by som bol veľmi rád, keby ste mi to vysvetlili, prečo tam lesné porasty z toho vypadli a prečo nemôžme to zamieňať.
Ďalšia vec, ktorú hovoríme aj v tom zákone o ochrane prírody, ktorý tu bol pred chvíľou, ideme na § 67. Respektíve ešte poďme ešte na šesťdesiatjednotku, to bude asi bližšie. V tej šesťdesiatjednotke je iba spomenutá hrubo, v hrubých rysoch inšpekcia. Tak neviem, či nebolo dobre dať nejaký, teda nejaký odkaz, ktorá to je inšpekcia, pretože tú inšpekciu sme niekde mali a musím povedať, že je tu veľmi stroho. Takže myslel som si, že tu bude trošku viac popísané. Takže mi povedzte prípadne, kde je to v ďalších, že aká inšpekcia. Lebo inšpekcia vykoná štátny dozor v lesoch, je prvostupňovým orgánom vo vykonávaní atď., spolupracuje s príslušnými orgánmi, vybavené. Takže dúfam, že je to tá inšpekcia, ktorú sme minule akože schválili a bola tam, takže pokiaľ je tam aj pri tom spracovaní dreva, takže dúfam, že to je tá inšpekcia, ktorú sme dávali pôvodne.
No a poďme na § 67, kde hovoríme, a to budem hovoriť stále, vlastník rozhoduje a jeho sa máme pýtať. Žiadny užívateľ, žiadny úradník, žiadny nejaký iný developer, ale vlastník má povedať, čo tam má byť. A pokiaľ sa týka jeho vlastníctva a keď má dostať nejakú obsielku a zásielku, tak ja hovorím, že má to dostať do vlastných rúk. Lebo takto som aj ja, keď som ako úradoval 20 rokov, tak pokiaľ som to nemal s doručenkou do vlastných rúk, tak žiadne právoplatné rozhodnutie nebolo. A sme čakali, spätne doručovali, hľadali dedičov a všeckého možného. A to je výkon štátnej správy, vážení. A keď si niekto myslí, že stačí mať tých dotknutých teda iba verejnou vyhláškou, lebo to je najväčší problém, že koľkým osobám v konaní, keď sú, máme to poslať do vlastných rúk a koľkých máme verejnou vyhláškou. A zaujímavé, že zákony nie sú v týchto počtoch fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú účastníkmi konania a doručovania príslušných písomností, nie sú ujednotené. V našich pozemkových to máme, že 50, a túto máme v lesoch, že 20. Ak máte 20 účastníkov a viac, už to ide verejnou vyhláškou. Ľudia boží, čo je to 20 vlastníkov?! Veď to máte na každom druhom liste vlastníctva toľko spoluvlastníkov. Čo je to 20 ľudí? To mi chcete povedať, že tých keď bude 21, tak už ten 21. nedostane a všetci budú mať verejnou vyhlášku? Veď to je smiešne číslo. A keď mi budete tak oponovať, že jak budeme šetriť poštovnými, no nehnevajte sa, to nemá vôbec žiadne opodstatnenie. Takže, vážení, tiež budem dávať pozmeňujúci návrh, ktorý tu mám, takže ja to budem zvyšovať na 50, teda minimálne, aby to bolo. Aj to by som povedal, že je to s takými istými otrhanými ušami.
Pani ministerka, vy ste aj dostali možnože aj nejaký list, išlo to aj na vládu, aj premiérovi, aj ministerke, aj všeckým pracovníkom od tých lesníkoch, ktorí si hovoria, že dali to nejaké stanovisko, dali tu nejakú správu, ktorá hovorí o tom, ako si to oni predstavujú, ako by to malo byť. A keď dovolíte, tak ja k vášmu návrhu zákona, ktorý myslím si, že na jednej strane áno, zaviedli ste aj prírode blízke hospodárenie, super, to musím povedať, že okej, a ešte to dáme aj do tretieho stupňa a tam bude výberkové kadečo, dobre, výborne, teda ochrany, myslím. A aj napriek tomu dám aj tu k tomuto zákonu pozmeňujúce návrhy, pretože zdá sa mi, že tie, ktoré som tu dával za tých deväť rokov, resp. päť rokov, stále nie a nie dôjsť nejakého toho schvaľovania, tak samozrejme ja to budem dávať až do konca, pokiaľ tu nejaký poslanec bude. Takže zhruba vám predstavím, prakticky dával som to aj na výbore, že o čo nám kráča v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý dávam spolu s kolegom Jánom Budajom, a je to k tomu vášmu zákonu teda, ktorý ste tu prinieslo dnes o lesoch.
Takže v prvom rade hovorím a chceme, aby bolo zmenené, že výberkový spôsob sa musí a mal uplatňovať všade, kde je to možné, nieže iba sa uplatňuje. To slovíčko "všade" hovorí o tom, že bude sa to brať vážne, lebo keď sa povie, že iba uplatňuje, tak je to na rozhodovaní toho hospodára. A to je problém. Aj keď sa povie tomu hospodárovi, že všade musí platiť ten výberkový spôsob, tak to sú už konkrétne hektáre a konkrétne lokality a konkrétne územia. Takže to by som chcel, aby tam bolo v mojom pozmeňujúcom návrhu aj s kolegom Budajom.
Ďalej, tiež hovoríme o, ohlásiť náhodnú ťažbu, dávame do siedmich dní, pokiaľ sa zistilo, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku. Samozrejme malo by v tom byť aj orgán ochrany prírody, aby bol informovaný. Takže aj toto trošku sprísňujeme.
Ďalej, hovoríme o tom, že komplexná hodnota lesa, to je tiež určitým spôsobom zadefinované, aby sme tú kompletnú hodnotu, komplexnú hodnotu lesa mohli využívať na rôzne ďalšie, by som povedal, že komplexné hodnotenie, pretože to je nedozierny zdroj informácií. Pretože my na les, dúfam, že sa pozeráme jednými očami a tie oči hovoria, že to neni iba kubík dreva. To sú aj tie mimoprodukčné funkcie a ďalšie komplexné hodnoty a funkcie lesa.
Ďalej ešte činnosť hospodára, ktorého... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, 10 minút už uplynulo.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Dobre, takže prečítam iba pozmeňujúci návrh, prvý aj druhý, ktorý som zdôvodnil takmer na tretinu. Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka a Jána Budaja k vládnemu návrhu zákona o lesoch.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene na doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "vládny návrh zákona"), sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie:
"21. V § 18 ods. 1 písm. b) sa za slová "uplatňuje sa" sa vkladá slovo "všade".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I doterajší bod 33 znie:
„33. V § 23 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva dôvod vzniku náhodnej ťažby do siedmich dní odo dňa, keď zistil, že vznikli dôvody na náhodnú ťažbu, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku.
(8) Náhodnú ťažbu podľa odseku 7 obhospodarovateľ lesa ohlasuje písomne alebo prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.
(9) Orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody sú o náhodnej ťažbe v chránených územiach ohlásenej podľa odseku 7 informovaní
a) prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená prostredníctvom tohto systému, alebo
b) bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, ak je náhodná ťažba ohlásená písomne."
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 14.".
3. V čl. I sa za bod 33 vkladá nový bod 34, ktorý znie:
„34. V § 23 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Ak odsek 6 druhá veta alebo § 25 ods. 2 neustanovujú inak, obhospodarovateľ lesa môže vykonávať náhodnú ťažbu najskôr desať dní po doručení ohlásenia podľa odseku 7 orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; ak obhospodarovateľ lesa ohlási náhodnú ťažbu podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, považuje sa za deň doručenia ohlásenia najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom obhospodarovateľ lesa toto ohlásenie urobil.".
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 61 vkladá nový bod 62, ktorý znie:
"62. V § 40 sa za odsek 2 dopĺňa písmeno g), ktoré znie:
"g) komplexná hodnota funkcií lesa.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 73 vkladajú nové body 74 a 75, ktoré znejú:
"74. V § 47 odsek 2 znie:
"(2) Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je hospodárom podľa odseku 1 a zároveň nezabezpečuje činnosť hospodára pre inú právnickú osobu.".
75. V § 47 odsek 11 znie:
„(11) Náklady spojené s výkonom činností, povinností a oprávnení hospodára hradí štát. Na tento účel odvádzajú každoročne všetci obhospodarovatelia lesa z každého metra kubického obnovnej ťažby v hospodárskych lesoch finančnú čiastku, ktorej veľkosť a spôsob úhrady určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa
§ 66 písm. m). Túto čiastku je možno použiť okrem úhrady odmeny hospodára aj na príspevok na vypracovanie plánov starostlivosti o les.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za bod 84 vkladá nový bod 85, ktorý znie:
"85. Za § 55 sa vkladá nový § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 55a Komplexná hodnota funkcií lesa
(1) Komplexná hodnota funkcií lesa vyjadruje celkovú hodnotu lesa a jeho funkcií, ktoré je možné oceniť ako tovar alebo služby a ktoré je možné využiť v danej dobe v príslušnej jednotke priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1).
(2) Štát prostredníctvom právnickej osoby zriadenej ministerstvom (§ 38 ods. 2) sleduje komplexnú hodnotu funkcií lesov a možností ich využitia v príslušnej jednotke priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1).
(3) Komplexná hodnota funkcií lesov sa využíva: a) k určeniu skutočnej ceny lesa v závislosti od spoločenskej významnosti využitia jeho funkcií, ktorá je daná reálnym dopytom po využívaní týchto funkcií, b) k cielenej diferencovanej ochrane a podpore funkcií lesov pri plánovaní využívania krajiny ako dôležitý nástroj rozvoja vidieka, c) k strategickému plánovaniu a celospoločenským prognózam, d) k lesníckej osvete, e) k tvorbe, ochrane a skvalitneniu životného prostredia, f) k znižovaniu negatívnych dopadov antropogénnych lokálnych a globálnych zmien životného prostredia a po g) k posilneniu významov lesa v hospodárskej a sociálnej oblasti."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za bod 104 dáva nový bod 105, ktorý znie:
"105. § 66 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
" m) stanovení výšky a spôsobu úhrady finančnej čiastky, ktorú odvádzajú každoročne obhospodarovatelia lesa z každého metra kubického obnovnej ťažby obnovnej ťažby v hospodárskych lesoch na účely hradenia nákladov spojených s výkonom činností, povinností a oprávnení hospodára (§ 47 ods. 1) a príspevku na vypracovanie plánov starostlivosti o les."."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa za bod 104 vkladá nový bod 105, ktorý znie: "V § 67 ods. 2 sa za slovo "dvadsať" nahrádza slovom "päťdesiat".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Doterajší čl. III znie:
"Článok III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020, okrem ustanovení čl. I § 47 ods. 2 a § 47 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.".
To je prvý pozmeňujúci návrh, ten je trošku dlhší a kratší prečítam hneď za ním.
Takže doplňujúci návrh, to isté k zákonu o lesoch, ktorý sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
"26. V § 20 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
"Pri vzniku holín s výmerou nad 0,5 hektára vplyvom pôsobenia škodlivých činiteľov môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa, ktorý v žiadosti vyjadrí záujem hospodáriť na holine prírode blízkym spôsobom povoliť dobu na zalesnenie holiny v dĺžke 5 rokov a na ďalšie zabezpečenie tejto plochy lesa 15 rokov za podmienky, že žiadateľ počas prvých piatich rokov dotknutú plochu lesa pokryl prípravnými drevinami, ktoré sa na holinu dostali prirodzenou, umelou alebo kombinovanou obnovou lesa (ďalej len "ochranná clona"); lehotu pätnástich rokov môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa predĺžiť o ďalších 10 rokov za podmienky, že žiadateľ počas predchádzajúcich 15 rokov vnášal cieľové dreviny pod ochrannú clonu neceloplošne a podporoval vekovú a druhovú rozdielnosť lesného porastu, pričom na tieto účely určí harmonogram obnovy lesa na holine.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
A posledný bod z nášho pozmeňujúceho návrhu je bod 2.
Takže bod 2. V čl. I sa za bod 44 vkladá nový bod 45, ktorý znie:
"45. V § 28 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: "a to v spolupráci s užívateľom revíru a príslušným orgánom štátnej správy, pričom sa pri ochrane uprednostňuje jeho dobrý stav pred početným stavom lesnej zveri,".".
Vážení, takže to sú pozmeňujúce návrhy. Nakoľko čas mi už uplynul, takže odkaz našich predkov: Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 16:13 - 16:15 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ďakujem za vystúpenie, pretože áno, to je na vytočenie do nepríčetna, pokiaľ sa stretnete s tými vlastníkmi a počúvate, aké majú názory na terajšie vedenie rezortu, a to jedného aj druhého. Hovoril si, že áno, že boli, neboli prizvaní. No viete, ako sa to robí? Prídete za okrúhly stôl, okej, všetko dobré, boli ste tam, dali ste pripomienky. To, že neboli akceptované? No, žiaľ, nesystémové, neodborné. Vybavení. Ale boli ste tam predsa. Toto ja už zažívam deviaty rok, vážení. Takže keď si niekto myslí, že ideme tu riešiť veci pre ľudí, no zabudnite. Momentálne je to všecko iba o tom, že z ktorého ste portfólia poslancov a takýmto spôsobom dostávate alebo nedostávate zadosť vašim návrhom.
Áno, státisíce ľudí a to nie iba v urbariátoch, aj pri pozemkových úpravách, aj pri reštitúciách, aj pri ďalšom nakladaní s majetkom bolo oklamaných, sú oklamaní, hromžia a nemajú sa kde dopátrať pravdy, spravodlivosti. Nemá sa ich kto zastať. Budem aj ja niečo ilustrovať vo svojom vystúpení. Ale musím povedať áno, to sú tí neštátni, lebo keď si čítam tento zákon, ako keby to iba užívali Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Nieže sú tam ešte ďalší, ktorí sú v prevahe vo vlastníctve. A koľkí ešte ani nemali to vlastníctvo priznané a pred ich očami z ich lesa ide drevo. Vojenský obvod Javorina a nemôžu nič spraviť. Pretože jedna partia si povedala, že tam bude mať nejaký vojenský kataster a potom zisťujeme po pätnástich rokoch, že je to volovina.
Takže, vážení, to sú také prehmaty minulosti, s ktorými sa nedá vysporiadať, že je nie na zaplakanie, to je na infarkt. A títo ľudia, žiaľ, sú zatiaľ bezmocní. Zatiaľ, hovorím, raz to príde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 15:12 - 15:13 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegyňa a kolegovia, za vašu reakciu. Ja iba toľko dodám, že aj spoločná správa, ktorú sme, alebo máme, má 119 bodov. To znamená, za tak krátky čas si to prejsť, tiež o niečom hovorí. Takže myslím si, že to, čo som dal ako procedurál, myslím, že aj tá spoločná správa to podporuje, aby sme nepokračovali, aby bol čas aj tieto, tých 119 bodov poriadne aj opozičným, aj koaličným poslancom si prejsť a vedieť sa k tomu zodpovedne postaviť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 14:55 - 15:06 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som sa trošku vyjadril k predloženému návrhu zákona. Vidíme, že bolo to, už toho povedané aj málo, aj veľa. Hovorili sme už aj o medveďoch, o všetkom možnom. Myslím si, že tak by mala prebiehať debata, aby to nebolo spláchnuté behom dvoch minút, celý zákon, ako sme to videli pred desiatimi minútami, že sedem zákonov nám prešlo za trištvrte hodiny, a potom sa nestihli dostaviť poslanci. A zisťujeme, že áno, je to na nás, mali sme tú možnosť, že byť. Takže beriem to takto, že áno, kto bol, bol, kto nebol, žiaľ, je to takto.
Takže, pán minister, ja som už aj na našom výbore hovoril, že prakticky ochrana životného prostredia si má vyžadovať plné nasadenie. A ako som už povedal aj vo faktickej poznámke, nechceme skončiť ako Egypt alebo Mezopotámia, to znamená, že správajme sa k rezortu zodpovedne. To, čo som aj pochválil, resp. uznal, že čo bolo tam v tejto alebo čo je v tejto novele nanovo, ja ako ornitológ som rád, že ste tam dali aj poškodzovanie a usmrcovanie, teda nie iba zabitie, ale aj usmrcovanie a zranenie živočíchov, resp. vtákov, ktorí sadajú na stĺpy smrti. Tak som rád, že aspoň toto sa tam teraz dostalo, že aj to bude sankciou pre príslušné nejaké tie, tých vlastníkov, tých rozvodových sietí, tuná to majú.
V tom treťom stupni ochrany prírody sa zakazuje používať iný spôsob hospodárenia ako prírode blízke hospodárenie. Myslím si, že každý súdny človek, ktorý chce mať túto krajinu, aby nejako vyzerala aj pre našu generáciu, nemôže voči prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch nič namietať. Stromy nás nepotrebujú, my potrebujeme stromy. Takže myslím si, že toto je tiež jedna z dobrých počinov.
Chcem sa opýtať znovu na tú extenzivitu obrábania v chránených územiach trvalých trávnych porastov, kde sa píše, že rozorávanie alebo inak ich odstraňovať, sa to zakazuje. To znamená, aby sme to prepojili aj s našimi poľnohospodármi, že to je ten extenzívny spôsob využívania trvalých trávnych porastov, neintenzívny, kde po piatich rokoch by sme mali obnoviť ten porast, a potom zisťujeme, že sme v tretej ochrane, tak tam by sme to nemali, v treťom stupni. Takže myslím, že toto by som chcel, aby sa to možnože stopercentne dostalo aj do krvi našich agropodnikateľov, ktorí podnikajú na takýchto plochách.
Stráž prírody, aj tej by som sa chcel aspoň trošku dotknúť, pretože to sú ti naši buď profesionáli, alebo dobrovoľníci. To neni státisíce ľudí, sú to desiatky ľudí, ktorí fungujú, a ja som svojho času tu predkladal aj novelu zákona, to už je teda asi dosť dávno, asi nejakých šesť rokov, kde sme sa zastali aj tejto skupiny ochrancov prírody, stráže prírody. Máme aj rybnú stráž alebo poľnú stráž a máme tu aj stráž prírody. A ja by som bol veľmi rád, keby sme im dali tú vážnosť, aká sa im má dostať. Sú tam veľmi krásne popisy, čo všecko môžu, aké môžu donucovacie prostriedky, aké majú právomoci. Ale ja by som sa chcel opýtať, ako sú vybavení týmito prostriedkami a aké majú rovnošaty a ďalšie veci, MTZ, ako sa niekedy hovorilo, pretože viem, že s tým sú stále problémy, ak majú ísť do terénu. Tak keď, pán minister, by ste vedeli aj národu slovenskému k tejto oblasti niečo povedať, alebo cez vašich, vaše kolegyne a kolegov, aby povedali, ako je tam to. Lebo viem, že pred nejakým tými piatimi rokmi to bola veľká nejaká takáto, po našom, skarha na túto vec, že prakticky sa nemôžu domôcť svojho vybavenia, aké by mali mať, keď si porovnávajú s inými strážami prírody v iných členských štátoch.
Jednu vec musím ešte povedať, a síce, že pri tých, stráže prírody, dávate kompetenciu z okresných, teda sídla, z okresných úradov v sídle kraja na organizáciu ochrany prírody. Myslím, že však by to malo byť, že oni by to mali, takže toto beriem, že okej, dá sa to, lebo tento by mal vedieť a byť najbližšie k nim.
Chcem sa opýtať a budem sa znovu pýtať, prečo tých, ten väčší počet vlastníkov pozemkov, že ich oznamujeme iba verejnou vyhláškou, že neni tam určený ten počet koľko alebo ako. Je to v rozpore, pretože v jednom zákone, aj v zákone o lesoch máme 20, u nás v zákone o pozemkoch máme zase 50 účastníkov a vlastníkov konania. Tak sa pýtam, že u vás to je ten väčší počet, v zákone to nemáte vyšpecifikované, tak bol by som rád, keby ste tam povedali, aká cifra tam bude. Ja by som bol, ja by som bol rád, keby tam bola tá cifra minimálne 50, keď nie viacej, lebo toto už je nejaký obnos tých podľa mňa ľudí, ktorí teda môžu byť ako viac-menej oslovení už cez tú verejnú vyhlášku. Hovoríme, že to asi chceme chrániť poštovné, aby sme nemali väčšie náklady, ale mne sa zdá, že každý vlastník by mal, aj napriek tomu, že dáte tam aj nejakú tú cifru, mal by byť priamo oslovený tou listinou alebo tým rozhodnutím, pretože sa hovorí o jeho vlastníctve.
A nehnevajte sa, a to poviem, čo budem citovať kolegu Muňka, ktorý to už niekoľkokrát, aj kolegyňa Zemanová to môže potvrdiť, na výbore povedal, že my sme začali ochraňovať prírodu cez užívateľov, nie cez vlastníkov a sme povyhlasovali chránené územia, kde vlastníci ani o tom nevedia, že to majú v chránenom území. A teraz máme kopu žalôb, aby náhrada škody za obmedzenie hospodárenia prichádzala, ktorá samozrejme, že neprichádza. Ako sme sa dozvedeli aj na výbore, iba 24 % čerpáme z eurofondov, ktoré na túto položku môžu byť čerpané. Takže myslím si, že, pán minister, aj tu je nejaká rezerva, ktorú by sme mohli nejakým spôsobom využiť.
Pýtam sa, v § 72 hovoríme o spôsobilosti na toho, stráže teda prírody, že mali sme tam zdravotne a fyzicky spôsobilá, a my sme teraz dali, že psychicky a fyzicky spôsobilá. Tak myslím, že zdravotne to je psychicky, takže neviem, prečo to bolo až tak oklieštené, že mne sa zdá, že to zdravotne a fyzicky, myslím, že to bola lepšia formulácia. Takže chcel by som, keby ste náhodou aj na toto mi vedeli odpovedať.
Potom by som sa chcel opýtať znovu na to isté a budem sa to pýtať stále, z akého portfólia, keď jeden z dôvodov na zámenu, teda na vysporiadanie tých ukrátených a ukrivdených vlastníkov je aj možnosť zámeny, z akého portfólia pôdy vychádzate? Keď hovoríme, že máme 2 milióny hektárov lesa, tak resp. Lesy Slovenskej republiky obhospodarujú asi 900-tisíc, neberte ma za slovo, a z toho asi 200-tisíc majú neodovzdaných. Tak dajme tomu 700-, 800-tisíc je v Lesoch Slovenskej republiky, štátny podnik. Tak sa pýtam, či ak chceme, aby vlastníkom pozemkov pod chráneným územím bol štát, a verím, že to chceme, lebo takto vlastník má diktovať, čo tam má byť, tak či máme to portfólium toho badžetu z tých 700-tisíc hektárov, alebo či iba zo Slovenského pozemkového fondu, kde je iba nejakých 50-tisíc hektárov, a tam sú väčšinou tie urbárske lesné podiely. A čo im vlastne ponúkame tým, na tú zámenu, tým vlastníkom, lebo zdá sa mi, že toto nám tu veľmi absentuje a neni to v súlade, by som povedal, s európskou judikatúrou.
A teraz by som, samozrejme, dám aj pozmeňujúci návrh, ale chcel by som sa ešte vyjadriť a dať návrh, pretože je tam ešte viacej nezrovnalostí, pán spravodajca, aby sme podľa § 83 nepokračovali v rokovaní o tom bode programu. Takže toto navrhujem. A odložiť rokovanie až do splnenia podmienky, že 24 hodín pred rokovaním a hlasovaním by sme mali mať všecky podklady k tomu, o čom sa bude hlasovať.
Aj na výbore bolo nám kolegom Zsoltom Simonom spomenuté, že viac-menej tento zákon je reakciou na infringement, ktorý prišiel z Bruselu, a prakticky o tomto infringemente sme dodneska ani poslanci nevedeli, či novela tohto zákona, ten infringement úplne pokryje alebo nepokryje vôbec. Takže chcem sa, tiež dať návrh spravodajcovi, že pred záverečným hlasovaním, aby sme poslali na notifikáciu túto novelu zákona do Bruselu, či vlastne sme splnili možnosť úplne tento infringement poriešiť cez túto novelu. Veľa vecí sa chce, ale keď príde na lámanie chleba, tak zisťujeme, že sme nedôslední, a potom to aj štyrikrát, ako aj vy ste sám, pán minister, v úvode povedali, že na tretíkrát, na štvrtýkrát, že musíme to nejakým spôsobom implementovať. Takže toto by som tiež navrhol.
Dávam jeden pozmeňujúci návrh, ktorý dávame s kolegyňou Zemanovou. A keď dovolíte, tak ho prečítam aj s odôvodnením. Takže pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1523).
V čl. I bod 78 znie:
"78. V § 47 ods. 4 písmeno e) znie:
"e) ak výrub mimo zastavaného územia obce nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov, 78)".
A to je poznámka pod čiarou k odkazu 78, znie:
"78) Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.".".
Je to vlastne o tom, aby správca a vlastník pozemku mohol rozhodovať aj v tých veciach, kde prakticky dochádza obec, sa o svoju verejnú zeleň musí starať, ošetruje, udržiava, čo vynakladá na to aj nemalé finančné prostriedky a pokiaľ sa nepostupuje podľa zákona § 47 ods. 4 písm. e), obec nerozhoduje o výruboch drevín, ktoré napr. idú podľa cestného zákona. Takže chceme, aby aj toto tam bolo pojaté, a preto dávame túto novelu zákona.
Ďakujem pekne. Takže končím, stále žime tak, to nám odkazujú predkovia, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis